phân tích định lượng trong quản lý kinh tế

12 27 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 16:55

CHƯƠNG I: CƠ SỞ CỦA LÝ THUYẾT RA QUYẾT ĐỊNH1. Ra quyết định trong điều kiện chắc chắnVd: một người đầu tư 500.000USD trong một năm và có 2 khả năng lựa chọn hoặc là gửi tiết kiệm với lãi suất là 10% hoặc là mua công trái với lãi suất 5% . nếu 2 khả năng đều được đảm bảo thì rõ ràng gửi tiết kiệm là tốt nhất2. Ra quyết định trong điều kiện có rủi roVd: một người biết xác suất để thị trường tốt là 0,5, thị trường xấu là 0,5, ta có bảng sau:Bảng 2.1 lợi nhuận ứng với mỗi khả năng lựa chọn trong điều kiện có rủi roĐVT:USDCác khả năng lựa chọn Lợi nhuận mỗi kết cục Kỳ vọng( giá trị trung bình) Thị trường tốt Thị trường xấuXây dựng siêuthị max 800.000 300.000 250.000Xây dựng siêuthị mini 500.000 100.000 200.000Không làm gì cả 0 0 0Xác suất 0,5 0,5Như vậy lựa chọn khả năng có giá trị trung bình lớn nhất khi lựa chọn xây dựng siêu thị lớnLựa chọn quyết định trong trường hợp có thông tin hoàn hảo tức là khi người mua thông tin hoàn hảo về tình hình thị trường từ một công ty tư vấn khoa học về marketting với giá mua thông tin là X mỗi lần. khi đó:Khi thị trường là tốt ( theo thông tin hoàn hảo) sẽ có thu nhập là 800.000 với xác suất là 0,5, khi thị trường là xấu thu nhập sẽ là 0 . vậy kỳ vọng của thu nhập là : 800.000 x 0,5+0 x 0,5= 400.000Thu nhập trung bình cao nhất khi không mua thông tin hoàn hảo là 250.000 vậy nếu X< 400.000250.000=150.000 thì việc mua thông tin hoàn hảo là có lợi.· Các tính lỗ khi bỏ lỡ co hộiBảng 2.3 lỗ khi bỏ lỡ cơ hội đầu tưĐVT: USDCác khả năng lựa chọn Thị trường tốt Thị trường xấuXây dựng siêuthị max 800.000 800.000 0(300.000)Xây dựng siêuthị mini 800.000 500.000 0(100.000)Không làm gì cả 800.000 0 00Ví dụ : nếu thị trường tốt mà lại chỉ đầu tư vào xây dựng siêu thị mini thì sẽ lỗ : 800.000 500.000= 300.000 do bỏ lỡ cơ hội3. Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn3.1. Tiêu chuẩn cực đại (Maximax)Bảng 3.1 lựa chọn quyết định theo tiêu chuẩn maximaxĐVT: USDCác khả năng lựa chọn Lợi nhuận mỗi kết cục Số cực đại của dòng Thị trường tốt Thị trường xấuXây dựng siêuthị max 800.000 300.000 800.000Xây dựng siêuthị mini 500.000 100.000 500.000Không làm gì cả 0 0 0Chọng giá trị lớn nhất trong các giá trị lớn nhất của dòng (maximax) tức là 800.000 . Người ta gọi tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn lạc quan trong điều kiện không chắc chắn.3.2. Cực đại số cực tiểu của dòng (maximin)Bảng 3.2 lựa chọn quyết định theo tiêu chuẩn maximinĐVT: USDCác khả năng lựa chọn Lợi nhuận mỗi kết cục Số cực tiểu của dòng Thị trường tốt Thị trường xấuXây dựng siêuthị max 800.000 300.000 300.000Xây dựng siêuthị mini 500.000 100.000 100.000Không làm gì cả 0 0 0Ta chọn giá trị lớn nhất tring các giá trị nhỏ nhât của dòng tức là 0 người ta gọi tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn bị quan khi đưa ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn3.3. Cực đại giá trị trung bình của các dòngBảng 3.3 lực chọn quyết định theo tiêu chuẩn Cực đại giá trị trung bình của các dòngĐVT: USDCác khả năng lựa chọn Lợi nhuận mỗi kết cục Giá trị trung bình Thị trường tốt Thị trường xấuXây dựng siêuthị max 800.000 300.000 250.000Xây dựng siêuthị mini 500.000 100.000 200.000Không làm gì cả 0 0 0Giá trị lớn nhất của các giá trị trung bình của các dòng là 250.000 4. Tiêu chuẩn hiện thực( Hurwicz)Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn dung hòa giữa lạc quan và bi quan bằng cách đưa vào một hệ số ... cạnh tranh kinh doanh tuyến sản phẩm bình thường công ty chọn chiến lược định giá bán S6 ( giá 90$) 2> Nếu đối thủ cạnh tranh kinh doanh tuyến sản phẩm đặc biệt cơng ty chọn chiến lược định giá... tiêu chuẩn minimax đinh xây dựng siêu thị max mini CHƯƠNG II: RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ RỦI RO BẰNG SƠ ĐỒ CÂY Ra định điều kiện có rủi ro ví dụ : cơng ty sản xuất café sản xuất café hòa... chọn chiến lược S6 ( định giá 90$) E(S2) = 0,5 x 274050 + 0,4 x 301500 + 0,1 x 360000 = 293625 so sánh E(S1) < E(S2) từ đưa định tối ưu cho công ty chọn chiến lược S2 sản xuất kinh doanh theo tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích định lượng trong quản lý kinh tế, phân tích định lượng trong quản lý kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn