Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Khách sạn Midtown Huế

137 26 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:42

1 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIN HT ẾH UẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - NGUYỄN TUẤN ANH ỌC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC NG ĐẠ IH TẠI KHÁCH SẠN MIDTOWN HUẾ TR ƯỜ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Huế, 2018 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIN HT ẾH UẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - NGUYỄN TUẤN ANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC IH ỌC TẠI KHÁCH SẠN MIDTOWN HUẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH : 8340101 NG ĐẠ MÃ SỐ TR ƯỜ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN KHOA CƯƠNG Huế, 2018 LỜI CAM ĐOAN KIN HT ẾH UẾ Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Huế, tháng 04 năm 2018 Học viên thực TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Nguyễn Tuấn Anh LỜI CẢM ƠN KIN HT ẾH UẾ Để hoàn thành luận văn này, cố gắng nỗ lực thân, xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế hết lòng giảng dạy, dìu dắt bảo tận tình, giúp tơi có nhiều kiến thức q báu suốt trình học tập trường Đặc biệt, xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến TS Phan Như Cương – người trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt q trình làm luận văn Tơi xin chân thành cám ơn đến ban lãnh đạo, anh, chị Khách sạn Midtown Huế giúp đỡ, tạo điều kiện cho việc điều tra, thu thập số liệu, tài liệu phục vụ cho viêc nghiên cứu đề tài khóa luận Cuối xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, người ln bên cạnh động viên, chia sẻ giúp đỡ nhiệt tình, đóng góp ý kiến q trình hồn ỌC thành luận văn Tuy nhiên chưa có đủ kinh nghiệm thực tiễn trình độ chun mơn, thời gian nghiên cứu có hạn nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận TR ƯỜ NG ĐẠ IH đóng góp q thầy bạn bè để đề tài hoàn thiện Huế, tháng 04 năm 2018 Học viên thực Nguyễn Tuấn Anh TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ : NGUYỄN TUẤN ANH Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Niên khóa: 2016-2018 KIN HT ẾH UẾ Họ tên học viên Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN KHOA CƯƠNG Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN MIDTOWN HUẾ Tính cấp thiết đề tài Cơng tác quản lý nguồn nhân lực ln giữ vai trò quan trọng công tác quản lý, xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp Với mong muốn góp phần làm cho du lịch Huế ngày phát triển nói chung nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Khách sạn Midtown nói riêng, tơi chọn nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực Khách sạn Midtown Huế” để làm luận văn tốt nghiệp Phương pháp nghiên cứu ỌC - Phương pháp thu thập liệu: + Dữ liệu thứ cấp: thu thập từ số liệu thống kê qua Niên giám thống kê IH TT.Huế, số liệu từ phòng nghiệp vụ Khách sạn giai đoạn 2014-2016; + Dữ liệu sơ cấp: thu thập thông qua việc khảo sát ý kiến toàn Nhân ĐẠ viên khách sạn - Phương pháp vấn: sử dụng để thu thập thông tin liên quan đến hoạt động quản lý nguồn nhân lực đơn vị từ chuyên gia; NG - Các phương pháp thống kê mô tả, so sánh, tổng hợp để phân tổ số liệu phân tích, so sánh biến động số liệu theo thời gian; Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn ƯỜ Phân tích, đánh giá cơng tác quản lý nguồn nhân lực Khách sạn Midtown Huế thông qua đánh giá cán nhân viên tồn cơng ty Trên sở đề xuất nhóm giải pháp nhằm hồn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực Khách sạn Midtown TR Huế thời gian tới: Giải pháp cơng tác bố trí sử dụng lao động, cơng tác tiền lương, quan hệ lao động, công tác đào tạo phát triển, công tác tuyển dụng KIN HT ẾH UẾ MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 2.1 Mục tiêu chung: 2.2 Mục tiêu cụ thể: Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài: PHẦN : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC .4 ỌC 1.1 Tổng quan nguồn nhân lực quản lý nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực .4 IH 1.1.2 Khái niệm quản lý nguồn nhân lực 1.1.3 Vai trò quản trị nguồn nhân lực .5 ĐẠ 1.2 Nội dung quản lý nguồn nhân lực 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực .6 1.2.1.1 Khái niệm: NG 1.2.1.2 Vai trò: 1.2.1.3 Quá trình hoạch định nguồn nhân lực 1.2.2 Tuyển dụng nguồn nhân lực 12 ƯỜ 1.2.2.1 Khái niệm: 12 1.2.2.2 Các nguồn tuyển mộ: 13 1.2.2.2.1 Nguồn bên tổ chức: 13 TR 1.2.2.2.2 Nguồn từ bên tổ chức: .14 1.2.2.3 Quá trình tuyển dụng 14 1.2.3 Bố trí cơng việc chấm dứt hợp đồng lao động 15 1.2.3.1 Định hướng công việc 15 KIN HT ẾH UẾ 1.2.3.2 Biên chế nội 16 1.2.4 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 17 1.2.4.1 Đào tạo nguồn nhân lực .17 1.2.4.1.1 Khái niệm 17 1.2.4.1.2 Vai trò 17 1.2.4.1.3 Các phương pháp đào tạo 18 1.2.4.1.4 Trình tự xây dựng chương trình đào tạo 21 1.2.4.2 Phát triển nguồn nhân lực 22 1.2.4.2.1 Trách nhiệm phát triển nguồn nhân lực 22 1.2.4.2.2 Đối tượng phát triển nguồn nhân lực 23 1.2.5 Đánh giá hiệu công việc người lao động 24 1.2.5.1 Khái niệm .24 ỌC 1.2.5.2 Nội dung trình tự thực .24 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực .25 IH 1.2.6.1 Các yếu tố bên ngoài: 25 1.2.6.2 Các yếu tố bên 26 ĐẠ 1.3 Mô hình nghiên cứu 27 1.3.1 Các mơ hình nghiên cứu 27 1.3.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 29 NG 1.4 Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực số doanh nghiệp học 29 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực số doanh nghiệp .29 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho khách sạn Midtown Huế 31 ƯỜ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN MIDTOWN HUẾ 33 2.1 Giới thiệu chung Khách sạn Midtown Huế 33 TR 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Khách sạn Midtown Huế 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Khách sạn .34 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Khách sạn Midtown Huế giai đoạn KIN HT ẾH UẾ 2014 -2016 38 2.2 Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực Khách sạn Midtown Huế .42 2.2.1 Tình hình lao động khách sạn 42 2.2.2 Thực trạng công tác hoạch định nguồn nhân lực .53 2.2.3 Thực trạng tuyển dụng bố trí sử dụng nguồn nhân lực 57 2.2.4 Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực 61 2.2.5 Chế độ lương thưởng dành cho người lao động 63 2.2.6 Kết khảo sát ý kiến bên liên quan công tác quản lý nguồn nhân lực Khách sạn Midtown Huế 68 2.2.6.1 Thông tin chung mẫu nghiên cứu 68 2.2.6.2 Kết khảo sát ý kiến người lao động Khách sạn MIDTOWN Huế 70 2.2.6.2.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 70 2.2.6.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha .74 ỌC 2.2.6.2.3 Phân tích nhân tố .77 2.2.6.2.4 Phân tích hồi quy .81 IH 2.3 Đánh giá chung công tác quản lý nguồn nhân lực Khách sạn 83 2.3.1 Kết đạt .83 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 84 ĐẠ CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN MIDTOWN HUẾ .87 3.1 Định hướng phát triển nguồn nhân lực Khách sạn 87 NG 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực .88 3.2.1 Về công tác đào tạo phát triển 88 3.2.2 Về công tác bố trí sử dụng lao động 90 ƯỜ 3.2.3 Về quan hệ lao động 91 3.2.4 Về công tác tiền lương 92 3.2.5 Về công tác tuyển dụng 93 TR PHẦN : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ KIN HT ẾH UẾ BIÊN BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Khách sạn MIDTOWN Huế giai đoạn 2014 – 2016 39 Bảng 2.2: Tình hình lao động khách sạn MIDTOWN Huế giai đoạn 2014-2016 42 Bảng 2.3: Tình hình đội ngũ lao động phân theo phòng ban khách sạn MIDTOWN Huế giai đoạn 2014-2016 45 Bảng 2.4: Tình hình đội ngũ lao động phân theo giới tính khách sạn MIDTOWN Huế giai đoạn 2014-2016 .47 Bảng 2.5: Tình hình đội ngũ lao động phân theo trình độ khách sạn MIDTOWN Huế giai đoạn 2014-2016 .50 Bảng 2.6: Tình hình đội ngũ lao động phân theo trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) khách sạn MIDTOWN Huế 52 ỌC giai đoạn 2014 - 2016 52 Bảng 2.7: Lượng khách du lịch nước quốc tế giai đoạn 2014-2016 54 IH Bảng 2.8: Dự báo lượng khách du lịch lưu trú Khách sạn năm 2020 54 Bảng 2.9: Dự báo số lượng nhân viên đến năm 2020 .55 ĐẠ Bảng 2.10: Tình hình sử dụng lao động Khách sạn MIDTOWN Huế giai đoạn 2014-2016 60 Bảng 2.11: Tình hình đào tạo nguồn nhân lực Khách sạn MIDTOWN Huế giai NG đoạn 2014-2016 .62 Bảng 2.12 Bảng tính lương Phòng kinh doanh Khách sạn MIDTOWN tháng 4/2016 64 Bảng 2.13: Tỷ lệ đóng loại bảo hiểm Việt Nam năm 2016 65 ƯỜ Bảng 2.14: Bảng tính lương bảo hiểm Phòng kinh doanh Khách sạn MIDTOWN tháng 4/2016 66 Bảng 2.15: Bảng tính lương thực nhận Phòng kinh doanh Khách sạn MIDTOWN TR tháng 4/2016 67 Bảng 2.16 Bảng xếp loại nhân viên Khách sạn MIDTOWN giai đoạn 2014-2016 68 Bảng 2.17: Bảng thống kê nhân viên điều tra Khách sạn MIDTOWN Huế 69 Case Processing Summary N Cases Valid % 112 100.0 0 112 100.0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ỌC 871 KIN HT ẾH UẾ Công tác tiền lương Item-Total Statistics cong ty tra luong dung thoi han IH Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted 807 801 11.20 3.384 814 800 thuc hien tang luong thuong xuyen 11.29 3.575 689 850 phuc loi phu hop va cong bang 11.32 3.860 600 883 TR ƯỜ NG ĐẠ 3.238 tra luong xung dang 11.22 Corrected ItemTotal Correlation 111 Case Processing Summary N Cases Valid % 112 100.0 0 112 100.0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ỌC 818 KIN HT ẾH UẾ Quan hệ lao động Item-Total Statistics IH Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted moi truong lam viec than thien Cronbach's Alpha if Item Deleted 596 791 11.29 3.921 752 717 cham soc suc khoe, an toan lao dong 11.38 4.399 547 814 ghi nhan dong gop nhan vien 11.29 4.062 672 755 TR ƯỜ NG ĐẠ 4.486 quan tam va ho tro co kho khan 11.23 Corrected ItemTotal Correlation 112 KMO and Bartlett's Test KIN HT ẾH UẾ KIỂM ĐỊNH KMO LẦN Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df 776 1.781E3 210 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Cumulative % of % Total Variance Cumulative % of % Total Variance Cumulative % 7.370 35.097 35.097 7.370 35.097 35.097 3.702 17.628 17.628 2.450 11.667 46.764 2.450 11.667 46.764 3.193 15.207 32.835 1.755 8.356 55.120 1.755 8.356 55.120 3.087 14.701 47.536 1.607 7.651 62.771 1.607 7.651 62.771 2.308 10.988 58.524 1.256 5.980 68.751 1.256 5.980 68.751 2.148 10.227 68.751 955 4.550 73.300 780 3.715 727 3.460 651 3.099 10 615 2.930 86.505 11 537 2.555 89.060 12 447 2.127 91.187 13 414 1.970 93.156 14 353 1.683 94.839 15 316 1.504 96.343 277 1.321 97.664 243 1.158 98.823 147 699 99.522 19 064 304 99.827 20 020 096 99.923 17 77.016 80.476 83.575 ĐẠ NG TR 18 ƯỜ 16 ỌC IH % of Component Total Variance Rotation Sums of Squared Loadings 113 Total Variance Explained Initial Eigenvalues % of Component Total Variance Rotation Sums of Squared Loadings KIN HT ẾH UẾ Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % of % Total Variance Cumulative % of % Total Variance Cumulative % 7.370 35.097 35.097 7.370 35.097 35.097 3.702 17.628 17.628 2.450 11.667 46.764 2.450 11.667 46.764 3.193 15.207 32.835 1.755 8.356 55.120 1.755 8.356 55.120 3.087 14.701 47.536 1.607 7.651 62.771 1.607 7.651 62.771 2.308 10.988 58.524 1.256 5.980 68.751 1.256 5.980 68.751 2.148 10.227 68.751 955 4.550 73.300 780 3.715 77.016 727 3.460 80.476 651 3.099 83.575 10 615 2.930 86.505 11 537 2.555 89.060 12 447 2.127 91.187 13 414 1.970 93.156 14 353 1.683 94.839 15 316 1.504 16 277 1.321 17 243 1.158 18 147 699 99.522 19 064 304 99.827 20 020 096 99.923 21 016 077 100.000 IH ỌC 96.343 97.664 NG ĐẠ 98.823 TR ƯỜ Extraction Method: Principal Component Analysis 114 Rotated Component Matrixa KIN HT ẾH UẾ Component bo tri lao dong phu hop voi chuyen mon 868 co cau nhan su hop ly 851 thuyen chuyen cong viec hop ly 826 bang mo ta cong viec ro rang, cu the 821 nguoi duoc tuyen dung vi tri cong viec 573 quan tam va ho tro co kho khan 410 840 ghi nhan dong gop nhan vien 755 moi truong lam viec than thien 726 cham soc suc khoe, an toan lao dong danh gia dao tao thuc hien dinh ky tra luong xung dang IH cong ty tra luong dung thoi han ỌC 680 604 301 847 845 788 phuc loi phu hop va cong bang 727 ĐẠ thuc hien tang luong thuong xuyen dao tao chuyen mon thuc hien hang nam 320 306 382 853 bo nhiem khach quan, cong bang 844 NG dao tao phu hop chuyen mon co ke hoach dao tao, boi duong phu hop 774 tuyen dung minh bach, chinh xac ƯỜ 814 tuyen dung theo quy dinh cong ty 693 thong bao tuyen dung rong rai 670 TR Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 115 KMO and Bartlett's Test KIN HT ẾH UẾ KIỂM ĐỊNH KMO LẦN Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df 760 1.569E3 153 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Cumulative % of % Total Variance Cumulative % of % Total Variance Cumulative % 6.264 34.798 34.798 6.264 34.798 34.798 3.257 18.093 18.093 2.406 13.365 48.163 2.406 13.365 48.163 2.910 16.166 34.259 1.685 9.362 57.525 1.685 9.362 57.525 2.690 14.945 49.204 1.493 8.296 65.821 1.493 8.296 65.821 2.228 12.379 61.584 1.229 6.828 72.649 1.229 6.828 72.649 1.992 11.065 72.649 891 4.952 77.601 693 3.852 670 3.722 560 3.111 10 442 2.453 90.738 11 378 2.099 92.838 12 344 1.913 94.751 13 335 1.861 96.612 14 308 1.711 98.323 15 196 1.091 99.414 069 383 99.797 020 112 99.908 016 092 100.000 17 81.453 85.175 88.285 ĐẠ NG TR 18 ƯỜ 16 ỌC IH % of Component Total Variance Rotation Sums of Squared Loadings Extraction Method: Principal Component Analysis 116 KIN HT ẾH UẾ Rotated Component Matrixa Component bo tri lao dong phu hop voi chuyen mon 866 co cau nhan su hop ly 850 thuyen chuyen cong viec hop ly 833 bang mo ta cong viec ro rang, cu the 827 tra luong xung dang 863 cong ty tra luong dung thoi han 861 thuc hien tang luong thuong xuyen 804 phuc loi phu hop va cong bang 708 quan tam va ho tro co kho khan ỌC 860 ghi nhan dong gop nhan vien cham soc suc khoe, an toan lao dong dao tao phu hop chuyen mon 724 674 864 838 ĐẠ bo nhiem khach quan, cong bang IH moi truong lam viec than thien 781 co ke hoach dao tao, boi duong phu hop 781 817 tuyen dung theo quy dinh cong ty 698 thong bao tuyen dung rong rai 686 NG tuyen dung minh bach, chinh xac ƯỜ Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization TR a Rotation converged in iterations 117 KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH SAU KMO KIN HT ẾH UẾ Cơng tác bố trí sử dụng lao động Statistics bo tri lao dong phu hop voi chuyen mon N Valid bang mo ta cong co cau nhan su thuyen chuyen viec ro rang, cu hop ly cong viec hop ly the 112 Missing Mean 3.54 112 112 112 0 3.51 3.65 3.63 Công tác tiền lương Statistics thuc hien tang luong thuong phuc loi phu hop xuyen va cong bang N Valid 112 Missing 3.81 112 112 112 0 3.79 3.72 3.69 IH Mean ỌC tra luong xung cong ty tra luong dang dung thoi han ĐẠ Quan hệ lao động Statistics N Valid NG quan tam va ho tro co kho khan Missing ghi nhan dong gop nhan vien 112 112 112 112 0 0 3.77 3.78 3.83 3.69 TR ƯỜ Mean cham soc suc moi truong lam khoe, an toan lao viec than thien dong 118 Statistics KIN HT ẾH UẾ Công tác đào tạo phát triển co ke hoach dao bo nhiem khach dao tao phu hop tao, boi duong quan, cong bang chuyen mon phu hop N Valid 112 Missing Mean 3.40 112 112 0 3.17 3.56 Công tác tuyển dụng Statistics tuyen dung minh tuyen dung theo thong bao tuyen bach, chinh xac quy dinh cong ty dung rong rai Valid 112 Missing 3.79 112 0 3.54 TR ƯỜ NG ĐẠ IH Mean 112 ỌC N 119 3.37 KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA SAU KMO Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 916 KIN HT ẾH UẾ Cơng tác bố trí sử dụng lao động Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted 10.79 co cau nhan su hop ly 10.82 thuyen chuyen cong viec hop ly 10.68 bang mo ta cong viec ro rang, cu the 10.70 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC bo tri lao dong phu hop voi chuyen mon 120 Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 5.390 789 900 5.337 789 899 4.508 848 877 4.412 837 883 Công tác tiền lương Cronbach's Alpha N of Items 871 KIN HT ẾH UẾ Reliability Statistics Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted 11.20 cong ty tra luong dung thoi han 11.22 thuc hien tang luong thuong xuyen 11.29 phuc loi phu hop va cong bang 11.32 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC tra luong xung dang 121 Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 3.384 814 800 3.238 807 801 3.575 689 850 3.860 600 883 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 818 KIN HT ẾH UẾ Quan hệ lao động Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted 11.29 ghi nhan dong gop nhan vien 11.29 moi truong lam viec than thien 11.23 cham soc suc khoe, an toan lao dong 11.38 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC quan tam va ho tro co kho khan 122 Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 3.921 752 717 4.062 672 755 4.486 596 791 4.399 547 814 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 820 KIN HT ẾH UẾ Công tác đào tạo phát triển Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted 6.96 bo nhiem khach quan, cong bang 6.73 co ke hoach dao tao, boi duong phu hop 6.57 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC dao tao phu hop chuyen mon 123 Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 2.161 665 762 2.252 671 757 2.067 688 739 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 711 KIN HT ẾH UẾ Công tác tuyển dụng Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted 6.91 tuyen dung theo quy dinh cong ty 7.15 thong bao tuyen dung rong rai 7.33 TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC tuyen dung minh bach, chinh xac 124 Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 1.776 565 582 1.643 573 565 1.773 458 713 PHÂN TÍCH HỒI QUY Model R Adjusted R Square R Square 777 a 604 KIN HT ẾH UẾ Model Summaryb Std Error of the Estimate Durbin-Watson 586 39704 1.633 a Predictors: (Constant), CTTD, QHLD, DTPT, CTTL, BTLD b Dependent Variable: QTNL ANOVAb Model Sum of Squares Regression 25.509 Residual 16.710 Total 42.218 df Mean Square F 5.102 106 158 Sig 32.364 000a 111 IH b Dependent Variable: QTNL ỌC a Predictors: (Constant), CTTD, QHLD, DTPT, CTTL, BTLD Coefficientsa Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B (Constant) CTTL QHLD DTPT ƯỜ CTTD Beta Sig Tolerance VIF 082 310 265 000 239 063 283 3.775 000 666 1.502 074 072 074 1.030 030 729 1.371 164 068 177 2.431 017 704 1.421 327 058 373 5.605 000 844 1.185 202 073 201 2.766 007 704 1.420 NG BTLD Std Error Collinearity Statistics t ĐẠ Model TR a Dependent Variable: QTNL 125 ... thực tiễn nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực Khách sạn TR Midtown Huế Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực Khách sạn Midtown Huế PHẦN... CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Tổng quan nguồn nhân lực quản lý nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực Nguồn nhân lực nhân tố thiếu, nguồn tài nguyên quan trọng... bao gồm bảng biểu nhân đơn giản mô tả số lượng nhân viên công việc tổ chức Tuy nhiên công ty lớn, hệ thống ỌC thông tin nguồn nhân lực với trợ giúp máy móc cơng nghệ đại Dữ liệu nhân viên vi tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Khách sạn Midtown Huế, Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Khách sạn Midtown Huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn