cstmqt case

3 51 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 16:41

DN DN nhập máy Photocopy qua sử dụng để cung cấp cho thị trường với nhiều tiện ích lợi ích cho người mua Cá nhân, tổ chức, đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh nước có nhu cầu chụp, in ấn tài liệu mức cao để phục vụ nhu cầu cá nhân cho hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức, đơn vị này, đồng thời tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn Lao động khắp nước Từ trước tới sản phẩm mà nhập áp mã HS 10 số theo quy định Bộ Tài Chính mã sau: 8443.39.19.00; 8443.39.30.00; 8443.39.20.00 8443.39.90.00 Tuy nhiên, kể từ có Thơng tư số 43 Bộ Thơng tin Truyền thơng (Bộ TT&TT) có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2010 Danh mục hàng hóa qua sử dụng cấm nhập có liên quan đến hàng hóa chúng tơi gặp khó khăn lớn hoạt động kinh doanh mình: Đó việc Cơ quan Hải quan, Vụ Công nghệ Thông tin (thuộc Bộ TT&TT), Bộ Công thương DN nhập chưa thống việc Máy Photocopy mà nhập có thuộc loại hàng hóa bị cấm nhập hay không? Việc dẫn đến nhiều khó khăn cho DN chúng tơi, chí theo số nguồn thơng tin có vài Container cập cảng hàng tháng mà chưa thông quan gây tổn thất lớn cho Doanh nghiệp, làm xáo trộn thị trường, gây hoang mang cho người tiêu dùng, cá thể kinh doanh, người lao động DN nhập Trước đó, có họp diễn DN nhập với đại diện Bộ Công thương, Tổng cục Hải quan Vụ Công nghệ thông tin thuộc Bộ TT&TT nhiên vấn đề chưa giải quyết, làm rõ Để bạn đọc người quan tâm hiểu rõ vấn đề này, xin đưa ý kiến, quan điểm để chứng minh Máy photocopy khơng thuộc loại hàng hóa cấm nhập sau: Thứ nhất, Mục Điều chương II Thơng tư 43 có ghi rõ "Danh mục cấm nhập hàng hóa có mã 10 số, mã số, số số Danh mục có tác dụng làm rõ nội dung thơng tin chủng loại hàng hóa cấm mã 10 số." Như vậy, chiếu theo mã hàng hóa 10 số bị cấm danh mục có liên quan đến hàng máy Photocopy có thấy mã bị cấm 8443.31.30.00 thuộc loại hàng "Máy incopy-fax kết hợp" loại hàng hóa thuộc Mã hiệu nhóm hàng 8443 nhiên lại thuộc phân nhóm số 8443.31 thuộc phân nhóm số 8443.31.30 chi tiết phân nhóm 10 số 8443.31.30.00 > chất máy in (printer) đa chức có kết hợp với chức copy fax máy mà chức in chức Trong đó, mặt hàng máy Photocopy thuộc mã hiệu nhóm hàng 8443 lại thuộc phân nhóm số 8443.39 chi tiết tiết phân nhóm 10 số mã 8443.39.19.00; 8443.39.30.00; 8443.39.20.00 8443.39.90.00 (và vài mã khác nữa) không thuộc danh mục bị cấm mã 10 số Thông tư 43 Bộ TT&TT quy định Bản chất mã HS các loại máy Photocopy có khơng kết hợp với chức fax in máy mà chức Photocopy chức Như vậy, mã hàng máy Photocopy mà DN nhập (4 mã kể trên) không thuộc Danh mục cấm nhập Thứ hai, vấn đề việc Phân loại hàng hóa trước Nhập Việc trách nhiệm Cơ quan Hải quan DN nhập Để tránh nhầm lẫn khai báo sai mã hàng hóa dẫn đến việc áp mức thuế suất phải nộp khơng theo chất hàng hóa nên DN cần phải tự phân loại hàng hóa trước theo quy định Cơ quan Hải quan Bộ tài chưa biết xác hàng hóa thuộc mã HS Nếu hàng hóa có quy định thuộc mã HS (như trước có) khơng cần phải phân loại Như DN tự khai theo mã HS áp trước để làm thủ tục thơng quan hàng hóa, việc Cơ quan Hải quan có chấp nhận mã HS hay khơng việc họ, có phận Kiểm hóa thơng quan.Nếu Cơ quan Hải quan khơng đồng ý theo mã DN khai phải có cơng văn giải thích rõ ràng cho DN nhập lại khơng chấp nhận mã HS khơng cho phép hàng hóa thơng quan thu hồi hàng theo Quy định Cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền Như vậy, để chắn cho việc hàng hóa có bị cấm hay khơng hàng hóa thuộc mã HS làm thủ tục Nhập khẩu, DN nên tự làm Phiếu u cầu Phân loại hàng hóa (theo mẫu Phụ lục số ban hành kèm theo Thơng tư số 49/2010/TT-BTC Bộ Tài chính) trước làm thủ tục nhập gửi Cơ quan Hải quan để họ phân tích, phân loại hàng hóa thuộc mã HS Tuy nhiên, theo THƠNG TƯ số 49/2010/TT-BTC ngày 12 tháng năm 2010 (mới nhất) Bộ Tài Hướng dẫn Phân loại, áp dụng mức thuế hàng hóa xuất nhập khẩu, thông tư tại: Chương II - Điều - Mục có ghi rõ: "Phân loại trước thực trường hợp đáp ứng đủ điều kiện sau: 1- 2- 3- Hàng hóa chưa có Cơ sở liệu phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế cơng bố trang Thông tin Điện tử Tổng Cục Hải quan." Như vậy, chiếu theo điều gõ cụm từ "Máy Photocopy" vào mục "Tra cứu biểu thuế - Hàng hóa HS" trang Thơng tin điện tử TCHQ (http://www.customs.gov.vn/Lists/BieuThue/TraCuu.aspx) rõ mã HS 10 số áp dụng cho máy Photocopy 8443.39.30.00 8443.39.20.00 nên không Phân loại trước theo Quy định Thông tư Loại hàng có sở Dữ liệu phân loại Hàng hóa Tổng cục Hải quan nên khơng cần phải Phân loại trước nhập Thứ ba, quan điểm Cơ quan Hải quan làm thủ tục thông quan cho DN cho mặt hàng máy Photocopy qua sử dụng thuộc loại "máy in - copy - fax kết hợp" thuộc danh mục hàng cấm nhập theo Thông tư 43 Bộ TT&TT sai, vì: Mã hiệu nhóm hàng 8443 Biểu thuế XNK Bộ tài bao gồm nhiều loại máy khác (bao gồm máy in, máy fax, máy scan, máy photocopy, ) liệt kê chi tiết Máy Photocopy loại máy có chức copy - in - fax scan kết hợp (hoặc không) máy thuộc mã hiệu nhóm hàng 8443 Tuy nhiên, mã hiệu nhóm hàng 8443 bao gồm nhiều phân nhóm số , số 10 số chi tiết khác thuộc mã hiệu nhóm hàng Trong biểu thuế XNK Bộ Tài liệt kê rõ chi tiết loại hàng hóa áp mã 10 số thuộc mã hiệu nhóm hàng 8443 Loại hàng "Máy in - copy - fax kết hợp" Thơng tư 43 bị cấm nhập có mã HS 10 số 8443.31.30.00 nhiều mã HS 10 số khác thuộc mã hiệu nhóm hàng 8443 máy Photocopy nhiều mã HS 10 số Tuy nhiên, mã hàng máy Photocopy loại liệt kê rõ Biểu thuế XNK Bộ Tài có sở liệu Tổng Cục Hải Quan Khơng thể có quan niệm cho loại máy có chức "in - copy - fax kết hợp" (hoặc không) máy bị cấm theo Thơng tư 43 cần phải hiểu rõ thuộc loại máy gì? Chúng ta khơng thể đánh đồng loại máy có chức kết hợp giống loại hàng mơ tả chi tiết biểu thuế XNK Bộ tài đến 10 chữ số, theo phân nhóm Thơng tư 43 Bộ TT&TT rõ nguyên tắc áp dụng cấm nhập hàng hóa có mã 10 số Kết luận, theo Biểu thuế XNK Bộ tài theo Thơng tư số 49 Bộ Tài hướng dẫn phân loại hàng hóa XNK mặt hàng máy Photocopy có mã HS 10 số mã thuộc phân nhóm số 8443.39 chi tiết đến 10 số bao gồm: 8443.39.30.00; 8443.39.20.00; 8443.39.19.00; 8443.39.90.00 (và vài mã khác tùy theo chi tiết chủng loại máy) Các mã HS không nằm Danh mục sản phẩm CNTT cấm nhập ban hành kèm theo Thông tư 43 Bộ TT&TT ban hành việc có quan điểm cho mặt hàng máy Photocopy qua sử dụng bị cấm nhập theo Thông tư số 43 Bộ Thơng tin Truyền thơng hồn tồn sai lầm Với quan điểm trên, - DN nhập máy Photocopy qua sử dụng - mong Cơ quan quản lý nhà nước, Cơ quan Hải quan người có liên quan cần làm rõ vấn đề không nên gây khó khăn cản trở việc nhập khẩu, làm thủ tục thơng quan hàng hóa mà chúng tơi tiến hành để giúp chúng tơi tiếp tục trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian tới, góp phần cống hiến cho nghiệp phát triển chung xã hội, cho Đất nước cho cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa Đất nước theo chủ trương Đảng đề Người viết đại diện cho nhóm DN Nhập máy Photocopy thực hiện!
- Xem thêm -

Xem thêm: cstmqt case , cstmqt case

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn