SKKN Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9

23 74 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 22:54

Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9 UBND HUYỆN KRƠNG ANA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tên đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG TIN HỌC Lĩnh vực: Giáo viên môn Họ tên tác giả: Phạm Thị Ngọc Anh Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Trãi Krông Ana, tháng 02 năm 2019 MỤC LỤC Mục lục Trang PHẦN MỞ ĐẦU I.ĐẶT VẤN ĐỀ: II.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu: 2 Giới hạn đề tài: 3 Phương pháp nghiên cứu: PHẦN NỘI DUNG I.CƠ SỞ LÍ LUẬN: .3 II THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ: .3 III CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Mục tiêu giải pháp: Nội dung cách thức thực giải pháp: Ví dụ tích hợp cụ thể IV TÍNH MỚI CỦA GIẢI PHÁP: .5 V HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: .15 PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 16 I KẾT LUẬN: 16 II KIẾN NGHỊ: 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 19 Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học PHẦN MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ Ngay từ ngày đầu bước vào ngành giáo dục, thân tự nhủ với lòng cố gắng hết lòng, tâm với nhiệm vụ mà ngành giao phó, cố gắng hồn thành tốt nhiệm vụ thân để góp phần hồn thành mục tiêu chung giáo dục đào tạo em học sinh phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực để đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Trong giai đoạn nay, nước ta hội nhập với giới Thời đại cơng nghệ đòi hỏi đất nước, đặc biệt hệ trẻ phải có kiến thức định tin học ngoại ngữ; nhiên năm gần đây, việc sử dụng kiến thức môn học khác chương trình để giải số tình thực tiễn học vấn đề mà đòi hỏi người dạy người học phải có hiểu biết tương đối rộng, nhận biết kiến thức liên quan định, biết áp dụng kiến thức liên quan vào số tình để giải nhằm mang lại cho người học cách, tiếp nhận tri thức, giải vấn đề cách “đa chiều”, có logic mơn học… Chính thế, người giáo viên trung học sở Việt Nam đứng trước nhiệm vụ thử thách to lớn, đầy trách nhiệm là: Xây dựng bậc trung học sở vững chắc, đảm bảo cho tất trẻ em hồn thành có chất lượng cao bậc trung học sở để tiếp tục học tập tốt bậc học đồng thời giáo dục em phát huy tồn lực Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi sách giáo khoa tinh thần Nghị 29 - NQ/TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, tăng cường lực dạy học theo hướng “tích hợp, liên mơn” vấn đề cần ưu tiên Thực tế, dạy học tích hợp (DHTH) vấn đề Bất người giáo viên phổ thông sử dụng kỹ thuật chừng mực q trình dạy học để hồn thành mục tiêu giúp cho học sinh biết điều hữu ích thú vị sống, chuẩn bị cho em hành trang cần thiết để bước vào đời Các ví dụ đơn giản thường thấy là, giáo viên liên hệ tới kiến thức môn học khác, kiến thức thực tế đời sống vào giảng mơn để khắc sâu kiến thức cho học sinh, làm phong phú nội dung học, dạy học tích hợp Tích hợp hiểu kết hợp, tổ hợp nội dung từ môn học, lĩnh vực học tập khác nhau, có nghĩa đưa nội dung giáo dục có liên quan vào q trình dạy học mơn học như: tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục pháp luật; giáo dục chủ quyền quốc gia biên giới, biển, đảo; giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học bảo vệ mơi trường, an tồn giao thông nhằm phát huy tối đa hiệu nội dung dạy, tính sáng tạo học sinh Tuy nhiên, việc tích hợp kiến thức liên mơn dạy học tương đối mẻ Vì thế, để khai thác tối đa hiệu dạy đòi hỏi giáo viên phải tìm hiểu sâu kiến thức thuộc môn học khác để lồng ghép, xâu chuỗi kiến thức có liên quan vào dạy nhằm giúp học sinh ghi nhớ kiến thức cách tổng thể Điều đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian cơng sức, nhiên việc tích hợp kiến thức đòi hỏi phải mang tính chất trọng tâm, phù hợp với nội dung dạy, không làm cho dạy lan man, làm loảng kiến thức trọng tâm cần truyền thụ Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn tin học nhiều năm, soạn số tích hợp kiến thức liên mơn, thân xin mạnh dạn trao đổi số ý kiến kinh nghiệm thơng qua đề tài “Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học trường THCS Nguyễn Trãi năm học 2018 - 2019” Rất mong nhận góp ý, giúp đỡ q thầy cơ, để đề tài hoàn thiện hơn, nhằm phát huy cao hiệu dạy học II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề tài thực nhằm tích hợp kiến thức môn học khác, giáo dục công dân, âm nhạc, mỹ thuật… Những nội dung giáo dục có liên quan vào q trình dạy học như: tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục kỹ sống, bảo vệ mơi trường… có liên quan đến nội dung học, nhằm giúp học sinh ghi nhớ tái kiến thức học cách dễ dàng hơn, áp dụng vào thực tiễn sống, giúp em có nhìn tổng thể vấn đề mà mạng máy tính nói chung internet nói riêng Đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu kiến thức môn học khác có liên quan đến mơn Tin học áp dụng cho số dạy, nhằm khai thác tối đa hiệu dạy học, thực lớp (năm học 2018-2019) trường trung học sở Nguyễn Trãi, Xã Eana, Huyện Krông Ana, Tỉnh Đăk Lăk theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Giới hạn đề tài: - Đề tài nghiên cứu với nhiều đối tượng học sinh khác nhà trường Tuy nhiên, đối tượng học sinh kiến thức (hoặc đối tượng chưa học tin học chuyển đến) chưa nghiên cứu sâu kĩ - Đề tài ấp ủ nghiên cứu thời gian nhiều năm, chủ yếu học sinh lớp 9, năm học 2018-2019 trường THCS Nguyễn Trãi Phương pháp nghiên cứu: Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học - Nghiên cứu tài liệu, nghị quyết, hướng dẫn tích hợp liên mơn - Nghiên cứu kiến thức môn học khác có liên quan thơng qua sách giáo khoa, thơng tin sách, báo, mạng - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm dạy học - Phương pháp điều tra, phân tích, so sánh tổng hợp - Phương pháp trò chuyện đúc, rút kinh nghiệm từ đồng nghiệp học sinh - So sánh chất lượng học sinh qua kiểm tra sau tiết dạy PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ - Theo kỉ yếu hướng dẫn dạy học tích hợp liên mơn “tích hợp hiểu kết hợp, tổ hợp nội dung từ môn học, lĩnh vực học tập khác (theo cách hiểu truyền thống từ trước tới nay) thành “môn học” lồng ghép nội dung cần thiết vào nội dung vốn có mơn học (như: lồng ghép nội dung giáo dục dân số, mơi trường, an tồn giao thơng… xây dựng mơn học tích hợp từ mơn truyền thống” - Dạy học tích hợp mơn tin học giúp phát triển lực, đặc biệt trí tưởng tượng khoa học lực tư học sinh, ln tạo tình để học sinh vận dụng kiến thức gần với sống, tạo hứng thú học tập xem biện pháp giảm tải tâm lí học tập có hiệu có ý nghĩa - Làm cho học sinh thấu hiểu ý nghĩa kiến thức cần tiếp thu, tích hợp cách hợp lí, có ý nghĩa nội dung gần với sống hàng ngày vào mơn học, từ tạo xúc cảm nhận thức, làm cho học sinh nhẹ nhàng vượt qua khó khăn nhận thức việc học tập trở thành niềm vui, hứng thú học sinh II THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ: - Được quan tâm, đạo, tạo điều kiện mặt Ban Giám Hiệu nhà trường hỗ trợ, quan tâm Tổ mơn Tốn Tin kết hợp, phối hợp nhịp nhàng, đồng thầy cô tổ mơn, đồng nghiệp ngồi nhà trường để thực đề tài áp dụng đề tài trình giảng dạy - Mặc dù Tin học môn học khoa học tự nhiên, sở, tảng nhiều lĩnh vực khoa học Tuy tin học môn môn học tự chọn nên học sinh chưa thật xem trọng, học sinh đam mê đa số em thụ động trình tiếp thu kiến thức Cụ thể là: Trong năm học 2018-2019 trường THCS Nguyễn Trãi qua làm kiểm tra khối lớp gồm lớp 9A1, 9A2, 9A3, tỷ Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học lệ học sinh giỏi thấp, tỷ lệ học sinh yếu cao so với quy định chung: Sĩ số Giỏi Khá T.bình Yếu Kém 9A1 37 12 11 13 0 9A2 32 07 10 12 9A3 28 07 11 Tổng 97 26 26 36 Tỉ lệ: Giỏi: 26 ( 26,8%) Khá: 26 (26,80%) Trung bình 36 (37,12%) Yếu: (6,18%) Kém: (3,09%) - Giỏi + khá: 53.60% - Trung bình: 37,13% - Yếu + kém: 9,27% Trong bối cảnh giáo dục dần tiếp cận với chương trình dạy học đổi giáo dục, cấp quản lý giáo dục phát động thi tích hợp kiến thức liên mơn Dạy học tích hợp, liên môn xuất phát từ yêu cầu mục tiêu dạy học phát triển lực học sinh , đòi hỏi phải tăng cường yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức vào giải vấn đề thực tiễn Khi giải vấn đề thực tiễn, bao gồm tự nhiên xã hội, đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiến thức tổng hợp, liên quan đến nhiều môn học Việc kết hợp kiến thức nhiều môn học để giải giải vấn đề môn làm cho học sinh hứng thú tiết học Giúp học sinh tiếp thu tốt hơn, ghi nhớ tốt đặc biệt học sinh ngày có niềm đam mê với mơn tin học Tuy nhiên, số giáo viên lúng túng việc tích hợp kiến thức liên mơn, dẫn đến tiết học rời rạc, nhàm chán Xuất phát từ thực trạng nói trên, tơi mạnh dạn đề số phương pháp nhằm giúp cho việc tích hợp kiến thức liên mơn vào mơn tin học trường THCS Nguyễn Trãi năm học 2018 – 2019 thực cách hiệu quả, mục đích cuối nâng cao chất lượng tiết học, giúp học sinh đam mê, tiếp thu tốt nâng kết học tập cuối kì, cuối năm III CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Mục tiêu giải pháp : Hiện nay, cấp quản lý giáo dục phát động thi tích hợp kiến thức liên mơn, nhằm giúp cho giáo viên làm quen dần với chương trình dạy học đổi giáo dục Qua kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy trường trung học sở, mặt khác thân soạn số dạy tích hợp kiến thức liên mơn, có hội thẩm định dạy tích hợp kiến thức liên môn thầy cô môn tin học ngành, tơi nhận thấy: nhiều thầy có nhiều ý tưởng hay, tích hợp nội dung kiến Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học thức phù hợp, khoa học, qua khai thác tối đa hiệu dạy học, giúp học sinh có nhìn tổng qt vấn đề cần nghiên cứu… Tuy nhiên, số thầy chưa khai thác tốt nội dung tích hợp, lúng túng tích hợp kiến thức làm cho dạy lan man, chưa bật trọng tâm cần nghiên cứu… vấn đề tích hợp kiến thức liên mơn tương đối mẻ đòi hỏi giáo viên phải nắm vững kiến thức nhiều môn Xuất phát từ vấn đề đó, thân tơi xin mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ đồng nghiệp vấn đề tích hợp kiến thức liên mơn, qua đưa số “ý tưởng” tích hợp vài dạy chương trình Tin Học Vậy mục tiêu đề tài tìm hướng phù hợp lồng ghép kiến thức tích hợp đạt hiệu nhất, bền vững Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp: Khi nghiên cứu áp dụng đề tài này, thân tơi với khả kiến thức hạn chế, mạnh dạn, xin nêu ý tưởng mình, khơng dám để thầy áp dụng, rập khuôn theo đề tài cá nhân mà mong ước “một ý tưởng” để thầy cô nghiên cứu, sáng tạo… để học tin học khơ khan, khơng trở ngại, khó khăn cho học sinh q trình học tập Đó điều hạnh phúc cho em học sinh thân người giáo viên tơi, chất lượng học tập em nâng lên vượt bậc… NỘI DUNG CỤ THỂ Ví dụ 1: Áp dụng “TIN HỌC VÀ XÃ HỘI” – Tiết 1- Phần (sgk) Bước 1: Nắm tổng quát kiến thức trọng tâm học: - Lợi ích ứng dụng tin học - Tác hại tin học xã hội Giáo viên khai thác nội dung hình ảnh sách giáo khoa, khai thác thêm video để thấy tin học ứng dụng mạnh mẽ đời sống xã hội đại Bên cạnh lợi ích to lớn mà tin học mang lại có tác động mặc tích cực tiêu cực mà cần tìm hiểu Bước 2: Thu thập kiến thức liên quan mơn có liên quan đến nội dung học, cụ thể như: - Môn ngoại ngữ tiếng Anh: - Vai trò tin học ngoại ngữ quan trọng có mối quan hệ gần gũi với Nếu bạn giỏi ngoại ngữ sử dụng tốt phần mềm ứng dụng phức tạp Ngược lại, bạn rành tin học bạn học ngoại ngữ qua phần mềm hỗ trợ… - HS vận dụng kiến thức môn tiếng Anh học để sử dụng máy tính tìm hiểu trang wed liên quan - Môn Âm nhạc 7: - Tình yêu thiên nhiên, đất nước - Ca ngợi Tổ quốc Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn Tin học - Ca ngợi thầy cô, bạn bè - Môn Giáo dục công dân 11 13: - Trách nhiệm niên nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Nêu tệ nạn xã hội cách đề phòng, chống Thế tự chủ? - Trường hợp bạn học sinh lớp nêu hình tệ nạn xã hội chưa? bạn có tính tự chủ chưa? - Mơn Ngữ văn: - Vận dụng tích hợp kiến thức mơn Ngữ văn tìm sưu tầm câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn lời khuyên thầy cô, cha mẹ, bạn bè khuyên bảo, rèn luyện tính cách, phẩm chất đạo đức… người đặc biệt lứa tuổi cắp sách đến trường (bạn bè với bạn bè) - Môn lịch sử: - Nêu thành tựu khoa học đạt cách mạng công nghiệp lịch sử tại? Bước 3: Sưu tập thơng tin, hình ảnh, video clip lợi ích, tác hại, cách ứng dụng lợi ích phòng tránh, giảm thiểu tác hại…, vấn đề liên quan đến nội dung học - Sưu tập thơng tin liên quan tích cực đến lợi ích mà tin học mang lại, tác động tốt đến mặt đời sống người - Sưu tập hình ảnh, video clip liên quan tích cực đến lợi ích mà tin học mang lại, tác động tốt, tác động tiêu cực đến đời sống người - Sưu tập video, clip hát ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi thầy cơ, tuổi học trò… Bước 4: Soạn bài, lồng ghép tích hợp nội dung kiến thức vào học phù hợp với kiến thức môn khâu, phần học - Sau thu thập đầy đủ thơng tin, hình ảnh, video clip liên quan đến học, cần soạn giáo án dạy bình thường, sau tích hợp nội dung kiến thức vào dạy hai cách sau: + Tích hợp nội dung liên quan vào phần học liên hệ thực tế, mở rộng kiến thức phần học +Tích hợp kiến thức vào cuối học để củng cố, mở rộng, đào sâu kiến thức cho học sinh Bước 5: Hệ thống kiến thức học, yêu cầu học sinh đưa cảm nhận vấn đề nghiên cứu, qua xác định vai trò trách nhiệm thân thực trạng vấn đề đặt ra: - Khi kết thúc học, giáo viên củng cố kiến thức học, đồng thời nêu số câu hỏi yêu cầu học sinh rút câu trả lời như: + Kể thêm lợi ích mà tin học mang lại trực tiếp gián tiếp cho thân em người xung quanh? Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học + Lợi ích ta cần phát huy, tác hại ta cần hạn chế, khắc phục Vậy để góp phần ngăn chặn tác hại đó, cần phải làm gì? Ứng với phần học, tích hợp giáo viên chèn vào hình ảnh minh họa, video, clip phù hợp với nội dung cần tích hợp đưa hệ thống câu hỏi giúp học sinh nắm kiến thức cách tổng quát Ví dụ 2: Áp dụng “ BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH” - phần (sgk) Bước 1: Nắm tổng quát kiến thức trọng tâm học - Vì cần phải bảo vệ thơng tin máy tính - Có lí làm cho thơng tin máy tính bị - Đề phòng máy tính thơng tin ta phải thực biện pháp đề phòng nào? Bước 2: Thu thập kiến thức liên quan mơn khác có liên quan đến nội dung học - Môn giáo dục công dân - 18: Giáo dục đạo đức học sinh sử dụng cơng nghệ thơng tin tài tuyệt đối không vi phạm pháp luật - Môn công nghệ 8: Chi tiết máy + Kết hợp với đoạn video giải thích yếu tố ngẫu nhiên trình sản xuất + Trong sản xuất chi tiết máy, có phải 100% sản phẩm sản xuất dùng hết khơng có sản phẩm hư hỏng khơng? Vì sao? + Tuổi thọ vật dụng đồ vật có phải dùng một ngày, tháng, năm vĩnh cửu hay không? Khi nên bổ sung thay thế? - Môn sinh học – 13: + Liên hệ giải thích yếu tố tuổi thọ thiết bị máy tính + Tác hại ánh sáng chiếu trực tiếp vào phận máy tính - Mơn vật lí lớp 7: Giải thích cần phải bảo quản máy móc tránh nơi ẩm ướt Bước 3: Sưu tập thơng tin, hình ảnh, video clip lợi ích, tác hại, cách ứng dụng lợi ích phòng tránh, giảm thiểu tác hại…, vấn đề liên quan đến nội dung học + Sưu tập thông tin liên quan đến yếu tố công nghệ - vật lí, yếu tố bảo quản – sử dụng + Sưu tập hình ảnh, video clip tượng tia hồng ngoại chiếu trực tiếp vào vật liệu bị oxi hóa, ăn mòn Bước 4: Tích hợp nội dung kiến thức vào học: Tương tự học có tích hợp liên mơn khác Sau thu thật đầy đủ thông tin, hình ảnh, video clip liên quan đến học, cần soạn giáo án dạy bình thường, sau tích Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học hợp nội dung kiến thức vào dạy cách là: + Tích hợp nội dung liên quan vào phần học liên hệ thực tế, mở rộng kiến thức phần học + Tích hợp kiến thức vào cuối học để củng cố, mở rộng, đào sâu kiến thức cho học sinh Bước 5: Hệ thống kiến thức học, yêu cầu học sinh đưa cảm nhận vấn đề nghiên cứu, qua xác định vai trò trách nhiệm thân thực trạng vấn đề đặt ra: Khi kết thúc học, giáo viên củng cố kiến thức học, đồng thời nêu số câu hỏi yêu cầu học sinh rút câu trả lời như: + Hiện tượng ăn mòn kim loại diễn nào? + Vì tắt máy vi tính (thực lệnh) khác với tắt tivi (rút điện bấm cơng tắc nguồn hình) Ứng với phần học, tích hợp giáo viên chèn vào hình ảnh minh họa, video clip phù hợp với nội dung cần tích hợp đưa hệ thống câu hỏi giúp học sinh nắm kiến thức cách tổng quát VÍ DỤ TÍCH HỢP CỤ THỂ Do cấu trúc sáng kiến dung lượng khơng nhiều, khơng thể mơ tả đầy đủ cấu trúc tích hợp Vậy tơi xin nêu ví dụ cụ thể giáo án tin học 9: Bài 7: Tin học xã hội – phần Hoạt động Thầy Trò Gv: Gọi HS đọc phần a) Lợi ích ứng dụng tin học HS: đọc (SGK/70) Gv: Phát phiếu học tập cho học sinh yêu cầu học sinh thảo luận điền vào bảng sau: (thời gian thảo luận 3-4 phút) Em chọn ứng dụng thích hợp để điền vào lĩnh vực mà em cho đúng: Máy siêu âm, học tin học, nghe nhạc, thi giải toán mạng, hát ca ngợi Tổ quốc (lớp 7), dây chuyền sản xuất lắp ráp ô tô tự động, máy chụp phim X Quang, games, hệ thống ánh sáng vòi phun nước tự động St Lĩnh vực Ứng dụng t Giáo dục Y tế Tự động hóa điều khiển Giải trí Nội dung cần đạt Tin học xã hội đại: a) Ứng dụng tin học ngày phong phú phát triển Kết tương ứng là: + Giáo dục: Học tin học, thi giải toán mạng, hát ca ngợi tổ quốc (lớp 7) + Y tế: Máy siêu âm, máy chụp phim X Quang + Tự động hóa điều khiển: Dây chuyền sản xuất lắp Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học Gv: Trình chiếu bảng đáp án lên hình cho học sinh xem đối chiếu kết Vận dụng môn Âm nhạc lớp 7: Giáo viên trình chiếu cho học sinh xem nghe hát “Ca ngợi Tổ quốc” nhạc sĩ Hồng Vân qua giáo dục lòng yêu nước, yêu tổ quốc, yêu quê hương mà nhạc sĩ Hồng Vân gửi gắm vào Gv: Chia lớp thành nhóm thực theo u cầu sau: (3-5 phút) + Nhóm 1: Rơbốt thám hiểm đáy biển + Nhóm 2: Tìm địa trang Web hỗ trợ học tiếng Anh trực tuyến + Nhóm 3: Tìm số Clip điều khiển tự động hóa + Nhóm 4: Em kể tên số hoạt động có ứng dụng tin học nhà trường? Gv: Thu thập kết nhóm, trình chiếu cho học sinh quan sát kết cho nhận xét (kết tương tự sau) - Nhóm 1: https://www.youtube.com/watch? v=PyQtxxmd3nQ https://www.youtube.com/watch? v=5riPKdpuoiI - Nhóm 2: http://www.tienganhonline.net.vn http://www.mshoatoeic.com/ - Nhóm 3: https://www.youtube.com/watch?v=Lj9qgMGypg https://www.youtube.com/watch?v=-WH7917eG0 - Nhóm 4: + Thi “Rung chng vàng” + Thi “Theo dòng lịch sử” + Xem phim trực tuyến “Đỉnh cao chiến thắng” nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 Gv: Trình chiếu hình ảnh ứng dụng tin học xã hội ngày ráp ô tô tự động, hệ thống ánh sáng vòi phun nước tự động + Giải trí: Nghe nhạc, (có thể) nghe hát ca ngợi Tổ quốc (lớp 7), games - Tin học ứng dụng lĩnh vực xã hội như: Giáo dục, y tế, kinh doanh, quản lý, điều hành - Sự phát triển mạng máy tính, biệt Internet cho ứng dụng học ngày biến đặc làm tin phổ Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học Gv: Từ kết trên, ta thấy tin học ứng dụng lĩnh vực đời sống xã hội Ở nước ta, Tin học ứng dụng chưa? Vận dụng môn GDCD lớp Trách nhiệm niên nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước giải thích câu hỏi sau: Ta biết, năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp Vậy trách nhiệm niên nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nào? Hình ảnh Robot điều dưỡng Hình ảnh hội nghị trực tuyến Hình ảnh chuẩn đốn chữa bệnh 10 Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn Tin học từ xa Bán hàng qua mạng (Trách nhiệm niên sức học tập văn hóa, khoa học kỹ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng trị, có lối sống lành mạnh… tích cực tham gia hoạt động trị - xã hội, lao động sản xuất) Gv: Trình chiếu hình ảnh  Học sinh xem trả lời câu hỏi: Từ hình ảnh trên, Theo em, ứng dụng Tin học có giúp tăng hiệu sản xuất cơng tác quản lí khơng? Kết hợp xem giải thích hình 58 sgk giáo dục kỹ sống cho học sinh: Hiện với phát triển bùng nổ Internet, việc mua bán khơng diễn trước, nghĩa đến tận nơi bán mua phải mang hàng Ngày ta cần máy tính điện thoại thơng minh kết nối với internet ta mua hàng trực tuyến với nhiều mẫu mã đa dạng, hình ảnh phong phú ta lựa chọn đặt mua mà không cần phải đến cửa hàng trước Tuy nhiên, với phát triển vũ bão trang bán hàng trực tuyến cần phải biết lựa chọn trang web có uy tín, chất lượng để mua chẳng hạn: lazada.vn, amazon.com… để tránh mua hàng chất lượng hàng giả… Gv: Cho gọi học sinh đọc phần b) Sgk/tr 71 Trình chiếu hình ảnh cho học sinh quan sát Gv: Trình chiếu giải thích ý nghĩa hình Xen với gọi học sinh lấy ví dụ “thay đổi nhận thức cách thức tổ chức, vận hành hoạt động xã hội.” Gv: Vì lại thay đổi phong cách sống? - Vận dụng kỹ sống giáo dục việc lạm dụng công nghệ tin học: Việc thay đổi phong cách sống mang lại nhiêu lợi ích Tuy nhiên, nhiều người nhiều quan 11 b) Tác động tin học xã hội * Tác động tích cực: - Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu sản xuất, cung cấp dịch vụ quản lí Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học máy vi tính hỏng (vì q phụ thuộc ỷ lại) nên cơng việc họ chậm lại khơng làm việc hiệu suất công việc thấp Bên cạnh giới trẻ việc lạm dụng điện thoại mạng xã hội nên dẫn đến sống ảo, xem tìm hiểu thơng tin mạng khơng có chọn lọc nên để lại nhiều hệ lụy cho xã hội Lợi ích tác động tích cực tin học mang lại cho nhiều Song bên cạnh có nhiều tiêu cực đáng phải suy nghĩ Gv trình chiếu trường hợp vi phạm pháp luật tin học để lại - Thay đổi nhận thức cách thức tổ chức, vận hành hoạt động xã hội - Thay đổi phong cách sống người - Tin học máy tính ngày thật trở thành động lực lực lượng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội * Tác động tiêu cực: - Nghiện games, cá độ, truy cập trang web không lành lạnh - Không làm chủ thân, dễ dẫn đến tệ nạn xã hội như: Bạo lực, trộm cắp, giết người Vận dụng kiến thức mơn GDCD lớp Phòng, chống tệ nạn xã hội nhắc lại: - Thế tệ nạn xã hội? Để phòng, chống tệ nạn xã hội Pháp luật nước ta quy định nào? (- Tệ nạn xã hội bao gồm hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức pháp 12 Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học luật, gây hậu xấu mặt đời sống xã hội Pháp luật quy định: Cấm đánh bạc hình thức nào, nghiêm cấm tổ chức đánh bạc; nghiêm cấm đồ chơi trò chơi có hại cho phát triển lành mạnh trẻ…) Vận dụng kiến thức môn GDCD lớp giải thích: học sinh lớp trường hợp có tính tự chủ chưa? (Tự chủ làm chủ thân, người làm chủ suy nghĩ, tình cảm hành vi hồn cảnh…) - Xử lí tình huống: Nếu bạn bạn người thân em em xử lý nào? (Gợi ý: Tìm hiểu hồn cảnh thân gia đình bạn nào, nhờ thầy cơ, bạn bè khuyên bảo, giải thích tác hại việc nghiện games…) GV: Nêu số gương ứng dụng công nghệ thơng tin có hiệu quả, tác động tối xã hội Hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng Lễ trao giải hội thi 13 Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học tin học trẻ tồn quốc lần thứ XXIV năm 2018 Ví dụ: Mẹ cha công đức sinh thành Ra trường thầy dạy học hành cho hay Vận dụng kiến thức môn Ngữ văn tìm Ăn chọn nơi, chơi câu ca dao, tục ngữ, danh ngơn nói lời chọn bạn khun thầy cơ, gia đình bạn bè Gần mực đen, * Thực hành, luyện tập: - Tìm ca khúc hát tình yêu quê hương, đất gần đèn sáng nước - Tìm video thu hoạch nơng nghiệp cơng nghệ cao Vận dụng Tích hợp mơn lịch sử 8: Nói đến cách mạng cơng nghiệp nói đến thay đổi lớn lao mà mang lại lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội Nhìn lại lịch sử, người trải qua nhiều cách mạng khoa học kỹ thuật lớn Mỗi cách mạng đặc trưng thay đổi chất sản xuất thay đổi tạo đột phá khoa học công nghệ HS cho biết thành tựu mà khoa học công nghệ đạt cách mạng công nghiệp trước đột phá công nghệ số cách mạng lần thứ Đó cách mạng cơng nghiệp 4.0(Internet of things) Internet kết nối vạn vật Công nghiệp 4.0 với thành tựu Trí tuệ Nhân tạo, với máy móc tự động thơng minh ô-tô tự lái, in ấn chiều, kết nối vạn vật (IoT), công nghệ sinh học công nghệ nano,… - Vận dụng tích hợp mơn ngoại ngữ: ( Tiếng Anh) Ngoại ngữ tin học có vai trò vơ quan trọng tất lĩnh vực hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế tất 14 Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn Tin học quốc gia Gv:Vậy “làm để tắt, đón đầu, để hệ học sinh, sinh viên Việt Nam vươn lên tầm cao trí tuệ giới? Câu trả lời là: phải đầu tư, phát triển giáo dục, đặc biệt “ phải biết, phải giỏi ngoại ngữ tin học” * Vận dụng: - Tích hợp môn Mỹ thuật: GV yêu cầu HS nhà em vẽ tranh mô tả ứng dụng tin học tương lai vẽ nước ta năm 2020 IV.TÍNH MỚI CỦA GIẢI PHÁP: Khi áp dụng giải pháp mới, đúc kết kinh nghiệm qua nhiều năm trình thực đề tài, nhận thấy em hào hứng học học có tích hợp kiến thức liên mơn Vì thế, em khám phá tiếp nhận kiến thức cách sâu sắc nhất, tổng thể Khơng sợ sệt, khó khăn ghi nhớ kiến thức học Bởi em khơng học thuộc lòng theo u cầu sách giáo khoa, mà em ghi nhớ kiến thức theo cách cảm nhận miễn nắm vững nội dung học, em tự tìm tòi nghiên cứu thêm kiến thức lúc rảnh rỗi, giới thiệu cách tiếp nhận kiến thức khoa học trước lớp, hầu hết em hào hứng, đua sáng tạo, làm cho tiết học môn tin học sôi hơn, sinh động hơn, khí đặc biệt làm cho kiến thức liên mơn có mối liên hệ chặt chẽ hơn, rút ngắn khoảng cách, giúp môn tin học với môn học khác trở nên gần gũi hơn, gắn bó mật thiết Thực tế cho thấy giảng dạy tích hợp - liên mơn đem lại lợi ích kích thích giáo viên tư không ngừng trau dồi kiến thức nhiều lĩnh vực, mơn khác để có phơng kiến thức sâu, rộng đủ để đáp ứng với đòi hỏi ngày cao dạy học Bên cạnh học sinh hứng thú với tiết học hơn, dễ hiểu hiểu sâu nội dung học Đặc biệt em có chuyển biến rõ rệt khả vận dụng kiến thức, kỹ vào thực tiễn Chúng ta cần tích cực dạy học theo hướng tích hợp - liên mơn nhằm nâng cao chất lượng dạy học Từ khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức môn học khác để giải tình thực tiễn, tăng cường khả vận dụng tổng hợp, khả tự học, tự nghiên cứu Đó tính ứng dụng thực tế phương pháp dạy học tích hợp V HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng: 15 Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học Sau khoảng thời gian nghiên cứu, áp dụng “Một vài kinh nghiệm tích hợp liên mơn tin học 9” vào tiết dạy tiến hành cho học sinh làm kiểm tra khảo sát lại khối lớp 9A4, 9A5, 9A6 thấy kết nhận thức em thông qua kiểm tra khảo sát sau áp dụng đề tài với tỉ lệ điểm sau: 9A4 9A5 9A6 Tổng Sĩ số 35 30 29 94 Giỏi 15 10 10 35 Khá 13 11 32 T.bình 11 26 Yếu 1 Kém 0 0 Tỉ lệ: Giỏi: 35 ( 37,2%) Khá: 32 (34,0%) Trung bình 26 (27,7%) Yếu: (1,1%) - Giỏi + khá: 71,2% - Trung bình: 27,7% - Yếu: 1,1% So sánh kết thống kê thấy sau áp dụng phương pháp để tích hợp kiến thức liên mơn vào mơn tin học, qua vận dụng để khắc sâu kiến thức môn môn Tin học thời gian, đối tượng học sinh với đặc điểm nhận thức kết nâng lên nhiều Cụ thể sau: - Tỉ lệ khá, giỏi tăng cao từ 53,60% → 71,2% - Trung bình từ 37,13% → 27,7% (do số học sinh trung bình tăng lên học sinh giỏi nên tỉ lệ suy giảm) - Yếu, giảm xuống từ 9,27% → 1,1% PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Qua q trình giảng dạy tơi áp dụng phương pháp tích hợp kiến thức liên môn để hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức môn học khác vào việc ghi nhớ kiến thức tin học, qua em vận dụng để giải thích tượng Tin học, tơi nhận thấy học sinh nắm vững kiến thức thức hơn, giải thích tượng có định hướng rõ ràng, nắm vũng kiến thức học xác, sâu sắc Trong trình học Tin học học sinh biết cách phát chiếm lĩnh kiến thức mới, chất lượng học tập học sinh tăng lên Tôi thấy việc vận dụng “Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học 9” để giải thích tượng Tin học giúp học sinh giảm bớt căng thẳng học môn Tin học Làm cho học sinh có hứng thú học tập tốt mơn Tuy nhiên kết đạt trình áp dụng chưa thật đồng (vẫn học sinh yếu - chiếm tỉ lệ 16 Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học 1,1%) Vì số học sinh có tính ỷ lại học tập, ý thức học tập, ý thức tự học chưa thật cao phụ thuộc vào việc nhận thức, việc lắng nghe việc thích học học sinh II KIẾN NGHỊ: Trong trình thực đề tài xin phép đề xuất số nội dung sau: Đối với Phòng giáo dục đào tạo: Hàng năm có nhiều SKKN xếp loại đưa lên trang wed phòng theo lĩnh vực để dễ dàng tìm kiếm để tham khảo Hỗ trợ nhà trường nhiều sở vật chất để giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy Đối với nhà trường: Tăng cường sở vật chất lắp đặt máy chiếu phòng học tài liệu liên quan để giáo viên dễ dàng áp dụng phương pháp dạy học Các tổ chuyên môn tăng cường tổ chức thao giảng, chuyên đề đổi phương pháp dạy học để giáo viên học hỏi Đối với giáo viên : Để giúp học sinh hứng thú đạt kết tốt việc vận dụng “Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học 9”, điều tiết dạy giáo viên phải tích cực, yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình, truyền đạt xác, ngắn gọn đầy đủ nội dung, khoa học lơ gíc, qua kích thích tính sáng tạo học sinh, cách cho em nêu lên ý tưởng sáng tạo nêu lên kiến mình, kích thích cho em phát triển tư duy, độ bền kiến thức tốt + Thường xuyên động viên, nhắc nhở em yếu, biểu dương em giỏi, cập nhật vào sổ theo dõi kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để có biện pháp giúp đỡ kịp thời, kiểm tra thường xuyên tập vào đầu tiết học, làm em có thái độ đắn, nề nếp tốt học tập + Ln chấm chữa đúng, xác, có rút kinh nghiệm, uốn nắn kịp thời sai sót học sinh + Không ngừng phấn đấu, học hỏi, trao đổi, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao chất lượng dạy học việc làm thường xuyên người giáo viên Để làm tròn nhiệm vụ ấy, người giáo viên phải suy nghĩ cải tiến phương pháp dạy học Để cải tiến phương pháp dạy học có hiệu quả, người giáo viên phải hiểu định hướng đổi phương pháp dạy chương trình mơn Tin học trung học sở Từ việc nghiên cứu lý luận, điều tra tình hình thực tiễn sở vật chất, trường lớp nơi cơng tác điều kiện khả học sinh trường giảng dạy, từ có biện pháp phù hợp để tạo hứng thú cho học sinh học tập, góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Tin học, giúp em tự tin học mơn Tin học 17 Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn Tin học Trên phương pháp học kinh nghiệm thân, dù góp phần việc nâng cao chất lượng dạy học trường chúng tơi Tơi nghĩ thiếu sót Tơi mong Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô, bạn đồng nghiệp tham khảo đóng góp ý kiến để tơi thực có hiệu áp dụng rộng rãi cho khối, giúp học sinh học tập ngày tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI VIẾT Phạm Thị Ngọc Anh NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 18 Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn Tin học TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tập huấn dạy học tích hợp trường phổ thông – Bộ GD&ĐT Kỷ yếu DHTH & DHPH trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi CT SGK sau năm 2015 - Bộ GD&ĐT SGV, SGK Tin học - Nhà xuất Giáo dục Nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Phương pháp giảng dạy tích cực - NXB Giáo dục 19 Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn Tin học 20 ... giảng dạy môn tin học nhiều năm, soạn số tích hợp kiến thức liên mơn, thân xin mạnh dạn trao đổi số ý kiến kinh nghiệm thơng qua đề tài Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học trường THCS... gồm lớp 9A1, 9A2, 9A3, tỷ Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn Tin học lệ học sinh giỏi thấp, tỷ lệ học sinh yếu cao so với quy định chung: Sĩ số Giỏi Khá T.bình Yếu Kém 9A1 37 12 11 13 0 9A2 32... sau tích Một số kinh nghiệm tích hợp liên mơn Tin học hợp nội dung kiến thức vào dạy cách là: + Tích hợp nội dung liên quan vào phần học liên hệ thực tế, mở rộng kiến thức phần học + Tích hợp kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9, SKKN Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn