Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức

28 20 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 16:47

... nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định : Nghĩa vụ chung viên chức gồm nghĩa vụ? A B C D Câu 23: Trong điều 17( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định : Nghĩa vụ viên chức hoạt động... đáp án Câu 25: Trong điều 18( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy định: Nghĩa vụ viên chức quản lý gồm nghĩa vụ? A B C D Câu 26: Trong điều 19( mục nghĩa vụ viên chức) luật viên chức quy... Sai Câu 112: Điều 58 Chuyển đổi viên chức cán bộ, công chức: việc Chuyển đổi viên chức cán bộ, công chức thực theo nội dụng? a b c d 27 Câu 113: Điều 58 Chuyển đổi viên chức cán bộ, công chức:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức, Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn