GIẢI PHÁP DATA LOSS PREVENTION CHO DOANH NGHIỆP

50 15 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 13:38

... thiệu giải pháp chống thất thoát liệu cho doanh nghiệp - DLP (Data Loss Prevention) giải pháp ngăn ngừa hiệu mát thơng tin nhạy cảm, bí mật TC/DN Nội dung bao gồm: Phần 1: Tổng quan DATA LOSS PREVENTION. .. ngăn ngừa công, mã độc hại giải pháp không phân biệt liệu nhạy cảm, liệu cần bảo vệ Vì cần xây dựng giải pháp chống thất thoát liệu cho doanh nghiệp - DLP (Data Loss Prevention) giúp ngăn ngừa... TỔNG QUAN VỀ DATA LOSS PREVENTION (DLP) 1.1 Khái niệm DLP Cùng với phát triển doanh nghiệp đòi hỏi ngày cao môi trường kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp cần phải chia sẻ thơng tin cho nhiều đối
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP DATA LOSS PREVENTION CHO DOANH NGHIỆP, GIẢI PHÁP DATA LOSS PREVENTION CHO DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn