Final outline

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 16:38

I INTRODUCTION Rationale: Lí chọn đề tài Tham khảo: phần I.1 Thanh Thanh + phần Abstract Trung Objectives: Mục đích mục tiêu (cho làm luôn) Tham khảo: định nghĩa + phần I.2 Thanh Thanh Mục đích: hướng đến điều hay cơng việc nghiên cứu mà người nghiên cứu mong muốn để hoàn thành, thường mục đích khó đo lường hay định lượng Nói cách khác, mục đích đặt cơng việc hay điều đưa nghiên cứu Mục đích trả lời câu hỏi "nhằm vào việc gì?", "để phục vụ cho điều gì?" mang ý nghĩa thực tiển nghiên cứu, nhắm đến đối tượng phục vụ sản xuất, nghiên cứu Mục tiêu: thực điều hoạt động cụ thể, rõ ràng mà người nghiên cứu hoàn thành theo kế hoạch đặt nghiên cứu Mục tiêu đo lường hay định lượng Nói cách khác, mục tiêu tảng hoạt động đề tài làm sở cho việc đánh giá kế hoạch nghiên cứu đưa ra, điều mà kết phải đạt Mục tiêu trả lời câu hỏi “làm gì?” Thí dụ: phân biệt mục đích mục tiêu đề tài sau Đề tài: "Ảnh hưởng phân N đến suất lúa Hè thu trồng đất phù sa ven sơng Đồng Bằng Sơng Cửu Long" Mục đích đề tài: Để tăng thu nhập cho người nông dân trồng lúa Mục tiêu đề tài: Tìm liều lượng bón phân N tối hảo cho lúa Hè thu Xác định thời điểm cách bón phân N thích hợp cho lúa Hè thu Subject and Scope (phần dễ): Đối tượng phạm vi nghiên cứu, phạm vi bao gồm khơng gian thời gian Tham khảo: phần I.3 Thanh Thanh Method of Research: Tham khảo: phần I.4 Thanh Thanh II CONTENT: Methodology: - Lí thuyết TKKT Tham khảo: phần II.1 Thanh Thanh First, we use the knowledge of Statistics for Business and Economics They are some steps for a survey, some ways to summarize data, some definitions, some statistical measures, and some ways for analysis… - Các lí thuyết khác sở thích, ví dụ indifference curve, utility… (tớ nghĩ hầu hết lấy Vi mô Consumer Preference Theory, Consumer Consumption Theory) Phần tìm mạng thứ phù hợp cóp Data Collection: 2.1 Questionnaire Design: Tham khảo: phần II.2.1 Thanh Thanh, đoạn dài cắt bớt :)) - Tiến hành qua bước (như slide) nêu cụ thể bước thực nào: (1) Chỉ vấn đề cần rút qua survey (2) Chỉ population cần hướng tới survey (3) Hình thành câu hỏi cho survey: Chọn biến (kèm ngun nhân giải thích) Chia loại câu hỏi survey: Closed end hay open end hay demographic (4) Chỉ bước pretest (test trước với người trước tiến hành thực sự) (5) Sample size dự định Phương pháp sampling: simple random samples hay Stratified Samples hay Systematic Samples hay Cluster Samples (6) Chọn sample tiến hành quản lý survey - Tổng cộng có kết quả? Bao nhiêu phù hợp? Bao nhiêu bị loại? (lý do) 2.2 Survey Results: 2.3 General Review: Nhận xét sơ liệu: Tham khảo: phần II.2.3 Thanh Thanh - Dữ liệu qualitative hay quantitative (gồm discrete/continuous?) - Dữ liệu thuộc scale of measurement nào? Data Analysis 3.1 Data Summary and Illustration: tóm tắt biểu diễn qua biểu đồ a Mã hóa số liệu (nếu cần): rõ mã hóa biến nào, b Xử lý biến: - Đối với biến định tính: làm cơng việc sau biến + Kẻ bảng phân bố: Frequency Distribution, Relative Frequency Distribution, Percent Frequency Distribution + Vẽ biểu đồ: Bar Graph hay Pie Chart + Qua bảng biểu đồ => Xử lý thống kê đơn giản: tìm tần số lớn nhất, nhỏ nhất,… (hay phép thống kê có thể) + Phân tích kỹ (nhất cô trọng phần này) -> Rút nhận xét, giải thích kết luận biến - Đối với biến định lượng: làm công việc sau biến + Kẻ bảng phân bố: Simple Frequency Distribution, Relative Frequency Distribution Nếu số liệu nhiều làm bước để lập bảng Grouped Frequency Distribution (Class widths, class mid-points, tính width of class công thức slide) + Vẽ biểu đồ sau (bằng excel): Dot plot, Histogram, Cumulative Distribution, Ogive… + Qua bảng biểu đồ => Xử lý thống kê đơn giản: tìm tần số lớn nhất, nhỏ nhất,… (hay phép thống kê có thể) + Phân tích kỹ (nhất trọng phần này) -> Rút nhận xét, giải thích kết luận biến 3.2 Data Descriptions: Đối với biến làm trình tự bước: - Tính Mean (arithmetic/ weighted mean Geometric mean), Median, Mode biến + nêu ý nghĩa từng biến + so sánh nhận xét phân bố (Graphical comparison) biến - Tính Range, Var, SD, CV biến + nêu ý nghĩa từng biến - Phân tích kỹ (nhất có thể) + rút nhận xét, giải thích kết luận biến 3.3 Regression Analysis: - Nhận định biến có khả ảnh hưởng, có biến khơng thể quantify trình bày cách biến thành dummy a Simple Regression Model b Multiple Regression Model III CONCLUSION Main characteristics of the objective: tức kết luận chuyện sở thích phim ảnh Tham khảo: phần III.1 Thanh Thanh Advantages and Disadvantages during the research Tham khảo: phần III.2 Thanh Thanh Self-assessment of every member in group
- Xem thêm -

Xem thêm: Final outline , Final outline

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn