đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT lương thế vinh hà nội lần 3 có lời giải

16 60 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 17:33

... 20-D 21-D 22-D 23- D 24-A 25-D 26-B 27-C 28-A 29-B 30 -C 31 -C 32 -C 33 -C 34 -A 35 -D 36 -C 37 -A 38 -C 39 -B 40-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết)... 25: D nx =3, 36 : 22,4 = 0,15 mol Các đồng phân ankin C5H8 là: (1) CH  C-CH2-CH2-CH3 (2) CH  C-CH(CH3)-CH3 (3) CH3-C  C-CH2-CH3 Các ankin có liên kết ba đầu mạch có phản ứng với AgNO3 tạo kết... có chứa liên kết đơi C=C Các cơng thức cấu tạo X thỏa mãn là: 1) CH3COOCH2=CH-CH3 2) CH3COOCH2-CH=CH2 3) CH3COOC(CH3)=CH2 4) CH3-CH2-COOCH=CH2 5) CH2=CH-COOCH2-CH3 6) CH2=CH-CH2-COOCH3 7) CH3-CH=CH-COOCH3
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT lương thế vinh hà nội lần 3 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT lương thế vinh hà nội lần 3 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn