Toán lớp 11 chuyên đề đạo hàm đầy đủ

76 20 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 17:42

Tóm tắt lý thuyết về đạo hàm Các dạng toán đạo hàm thường gặp Phương pháp giải toán đạo hàm Bài toán mẫu về đạo hàm Bài toán cơ bản về đạo hàm Bài toán nâng cao về đạo hàm Bài tập tổng ôn về đạo hàm Bài tập trắc nghiệm về đạo hàm ...  a; b  có đạo hàm điểm khoảng TÀI LIỆU HỌC TẬP TỐN 11 – HK2 – ĐẠO HÀM b Hàm số y  f  x  gọi có đạo hàm đoạn  a; b  có đạo hàm khoảng  a; b  có đạo hàm bên phải a , đạo hàm bên trái... B ĐẠO HÀM CẤP CAO  Định nghĩa Giả sử hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x   Đạo hàm hàm số f   x  , có, gọi đạo hàm cấp hai hàm số f  x  Kí hiệu y  hay f   x   Tương tự, đạo. .. vận tốc tức thời xe sau chạy TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 11 – HK2 – ĐẠO HÀM 12 Vấn đề CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM  Đạo hàm hàm tổng, hiệu, tích thương, hàm hợp 1)  u – v  w   u – v  w 2)  ku
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán lớp 11 chuyên đề đạo hàm đầy đủ, Toán lớp 11 chuyên đề đạo hàm đầy đủ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn