Thực tập sinh lý bệnh miễn dịch CTUMP

13 36 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 10:49

... ĐÚNG ĐỀ THI THỰC TẬP SINH LÝ BỆNH – MIỄN DỊCH SV CHỌN CÂU ĐÚNG HOẶC SAI BÀI 1: SỐC CHẤN THƯƠNG Sốc chấn thương thực nghiệm thực thỏ SAI Strychnine sử dụng mơ hình sốc chấn thương thực nghiệm... phút ĐÚNG ĐỀ THI THỰC TẬP BỘ MÔN SLB – MD XXX -CHỌN CÂU ĐÚNG (Đ) SAI (S): Bệnh nguyên gây sốc sốc chấn thương thực nghiêm là: vồ 700g SAI Bệnh sinh sốc chấn thương thực nghiệm gồm giai... (S) : Bệnh nguyên gây sốc chấn thương thực nghiệm : Vồ 700g SAI Bệnh sinh sốc chấn thương thực nghiệm qua giai đoạn: Sốc cương, Sốc nhược, Suy sụp SAI Phương pháp thực nghiệm sốc chấn thương thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tập sinh lý bệnh miễn dịch CTUMP, Thực tập sinh lý bệnh miễn dịch CTUMP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn