THIẾT KẾ ĐỊNH HÌNH DÂY CHUYỀN NHÀ MÁY XI MĂNG BỀN SUNFATE TỪ KHÂU KHAI THÁC ĐẾN HỖN HỢP PHỐI LIỆU

112 58 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 09:51

CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN KIẾN TRÚC KHO VÀ THIẾT BỊ TRONG PHẦNXƯỞNG 785.1 Tính toán và lựa chọn thiết bị chính cho khâu khai thác, vận chuyển và giacông nguyên liệu 785.1.1 Khâu khai thác và gia công đá vôi 785.1.2 Khai thác và gia công đất sét 895.1.3 Nhập Laterit 925.2 Tính toán và lựa chọn thiết bị chính cho khâu đồng nhất nguyên liệu vàphối liệu 955.2.1. Kho chứa Laterit 955.2.2. Thiết bị rải đổ và lấy liệu trong kho Laterit 965.2.3. Băng tải chung vận chuyển đá vôi, đất sét và đá Laterit 965.2.4. Thiết bị PGNAA 985.2.5. Kho tròn chứa phối liệu 985.3 Tính toán và lựa chọn thiết bị chính cho phân xưởng sấy nghiền 1005.3.1 Tiếp liệu băng định lượng đá vôi, đất sét và đá Laterit 100CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN KIẾN TRÚC KHO VÀ THIẾT BỊ TRONG PHẦNXƯỞNG 785.1 Tính toán và lựa chọn thiết bị chính cho khâu khai thác, vận chuyển và giacông nguyên liệu 785.1.1 Khâu khai thác và gia công đá vôi 785.1.2 Khai thác và gia công đất sét 895.1.3 Nhập Laterit 925.2 Tính toán và lựa chọn thiết bị chính cho khâu đồng nhất nguyên liệu vàphối liệu 955.2.1. Kho chứa Laterit 955.2.2. Thiết bị rải đổ và lấy liệu trong kho Laterit 965.2.3. Băng tải chung vận chuyển đá vôi, đất sét và đá Laterit 965.2.4. Thiết bị PGNAA 985.2.5. Kho tròn chứa phối liệu 985.3 Tính toán và lựa chọn thiết bị chính cho phân xưởng sấy nghiền 1005.3.1 Tiếp liệu băng định lượng đá vôi, đất sét và đá Laterit 100 ... liệu, di chuyển máy xảy đồng thời Ưu điểm máy khai thác nguyên liệu cao độ ngang mức đặt máy, cần thay đổi vị trí giá mang gầu, máy xúc có suất cao Đối với nhà máy xi măng bền sunfate thiết kế. .. phát triển Dây chuyền sản xuất clinker xi măng Portland bền sunfate PCSR40 suất 1,8 triệu tấn/năm cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu loại xi măng đặc biệt bền mơi trường có yếu tố xâm thực sunfate nước... cần thiết, có tác dụng giảm địa chấn nên cho phép sử dụng vụ nổ lớn giúp đẩy nhanh tốc độ khai thác Vì ưu điểm nên nổ mìn vi sai phi điện giải pháp khai thác hiệu cho nhà máy xi măng bền sunfate
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ ĐỊNH HÌNH DÂY CHUYỀN NHÀ MÁY XI MĂNG BỀN SUNFATE TỪ KHÂU KHAI THÁC ĐẾN HỖN HỢP PHỐI LIỆU, THIẾT KẾ ĐỊNH HÌNH DÂY CHUYỀN NHÀ MÁY XI MĂNG BỀN SUNFATE TỪ KHÂU KHAI THÁC ĐẾN HỖN HỢP PHỐI LIỆU, Chương 1: BIỆN LUẬN ĐỀ TÀI, 3 Giới thiệu về xi măng Portland bền sunfate, Chương 2: BIỆN LUẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẶT NHÀ MÁY, 1 Biện luận địa điểm đặt nhà máy, Chương 3: PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẶT NHÀ MÁY, 1 Biện luận lựa chọn phương pháp sản xuất, Sơ đồ dây chuyền đồng nhất đá vôi, đất sét và đá Laterit, Chương 4: TÍNH TOÁN PHỐI LIỆU VÀ CÂN BẰNG VẬT CHẤT, 1 Tính toán phối liệu, .2.5 Cân bằng vật chất khâu khai thác nguyên liệu, Chương 5: LỰA CHỌN KIẾN TRÚC KHO VÀ THIẾT BỊ TRONG PHẦN XƯỞNG, 1 Tính toán và lựa chọn thiết bị chính cho khâu khai thác, vận chuyển và gia công nguyên liệu, 2 Tính toán và lựa chọn thiết bị chính cho khâu đồng nhất nguyên liệu và phối liệu, .3 Tính toán và lựa chọn thiết bị chính cho phân xưởng sấy nghiền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn