TỔ CHỨC QUẢN lý và các CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHO

15 19 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 10:19

... vụ kho Tổ chức máy Kho phụ thuộc: + Trong DNSX: phận quản lý kho nằm phòng vật tư hay cung – tiêu + Trong DNTM: tổ chức thành phòng quản lý kho phòng kho - vận  Kho độc lập: có hệ thống kho. .. Tổ chức quản lý sử dụng lao động hoạt động kho vận ảnh hưởng định đến hiệu trình kinh doanh kho, doanh nghiệp 2.2 Các loại lao động kho hàng hóa LAO ĐỘNG KHO HÀNG Thủ kho, trưởng phận Lao động. .. tác tổ chức lao động khoa học kho hàng Nhóm tiêu chất lượng 2.4 Chỉ tiêu giá thành nghiệp vụ kho: tiêu phản ánh chi phí nghiệp vụ kho cho đơn vị hàng hóa qua kho hay đơn vị ngày hàng lưu kho
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC QUẢN lý và các CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHO, TỔ CHỨC QUẢN lý và các CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn