Quy trình phân tích nước thải công nghiệp của nhà máy đóng tàu huyndai vinashin

18 34 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 08:40

... độ nhiễm nước thải Nhà máy, xí nghiệp phải tiến hành phân tích mẫu nước thải Nhà máy thải Đó lý em chọn đề tài “ Quy trình phân tích nước thải cơng nghiệp nhà máy đóng tàu Huyndai Vinashin ... phải có tiêu chuẩn quy định nước thải nhà máy khu công nghiệp thải vào nhà máy xử lý tập trung 1.2 Tổng quan phương pháp phân tích tiêu nước thải cơng ty đóng tàu Huyndai Vinashin 1.2.1 Xác định... tốt nghiệp có hội hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TẠI CƠNG TY ĐĨNG TÀU HUYNDAI VINASHIN 1.1 Nước thải cơng ty đóng tàu Huyndai Vinashin Nước thải
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình phân tích nước thải công nghiệp của nhà máy đóng tàu huyndai vinashin, Quy trình phân tích nước thải công nghiệp của nhà máy đóng tàu huyndai vinashin, CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, c. Các bước phân tích, d, Dựng đồ thị chuẩn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn