Tính Toán Thiết kế công trình kiến trúc D37A Khu dân cư Phú Lâm, Phường 13, Quận 6

188 89 0
  • Loading ...
1/188 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 09:59

1.1.GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNHĐịa điểm xây dựng: D37A Khu dân cư Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, Hồ Chí MinhChủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư Tân Thịnh LợiQuy mô công trình:Chung cư: gồm 17 tầng nổi + 1 tầng hầmDiện tích xây dựng: Tổng diện tích 3450 m2 . Dự án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 sẽ thi công trước 01 tòa nhà trên diện tích 1.193 m2 với tổng diện tích sàn xây dựng 8.002m gồm 86 căn hộ với các loại diện tích đa dạng 58 m2, 64 m2, 73 m2 và 217 m2.Chiều cao tầng điển hình: 3.3m1.2.ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚCTòa nhà được thiết kế với một tầng hầm để làm chỗ để xe; các tầng trên đều là chung cư, căn hộ cho thuê.1.1.GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNHĐịa điểm xây dựng: D37A Khu dân cư Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, Hồ Chí MinhChủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư Tân Thịnh LợiQuy mô công trình:Chung cư: gồm 17 tầng nổi + 1 tầng hầmDiện tích xây dựng: Tổng diện tích 3450 m2 . Dự án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 sẽ thi công trước 01 tòa nhà trên diện tích 1.193 m2 với tổng diện tích sàn xây dựng 8.002m gồm 86 căn hộ với các loại diện tích đa dạng 58 m2, 64 m2, 73 m2 và 217 m2.Chiều cao tầng điển hình: 3.3m1.2.ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚCTòa nhà được thiết kế với một tầng hầm để làm chỗ để xe; các tầng trên đều là chung cư, căn hộ cho thuê.1.1.GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNHĐịa điểm xây dựng: D37A Khu dân cư Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, Hồ Chí MinhChủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư Tân Thịnh LợiQuy mô công trình:Chung cư: gồm 17 tầng nổi + 1 tầng hầmDiện tích xây dựng: Tổng diện tích 3450 m2 . Dự án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 sẽ thi công trước 01 tòa nhà trên diện tích 1.193 m2 với tổng diện tích sàn xây dựng 8.002m gồm 86 căn hộ với các loại diện tích đa dạng 58 m2, 64 m2, 73 m2 và 217 m2.Chiều cao tầng điển hình: 3.3m1.2.ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚCTòa nhà được thiết kế với một tầng hầm để làm chỗ để xe; các tầng trên đều là chung cư, căn hộ cho thuê. ... QUAN VỀ KIẾN TRÚC CƠNG TRÌNH 1.1 GIỚI THIỆU CƠNG TRÌNH Địa điểm xây dựng: D37A Khu dân cư Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh Chủ đầu tư : Cơng ty CP Đầu tư Tân Thịnh Lợi Quy mô công trình: ... 8 .6 7.7 6. 8 5.9 4.1 3.2 2.4 WFy (kN) Wpy (kN) Wty (kN) Wy (kN) 16. 5 72.8 87 .6 160 .4 32.8 68 .7 173 .6 242.3 32.7 64 .6 172.0 2 36. 6 32.5 59.9 170.5 230.4 32.4 55.2 168 .6 223.8 32.2 50.5 166 .3 2 16. 8... 40 80 160 350 0.1 0.95 0.92 0.88 0.83 0. 76 0 .67 0. 56 0.89 0.87 0.84 0.8 0.73 0 .65 0.54 10 0.85 0.84 0.81 0.77 0.71 0 .64 0.53 20 0.8 0.78 0. 76 0.73 0 .68 0 .61 0.51 40 0.72 0.72 0.7 0 .67 0 .63 0.57
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính Toán Thiết kế công trình kiến trúc D37A Khu dân cư Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, Tính Toán Thiết kế công trình kiến trúc D37A Khu dân cư Phú Lâm, Phường 13, Quận 6, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH, CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN, CHƯƠNG 3 : TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG, CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN, CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU NÉN LỆCH TÂM XIÊN, CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH, CHƯƠNG 7 : TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 2, CHƯƠNG 8: TÍNH TOÁN CẦU THANG, CHƯƠNG 9: THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO : THIẾT KẾ CỌC CHO MÓNG M1 VÀ M2, CHƯƠNG 11: THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI, CHƯƠNG 12: TÍNH TOÁN MÓNG BÈ TRÊN NỀN CỌC KHOAN NHỒI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn