Mạch lạc trong văn bản nghị luận tiếng Việt (LA Tiến sỹ ngôn ngữ học)

167 88 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 16:38

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TỐNG THỊ HƯỜNG MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN NGHỊ LUẬN TIẾNG VIỆT Ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 22 90 20 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM VĂN TÌNH HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận án trung thực, chưa công bố đâu cơng trình khác Tác giả luận án Tống Thị Hường LỜI CẢM ƠN Tác giả luận án xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Học viện Khoa học xã hội, lãnh đạo khoa Ngôn ngữ học tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập, triển khai đề tài nghiên cứu hoàn thành luận án Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Phạm Văn Tình, người hướng dẫn khoa học ln tận tình hướng dẫn cho tơi q trình q trình học tập, nghiên cứu để tơi hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Trường Đại học Hải Phòng, Ban chủ nhiệm khoa Ngữ văn - Địa lí tạo điều kiện thuận lợi để học tập hoàn thành luận án Xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln quan tâm, động viên tạo điều kiện để tơi hồn thành luận án Tác giả luận án Tống Thị Hường MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu mạch lạc văn 1.1.2 Tình hình nghiên cứu mạch lạc văn nghị luận tiếng Việt 12 1.2 Cơ sở lí thuyết 13 1.2.1 Văn số vấn đề liên quan 13 1.2.2 Cơ sở lí thuyết mạch lạc 33 1.2.3 Văn nghị luận 41 1.3 Tiểu kết 51 CHƯƠNG MẠCH LẠC TRONG SỰ THỐNG NHẤT ĐỀ TÀI - CHỦ ĐỀ Ở VĂN BẢN NGHỊ LUẬN TIẾNG VIỆT 53 2.1 Mạch lạc thống đề tài-chủ đề văn nghị luận thể qua kết cấu văn 53 2.1.1 Đảm bảo kết cấu rõ ràng, hợp lí 53 2.1.2 Sử dụng kiểu quan hệ kết cấu phù hợp 57 2.2 Mạch lạc thống đề tài-chủ đề văn nghị luận thể qua phép liên kết 61 2.2.1 Các phép liên kết trì đề tài-chủ đề tạo mạch lạc văn nghị luận tiếng Việt 62 2.2.2 Các phép liên kết phát triển đề tài-chủ đề tạo mạch lạc cho văn nghị luận tiếng Việt 81 2.3 Phân tích trường hợp: Mạch lạc thống đề tài-chủ đề qua số văn cụ thể 89 2.4 Tiểu kết 101 CHƯƠNG MẠCH LẠC TRONG QUAN HỆ LẬP LUẬN Ở VĂN BẢN NGHỊ LUẬN TIẾNG VIỆT 103 3.1 Mạch lạc biểu qua việc sử dụng kiểu lập luận phù hợp 103 3.1.1 Lập luận theo logic hình thức luận kết luận 103 3.1.2 Lập luận tường minh lập luận hàm ẩn 112 3.1.3 Lập luận phức 115 3.2 Mạch lạc biểu qua đặc điểm thành lập luận 117 3.2.1 Đặc điểm luận 118 3.2.2 Đặc điểm kết luận lập luận văn nghị luận 121 3.3 Mạch lạc biểu qua yếu tố có giá trị lập luận văn nghị luận 126 3.3.1 Kết tử lập luận văn nghị luận 126 3.3.2 Một số biện pháp tu từ có giá trị lập luận văn nghị luậnError! Bookmark not defined 3.3.3 Các từ ngữ xưng hô 130 3.4 Hiện tượng đa lập luận văn nghị luận 132 3.4.1 Hiện tượng đa lập luận đồng hướng 132 3.4.2 Hiện tượng đa lập luận nghịch hướng 138 3.5 Tiểu kết 139 KẾT LUẬN 148 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, MƠ HÌNH Bảng 2.1 Thống kê kiểu kết cấu văn nghị luận 54 Bảng 2.2 Thống kê kiểu quan hệ kết cấu cấp độ văn VBNL 57 Bảng 2.3 Thống kê tần suất xuất phép liên kết VBNL 61 Bảng 2.4 Thống kê tần suất xuất phép lặp từ vựng văn nghị luận tiếng Việt 62 Bảng 2.5 Thống kê tần suất xuất phép văn nghị luận tiếng Việt66 Bảng 2.6 Thống kê tần suất xuất phép tỉnh lược VBNL tiếng Việt 68 Bảng 2.7 Thống kê tần suất xuất phép dùng từ ngữ đồng nghĩa VBNL tiếng Việt 72 Bảng Bảng thống kê tần suất xuất phép quy chiếu VBNL tiếng Việt75 Bảng 2.9 Bảng thống kê tần suất xuất phép phối hợp từ ngữ văn nghị luận tiếng Việt 81 Bảng 2.10 Bảng thống kê tần suất xuất phép dùng từ ngữ trái nghĩa VBNL tiếng Việt 85 Bảng 3.1 Thống kê tần suất xuất kiểu lập luận .103 Mơ hình 2.1 Mơ hình kết cấu văn nghị luận 54 Mơ hình 2.2 Mơ hình kết cấu văn Tun ngơn độc lập 91 Mơ hình 2.3 Mơ hình kết cấu văn Nguyễn Đình Chiểu, ngơi sáng văn nghệ dân tộc 95 Mơ hình 2.4 Mơ hình kết cấu văn Chuẩn bị hành trang vào kỉ 99 Mơ hình 3.1 Mơ hình cấu trúc lập luận văn Nguyễn Đình Chiểu, ngơi sáng văn nghệ dân tộc 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.1 Liên kết (cohesion) mạch lạc (coherence) hai vấn đề liên quan tới đặc trưng loại thể văn Một văn "chính danh" muốn đạt hiệu giao tiếp tốt phải có mạch lạc Mạch lạc có vai trò vơ quan trọng, định “chất văn bản” văn Mạch lạc yếu tố định việc tạo thành văn bản, rõ lên việc tạo thành tính thống chủ đề văn Trước đây, nhà nghiên cứu ngữ pháp văn thường xem mạch lạc mặt biểu liên kết nội dung Gần đây, ngữ pháp chức đời, mạch lạc nghiên cứu xem phận quan trọng cấu thành văn Diệp Quang Ban tiếp thu quan điểm, tinh thần ngữ pháp chức vào nghiên cứu văn tiếng Việt [7], [8], [11], [12] Trong cơng trình này, Diệp Quang Ban nhắc tới vai trò mạch lạc văn bản: “chính mạch lạc làm cho văn văn ( ) mạch lạc yếu tố có mặt văn lập luận yếu tố bắt buộc”[8, tr 293] Mạch lạc yếu tố khó xác định rạch ròi việc thể loại hình văn khác có điểm đặc trưng đáng ý Vì thế, việc hiểu rõ mạch lạc (về vai trò biểu hiện) gắn với đặc trưng loại hình vô cần thiết tạo lập hay tiếp nhận văn 1.2 Văn nghị luận (VBNL) loại văn dùng để trình bày, bình luận, đánh giá theo quan điểm định vấn đề lĩnh vực trị - xã hội, thực chức thuyết phục, lôi cuốn, động viên VBNL thể quan điểm, “bản lĩnh” người viết trình bày, bình giá kiện, vấn đề trị - xã hội cụ thể VBNL thể rõ ràng tính bình giá cơng khai, tính lập luận chặt chẽ tính truyền cảm mạnh mẽ VBNL loại văn quan trọng xã hội xưa (với thể loại hịch, cáo, chiếu, biểu) thường gặp sống hàng ngày xã hội (các bình luận, xã luận phương tiện thông tin đại chúng) Hơn nữa, nhà trường, VBNL có vị trí quan trọng, giới thiệu giảng dạy từ bậc trung học sở đến bậc trung học phổ thông (lớp - lớp 12) Văn nghị luận nhà trường thể loại giúp học sinh rèn luyện tư duy, lập luận cách logic, chặt chẽ, thể cách nhìn nhận, đánh giá mang tính thuyết phục vấn đề hai lĩnh vực xã hội văn học VBNL có mạch lạc đạt mục đích thực chức Vậy VBNL mạch lạc văn biểu mạch lạc gắn với đặc trưng thể loại mà tiếp nhận tạo lập VBNL cần ý? Đây câu hỏi mà chúng tơi mong muốn có câu trả lời chọn đề tài nghiên cứu, vì, theo tìm hiểu chúng tơi, đến nay, chưa có sâu vào nghiên cứu mạch lạc VBNL (những nghiên cứu dừng lại hai ba văn nghiên cứu riêng tác giả nghị luận đó) Do đó, việc tìm hiểu mạch lạc biểu gắn với đặc trưng thể loại VBNL, theo chúng tôi, việc làm cần thiết cho quan tâm đến VBNL, đặc biệt giáo viên, học sinh sinh viên Với lí trên, chọn đề tài “Mạch lạc văn nghị luận tiếng Việt” nhằm góp phần khẳng định vai trò, tầm quan trọng mạch lạc loại văn nói chung VBNL nói riêng, đồng thời khẳng định biểu “đậm nét” mang tính đặc trưng mạch lạc VBNL, từ giúp cho việc tìm hiểu, nghiên cứu, giảng dạy tạo lập VBNL nhà trường đạt hiệu mong muốn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận án mạch lạc biểu mạch lạc VBNL tiếng Việt 2.2 Phạm vi nghiên cứu nguồn ngữ liệu 2.2.1 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận án xác định mạch lạc số biểu mạch lạc VBNL tiếng Việt, cụ thể hai biểu hiện: Mạch lạc thống đề tài-chủ đề mạch lạc quan hệ lập luận Lí lựa chọn hai biểu mạch lạc để nghiên cứu VBNL luận án trình bày cụ thể mục 1.2.2.3 (Các biểu mạch lạc) 2.2.2 Phạm vi nguồn ngữ liệu Văn nghị luận tiếng Việt phong phú kiểu loại, đồ sộ số lượng, để đảm bảo tính đại diện, tính chọn lọc độ tin cậy, luận án xác định ngữ liệu nghiên cứu 326 VBNL lấy từ nguồn sau: Sách giáo khoa Ngữ văn 7, tập 1+2, (2008), Nxb Giáo dục, Hà Nội Sách giáo khoa Ngữ văn 8, tập 1+2, (2008), Nxb Giáo dục, Hà Nội Sách giáo khoa Ngữ văn 9, tập 1+2, (2008), Nxb Giáo dục, Hà Nội Sách giáo khoa Ngữ văn 10, tập 1+2, (2008), Nxb Giáo dục, Hà Nội Sách giáo khoa Ngữ văn 11, tập 1+2, (2008), Nxb Giáo dục, Hà Nội Sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 1+2, (2008), Nxb Giáo dục, Hà Nội Tập nghiên cứu bình luận văn học chọn lọc (2000), tập I + II + III + IV + V + VI, Đỗ Quang Lưu tuyển chọn giới thiệu, Nxb Hà Nội Tuyển tập văn luận Hồ Chí Minh, (1997), Lữ Huy Nguyên tuyển chọn giới thiệu, Nxb Giáo dục, Hà Nội Văn học Việt Nam kỉ XX (Văn luận - V) (2003), Mai Quốc Liên - Nguyễn Văn Lưu (chủ biên), Nxb Văn học, Hà Nội 10 Xã luận báo Nhân dân, từ số thứ sáu, ngày 18/11/2013 đến số thứ bảy, ngày 13/6/2017 Sở dĩ luận án chọn ngữ liệu từ nguồn số lí do: thứ nhất, VBNL tiếng Việt sách giáo khoa văn tiêu biểu, chọn lọc theo giai đoạn từ văn học trung đại đến văn học đại (chỉ chọn VBNL hoàn chỉnh); thứ hai, VBNL xã hội nguồn Văn học Việt Nam kỉ XX (Văn luận - V, Tuyển tập văn luận Hồ Chí Minh văn tiêu biểu Hồ Chí Minh, số bút nghị luận tiêu biểu đầu kỉ XX Phan Kế Bính, Nguyễn An Ninh, Phan Khơi, Phạm Quỳnh, số VBNL xã hội đương thời Xã luận báo Nhân dân; thứ ba VBNL văn học Tập nghiên cứu bình luận văn học chọn lọc (bộ tập) văn tuyển chọn nhà phê bình văn học tiếng Hồi Thanh, Đặng Thai Mai, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Hoành Khung, Phạm Văn Đồng, Từ VBNL chọn lọc, tiêu biểu nguồn ngữ liệu này, luận án có sở để phân tích, đánh giá biểu mạch lạc mang tính đặc trưng thể loại VBNL, từ giúp cho việc tiếp nhận tạo lập loại văn đạt hiệu giao tiếp mong muốn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Qua việc khảo sát, thống kê, phân tích, đánh giá biểu mạch lạc VBNL tiếng Việt, luận án nhằm mục đích làm rõ số biểu trội mạch lạc gắn với đặc trưng thể loại VBNL tiếng Việt, qua góp phần khẳng định vai trò mạch lạc việc tiếp nhận tạo lập loại văn 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Căn vào mục đích phạm vi nghiên cứu xác định, luận án đặt nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: Một hệ thống lại cách khái quát vấn đề lí thuyết liên quan đến nội dung đề tài luận án Hai khảo sát, thống kê, phân loại, phân tích, đánh giá biểu mạch lạc thống đề tài-chủ đề phương diện kết cấu phép liên kết VBNL tiếng Việt Ba khảo sát, thống kê, phân loại, phân tích, đánh giá biểu mạch lạc quan hệ lập luận phương diện: kiểu lập luận, đặc điểm thành phần lập luận, tính đa lập luận VBNL tiếng Việt Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu phương pháp phân tích diễn ngơn, phương pháp miêu tả phương pháp phân tích ngữ nghĩa Phương pháp phân tích diễn ngơn: phương pháp chủ đạo luận án Phương pháp nhằm thực việc miêu tả, tìm hiểu giải thích biểu mang tính đặc trưng trội mạch lạc VBNL Phương pháp miêu tả: sử dụng để miêu tả cấu trúc văn bản, phép liên kết, kiểu lập luận, ngôn ngữ lập luận, vai trò thể mạch lạc VBNL Phương pháp phân tích ngữ nghĩa: vận dụng để phân tích nội dung văn bản, nội dung lập luận, từ có sở đánh giá mạch lạc thống đề tài-chủ đề mạch lạc quan hệ lập luận VBNL Bên cạnh đó, luận án sử dụng số thủ pháp sau: Thủ pháp thống kê, phân loại: vận dụng để thống kê kiểu cấu trúc VBNL phép liên kết đề tài-chủ đề, kiểu lập luận, Thủ pháp so sánh: dùng để đối chiếu, so sánh việc sử dụng kiểu cấu trúc, phép liên kết tạo mạch lạc lập luận ngữ liệu số loại văn khác để từ đánh giá mạch lạc VBNL Thủ pháp phân tích, tổng hợp: vận dụng để phân tích số liệu, ngữ liệu từ có sơ sở khái quát biểu bật mang tính đặc trưng mạch lạc VBNL Đóng góp khoa học luận án Thông qua việc vận dụng lí thuyết mạch lạc vào nghiên cứu biểu mạch lạc thống đề tài-chủ đề quan hệ lập luận VBNL tiếng Việt, luận án góp phần khẳng định vai trò quan mạch lạc văn Khảo sát, phân tích, đánh giá biểu mạch lạc quan hệ lập luận qua kết cấu phép liên kết, VBNL điểm bật mạch lạc loại văn ... nghiên cứu mạch lạc mạch lạc văn nghị luận Phần sở lí thuyết, luận án đề cập đến vấn đề văn số vấn đề liên quan, mạch lạc văn nghị luận Chương Mạch lạc thống đề tài-chủ đề văn nghị luận tiếng Việt. .. văn tiếng Anh tiếng Việt) Trong văn hợp đồng kinh tế tiếng Anh tiếng Việt, mối quan hệ tạo mạch lạc có điểm giống khác nhau, đặc biệt như: mạch lạc quan hệ ngoại chiếu thể vị trí khác văn bản, mạch. .. từ vựng văn nghị luận tiếng Việt 62 Bảng 2.5 Thống kê tần suất xuất phép văn nghị luận tiếng Việt6 6 Bảng 2.6 Thống kê tần suất xuất phép tỉnh lược VBNL tiếng Việt 68 Bảng 2.7
- Xem thêm -

Xem thêm: Mạch lạc trong văn bản nghị luận tiếng Việt (LA Tiến sỹ ngôn ngữ học), Mạch lạc trong văn bản nghị luận tiếng Việt (LA Tiến sỹ ngôn ngữ học)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn