Bộ câu hỏi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên môn Tin học

19 24 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 17:01

... TIMHONG HOAHONG HUONGHOA HOAPHUONG C 3 TIN HOC Tinhoc A Value TINHOC TinHoc Tinhoc D 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Trong Excel, A2 có giá trị chuỗi TINHOC, B2 có giá trị chuỗi CCA Tại C2... trị chuỗi TINHOC Tại B2 gõ cơng thức =LEFT(A2,3) nhận kết Trong Excel, A2 có giá trị chuỗi Tinhoc Tại ô C2 gõ vào cơng thức =A2 nhận kết & $ % # D XLSA XLSY XLSK XLSX D # & >< A TIN TINHOC C... cụ tin văn Trong MS Word 2010, để chèn 92 sơ đồ tổ chức vào văn ta Tại thẻ Insert, nhấp nút Shapes gọi lệnh gì? Trong MS Word 2010, thao tác 94 dùng để chọn Nhấp đôi chuột lên câu cần chọn câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên môn Tin học, Bộ câu hỏi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên môn Tin học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn