ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MỚI NHẤT

33 27 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 09:33

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TMUThứ nhất, A phải áp dụng mức thuế 0% này đối với tất cả các thành viên khác của WTO.Nguyên tắc tối huệ quốc (tiếng Anh là Most favoured nation, viết tắt là MFN) là nguyên tắc pháp lý quan trọng nhất của WTO. Nguyên tắc này được hiểu là nếu một thành viên của WTO dành cho hàng hóa, dịch vụ hoặc thể nhân của một thành viên nào đó một sự đối xử ưu đãi nào đó thì nước này cũng sẽ phải ngay lập tức và vô điều kiện, dành sự ưu đãi dó cho hàng hóa, dịch vụ, thể nhân của tất cả các thành viên khác (Điều I của Hiệp định GATT).Trong trường hợp này, A và B đều là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO nên A và B phải tuân theo các nguyên tắc cơ bản của WTO. Trong lĩnh vực hàng hóa, nguyên tắc MFN được hiểu là cam kết đối xử không kém thuận lợi hơn đối với một thành viên dành cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ một thành viên so với hàng hóa tương tự nhập khẩu từ một thành viên khác.Với hàng hóa ở đây là mặt hàng thép, nếu thành viên A áp dụng giảm thuế xuống 0% cho thành viên B thì ngay lập tức và vô điều kiện, A đồng thời phải áp dụng mức thuế suất này cho tất cả các thành viên khác của WTO. ... HĐ thương mại quốc tế vì: Tính thương mại: - cty A Hàn quốc thương nhân nước - cty B VN thương nhân è HĐ ký kết thương nhân HĐ thương mại Tính quốc tế: - Điều 663 BLDS 2015 cty A Hàn quốc thương. .. tập qn quốc tế, áp dụng pháp luật quốc gia điều ước quốc tế khơng có quy định để điều chỉnh quan hệ phát sinh thương nhân a) Đây quan hệ thương mại quốc tế, vì: DN A ký kết HĐ với DN B: thương. .. (DSU) chế liên quốc gia, nghĩa có chủ thể quốc gia sử dụng DSU để giải tranh chấp thương mại quốc tế Tuy nhiên, tranh chấp thương nhân với nhau, thương nhân nhờ can thi p Chính phủ quốc gia, hình
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MỚI NHẤT, ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MỚI NHẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn