SKKN Một số giải pháp rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn

26 44 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 23:13

Một số giải pháp rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khănMột số giải pháp rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khănMột số giải pháp rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khănMột số giải pháp rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khănMột số giải pháp rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khănMột số giải pháp rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khănMột số giải pháp rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khănMột số giải pháp rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khănMột số giải pháp rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khănMột số giải pháp rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khănMột số giải pháp rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khănMột số giải pháp rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” MỤC LỤC Trang MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Nghề giáo nghề cao quý, người lái đò đưa em đến bờ bến tương lai Các em mầm non nước nhà chủ nhân tương lai đất nước Bởi vậy, giáo dục đất nước ta coi quốc sách hàng đầu, giáo dục cung cấp tri thức nhằm phát huy lực, trí tuệ, phẩm chất, nhân cách người để giáo dục nước ta sánh vai với nước khu vực Bộ Giáo dục Đào tạo khơng ngừng đổi mặt Chính thế, việc dạy học phải đổi mới, phải đại trước, phải trọng phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học sinh học tập Để thực vấn đề đòi hỏi học sinh phải có tính tự giác cao, đặc biệt phải có tính mạnh dạn để em hoàn thành nhiệm vụ học tập Ngạn Nguyễn Thị Kim Chi Page “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” ngữ có câu “mạnh dạn đến thành công cho bạn” Quả thế, thực tế sống đa số người có lực, mạnh dạn thường nhiều kết tốt kể lĩnh vực kinh tế Người có lực khơng mạnh dạn khơng thể thực thành cơng cơng việc sợ thất bại Còn người có lực kết hợp với tính mạnh dạn, dám nghĩ dám làm hội thành công lớn Nhiều năm Bộ Giáo dục Đào tạo có chủ trương dạy kĩ sống xem tiêu chí đánh giá nội dung “Trường học thân thiện học sinh tích cực” Bản thân tơi giáo viên có nhiều năm cơng tác vùng khó khăn, tiếp xúc với nhiều học sinh có hồn cảnh khác nhau, phần lớn nhận thấy em vùng khó khăn, em đồng bào dân tộc thiểu số có điểm chung khác biệt hẳn so với em sống điều kiện thuận lợi em thiếu tính mạnh dạn, thiếu tự tin học tập, hoạt động lên lớp sống Xuất phát từ lí tơi nhận thấy việc rèn luyện kỹ tự tin, mạnh dạn cho học sinh việc làm quan trọng Nhà trường mơi trường tốt cho em hình thành rèn luyện kỹ đó, giúp em độc lập hơn, bước tự tin học tập để trở thành ngoan, trò giỏi, trở thành người cơng dân tốt góp phần xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước Đây nhiệm vụ quan trọng thầy, cô giáo, đặc biệt thầy, giáo làm cơng tác chủ nhiệm lớp Chính thực đề tài: “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” hy vọng kinh nghiệm nhỏ phần giúp thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp nâng cao hiệu dạy học, giáo dục học sinh II.Mục đích nghiên cứu Trên sở tìm hiểu lí luận thực tiễn việc rèn luyện tự tin, mạnh dạn cho học sinh vùng khó khăn, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số công tác giảng dạy chủ nhiệm chương trình THCS Qua đó, giúp giáo viên có kinh nghiệm rèn luyện học sinh trở nên nhanh nhẹn mạnh dạn Nguyễn Thị Kim Chi Page “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” lĩnh vực Phát phát triển khả riêng biệt học sinh gắn với hoạt động học tập hoạt động lên lớp Bồi dưỡng nhân tố có khả riêng biệt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập đất nước PHẦN THỨ HAI : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận vấn đề Tự tin tin vào thân mình, tin vào giá trị, phẩm chất tốt đẹp tồn bên người mình, tin vào thành cơng, thành mà đạt khứ để vững bước đón nhận thử thách tương lai; tin vào tài mình, ước mơ tốt đẹp mà theo đuổi tin dù có phải thất bại nữa, thực lần sau Tự tin trái ngược với nhút nhát, rụt rè, thiếu niềm tin vào thân lo sợ phải thất bại, không dám theo đuổi ước mơ Sự tự tin sống biểu việc làm nhỏ tự tin thuyết trình học trước lớp, tự tin đóng góp phát biểu ý kiến cho tập thể lớp; việc làm lớn công bố phát minh nhà khoa học hay nhà văn cho đời tác phẩm trước cơng chúng, nhiều biểu tự tin sống mà kể hết Mạnh dạn không rụt rè, sợ sệt, dám làm việc mà người khác thường e ngại Có tự tin mạnh dạn hoạt động Sự tự tin mạnh dạn có vai trò quan trọng người nói chung học sinh nói riêng Đối với sống người, tự tin, mạnh dạn giúp ta nhanh chóng thực tốt mong muốn mình, có khả sống, làm việc, hồ nhập nhanh chóng với cộng đồng Tự tin đức tính có nhờ vào việc rèn luyện học hỏi Tự tin giúp cho người học sinh vượt qua khó khăn thử thách trường học sống, có điều học sinh tin lực thân hy vọng mục tiêu mình, ln thích thú thử nghiệm điều mẻ trải nghiệm giúp em học tập tốt hơn, đặc biệt có Nguyễn Thị Kim Chi Page “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” kinh nghiệm, kỉ niệm khó qn giúp ích cho em bước đường tương lai phía trước Tự tin có nghĩa học sinh thấy thoải mái với có nhiều điều thú vị muốn chia sẻ Sự tự tin giúp em tương tác với nhiều người xung quanh, với bạn bè dễ dàng xây dựng mối quan hệ mới, điều quan trọng giới đại, mà tình bạn, hợp tác, gắn bó khơng bó gọn khn khổ tỉnh hay quốc gia Tự tin giúp em thành cơng hồn cảnh Đó kĩ sống cần thiết cho học sinh Ở cấp độ vĩ mô, mục tiêu dạy học cụ thể hóa mục tiêu giáo dục nói chung, trọng dạy chữ, dạy người hướng nghiệp Đi vào cụ thể, nhấn mạnh ba mục tiêu sau: Thứ nhất, trang bị kiến thức phổ thơng, bản, đại, có tính hệ thống ngôn ngữ môn khoa học xã hội khoa học tự nhiên – phù hợp với trình độ phát triển lứa tuổi yêu cầu đào tạo nhân lực thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thứ hai, hình thành phát triển học sinh lực sử dụng, tiếp nhận văn bản, cảm thụ thẩm mỹ, phương pháp học tập tư duy, đặc biệt phương pháp tự học, lực ứng dụng điều học vào sống Thứ ba, bồi dưỡng cho học sinh ý chí tự lập, tự cường, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tinh thần dân chủ nhân văn, giáo dục cho học sinh trách nhiệm công dân, tinh thần hữu nghị hợp tác quốc tế, ý thức tôn trọng phát huy giá trị văn hóa dân tộc nhân loại Để đạt điều Bộ Giáo dục Đào tạo thường xun có cơng văn đạo tập huấn cho giáo viên đổi phương pháp dạy học cho phù hợp với thời đại Đổi phương pháp dạy học chương trình giáo dục phổ thơng nói chung giáo dục THCS nói riêng vấn đề đặt thực từ nhiều năm Để thực vấn đề này, có nhiều hình thức biện pháp dạy học Nguyễn Thị Kim Chi Page “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” triển khai như: Dạy học nêu vấn đề, tổ chức hoạt động dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin dạy học… Những biện pháp hình thức đó, q trình thực hiện, góp phần thúc đẩy đổi phương pháp dạy học, nâng cao hiệu giảng dạy giáo viên chất lượng học tập học sinh Tuy nhiên với em học sinh dân tộc miền núi em thường nói, e dè dễ xấu hổ, em thường thiếu hoài bão ước mơ cần thiết, tác động ngoại cảnh dễ làm cho em bỏ học Khi em có ý định bỏ học thường rủ thêm số em khác bỏ theo Nhà trường quyền đưa nhiều biện pháp để cải thiện vấn đề thay đổi chưa đáng kể Các em cần có định hướng cho mình, tin vào thân hơn, tránh tác động xấu bên Một vấn đề rèn luyện cho học sinh tự tin vào thân mạnh dạn sống, kiên định với mơ ước thân Vì để nâng cao chất lượng dạy học, bên cạnh biện pháp, hình thức dạy học việc rèn luyện em kĩ sống, mạnh dạn, tự tin việc quan trọng II Thực trạng vấn đề Trường THCS Tơ Hiệu đóng bn Năc, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, thuộc địa bàn vùng khó khăn, đa phần đồng bào dân tộc thiểu số Tuy nhiên, nhà trường quan tâm giúp đỡ cấp lãnh đạo, đạo sát Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Krơng Ana Phòng giáo dục Đào tạo ln tạo điều kiện thích hợp cho nhà trường giáo viên, học sinh học tập rèn luyện Nhà trường bước đầu trang bị sở vật chất đảm bảo cho việc tổ chức dạy học, tổ chức hoạt động ngoại khóa, giúp em học sinh hòa đồng mạnh dạn hơn, giúp giáo viên học sinh hiểu, thân thiết gắn bó với Từ giáo viên phát vấn đề khó khăn mà em gặp phải để nâng Nguyễn Thị Kim Chi Page “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” cao, rèn luyện tính độc lập, tự tin, mạnh dạn cho em học sinh, đặc biệt em học sinh đồng bào vùng kinh tế khó khăn Học sinh trường THCS Tơ Hiệu phần lớn em đồng bào dân tộc thiếu số nên có học lực khơng đồng đều, số học sinh rụt rè, tự tin khơng chịu tham gia hoạt động trường lớp tổ chức, thiếu hòa đồng với bạn bè Một số em ngơn ngữ gặp khó khăn, chưa chủ động giao tiếp với bạn bè xung quanh, em cảm thấy tự ti so với bạn Cụ thể em học sinh lớp 7A2, 6A6, 8A1 đa số học sinh dân tộc thiểu số, sinh sống vùng đặc biệt khó khăn, em rụt rè, thiếu tự tin Năm học Lớp Dân tộc Bn khó khăn 2015-2016 7A2 16/33 30/33 2016-2017 6A6 20/32 30/32 2017-2018 8A1 17/34 33/34 Là giáo viên, cố gắng trau dồi kiến thức chuyên môn kinh nghiệm làm chủ nhiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy Qua thời gian cơng tác trường phân công chủ nhiệm nhiều năm nhận thấy số giáo viên chưa nắm bắt hết tình hình thực tế, hồn cảnh gia đình tâm lý lứa tuổi học trò, chưa hiểu rõ tự ti, mặc cảm gia cảnh em học sinh Sự tự tin quan trọng tự tin lớn dần lên nhờ vào cảm giác yêu thương, tôn trọng thấy có giá trị Do đó, giáo viên cần tâm phát triển tự tin cho học sinh, nghĩa giúp em cảm nhận ai, cá nhân mối quan hệ với người khác Kĩ sống giúp em học sinh cảm thấy tự tin, mạnh dạn tình xảy sống Nghệ thuật chủ yếu thầy cô thể chỗ thân thầy, cô giáo biết hòa nhập vào giới học trò, trở thành người bạn, biết tôn trọng đồng cảm để tìm khúc mắc, khó khăn em khiến học sinh rụt rè, khó hòa nhập với bạn bè, tạo nên khơng khí cởi mở, lôi cuốn… Từ Nguyễn Thị Kim Chi Page “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” đó, giúp em có hiểu biết định, tạo đầy đủ điều kiện thể lực, kiến thức Đồng thời, tạo tiền đề cho bạn học sinh vững vàng tự tin Với chút kinh nghiệm tích lũy cơng tác chủ nhiệm, mạnh dạn giới thiệu với thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp, số giải pháp việc rèn luyện mạnh dạn, tự tin học tập cho học sinh, đặc biệt em học sinh vùng khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Rèn luyện tự tin, mạnh dạn cho học sinh đòi hỏi giáo viên phải có định hướng, có mục đích để giáo dục, phát triển học trò Tác động sư phạm giáo viên phải thay đổi, phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội Ngoài ra, giáo viên cần phải ln tơn trọng học sinh, phải có tâm lòng nhiệt tình kết hợp với phương pháp hợp lý đem lại thành cơng Với kinh nghiệm q trình làm cơng tác chủ nhiệm, để đạt hiệu việc rèn luyện tự tin, mạnh dạn cho học sinh, đưa giải pháp cụ thể sau đây: Giải pháp Chủ động nắm bắt tình hình, đặc điểm tâm lý học sinh Khi bắt đầu vào năm học giáo viên chủ nhiệm cần phải chủ động nắm bắt tìm hiểu rõ hồn cảnh gia đình tình hình học tập tính cách em, đặc biệt học sinh cá biệt, học sinh nghèo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hồ sơ nhà trường, qua giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn cũ hay thông qua cha mẹ học sinh thông qua em học sinh khác Có đánh giá sơ tình hình học tập, nề nếp mặt mạnh mặt hạn chế em trình học tập vui chơi từ năm học qua Một khảo sát nhỏ đầu năm học lớp 7A2 6A6, 8A1 tự tin, dám đứng trước lớp giới thiệu thân tổ chức trò chơi đó, thu kết sau: Lớp Năm học Nguyễn Thị Kim Chi HS thực HS HS ngại đứng tốt lúng túng trước lớp TSHS SL TL% SL TL% SL TL% Page “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” 2015-2016 7A2 33 2016-2017 6A6 32 2017-2018 8A1 34 12 Với học sinh hoàn cảnh cần phải có 29 88 13 27 81 17 24 71 biện pháp hỗ trợ bồi dưỡng riêng Giáo viên cần chuẩn bị chu đáo xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ phương pháp, kĩ mà em cần trang bị tính mạnh dạn, tự tin Giáo viên nên linh hoạt dạy tổ chức sinh hoạt để giúp học sinh không vừa học mà em vừa vui chơi, mạnh dạn tự tin thể thân trước đám đơng từ quy mô nhỏ lớp học đến quy mô lớn cộng đồng, toàn thể trường học Ghi nhận thành tích mà em đạt Có phiếu đánh giá riêng cho học sinh đặc biệt khích lệ động viên em học sinh có cố gắng khắc phục tính e dè, tự tin thể dám nghĩ, dám làm trước đám đơng Ví dụ: Đầu năm học 2015-2016 nhà trường tin tưởng phân công chủ nhiệm lớp 7A2, xem xét hồ sơ trao đổi ý kiến với giáo viên chủ nhiệm cũ em Tôi phát em học sinh có lực tốt mơn văn hóa thể thao để em có hội tham gia vào thi Đặc biệt nhận thấy có trường hợp đặc biệt em Y- Ĩc em học sinh hiếu học có hồn cảnh khó khăn, có ý định thơi học làm phụ giúp gia đình Tơi gặp trao đổi với em phụ huynh huy động nhà hảo tâm giúp em có điều kiện học tập bao bạn khác Cho tới nay, sau hai năm, em có thành tích cao học tập thể thao có đủ hành trang để bước vào trường cấp mà em mong muốn Giải pháp Tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm, hoạt động nhóm cho em để em có hội tham gia hợp tác nhóm, bày tỏ quan điểm cá nhân - Giáo viên muốn tổ chức tiết sinh hoạt sinh động, thú vị song song với việc cho học sinh báo cáo việc tuần học qua, giáo viên nên phối hợp tổ chức Nguyễn Thị Kim Chi Page “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” cho ban cán tổ chức trò chơi trí tuệ, hoạt động trải nghiệm, văn nghệ để em cảm thấy hòa đồng, tự tin, xây dựng tinh thần tập thể - Giáo viên tạo không khí học tập, vui chơi tự giác thể cách tự nhiên hiểu biết em với nội dung mà giáo viên học sinh tìm hiểu trước - Giáo viên nên tổ chức, điều khiển hoạt động có hiệu (tránh gây ồn ào, ganh đua, trật tự, gây gổ đánh nhau) Điều ảnh hưởng đến đồn kết, tập thể mối quan hệ em sau Đảm bảo em không làm việc riêng hay thiếu tập trung hợp tác trình hoạt động - Giáo viên sử dụng ngôn từ, ngữ điệu nhẹ nhàng, rõ ràng, tránh khó hiểu câu hỏi hay yêu cầu đặt làm ảnh hưởng sinh hoạt - Giáo viên nên trọng tạo bầu không khí thân thiện với em, có thái độ ân cần, niềm nở, tận tụy việc giảng giải, tránh dùng lời nói vơ tình, xúc phạm đến em kể em trả lời chưa xác Giáo viên khéo léo nhờ bạn khác giúp bạn gặp khó khăn, tránh nhắc lại ngun nhân hay lý hồn cảnh điều làm dần tự tin, lâu ngày em nhút nhát thụ động Chỉ em q thụ động khơng chịu mạnh dạn tự tin trước lớp nhắc nhở tìm biện pháp khắc phục Vận dụng triệt để kĩ xử lí tình sư phạm để giải vấn đề phát sinh trình học tập vui chơi em Hình Học sinh lớp 8A1 hăng hái tham gia trò chơi lồng ghép Nguyễn Thị Kim Chi Page “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” - Nội dung mức độ hoạt động cần phải phù hợp với kiến thức kĩ em học sinh Cần nhận xét, sửa lỗi sai kịp thời cho em, giúp em củng cố kiến thức có hướng vận dụng hiệu Một số hoạt động trải nghiệm như: - Xây dựng tủ sách thư viện: Dành cho cán giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh tồn trường đóng góp sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, nơi em học sinh tự trao đổi tài liệu với - Vườn rau thực hành: Vườn rau thực hành góp phần tạo điều kiện cho học sinh có điều kiện thực hành kĩ thuật trồng hoa, rau, củ, góp phần tạo môi trường xanh, đẹp giúp học sinh tạo thực phẩm Hình Một số hình ảnh hoạt động trải nghiệm - Trò chơi dân gian – thể dục thể thao: Một số trò chơi nhảy bao bố, xe đạp chậm,…hay mơn thể thao đá cầu, đánh bóng chuyền,… tạo điều kiện cho cán giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh giao lưu luyện tập lẫn - Dặn dò em điều cần thiết (thu dọn phương tiện, vệ sinh nơi chơi, …) Nguyễn Thị Kim Chi Page 10 “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” tạo mơi trường thuận lợi để hình thành nhân cách kỹ sống em hoàn thiện Việc tổ chức trò chơi giáo viên học sinh tiến hành sau: Ví dụ: Trò chơi truy tìm mật thư (dành cho buổi sinh hoạt hay ngoại khóa) Bước 1: Chuẩn bị trò chơi: - Trước tiên giáo viên phải xem xét đối tượng mục đích trò chơi gì? Thơng thường trò chơi mang tính giáo dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt góc độ tiếp cận khác học sinh loại trò chơi - Sau tìm hiểu xem xét kĩ giáo viên tiến hành phổ biến trò chơi cho học sinh, yêu cầu ban cán phân công giáo việc tiến hành chuẩn bị dụng cụ thích hợp trò chơi (đối với trò chơi truy tìm mật thư học sinh cần thiết chuẩn bị máy tính, giấy, bút, đặc biệt nên tìm học hỏi kí hiệu đặc biệt có sổ tay đồn viên) - Thơng báo kế hoạch, thời gian, nội dung trò chơi đến học sinh Bước 2: Tiến hành trò chơi: - Trước tiên giáo viên ban cán lớp ổn định tổ chức đổi hình kiểm tra dụng cụ cần thiết Nếu có tới địa điểm khác lớp trường phải phân công ban điểm danh thành viên lớp tiến hành đến địa điểm - Giáo viên tiến hành phổ biến ngắn gọn lại luật chơi cho em lần nữa: + Thông báo tên trò chơi: truy tìm mật thư + Chủ đề: Nâng cao tinh thần đoàn kết, mạnh mẽ tư tin cho em, rèn luyện tự tin, mạnh dạn cho học sinh Luật chơi: Ban cán phân chia lớp thành nhóm (8-10 người/1 nhóm), nhóm phải chia tìm khắp sân trường mật thư giấu kín sau dụng cụ mang theo giải thật nhanh mật thư ấy, đội hoàn thành mật thư đích trước người chiến thắng Nguyễn Thị Kim Chi Page 12 “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” + Yêu cầu trò chơi: em cố gắng hoạt động theo nhóm phân cơng khơng cãi gây xích mích, khơng tranh giành mật thư với đội chơi khác Cố gắng nhóm giải mật thư cách nhanh + Giáo viên cho học sinh chơi nháp/chơi thử -2 lần, sau học sinh bắt đầu chơi thật + Dùng mệnh lệnh âm (còi, kẻng, chng, trống) để điều khiển chơi + Giáo viên hay nhóm trọng tài cần quan sát, theo dõi kỹ, xác để đánh giá thắng thua rút kinh nghiệm Bước 3: kết thúc trò chơi: - Giáo viên công khai kết cách khách quan, trao phần thưởng hình phạt tương ứng - Động viên, khích lệ đưa lời khuyên thích hợp cho em để em cực trò chơi tới Đưa học trải nghiệm em giúp em - Dặn dò em điều cần thiết (thu dọn phương tiện, vệ sinh nơi chơi, …) Giải pháp Phối hợp với tổ chức đoàn thể nhà trường, cha mẹ học sinh việc rèn luyện tự tin mạnh dạn, đặc biệt khả giao tiếp cho học sinh Hầu hết em học sinh dân tộc thiểu số sinh sống vùng kinh tế khó khăn nên gia đình thiếu thốn nhiều thứ vật chất lẫn tinh thần Gia đình học sinh quan tâm đến vấn đề phát triển kinh tế Nhiều thiếu quan tâm đến em, gia đình thiếu quan tâm dẫn đến việc em tự ti, mặc cảm, ngại tiếp xúc giao tiếp đám đơng khơng dám thể Chính vậy, giáo viên nên tìm hiểu cặn kẽ gia đình hồn cảnh em Tìm nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc thụ động thiếu tự tin mạnh dạn em để phối hợp với gia đình để khắc phục Nguyễn Thị Kim Chi Page 13 “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” Để nâng cao chất lượng học tập phong trào nhà trường đòi hỏi phải có phối hợp chặt chẽ, ăn ý với cha mẹ học sinh Cha mẹ học sinh cung cấp tình hình cụ thể em tính cách, mặt mạnh, yếu sẵn có để có tác động tích cực giúp em hồn thiện Giáo viên biết thơng tin từ phía gia đình, biết thói quen, suy nghĩ, đặc điểm bật việc hoạt động tập thể em, từ lựa chọn phương pháp tốt để giúp em thoát khỏi thụ động, rèn luyện tính độc lập, mạnh dạn, tự tin cho em Tuy nhiên, số trường hợp gia đình thiếu hiểu biết, có suy nghĩ lệch lạc việc học tập hoạt động ngồi em trường Họ quan tâm đến mà không nghĩ đến tương lại em Có nhiều cha mẹ học sinh ngăn cản em học tập sinh hoạt lên lớp để làm thêm kiếm tiền mà việc làm khơng nên khiến cho em ngày thụ động, không muốn tham gia vào hoạt động tập thể nào, Chính thế, giáo viên cần phải phối hợp với cha mẹ học sinh, giải thích rõ cho cha mẹ em tác dụng lợi ích mà cơng việc học tập hoạt động mang lại Ví dụ: gia đình em Y-Thiết khó khăn kinh tế nên thường cho em nghỉ học, không tham gia vào hoạt động tập thể, để nhà phụ giúp gia đình nên khiến em thụ động, mặc cảm, không mạnh dạn tự tin đứng trước đám đông sau thời gian thân gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình em biết nguyên nhân nên động viên cha mẹ em cho em tham gia học tập hoạt động phong trào thường xuyên hơn, đến em khắc phục tính rụt rè, e ngại đám đơng trở thành em học sinh động Nguyễn Thị Kim Chi Page 14 “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” Hình Em Y-Thiết tự tin giới thiệu thân Giải pháp Rèn luyện cho học sinh biết tự đánh giá thân, chủ động trình tiếp thu kiến thức - Giáo viên hướng dẫn học sinh biết chủ động tìm đến thư viện để đọc thêm tài liệu, học nhóm với bạn bè lớp tự rèn luyện nhà Phối hợp với nhân viên thư viện, thông báo lịch cụ thể thư viện Động viên học sinh, có hình thức khen thưởng cho học sinh thành viên tích cực, nhóm tích cực thư viện - Luôn đặt câu hỏi cho kiến thức để học sinh hiểu cách sâu sắc vận dụng vào thực tiễn, khơng mang tính đối phó - Rèn luyện cho học sinh tập cách tự suy nghĩ định cho thân từ việc định hướng chọn ngành nghề tương lai trình học tập - Tìm hiểu điểm mạnh yếu thân để phát huy tối đa sở trường hồn thiện để từ giúp em mạnh dạn, tự tin học tập - Thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa vui chơi, tập thể qua cho em tự đánh giá kết mà em đạt được, em học học phải cố gắng lĩnh vực - Cho em làm phiếu đánh giá thân định kì (1lần/1 tháng) thường xuyên Nguyễn Thị Kim Chi Page 15 “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” Ví dụ: Qua trò chơi truy tìm mật thư giải pháp 2, thay đúc kết học cho học sinh, giáo viên yêu cầu em nhà viết học thú vị mà em học q trình tham gia trò chơi Các em làm theo em thấy việc hay chưa hay chưa chỗ nào, em khắc phục cho em làm phiếu tự đánh giá thân Nhờ q trình hồi tưởng giúp em tự đánh giá thân cách hiệu mà không cần đến trợ giúp Thơng qua giúp em chủ động trình tiếp thu kiến thức cách dễ dàng sau Giải pháp Chú trọng đến hoạt động giáo dục lên lớp Các hoạt động giáo dục lên lớp giúp em hiểu biết thêm giới xung quanh, bổ sung kiến thức học khóa, giúp em có thêm mơi trường sinh hoạt lành mạnh Thơng qua q trình hoạt động ngồi lên lớp giúp học sinh hình thành tính cách mạnh dạn, tự tin qua phát huy khả độc lập, sáng tạo, để phát triển tồn diện từ nâng cao chất lượng giáo dục Vì vậy, việc tạo môi trường vừa học vừa chơi việc quan trọng, lúc học tập cần tạo cho học sinh cảm giác thoải mái, vui vẻ cách tổ chức trò chơi ngồi học Trước tiên, giáo viên cần lên kế hoạch cho hoạt động, định hướng cho ban cán lớp để từ ban cán lớp có phân cơng nhiệm vụ tới thành viên Qua làm tăng tính chủ động, quản lí học sinh Ví dụ : Trong học căng thẳng ta nên tổ chúc trò chơi “Trời, Đất, Nước” Mục đích, ý nghĩa: giáo dục cho em tính nhanh nhẹn, hoạt bát, rèn luyện khả tập trung tư tưởng Cách chơi: Một học sinh nói: “Trời” đó, người trả lời “Chim” Quản trò nói “Nước” vào đó, người trả lời “Cá” Quản trò nói “Đất” đó, người trả lời “Cây” Ngược lại quản trò nói “Chim” Nguyễn Thị Kim Chi Page 16 “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” người phải nói “Trời” Cứ thế, nhanh dần tốc độ trò chơi có em nhầm, em phải làm động tác bay, bơi cho tập thể xem Luật chơi: - Khơng nói theo quy định đến lượt mà trả lời chậm bị phạt Ngồi học, ta tổ chức trò “Nhảy bao bố” Mục đích ý nghĩa: Rèn luyện sức khoẻ, nhanh nhẹn, khéo léo, tạo khơng khí vui vẻ, thoải mái để học tập, sinh hoạt Cách chơi: Chuẩn bị: Bao bố (bao tải) to để hai người đứng bao được, số lượng bao 1/2 số người chơi Nội dung: Nhảy đích nhanh - Quản trò chia tập thể chơi thành đội có số lượng nhau, nam, nữ Cứ hai người đứng bao xếp thành hàng dọc trước vạch xuất phát chờ lệnh - Khi có lệnh quản trò, đơi đội nhảy đích qui định đôi cuối Khi đôi nhảy, đôi số tiến lên vạch xuất phát - Đội đích nhanh thắng Giải pháp Dành nhiều quan tâm đến học sinh nhút nhát, rụt rè, ln bình tĩnh trước tập thể Hầu đa số em học sinh vùng đồng bào, vùng kinh tế khó khăn bắt đầu mơi trường thường có tâm lý rụt rè, e dè trước bạn, ngại tiếp xúc với đám đơng để thổ lộ tâm tư tình cảm thân Nắm bắt tâm lý học sinh ngày từ đầu năm học làm công tác tư tưởng cho em học sinh chủ động hỏi thăm em, cho bạn mạnh dạn, tự tin tiếp xúc nhiều với bạn rụt rè để em có tinh thần thoải mái, tự tin hơn, tạo gần gũi thân tình để em tự tin dễ hòa đồng với mơi trường tập thể - nhà trường, thầy cô, bạn bè Nguyễn Thị Kim Chi Page 17 “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” Hình Giáo viên rèn luyện tự tin, mạnh dạn cho học sinh đồng bào Đối với em nhút nhát hay thiếu bình tĩnh trước đám đông nên đưa em vào hoạt động đội nhóm để em quen dần với tập thể từ tập thể em dần có tính tự tin, giảm bớt vẻ rụt rè, nhút nhát Ngồi ra, tơi động viên em đặt biệt em thiếu tự tin vào thân mình, hay rụt rè, nhút nhát trước người, làm việc lo sợ, ln bị người khác bắt nạt nên tập luyện lấy môn thể thao mà em u thích đá bóng, cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, cầu lơng… Hoặc mơn khiếu vẽ, nhạc, đàn Khi tập môn em có điều kiện giao lưu, thi đấu bạn khác từ em thấy tự tin hẳn lên Đặc biệt môn em tập có kết cao đấu I Tính giải pháp So với năm trước áp dụng giải pháp đa phần em học sinh thường hay rụt rè, nhút nhát, không dám đứng trước đám đông, khả thân, mối liên hệ giáo viên học sinh chưa gần gũi, thân thiết Sau áp dụng sáng kiến giáo viên có kinh nghiệm rèn luyện học sinh trở nên nhanh nhẹn mạnh dạn lĩnh Nguyễn Thị Kim Chi Page 18 “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” vực Phát phát triển khả riêng biệt học sinh gắn với hoạt động học tập hoạt động ngồi lên lớp Bồi dưỡng nhân tố có khả riêng biệt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập đất nước Tự tin, mạnh dạn em học sinh khơi dậy tích cực, chủ động sáng tạo học tập, tạo mối quan hệ thầy trò gần gũi, gợi mở, tạo khơng khí lớp học vui vẻ hơn, người dạy dễ nắm bắt đánh giá, phân loại học sinh cách nhanh chóng đầy đủ, phát huy hiệu giảng cách cao Đặc biệt hết, giúp em tự tìm giá trị thân, tự tin chủ động trình tiếp thu kiến thức Kết thu cuối chất lượng học tập học sinh tiến bộ, thành tích nhà trường tăng cao Các em có kỹ giao tiếp cần thiết cho công việc sau II Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Kết áp dụng sáng kiến em học sinh lớp 7A2 năm học 20152016, em học sinh lớp 6A6 năm học 2016-2017 em học sinh lớp 8A1 năm học 2017-2018 trường THCS Tô Hiệu cho thấy hầu hết em học sinh có tự tin định Kể em có hồn cảnh khó khăn, gia cảnh đặc biệt sẵn sàng đối mặt với khó khăn thử thách Các em mạnh dạn tự tin để thể trước đám đơng Từ em học sinh e dè, tự ti, ngại tiếp xúc đám đông em trở nên chủ động mạnh dạn hoạt động học tập vui chơi, nhờ giúp em có thành tích đáng q Với lớp 7A2 - Cuối học kì lớp đạt được: Hai mặt giáo dục Hạnh kiểm Nguyễn Thị Kim Chi TSHS 33 Tốt Đạt Chưa đạt SL TL% SL TL% SL TL% 22 67 27 Page 19 “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” Học lực 33 0 25 76 24 - Cuối năm lớp đạt : Hai mặt giáo dục Hạnh kiểm Học lực Với lớp 6A6 TSHS 33 33 Tốt SL TL% Đạt SL TL% 25 28 76 15 24 85 Chưa đạt SL TL% 0 0 - Cuối học kì lớp đạt được: Hai mặt TSHS Tốt SL TL% giáo dục Hạnh kiểm 32 15 Học lực 32 - Cuối năm lớp đạt : Hai mặt giáo dục Hạnh kiểm Học lực TSHS 32 32 47 Đạt SL TL% 15 25 47 78 Tốt SL TL% Đạt SL TL% 25 31 78 22 97 Chưa đạt SL TL% 22 Chưa đạt SL TL% Với lớp 8A1 - Cuối học kì I lớp đạt được: Hai mặt TSHS giáo dục Hạnh kiểm 35 Học lực 35 - Cuối năm lớp đạt : Hai mặt giáo dục TSHS Tốt SL TL% Đạt SL TL% 32 3 30 91 Tốt 86 Đạt Chưa đạt SL TL% Chưa đạt SL TL% SL TL% SL TL% Hạnh kiểm 35 34 97 0 Học lực 35 20 57 15 43 0 Trong năm học, ba lớp chủ nhiệm đạt thành tích đáng kể sau: Nguyễn Thị Kim Chi Page 20 “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” - Đại đa số học sinh lớp tơi chủ nhiệm có ý thức, kỉ luật cao, biết phê bình, tự phê bình, có tinh thần thi đua học tập - Học sinh lớp tích cực tham gia buổi sinh hoạt tập thể, buổi học phụ đạo trái buổi - Các em tự rèn cho ln ln có ý thức giữ gìn trường, lớp đẹp Trong suốt buổi học lớp khơng có tượng xả rác bừa bãi, khơng mang dép lê, tác phong theo nội quy nhà trường - Từng nhóm có ý thức trách nhiệm giao quản lí nhóm, trực nhật đạt hiệu cao, có ý thức chấp hành nội quy trường, lớp - Hầu hết học sinh lớp tự tổ chức hoạt động hay trò chơi lớp - Duy trì sĩ số đạt 100% Ngồi thành tích lớp đạt nhiều thành tích cơng tác hoạt động phong trào sau: + Với lớp 7A2 - Giải nhì thi nhảy dân vũ khối 6-7 - Giải nhì thi văn nghệ chào mừng 20/11 - Giải trưng bày mâm cỗ trung thu - Giải thi “Giờ học tốt - tuần học tốt” - em học sinh làm việc tốt tuyên dương trước trường - Ba học sinh đạt giải cao phong trào “hoa điểm tốt” - Cuối học kì cuối năm học lớp đạt danh hiệu lớp chi đội vững mạnh xuất sắc toàn trường chi đội đạt thành tích xuất sắc phong trào đội + Với lớp 6A6 - Giải nhì thi văn nghệ chào mừng 20/11 - Giải nhì trưng bày mâm cỗ trung thu - Giải ba thi “Giờ học tốt - tuần học tốt” Nguyễn Thị Kim Chi Page 21 “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” - em học sinh làm việc tốt tuyên dương trước trường - Cuối học kì cuối năm học lớp đạt danh hiệu lớp chi đội vững mạnh xuất sắc toàn trường chi đội đạt thành tích xuất sắc phong trào đội + Với lớp 8A1 Về giải cấp trường - Đạt giải nhì hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Trang trí lớp học thân thiện đợt 1: giải nhì - Giải nhì thi “Giờ học tốt - tuần học tốt” - Hội thao: + Cờ vua nam (Nguyễn Võ Hoàng): Giải + Cờ vua nữ (Nguyễn Thị Trinh Thi): Giải + Cầu lơng đơn nam (Hồ trí Đức): Giải + Đá cầu đơn nữ (H Diệu Byã): Giải + Đẩy gậy nam (Nguyễn Duy Thái): Giải ba + Chạy 500m nữ (H Yăn Niê): Giải + Nhảy cao nữ (Nguyễn Thị Trà My): Giải Về giải cấp huyện - Đá cầu đơn nữ (H Diệu Byã): Giải nhì - Chạy 500m nữ (H Yăn Niê): Giải ba - Cầu lơng đơn nam (Hồ Trí Đức): Giải ba - Học sinh giỏi văn ( H Khanh Niê): Khuyến khích Chi đội xếp thứ 1/22 chi đội, đạt thành tích xuất sắc phong trào đội Đó kết chưa thực cao so với kết năm học trước có tiến vượt bậc Nhiều em trước lực học mức trung bình xếp loại khá, giỏi em học lực yếu vươn lên trung bình Các kết nhà trường, đồng nghiệp bậc phụ huynh học sinh ghi nhận tỏ hài lòng Nguyễn Thị Kim Chi Page 22 “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận Thật hoạt động mang tính giáo dục đức tính tự tin cho học sinh Một dạy tập đọc, buổi lao động, buổi nói chuyện, phong trào hoạt động đội, nhà trường rèn cho em bình tĩnh, tự tin, giúp em hồn thiện thân mình, thích nghi dần với môi trường Điều quan trọng giáo viên có biết cách áp dụng để giáo dục học sinh hay không? Theo tôi, giáo viên phải làm cho học sinh tơn trọng, kính u, tin tưởng, phải tâm huyết, nhiệt tình có trách nhiệm biết xây dựng tập thể lớp đoàn kết, thương yêu giúp đỡ học tập, tiến nhiệt tình có trách nhiệm biết xây dựng tập thể lớp đoàn kết, thương yêu giúp đỡ học tập, tiến II Kiến nghị Về phía giáo viên: - Thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn đổi phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng tích cực - Tham mưu với nhà trường nội dung giáo dục kĩ sống cho học sinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ đoàn thể nhà trường việc giáo dục kĩ sống cho học sinh Về phía nhà trường: Nên tổ chức buổi tuyên truyền thông qua chào cờ, sinh hoạt Đội, sinh hoạt câu lạc học tập, chương trình phát măng non, họp phụ huynh, Các buổi tuyên truyền chủ yếu nêu lên gương tự tin, mạnh dạn, thành tích lợi ích tính tự tin đem lại cho họ, đặc biệt người dân tộc thiểu số vùng kinh tế khó khăn Qua học sinh học tập theo gương sáng ấy, cha mẹ học sinh mà thúc đẩy em tham gia vào hoạt động ngoại khóa nhiều để nâng cao tính độc lập, tự tin, mạnh dạn Nguyễn Thị Kim Chi Page 23 “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” Trên vài kinh nghiệm thân việc rèn luyện tự tin, mạnh dạn cho cho sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua công tác giảng dạy chủ nhiệm Chắc chắn chưa thể mang tính hồn thiện cao đạt hiệu mong muốn Kính mong nhận đóng góp đồng nghiệp để sáng kiến hồn mang lại hiệu cao công tác chủ nhiệm Tôi xin chân thành cảm ơn! Krông Ana, ngày 25 tháng năm 2019 Người viết Nguyễn Thị Kim Chi NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN Nguyễn Thị Kim Chi Page 24 “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghiên cứu tâm lí học- Hà Nội 2010 – NXB Y Học Điều lệ trường trung học - Bộ GD & ĐT Kĩ sống dành cho học sinh – Nhà xuất Thế Giới Luật GD 2005 - Bộ GD & ĐT Thông tư 58 v/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh - Bộ GD & ĐT Giáo trình tâm lí học sư phạm – ĐH Tây Nguyên Nguyễn Thị Kim Chi Page 25 “Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn” Nguyễn Thị Kim Chi Page 26 ... Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn Trên vài kinh nghiệm thân việc rèn luyện tự tin, mạnh dạn cho cho sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào dân. .. Nguyễn Thị Kim Chi Page 17 Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn Hình Giáo viên rèn luyện tự tin, mạnh dạn cho học sinh đồng bào Đối với em nhút... trở thành em học sinh động Nguyễn Thị Kim Chi Page 14 Một số giải pháp rèn luyện mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn Hình Em Y-Thiết tự tin giới thiệu thân Giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, SKKN Một số giải pháp rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn