BIA KE HOACH GIANG DAY NGU VAN 9

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (11509 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 44
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2013, 14:10

Mô tả: PHÒNG GD&ĐT KIÊN LƯƠNG TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ TỔ KHỐI XÃ HỘI ---------------- --------------- SỔ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THEO MÔN NĂM HỌC 2008 - 2009 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Lượng Dạy môn: Ngữ Văn Lớp dạy: 9/1 , 9/2 , 9/3 Công tác khác: Chủ nhiệm lớp 9/2 . MÔN NĂM HỌC 2008 - 20 09 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Lượng Dạy môn: Ngữ Văn Lớp dạy: 9/ 1 , 9/ 2 , 9/ 3 Công tác khác: Chủ nhiệm lớp 9/ 2

— Xem thêm —

Xem thêm: BIA KE HOACH GIANG DAY NGU VAN 9, BIA KE HOACH GIANG DAY NGU VAN 9

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bia-ke-hoach-giang-day-ngu-van-9

Đăng ký

Generate time = 0.1590850353241 s. Memory usage = 18.53 MB