ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MARKETING THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

19 56 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 10:07

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MARKETING THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬCâu 1. Đặc điểm riêng biệt của Marketing TMĐTCÂU 2. Lợi ích của Marketing TMĐTCâu 3. Các hoạt động chủ yếu của MKT TMĐT :Câu 4.Các nhân tố ảnh hưởng đến MKT TMĐT ... Blogs dịch vụ cho phép 14 Mới Mới người dùng sáng tạo nội dung (CGM) – mạng xã hội bạn bè (Facebook), mạng xã hội nghề nghiệp (LinkedIn, Yammer), mạng xã hội âm nhạc (Lala), mạng xã hội chia sẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MARKETING THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MARKETING THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, Thu hút khách viếng thăm các website của DN-Biến khách viếng thăm thành KH mua hàng-Biến KH mua hàng thành KH trung thành, Chương 3 Quản trị Truyền thông Marketing điện tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn