ĐỔI mới CHƯƠNG TRÌNH GIÁO dục PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

34 51 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 09:08

... giá theo định hướng lực người học 1.2.2 Những định hướng đổi chương trình giáo dục phổ thơng 1.2.2.1 Chuyển từ chương trình định hướng nội dung dạy học sang chương trình định hướng lực a) Chương. .. b) Chương trình giáo dục định hướng lực Chương trình giáo dục định hướng lực (định hướng phát triển lực) gọi dạy học định hướng kết đầu bàn đến nhiều từ năm 90 kỷ 20 ngày trở thành xu hướng giáo. .. điểm đạo đổi giáo dục phổ thông Việc đổi giáo dục trung học dựa đường lối, quan điểm đạo giáo dục nhà nước, định hướng quan trọng sách quan điểm việc phát triển đổi giáo dục trung học Việc đổi phương
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỔI mới CHƯƠNG TRÌNH GIÁO dục PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực, ĐỔI mới CHƯƠNG TRÌNH GIÁO dục PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn