Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Linh

113 17 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 11:40

KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ DUNG ĐẠ IH ỌC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH LINH TR ƯỜ NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2018 KIN HT ẾH UẾ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ DUNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN ỌC NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH LINH ĐẠ IH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 34 01 01 NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TR ƯỜ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG HÀO HUẾ, 2018 KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Nguyễn Thị Dung i KIN HT ẾH UẾ LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh với đề tài: “Giải pháp mở rộng Cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Linh” kết q trình cố gắng khơng ngừng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy, bạn bè đồng nghiệp người thân Qua trang viết tác giả xin gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua Tôi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy giáo PGS.TS Nguyễn Đăng Hào trực tiếp tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn ỌC Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Đại Học Huế, khoa Sau Đại Học tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học IH Cuối xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, đơn vị công tác giúp đỡ ĐẠ trình thực Luận văn NG Tác giả TR ƯỜ Nguyễn Thị Dung ii KIN HT ẾH UẾ TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ DUNG Chuyên ngành: Quản Trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 01 Định hướng đào tạo: Ứng dụng Niên khóa: 2015-2017 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG HÀO Tên đề tài: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH LINH  Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Phân tích thực trạng vướng mắc tín dụng tiêu dùng Agribank Vĩnh Linh Từ đề xuất giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Agribank Vĩnh Linh ỌC  Đối tượng nghiên cứu: vấn đề lý luận thực tiễn cho vay tiêu dùng giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp IH Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Linh Các phương pháp nghiên cứu sử dụng: phương pháp thống kê mô tả, thống ĐẠ kê so sánh, phương pháp thống kê kinh tế Trước yêu cầu thực tế khách quan, đề tài nêu vấn đề sau: Thứ nhất, hệ thống hóa mang tính lý luận cho vay tiêu dùng mở rộng NG cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Thứ hai, nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng vướng mắc hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh Agribank Vĩnh Linh, ƯỜ sở phân tích đánh giá kết đạt được, mặt hạn chế, ngun nhân tồn cơng tác tín dụng tiêu dùng Chi nhánh Thứ ba, sở thực trạng Chi nhánh, tác giả đề xuất giải pháp TR kiến nghị nhằm mở rộng công tác cho vay tiêu dùng Agribank Vĩnh Linh iii KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Bất động sản CBTD Cán tín dụng CBCNV Cán công nhân viên CIC Trung tâm thông tin tín dụng DNNN Doanh nghiệp nhà nước CVTD Cho vay tiêu dùng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương NQH Nợ q hạn PGD Phòng giao dịch RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức Tín dụng TCKT Tổ chức Kinh tế TMCP Thương mại cổ phần TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC BĐS iv MỤC LỤC KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BÀNG BIỂU viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Cấu trúc luận văn ỌC CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI IH 1.1 Hoạt động cho vay NHTM .5 1.1.1 Khái niệm cho vay .5 ĐẠ 1.1.2 Đối tượng cho vay 1.1.3 Nguyên tắc điều kiện cho vay 1.1.4 Phân loại cho vay NG 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.2.1.Khái niệm đặc điểm cho vay tiêu dùng 10 ƯỜ 1.2.2.Phân loại cho vay tiêu dùng 12 1.2.3 Vai trò cho vay tiêu dùng 13 1.2.4 Mở rộng cho vay tiêu dùng 13 TR 1.3 Kinh nghiệm CVTD NHTM số nước giới học NHTM Việt Nam 23 1.3.1 Hoạt động CVTD số nước 23 v 1.3.2.Cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Việt Nam 28 KIN HT ẾH UẾ 1.3.3 Bài học kinh nghiệm rút NHTM Việt Nam 29 CHƯƠNG II.THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM– CHI NHÁNH VĨNH LINH 31 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH LINH 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Vĩnh Linh 32 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Vĩnh Linh 32 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH LINH .43 2.2.1 Quy trình cho vay tiêu dùng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông IH thôn Vĩnh Linh 43 2.2.2 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng 46 ĐẠ 2.2.3 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank Vĩnh Linh giai đoạn 2015 – 2017 47 2.3 Đánh giá khách hàng tín dụng cho vay tiêu dùng NHNo&PTNT – Chi NG nhánh Vĩnh Linh .55 2.3.1 Thông tin chung mẫu nghiên cứu 55 2.3.2 Mục đích hình thức vay vốn tiêu dùng .57 ƯỜ 2.3.3 Đánh giá khách hàng tín dụng cho vay tiêu dùng 59 CHƯƠNG III.GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI TR NHÁNH VĨNH LINH .68 3.1 Phân tích thị trường cho vay tiêu dùng 68 3.1.1 Tình hình kinh tế xã hội huyện Vĩnh Linh 68 vi 3.1.2 Tình hình cạnh tranh Ngân hàng địa bàn huyện 68 KIN HT ẾH UẾ 3.1.3 Tình hình cho vay tiêu dùng NHTM địa bàn huyện năm gần 69 3.1.4 Lãi suất hạn mức cho vay tín chấp NHTM địa bàn huyện 69 3.2 Đánh giá tiềm mở rộng cho vay tiêu dùng địa bàn huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị 69 3.2.1 Phân tích ma trận SWOT 70 3.2.2 Đánh giá lực tiềm mở rộng cho vay tiêu dùng Agribank – Chi nhánh Vĩnh Linh 72 3.3 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CVTD TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH LINH 73 3.3.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh chung thời gian tới 73 3.3.2 Định hướng phát triển CVTD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông ỌC thôn Vĩnh Linh 77 3.4 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG IH NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 78 3.4.1 Nhóm giải pháp mở rộng quy mơ khách hàng 78 ĐẠ 3.4.2 Nhóm giải pháp Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay 80 3.4.3 Nhóm giải pháp mức độ cạnh tranh với ngân hàng khác 82 3.4.4 Nhóm giải pháp tăng cường cơng tác kiểm sốt rủi ro CVTD 83 NG 3.4.5 Nhóm giải pháp Đa dạng hóa sản phẩm cho vay 85 3.4.6 Các giải pháp hỗ trợ 85 3.4.7 Một số giải pháp cụ thể 87 ƯỜ KẾT LUẬN .97 TÀI LIỆU THAM KHẢO .98 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN TR BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN vii KIN HT ẾH UẾ DANH MỤC BÀNG BIỂU Các nhân tố đánh giá cho vay tiêu dùng 21 Bảng 2.1 Tình hình tài sản nguồn vốn NHNo&PTNT – Chi nhánh Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017 34 Bảng 2.2 Tình hình huy động vốn NHNo&PTNT – Chi nhánh Vĩnh Linh 36 Bảng 2.3 Tình hình cho vay NHNo&PTNT – Chi nhánh Vĩnh Linh 38 Bảng 2.4 Tình hình kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTN – Chi nhánh Vĩnh Linh 41 Bảng 2.5 Doanh số CVTD Agribank Vĩnh Linh qua năm 2015 – 2017 47 Bảng 2.6 Dư nợ CVTD Agribank Vĩnh Linh qua năm 2015 – 2017 .49 Bảng 2.7 Tỷ lệ Nợ hạn lĩnh vực cho vay tiêu dùng giai đoạn 2015 – 2017 .50 Bảng 2.8 Số lượng khách hàng vay tiêu dùng chi nhánh giai đoạn 2015 – 2017 .51 Bảng 2.9 Doanh số cho vay, doanh số thu nợ dư nợ cho vay tiêu dùng theo lĩnh vực Agribank Vĩnh Linh 52 Bảng 2.10 Một số đặc điểm mẫu khảo sát 55 Bảng 2.11: Mục đích hình thức vay vốn tiêu dùng .58 Bảng 2.12 Kết khảo sát khách hàng thủ tục tín dụng cho vay tiêu dùng Agribank Vĩnh Linh 59 ĐẠ IH ỌC Bảng 1.1 Kết khảo sát khả tiếp cận chương trình tín dụng cho vay tiêu dùng Agribank Vĩnh Linh 63 ƯỜ Bảng 2.15 NG Bảng 2.13 Kết khảo sát mức độ hài lòng khách hàng chi phí tín dụng cho vay tiêu dùng Agribank Vĩnh Linh .61 Kết đánh giá chung tín dụng cho vay tiêu dùng Agribank Vĩnh Linh 67 TR Bảng 2.16 viii không muốn sử dụng tới dùng khoản tiền làm chấp cho khoản KIN HT ẾH UẾ vay tiêu dùng với mức lãi suất ưu đãi + Ưu đãi lãi suất cho vay: áp dụng mức giảm so với lãi suất tín dụng thơng thường theo hạng xếp loại ưu đãi + Ưu đãi lãi suất tiền gửi: áp dụng mức tăng so với lãi suất tiền gửi thông thường theo xếp hạng ưu đãi + Ưu đãi tài sản đảm bảo vốn vay + Ưu đãi cấp thấu chi tài khoản vãng lai VNĐ + Phương thức cho vay vốn lưu động theo hạn mức tín dụng + Ưu đãi thời gian trình xử lý nghiệp vụ + Ưu đãi tỷ giá quan hệ với khách hàng bán ngoại tệ cho Ngân hàng… Việc áp dụng chế độ ưu đãi theo mức độ tín nhiệm hoạt động tín dụng sau: ỌC + Khách hàng thuộc ưu đãi đặc biệt miễn kí quỹ mở L/C, cho vay cấp bảo lãnh theo tín chấp hồn tồn, + Khách hàng ưu đãi hạng nhất, nhì, ba hưởng ưu đãi thấp dần IH + Cấp thời hạn ưu đãi cụ thể tháng cho khách hàng, hết thời hạn ưu đãi nên thông báo cho khách hàng biết thư gửi đến địa khách hàng ĐẠ - Đối với vay cá nhân để giảm thiểu khoản lãi phải trả, ngân hàng nên tư vấn cho khách hàng biết họ nên lựa chọn thời hạn vay hạn mức vay hợp lý , tất toán sớm tốt quan trọng phải hoạch định tài tốt NG cho việc tốn khoản vay để tránh chi phí phát sinh hạn trả nợ - Bạn vay khơng cần tài sản bảo đảm với thời hạn tối đa 60 tháng, ƯỜ vay tối đa 100 triệu đồng Bạn tặng bảo hiểm người vay với giá trị bảo hiểm số dư khoản vay thời điểm xảy kiện bảo hiểm - Khi khách hàng có kế hoạch vay tiêu dùng, ngân hàng nên kịp thời xử lý hồ TR sơ lúc Khi có nhu cầu chi tiêu khách hàng rút vốn bổ sung chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay (hóa đơn mua hàng) vòng từ - ngày sau giải ngân 88 Chính vậy, cho vay ngân hàng nên thường yêu cầu khách hàng cung cấp KIN HT ẾH UẾ hồ sơ chứng minh nguồn trả nợ Và giải thích cho khách hàng biết việc cung cấp thơng tin đầy đủ, chi tiết khách hàng có nhiều hội tiếp cận vốn vay từ ngân hàng - Khi chi nhánh có hệ thống chấm điểm khách hàng tự động, mức độ xếp hạng (căn thông tin nhân thân, nguồn thu nhập sản phẩm dự định vay yếu tố khác) Mà khách hàng có mức lãi suất tương ứng Đồng thời khách hàng xếp hạng tốt, có quan hệ tín dụng với ngân hàng lâu, khơng có nợ khó đòi Agribank TCTD, ngân hàng giảm lãi suất, cấp hạn mức cao thẩm định lại hồ sơ lần hai vay theo hạn mức tín dụng Đồng thời, để khách hàng xếp hạng tín dụng cách xác, ngân hàng nên yêu cầu người vay cung cấp thông tin cho ngân hàng đầy đủ, trung thực, chi tiết có lợi cho người vay ngân hàng ỌC - Với khoản vay tiêu dùng mà khách hàng có thu nhập ổn định, tài sản đảm bảo tốt hưởng mức lãi suất thấp Ngân hàng phải định hướng tới việc tạo sản phẩm dịch vụ có IH thời gian xét duyệt hồ sơ nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu khách hàng cần vay gấp, hạn mức vay cao thời gian vay linh hoạt ĐẠ Trong hoạt động ngân hàng, tạo vốn giải pháp hàng đầu để ngân hàng phát triển đảm bảo kinh doanh Cần có sách tạo vốn phù hợp nhằm khai thác tiềm vốn, để có nguồn vốn đủ mạnh đáp ứng nhu cầu vay vốn NG khách hàng hoạt động kinh doanh khác ngân hàng 3.4.7.2 Cắt giảm bớt chi phí, đa dạng hố đồng thời hồn thiện sản phẩm cho vay ƯỜ Hiện nay, NHTMCP nước ngân hàng nước cạnh tranh gay gắt thị phần khách hàng, sản phẩm chất lượng, nhiên vấn đề nhạy cảm việc ngân hàng thu khoản phí TR cho hợp lý để giữ chân khách hàng Ngân hàng nên cắt giảm bớt khoản phí nhỏ lẻ thực sách ưu đãi phí cho khách hàng VIP, khách hàng quen thuộc 89 Đa dạng hoá sản phẩm cho vay tiêu dùng tại, cấp phát tín dụng KIN HT ẾH UẾ hình thức chuyển khoản vào tài khoản khách hàng, hình thức cho vay tiền mặt với số lượng lớn điều chuyển xe chở tiền đến tận nhà cho khách hàng, vừa đảm bảo khoản tiền cho vay đồng thời qua thể chăm sóc tốt khách hàng Để mang sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng ngân hàng nên phân tán rủi ro cấp vốn cho vay hộ dân cư, hộ kinh doanh cá thể hoạt động địa bàn Cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến nhà, hộ dân để khách hàng hiểu ngân hàng nhân dân, phục vụ nhân dân Bên cạnh thấy số lượng vay tiêu dùng nhiều giá trị vay nhỏ khiến cho ngân hàng nhiều thời gian, tốn nhiều chi phí việc thẩm định, xét duyệt cho vay, kiểm tra sử dụng vốn thu nợ… Ngoài rủi ro khách quan đến từ phía khách hàng bệnh tật, giảm biên chế, tai nạn… ngân ỌC hàng chịu số rủi ro chủ quan số người vay lợi dụng quản lý lỏng lẻo việc xác nhận theo yêu cầu ngân hàng để xin xác nhận nhiều lần vay nhiều ngân hàng, sử dụng vốn mục đích, khiến cho Ngân hàng tốn nhiều IH chi phí việc thu nợ nhiều trường hợp khơng thu Khi hoạt động tín dụng tăng trưởng ngân hàng có lượng lớn ĐẠ khách hàng nên đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ kèm theo như: thực sản phẩm dịch vụ Ngân hàng nhà, qua hệ thống toán thẻ kết nối với Ngân hàng lớn (Vietcombank, BIDV, Viettinbank, …) điều tận dụng quy mô sẵn NG có Ngân hàng bạn đồng thời mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ đến với khách hàng mà Ngân hàng chưa có chi nhánh, phòng giao dịch… ƯỜ 3.4.7.3 Gắn việc nâng cao hiệu chất lượng đôi với mở rộng, giao tiếp, khuếch trương Với phương châm hoạt động Ngân hàng “Hướng tới khách hàng”, TR việc hồn thiện sách giao tiếp với khách hàng kèm theo mở rộng phòng giao dịch đến tỉnh, thành phố, huyện, thị xã… giúp phần đáng kể vào việc làm hài lòng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tạo điều kiện nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng 90 Khi thu hút khách hàng phải cạnh tranh khách hàng với ngân hàng khác KIN HT ẾH UẾ muốn cạnh tranh tốt, đòi hỏi ngân hàng khơng ngừng nâng cao suất lao động, cải tiến kỹ thuật nghiệp vụ, hồn thiện hệ thống tra, kiểm sốt đổi công nghệ ngân hàng tạo điều kiện phục vụ tốt cho khách hàng Thực tế cho thấy, nhu cầu vay tiêu dùng dân cư lớn số lượng khách hàng đến với ngân hàng chưa nhiều Nguyên nhân chủ yếu điều khách hàng cá nhân chưa có thông tin đầy đủ hoạt động cho vay tiêu dùng Hội sở, biết thông tin chưa nhận thức đầy đủ lợi ích mà hoạt động cho vay mang lại, họ đắn đo, e ngại tới vay Ngân hàng Bên cạnh số lượng NHTM đến với vùng nơng thơn, tỉnh ít, việc tiếp cận ngân hàng dân cư hạn chế dẫn đến nguồn thông tin chủ yếu mà khách hàng cá nhân tiếp cận để hiểu cho vay tiêu dùng thơng qua hệ thống báo chí, ỌC truyền hình, qua người vay tiêu dùng Ngân hàng - Ưu tiên phát triển loại hình dịch vụ phi tín dụng thơng qua sách đa IH dạng hóa loại hình dịch vụ cung ứng - Cấu trúc ngân hàng bán lẻ chi nhánh phòng giao dịch tập trung ĐẠ đô thị lớn - Củng cố mở rộng mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch tỉnh thành phố nước NG Ngồi ra, Ngân hàng nên tự giới thiệu thơng qua báo chí, truyền hình, thơng tin lên mạng máy tính, qua số hình thức quảng cáo khác nhau: tài trợ cho số thi, phát tờ rơi, tổ chức thi tìm hiểu Ngân hàng… Những ƯỜ hoạt động có ích việc đưa thông tin Ngân hàng đến với người dân Phát triển số loại hình dịch vụ bổ trợ cho hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng như: thành lập trung tâm môi giới, tư vấn bất động sản, trung tâm tư TR vấn hàng hóa tiêu dùng… giúp người vay yên tâm họ sử dụng dịch vụ cho vay tiêu dùng ngân hàng 91 Việc đẩy mạnh chiến lược giao tiếp khuếch trương giúp thông tin ngân KIN HT ẾH UẾ hàng đến với dân cư, giúp người dân có thêm tự tin để tham gia dịch vụ Ngân hàng, đặc biệt tín dụng, giúp dịch vụ Ngân hàng trở nên phổ biến người dân họ có thói quen sử dụng dịch vụ công cụ để hỗ trợ sống, hoạt động Ngân hàng mở rộng dễ dàng nhiều 3.4.7.4 Đẩy mạnh marketing ngân hàng Marketing ngân hàng đề cập từ lâu vào năm 60 marketing ngân hàng tiếp cận ứng dụng Ở Việt Nam, việc làm quen với marketing ngân hàng diễn muộn hơn, khoảng năm cuối thập niên 80, hiệu việc ứng dụng marketing ngân hàng hạn chế, chủ yếu tập trung vào hoạt động bề quảng cáo, khuếch trương, hoạt động chủ yếu có ý nghĩa định thành công thực hành marketing như: nghiên cứu khách hàng, định vị hình ảnh, nâng cấp chất lượng ỌC dịch vụ ngân hàng mờ nhạt hạn chế Vì vậy, để đưa marketing thực thâm nhập vào ngân hàng phát huy tác dụng Agribank nên thực IH giải pháp sau: Tìm kiếm khách hàng: muốn đẩy mạnh phát triển tín dụng tiêu dùng vấn đề ĐẠ yếu phải có khách hàng thu hút khách hàng Việc đòi hỏi nhân viên chuyên trách ngân hàng nghiên cứu thói quen tiêu dùng thành phần khách hàng có nhu cầu Từ cung ứng tín dụng, tạo điều kiện cho khách hàng NG vay vốn Nên có mối quan tâm sâu sắc đến khách hàng, cần giữ mối liên hệ thường xuyên thân thiết, xây dựng khách hàng trung thành cho ngân hàng Lượng khách ƯỜ hàng trung thành có vai trò to lớn hoạt động ngân hàng Xây dựng khách hàng trung thành việc chân thành cám ơn khách hàng làm vui lòng khách hàng có nhu cầu giao dịch ngân hàng TR Đối với khách hàng lớn, thân quen, giữ mối quan hệ tốt thông qua việc tìm hiểu ngày sinh Giám đốc, kế toán trưởng, ngày thành lập doanh nghiệp gửi thiệp, hoa chúc mừng Nhân dịp Tết in lịch có địa chỉ, điện thoại, dịch vụ 92 Ngân hàng gửi đến khách hàng, tổ chức Hội nghị khách hàng, tổ chức chiêu đãi KIN HT ẾH UẾ tặng phẩm, giới thiệu sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, khẳng định sách xem khách hàng ưu tiên số Ngân hàng, cho khách hàng đổi tiền nhắc khách hàng nhớ đến Ngân hàng đồng thời qua giới thiệu sản phẩm Ngân hàng, quan tâm xem khách hàng cũ có giảm khơng, có phải nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân, đem dịch vụ Ngân hàng đến tận khách hàng thông qua việc gửi thư giới thiệu sản phẩm Ngân hàng Việc làm tạo ấn tượng tốt đẹp cho doanh nghiệp có mối quan hệ với Ngân hàng, lời quảng cáo tuyệt diệu cho Ngân hàng khách hàng chưa giao dịch Ngân hàng, ta vừa giữ khách hàng trung thành với Ngân hàng vừa tìm kiếm nguồn khách hàng Lời quảng cáo từ khách hàng giao dịch với Ngân hàng có giá trị gấp nhiều lần quảng cáo ti vi, truyền hình… ỌC Dịp lễ 8/3 có sách ưu đãi khách hàng nữ đến giao dịch Ngân hàng tặng bút bi, xà phòng có in tên, địa chỉ, điện thoại Ngân hàng … Ngân hàng nên ý nhiều đến việc quảng bá thương hiệu thông qua quảng IH cáo hoạt động Ngân hàng phương tiện thông tin đại chúng sách báo, tivi, đài phát với phương châm “Ngân hàng người bạn thân thiết ĐẠ trung thành khách hàng” Ban lãnh đạo Ngân hàng nên tạo mối quan hệ tốt với cánh báo chí, tranh thủ thiện cảm tốt, nên tổ chức buổi tiếp tân với báo chí Việc báo chí đưa tin báo hình thức quảng cáo đặc sắc NG đăng quảng cáo giảm bớt chi phí quảng cáo Ban lãnh đạo Ngân hàng nên thường xuyên tham gia hoạt động cộng ƯỜ đồng địa phương, phương tiện hữu hiệu để tranh thủ khách hàng mới: tham dự tổ chức văn nghệ xã hội, kinh tế … Chú ý kiến tạo thương hiệu riêng cho chi nhánh địa bàn TR 3.4.7.5 Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng nâng cao chất lượng phục vụ đội ngũ cán bộ, nhân viên Ngân hàng Một yếu tố khác không phần quan trọng phải nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng độ ngũ chuyên viên Agribank – chi 93 nhánh Vĩnh Linh để tạo cảm giác hài lòng an tâm cho khách hàng KIN HT ẾH UẾ nhu cầu tài họ đáp ứng Nâng cao chất lượng phục vụ kèm với đại hố cơng nghệ ngân hàng xem nhân tố quan trọng chiến lược phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam (Agribank) Tin học hóa quy trình kinh doanh quản lý ngân hàng, đào tạo cho cán bộ, nhân viên ngân hàng có khả làm chủ cơng nghệ u cầu cấp thiết Mặt khác, xu hội nhập yêu cầu đặt lên vai đội ngũ cán bộ, nhân viên lớn Chắc chắn có nhiều Ngân hàng nước thâm nhập vào thị trường Việt Nam tạo môi trường cạnh tranh gay gắt mà thắng cạnh tranh chất lượng dịch vụ ngân hàng Mặt khác, tỷ lệ khách hàng nước ngồi cao so với nay, để đáp ứng nhu cầu đối tượng đòi hỏi chất lượng dịch vụ phải cao Để làm điều ỌC yếu tố tảng quan trọng Ngân hàng nguồn nhân lực Nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ mang lại thu nhập lớn cho IH ngân hàng, để giữ vững hoạt động Ngân hàng thời buổi cạnh tranh việc nâng cao mở rộng nghiệp vụ tín dụng điều cốt yếu Vì người cán ĐẠ tín dụng phải có phẩm chất lực để thực cơng việc: - Có lực để giải vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ Muốn họ phải có kiến thức chun mơn Ngân hàng, đào tạo kỹ để xử lý NG thông tin liên quan tới công việc - Có lực dự đốn vấn đề kinh tế phát triển triển vọng hoạt động tín dụng Đây tầm nhìn cá nhân, lại ảnh ƯỜ hưởng tới hoạt động ngân hàng Từ kinh nghiệm mà họ có dự đốn xác sáng tạo cán tín dụng - Có uy tín quan hệ xã hội Điều thể phẩm chất đạo đức khả TR giao tiếp, có ảnh hưởng quan trọng việc mở rộng giữ chân khách hàng truyền thống Ngân hàng 94 - Có lực học hỏi, tự nghiên cứu, có khả làm việc độc lập Nhận thức KIN HT ẾH UẾ điều này, năm vừa qua ngân hàng không ngừng nâng cao số lượng chất lượng nguồn nhân lực - Hàng năm ngân hàng tổ chức thi công khai tuyển nhân viên với nhiều vòng thi kiến thức chun mơn, trình độ ngoại ngữ khả giao tiếp… tuyển chọn cán có lực thực sự, có trách nhiệm nhiệt tình với cơng việc Ngân hàng thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, đào tạo lại cán thông qua Hội nghị Luận văn, lớp tập huấn nước, khóa học ngắn hạn dài hạn nước Đặc biệt ngân hàng thường xuyên tổ chức kiểm tra, sát hạch đánh giá trình độ cán trẻ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho nhu cầu trước mắt lâu dài để đưa vào quy hoạch đào tạo đội ngũ nhân viên kế cận Để thu hút đội ngũ nhân viên giỏi, nâng cao hiệu cơng tác ngân ỌC hàng cần có chế độ đãi ngộ định họ như: lương, thưởng, chế độ đào tạo… điều tạo nên động lực làm việc mạnh mẽ cán bộ, tạo IH hình ảnh đẹp ngân hàng lòng khách hàng 3.4.7.6 Một số giải pháp giảm thiểu rủi ro Để hạn chế tối đa rủi ro tiến hành cho vay tiêu dùng, ngân hàng nên thắt chặt ĐẠ công tác kiểm tra, kiểm soát, thẩm định trước giải ngân Đặc biệt với hồ sơ vay mà chủ thể cá nhân, nguồn tốn lương, ngân hàng cần trọng việc thẩm định chắn nguồn toán ổn định thường xuyên giám NG sát theo dõi tình hình trả nợ gốc lãi hàng tháng khách hàng để giải kịp thời có bất thường xảy Bên cạnh đó, ngân hàng nên có biện pháp để ràng ƯỜ buộc trách nhiệm người xác nhận nguồn thu nhập khách hàng vay nhằm giảm thiểu tình trạng khách hàng vay nhiều khế ước khách hàng khơng cơng tác đơn vị đơn vị khơng có trách nhiệm việc thơng báo với TR ngân hàng không bàn giao trách nhiệm cho đơn vị nơi khách hàng đến công tác Hơn nữa, tiến hành thẩm định trước giải ngân, ngân hàng nên tìm hiểu kỹ khách hàng mình, xem xét kỹ nguồn trả nợ liên hệ với ngân hàng thương mại khác địa bàn để biết thêm thông tin khách hàng Đồng thời, 95 ngân hàng nên tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội bộ, đối chiếu trực tiếp KIN HT ẾH UẾ khách hàng vay vốn thường xuyên để kịp thời phát xử lý biểu bất thường khách hàng nhằm hạn chế thấp rủi ro phát sinh 3.4.7.7 Xây dựng mối quan hệ tốt với chủ đầu tư dự án, chủ doanh nghiệp bán lẻ Ngân hàng chủ động tìm kiếm đến đối tác lớn để ký hợp đồng hợp tác triển khai sản phẩm Agribank, cơng ty mở tài khoản toán Agribank Và vậy, ngân hàng có nguồn vốn huy TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC động dồi với chi phí thấp 96 KIN HT ẾH UẾ KẾT LUẬN Trong q trình đổi mới, đại hố hội nhập, hệ thống ngân hàng đứng trước thử thách lớn phải cải cách nâng cao sức cạnh tranh Từ kết phân tích thảo luận chương và định hướng đẩy mạnh CVTD, với việc, đánh giá tiềm năng, phân tích thị trường, hội thách thức việc đẩy mạnh CVTD từ Agribank cần thực số giải pháp đưa nhằm đẩy mạnh CVTD Từ ngân hàng có nhiều khách hàng uy tín, tạo điều kiện đa dạng hố sản phẩm dịch vụ ngân hàng yêu cầu vể chất lượng tính tiện lợi Trong thời gian không lâu nữa, rào cản bảo hộ ngân hàng dần tháo bỏ theo cam kết Chính phủ Việt Nam lộ trình hội nhập Bản thân ngân hàng cố gắng tăng cường hoạt động thực đa dạng hoá dịch vụ ỌC ngân hàng, đặc biệt lĩnh vực toán quốc tế song hành doanh nghiệp, nâng cao nguồn nhân lực thích ứng với điều kiện công việc chất lượng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho quý khách gần xa Tồn thể cán cơng IH nhân viên ngân hàng tâm hướng tới ngân hàng đa mà khách hàng TR ƯỜ NG ĐẠ gửi trọn niềm tin 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quản trị Ngân hàng thương mại – Peter S Rose Quản trị Ngân hàng thương mại – Học viện Ngân hàng Giáo trình Tín dụng Ngân hàng – Học viện Ngân hàng Tạp chí Ngân hàng Tạp chí thị trường Tài – Tiền tệ Pháp lệnh Ngân hàng Luật Tổ chức tín dụng Thời báo kinh tế Báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHNo Vĩnh Linh năm 2015 – 2017 KIN HT ẾH UẾ 10 Báo cáo tình hình cho vay tiêu dùng NHNo Vĩnh Linh năm 2015 – 2017 11 Đề án phát triển hoạt động kinh doanh địa bàn giai đoạn 2018 – 2022 12 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP sách tín dụng phục vụ phát triển nông ỌC nghiệp, nông thôn 13 Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 định số 60/2009/QD-TTg ngày 17/4/2009 Thủ tướng Chính Phủ IH 14 Quyết định số 666/QĐ-HĐQT-TDHo ngày 15/6/2010 NHNo&PTNTViệt Nam Giáo trình Tín dụng ngân hàng PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn chủ biên ĐẠ 15 (2004) hay Tiền tệ tín dụng Ngân hàng GS TS Lê Văn Tư (NXB Thống kê 1997) NG 16 Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu với SPSS (Tập 1), Nxb Hồng Đức Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu với SPSS ƯỜ (Tập 2), Nxb Hồng Đức 17 Ngân hàng nông nghiệp PTNT Việt Nam (2004), Sổ tay tín dụng 18 Lê Văn Huy (2010), ‘’Thiết lập số hài lòng khách hàng (CSI) lĩnh TR vực ngân hàng ‘’ 19 Website Tổng cục thống kê: www.gso.gov.vn; 20 Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn 98 BẢNG PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG KIN HT ẾH UẾ Xin chào Qúy Anh (Chị), Chúng tơi đến từ Phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank Vĩnh Linh Hiện nay, thực nghiên cứu đề tài “ Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Agribank Vĩnh Linh” Quý Anh (Chị) vui lòng dành chút thời gian trả lời phiếu vấn Những thông tin Anh (Chị) cung cấp có ý nghĩa lớn cho nghiên cứu chúng tơi, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay Agribank thời gian tới Xin chân thành cảm ơn! THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG: Độ tuổi a Dưới 18 tuổi b Từ 18 – 25 tuổi c Từ 26 – 45 tuổi d Từ 46 – 60 tuổi e Trên 60 tuổi Tình trạng nhân a Độc thân b Có gia đình c Khác Trình độ văn hóa a Dưới trung học phổ thơng b Trung học phổ thông c Trung cấp, cao đẳng d Đại học, saung cấp, cao đẳng e Đại học, sau đại học a IH ĐẠ NG Thu nhập gia đình/tháng Dưới triệu Từ – 10 triệu TR b ƯỜ ỌC I c Từ 10 – 20 triệu d Trên 20 triệu 99 Nghề nghiệp a Nông dân b Công chức, viên chức c Buôn bán tự d Làm thuê Nơi nay: II THƠNG TIN VỀ LỊCH SỬ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG Anh/chị vay vốn tiêu dùng AGRIBANK chưa? a Có b Chưa (chuyển qua câu 9) KIN HT ẾH UẾ Nếu có, xin anh/chị trả lời tiếp câu 8, câu Các tiêu chí đánh giá cho vay tiêu dùng Agribank Vĩnh Linh Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý ỌC Rất không đồng ý STT Thủ tục tín dụng tiêu dùng Mức độ đồng ý 5 IH Tiêu chí đánh giá 1.1 Hồ sơ vay vốn rõ ràng, minh bạch 1.2 Thẩm định dự án, phương án cho vay nhanh chóng, 1.3 ĐẠ đáp ứng nhu cầu vay khách hàng Thời gian hoàn thành hồ sơ vay vốn khách hàng nhanh Giấy tờ liên quan tài sản chấp giải NG 1.4 nhanh chóng 2.1 2.2 Chi phí tín dụng Các loại phí liên quan đến việc vay vốn hợp lý ƯỜ Lãi suất cho vay ngân hàng mang tính cạnh tranh so với ngân hàng khác Lãi suất cho vay tiêu dùng ổn định TR 2.3 2.4 Ngân hàng có sách lãi suất phù hợp với lợi ích khách hàng 100 3.1 Sản phẩm tín dụng Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phong phú đáp KIN HT ẾH UẾ ứng nhu cầu vay vốn khách hàng 3.2 Sản phẩm cho vay có tính ổn định lâu dài 3.3 Ngân hàng cung cấp sách, sản phẩm tín dụng ưu đãi cho khách hàng 3.4 Qui mơ gói tín dụng có tính hợp lý phù hợp nhu cầu vay khách hàng 3.5 Thời hạn cho vay gói tín dụng có tính phù hợp 3.6 Phương thức hoàn trả vốn lãi vay có tính hợp lý 4.1 Khả tiếp cận vốn vay 5 ỌC Điều kiện cho vay NH có tính phù hợp với khách hàng 4.3 Thông tin chương trình tín dụng cung cấp rộng rãi kịp thời 4.2 Khách hàng có khả tiếp cận vay vốn theo 4.4 IH chương trình cho vay tiêu dùng Chính sách liên quan đến tài sản đảm bảo phù hợp với điều kiện khách hàng Đánh giá chung tín dụng tiêu dùng Agribank ĐẠ Anh/chị hồn tồn hài lòng với thủ tục tín dụng 5.2 Anh/ chị hồn tồn hài lòng với khả tiếp cận NG 5.1 chương trình tín dụng 5.3 Anh/chị hồn tồn hài lòng với sản phẩm 5.4 ƯỜ chương trình tín dụng Anh/ chị hồn tồn hài lòng với chi phí chương TR trình tín dụng 101 THƠNG TIN VỀ NHU CẦU VAY VỐN TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG Trong thời gian tới, anh/chị dự định vay vốn tiêu dùng hay khơng? Có: □ 10 Khơng: □ Nếu có, xin anh/chị trả lời thơng tin sau: Mục đích vay Lượng Thời vốn vốn gian muốn vay vay (tháng) (Tr.đ) (2) (1) 8.1 Vay sửa □ chữa, mua nhà 8.2 Vay mua □ đất xây dựng 8.3 Vay mua □ lại: ô tô, xe nghề, xuất lao động □ 8.6 Vay tiêu □ dùng khác Nguồn tiền Hình tiền để trả vốn thức gốc trả/lần lãi vay cho vay lãi (Tr.đ) (%)/năm gian trả (3) (3) (4) (5) NG 8.5 Đi du lịch Lượng ĐẠ máy □ Thời IH phương tiện 8.4 Vay học Lãi suất ỌC nhà □ ƯỜ 8.7 Mục đích khác KIN HT ẾH UẾ III Chú ý: (5) Bạn dự định trả nợ nguồn (có thể chọn nhiều đáp án): 1.Tiền công, tiền lương; 2.Lợi TR nhuận thu từ hoạt động kinh doanh; 3.Nguồn thu từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, khai thác, chế biến nông, lâm, thủy, hải sản; Từ nguồn kiều hối (6) Có tài sản đảm bảo; Khơng có tài sản bảo đảm; 3… 102 (6) ... hướng phát triển CVTD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông ỌC thôn Vĩnh Linh 77 3.4 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG IH NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. .. động Cho vay tiêu dùng Ngân hàng ƯỜ thương mại Chương 2:Thực trạng cho vay tiêu dùng ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Linh TR Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay. .. Đánh giá khách hàng tín dụng cho vay tiêu dùng 59 CHƯƠNG III.GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI TR NHÁNH VĨNH LINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Linh, Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Linh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn