đề thi thử THPTQG 2019 hóa học chuyên nguyễn quang diệu đồng tháp lần 2 có lời giải

13 102 5
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 17:33

... thành C2H5ON ; CH2, NH với số mol x, y ,z mol (CH2=CHCOO)3C3H5 : 0 ,2 mol ; H2O : 0, 12 mol Bảo tồn C có nCO2 = 2nC2H3ON + nCH2 + 12neste = 2x +y+ 12. 0 ,2= 3, 92 (1) Bảo toàn H có 2nH2O = 3nC2H3ON + 2nCH2... n = 2x Bảo tồn e nO2 = (2x – 0 ,22 5): mol Có mdd giảm = 64x + (2x – 0 ,22 5): 4. 32 + 0 ,22 5.35,5 = 21 ,1875 → x=1875 mol → dd Y thu có nCu2+ = 0,3 – 0,1875 = 0,1 125 mol; nH+ = 2x – 0 ,22 5 + 0 ,22 5 =... + 70 ,29 5 = 24 a + 27 b + 1 62 + 70 ,29 5 (1) 2m gam X + H2SO4 đặc nóng dư : Mg → Mg2+ + 2e Al → A13+ + 3e O + 2e → O2S+6+ 2e → S+4 Bảo tồn e có 2. 2a + 2. 36 – 2. 20 = 2nso2 =2. 1,19 (2) 3m gam X+ HNO3
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 hóa học chuyên nguyễn quang diệu đồng tháp lần 2 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 hóa học chuyên nguyễn quang diệu đồng tháp lần 2 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn