SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức các tình huống vào bài gây hứng thú học tập cho học sinh trong môn Sinh học 8

29 70 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 23:02

Một số kinh nghiệm tổ chức các tình huống vào bài gây hứng thú học tập cho học sinh trong môn Sinh học 8Một số kinh nghiệm tổ chức các tình huống vào bài gây hứng thú học tập cho học sinh trong môn Sinh học 8Một số kinh nghiệm tổ chức các tình huống vào bài gây hứng thú học tập cho học sinh trong môn Sinh học 8Một số kinh nghiệm tổ chức các tình huống vào bài gây hứng thú học tập cho học sinh trong môn Sinh học 8Một số kinh nghiệm tổ chức các tình huống vào bài gây hứng thú học tập cho học sinh trong môn Sinh học 8Một số kinh nghiệm tổ chức các tình huống vào bài gây hứng thú học tập cho học sinh trong môn Sinh học 8Một số kinh nghiệm tổ chức các tình huống vào bài gây hứng thú học tập cho học sinh trong môn Sinh học 8Một số kinh nghiệm tổ chức các tình huống vào bài gây hứng thú học tập cho học sinh trong môn Sinh học 8Một số kinh nghiệm tổ chức các tình huống vào bài gây hứng thú học tập cho học sinh trong môn Sinh học 8Một số kinh nghiệm tổ chức các tình huống vào bài gây hứng thú học tập cho học sinh trong môn Sinh học 8Một số kinh nghiệm tổ chức các tình huống vào bài gây hứng thú học tập cho học sinh trong môn Sinh học 8 Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học I PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng đề phương hướng: Đầu tư phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu Phát triển giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển nhân lực phẩm chất người học, phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng bảo vệ tổ quốc Trong đó, phát triển giáo dục đào tạo phải tuân theo nguyên lý: Học đôi với hành, giáo dục phải kết hợp với lao động sản xuất, lí luận phải gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường phải kết hợp với giáo dục xã hội Sinh học mơn khoa học tự nhiên có nhiệm vụ nghiên cứu đặc điểm cấu tạo, hoạt động sống điều kiện sống sinh vật mối quan hệ sinh vật với với mơi trường Ở Sinh học em tìm hiểu sâu đặc điểm cấu tạo sinh lí người, điều bí ẩn thân em Trong thực tế giảng dạy môn Sinh học cấp trung học sở, nhận thấy phần lớn học sinh khơng thích học mơn Sinh học cho mơn học thường khơ khan, khó hiểu Nên dẫn đến nhiều em có thái độ chưa quan tâm, chưa ý vào học Điều gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng dạy học môn Mặt khác, lứa tuổi học sinh lớp em bước vào giai đoạn dậy nên thể phát triển mạnh Tuy nhiên, mức độ phát triển hệ thần kinh chưa đạt đến độ hồn thiện, em chóng mệt mỏi, dễ hưng phấn song dễ chuyển sang trạng thái ức chế phải tiếp thu cách thụ động, hào hứng Vấn đề đặt thân giáo viên cần phải khơng ngừng học hỏi, tìm tòi phương pháp cách thức giảng dạy để khơi dậy hứng thú chủ động học tập học sinh, không dẫn đến tiết học trở nên nhàm chán, khó thành cơng Các tình có thực tiễn gần gũi thân quen em học sinh Việc vận dụng tình thực tiễn vào giảng dạy môn tạo cho em cảm thấy môn Sinh học trở nên gần gũi thiết thực Đặc biệt phần vào trước học giáo viên sử dụng tình thực tiễn, câu chuyện ngắn có ý nghĩa giáo dục, câu ca dao, tục ngữ tạo cho em tâm học tập tốt, thích thú, muốn khám phá kiến thức để lí giải vấn đề Từ em u thích mơn học hơn, đồng thời chất lượng môn nâng cao Từ lí với kinh nghiệm mà đúc kết qua nhiều năm giảng dạy trường trung học sở Nguyễn Trãi, Tôi xin mạnh dạn đưa số kinh nghiệm mà tích lũy q trình giảng dạy chọn đề tài “ Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học 8” Rất mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô bạn bè đồng nghiệp Mục đích nghiên cứu Giáo viên: Trịnh Thị Hiền Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh mơn Sinh học Tìm giải pháp hợp lí nhằm tạo hứng thú học tập mơn, giúp học sinh chủ động, tích cực, tự giác học tập, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng học tập học sinh Tìm hiểu thơng tin từ nguồn tư liệu vấn đề thực tiễn liên quan đến môn, để lựa chọn đưa tình vào phù hợp với nội dung học nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh, từ vận dụng vào giảng dạy đạt hiệu cao Đưa giải pháp, biện pháp cần thiết hiệu cho việc áp dụng nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Sinh học II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lí luận Tại Đại hội Đảng lần thứ XII Đảng ta xác định đổi giáo dục đào tạo theo hướng phải phù hợp, thiết thực với cấp học, đối tượng, đảm bảo tính khoa học, bản, đại; lựa chọn kiến thức có tính ứng dụng cao Chuyển từ nặng trang bị kiến thức lí thuyết trừu tượng sang nội dung gắn với thực tiễn đời sống, trọng vận dụng kiến thức vào giải tình học tập sống….nội dung môn học cần lựa chọn cần thiết cho việc phát triển phẩm chất lực người học, tri thức thiết thực, gần gũi, gắn với đời sống vận dụng tốt thực tế Trong công văn hướng dẫn nhiệm vụ biện pháp thực năm học 20182019 Phòng giáo dục đào tạo huyện Krông Ana rỏ: “Tiếp tục đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học vận dụng kiến thức, kỹ học sinh Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải vấn đề, phương pháp thực hành, dạy học theo dự án mơn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; đảm bảo cân đối trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ định hướng thái độ, hành vi cho học sinh…” Theo chun gia tâm lí học với tự giác hứng thú học tập tạo nên tính tích cực nhận thức, giúp học sinh học tập đạt kết cao, có khả khơi dậy sáng tạo, động lực để người học say mê, tự giác nghiên cứu đạt hiệu cao chương trình giáo dục Ở lứa tuổi trung học sở, em có phát triển mạnh mẽ tâm sinh lí, em tò mò, muốn tìm hiểu giải đáp vấn đề nảy sinh sống ngày Tuy nhiên, thực tế giảng dạy nhiều giáo viên coi trọng kiến thức lí thuyết nên tổ chức hoạt động học thiên cung cấp kiến thức sách giáo khoa, trọng đến việc đưa vấn đề thực tế vào giảng dạy Điều làm cho em cảm thấy kiến thức môn học trở nên xa lạ khô khan, từ em hứng thú môn học Qua thực tế giảng dạy trường trung học sở Nguyễn Trãi, nhận thấy tiết học mà giáo viên đưa câu hỏi, kiến thức đơn có sách giáo khoa tiết học trở nên khơ khan, nhàm chán, không tạo tâm học tập tốt cho em, em không hứng thú với học tập, tiếp thu cách bị động, nên dẫn em học Giáo viên: Trịnh Thị Hiền Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh mơn Sinh học mang tính chất học vẹt, không nắm kiến thức trọng tâm, khả tổng hợp vận dụng kiến thức vào thực tiễn hạn chế dẫn đến kết học tập mơn thấp Điều làm suy nghĩ nhiều, làm để có tạo hứng thú học tập cho em? Làm để em chủ động học tập? Làm để em u thích mơn Sinh học hơn? Làm để em vận dụng kiến thức mơn học vào xử lí tình có thực tiễn? Từ suy nghĩ này, tơi tìm tòi, sưu tầm tình thực tế, câu chuyện ngắn, câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ.… liên quan đến kiến thức môn để áp dụng tổ chức tình vào số tiết dạy tự nhận thấy giáo viên biết cách tổ chức tình vào đặc biệt tình có thực tế vào giảng dạy tạo cho học sinh tâm tốt, kích thích hứng thú học tập em, làm nảy sinh em suy nghĩ muốn khám phá kiến thức áp dụng kiến thức học vào giải vấn đề thực tiễn, từ em u thích mơn học hơn, chất lượng mơn nâng cao Thực trạng Hiện nay, để đáp ứng với phát triển kinh tế xã hội, ngành giáo dục thực đổi giáo dục bản, toàn diện với mục tiêu đào tạo nên người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa phát triển cách toàn diện “ đạo đức- trí tuệ - thẩm mỹ” Để làm điều cần phải đổi cách mạnh mẽ phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh; tăng cường rèn luyện kỹ thực hành, vận dụng kiến thức kỹ vào giải vấn đề thực tiễn Vậy vấn đề đặt giáo viên phải có biện pháp để góp phần giáo dục nên hệ trẻ vừa chủ động, vừa sáng tạo,vừa có kỹ thực hành tốt, biết vận dụng kiến thức mơn học vào giải tình thực tiễn Trong thực tế, thấy đa số giáo viên thường hay sử dụng Phương pháp dạy học truyền thống giảng dạy Ở phương pháp chủ yếu hoạt động giáo viên nhằm truyền đạt kiến thức có sách giáo khoa cho học sinh Phương pháp có ưu điểm học sinh nắm nội dung kiến thức tiết học, em trả lời câu hỏi liên quan có sách giáo khoa Tuy nhiên, dạy học theo phương pháp nhiều hạn chế như: Học sinh học mang tính chất học vẹt, tiếp thu cách thụ động, không nắm kiến thức trọng tâm nên dẫn đến nhanh quên, khả tư hạn chế, khả vận dụng kiến thức môn vào giải vấn đề thực tiễn kém…điều thể qua kết kiểm tra em thấp, gặp vấn đề thực tiễn có liên quan đến kiến thức mơn em lúng túng khơng giải đáp Ở lứa tuổi trung học sở đặc biệt học sinh lớp 8, em bước vào giai đoạn dậy nên thể có phát triển mạnh kích thước thể lực Đồng thời em có phát triển mạnh mẽ tâm sinh lí, em tò mò, ham hiểu biết, muốn tìm hiểu giải đáp vấn đề nảy sinh sống hàng ngày Những câu hỏi: “Tại sao?” Hay “Do đâu?” thường xuất đầu em Các em tự cho người lớn muốn coi người lớn, muốn tham gia học tập cách độc lập, muốn thử sức mình… Tuy nhiên, thực tế giảng dạy nhiều giáo viên chưa lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp nên chưa tích cực hóa hoạt động học tập học sinh, trọng đến việc Giáo viên: Trịnh Thị Hiền Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học đưa vấn đề thực tế vào giảng dạy Điều làm cho em cảm thấy kiến thức môn học trở nên khơ khan, xa lạ …từ em hứng thú mơn học Mặt khác, với bùng nổ công nghệ thông tin em có nhiều sân chơi khác như: Facebook, Zing me, Game online, Zalo…điều làm phân tán tập trung em, hứng thú học tập em ngày giảm sút, em tiếp thu cách thụ động nên không nắm kiến thức trọng tâm Do đó, chất lượng học tập mơn chưa cao Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh có tư tưởng phó mặc việc giáo dục em họ cho nhà trường, nên bỏ bê việc quan tâm đến học tập Ngoài ra, kinh tế số gia đình học sinh nhiều khó khăn, bố mẹ lo làm ăn kinh tế nên quan tâm đến việc học tập, khơng giám sát việc học nhà em mình, đến lớp em lại không ý nghe giảng, không nắm kiến thức trọng tâm nên sinh tâm lí chán nản, khơng thích học, không tập trung học tập…dẫn đến chất lượng học tập không cao Kết kiểm tra định kì lần học kì I mơn Sinh học lớp trường THCS Nguyễn Trãi chưa thực đề tài năm học 2017 – 2018 năm học 2018- 2019 sau: Năm học 2017 – 2018 Lớp Tổng số Giỏi Khá Trung bình 8A3 28 14 8a4 30 15 8a5 28 12 8a6 32 13 Tổng cộng 118 24 54 28 7,6% 20,3% 45,8% 23,7% 2,6% Tỉ lệ 2018 – 2019 Yếu Kém 8A1 30 15 8a2 34 14 8a3 27 12 8a5 28 11 Tổng cộng 119 26 52 30 6,7% 21,8% 43,8% 25,2% 2,5% Tỉ lệ Qua kết kiểm tra trên, thấy kết học tập mơn Sinh học em thấp, tỉ lệ kiểm tra bị điểm yếu cao, tỉ lệ đạt loại giỏi Giáo viên: Trịnh Thị Hiền Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học Trong thực tế giảng dạy nhận thấy trình dạy hocjgiaos viên tổ chức tình vào trước học mới, đặc biệt sử dụng tình có liên quan đến vấn đề có thực tế tình giả định, câu chuyện ngắn hay câu ca dao, tục ngữ mang tính chất giáo dục… yêu cầu học sinh tìm hiểu giải thích qua học, tạo cho em tâm học tập tốt, em chủ động việc lĩnh hội kiến thức Từ đó, kích thích hứng thú học tập học sinh, chất lượng môn nâng cao Ngồi ra, thơng qua tình vào giáo viên lồng ghép nội dung khác chẳng hạn như: giáo dục ý thức bảo vệ thể, biết chăm sóc, giữ gìn sức khỏe giáo dục đạo đức lối sống cho em Nội dung hình thức giải pháp Trước thực trạng trên, thân mạnh dạn đưa số giải pháp, biện pháp mà đúc rút qua nhiều năm giảng dạy trường trung học sở Nguyễn Trãi Nhằm mục đích trao đổi với đồng nghiệp ngồi nhà trường để tháo gỡ khó khăn, hạn chế công tác giảng dạy môn Sinh học nói chung mơn Sinh học nói riêng nhà trường Từng bước nâng cao chất lượng mơn Trong q trình giảng dạy mơn Sinh học trường trung học sở Nguyễn Trãi tìm tòi, sưu tầm đúc kết số kinh nghiệm tổ chức tình vào sử dụng, trải nghiệm trình giảng dạy môn Sinh học bước đầu mang lại hiệu Tôi xin mạnh dạn đưa để trao đổi với thầy cô bạn bè đồng nghiệp - Giải pháp 1: Sử dụng câu chuyện ngắn có thực tế vào giảng dạy Các câu chuyện ngắn có nội dung liên quan đến thực tế câu chuyện kể việc diễn sống ngày, mang tính chất thời sự, làm cho em cảm thấy môn Sinh học trở nên gần gũi thiết thực Cách thức thực hiện: Đối với giải pháp sử dụng câu chuyện ngắn vào giảng dạy giáo viên sử dụng như: Bài 8: Cấu tạo tính chất xương; 13: Máu môi trường thể; 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch Vệ sinh hệ tuần hồn; 22: Vệ sinh hơ hấp; 27: Tiêu hóa dày; 34: Vitamin muối khống; 52: Phản xạ khơng điều kiện phản xạ có điều kiện… Một số ví dụ cụ thể: Khi dạy 8: Cấu tạo tính chất xương Trước vào học giáo viên kể cho lớp nghe câu truyện ngắn tập tục chữa bệnh lạc hậu số vùng nông thôn “Thầy mo” chữa bệnh… Ở làng nọ, có thầy lang tiếng chữa bệnh giỏi, bị bệnh đến gặp, thầy chữa khỏi Một hơm bà Na có người trai 10 tuổi chẳng may bị ngã nên gãy chân Bà liền mang trai đến gặp thầy, ông liền lấy hai gỗ nẹp chân cậu trai lại đưa cho bà mẹ ba mươi tờ tiền vàng mà thầy làm phép Thầy dặn ngày bà đốt tờ tiền vàng hòa với nước cho trai uống, khỏi bệnh Quả Giáo viên: Trịnh Thị Hiền Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học thật sau ba mươi ngày, chân cậu trai lành Em nghĩ cách chữa bệnh ‘thầy mo” này? Có phải thuốc thầy hay nên chân cậu trai lành? Sau học xong phần II- Sự to dài xương, giáo viên nhắc lại câu chuyện đầu yêu cầu học sinh nói quan điểm Sau học sinh phát biểu giáo viên chốt kiến thức: Ở xương có lớp màng xương gồm tế bào có khả phân chia tạo tế bào mới, đẩy vào hóa xương Do bị gãy xương cần cố định xương sau thời gian lớp màng xương sinh lớp xương hàn gắn lại chỗ xương bị gãy nên xương lành lại Qua giáo viên cho học sinh thấy việc “thầy mo” sử dụng tiền vàng làm thuốc chữa bệnh sai khoa học, qua giáo dục ý thức bảo vệ thể cho em tránh tập tục chữa bệnh lạc hậu Khi dạy 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch Vệ sinh hệ tuần hồn Cuộc thi chạy Maratơng Để tạo hứng thú trước vào giáo viên kể cho em câu chuyện: “Nguồn gốc thi chạy Maratông” Năm 490 trước công nguyên, làng Maratông vùng Attic, quân đội Hi Lạp đánh tan quân xâm lược Ba Tư, người lính nhận lệnh chạy từ làng Maratơng thủ đô Aten để báo tin chiến thắng Anh chạy mạch 42,195 km chết sau báo tin chiến thắng Để kỉ niệm kiện đáng nhớ đó, từ 1896 người ta tổ chức thi chạy năm từ Maratông đến Aten vô số vận động viên vượt qua quảng đường an toàn với thời gian ngày rút ngắn Tại vận động viên chạy quảng đường dài an toàn? Qua câu chuyện tạo cho em tò mò, muốn tìm hiểu kiến thức để giải thích phi thường mà vận động viên làm phải chạy qua quảng đường dài Qua giáo dục cho em ý thức tự giác rèn luyện để có thể khỏe mạnh Khi dạy 22: Vệ sinh hô hấp Giáo viên: Trịnh Thị Hiền Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học Trước học mới, giáo viên mở câu chuyện “Đốt than để sưởi ấm…” Ngày 27 tháng 11 năm 2018 thời tiết lạnh nên gia đình thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An đốt than nhà để sưởi ấm Cả gia đình phải nhập viên cấp cứu tình trạng khó thở, tức ngực người bị tử vong Vậy lại có tượng này? Để giải đáp câu hỏi tìm hiểu qua 22: Vệ sinh hô hấp Khi học phần I- Cần bảo vệ hệ hô hấp khỏi tác nhân có hại, giáo viên nhắc lại câu chuyện yêu cầu học sinh lí giải tượng Qua việc chủ động tìm hiểu kiến thức học sinh được: Đốt than sưởi ấm nhà thải khí cacbon ơxit, khí cacbon ơxit chiếm chỗ ôxi máu, làm giảm hiệu hô hấp, dẫn đến tử vong Khi dạy 27: Tiêu hóa dày Để tạo hứng thú học tập cho học sinh, trước học giáo viên kể cho em câu chuyện “Dạ dày biết nói…” Một vụ án mạng xảy khu trung cư, nạn nhân cô gái khoảng 25 tuổi Sau tiếp nhận vụ án, bác sĩ pháp y tiến hành lấy dịch dày phân tích chúng xác định chết nạn nhân Từ đặc điểm chiến sĩ cơng an lần đầu mối tìm thủ phạm Vậy kiểm tra dịch dày bác sĩ pháp y xác định chết nạn nhân? Liệu có phải dày nói lên điều với bác sĩ pháp y? Để giải đáp câu hỏi tìm hiểu qua 27: Tiêu hóa dày Khi học phần II- Tiêu hóa dày, giáo viên yêu cầu học sinh giải thích câu hỏi tình đầu Sau em trình bày suy nghĩ mình, giáo viên chốt kiến thức cung cấp thêm số thông tin cho học sinh: Dạ dày giữ thức ăn thời gian, dài hay ngắn tùy thuộc vào chất trạng thái thức ăn Đối với thức ăn lỏng cháo sữa qua dày đẩy xuống ruột Thức ăn gluxit cơm tẻ lưu lại khoảng giờ, cơm nếp khoảng Thức ăn chứa nhiều mỡ thịt chiên, cá chiên…lưu lại dày lâu khoảng chút… Bác sĩ pháp y dựa vào đặc điểm để xác địnhgiờ chết nạn nhân Chẳng hạn, tử thi phát lúc sáng Bác sĩ mổ khám nghiệm phát cơm rời dày qua ruột ngừng lại Như nạn nhân chết khoảng sau ăn Lúc cần điều tra xem nạn nhân ăn tối lúc xác định chết nạn nhân * Khi dạy 34: Vitamin muối khoáng Giáo viên: Trịnh Thị Hiền Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh mơn Sinh học Giáo viên mở câu chuyện ngắn: “Chuyến thám hiểm tàu Cartier” Năm 1536, thủy thủ đoàn viên tàu Cartier tiến hành chuyến thám hiểm Canađa, chuyến kéo dài tháng trời, lượng thức ăn rau, củ, tươi mang từ đất liền hết, người đoàn chủ yếu ăn thịt cá suốt thời gian dài Nhiều thủy thủ đoàn viên tàu mắc bệnh nghiêm trọng, bệnh Xcorbut, người bệnh bị chảy máu lợi, chảy máu da, viêm khớp, đau cơ….và nhiều người bị chết Vậy họ lại bị mắc bệnh này? Để giải đáp câu hỏi tìm hiểu 34: Vitamin muối khống Điều tạo cho học sinh tò mò, muốn tìm hiểu kiến thức để lí giải ngun nhân gây bệnh Sau tìm hiểu phần I- Vitamin, giáo viên nhắc lại tình vào yêu cầu học sinh trình bày quan điểm Học sinh nguyên nhân bệnh phần ăn thiếu rau, củ, tươi nên thể bị thiếu vitamin C làm cho mạch máu giòn, dễ vỡ, gây chảy máu Đồng thời qua giáo dục em kỹ thiết lập phần ăn chứa đầy đủ chất, đặc biệt phải đủ loại vitamin muối khống Khi dạy 52: Phản xạ khơng điều kiện phản xạ có điều kiện Để tạo hứng thú học tập cho học sinh giáo viên mở câu chuyện “ Tào tháo với rừng mơ” Trong lần hành quân qua chặng đường dài, trời vừa nắng nóng, quân sĩ Tào Tháo vừa đói lại vừa khát, người mệt lã tưởng chừng khơng thể Tình hình nguy cấp phải hành qn qua đoạn đường dài đến nơi đóng quân Thấy vậy, Tào Tháo liền thông báo cho quân sĩ rằng: Các quân sĩ cố gắng lên chút nữa, phía trước có khu rừng mơ chín mọng, người mà ăn Cuối quân sĩ Tào Tháo đến nơi đóng quân Vậy quân sĩ lại hết khát ? Để giải đáp câu hỏi tìm hiểu 52: Phản xạ khơng điều kiện phản xạ có điều kiện Khi học phần II- Sự hình thành phản xạ có điều kiện, giáo viên nhắc lại câu hỏi đầu yêu cầu học sinh đưa quan điểm mình, sau học Giáo viên: Trịnh Thị Hiền Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học sinh đưa ý kiến, giáo viên chốt kiến thức, từ giúp em khắc sâu kiến thức hình thành phản xạ có điều kiện Cũng giáo viên sử dụng câu chuyện khác vào phần mở câu chuyện “ Mèo Trạng Quỳnh ” Một vị chúa có mèo đẹp, chúa yêu quý mèo Suốt ngày chúa chăm bẵm, chơi đùa với mèo mà khơng quan tâm đến việc triều Thấy vậy, Trạng Quỳnh liền bắt trộm mèo chúa mang nhà ni Chúa cho qn lính tìm kiếm khắp nơi, thời gian sau chúa thấy nhà Trạng Quỳnh có mèo giống liền đến đòi mèo lại Trạng quỳnh liền nói: Đây mèo thần để chứng minh mèo mình, Trạng Quỳnh liền mang hai bát cơm, bát bỏ đầy thịt, cá bát có cơm chan nước canh Con mèo liền tiến lại gần bát cơm chan nước canh ăn cách ngon lành Lúc này, Trạng Quỳnh liền nói: Chúa thấy đấy, nhà thần nghèo, khơng có tiền mua cá, thịt nên toàn ăn cơm chan với canh nên mèo nhà thần quen ăn mà thơi Mèo nhà chúa sống sung sướng , quen ăn cơm với cá thịt, nên mèo thần Lúc chúa đành mèo ấm ức Vậy chúa chịu mèo? Để giải đáp câu hỏi tìm hiểu 52: Phản xạ không điều kiện phản xạ có điều kiện Qua tìm hiểu kiến thức để giải đáp câu hỏi học sinh được: Chính Trạng Quỳnh tập cho mèo thói quen mới, ăn cơm chan với nước canh mà thơi Từ đó, học sinh khắc sâu kiến thức hình thành phản xạ có điều kiện Đồng thời qua giáo viên lồng ghép giáo dục học sinh rèn luyện thói quen học tập tốt, nếp sống văn minh… - Giải pháp 2: Sử dụng tình có thực tế vào giảng dạy Trong sống ngày, có nhiều tình nảy sinh làm xuất đầu em nhiều thắc mắc, em muốn tìm lời giải đáp cho thắc mắc Trong giảng dạy, giáo viên sử dụng tình tình có sẵn thực tế tình giả định mà giáo viên tạo có nội dung liên quan đến học, nhằm mục đích yêu cầu học sinh suy nghĩ tìm cách xử lí tình đó, điều đặt cho em câu hỏi lớn buộc em phải huy động trí não, tập trung trí tuệ để giải vấn đề, từ tạo cho em tâm học tập tốt, chủ động việc tìm tòi lĩnh hội kiến thức, nâng cao chất lượng môn + Biện pháp 1: Sử dụng tình có sẵn Các tình có sẵn tình nảy sinh sống ngày, quen thuộc với học sinh Việc sử dụng tình giảng dạy, tạo cho học sinh hứng thú, muốn tìm hiểu kiến thức để giải tình Cách thức thực hiện: Đối với giải pháp sử dụng tình có thực tế vào giảng dạy giáo viên sử dụng như: Bài 6: Phản xạ; 13: Máu môi trường thể; 14: Bạch cầu- miễn dịch; 15: Đông máu nguyên tắc truyền máu; 16: Tuần Giáo viên: Trịnh Thị Hiền Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh mơn Sinh học hồn máu lưu thông bạch huyết; 20: Hô hấp quan hô hấp; 21: Hoạt động hơ hấp… Một số ví dụ cụ thể: Khi dạy 6: Phản xạ Giáo viên mở tình huống: Khi tay ta chạm phải vật nóng, liền rụt tay lại Tại lại có tượng này? Để giải đáp câu hỏi nàychúng ta tìm hiểu 6: Phản xạ Từ tình này, tạo cho em tò mò, muốn tìm kiến thức để lí giải tượng Qua tìm hiểu kiến thức em phản xạ thể để trả lời kích thích từ mơi trường Đồng thời em giải thích chế phản xạ Từ em giải thích tương tự mà em gặp sống ngày Khi dạy 13: Máu môi trường thể Khi vào phần mở giáo viên đưa tình có thực tế : Gia đình bác Nam thơn Tân Lập có gái bị bệnh tiêu chảy, sau lấy thuốc cho uống, bác bắt gái phải uống nhiều nước, bác bảo: phải uống nhiều nước để bổ sung lượng nước bị thiếu Theo em việc bắt gái uống nhiều nước bị bệnh tiêu chảy bác Nam có không? Tại sao? Từ câu chuyện tạo cho em hứng thú muốn tìm hiểu kiến thức để lí giải cho dự đốn …sau học phần IMáu Giáo viên yêu cầu học sinh nói quan điểm Sau giáo viên chốt kiến thức: 90% huyết tương nước nên bị tiêu chảy hay bị sốt thể nước nhiều, máu trở nên đặc khó lưu thơng hệ mạch Vì người bệnh cần phải uống nhiều nước để bổ sung lượng nước bị hao hụt Từ giáo viên giáo dục kỹ sống cho em, để em xử lí gặp tình tương tự sống Khi dạy 14: Bạch cầu- miễn dịch Giáo viên mở cách đưa tình huống: Khi em dẫm phải gai, vết trầy xước đầu bị tấy đỏ, sưng đau chí bị cống mủ, sau vài hơm khỏi Vậy chân khỏi đâu? Cơ thể tự bảo vệ nào? Để giải đáp câu hỏi em tìm hiểu qua 14: Bạch cầu – miễn dịch Sau học xong phần I- Các hoạt động chủ yếu bạch cầu Giáo viên nhắc lại câu hỏi tình đầu yêu cầu học sinh nói lên suy nghĩ Sau giáo viên chốt lại kiến thức: Tại vết trầy xước bị tấy đỏ, sưng đau vi khuẩn tập trung công tạo thành ổ sưng viêm Sau vài hôm chân khỏi hoạt động bạch cầu tiêu diệt vi khuẩn, bảo vệ thể Cũng giáo viên sử dụng tình vào khác như: Có người nói rằng: “Tiêm vacxin tiêm vi khuẩn làm yếu vào thể, giúp thể khơng bị mắc bệnh” Theo em điều có hay không? Tại sao? Sau học xong phần II Miễn dịch Giáo viên nhắc lại câu hỏi tình đầu yêu cầu học sinh trả lời, sau chốt kiến thức: Thực tế tiêm vacxin tiêm vi khuẩn làm yếu, khơng khả gây bệnh vào thể, để thể tiết kháng thể chống lại bệnh Do sau tiêm vacxin bệnh đó, thể thể khơng mắc bệnh Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 10 Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học Ghép thận Giáo viên mở tình huống: Nam Hà tranh luận với vấn đề Nam: Theo tớ nghĩ, người có hai thận nên tặng thận cho người bị suy thận để cứu sống họ, thể bình thường Hà: Tớ lại nghĩ khác, hai thận thể người phải phối hợp với việc lọc thải chất thừa, chất độc hại Nên cho thể bị yếu nhiều, chí bị chết Em đồng ý với quan điểm bạn nào? Tại sao? Để giải đáp câu hỏi tìm hiểu 38: Bài tiết cấu tạo hệ tiết nước tiểu Khi học phấn II- Cấu tạo hệ tiết nước tiểu, giáo viên nhắc lại tình đầu yêu cầu học sinh trình bày quan điểm Sau đó, giáo viên chốt kiến thức: Ở người, thận có khoảng triệu đơn vị chức Nên thể thận, tự điều chỉnh cơng suất để đảm bảo hồn thành nhiệm vụ lọc hai thận Khi đó, để bù đắp q trình xử lí chất thải thừa thận mất, đơn vị thận thận lại tăng kích thước lên Vì sức khỏe người hiến thận bình thường Đây nghĩa cử cao đẹp người xã hội quan tâm ủng hộ Khi dạy 40: Vệ sinh hệ tiết nước tiểu Trước học mới, giáo viên đưa tình huống: Ban đêm Lan thường hay tiểu nhiều lần mà trời lại lạnh Lan băn khoăn khơng dám nói với bố mẹ, may có Linh bạn thân hay chơi với nhau, Lan liền tâm Linh mách cho mẹo nhỏ uống nước nhịn tiểu Vậy theo em, Linh nói hay sai? Để giải đáp câu Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 15 Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học hỏi tìm hiểu 39: Bài tiết nước tiểu Sau học phần II- Cần xây dựng thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ tiết nước tiểu tránh tác nhân có hại, giáo viên nhắc lại tình đầu yêu cầu học sinh đưa suy nghĩ Qua việc chủ động tìm hiểu kiến thức em dễ dàng được, cách mà Linh cho bạn Lan sai khoa học uống nước dẫn đến gây khó khăn cho cho trình tiết nước tiểu, bên cạnh nhịn tiểu lâu làm tăng nguy bị sỏi thận gây tắc nghẽn đường dẫn nước tiểu Từ giúp em hình thành thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ tiết nước tiểu - Giải pháp 3: Sử dụng câu hỏi liên quan đến thực tế vào giảng dạy Các câu hỏi nảy sinh thực tế gần gũi với em học sinh Việc sử dụng câu hỏi liên quan đến thực tế giảng dạy tạo cho em hứng thú muốn tìm hiểu kiến thức mơn để lí giải vấn đề mà em thường gặp, qua em thấy môn học trở nên gần gũi thiết thực u thích mơn học Cách thức thực hiện: Đối với giải pháp sử dụng câu câu hỏi liên quan đến thực tế vào giảng dạy, giáo viên sử dụng như: Bài 7: Bộ xương; 9: Cấu tạo tính chất cơ; 10: Hoạt động cơ; 14: Bạch cầu- miễn dịch; 17: Tim mạch máu; 20: Hô hấp quan hô hấp; 24: Tiêu hóa quan tiêu hóa; 27: Tiêu hóa dày; 28: Tiêu hóa ruột non… Một số ví dụ cụ thể: Khi dạy 7: Bộ xương Trước học mới, giáo viên đưa câu hỏi: Tại bị chết đuối, xác người phụ nữ mặt nước thường nằm ngửa, xác người đàn ông thường nằm sấp? Xác người phụ nữ thường nằm ngửa Giáo viên: Trịnh Thị Hiền Xác người đàn ông thường nầm sấp 16 Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học Để giải đáp câu hỏi tìm hiểu 7: Bộ xương, học phần ICác thành phần xương, giáo viên nhắc lại câu hỏi phần mở yêu cầu học sinh trình bày quan điểm Sau học sinh đưa ý kiến, giáo viên chốt kiến thức: Ở phụ nữ, trọng tâm thể thấp so với đàn ông cấu tạo khung xương chậu phát triển mạnh nên trọng lượng dồn phía hơng, mơng đùi Vì vậy, phần thân phía sau nặng hơn, xác phụ nữ bị chết đuối mặt nước thường hay nằm ngửa Còn đàn ơng, có ngực nở hơn, vai rộng nên trọng tâm thể dồn nhiều phía trước phần thể Vì thế, xác người đàn ơng chết đuối mặt nước thường hay nằm sấp Cũng từ đặc điểm học sinh giải thích thắc mắc có thực tế như: Tại phụ nữ giày cao gót nam giới lại khơng? Cũng giáo viên mở câu hỏi khác: Tại số người thực động tác uốn dẻo? Từ câu hỏi tạo cho em hứng thú muốn tìm kiến thức để trả lời thắc mắc Khi học phần III- Các khớp xương, giáo viên yêu cầu học sinh trình bày quan điểm Sau học sinh đưa ý kiến, giáo viên chốt kiến thức: Ở người bình thường, dây chằng có khả nối khớp xương lại với nhau, sợi dây chằng co giãn nhẹ giúp khớp xương vận động Nhưng số người chẳng hạn nghệ sĩ uốn dẻo, dây chằng họ qua luyện tập có khả co giãn tốt, thể họ trở nên mềm dẻo, thực động tác uốn dẻo mà người bình thường không làm Khi dạy 9: Cấu tạo tính chất Trước học mới, giáo viên đưa câu hỏi: Tại co, bắp ngắn lại phình to ra? Để giải đáp câu hỏi tìm hiểu 9: Cấu tạo tính chất Từ câu hỏi khơi dậy hứng thú học tập cho em, kích thích em tìm hiểu kiến thức để tìm câu trả lời, em được: Khi co, tơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố tơ dày làm cho bắp ngắn lại phình to Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 17 Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học Khi dạy 10: Hoạt động Bị “chuột rút” vận động nhiều Trước học mới, giáo viên đưa câu hỏi: Tại có tượng “chuột rút” vận động nhiều? Khi học phần II- Sự mỏi cơ, giáo viên nhắc lại câu hỏi yêu cầu học sinh giải thích, sau dó giáo viên chốt kiến thức: “Chuột rút” tượng bắp bị co cứng, không hoạt động Nguyên nhân vận động nhiều, thể nhiều mồ hôi, bị nước, thiếu ôxi, tế bào hoạt động điều kiện thiếu ơxi giải phóng nhiều axit lactic tích tụ gây đầu độc cơ, làm ảnh hưởng đến tượng co duỗi Để hạn chế tượng “chuột rút” cần khởi động kỹ trước vận động Khi dạy 14: Bạch cầu- miễn dịch Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 18 Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học Trước học mới, giáo viên đưa câu hỏi: Bệnh máu trắng có phải bệnh máu có màu trắng khơng? Để giải đáp câu hỏi tìm hiểu 14: Bạch cầu – miễn dịch Khi học phần I- Các hoạt động chủ yếu bạch cầu, giáo viên nhắc lại câu hỏi yêu cầu học sinh đưa phương án trả lời, sau giáo viên chốt kiến thức: Bệnh máu trắng bệnh máu có màu trắng Bệnh liên quan đến bạch cầu chủ yếu Vì lí ( di truyền, nhiễm độc ) tủy xương sản xuất bạch cầu non không lớn lên nên không thực chức bạch cầu chiến đấu bảo vệ thể tránh khỏi tác nhân có hại Mặt khác bạch cầu non không chết đi, bạch cầu non sinh mãi, tủy xương làm hết chổ tế bào bình thường nên người bệnh thường hay xanh xao, thiếu máu chảy máu khó cầm, dễ nhiễm trùng Khi tế bào vào máu gây nhiều tác hại khác, gây ung thư máu Khi dạy 17: Tim mạch máu Để tạo hứng thú học tập cho học sinh, giáo viên mở câu hỏi: Vì tim đập suốt đời không mỏi? Để giáp câu hỏi tìm hiểu 17: Tim mạch máu Khi tìm hiểu phần III- Chu kì co dãn tim, giáo viên nhắc lại câu hỏi u cầu học sinh giải thích, sau giáo viên chốt kiến thức: Tim đập nhịp nhàng suốt đời kể từ tháng thứ 3, lúc thai bụng mẹ lúc ta nhắm mắt xuôi tay Một chu kì tim kéo dài 0,8 giây, Pha tâm nhĩ co kéo dài chừng 0,1 giây, pha tâm thất co kéo dài chừng 0,3 giây Như giai đoạn co tim kéo dài 0,4 giây, sau tâm thất tâm nhĩ nghỉ 0,4 giây Tim đập suốt đời khơng mỏi thực ra, chu kì co tim, tâm nhĩ làm việc 0,1 giây nghỉ ngơi 0,7 giây ( làm việc ngày, nghỉ ngơi ngày), tâm thất làm việc 0,3 giây, nghỉ ngơi 0,5 giây ( làm việc ngày, nghỉ ngơi ngày) Do đó, tâm thất tâm nhĩ hồi sức dễ dàng, nên đập suốt đời không mỏi Khi dạy 20: Hô hấp quan hô hấp Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 19 Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học Giáo viên mở câu hỏi: Chắc hẳn em có lần hắt hơi, hắt hoạt động thể? Để giải đáp câu hỏi tìm hiểu 20: Hô hấp quan hô hấp Khi tìm hiều phần II- Các quan hệ hô hấp người chức chúng, giáo viên nhắc lại câu hỏi đầu yêu cầu học sinh giải thích, qua tìm hiểu kiến thức học sinh hắt phản xạ hô hấp thể nhằm loại bỏ vật lạ hay khí lạ lọt vào đường hơ hấp Khi dạy 24: Tiêu hóa quan tiêu hóa Để tạo hứng thú học tập cho học sinh, giáo viên mở câu hỏi: Tại ăn vừa nói, vừa cười lại hay bị sặc? Sau tìm hiểu kiến thức phần II- Các quan tiêu hóa, học sinh nuốt vừa nói, vừa cười làm cho nắp quản khơng đậy kín khí quản, thức ăn lọt vào đường dẫn khí làm ta bị sặc Khi dạy 27: Tiêu hóa dày Giáo viên mở câu hỏi: Tại prơtêin thức ăn bị dịch vị phân hủy prôtêin lớp niêm mạc dày lại bảo vệ, khơng bị phân hủy? Sau tìm hiểu kiến thức học sinh được: Trong dày có enzim pepsin có khả phân hủy prơtêin mạnh, lớp niêm mạc dày bảo vệ, khơng bị ăn mòn mặt dày lót lớp niêm mạc Lớp niêm mạc tiết chất nhầy bảo vệ phủ kín bề mặt niêm mạc ngăn chặn tác dụng tiêu hóa pepsin Khi dạy 28: Tiêu hóa ruột non Để tạo hứng thú học tập cho học sinh, giáo viên mở câu hỏi: Vì người ta nói, người bị mắc bệnh gan khả tiêu hóa kém? Để giải đáp câu hỏi tìm hiểu 28: Tiêu hóa ruột non, sau tìm hiểu kiến thức học sinh được: Dịch mật gan tiết ra, tạo mơi trường kiềm giúp đóng mở vòng mơn vị, điều khiển thức ăn từ dày xuống ruột, góp phần tiêu hóa hấp thụ mỡ Nên gan bị mắc bệnh làm giảm khả tiết mật, từ làm giảm khả tiêu hóa thức ăn - Giải pháp 4: Sử dụng câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ vào giảng dạy Các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ…được cha ông ta đúc kết lại qua nhiều hệ sở khoa học Hơn lại vấn đề gần gũi với sống ngày học sinh Việc sử dụng câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ…trong giảng dạy làm cho em cảm thấy môn Sinh học gần gũi, thân quen, từ tạo hứng thú học tập, nâng cao chất lượng môn cho học sinh Cách thức thực hiện: Đối với giải pháp sử dụng câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ…vào giảng dạy, giáo viên sử dụng như: Bài 25: Tiêu hóa ruột non; 30: Vệ sinh tiêu hóa; 33: Thân nhiệt; 47: Đại não; 52: Phản xạ khơng điều kiện phản xạ có điều kiện; 54: Vệ sinh hệ thần kinh… Một số ví dụ cụ thể: Khi dạy 25: Tiêu hóa khoang miệng Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 20 Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh mơn Sinh học Giáo viên mở câu tục ngữ: Cha ông ta thường nói “ Nhai kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa” Về mặt sinh học, em nghĩ câu tục ngữ này? Học sinh đưa suy nghĩ mình, giáo viên ghi nhanh câu trả lời em lên góc bảng Sau học xong phần I- Tiêu hóa khoang miệng, giáo viên nhắc lại câu tục ngữ yêu cầu em kiểm chứng lại lập luận ban đầu mình, từ giúp em khắc sâu kiến thức: Khi ăn, nhai kỹ, thức ăn nghiền nhỏ, thấm đẫm dịch tiêu hóa hiệu suất tiêu hóa cao, thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng nên no lâu Khi dạy 29: Hấp thụ dinh dưỡng thải phân Giáo viên mở bài: Cha ơng ta thường nói “ Lỗ miệng khoan thai, lỗ chơn thong thả” Câu tục ngữ muốn nói lên điều gì? Điều tạo cho em hứng thú muốn tìm hiểu kiến thức để lí giải ý nghĩa câu tục ngữ, đồng thời giúp em khắc sâu kiến thức vấn đề tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng thải phân Sau tìm hiểu kiến thức học sinh giải thích được: Ăn chậm, nhai kỹ ăn q trình tiêu hóa thức ăn tốt hơn, thức ăn nghiền nhỏ, trộn đều, thấm nước bọt, phần thức ăn biến đổi hóa học, thức ăn đưa đến quan tiêu hóa hấp thụ tối đa chất dinh dưỡng, quan tiêu hóa khoang bụng làm việc nhẹ nhàng, hiệu quả, lượng phân thải Khi dạy 30: Vệ sinh hệ tiêu hóa Giáo viên mở câu tục ngữ, cha ông ta thường nói: “ Ăn có chừng, dùng có mực” Em nghĩ điều này? Qua tìm hiểu kiến thức em việc tiêu hóa thức ăn hấp thụ chất dinh dưỡng người có giới hạn Nên ăn nhiều làm cho hệ tiêu hóa bị tải gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động tiêu hóa, mặt khác chất dinh dưỡng nhiều, thể không hấp thụ hết thải ngồi gây lãng phí Vì người phải có chế độ ăn uống điều độ Bên cạnh câu tục ngữ giáo dục đạo đức người tiêu cách hợp lí, khơng lãng phí Cũng giáo viên mở câu tục ngữ khác: “ Nhà mát, bát ngon cơm” Câu tục ngữ khuyên điều gì? Bằng kiến thức học kết hợp với kiến thức thực tế em được: Nhà tạo cảm giác mát mẻ, bát đũa tạo cảm giác làm cho người ăn cảm thấy ngon miệng Từ giáo viên lồng ghép giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh nơi ăn, chốn cho học sinh Ngồi ra, giáo viên sử dụng số câu tục ngữ khác như: “ Trời đánh tránh bữa ăn” “ Có thực vực đạo”… Khi dạy 33: Thân nhiệt Để tạo hứng thú học tập cho học sinh giáo viên mở câu ca dao: “ Cày đồng buổi ban trưa Mồ thánh thót mưa ruộng cày” Câu ca dao nói lên điều gì? Để giải đáp câu hỏi tìm hiểu 33: Thân nhiệt Khi học phần II- Sự điều hòa thân nhiệt, giáo viên nhắc lại câu ca dao yêu Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 21 Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học cầu học sinh giải thích ý nghĩa mặt sinh học câu ca dao này.Từ kiến thức điều hòa thân nhiệt em được: Thời tiết buổi trưa nắng nóng thể tiết mồ để điều hòa thân nhiệt, thêm vào ruộng cày có nước nên có độ ẩm cao, mồ từ thể khơng bay nên chảy thành dòng xuống ruộng giống mưa ruộng cày Mặt khác, câu ca dao nói lên nỗi vất vã người nông dân ln lạc quan, u đời Qua giáo viên lồng ghép giáo dục học sinh phải lạc quan sống, biết yêu lao động… Ngoài giáo viên sử dụng số câu tục ngữ khác như: “ Rét run cầm cập” Đây phản xạ thể, trời lạnh để điều hòa thân nhiệt thể run lên cầm cập sinh nhiệt làm nóng thể Hay câu tục ngữ “ Trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói” Câu tục ngữ có nghĩa trời nóng thể tiết mồ để điều hòa thân nhiệt nên thể nhiều nước dẫn đến mau khát; trời mát q trình chuyển hóa thể tăng lên nên cảm thấy nhanh đói Khi dạy 52: Phản xạ không điều kiện phản xạ có điều kiện Để tạo hứng thú học tập cho học sinh giáo viên mở câu tục ngữ: “ Dạy từ thủa thơ” Câu tục ngữ muốn nói lên điều gì? Để giải đáp câu hỏi tìm hiểu 52: Phản xạ khơng điều kiện phản xạ có điều kiện Khi tìm hiểu phần II- Sự hình thành phản xạ có điều kiện, giáo viên nhắc lại câu tục ngữ yêu cầu học sinh giải thích ý nghĩa câu tục ngữ Sau giáo viên chốt kiến thức: Các thói quen, nếp sống phản xạ có điều kiện hình thành đời sống cá thể Vì vậy, muốn có thói quen tốt, đức tính tốt cần phải rèn luyện cách lâu dài, phải uốn nắn từ nhỏ Khi dạy 54: Vệ sinh hệ thần kinh Giáo viên mở bằng câu tục ngữ: “ Ăn được, ngủ tiên Không ăn, không ngủ tiền thêm lo” Theo em câu tục ngữ muốn nói lên điều gì? Qua kiến thức hệ tiêu hóa, hệ thần kinh em được: Ăn có nghĩa q trình tiêu hóa tốt, thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng; ngủ nhu cầu sinh lí thể, có tác dụng bảo vệ, phục hồi khả làm việc hệ thần kinh Do đó, ngủ hệ thần kinh nghĩ ngơi phục hồi khả làm việc tốt Như vậy, ăn được, ngủ có sức khỏe tốt, người cảm thấy sung sướng, thoải mái ví giống tiên; khơng ăn, khơng ngủ thể bị mệt mỏi, khơng có sức khỏe để làm việc Qua đó, giáo viên lồng ghép giáo dục thói quen “ ngủ giờ, ngủ đủ giấc” cho học sinh Tính giải pháp Trong thực tế giảng dạy, việc vận dụng tình liên quan đến thực tiễn vào giảng dạy môn Sinh học nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh nhiều giáo viên Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 22 Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học nghiên cứu áp dụng, Tuy nhiên, mức độ áp dụng chưa nhiều, chưa đạt hiệu cao Trong đề tài “Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thứ học tập cho học sinh môn Sinh học 8” tơi muốn đưa giải pháp để áp dụng vào giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng mơn Trong giảng dạy, để có học thành cơng trước tiên học phải phát huy tính chủ động, tích cực, tự giác, sáng tạo học sinh Để làm điều trước bắt đầu vào giáo viên phải tạo tâm học tập tốt cho học sinh, thông qua việc mở cách kể cho học sinh nghe câu chuyện ngắn hay tình có thực tế đưa câu ca dao hay tục ngữ……liên quan đến chủ đề học giảng dạy yêu cầu học sinh nghiên cứu kiến thức để trả lời vấn đề có tình vào đó, điều tạo động lực thơi thúc em tập trung tìm hiểu kiến thức để giải vấn đề, từ khắc sâu kiến thức môn học Trong sống ngày, xung quanh sống em phát sinh tình thực tế, làm xuất đầu em nhiều câu hỏi: “Tại sao?” hay “Do đâu?” …các em tò mò, muốn tìm hiểu, muốn giải đáp thắc mắc Tuy nhiên thực tế giảng dạy nhiều giáo viên chưa trọng đến điều này, làm cho tiết học trở nên nhàm chán, mơn học trở nên xa lạ, khó hiểu Từ việc nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi, vấn đề nảy sinh thực tiễn kết hợp với kiến thức môn, mạnh dạn đưa số giải pháp, biện pháp như: Sử dụng câu chuyện ngắn, câu hỏi, tình có thực tiễn hay câu ca dao, tục ngữ vào giảng dạy nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp em chủ động việc lĩnh hội kiến thức, biết vận dụng kiến thức môn vào giải vấn đề thực tiễn liên quan Từ em u thích môn học hơn, đồng thời chất lượng môn nâng cao Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Kết khảo nghiệm: Sau áp dụng kinh nghiệm vào giảng dạy trường trung học sở Nguyễn Trãi kết thu qua kiểm tra học kì II năm học 2017 – 2018 kiểm tra học kì I năm học 2018 – 2019 sau: Năm học 2017 – 2018 Lớp Tổng số Giỏi Khá Trung bình 8A3 28 14 8a4 30 10 12 8a5 28 13 8a6 32 12 13 Tổng cộng 118 26 41 45 Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 23 Yếu Kém Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học Tỉ lệ 22% 34,7% 38,2% 5,1% 0% 8A1 30 14 8a2 34 13 12 8a3 27 11 10 8a5 28 10 Tổng cộng 119 25 43 44 21% 36,1% 37% 5,9% 0% 2018 – 2019 Tỉ lệ Qua kết trên, nhận thấy chất lượng học tập môn Sinh học tăng lên rỏ rệt, tỉ lệ học sinh yếu giảm đáng kể Kết khoa học: Qua thực tế giảng dạy trường THCS Nguyễn Trãi nhiều năm, nhận thấy học giáo viên tổ chức tình vào nhằm tạo tình có vấn đề, tạo tâm tốt cho học sinh trước vào tiết học trở nên sinh động nhiều, đa số học sinh hứng thú phát biểu xây dựng bài, thấy gần gũi giữa kiến thức môn với sống, tạo hứng thú học tập cho học sinh Những tình vào câu chuyện ngắn, câu hỏi liên quan đến thực tế, câuca dao, tục ngữ…được vận dụng phần mở đầu tạo tâm học tập tốt, làm kích thích tính tò mò, muốn khám phá, tạo cho em động lực để giải vấn đề đặt Khi học đến nội dung liên quan đến tình phần mở giáo viên yêu cầu học sinh lí giải cho nhận định tình đề cập Từ đó, vừa kích thích hứng thú học tập cho em vừa giúp em khắc sâu kiến thức mơn vận dụng kiến thức mơn vào giải thích tình thực tiễn Ngồi ra, rèn cho em kỹ vận dụng kiến thức khoa học mơn để lí giải số tình thực tế liên quan Các em có nhìn sâu sắc sống, từ hứng thú học tập hơn, chất lượng môn cao III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận: Sự sinh động, hấp dẫn môn phụ thuộc nhiều đến linh động, sáng tạo người giáo viên Nếu thật đầu tư biết cách đầu tư cho tiết dạy mơn Sinh học khơng khơ khan, nhàm chán nhiều người nghĩ Việc tổ chức tình vào cách sử dụng câu chuyện ngắn, câu hỏi, tình thực tế, câu ca dao, tục ngữ…vào giảng dạy môn Sinh học việc tạo hứng thú học tập cho học sinh góp phần rèn cho em kỹ vận dụng kiến thức môn để giải số vấn đề thực tiễn nảy sinh sống Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 24 Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học Trên kinh nghiệm mà thân đúc kết qua nhiều năm giảng dạy môn Sinh học trường trung học sở Nguyễn Trãi, Tôi tiến hành áp dụng đề tài năm học 2017 -2018 năm học 2018 – 2019 bước đầu đạt hiệu quả, chất lượng môn nâng cao Kiến nghị Để làm tốt công tác giảng dạy mơn Sinh học nói riêng mơn Sinh học nói chung, tơi xin có số kiến nghị sau: Đối với nhà trường: Tổ chức thường xuyên buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, hội giảng, để giáo viên học hỏi, nâng cao lực chuyên môn Đối với phòng giáo dục: Có thể tổ chức nhiều chuyên đề đổi phương pháp dạy học, triển khai sáng kiến kinh nghiệm hay để người học hỏi nâng cao lực chun mơn Trong q trình giảng dạy môn Sinh học trường trung học sở Nguyễn Trãi, với kinh nghiệm hạn chế tơi mong nhận góp ý chân thành từ đồng nghiệp, để giúp cho trình giảng dạy môn đạt hiệu cao Tôi xin chân thành cảm ơn! Krông Ana, ngày 25 tháng năm 2019 Người viết Trịnh Thị Hiền Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 25 Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 26 Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Tác giả Sách giáo khoa Sinh học Nhà xuất Giáo dục Tài liệu chuẩn KT- KN môn Sinh học Nhà xuất Giáo dục Lý luận dạy học Sinh học Nguyễn Phúc Chỉnh Tham khảo tài liệu qua internet, báo chí, phương tiện thông tin đại chúng thực tế địa phương Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 27 Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học MỤC LỤC Trang I PHẦN MỞ BÀI Trang 1 Đặt vấn đề Trang Mục đích nghiên cứu Trang II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Trang 1.Cơ sở lý luận…………………………………………………… Trang 2.Thực trạng Trang 3 Nội dung hình thức giải pháp……………………………… Trang Tính giải pháp…………………………………………… Trang 22 Hiệu sáng kiến…………………………………………… Trang 23 III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Trang Kết luận …………………………………………….… Trang 24 2.Kiến nghị: ……………………………………………………… Trang 24 Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 28 Trường THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học Giáo viên: Trịnh Thị Hiền 29 Trường THCS Nguyễn Trãi .. .Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh mơn Sinh học Tìm giải pháp hợp lí nhằm tạo hứng thú học tập mơn, giúp học sinh chủ động, tích cực, tự giác học tập, ... THCS Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học Tỉ lệ 22% 34,7% 38, 2% 5,1% 0% 8A1 30 14 8a2 34 13 12 8a3 27 11 10 8a5 28 10 Tổng cộng 119 25... Nguyễn Trãi Một số kinh nghiệm tổ chức tình vào gây hứng thú học tập cho học sinh môn Sinh học Trong thực tế giảng dạy tơi nhận thấy q trình dạy hocjgiaos viên tổ chức tình vào trước học mới, đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức các tình huống vào bài gây hứng thú học tập cho học sinh trong môn Sinh học 8, SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức các tình huống vào bài gây hứng thú học tập cho học sinh trong môn Sinh học 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn