Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

106 20 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:41

KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ LÊ THẾ HOÀNG VŨ ĐẠ IH ỌC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH TỈNH QUẢNG BÌNH TR ƯỜ NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIN HT ẾH UẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ LÊ THẾ HOÀNG VŨ ĐẠ IH ỌC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH TỈNH QUẢNG BÌNH NG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 83 40 410 ƯỜ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TR NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN HUẾ 2018 KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Lê Thế Hoàng Vũ, xin cam đoan: Luận văn “Giải pháp phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” cơng trình nghiên cứu thực hướng dẫn khoa học thầy giáo TS Nguyễn Đình Chiến Hệ thống số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, xác, có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố cơng trình khác TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Tác giả luận văn i Lê Thế Hoàng Vũ LỜI CẢM ƠN KIN HT ẾH UẾ Để hoàn thành luận văn này, lời cảm ơn đặc biệt sâu sắc nhất, xin gửi đến thầy TS.Nguyễn Đình Chiến, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi tận tình suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới q thầy giáo Trường Đại học Kinh tế Huế nhiệt tình giúp đỡ tơi mặt suốt trình học tập nghiên cứu Tôi xin bày tỏ biết ơn đến Lãnh đạo, nhân viên phòng, ban chuyên mơn của: Ủy ban nhân dân; Phòng Nơng nghiệp phát triển nông thôn huyện Quảng Ninh; chi cục Thống kê huyện Quảng Ninh nhiệt tình cung cấp số liệu, tư vấn giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Và tơi xin cảm ơn gia đình, người thân bạn bè chia sẽ, động ỌC viên, giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa học thực thành công luận văn Luận văn tổng hợp kết trình học tập, nghiên cứu nỗ lực IH cố gắng thân Tuy nhiên, q trình thực luận văn khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận góp ý chân thành q thầy ĐẠ (cơ) đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn! NG Quảng Bình, ngày tháng năm 2018 ƯỜ Tác giả TR Lê Thế Hồng Vũ ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ KIN HT ẾH UẾ Họ tên học viên: LÊ THẾ HOÀNG VŨ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế ứng dụng Mã số: 8340410 Niên khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đình Chiến Tên đề tài: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH TỈNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết Những năm qua, mơ hình kinh tế trang trại hình thành phát triển Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, khuyến khích hộ gia đình mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô nâng cao hiệu sản xuất hàng hóa nơng nghiệp Là địa phương có nhiều tiềm lợi để phát triển kinh tế trang trại nhiên kinh tế trang trại phát triển gặp nhiều khó khăn sản phẩm làm chưa ỌC đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu thụ, giá hàng hóa nơng sản bấp bênh Bên cạnh đó, chế sách cho phát triển kinh tế trang trại Quảng Bình nói chung Quảng Ninh nói riêng chưa đồng chưa phát huy hiệu IH Phương pháp nghiên cứu Ngoài số liệu thứ cấp, nghiên cứu tiến hành thu thập số liệu sơ cấp cách vấn 31 chủ trang trại địa bàn huyện Quảng Ninh dùng phương ĐẠ pháp tổng hợp phân tích để đưa vấn đề hướng giải Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Kết nghiên cứu sâu phân tích lý luận thực trạng phát triển kinh NG tế trang trại năm qua sở dự báo phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh năm đến, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại tập trung vào số nội dung phát triển số ƯỜ lượng trang trại số trang trại địa bàn q Tiếp theo, phải gia tăng yếu tố nguồn lực đất đai, vốn, KH-KT, lao động quan trọng cần quan tâm đến thị trường tiêu thụ sản phẩm mà trang trại sản xuất TR Từ cần thực đầy đủ đồng giải pháp tăng hiệu kinh tế cho mơ hình trang trại, cải thiện thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống người dân, góp phần quan trọng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh iii KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT : Thông tư KH-KT : Khoa học – Kỹ thuật KHCN : Khoa học công nghệ NN : Nông nghiệp UBND : Ủy Ban Nhân Dân SXKD : Sản xuất kinh doanh BNN&PTNT : Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thơn CNH-HĐH : Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố HĐND : Hội đồng nhân dân KTTT : Kinh tế trang trại QĐ : Quyết định TB&XH : Thương binh Xã hội TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC TT iv MỤC LỤC KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ x PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu ỌC Nội dung nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5 IH CHƯƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI ĐẠ 1.1.TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI .5 1.1.1.Trang trại Kinh tế trang trại 1.1.2.Vai trò việc phát triển kinh tế trang trại NG 1.1.3.Đặc trưng Kinh tế trang trại .10 1.1.4.Phân loại Kinh tế trang trại Tiêu chí xác định KTTT 13 1.1.5 Ý nghĩa việc phát triển kinh tế trang trại 15 ƯỜ 1.2.NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 16 1.2.1 Phát triển kinh tế .16 1.2.2 Phát triển số lượng trang trại 17 TR 1.2.3 Gia tăng yếu tố nguồn lực 17 1.2.4 Liên kết sản xuất trang trại 20 1.2.5.Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trang trại .22 v 1.2.6.Gia tăng kết hiệu sản xuất kinh doanh trang trại 24 KIN HT ẾH UẾ 1.3.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 25 1.3.1.Điều kiện tự nhiên 25 1.3.2 Điều kiện xã hội 27 1.3.3.Điều kiện kinh tế 29 1.4 MỘT SỐ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở CÁC HUYỆN KHÁC 34 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại số địa phương nước 34 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút cho việc phát triển kinh tế trang trại huyện Quảng Ninh .37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA ỌC BÀN HUYỆN QUẢNG NINH .39 2.1.ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN – KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA HUYỆN QUẢNG NINH IH ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 39 2.1.1.Đặc điểm điều kiện tự nhiên 39 ĐẠ 2.1.2.Tình hình kinh tế 46 2.1.3.Đặc điểm xã hội .50 2.2.THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN QUẢNG NG NINH THỜI GIAN QUA 54 2.2.1.Thực trạng phát triển số lượng trang trại 54 2.2.2.Thực trạng yếu tố nguồn lực 56 ƯỜ 2.2.3.Thực trạng liên kết sản xuất 62 2.2.4.Thực trạng phát triển thị trường 63 2.2.5.Thực trạng kết hiệu sản xuất kinh doanh 65 TR 2.3.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI HUYỆN QUẢNG NINH TRONG THỜI GIAN QUA 67 2.3.1.Kết đạt 67 vi 2.3.2.Tồn tại, hạn chế 69 KIN HT ẾH UẾ 2.3.3.Nguyên nhân mặt tồn tại, hạn chế 70 2.3.4 Một số học kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 74 3.1.CÁC CĂN CỨ TIỀN ĐỀ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 74 3.1.1.Xu hướng phát triển kinh tế trang trại Việt Nam 74 3.1.2.Một số quan điểm có tính ngun tắc xây dựng giải pháp 74 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRONG THỜI GIAN TỚI 76 3.3 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRONG THỜI GIAN TỚI .77 ỌC 3.3.1 Mục tiêu chung .77 3.3.2 Mục tiêu cụ thể đến năm 2022 .77 IH 3.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN QUẢNG NINH 77 ĐẠ 3.4.1 Giải pháp phát triển số lượng trang trại 77 3.4.2 Giải pháp gia tăng yếu tố nguồn lực 78 3.4.3Giải pháp tăng cường liên kết sản xuất trang trại .82 NG 3.4.4 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trang trại .83 3.4.5 Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho loại hình trang trại 84 ƯỜ 3.4.6Giải pháp tăng cường vai trò quản lý nhà nước KTTT 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 TR Kết luận 90 Kiến nghị .91 2.1 Đối với cấp tỉnh 91 vii 2.2 Đối với cấp huyện 92 KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii 3.4.2.2 Giải pháp lao động nguồn lực KIN HT ẾH UẾ UBND huyện cần đạo cho ban ngành liên quan sử dụng nguồn vốn ngân sách để xây dựng chương trình nâng cao lực quản lý cho chủ trang trại nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động cách kết với Trung Tâm Khuyến Nông, khuyến lâm, Trung tâm dạy nghề tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cho chủ trang trại kiến thức kinh nghiệm thực tiễn tổ chức quản lý sản xuất, cách tiếp cận với kinh tế thị trường, tiếp cận với khoa học kỹ thuật, công nghiệp mới,… Đồng thời người lao động trang trại phải huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo trở thành lao động có kỹ thuật tay nghề vững vàng Các lớp học nên mở với thời gian ngắn hạn, buổi học nên trình bày súc tích, ngắn gọn, tập trung vào nội dung chính, tăng kinh nghiệm thực tế cách mời chủ trang trại thành đạt đến luận, giải đáp thắc mắc với tinh thần “cầm tay, việc” Đồng thời, khuyến khích người có ỌC chun mơn, tay nghề cao trang trại tự đào tạo nghề cho lao động trang trại mình, khuyến khích thành lập câu lạc bộ, hiệp hội để chủ trang trại có điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn IH Nên tổ chức thị trường lao động nơng thơn cách thơng qua đồn thể xã hội như: Đoàn niên, Hội phụ nữ, phận quản lý lao động xã, thị ĐẠ trấn,… để làm nơi cung cấp việc làm Từ đó, tạo thuận lợi cho người lao động chủ trang trại việc tìm kiếm việc làm thuê mướn lao động, vào giai đoạn cao điểm mùa thu hoạch NG 3.4.2.3 Giải pháp vốn Trên thực tế vốn tự có trang trại chiếm tỷ trọng cao tổng ƯỜ vốn đầu tư Vì vậy, thân chủ trang trại cần có định hướng riêng để giải vấn đề vốn theo phương thức “ lấy ngắn nuôi dài” cách trồng thêm ngắn ngày, chăn ni gia súc gia cầm, từ tích lũy vốn TR đầu tư mở rộng sản xuất Chủ trang trại hợp tác việc xây dựng sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất như: thủy lợi, giao thông nội đồng, sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản,…để giảm bớt áp lực vốn 80 Hình thành tổ chức tương trợ vốn gồm 10-15 trang trại đóng góp xây vay mượn quỹ chung KIN HT ẾH UẾ dựng quỹ chung trích từ vụ thu hoạch, trang trại có nhu cầu Cải tiến quan hệ giao dịch vay vốn ngân hàng cho vay chủ trang trại, để chủ trang trại vay vốn khơng cần chấp ngân hàng theo quy định phủ Nên kiểm tra lại phương thức cho vay, trang thủ tục phiền hà, cung cấp tín dụng với lãi xuất ưu đãi cho trang trại thành lập Xây dựng mô hình quan hệ chủ trang trại, cơng ty chế biến, thương mại ngân hàng nông nghiệp Đây hình thức cung cấp giống, phân bón gắn với cho vay vốn sản xuất dựa sở xác lập mối quan hệ kinh tế ba đối tác có tính chất pháp lý Mối quan hệ là: - Quan hệ Công ty trang trại quan hệ cung ứng giống, vật tư tiêu thụ sản phẩm cho trang trại ỌC - Quan hệ Ngân hàng nơng nghiệp trang trại quan hệ tín dụng, Ngân hàng ký khế ước cho trang trại vay vốn sản xuất hết hạn vay trang IH trại có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng theo khế ước ký - Quan hệ Ngân hàng Cơng ty mối quan hệ tốn cho Cơng ty giá trị vật tư, giống theo hóa đơn giao hàng cung cấp cho trang trại với giá phù hợp ĐẠ 3.4.2.4 Giải pháp khoa học cơng nghệ Các phòng ban chun mơn địa bàn huyện cần có chế thích hợp NG việc thực chuyển giao tiến khoa học – kỹ thuật, công nghệ phù hợp cho trang trại, thúc đẩy nhanh việc thực cơng nghiệp hóa, đại hóa theo chủ trường Đảng Nhà nước ƯỜ Chính quyền huyện tiếp tục khuyến khích hỗ trợ chủ trang trại mạnh dạn đầu tư nghiên cứu khoa học áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp, tăng suất chất lượng giống trồng, vật nuôi Tăng TR cường công tác kỹ thuật phục vụ sản xuất, phục vụ trang trại khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y…để thực việc hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật nơng nghiệp, phòng trừ sâu bệnh, phục vụ tưới tiêu…đến trang trại 81 Nhà nước đóng vai trò chủ động việc xây dựng mối liên kết, hợp đồng KIN HT ẾH UẾ trang trại với nhà khoa học việc nghiên cứu, chế tạo máy móc thiết bị, chuyển giao cơng nghệ, nghiên cứu lai tạo giống trồng, hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho chủ trang trại người lao động làm việc trang trại, nhờ làm tăng suất, tăng hàm lượng chất xám sản phẩm trang trại huyện làm Ngược lại, trang trại tạo môi trường cho nhà khoa học nghiên cứu thực nghiệm Mối liên kết thực thông qua hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến vào sản xuất trang trại mà quyền huyện phải làm vai trò trung gian Song song với việc tuyên truyền đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học – kỹ thuật vào phát triển kinh tế trang trại, nhà nước cần đẩy mạnh việc triển khai công nghệ sau thu hoạch, quy hoạch công nghệ chế biến Quy hoạch, xây dựng sở giết mổ chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm xa khu vực đông dân, thị ỌC trấn đảm bảo tiêu chuẩn an tồn vệ sinh mơi trường Chọn hướng phát triển công nghệ chế biến vùng trọng điểm, vùng hình thành khu chuyên canh nguyên liệu nông sản IH 3.4.3 Giải pháp tăng cường liên kết sản xuất trang trại Hình thành trang trại theo mơ hình liên kết trang trại với nơng dân ĐẠ Đây hình thức liên kết mà trang trại có uy tín tiến hành ký hợp đồng cam kết với hộ nông dân vùng việc sử dụng ruộng đất theo kế hoạch sản xuất chung, việc tiến hành canh tác giao cho hộ gia đình thực Tùy NG theo quy mơ trình độ sản xuất, trang trại có mở rộng sang trang trại cung ứng giống, chuyển giao kỹ thuật, quy định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ƯỜ tổ chức tiêu thụ cho nông dân Các trang trại lĩnh vực phải liên kết hợp tác với nhau, bên cạnh việc tìm kiếm hợp tác với tổ chức kinh tế khác, nhắm chia sẻ kinh nghiệm TR sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Một hình thức hợp tác, liên kết tiêu biểu đem lại hiệu cao chương trình liên kết “ nhà” nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp nhà nơng tiêu biểu 82 Chính quyền huyện liên hệ, tìm kiếm doanh nghiệp hổ trợ đầu vào cho KIN HT ẾH UẾ nông dân sản xuất, bao tiêu sản phẩm đầu Chính quyền quy hoạch, hướng dẫn người nông dân sản xuất cây, để đảm bảo số lượng, chất lượng yêu cầu Huyện hướng dẫn nhân dân thành lập câu lạc bộ, tổ hợp tác hợp tác xã, cử ban đại diện với quyền làm việc với doanh nghiệp thống giá vấn đề khó khăn, phát sinh q trình thực hợp đồng Đồng thời, quyền tuyên truyền vận động nhân dân thực hợp đồng để giữ uy tín, trì niềm tin doanh nghiệp Ngồi ra, quyền dần lượng vốn ngân sách hổ trợ nhân dân sản xuất vụ mùa sau vụ mùa trước doanh nghiệp khó khăn việc thu mua nhu cầu thị trường 3.4.4 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trang trại Hiện nay, Đảng Nhà nước chủ trương xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thành phần kinh tế, kể ỌC kinh tế trang trại lĩnh vực nông lâm, thủy sản phải chịu chi phối quy luật kinh tế thị trường như: quy luật giá trị, cạnh tranh, cung cầu… Vì IH vậy, trang trại lĩnh vực nông, lâm, thủy sản phải đổi tư nhận thức vai trò kinh tế trang trại thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, ĐẠ đại hóa; tức phải nâng cao chất lượng nơng sản hàng hóa, từ nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa nơng sản Nhà nước hỗ trợ thành lập liên kết sản xuất, thu mua chế biến, tiêu thụ NG sản phẩm, nâng cao chất lượng lực cạnh tranh cho sản phẩm trang trại, cụm trang trại đầu mối Tăng cường hỗ trợ trang trại tiếp cận thị trường, tiêu thụ nơng lâm sản hàng hóa, phát triển sản xuất theo hợp đồng, theo chuỗi giá trị ƯỜ ngành hàng nơng sản Xây dựng mơ hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị Dự báo thị trường, hỗ trợ cung cấp thông tin thương mại, kỹ thuật, chương trình xúc tiến thương mại; ưu tiên mời tham dự hội thảo TR thương mại, dự báo thị trường, dịch vụ khoa học kỹ thuật tiên tiến sản xuất trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, dịch vụ tổng hợp nông nghiệp 83 Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản đầu KIN HT ẾH UẾ tư mở rộng kho bãi, tăng khả thu mua, dự trữ sản phẩm để bình ổn giá; đầu tư xây dựng sở chế biến có cơng nghệ tiên tiến Các chủ trang trại tổ chức sản xuất dựa vào nhu cầu doanh nghiệp chế biến, thị hiếu người tiêu dùng Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm trang trại - Đối với huyện Quảng Ninh: Cần đảm bảo yếu tố đầu vào qua ký kết hợp đồng, cung ứng cách kịp thời với giá thoả đáng, tránh tư thương xen vào ép giá, nhằm tăng khả cạnh tranh trang trại Xúc tiến tìm kiếm giới thiệu thị trường, giá nơng sản phẩm ngồi nước cho trang trại, tránh tình trạng ép giá tư thương địa phương - Đối với chủ trang trại: ỌC Tổ chức hội chợ nông sản để buôn bán sản phẩm nông sản trang trại Tổ chức sản xuất dựa vào nhu cầu, thị hiếu khách hang, người tiêu IH dung Ký kết hợp đồng tiêu thụ với khách hàng Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành nâng cao tính ĐẠ cạnh tranh sản phẩm trang trại Sản xuất kinh doanh trang trại gắn liền với trình chế biến tiêu thụ sản phẩm cách ký kết hợp đồng hợp tác với công ty chế biến – thương mại trang trại NG 3.4.5 Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho loại hình 3.4.5.1 Đối với trang trại trồng trọt ƯỜ Loại trang trại chiếm tỷ trọng thấp tổng số trang trại huyện, trang trại trồng hàng năm chủ yếu trồng loại lương thực, thực phẩm trang trại trồng lâu năm chủ yếu trồng hồ tiêu, cao su Muốn TR trang trại trồng trọt đạt suất chất lượng cao yếu tố cần trọng đất nguồn nước Vì cần đẩy mạnh việc xây dựng sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho sản xuất chế biến sản phẩm trang trại trồng trọt bao gồm: 84 - Thuỷ lợi: sở qui hoạch, phát triển hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi KIN HT ẾH UẾ đồng bộ, nâng cao diện tích chủ động tưới chủ động tiêu tiến tới tưới tiêu theo yêu cầu phát triển loại trồng trước hết vùng có trình độ chun mơn hố cao Đi liền với thuỷ lợi phải thực tốt dự báo khí tượng, thuỷ văn, thực phòng chống lụt bão có hiệu - Mở rộng diện tích gieo trồng giống với cấu hợp lý - Phân bón - yếu tố định đến suất trồng, cần phải đẩy mạnh sản xuất phân bón, phân hữu cơ, phân vi sinh, đồng thời sử dụng hợp lý phân bón - Phát triển hệ thống giao thông bao gồm hệ thống giao thông nông thôn giao thông nội đồng đáp ứng yêu cầu phát triển giới hoá vận chuyển hàng hoá - Coi trọng công nghệ chế biến bảo quản sản phẩm thu hoạch để nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm ỌC - Thực trồng xen hàng năm sắn, dứa với lâu năm trồng chưa đến thời kỳ thu hoạch để tận dụng diện tích coi lấy ngắn IH nuôi dài - Thực đồng biện pháp kỹ thuật thâm canh ý biện pháp thủy ĐẠ lợi, giống, phân bón, đảm bảo mặt số lượng, chất lượng cấu - Làm tốt công tác khuyến nông, nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho người sản xuất Đối với địa hình xã Võ Ninh, Gia Ninh nơi có diện tích đất NG cát tự nhiên lớn, loại đất giá trị dinh dưỡng cao phù hợp với loại rau màu, thực phẩm nên huyện cần tập trung đạo chuyển giao kỹ thuật trồng rau, hoa cho xã Còn loại địa hình đồi núi xã Trường ƯỜ Xuân, An Ninh, Vạn Ninh, Vĩnh Ninh phù hợp cho loại lâu năm có khả chịu hạn cao hồ tiêu, cao su nên cần tich cực khuyến khích hộ nơng dân, chủ trang trại có vùng gia tăng diện tích canh tác nâng TR cao suất trồng - Hoàn thiện hệ thống sách kinh tế khuyến khích phát triển ngành trồng trọt như: sách giá cả, thị trường sách vốn, sách đai 85 - Hoàn thiện hệ thống tổ chức sản xuất bao gồm: doanh nghiệp Nhà nước, KIN HT ẾH UẾ hợp tác xã, hộ gia đình trang trại, liên kết chặt chẽ hình thức tổ chức sản xuất để đẩy nhanh q trình sản xuất hàng hố trang trại trồng trọt 3.4.5.2 Đối với trang trại chăn nuôi Loại trang trại chiếm tỷ trọng lớn tổng số trang trại huyện Hướng tập trung phát triển đàn gia súc, gia cầm (trâu, bò, lợn, dê, gà, vịt ) Tiếp tục thực chương trình cải tạo đàn bò lai, đưa giống lợn lai siêu nạc, lai kinh tế, giống gà siêu thịt, vịt siêu trứng vào chăn ni * Chăn ni trâu, bò: - Tập trung đầu tư cải tạo đàn bò địa phương theo hướng Zêbu hóa, tăng nhanh số bò lai Đẩy nhanh cơng tác lai tạo đàn bò hai phương pháp: Thụ tinh nhân tạo nhảy trực tiếp Quy hoạch lại vùng thụ tinh nhân tạo vùng nhảy trực tiếp cho phù hợp địa bàn toàn huyện ỌC - Khuyến khích hộ trồng cỏ ni bò nhốt để bước hình thành phát triển phương thức chăn ni bò thâm canh, bán thâm canh Khuyến khích phát IH triển bò trang trại xã vùng đồi núi có tiềm năng, lợi - Mở lớp tập huấn, tham quan học tập, nâng cao trình độ kiến thức chăn ĐẠ ni bò thâm canh cho người dân * Chăn ni lợn: - Có sách khuyến khích hỗ trợ hộ chăn ni trang trại phát triển để NG làm hạt nhân tạo giống ổn định có chất lượng cung cấp cho thị trường huyện - Quy hoạch vùng chăn nuôi lợn nái ngoại gồm xã: Vĩnh Ninh, Gia Ninh, An ƯỜ Ninh Xuân Ninh * Đối với chăn ni gia cầm, thủy cầm: Gắn việc phòng chống dịch bệnh, đặc biệt đại dịch H5N1 TR năm tới với việc phát triển đàn thủy cầm theo hướng: - Nâng cao chất lượng đàn gia cầm, thủy cầm cách nhập giống có tiềm để thay giống địa phương 86 - Khuyến khích phát triển chăn ni ngỗng, ngan Pháp Hình thành KIN HT ẾH UẾ trang trại chăn nuôi vịt xã An Ninh, Vạn Ninh, Gia Ninh, Tân Ninh trang trại chăn nuôi gà xã dọc đường Hồ Chí Minh, Hải Ninh - Đưa vào thử nghiệm đối tượng nuôi để lựa chọn vật ni phù hợp Đưa quy trình kỹ thuật mới, xây dựng mơ hình ni gà an toàn sinh học nhân rộng địa bàn huyện - Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã phía Tây huyện xa dân cư - Xây dựng sở hạ tầng, phát triển sản xuất theo hướng khép kín - Cần ni loại gia súc gia cầm theo nhu cầu thị trường lâu dài 3.4.5.3 Đối với trang trại tổng hợp Đây loại hình trang trại đánh giá có thu nhập ổn định, rủi ro thấp huyện Quảng Ninh, nhiên chi phí chiếm tỷ trọng cao doanh thu Điểm mạnh loại hình mơ hình VAC ỌC VACR Để năm tới, loại hình trang trại tổng hợp phát triển mạnh, cần thực triệt để vấn đề sau: IH Mạnh dạn chuyển dịch cấu trồng, tăng tỷ trọng hàng hoá, ưu tiên trồng loại đặc sản đất nông nghiệp rau thực phẩm, rau an toàn (phát triển ĐẠ mạnh xã Võ Ninh) Đối với chăn nuôi lợn gia cầm, cần có biện pháp đảm bảo vệ sinh chuồng trại, thực mơ hình BIOGAS nhằm giảm thiểu nhiễm mơi trường, loại NG hình trang trại phát triển mạnh khu vực trung tâm đông dân cư sinh sống huyện 3.4.6 Giải pháp tăng cường vai trò quản lý nhà nước KTTT ƯỜ - Nhà nước tăng cường khuyến khích phát triển bảo hộ kinh tế trang trại Các hộ gia đình, cá nhân đầu tư phát triển kinh tế trang trại Nhà nước giao đất, cho thuê đất,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài theo pháp luật TR để sảnxuất kinh doanh - Nhà nước nên đặc biệt khuyến khích việc đầu tư khai thác sử dụng có hiệu đất trống, đồi núi trọc trung du, miền núi, biên giới, hải đảo, tận dụng 87 khai thác loại đất hoang hố, ao, hồ, đầm, bãi bồi ven sông, ven biển, mặt KIN HT ẾH UẾ nước eo vịnh, đầm phá để sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng chuyên canh với tỷ suất hàng hoá cao Đối với vùng đất hẹp, người đơng, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại sử dụng đất, nhiều lao động, thâm canh cao gắn với chế biến thương mại, dịch vụ, làm nơng sản có giá trị kinh tế lớn Ưu tiên giao đất, cho th đất hộ nơng dân có vốn, kinh nghiệm sản xuất,quản lý, có yêu cầu mở rộng quy mơ sản xuất nơng nghiệp hàng hố hộ khơng có đất sản xuất nơng nghiệp mà có nguyện vọng tạo dựng nghiệp lâu dài nông nghiệp - Nhà nước cần thực quán sách phát huy kinh tế tự chủ hộ nông dân, phát triển kinh tế trang trại đôi với chuyển đổi hợp tác xã cũ, mở rộng hình thức kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất - kinh doanh hộ nông dân,các trang trại, nông, lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp Nhà nước doanhnghiệp thuộc thành phần kinh tế khác để tạo động lực sức mạnh tổng ỌC hợpcho nông nghiệp, nông thôn phát triển - Nhà nước phải hỗ trợ vốn, KH-CN, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xây IH dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho trang trại phát triển bềnvững - Tăng cường công tác quản lý Nhà nước để trang trại phát triển lành ĐẠ mạnh, có hiệu - Sáng tạo, khơng ngừng đổi mới, vượt qua khó khăn, chịu khó học hỏi kinh nghiệm kiến thức khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất kinh NG doanh, đặc biệt phải có khả ý chí làm giàu người khác điều kiện cho phép Bên cạnh đó, cần phải ý thức gìn giữ mơi trường sinh TR ƯỜ thái để hướng tới nông nghiệp sản xuất nơng sản sạch, an tồn 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG KIN HT ẾH UẾ Tại chương 3, sở sâu phân tích lý luận thực trạng phát triển kinh tế trang trại năm qua sở dự báo phát triển kinh tế xã hội huyện Quảng Ninh năm đến, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại tập trung vào số nội dung sau: Đầu tiên, phát triển số lượng trang trại số trang trại địa bàn q Tiếp theo, phải gia tăng yếu tố nguồn lực đất đai, vốn, KH-KT, lao động quan trọng cần quan tâm đến thị trường tiêu thụ sản phẩm mà trang trại sản xuất Từ cần thực đầy đủ đồng giải pháp tăng hiệu kinh tế cho mơ hình trang trại, cải thiện thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống người dân, góp phần quan trọng TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh 89 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KIN HT ẾH UẾ Kết luận Kinh tế trang trại xu hướng phát triển tất yếu kinh tế nơng hộ sản xuất hàng hố giới Việt Nam Đây loại hình sản xuất trải qua trình lịch sử lâu dài phát triển theo quy luật khách quan kinh tế hàng hố lĩnh vực sản xuất nơng – lâm nghiệp Kinh tế trang trại Quảng Ninh xuất năm gần đây, số lượng, cấu loại hình có thay đổi nguyên nhân khác nhau, khách quan nguyên nhân phía trang trại Số lượng trang trại giảm, cấu loại hình lại dịch chuyển theo hướng tích cực: phát triển mạnh loại hình trang trại chăn nuôi, sản xuất kinh doanh tổng hợp trang trại thuỷ sản dựa điều kiện tự nhiên phát triển mạnh Kết sản xuất trang trại năm qua Quảng Ninh phản ỌC ánh trình độ phát triển quy mơ dạng trung bình tồn quốc Hiệu sản xuất kinh doanh chưa cao Còn có nhiều khác biệt loại hình IH trang trại, vùng sinh thái với Các trang trại khu vực trung tâm điều kiện thuận lợi giao thông, gần thị trường nên tồng giá trị sản xuất cao hẳn ĐẠ trang trại vùng khác Trang trại sản xuất kinh doanh tổng hợp trang trại chăn ni có kết sản xuất tính năm cao loại hình khác Phát triển kinh tế trang trại Quảng Ninh, đường xố đói, giảm nghèo, NG nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số sống vùng sâu, vùng xa xã thuộc chương trình 135 để tạo cách làm ăn tiến trình phát triển kinh tế - xã hội nơng thơn, góp phần thực ƯỜ cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nông thôn địa bàn Huyện Kinh tế trang trại phát triển đem lại nguồn thu cho chủ trang trại mà có đóng góp đàng kể nhiều mặt như: kinh tế - xã hội môi TR trường Cụ thể, trang trại hàng năm đòng góp cho việc nâng cao hệ thống sở hạ tầng nông thôn như: đường liên thôn, kênh mương thuỷ lợi, điện, nhà văn hoá; hàng năm giải cho gần 800 lao động thường xuyên lao động thời vụ, tăng 90 thu nhập cho hộ nghèo; giải lượng vốn tồn động dân để đầu tư KIN HT ẾH UẾ cho sản xuất Hệ thống trang trại lâm nghiệp, trang trại tổng hợp giúp phần điều hồ khơng khí, bảo vệ đất, chống ô nhiểm môi trường, Tuy số cấu loại hình tương đối đa dạng trang trại vận thể tính đơn lẻ sản phẩm Điều khơng phản ánh tính chun nghiệp sản xuất trang trại mà nguyên nhân thiếu kiến thức kinh doanh, kiến thức thị trường, thiếu vốn đặc biệt chủ trang trại chưa dám mạnh dạn đầu tư, thay đổi cấu trồng vật ni Loại trồng đặc sản, mang tính đặc thù vùng chưa ý, sản phẩm chưa tạo khác biệt so với huyện khác, nên sức cạnh tranh thị trường thấp Để phát triển mạnh kinh tế trang trại Quảng Ninh theo hướng bền vững cần thực tốt giải pháp chung giải pháp riêng cho trang trại Chung quy lại việc giải vấn đề mấu chốt sau: nâng cao trình độ kiến thức ỌC quản lý kinh tế, kinh doanh, xây dựng kế hoạch, chiến lược cho trang trại, tạo niềm tin cho chủ trang trại trình đầu tư lâu dài sách quy hoạch đất Kiến nghị 2.1 Đối với cấp tỉnh IH đai, giải vốn, đầu cho trang trại ĐẠ - Trên sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, đạo cấp, ngành liên quan tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch vùng phát triển kinh tế trang trại gắn với thị trường, tập trung vào sản phẩm có lợi thế, tạo NG điều kiện giúp chủ trang trại tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa quy mơ lớn - Rà soát trạng sử dụng đất phát triển kinh tế trang trại, làm rõ nguồn ƯỜ gốc sử dụng đất trang trại chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chủ trang trại yên tâm đầu tư phát triển sản xuất TR - Các tổ chức tín dụng địa bàn tỉnh ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho chủ trang trại vay vốn theo lãi suất ưu đãi, có chủ trang trại khơng có tài sản để chấp 91 - Hỗ trợ, khuyến khích chủ trang trại đầu tư ứng dụng tiến khoa học KIN HT ẾH UẾ kỹ thuật, công nghệ mới, xử lý môi trường vào trình sản xuất kinh doanh Hỗ trợ trang trại tiếp cận thị trường, tiêu thụ nơng sản hàng hóa, phát triển sản xuất theo hợp đồng, theo chuỗi giá trị 2.2 Đối với cấp huyện - Trên sở quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn cấp xã phê duyệt quy hoạch khác liên quan Huyện cần cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển cụm trang trại, loại hình trang trại phù hợp - Tùy thuộc vào nhu cầu thị trường điều kiện trang trại, huyện cần có sách phù hợp để khuyến khích, hỗ trợ trang trại phát triển số trồng, vật nuôi đặc sản mang lại lợi nhuận cao đồng thời phục vụ nhu cầu người tiêu dùng ỌC - Huyện cần có sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cấp đất, giao đất phát triển kinh tế trang trại vùng có quy hoạch; hỗ trợ IH kinh phí di dời, đầu tư xây dựng sở hạ tầng trang trại di dời đến TR ƯỜ NG ĐẠ vùng quy hoạch phát triển kinh tế trang trại địa phương./ 92 [1] KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bản tin khoa học, khuyến nông – khuyến ngư (số 03/2013), Phát triển kinh tế trang trại huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh, trang web http://xttm.agroviet.gov.vn/XTTMSites/viN/76/tapchi/130/136/6161/Default.asp [2] Đinh Phi Hỗ (2004), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [3] Trần Hai (2000), “Một số nhận thức kinh tế trang trại Việt Nam”, Nhà xuất TP Hồ Chí Minh - Tư liệu kinh tế trang trại [4] Bộ Nông nghiệp PTNT (2011), Thông tư số 27/2011/TT-BNN&PTNT ngày 13/4/2011 Quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Bùi Quang Bình (2012), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Thông tin Truyền thông, Hà Nội [6] ỌC [5] Phạm Văn Chung (2011), Phát triển Kinh tế trang trại địa bàn huyện [7] IH Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đà Nẵng Nguyễn Sinh Cúc (2003), Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới, [8] ĐẠ NXB Thống kê Hà Nội Đài phát truyền hình Thừa Thiên Huế (21/3/2013), Quảng Điền: Tỷ phú vùng trang trại rú cát bạch sa, trang web [9] NG http://www.trt.vn/tabid/58/itemid/16223/categoryId/0/type/1/ Default.aspx Trần Quốc Đạt (2012), Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đà Nẵng ƯỜ [10] Trần Lệ Thị Bích Hồng (2007), Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên , Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Thái Nguyên TR [11] Nguyễn Thành Nam (2008), Nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp, Thái Nguyên 93 [12] Báo Thanh Hóa (10/5/2013), Huyện Nga Sơn, Phát triển kinh tế trang trại gắn KIN HT ẾH UẾ với xây dựng nông thôn mới, trang web http://baothanhhoa.vn/vn/kinh-te/n107712/Huyen-Nga-Son:-Phat-trien-kinhte-trang-trai-gan-voi-xay-dung-nong-thon-moi [13] Huyện ủy Quảng Ninh (2010), Nghị Đại hội Đảng huyện Quảng Ninh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2010-2015, Quảng Bình [14] Phòng Thống kê huyện Quảng Ninh (2007- 2013), Niên giám thống kê huyện Quảng Ninh, Quảng Bình [15] Trần Đình Trân (2011), Phát triển Kinh tế trang trại tỉnh Quảng Ngãi –Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Đà Nẵng [16] Vũ Đình Thắng (2006), Giáo trình Kinh tế nông nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nông nghiệp, Hà Nội ỌC [17] Lê Trọng (2000), Phát triển quản lý trang trại nông lâm nghiệp, NXB [18] Ủy Ban Nhân Dân huyện Quảng Ninh (2011-2013), Báo cáo tình hình thực IH nghị HĐND phát triển kinh tế- xã hội năm 2010, 2011, 2012 mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011, 2012, 2013, Quảng Bình ĐẠ [19] Ủy Ban Nhân Dân huyện Quảng Ninh (2007), Chương trình phát triển kinh tế trang trại vùng gò đồi giai đoạn 2007-2010, định hướng đến 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 30/7/2007, Quảng Bình NG [20] UBND huyện Quảng Ninh (2013), Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội năm 2012 [21] Hội làm vườn Việt Nam (31/5/2013), Mô hình sản xuất nơng nghiệp phù ƯỜ hợp với chế thị trường q trình cơng nghiệp hố , đại hoá nước ta Trang web: http://www.vacvina.org.vn/Story/vn/Kinhtetrangtrai/Kinhtetrangtrai/2013/5/6 TR 61.html 94 ... tiễn phát triển kinh tế trang trại Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại huyện Quảng Ninh, tỉnh NG Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Quảng Ninh,. .. tài: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH TỈNH QUẢNG BÌNH Tính cấp thiết Những năm qua, mơ hình kinh tế trang trại hình thành phát triển Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng. .. trạng phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Quảng ƯỜ Ninh, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2017 - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm phát triển có hiệu kinh tế trang trại huyện Quảng Ninh, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn