SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN

Larry Ellison
Larry Ellison(11611 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 509
7
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 62 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2013, 13:10

Mô tả: 09/02/13 gi¸o dôc DS-SKSS VTN trong tr­êng phæ th«ng 09/02/13 Phần I Những vấn đề cơ bản về sức khỏe sinh sản vị thành niên Phần II nội dung giáo dục dân số Phần II chương trình giáo dục DS-SKSS trong nhà trường Phần IV phương pháp giảng dạy 8ứng dụng trong giáo dục DS-SKSS VTN 09/02/13 5/6/2005 Phần I Những vấn đề cơ bản về sức khỏe sinh sản vị thành niên I. Tuổi Vị thành niên. II. Sức khoẻ sinh sản VTN. 1. Khái niệm 2. Những vấn đề thách thức về SKSS mà VTN phải đối đầu 09/02/13 Tuæi VÞ thµnh niªn 09/02/13 Khái niệm tổng quát về vị thành niên Thời kỳ VTN là giai đoạn phát triển chuyển tiếp từ lứa tuổi ấu thơ đến tuổi trưởng thành, bao gồm cả giới nam và giới nữ. Về mặt sinh lý, VTN là giai đoạn đang lớn, dậy thì và có sự trưởng thành về tình dục. Về mặt tâm lý x hộiã , VTN là lứa tuổi có những diễn biến nội tâm phức tạp, muốn được coi là người lớn, muốn tự khẳng định mình. 09/02/13 Tuổi vị thành niên Theo tổ chức y tế thế giới ( WHO): Vị thành niên nằm trong độ tuổi từ 10 - 19 tuổi, Một số nước trong khu vực: Vị thành niên nằm trong độ tuổi từ 13 - 20 tuổi Một số hội thảo về VTN ở Việt nam: Vị thành niên nằm trong độ tuổi từ 12 - 19 tuổi 12 - 20 tuổi 09/02/13 C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña vÞ thµnh niªn Thêi kú vÞ thµnh niªn ®­îc ph©n ®Þnh thµnh 3 giai ®o¹n: - Giai ®o¹n ®Çu VTN : Tõ 10 13 – tuæi - Giai ®o¹n gi÷a VTN : Tõ 14 – 16 tuæi - Giai ®o¹n cuèi VTN : Tõ 17 – 19 tuæi 09/02/13 Søc kháe sinh s¶n vÞ thµnh niªn? 09/02/13 Định nghĩa sức khoẻ sinh sản theo Sức khoẻ sinh sản là một tình trạng hài hoà về thể chất, tình thần và xã hội chứ không phải chi đơn thuần là không có bệnh tật hay tàn phế trong tất cả các vấn đề liên quan đến tình dục và hệ thống sinh sản của con người, những chức năng và quá trình hoạt động của nó. 09/02/13 Hiểu chưa đầy đủ: Chỉ liên quan đến việc sinh đẻ, Chỉ liên quan đến phụ nữ, Chỉ liên quan tới bộ máy sinh sản , Chỉ là KHHGĐ, Chỉ nói tới các biện pháp tránh thai. Hiểu đầy đủ phải bao gồm : - Hoạt động, chức năng của bộ máy sinh sản của cả nam và nữ không bị nhiễm trùng, ốm yếu, bất lực hoặc khiếm khuyết, Không bị lệ thuộc, ép buộc, cưỡng bức trong hôn nhân, tình dục và sinh đẻ, Được tự do quyết định về hôn nhân, tình dục và sinh đẻ, Có trách nhiệm đối với xã hội về vấn đề sinh sản, Được quyền tiếp cận và được cung cấp thông tin, dịch vụ cần thiết về chăm sóc SKSS. . Sức khỏe sinh sản vị thành niên ? Sức khỏe sinh sản vị thành niên là những lĩnh vực của sức khỏe sinh sản nhưng được ứng dụng phù hợp cho lứa tuổi vị thành. 5/6/2005 Phần I Những vấn đề cơ bản về sức khỏe sinh sản vị thành niên I. Tuổi Vị thành niên. II. Sức khoẻ sinh sản VTN. 1. Khái niệm 2. Những vấn đề thách

— Xem thêm —

Xem thêm: SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN, SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN, SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu suc-khoe-sinh-san-vi-thanh-nien

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.47934079170227 s. Memory usage = 18.57 MB