HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

122 26 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:50

I ĐẠ NG ƯỜ TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ LÊ THƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ HỌ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ CK Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8340410 H IN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TẾ PGS TS PHÙNG THỊ HỒNG HÀ HU HUẾ - NĂM 2018 Ế I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi, hồn thành sau q trình học tập nghiên cứu thực tế, hướng dẫn PGS TS Phùng Thị Hồng Hà Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các lập luận, phân tích, đánh giá đưa quan điểm cá nhân sau trình nghiên cứu Luận văn không chép nghiên cứu khoa học công bố Tác giả luận văn HỌ Hồ Lê Thương CK H IN TẾ HU Ế i I ĐẠ NG ƯỜ TR LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, nhận nhiều quan tâm dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn Nhân đây, xin gửi lời biết ơn chân thành sâu sắc tới tất người giúp đỡ suốt trình học tập, quan tâm quý thầy cô Trường Đại học Kinh Tế Huế giảng dạy, trang bị kiến thức cần thiết cho suốt thời gian qua đặc biệt PGS TS Phùng Thị Hồng Hà, người tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn thạc sĩ Đồng thời, xin cám ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ HỌ suốt thời gian thực đề tài Tác giả luận văn CK Hồ Lê Thương H IN TẾ HU Ế ii I ĐẠ NG ƯỜ TR TÓM LƯỢC LUẬN VĂN CK HỌ Họ tên học viên: HỒ LÊ THƯƠNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế ứng dụng, Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS PHÙNG THỊ HỒNG HÀ Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ Tính cấp thiết đề tài Thực tiễn hoạt động tín dụng ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế (Vietcombank – CN Huế) thời gian qua cho thấy, nguồn thu lớn ngân hàng từ hoạt động tín dụng Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh khác hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro Trong thời gian qua, số lượng đầu tư dự án trung – dài hạn ngày gia tăng, mang lại lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng Tuy nhiên, bên cạnh có khơng dự án đầu tư rơi vào tình trạng khơng hiệu dẫn đến nợ q hạn chí có dự án khơng có khả trả nợ dẫn đến làm thất vốn ngân hàng Chính vậy, vai trò to lớn cơng tác thẩm định tín dụng dự án đầu tư, đặc biệt thẩm định tài dự án đầu tư khơng thể phủ nhận Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, tơi chọn đề tài “Hồn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế” làm đề tài nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp như: phương pháp thu thập số liệu; tổng hợp xử lý số liệu; phương pháp phân tích số liệu nhằm giải mục tiêu nghiên cứu Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn thẩm định dự án đầu tư Ngân hàng thương mại; Đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng Vietcombank – CN Huế giai đoạn 2015 – 2017, phân tích ý kiến đánh giá đội ngũ cán thẩm định tín dụng; từ cho thấy thành tựu đạt hạn chế tồn cơng tác thẩm định tín dự án đầu tư ngân hàng Trên sở đó, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng Vietcombank – CN Huế đến năm 2020 H IN TẾ HU Ế iii I ĐẠ NG ƯỜ TR DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV Cán cơng nhân viên CHXHCNVN Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam CMND Chứng minh nhân dân DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DPRR Dự phòng rủi ro KBL Khối Bán lẻ KH Khách hàng KHBL Khách hàng bán lẻ KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN NHTM PGD RRTD SXKD Kiểm tra kiểm soát nội Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Nợ hạn CK NQH HỌ KTKSNB TDH TMCP TSBĐ Rủi ro tín dụng Sản xuất kinh doanh H IN TD Phòng giao dịch Tín dụng Trung dài hạn Thương mại cổ phần Tài sản bảo đảm Trụ sở TSCĐ Tài sản cố định TT Thông tư Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại HU Vietcombank - CN Huế TẾ TSC thương Việt Nam Chi nhánh Huế Ế iv I ĐẠ NG ƯỜ TR MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cám ơn ii Tóm lược luận văn iii Danh mục chữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng viii Danh mục biểu đồ .x PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu HỌ Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu luận văn .4 PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CK ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 1.1 Cho vay dự án đầu tư ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư .5 1.1.2 Khái niệm cho vay dự án đầu tư ngân hàng thương mại H IN 1.1.3 Đặc điểm cho vay dự án đầu tư ngân hàng thương mại 1.2 Công tác thẩm định dự án đầu tư 1.2.1 Khái niệm vai trò thẩm định dự án đầu tư .8 1.2.2 Quy trình thẩm định dự án đầu tư .9 1.2.3 Nội dung thẩm định dự án đầu tư 10 TẾ 1.3 Các tiêu đánh giá 19 1.3.1 Các tiêu đánh giá hiệu dự án đầu tư 19 1.3.2 Các tiêu đánh giá tình hình cho vay hiệu cho vay dự án đầu tư 21 HU 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng 22 1.4.1 Các nhân tố chủ quan 22 Ế v I ĐẠ NG ƯỜ TR 1.4.2 Các nhân tố khách quan 23 1.5 Kinh nghiệm công tác thẩm định dự án đầu tư số ngân hàng thương mại nước học kinh nghiệm cho ngân hàng Vietcombank – CN Huế 24 1.5.1 Kinh nghiệm ngân hàng Techcombank 24 1.5.2 Kinh nghiệm ngân hàng Vietinbank .25 1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho Vietcombank – CN Huế .26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ GIAI ĐOẠN 2015 – 2017 27 2.1 Khái quát ngân hàng Vietcombank – CN Huế 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Vietcombank – CN Huế 27 2.1.2 Sơ đồ tổ chức Vietcombank – CN Huế 28 HỌ 2.1.3 Tình hình lao động Vietcombank – CN Huế 30 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank – CN Huế giai đoạn 2015 – 2017 31 2.2 Quy trình tổ chức lực lượng thẩm định ngân hàng Vietcombank – CN CK Huế giai đoạn 2015 – 2017 .32 2.2.1 Quy trình cho vay ngân hàng Vietcombank – CN Huế giai đoạn 2015 – 2017 32 2.2.2 Tổ chức lực lượng thẩm định 35 H IN 2.3 Các bước thẩm định dự án đầu tư Vietcombank – CN Huế 38 2.4 Kết thẩm định dự án đầu tư 43 2.4.1 Tỷ lệ dự án đầu tư vay vốn cấp vốn Vietcombank – CN Huế 43 2.4.2 Tình hình cho vay theo dự án đầu tư .45 TẾ 2.5 Nghiên cứu trường hợp_Thẩm định dự án đầu tư nhà máy sợi 47 2.5.1 Giới thiệu chủ đầu tư dự án 47 2.5.2 Nội dung thẩm định .54 2.6 Đánh giá cán thẩm định tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến HU công tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng Vietcombank – CN Huế 65 2.6.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 65 Ế vi I ĐẠ NG ƯỜ TR 2.6.2 Đánh giá cán thẩm định tín dụng 67 2.7 Đánh giá chung công tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng Vietcombank – CN Huế 73 2.7.1 Những kết đạt 73 2.7.2 Những tồn tại, hạn chế công tác thẩm định 76 2.7.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ 81 3.1 Định hướng ngân hàng Vietcombank – CN Huế công tác thẩm định dự án đầu tư .81 3.2 Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư ngân hàng HỌ Vietcombank – CN Huế 82 3.2.1 Hoàn thiện công tác tổ chức thẩm định dự án đầu tư 82 3.2.2 Hoàn thiện phương pháp thẩm định dự án đầu tư 83 3.2.3 Hoàn thiện nội dung thẩm định dự án đầu tư .84 CK 3.2.4 Hồn thiện chất lượng nguồn thơng tin 86 3.2.5 Nâng cao trình độ cán thẩm định 87 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 Kết luận 88 H IN Kiến nghị .88 2.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 88 2.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 91 TẾ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN Ế vii HU BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN I ĐẠ NG ƯỜ TR DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình lao động Vietcombank – CN Huế giai đoạn 2015 – 2017 30 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh Vietcomabnk - CN Huế .31 Bảng 2.3: Số lượng cán thẩm định Vietcombank – CN Huế giai đoạn 2015 - 2017 37 Bảng 2.4: Tỷ lệ dự án đầu tư cấp vốn Ngân hàng Vietcombank – CN Huế giai đoạn 2015 - 2017 44 Bảng 2.5: Doanh số cho vay dự án đầu tư Ngân hàng Vietcombank – CN Huế giai đoạn 2015- 2017 46 Cơ cấu vốn chủ sở hữu 47 Bảng 2.7: Bảng cân đối kế tốn cơng ty A 48 Bảng 2.8: Kết hoạt động kinh doanh công ty A .50 Bảng 2.9: Các tiêu tài công ty A 51 Bảng 2.10: Quan hệ khách hàng với tổ chức tín dụng 53 Bảng 2.11: Giới thiệu thông tin dự án đầu tư dây chuyền kéo sợi 54 Bảng 2.12: Tổng mức đầu tư dự án .59 Bảng 2.13: So sánh suất đầu tư dự án khác .59 Bảng 2.14: Cơ cấu vốn đầu tư dự án .60 Bảng 2.15: Hiệu tài Dự án 60 Bảng 2.16: Biến động NPV, IRR Thời gian trả nợ thay đổi tổng mức CK HỌ Bảng 2.6: H IN đầu tư 62 Bảng 2.17: Biến động NPV, IRR Thời gian trả nợ thay đổi giá bán 62 Bảng 2.18: Biến động NPV, IRR Thời gian trả nợ thay đổi giá nguyên TẾ vật liệu 63 Bảng 2.19: Đặc điểm mẫu khảo sát .66 Bảng 2.20: Đánh giá cán thẩm định tín dụng “Nội dung cơng tác thẩm HU định” 67 Ế viii I ĐẠ NG ƯỜ TR Bảng 2.21: Đánh giá cán thẩm định tín dụng “Cán làm công tác thẩm định” 68 Bảng 2.22: Đánh giá cán thẩm định tín dụng “Chất lượng thơng tin phục vụ cơng tác thẩm định” .69 Bảng 2.23: Đánh giá cán thẩm định tín dụng “Cơ sở vật chất phục vụ cơng tác thẩm định” 70 Bảng 2.24: Đánh giá cán thẩm định tín dụng “Tổ chức cơng tác thẩm định” 71 Bảng 2.25: Đánh giá cán thẩm định tín dụng “Mơi trường pháp lý” 72 Bảng 2.26: Đánh giá cán thẩm định tín dụng “Cơng tác thẩm định cho vay dự án đầu tư” 73 CK HỌ H IN TẾ HU Ế ix I ĐẠ NG ƯỜ TR dự án đảm tín dụng - Tổng giá trị tài sản chấp hình thành tương lai ước tính theo dự tốn: 206.437.430.000 đồng Trong đó: + MMTB: 174.847.430.000 đồng + Nhà xưởng: 31.500.000.000 đồng Tỷ lệ TSĐB/giá trị cấp tín dụng: 121 % Giá trị tài sản chấp thức vào giá trị tài sản bao gồm giá trị thực tế tài sản giá trị phân bổ từ chi phí khác Báo cáo tốn Dự án - Vốn tự có giải ngân trước song song với vốn vay Ngân hàng theo tỷ lệ 20%/80%, đảm bảo số dư cấp tín dụng Ngân hàng thời điểm không vượt 80% vốn HỌ đầu tư cố định thực Dự án Ngân hàng toàn Phương thức giải - Đối với phần vốn tự có bỏ để tốn chi phí CK ngân quyền quản lý, giám sát việc giải ngân vốn tự có dự án Dự án, công ty phải cung cấp đầy đủ chứng từ chứng minh vốn tự có - Việc giải ngân vốn tự có Dự án từ thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng phải thực qua tài khoản mở Ngân Điều kiện H IN hàng tiên Trước ký hợp đồng, công ty bổ sung đầy đủ tài liệu trước ký liên quan đến việc đầu tư dự án theo quy định Hợp đồng tín dụng hành TẾ Các văn liên quan đến việc vay vốn, chấp tài sản, uỷ quyền giao dịch ngân hàng thực dự án cấp có thẩm quyền Cơng ty ký kết, phê duyệt phù hợp với điều lệ hoạt động Công ty quy định pháp Ế 97 HU luật hành I ĐẠ NG ƯỜ TR Điều kiện tiên Các cổ đông CTCP A có cam kết văn việc trước góp vốn Điều lệ vào CTCP A đảm bảo Cơng ty có đầy đủ cấp tín dụng vốn tự có để đầu tư Dự án hoàn chỉnh tiến độ Công ty cam kết văn việc: - Tham gia đủ vốn tự có khơng thấp 20% tổng mức đầu tư vốn cố định (không gồm VAT) Dự án (tương ứng 43.496 triệu VNĐ) - Trường hợp phát sinh tăng tổng mức đầu tư, chủ đầu tư chịu trách nhiệm bổ sung vốn tự có huy động thêm nguồn vốn khác để tham gia đủ số phát sinh tăng, đảm bảo cho dự án đầu tư hoàn chỉnh vận hành tiến độ HỌ Các nguồn vốn vay và/hoặc vốn khác huy động thêm nợ thứ cấp so với nợ vay Ngân hàng Công ty toán khoản nợ vay vốn huy động thêm khác sau CK Cơng ty hồn thành nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng - Dùng 100% nguồn khấu hao lợi nhuận sau thuế nguồn hợp pháp khác để trả nợ Ngân hàng đầy đủ, hạn, năm H IN chia lợi nhuận hoàn thành nghĩa vụ trả nợ hàng - Toàn doanh thu Dự án chuyển tài khoản Công ty Ngân hàng sử dụng để: (i) Chi trả phục vụ hoạt động Dự án TẾ (ii) Trả nợ Ngân hàng (kể nợ trước hạn trường hợp nguồn thu Dự án tốt dự kiến) HU (iii) Sử dụng cho mục đích khác Ngân hàng xem xét chấp thuận (từng lần năm) Ế 98 I ĐẠ NG ƯỜ TR Các văn liên quan đến việc vay vốn, chấp tài sản cấp có thẩm quyền Cơng ty ký kết, phê duyệt phù hợp với điều lệ hoạt động công ty quy định Pháp luật hành Các thủ tục bảo đảm tiền vay thực đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản máy móc, trang thiết bị Dự án hồn thiện Điều kiện kèm Cơng ty mua trì loại bảo hiểm suốt thời theo gian dư nợ Ngân hàng theo quy định Pháp luật Việt Nam công ty bảo hiểm Ngân hàng chấp thuận Giá trị bảo hiểm tối thiểu 110% tổng HỌ dư nợ vay Ngân hàng thời điểm Hợp đồng bảo hiểm ghi rõ trường hợp xảy rủi ro, Ngân hàng người thụ hưởng CK Sau nhà xưởng (nhà cửa, vật kiến trúc thuộc dự án) xây dựng xong, Công ty cam kết thực thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cơng trình để hồn tất thủ tục chấp thời gian sớm H IN Cơng ty hồn thiện việc tăng vốn điều lệ tối thiểu tương đương với phần vốn tự có tham gia sau Dự án hoàn thành Công ty thực Dự án tuân thủ theo quy định TẾ Pháp luật hành đầu tư xây dựng, mơi trường, phòng cháy chữa cháy quy định liên quan khác Điều kiện khác Các điều kiện cụ thể khác thống hợp đồng tín Ế 99 HU dụng Hợp đồng đảm bảo tiền vay I ĐẠ NG ƯỜ TR T T Mục Tổng doanh thu Đơn vị PHỤ LỤC 4: DÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN Năm 10 11 12 13 14 triệu VND 278.69 372.25 409.37 398.35 398.13 398.13 398.13 398.13 398.13 398.13 398.13 398.13 398.13 398.13 Tổng chi phí triệu VND 307.02 356.94 374.12 372.54 371.43 367.63 366.53 365.44 364.35 363.27 362.19 361.12 360.05 358.91 Chi phí SXKD triệu VND 250.15 321.09 339.51 339.16 339.28 339.42 339.56 339.70 339.85 340.00 340.15 340.32 340.48 340.65 Khấu hao triệu VND 16.066 16.066 16.066 16.066 16.066 13.365 13.365 13.365 13.365 13.365 13.365 13.365 13.365 13.365 Lãi vay triệu VND 20.402 19.784 18.549 17.314 16.079 14.844 13.609 12.374 11.139 9.904 8.669 7.434 6.199 4.891 Lãi vay đầu tư triệu VND 16.202 15.584 14.349 13.114 11.879 10.644 9.409 8.174 6.939 5.704 4.469 3.234 1.999 691 Lãi vay VLĐ triệu VND 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 Lợi nhuận trước thuế triệu VND Thuế TNDN %/ năm LNST triệu VND Dòng tiền đầu tư triệu VND Dòng tiền kinh triệu VND HỌ 0 28.334 15.312 35.246 25.814 26.707 30.503 31.599 32.691 33.778 34.861 35.940 37.014 38.082 39.220 0 4.287 9.869 7.228 7.478 8.541 8.848 9.153 9.458 9.761 10.063 10.364 10.663 10.982 CK -28.33 11.024 25.377 18.586 19.229 21.962 22.751 23.538 24.320 25.100 25.877 26.650 27.419 28.238 -213.9 0 0 0 0 0 0 0 3.934 42.675 55.792 47.766 47.174 45.972 45.526 45.077 44.625 44.170 43.711 43.249 42.784 42.294 IN 100 H I ĐẠ NG ƯỜ TR T T Mục Đơn vị Năm 10 11 12 13 14 doanh Khấu hao triệu VND 16.066 16.066 16.066 16.066 16.066 13.365 13.365 13.365 13.365 13.365 13.365 13.365 13.365 13.365 LNST triệu VND 28.334 11.024 25.377 18.586 19.229 21.962 22.751 23.538 24.320 25.100 25.877 26.650 27.419 28.238 Lãi vay triệu VND 16.202 15.584 14.349 13.114 11.879 10.644 9.409 8.174 6.939 5.704 4.469 3.234 1.999 691 170.54 3.934 42.675 55.792 47.766 47.174 45.972 45.526 45.077 44.625 44.170 43.711 43.249 42.784 42.294 Dòng tiền dự án Nguồn: Ngân hàng Vietcombank – CN Huế (2017) IN CK HỌ 101 H I ĐẠ NG ƯỜ TR PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU SPSS ĐẶC ĐIỂM MẪU KHẢO SÁT Statistics Số năm kinh Giới tính N Valid nghiệm 28 28 28 0 0 1.4286 1.9286 3.3571 2.6429 Giới tính Cumulative Frequency Valid Bằng cấp cao 28 Missing Mean Độ tuổi Percent Valid Percent Percent 16 57.1 57.1 57.1 Nữ 12 42.9 42.9 100.0 Total 28 100.0 100.0 HỌ Nam Độ tuổi Valid 20 - 30 30 - 40 40 - 50 Total Percent Valid Percent CK Frequency Cumulative Percent 32.1 32.1 32.1 12 42.9 42.9 75.0 25.0 25.0 100.0 28 100.0 100.0 H IN Bằng cấp cao Frequency Valid Percent 18 Trên Đại học 10 Total 28 Valid Percent Percent 64.3 64.3 64.3 35.7 35.7 100.0 100.0 TẾ Đại học Cumulative 100.0 Số năm kinh nghiệm Valid Dưới năm Từ đến năm Percent 3.6 15 53.6 Percent 3.6 3.6 53.6 57.1 Ế 102 Valid Percent HU Frequency Cumulative I ĐẠ NG ƯỜ TR Từ đến năm 17.9 17.9 75.0 Từ đến 10 năm 25.0 25.0 100.0 28 100.0 100.0 Total ĐÁNH GIÁ CÁC KHÍA CẠNH CỦA CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN NỘI DUNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH Statistics Valid Missing Mean Hồ sơ thủ tục Phương pháp hành thẩm định đơn giản, đầy thẩm định thống hợp lý, khoa đủ giúp nhân nhất, phù hợp học giúp công viên thẩm định giúp công tác tác thẩm định dự án nhanh thẩm định an tồn, hiệu chóng xác, an tồn HỌ N Trình tự tiến 28 28 28 0 3.4643 3.1786 3.3929 CK Hồ sơ thủ tục đơn giản, đầy đủ giúp nhân viên thẩm định dự án nhanh chóng Frequency Valid Khơng đồng ý Trung lập Valid Percent Percent 3.6 3.6 3.6 19 67.9 67.9 71.4 Hoàn toàn đồng ý 28 H IN Đồng ý Total Percent Cumulative 7.1 7.1 78.6 21.4 21.4 100.0 100.0 100.0 Phương pháp thẩm định thống nhất, phù hợp giúp cơng tác thẩm định xác, an tồn Cumulative Valid Khơng đồng ý TẾ Frequency Percent Percent 7.1 7.1 20 71.4 71.4 78.6 Đồng ý 17.9 17.9 96.4 Hoàn toàn đồng ý 3.6 28 100.0 Total 3.6 100.0 Ế 103 HU 7.1 Trung lập Valid Percent 100.0 I ĐẠ NG ƯỜ TR Trình tự tiến hành thẩm định hợp lý, khoa học giúp cơng tác thẩm định an tồn, hiệu Valid Cumulative Frequency Không đồng ý Percent Valid Percent Percent 10.7 10.7 10.7 Trung lập 12 42.9 42.9 53.6 Đồng ý 12 42.9 42.9 96.4 3.6 3.6 100.0 28 100.0 100.0 Hoàn toàn đồng ý Total CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH Statistics Cán thẩm định Valid Cán thẩm định Cán thẩm định môn cao, nhiều có đạo đức nghề có tính kỹ luật cao kinh nghiệm thực nghiệp tốt giúp thực nghiệp nghiệp vụ đạt hạn chế rủi ro vụ nghiêm túc, hiệu nghiệp vụ xác, an tồn HỌ N có trình độ chun Mean 28 28 0 3.4643 3.3929 3.5357 CK Missing 28 Cán thẩm định có trình độ chun mơn cao, nhiều kinh nghiệm thực nghiệp vụ đạt hiệu H IN Frequency Valid Không đồng ý Trung lập Đồng ý Valid Percent Percent 14.3 14.3 14.3 13 46.4 46.4 60.7 17.9 17.9 78.6 21.4 21.4 100.0 28 100.0 TẾ Hoàn toàn đồng ý Total Percent Cumulative 100.0 Cán thẩm định có đạo đức nghề nghiệp tốt giúp hạn chế rủi ro nghiệp vụ Valid Không đồng ý Trung lập Percent 17.9 12 42.9 Valid Percent Percent 17.9 17.9 42.9 60.7 Ế 104 HU Frequency Cumulative I ĐẠ NG ƯỜ TR Đồng ý 21.4 21.4 82.1 Hoàn toàn đồng ý 17.9 17.9 100.0 28 100.0 100.0 Total Cán thẩm định có tính kỹ luật cao thực nghiệp vụ nghiêm túc, xác, an tồn Valid Cumulative Frequency Khơng đồng ý Percent Valid Percent Percent 3.6 3.6 3.6 17 60.7 60.7 64.3 Đồng ý 14.3 14.3 78.6 Hoàn toàn đồng ý 21.4 21.4 100.0 28 100.0 100.0 Trung lập Total CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH HỌ xác, kịp thời dự án đạt chất thực thực nghiệp lượng nghiệp vụ vụ an toàn Statistics Nguồn thông tin Thông tin đầy đủ giúp nhân quản lý, bảo mật viên NH thẩm định giúp hạn chế rủi ro tốt giúp nhân viên Valid Missing Mean CK N Hệ thống thông tin 28 28 28 0 3.1071 3.1429 3.8214 H IN Hệ thống thông tin đầy đủ giúp nhân viên NH thẩm định dự án đạt chất lượng Frequency Valid Không đồng ý Percent Cumulative Valid Percent Percent 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 64.3 Đồng ý 28.6 28.6 92.9 Hoàn toàn đồng ý 7.1 7.1 100.0 100.0 100.0 Trung lập Total TẾ 28 HU Nguồn thơng tin xác, kịp thời giúp hạn chế rủi ro thực nghiệp vụ Cumulative Frequency Percent Percent Ế 105 Valid Percent I ĐẠ NG ƯỜ TR Valid Không đồng ý 12 42.9 42.9 42.9 Trung lập 17.9 17.9 60.7 Đồng ý 21.4 21.4 82.1 Hoàn toàn đồng ý 17.9 17.9 100.0 28 100.0 100.0 Total Thông tin quản lý, bảo mật tốt giúp nhân viên thực nghiệp vụ an toàn Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Không đồng ý 3.6 3.6 3.6 Trung lập 28.6 28.6 32.1 14 50.0 50.0 82.1 17.9 17.9 100.0 28 100.0 100.0 Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total HỌ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH Statistics Ứng dụng phần CK mềm chuyên dụng thẩm định Ứng dụng công trang thiết bị đầy giúp nhân viên nghệ tiên tiến giúp đủ giúp nhân viên thực nghiệp hạn chế sai số thực nghiệp vụ nhanh chóng, cơng tác vụ đạt hiệu xác thẩm định Valid Missing Mean 28 3.7857 H IN N Cơ sở vật chất, 28 28 0 3.6429 3.6429 Cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ giúp nhân viên thực nghiệp vụ đạt hiệu Valid Không đồng ý TẾ Frequency Cumulative Percent Percent 3.6 3.6 12 42.9 42.9 46.4 Đồng ý 25.0 25.0 71.4 Hoàn toàn đồng ý 28.6 28 100.0 Total 28.6 100.0 Ế 106 HU 3.6 Trung lập Valid Percent 100.0 I ĐẠ NG ƯỜ TR Ứng dụng phần mềm chuyên dụng thẩm định giúp nhân viên thực nghiệp vụ nhanh Valid chóng, xác Cumulative Frequency Khơng đồng ý Percent Valid Percent Percent 3.6 3.6 3.6 Trung lập 12 42.9 42.9 46.4 Đồng ý 11 39.3 39.3 85.7 14.3 14.3 100.0 28 100.0 100.0 Hoàn toàn đồng ý Total Ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp hạn chế sai số công tác thẩm định Frequency Không đồng ý Trung lập Đồng ý HỌ Valid Cumulative Valid Percent Percent 7.1 7.1 7.1 14 50.0 50.0 57.1 14.3 14.3 71.4 28.6 28.6 100.0 28 100.0 100.0 Hoàn toàn đồng ý Total Percent CK TỔ CHỨC CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH Statistics thẩm định hợp lý giúp công tác H IN Việc xếp cán Việc giám sát, Tổ chức thực quản lý từ phận nghiệp vụ thẩm điều hành định chặt chẽ, thực tốt giúp khoa học giúp hạn chế rủi ro thẩm định đạt chất công tác thẩm định lượng Valid Missing Mean 28 thẩm định 28 28 0 3.8214 3.8929 TẾ N đạt hiệu công tác 3.6071 Việc xếp cán thẩm định hợp lý giúp công tác thẩm định đạt chất lượng HU Cumulative Frequency Percent Percent Ế 107 Valid Percent I ĐẠ NG ƯỜ TR Valid Trung lập 17 60.7 60.7 60.7 Đồng ý 17.9 17.9 78.6 Hoàn toàn đồng ý 21.4 21.4 100.0 28 100.0 100.0 Total Tổ chức thực nghiệp vụ thẩm định chặt chẽ, khoa học giúp công tác thẩm định đạt hiệu Valid Cumulative Frequency Không đồng ý Percent Valid Percent Percent 3.6 3.6 3.6 14 50.0 50.0 53.6 7.1 7.1 60.7 Hoàn toàn đồng ý 11 39.3 39.3 100.0 Total 28 100.0 100.0 Trung lập Đồng ý HỌ Việc giám sát, quản lý từ phận điều hành thực tốt giúp hạn chế rủi ro công tác thẩm định Cumulative Frequency Khơng đồng ý Trung lập Đồng ý Hồn tồn đồng ý Total Percent 3.6 3.6 3.6 13 46.4 46.4 50.0 7.1 7.1 57.1 12 42.9 42.9 100.0 28 100.0 100.0 H IN MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ Valid Percent CK Valid Percent Statistics Các văn pháp Valid Missing lý NHNN đầy lý NHNN chặt luật nhà nước đủ, hợp lý, đồng chẽ giúp hạn chế ổn định, quán giúp công tác rủi ro thực giúp công tác thẩm định nghiệp vụ thẩm thẩm định đạt hiệu thực thuận lợi định 28 28 28 0 3.4286 3.6071 3.2857 Ế 108 HU Mean Chính sách pháp TẾ N Chính sách quản I ĐẠ NG ƯỜ TR Các văn pháp lý NHNN đầy đủ, hợp lý, đồng giúp công tác thẩm định thực Valid thuận lợi Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Không đồng ý 21.4 21.4 21.4 Trung lập 28.6 28.6 50.0 10 35.7 35.7 85.7 14.3 14.3 100.0 28 100.0 100.0 Đồng ý Hồn tồn đồng ý Total Chính sách quản lý NHNN chặt chẽ giúp hạn chế rủi ro thực nghiệp vụ thẩm định Valid Cumulative Frequency Không đồng ý Trung lập HỌ Đồng ý Valid Percent Percent 14.3 14.3 14.3 10 35.7 35.7 50.0 25.0 25.0 75.0 25.0 25.0 100.0 28 100.0 100.0 Hồn tồn đồng ý Total Percent CK Chính sách pháp luật nhà nước ổn định, quán giúp công tác thẩm định đạt hiệu Frequency Valid Khơng đồng ý Percent Valid Percent Đồng ý Hồn tồn đồng ý Total Percent 25.0 25.0 25.0 11 39.3 39.3 64.3 17.9 17.9 82.1 17.9 17.9 100.0 28 100.0 100.0 H IN Trung lập Cumulative CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẾ Statistics HU Ế 109 I ĐẠ NG ƯỜ TR Thông qua thẩm Công tác thẩm Thông qua công định hồ sơ vay tác thẩm định vốn, Ngân hàng định cho vay hồ sơ vay, Ngân N có giúp ngân hàng hàng áp biện pháp phù xác định đáp dụng nhiều hợp để kiểm ứng phù hợp phương án trả soát rủi ro nhu cầu vay vốn nợ phù hợp với hoạt động khách hàng dự án cho vay Valid Missing Mean 28 28 28 0 3.5357 3.7143 3.6429 Công tác thẩm định cho vay giúp ngân hàng xác định đáp ứng phù hợp nhu cầu vay vốn khách hàng HỌ Frequency Valid Trung lập Đồng ý Total Percent Valid Percent Percent 19 67.9 67.9 67.9 10.7 10.7 78.6 21.4 21.4 100.0 28 100.0 100.0 CK Hồn tồn đồng ý Cumulative Thơng qua cơng tác thẩm định hồ sơ vay, Ngân hàng áp dụng nhiều phương án trả nợ phù hợp với dự án Valid Trung lập 17 Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Total 28 H IN Frequency Percent Cumulative Valid Percent Percent 60.7 60.7 60.7 7.1 7.1 67.9 32.1 32.1 100.0 100.0 100.0 TẾ Thông qua thẩm định hồ sơ vay vốn, Ngân hàng có biện pháp phù hợp để kiểm soát rủi ro hoạt động cho vay Cumulative Frequency Valid Percent Percent HU Valid Percent Trung lập 14 50.0 50.0 50.0 Đồng ý 10 35.7 35.7 85.7 Ế 110 I ĐẠ NG ƯỜ TR Hoàn toàn đồng ý Total 14.3 14.3 28 100.0 100.0 100.0 CK HỌ H IN TẾ HU Ế 111 ... tiễn thẩm định dự án đầu tư ngân hàng thương mại; Chương 2: Thực trạng thẩm định dự án đầu tư ngân hàng Thương mại Cổ HU phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế; Chương 3: Giải pháp hồn thiện. .. niệm dự án đầu tư .5 1.1.2 Khái niệm cho vay dự án đầu tư ngân hàng thương mại H IN 1.1.3 Đặc điểm cho vay dự án đầu tư ngân hàng thương mại 1.2 Công tác thẩm định dự án đầu tư. .. DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cho vay dự án đầu tư ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm dự án đầu tư Dự án đầu tư có mối quan hệ chặt chẽ với Đầu tư phát triển nguồn gốc đời dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ, HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn