đề thi thử THPTQG 2019 hóa học chuyên KHTN hà nội lần 3 có lời giải

16 36 3
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 17:33

... Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3 )3 + Ag  t C FeCO3 + H2SO4(đặc)   FeSO4 + CO2 + H2O t D Fe + 6HNO3(đặc)   Fe(NO3 )3 + 3NO2 + 3H2O Câu 53 (TH): Cho chất m- HOC6H4OH, p-CH3COOC6H4OH, CH3CH2COOH, (CH3NH3)2CO3,... 54 (NB): Cơng thức hóa học tristearin A (C13H31COO)3C3H5 B (C17H31COO)3C3H5 C (C17H33COO)3C3H5 D (C17H35COO)3C3H5 Câu 55 (NB): Kim loại sau có độ cứng cao nhất? A Cr B Hg C W D Fe Câu 56 (VD):... 72-D 73- B 74-D 75-B 76-D 77-C 78-C 79-A 80-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 033 38.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 hóa học chuyên KHTN hà nội lần 3 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 hóa học chuyên KHTN hà nội lần 3 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn