Xử lý tình huống tiếp dân gửi đơn thư yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại bộ phận một cửa UBND xã uy nỗ huyện đông anh thành phố hà nội

22 66 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2019, 07:15

TRƯỜNG ĐTCB LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K6A - 2015 ======  ====== TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP “Xử lý tình tiếp dân gửi đơn thư yêu cầu giải tranh chấp đất đai ” Họ tên: Đinh Thị Thùy Dung Chức vụ: Chun viên Đơn vị cơng tác Văn phòng Thành ủy Hà Nội Hà Nội, Tháng 11- 2015 PHẦN I: LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Công tác tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo vấn đề có ý nghĩa vơ quan trọng cơng đổi Đảng nhà nước ta Việc đổi đường lối phát triển kinh tế - xã hội phải đôi với việc thực “công dân chủ” Quan điểm khẳng định tính ưu việt khác biệt Đảng cộng sản Nhà nước XHCN Việt Nam nhà nước tư giới Bởi mà Đảng, Nhà nước ta coi công tác tiếp công dân thực quan điểm “ Dân gốc”; tiếp công dân tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia quản lý nhà nước “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” tạo điều kiện để nhân dân thực quyền làm chủ, đấu tranh với tượng tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu nhân dân, bảo vệ lợi ích hợp pháp, đáng Nhà nước, tập thể cá nhân Công tác tiếp công dân bước đầu giải khiếu nại, tố cáo Hiến pháp năm 1992 khẳng định rõ khiếu nại, tố cáo quyền công dân, quyền sử dụng không hạn chế lĩnh vực Luật khiếu nại, tố cáo cụ thể hóa quyền khiếu nại, tố cáo cơng dân thành chế định thực thực tế việc giải khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật Trên thực tế việc thực thi quyền quyền nghĩa vụ Nhà nước quyền nghĩa vụ cơng dân vấn đề phải bàn bạc, phải hoàn thiện mặt pháp luật nhiều Nhưng phải khẳng định điều công tác tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại, tố cáo Nhà nước ta trog năm gần có nhiều tiến bộ, tích cực, hạn chế vụ việc xúc, phức tạp, góp phần ổn định tình hình an ninh, trị, giữ ổn định phát triển đất nước Qua thời gian công tác học tập trường đào tạo cán Lê Hồng Phong, thân nhận thức rằng: nhiệm vụ tiếp dân giải khiếu nại, tố cáo nói riêng, có công tác tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có vị trí quan trọng Nếu quan Nhà nước, quyền cấp, cấp sở mà thực tốt công tác tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại từ bước đầu góp phần quan trọng không hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp mà ngăn ngừa tình trạng khiếu nại, tố cóa vượt cấp lên Trung ương, đồng thời hạn chế tình trạng xúc khiếu nại đông người, đặc biệt vấn đề có tính nhạy cảm an ninh trị, điểm yếu mà kẻ địch lợi dụng để âm mưu “ diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, phá hoại công đổi Đảng nhà nước ta Việc tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại, tố cáo công việc thường xuyên, liên tục, việc làm đầy khó khăn, phức tạp Các vụ việc khiếu nại, tố cáo xảy có từ nhiều nguyên nhân khác lại xuất phát từ việc lợi ích nhà nước, tập thể, cá nhân bị xâm hại Nhìn nhận cách khách quan tơi cho từ văn sách Nhà nước ban hành ra, thân có ẩn chứa hai mặt vấn đề, thực bộc lộ thực tiễn Một mặt thể tính đắn, tích cực, đáp ứng nguyện vọng nhiều người phù hợp với xu phát triển xã hội, thời đại Mặt khác hạn chế, chí đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích số phận nhân dân, bên cạnh khơng địa phương, quan nhà nước, người có thẩm quyền việc thi hành sách, pháp luật lợi dụng để trục lợi cho thân, tham nhũng, tiêu cực gâu nhũng nhiễu nhân dân Bởi viêc công dân khiếu kiện đến quan nhà nước tất yếu khách quan Trong tiểu luận tập trung nghiên cứu vào số vấn đề công tác tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm củng cố kiến thức học, mong muốn đáp ứng tốt trình độ chun mơn kỹ nghiệp vụ công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo mà cơng tác.Tơi chọn: “Xử lý tình tiếp dân gửi đơn thư yêu cầu giải tranh chấp đất đai phận cửa UBND xã Uy Nỗ- Huyện Đông Anh- Thành phố Hà Nội” Mặc dù cố gắng nhiều, thời gian ngắn, kinh nghiệm thân hạn chế, nên thiếu sót định, mong đóng góp ý kiến thầy cô bạn để viết hoàn chỉnh Xuất phát từ yêu cầu quản lý nhà nước, yêu cầu lợi ích quan, đơn vị nhìn từ phía nhu cầu cơng dân, quan, tổ chức tiếp cơng dân nhìn từ nhiều khía cạnh khác sau: Thứ nhất, từ chất ngữ nghĩa, tiếp cơng dân việc thực giao tiếp từ phía quan nhà nước, giải quan hệ nhà nước công dân Thứ hai, từ việc đáp ứng yêu cầu công dân, tiếp công dân giải u cầu cơng dân Theo đó, cơng dân thực quyền nhà nước phải đáp ứng Thứ ba, hiểu nghiệp vụ nhà quản lý, tiếp công dân người thừa hành cơng vụ Khi đó, tiếp cơng dân thuộc phạm trù kỹ năng, nghiệp vụ công tác cán bộ, cơng chức Từ cách tiếp cận trên, cần có cách nhìn khái qt tiếp cơng dân gắn với công tác lãnh đạo, quản lý, gắn với quyền dân chủ, quyền phản hồi thông tin, gắn với yếu tố văn hoá kỹ nghiệp vụ khác Tiếp cơng dân, bao gồm việc xử lý thơng tin từ đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc trách nhiệm quan quản lý nhà nước; phương thức tiếp nhận thông tin phản hồi quản lý, nội dung mang tính nghiệp vụ sâu sắc Việc tiếp cơng dân nhằm mục đích tiếp nhận thơng tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối sách Đảng pháp luật Nhà nước, công tác quản lý quan, đơn vị Đây cụ thể hoá quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội, tham gia thảo luận vấn đề chung Nhà nước xã hội công dân, cụ thể hoá phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" Việc tiếp công dân giúp cho công tác giải khiếu nại, tố cáo quan, tổ chức, đơn vị tiến hành cách hiệu Bởi vì, tiếp cơng dân điểm khởi đầu, khâu quan trọng công tác giải khiếu nại, tố cáo Điều nhằm thực tốt quyền khiếu nại, tố cáo công dân Hiến pháp ghi nhận, thể mối quan hệ chặt chẽ công tác tiếp công dân công tác giải khiếu nại, tố cáo Tiếp công dân để hướng dẫn công dân thực quyền khiếu nại, tố cáo sách pháp luật, quan có thẩm quyền giải quyết, khắc phục hạn chế bất cập việc thực quyền khiếu nại, tố cáo công dân Qua nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật nói chung, pháp luật khiếu nại, tố cáo cơng dân nói riêng quần chúng nhân dân Mục tiêu đề tài - Mô tả tình - Phân tích tình - Đưa phương án giải tình huống, chọn phương án tối ưu - Xây dựng kế hoạch thực phương án tối ưu Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp quan sát; - Phương pháp đánh giá - Phương pháp thống kê; - Phương pháp so sánh; - Phương phaṕ thu thâp thông tin; - Phương pháp khảo sát thưc tê Phạm vi nghiên cứu: Xã Uy Nỗ- Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Bố cục tiểu luận Gồm phần : - Phần I: Lời nói đầu - Phần II: Nội dung - Phần III: Kết luận kiến nghị Phần II Nội dung Mơ tả tình Ngày 26 tháng năm 2014, phận tiếp dân UBND xã Uy Nỗ, ông Nguyễn Văn An gửi đơn thư yêu cầu giải tranh chấp hộ gia đình ông Nguyễn Văn An hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mai, phân công chủ tịch xã Uy Nỗ, phận tiếp dân ông Lê Ngọc Nam– cơng chức văn phòng xã Khi ơng Nam tiếp nhận đơn thư ơng An, ơng An khơng có giấy tờ chứng minh nhân dân giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu cán tiếp dân Ơng An cam đoan ơng người đứng đơn, cán tiếp dân không nhận đơn ơng Ơng An lúc có nhiều xúc nên khơng giữ bình tĩnh, có to tiếng phát ngôn từ xúc phạm đến ông Nam Lúc này, ơng Lê Ngọc Nam bình tĩnh nhắc nhở lời lẽ nơi công sở ông An ơng An khơng lắng nghe mà u cầu gặp Chủ tịch để yêu cầu giải vụ việc Ơng An lại tiếp tục nói giải thích Chủ tịch thường trực UBND tiếp xúc cử tri huyện Ơng An cố tình khơng nghe giải thích quát to, cáu gắt cho Chủ tịch trốn tránh giải cán tiếp nhận lảng tránh trách nhiệm Lúc này, ơng Nam có to tiếng gọi bảo vệ u cầu ơng An ngồi nhường vị trí để tiếp tục làm việc với cơng dân khác, ông An mang đầy đủ giấy tờ đến tiếp tục giải theo quy định Trước ơng An có nói khiếu nại hành vi từ chối đơn cán tiếp dân Tuy nhiên sau khơng thấy ơng mang đơn khiếu nại hành vi từ chối đơn ông Nam Hai ngày sau, ngày 28 tháng 3, ơng An có mang đơn đến phận cửa tiếp dân, lúc ơng mang đầy đủ giấy tờ có liên quan cán tiếp dân tiếp nhận đơn thư sau kiểm tra Đơn thư ơng An có nội dung sau : Gia đình ơng có sở hữu ao theo bìa đỏ số B953064 diện tích 550 m2 liền kề đất thổ cư nhà bà Mai Từ năm 1983 gia đình ơng có thỏa thuận với ơng Nguyễn Văn Hải (bố đẻ bà Mai) chung đường từ trục đường làng dẫn vào cổng nhà bà Mai sang ao nhà ông Đến tháng 12 năm 2013 ông Hải thừa kế mảnh đất lại cho bà Mai, bà Mai không sinh sống mảnh đất này, tháng năm 2014 bà Mai cho xây cổng phía đường giáp với đường làng khóa lại khơng cho gia đình nhà ơng có đường sang ao nhà Sau nhận đơn ơng An, quyền xã cử cán xuống xác minh trường xác nhận việc nêu đơn ông An so với thực tế Tiếp quyền mời hai gia đình lên trụ sở UBND xã làm việc, tổ giải đơn thư thụ lý, cán văn phòng tham mưu cho chủ tịch phân công cán chuyên trách xử lý Chủ tịch ủy ban nhân dân xã giao cán địa tiến hành đối chiếu đồ địa xã với hai sổ đỏ hai gia đình trường thấy: Hộ gia đình ơng An có giấy chứ ng nhân quyền sử dun g đất s ố bìa B953064 cấp ngày 15 tháng năm 1995 đất ao có diện tích 550 m2 nằm đất số 456 tờ đồ số 9; Hộ gia đình bà Mai có giấy chứ ng nhân quyền sử dun g đất s ố bìa B953057 cấp ngày 26 tháng năm 1995 bao gồm đất thổ cư đất ao vườn rộng 2500 m2 nằm số 454 455 tờ đồ số Con đường xảy tranh chấp đơn kiện có chiều dài 20m; rộng 3m; đổ bê tông dày cm đồ mà vị trí đất số 457 thuộc quỹ đất công xã xã quản lý, đường thể đồ xã xác nhận cho hai gia đình để vào hai mảnh đất cách đường tranh chấp 10 mét phía Nam cắt cho gia đình nhà ông Lê Văn Hưng vào năm 1985 giấy chứ ng nhân quyền sử dung đất số bìa B953089 cấp ngày 28 tháng năm 1995 Qua xác minh từ sổ đăng ký đất đai UBND xã lấy ý kiến khu dân cư cho thấy: Trước năm 1982 trước cổng nhà bà Mai ao làng, gia đình bà Mai, ơng An sử dụng đường chung làng hình hình thành từ xưa vòng phía bờ ao cách nhà bà Mai 10m phía nam, đường đường nhỏ làng để sang xóm ao làng phía bên Đến năm 1982 xã có cho máy xúc vào mở rộng kè số đầm ao phía đấu thầu lấp phần ao phía trước nhà bà Mai thu hẹp lại thành mương rộng 2m sát với đường làng (Thể đồ đất số 457, diện tích 112 m2 có mương rộng 2m dài 30m, đường khơng ghi rõ diện tích) Vào thời điểm đầm ao phía sau ao nhà ơng An đất nhà bà Mai đấu thầu xã mở thêm trục đường thuận lợi sang xóm làng (cuối năm 1982) dân làng không sử dụng đường mà có gia đình nhà bà Mai ơng An sử dụng để vào đất ao nhà Cùng năm 1982 xã lấp phần ao làng phía trước nhà bố bà Mai ơng Hải có tự san lấp kiến tạo mở đường phần đất cơng đó, đường mở thẳng vào cổng gia đình nhà bà từ trục đường làng thuận tiện cho việc lại gia đình Khi nhà ơng An đường làng trước để sang ao nhà Đến năm 1983 đường mở hình thành thuận tiện cho việc lại so với đường cũ ơng An thỏa thuận với ông Hưng chung đường này, đường cũ bị bỏ hoang không lại Đến năm 1985 UBND xã cắt đất cho gia đình ông Hải bao gồm đường cũ mà hai gia đình trước (bị bỏ hoang từ năm 1983) Hai gia đình ơng An, bà Mai chung đường không xảy mâu thuẫn từ có thỏa thuận chung (năm 1983) Năm 2010 thực chương trình Nơng thơn gia đình bà Mai có đơn xin đổ bê tơng đường (hiện trạng dài 20m rộng 3m dày 5cm) Đến năm 2013 bố bà Mai ông Hải khơng nói lại cụ thể thỏa thuận hai gia đình chung đường (Thời điểm bố bà Mai mở đưởng bà Mai lấy chồng địa phương khác), bà biết gia đình nhà bà có cơng san lấp kiến tạo đường khang trang mà hỗ trợ gia đình nhà ơng An, thân bà không sinh sống mảnh đất thừa kế nên bà xây dựng cổng để bảo vệ phần tài sản mình không Vấn đề đặt giải khác vị trí đường so với đồ thực địa, giải tranh chấp đường chung hai gia đình ơng An bà Mai Xác định mục tiêu giải tình Phân tích việc từ chối đơn thư phận tiếp dân hay sai ? Ban hành định giải khiếu kiện ông Nguyễn Văn An đảm bảo theo quy định pháp luật, không trái với Hiến pháp; Văn quy phạm pháp luật; văn cấp Giải tranh chấp phải đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước với lợi ích cơng dân, tập thể, đảm bảo hợp lý hợp tình cán bộ, nhân dân đồng tình ủng hộ, khơng gây căng thẳng phù hợp với tình hình địa phương Giải tranh chấp phải giải vấn đề có đường cho hộ gia đình ơng Sơn theo quy định Luật đất đai Luật dân Giải tình phải góp phần tăng cường pháp chế, giữ vững kỷ cương, an ninh địa bàn xã Giải tình khơng gây căng thẳng, xúc xã mà phải góp phần phát triển kinh tế, xã hội xã, tránh tình trạng đồn kết hộ dân người dân với cán Phân tích nguyên nhân, hậu Trong trình tự ý mở sử dụng đường đường cũ bị bỏ hoang Năm 1985 gia đình ơng Hưng có đơn xin đất thổ cư, xã vào quỹ đất lại trạng đường để làm hồ sơ đề nghị lên UBND xã giao đất bao gồm phần đất có đường cũ cho gia đình ông Hưng UBND xã cấp sổ đỏ năm 1995 Sau UBND xã cắt phần đường hai gia đình (thực tế đường chung làng cũ bị bỏ hoang từ năm 1983) để cấp đất cho hộ ông Lê Văn Hưng không thông báo cho nhân dân biết không cắt đất làm đường Mặc dù thời điểm hai gia đình có đường tranh chấp để đường đường mở tự phát đất công quỹ xã, chưa quyền xã xác nhận, đồ địa pháp luật hai gia đình khơng có đường vào nhà ao Trong q trình nhà ơng Hải mở đường quyền xã khơng nắm tình hình có sợ lơ quản lý đất cơng mình, đồ địa năm sau đường (đang xảy tranh chấp) hình thành từ năm 1982, để đến xảy khiếu kiện tranh chấp xã biết đường vẽ đồ để hai gia đình sử dụng lại giao vào phần đất cho hộ gia đình khác, đường tranh chấp lại đường mở trái phép đất cơng Gia đình bà Mai (cụ thể bố bà Mai ông Hải) tự ý mở đường đất công xã mà không xin phép khơng có đồng ý quyền xã Sau dù có cơng san lấp xây dựng đường có thỏa thuận hai nhà chung đến năm 2013 ơng Hải người thừa kế mảnh đất ông bà Mai xây dựng cổng khóa lại khơng cho nhà ông An chung đường để xuống ao nhà ông An trái pháp luật đường khơng nằm diện tích đất thuộc quyền sở hữu thể giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà bà 3.1 Nguyên nhân khách quan Do công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ trương, sách Đảng Nhà nước nhân nhân cán sở hạn chế Năng lực, nhận thức phận không nhỏ cán xã, thơn yếu dẫn tới cách làm chủ quan, thiếu kinh nghiệm lực chun mơn nên khó khăn cách làm tiến độ cơng việc Thiết sót tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước cấp có thẩm quyền Sự thiếu trách nhiệm sa sút phẩm chất đạo đức phận cán công chức liên quan đến vụ việc 3.2 Nguyên nhân chủ quan Chất lượng cán làm công tác tiếp công dân số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; số yếu lực, trình độ chun mơn, thiếu tinh thần trách nhiệm, chí có nơi bố trí cán không làm việc làm công tác tiếp cơng dân, số cán tiếp cơng dân có biểu quan liêu, hách dịch, thiếu tinh thần trách nhiệm Cán bộ, công chức phụ trách xã kiêm nhiệm công tác tiếp công dân nhiều xã, phường, thị trấn chưa tập huấn chuyên mơn, nghiệp vụ nên việc xử lý tình công tác tiếp công dân giải đơn thư khiếu nại, tố cáo hạn chế Về trách nhiệm Bộ phận cửa việc phải biết nhã nhặn, tôn trọng nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân Do hiểu biết pháp luật nhân dân 3.3 Phân tích hậu - Hậu kinh tế: Tình tranh chấp đất gây thời gian, công sức cán hộ liên quan việc giải quyết, người dân vất vả ảnh hưởng sức khở, lao động sản xuất tốn tiền bạc trình theo đơn xử lý - Hậu xã hội: + Gây xúc, căng thẳng, ảnh hưởng tới tình làng xóm hai hộ + Gây niềm tin nhân dân vào Đảng quyền khơng phát huy quy chế dân chủ sở Đây vấn đề đặc biệt nghiêm trọng Xây dựng phân tích, lựa chọn phương án giải tình Mặc dù ơng An khơng có thư khiếu nại, tố cáo việc anh Lê Ngọc Nam không tiếp nhận đơn thư ông theo quy định Điều 78, Luật Khiếu nại tố cáo thì: Người đến khiếu nại, tố cáo nơi tiếp cơng dân có quyền nghĩa vụ sau đây: 1- Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ nội quy nơi tiếp công dân thực theo hướng dẫn người tiếp cơng dân; 2- Trình bày trung thực việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo ký xác nhận nội dung trình bày; 3- Được hướng dẫn, giải thích việc thực quyền khiếu nại, tố cáo; 4- Cử đại diện để trình bày với người tiếp cơng dân trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo nội dung; 5- Được khiếu nại, tố cáo hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu người tiếp công dân.” Như vậy, ơng An phải xuất trình giấy tờ tùy thân gặp cán tiếp dân làm theo hướng dẫn họ Việc ơng An khơng có giấy tờ tùy thân nên ông Nam không nhận đơn có sở pháp luật Tuy nhiên ơng Nam bị khiển trách hành vi rút kinh nghiệm tiếp dân lần sau Về giải đơn thư ông An, sau thụ lý đơn ông, cán Văn phòng trình lên chủ tịch xã, tham mưu cho chủ tịch sau chuyển cho cán địa tiến hành xác minh hồn thiện hồ sơ, thủ tục giải 12 Phương án 1: Điều 273 Bộ luật Dân 2005: “Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền sử dụng bất động sản liền kề thuộc sở hữu người khác để bảo đảm nhu cầu lối đi, cấp nước, cấp khí gas, đường dây tải điện, thông tin liên lạc nhu cầu cần thiết khác cách hợp lý phải đền bù khơng có thỏa thuận khác” Đồng thời, Khoản Điều 275 Bộ luật Dân 2005 quyền lối qua bất động sản liền kề quy định: “Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bất động sản chủ sở hữu khác mà khơng có lối ra, có quyền u cầu chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho lối đến đường cơng cộng cách thuận tiện hợp lý nhất…” Căn vào tình hình thực tế hai hộ gia đình ơng An bà Mai đường xảy tranh chấp đường để đường công cộng, đường lại nằm quỹ đất công lâu xã khơng có kế hoạch sử dụng vào mục đích có diện tích nhỏ Chính quyền xã cần họp hai gia đình thống làm biên đổi đường (đổi đường cũ bị hai gia đình bỏ hoang cắt đất cho hộ gia đình ơng Hưng để xác nhận sử dụng đường này) UBND xã phải có văn chuyển lên UBND cấp có thẩm quyền để điều chỉnh đồ địa làm pháp lý sau Ưu điểm: - Giải vấn đề lối vào ao hộ gia đình ơng An - Xử lý phần vi phạm hành (phá bỏ cổng xây chăn lối đi) Nhược điểm: - Đã phải thừa nhận đường xây dựng trái phép đất công Nhà nước, không thực xử lý vi phạm hành (xây dựng đường trái phép đất công) 13 - Không tính đến cơng lao san lấp xây dựng đường khang trang đẹp gia đình bà Mai trách nhiệm ông An đường chung hai gia đình - Có thể xảy khiếu kiện gia đình bà Mai lên cấp Phương án 2: UBND xã mặt trận tổ quốc tổ chức đoàn thể khu dân cư thực hòa giải cho hai gia đình, vào tình hình thực tế quy định Luật đất đai Bộ Luật dân làm biên thống đổi đường cho hai gia đình, có văn xác nhận đường đường chung có văn gửi lên cấp điều chỉnh đồ địa vẽ đường vào đồ để làm pháp lý sau Theo gia đình bà Mai phải chuyển cổng ranh giới đất sổ đỏ gia đình mình, trả lại đường chung, đồng thời gia đình ơng An phải hỗ trợ gia đình bà Mai chuyển cổng ranh giới đất nhà trình kiến thiết xây dựng đường gia đình ơng An khơng có hỗ trợ lại có quyền lợi trực tiếp từ đường (đây lý bà Mai xây cổng khóa lại khơng cho gia đình ơng An chung) Ưu điểm: - Khơng gây xáo trộn lớn tình hình khiếu kiện trạng đường - Giải dứt điểm tranh chấp - Vụ việc giải hợp tình hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế, tiết kiệm ngân sách nhà nước khơng phải đầu tư xây dựng đường mới, đảm bảo hài hòa lợi ích cá nhân nhà nước Nhược điểm: - Đã phải thừa nhận đường xây dựng trái phép đất công Nhà nước - Không thực triệt để pháp luật đất đai, không xử lý vi phạm hành (mở đường trái phép đất cơng) Phương án : Gia đình bà Mai chuyển cổng ranh giới đất sổ đỏ gia đình mình, trả lại đường chung, đồng thời gia đình ơng An phải hỗ trợ gia đình bà Mai chuyển cổng ranh giới đất nhà Đồng thời yêu cầu gia đình bà Mai phải phá bỏ cổng chặn lối chung, gia đình bà Mai khơng chấp hành kiến nghị UBND cấp định cưỡng chế dỡ bỏ cổng xây dựng chặn đường chung gia đình bà Mai Vì dù gia đình bà Mai có cơng san lấp xây dựng kiến tạo đường đường đường xây dựng đất công khơng nằm sổ đỏ gia đình bà Ưu điểm : Vụ việc giải hợp tình hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế, tiết kiệm ngân sách nhà nước khơng phải đầu tư xây dựng đường mới, đảm bảo hài hòa lợi ích cá nhân nhà nước Nhược điểm: - Có thể xảy khiếu kiện gia đình bà Mai lên cấp Không thực triệt để pháp luật đất đai, không xử lý vi phạm hành (mở đường trái phép đất cơng) Nhận xét: Các phương án thấy tình đặt buộc Chính quyền phải thừa nhận sai trái việc lấn chiếm đất công Từ việc gia đình ơng Hải (bố bà Mai) tự ý mở đường phần đất cơng xã mà khơng có xin phép cho phép từ quyền đến việc quyền tắc trách khơng có quản lý chặt chẽ quỹ đất cơng mình, khơng có sốt đồ địa so với thực tế việc hình thành đường từ năm 1982 mà đồ, để xảy kiện cáo tranh chấp quyền buộc phải thừa nhận đường xây dựng trái phép đất công Dẫu phương án hủy bỏ thừa nhận đường bê tông xây dựng khang trang đẹp cho pháp luật, lấy lại đường cũ thể đồ cắt cho hộ gia đình khác để lại đổ bê tơng thực tế khơng thuận tiện cho hai hộ gia đình phải chung đường (chính họ mở đường đường cũ bị bỏ hoang), chưa tính việc phải bồi thường tài sản phần đất có đường cũ mà cắt cho nhà ông Hưng Lập kế hoạch tổ chức thực phương án lựa chọn 5.1 Nội dung công việc cần giải UBND xã tổ chức hòa giải cho hai gia đình thành cơng Có văn chuyển lên cấp có thẩm quyền, điều chỉnh lại đồ địa diện tích quỹ đất cơng khu vực Giám sát hai gia đình thực cơng tác hòa giải cam kết: di dời cổng, trả lại lối chung Cán địa điều chỉnh lại đồ địa 5.2 Các bước giải thời gian Bước 1: Tổ chức họp hòa giải hai gia đình, thống đổi đường xác nhận đường lối chung Bước 2: Thực di dời cổng gia đình bà Mai phần đất sổ đỏ Bước 3: Gia đình ơng An hỗ trợ gia đình bà xây dựng cổng Bước 4: Kiểm tra việc di dời cổng thực bước Bước 5: Thực bàn giao lối chung có chứng kiến đại diện quyền xã, Mặt trận tổ quốc, tổ chức đoàn thể, khu dân cư hai gia đình Bước 6: Hai gia đình kí kết văn cam đoan không tranh chấp kiện tục sau Bước 7: Cơ quan có thẩm quyền định điều chỉnh đồ địa giới, cắm mốc ranh giới đường 5.3 Dự kiến phân công thực kế hoạch - UBND xã: Đại diện UBND, cán địa chính, cán tư pháp, Trưởng thơn công an viên khu vực xảy tranh chấp - Đại diện mặt trận tổ quốc tổ chức đồn thể 5.4 Dự kiến kinh phí, tài chính, sở vật chất thực kế hoạch Thực hiên di dời xây dựng lại cổng cho gia đình bà Mai phần đất thuộc sổ đỏ với kinh phí hỗ trợ gia đình ơng An theo biên hòa giải Khơng thay đổi trạng đường: đổ bê tông dày phân, rộng 3m, dài 20m 5.5 Thời gian hoàn thành kế hoạch, tổng kết rút kinh nghiệm Ngày 08/4 Họp thỏa thuận hòa giải hai gia đình Ngày 10/4 thực di dời cổng ranh giới đất nhà bà Mai Sau gia đình ơng An hỗ trợ gia đình bà Mai xây dựng lại cổng dự kiến ngày Tổ chức bàn giao đường chung cho hai gia đình Làm báo cáo chuyển lên UBND xã điều chỉnh đồ địa Họp tổng kết rút kinh nghiệm Dự kiến hoàn thành kế hoạch trước ngày 30/4 Phần III Kết luận kiến nghị Kết luận Làm tốt công tác tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có ý nghĩa quan trọng cơng tác quản lý nhà nước cấp, ngành Do đó, để thực tốt chức nhiệm vụ mình, quan nhà nước phải trọng mức công tác tiếp dân xử lý đơn thư phải coi nhiệm vụ quan trọng đơn vị Qua trình nghiên cứu học tập làm việc phận tiếp công dân, thân tiếp thu nhiều nội dung nghiệp vụ, đặc biệt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo Tuy nhiên với đặc điểm quan quản lý nhà nước địa phương công tác tiếp dân xử lý đơn thư năm qua đạt kết định, so với yêu cầu nhiệm vụ nhiều tồn cần khắc phục, chấn chỉnh, đòi hỏi nỗ lực cấp, ngành đặc biệt đạo kịp thời, thường xuyên cấp Ủy Đảng, có công tác tiếp dân giải khiếu nại tố cáo đạt hiệu thời gian tới Kiến nghị Cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật khiếu nại, tố cáo Nghị định số 53/2005/NĐ- CP ngày 19/4/2005 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật khiếu nại, tố cáo đến tầng lớp nhân dân Cơ quan quản lý nhà nước cần xếp cơng chức có lực, trình độ đại học, có phẩm chất đạo đức, am hiểu pháp luật kiến thức xã hội; đồng thời quan tâm thực chế độ sách cho cán làm nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP Thanh tra Chính phủ Bộ Tài ngày 16/3/2012 quy định chế độ bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Cán phụ trách công tiếp công dân thường làm cán kiêm nhiệm, công tác tiếp công dân nhiều xã, phường, thị trấn chưa tập huấn chuyên mơn, nghiệp vụ nên việc xử lý tình công tác tiếp công dân giải đơn thư khiếu nại, tố cáo hạn chế Cần phải đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ công tác tiếp dân Sổ sách theo dõi việc tiếp công dân số nơi chưa cập nhật, ghi chép đầy đủ thông tin công dân đến trình bày, phản ánh nơi tiếp cơng dân quan, đơn vị Tài liệu tham khảo Luật tổ chức HĐND UBND năm 2003; Luật khiếu nại số 02/2011/QH 13, luật tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ – CP Nghị định số 76/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Luật đất đai năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung Luật đất đai năm 2013; Mục lục PHẦN I: LỜI NÓI ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Phương pháp nghiên cứu 4 Phạm vi nghiên cứu: .5 Bố cục tiểu luận Phần II Nội dung Mơ tả tình Xác định mục tiêu giải tình Phân tích nguyên nhân, hậu 3.1 Nguyên nhân khách quan .10 3.2 Nguyên nhân chủ quan 11 3.3 Phân tích hậu 11 Xây dựng phân tích, lựa chọn phương án giải tình 12 Phương án 13 Phương án 14 Phương án 15 Lập kế hoạch tổ chức thực phương án lựa chọn .16 5.1 Nội dung công việc cần giải 16 5.2 Các bước giải thời gian 16 5.3 Dự kiến phân công thực kế hoạch 17 5.4 Dự kiến kinh phí, tài chính, sở vật chất thực kế hoạch .17 5.5 Thời gian hoàn thành kế hoạch, tổng kết rút kinh nghiệm 17 Kết luận .18 Kiến nghị .18 ... chuyên môn kỹ nghiệp vụ công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo mà tơi cơng tác.Tơi chọn: Xử lý tình tiếp dân gửi đơn thư yêu cầu giải tranh chấp đất đai phận cửa UBND xã Uy Nỗ- Huyện. .. II Nội dung Mơ tả tình Ngày 26 tháng năm 2014, phận tiếp dân UBND xã Uy Nỗ, ông Nguyễn Văn An gửi đơn thư yêu cầu giải tranh chấp hộ gia đình ơng Nguyễn Văn An hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mai, phân... phận tiếp công dân, thân tiếp thu nhiều nội dung nghiệp vụ, đặc biệt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo Tuy nhiên với đặc điểm quan quản lý nhà nước địa phương công tác tiếp dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý tình huống tiếp dân gửi đơn thư yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại bộ phận một cửa UBND xã uy nỗ huyện đông anh thành phố hà nội, Xử lý tình huống tiếp dân gửi đơn thư yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại bộ phận một cửa UBND xã uy nỗ huyện đông anh thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn