BIA KE HOACH GIANG DAY NGU VAN 9

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (9702 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 22
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2013, 14:10

Mô tả: PHÒNG GD&ĐT KIÊN LƯƠNG TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ TỔ KHỐI XÃ HỘI ---------------- --------------- SỔ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THEO MÔN NĂM HỌC 2008 - 2009 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Lượng Dạy môn: Ngữ Văn Lớp dạy: 9/1 , 9/2 , 9/3 Công tác khác: Chủ nhiệm lớp 9/2 . MÔN NĂM HỌC 2008 - 20 09 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Lượng Dạy môn: Ngữ Văn Lớp dạy: 9/ 1 , 9/ 2 , 9/ 3 Công tác khác: Chủ nhiệm lớp 9/ 2

— Xem thêm —

Xem thêm: BIA KE HOACH GIANG DAY NGU VAN 9, BIA KE HOACH GIANG DAY NGU VAN 9

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.23951697349548 s. Memory usage = 17.68 MB