Trắc nghiệm nội cơ sở (NỘI TIM MẠCH)

21 58 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 10:46

... 14/Trình tự nghe tim , chọn câu : a.Nhịp tim , nhận diện tiếng tim, tiếng tim bất thường b.Nhịp tim , tiếng tim bất thường , nhận diện tiếng tim c.Nhân diện tiếng tim , nhịp tim , tiếng tim bất thường... a.hình dạng , vận động van tim , vận động thành tim b.dung lượng thất , màng tim , u sỏi , cục máu đông c.áp lực động mạch phổi , cung lượng tim van khác d.kích thước buồng tim , động mạch chủ , động... b.Phát luồng thông tim c.áp lực động mạch phổi , cung lượng tim van khác d.Kích thước buồng tim , động mạch chủ , động mạch phổi diện tích nở van 27/Suy tim độ II : a.Có tổn thương tim khơng khó thở
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm nội cơ sở (NỘI TIM MẠCH), Trắc nghiệm nội cơ sở (NỘI TIM MẠCH)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn