đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT trần văn kỷ TT huế lần 1 có lời giải

15 27 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 17:33

... 10 -A 11 -D 12 -C 13 -A 14 -A 15 -B 16 -B 17 -C 18 -A 19 -B 20-B 21- A 22-C 23-C 24-C 25-A 26-C 27-C 28-C 29-B 30-B 31- A 32-A 33-C 34-C 35-B 36-B 37-C 38-C 39-C 40-B (http://tailieugiangday.com – Website đề. .. =>Vậy có tơ Lapsan khơng có chứa ngun tố Nito Đáp án B Câu 4: Phương pháp: Lý thuyết amino axit Hướng dẫn giải: Valin có cơng thức là: (CH3)2-CH-CH(NH2)-COOH=>CTPT: C6H11O2N => %mg = (14 : 11 7) .10 0%... CH3COOH  NaOH   Z  H2O CaO,t Z  NaOH   T  Na 2CO3 Công thức phân tử X A C12H20O6 B C11H12O4 C C11H10O4 D C12H14O4 Câu 23(VDC): Cho từ từ x mol khí CO2 vào 500 gam dung dịch hỗn hợp KOH Ba(OH)2
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT trần văn kỷ TT huế lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT trần văn kỷ TT huế lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn