Cách phá PASS file WORD thật dễ

3 32 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 08:48

...3 Dò pass xóa Dùng lệnh tìm kiếm ( Ctrl + F) nhập từ cần tìm (pass) Tìm dòng pass xóa bỏ Kết - Đóng cửa sổ find - Sau bấm lưu lại đóng cửa sổ Microsoft Script Editor Trở lại file có pass ban... đóng cửa sổ Microsoft Script Editor Trở lại file có pass ban đầu ( pass) , ta cần chuyển chức khơng khóa xong Như vậy, file word mở khóa chỉnh sửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách phá PASS file WORD thật dễ, Cách phá PASS file WORD thật dễ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn