SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9

30 34 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 22:46

Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9 “Một số kinh nghiệm công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập mơn Hóa học 9” I PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng xác định: Giáo dục quốc dân nhằm mục tiêu hình thành phát triển tồn diện nhân cách xã hội chủ nghĩa hệ trẻ Trong đó, phát triển giáo dục đào tạo phải tuân theo nguyên lý: Học đôi với hành, giáo dục phải kết hợp với lao động sản xuất, lí luận phải gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường phải kết hợp với giáo dục xã hội Trong hệ thống giáo dục quốc dân mơn Hóa học môn khoa học thực nghiệm chuyên nghiên cứu chất, biến đổi ứng dụng chúng Qua thực tế giảng dạy mơn Hóa học cấp trung học sở nhận thấy phần lớn học sinh cho môn thuộc khoa học tự nhiên có mơn Hóa học thường khơ khan, khó hiểu Điều gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc nâng cao chất lượng dạy học môn Một thực trạng thường thấy học sinh, đặc biệt học sinh có học lực từ trung bình trở xuống thường khó tập trung học môn Vấn đề đặt thân giáo viên cần phải không ngừng học hỏi, tìm tòi phương pháp, cách thức để khơi dậy hứng thú nhiệt tình học tập học sinh, không dẫn đến tiết học trở nên nhàm chán, khó thành cơng Những tình diễn thực tiễn vấn đề nảy sinh sống ngày người, gần gũi thân quen em học sinh Việc sử dụng tình thực tế, thơ, câu chuyện hay thí nghiệm vui hóa học tạo cho em tâm học tập tốt, thích thú, muốn khám phá kiến thức để lí giải vấn đề Từ u thích mơn học hơn, chất lượng môn nâng cao Trong đề tài đối tượng nghiên cứu số kinh nghiệm công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập mơn Hóa học Phạm vi nghiên cứu học sinh khối từ năm học 2017 – 2018 đến trường THCS Nguyễn Trãi - Huyện Krông Ana - Tỉnh Đăk Lăk Từ lí với kinh nghiệm có qua nhiều năm giảng dạy trường Trung học sở Nguyễn Trãi với giúp đỡ thầy cô, đồng nghiệp mạnh dạn đưa số kinh nghiệm thân tích lũy q trình giảng dạy chọn đề tài ‘‘ Một số kinh nghiệm công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập mơn hóa học 9’’ mong đóng góp thầy cô, bạn bè đồng nghiệp Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tế giảng dạy từ tìm giải pháp hợp lí tạo hứng thú học tập mơn giúp học sinh có tư tốt, có khả học tập linh hoạt, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng học tập học sinh Tìm tòi, nghiên cứu từ nguồn tư liệu để đưa số thơ, số câu chuyện,các tượng thực tế đời sống, tiến hành số thí nghiệm vui liên quan đến kiến thức học, tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh từ vận dụng vào giảng dạy đạt hiệu cao Người viết: Hoàng Thị Năm Trang Trường THCS Nguyễn Trãi “Một số kinh nghiệm công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập mơn Hóa học 9” Đề giải pháp cần thiết, hiệu cụ thể việc áp dụng nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Hóa học II PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận Tại kỳ họp khóa XI Đảng ta xác định mục tiêu giáo dục phổ thơng giúp học sinh phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa Trong luật giáo dục Quốc hội khóa XI ban hành rõ: “Hoạt động giáo dục phải thực theo nguyên lý học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội; phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học; bồi dưỡng cho người học lực tự học, kỹ thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên…” Như biết hứng thú thuộc tính tâm lí mang tính đặc thù cá nhân Hứng thú có tính lựa chọn Đối tượng hứng thú cần thiết, có giá trị, có sức hấp dẫn với cá nhân Vậy vấn đề thu hút quan tâm, ý tìm hiểu em? Trả lời câu hỏi nghĩa người giáo viên sống với đời sống tinh thần em, biến đổi nhiệm vụ học tập khô khan phù hợp với mong muốn, nhu cầu, sở thích, nguyện vọng (tất nhiên phải tích cực, đáng) học sinh Hứng thú học tập trước hết tạo cách làm cho học sinh ý thức lợi ích việc học để tạo động học tập Mục tiêu trình bày cách tường minh tài liệu học tập trình bày thơng qua tình dạy học cụ thể Với học cụ thể, giáo viên cần giúp cho học sinh nhận tính lợi ích nội dung Các tượng thường xuyên diễn đời sống hàng ngày, nhiều em nhìn thấy khơng thể giải thích tượng Chúng ta tạo cho em tình vấn đề liên quan thực tế sống dạy để em thấy mơn Hóa học gần gũi với em Ví dụ như: “Vì cơm bị khê người ta thường cho vào nồi cơm mẩu than củi?” “Vì nước mắt lại mặn?”…Nói tức nhiều cách khác phải cho học sinh thấy mơn hóa khơng khơ khan, cứng nhắc em nghĩ Theo công văn hướng dẫn nhiệm vụ biện pháp thực năm học 2016-2017 phòng giáo dục huyện Krơng Ana rõ: “Tiếp tục đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học vận dụng kiến thức, kỹ học sinh học sinh theo tinh thần công văn 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” phương pháp dạy học tích cực khác Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải vấn đề, phương pháp thực hành, dạy học theo dự án môn học; tích cực ứng dụng cơng nghệ thơng tin phù hợp với nội dung học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; bảo đảm cân đối trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ định hướng thái độ, hành vi cho học sinh … ” Giáo viên mơn có vai trò quan trọng hệ thống giáo dục Ngoài việc trang bị cho học sinh kiến thức khoa học mơn phụ trách có vai trò quan trọng việc rèn luyện cho học sinh kỹ thực hành, cách vận dụng Người viết: Hoàng Thị Năm Trang Trường THCS Nguyễn Trãi “Một số kinh nghiệm công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập mơn Hóa học 9” kiến thức môn vào thực tiễn sống….Để làm tốt vai trò này, giáo viên phải không ngừng đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo học sinh, từ tạo hứng thú học tập mơn giúp học sinh có khả tư duy, khả học tập linh hoạt, biết vận dụng kiến thức mơn vào thực tiễn, từ góp phần nâng cao chất lượng học tập học sinh Qua trình giảng dạy trường thân nhận thấy tiết học mà giáo viên tiến hành theo phương pháp thông thường tổ chức hoạt động dạy học theo trình tự sách giáo khoa cung cấp cho em nội dung kiến thức tiết học trở nên khơ khan, khơng tạo tâm học tập tốt cho em, không gây hứng thú học tập học sinh, em tiếp thu cách thụ động, điều dẫn đến học sinh học mang tính chất học vẹt, không nắm kiến thức trọng tâm, khả tổng hợp vận dụng kiến thức vào thực tiễn hạn chế dẫn đến kết học tập mơn thấp Chính tơi tìm tòi, sưu tầm tình thực tế, thơ, số câu chuyện vui, thí nghiệm vui… liên quan đến kiến thức môn để áp dụng số tiết dạy kích thích hứng thú học tập em học sinh, làm nảy sinh em suy nghĩ muốn khám phá kiến thức áp dụng kiến thức học vào giải vấn đề thực tiễn, từ em cảm thấy mơn Hóa học trở nên gần gũi hơn, em yêu thích môn học chất lượng môn nâng cao Thực trạng Phương pháp dạy học truyền thống phương pháp dạy học mà nhiều giáo viên thường sử dụng năm qua Ở phương pháp chủ yếu hoạt động giáo viên đó: giáo viên tổ chức hoạt động dạy học cung cấp nội dung kiến thức trình tự có sách giáo khoa Phương pháp có ưu điểm học sinh nắm nội dung kiến thức bài, tiết học học sinh trả lời câu hỏi liên quan có sách giáo khoa Tuy nhiên, dạy học theo phương pháp nhiều hạn chế như: Học sinh học mang tính chất học vẹt, em tiếp thu cách thụ động nên không nắm nội dung kiến thức trọng tâm dẫn đến nhanh quên, bên cạnh khả tư hạn chế, khả vận dụng kiến thức mơn vào thực tiễn kém, điều thể qua kết kiểm tra em thấp, gặp vấn đề thực tiễn có liên quan đến kiến thức mơn học em lúng túng khơng giải đáp Ở lứa tuổi trung học sở, em học sinh có phát triển mạnh mẽ tâm sinh lí, em tò mò, muốn tìm hiểu giải đáp vấn đề nảy sinh sống hàng ngày Tuy nhiên, thực tế giảng dạy nhiều giáo viên trọng đến việc đưa vấn đề thực tế vào giảng dạy Điều làm cho em cảm thấy kiến thức môn học trở nên khô khan, xa lạ …từ em hứng thú môn học Mặt khác, với phát triển cơng nghệ thơng tin em học sinh có nhiều sân chơi khác như: Facebook, Zalo, Zing Me, Game online…điều gây nên ảnh hưởng lớn đến em, tập trung hứng thú học tập em ngày bị giảm sút, em học tập thụ động, không nắm kiến thức trọng tâm Vì vậy, chất lượng học tập mơn thấp Kinh tế nhiều gia đình học sinh khó khăn nên nhiều phụ huynh quan tâm đến việc học tập em mình, bên cạnh đến lớp em khơng nắm Người viết: Hồng Thị Năm Trang Trường THCS Nguyễn Trãi “Một số kinh nghiệm công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập mơn Hóa học 9” kiến thức nên sinh tâm lí chán nản, khơng thích học Điều dẫn đến nhiều em hay vắng học, chất lượng mơn thấp Kết kiểm tra định kì lần học kì I mơn Hoá học lớp trường THCS Nguyễn Trãi chưa thực đề tài hai năm học gần sau: Năm học 2017 – 2018 LỚP Tổng số Giỏi Khá Trung bình 9A3 26 10 9A4 25 12 9A5 23 9A6 36 10 15 Tổng cộng 110 23 40 35 3,6% 20,9% 36,4% 31,8% 7,3% Tỉ lệ 2018 – 2019 Yếu Kém 9A3 30 12 9A4 28 11 10 9A5 31 10 10 9A6 35 11 10 Tổng cộng 124 11 32 40 35 8,9% 25,8% 32,3% 28,2% 4,8% Tỉ lệ Từ kết thống kê cho thấy kết kiểm tra định kì học sinh mơn Hóa học thấp cụ thể sau: Năm học 2017- 2018: số học sinh đạt điểm từ trung bình trở lên đạt tỉ lệ 60,9%, lại học sinh có điểm yếu Năm học 2018- 2019: số học sinh đạt điểm từ trung bình trở lên đạt tỉ lệ 67%, lại học sinh có điểm yếu Vậy làm để học sinh có hứng thú, tích cực đồng thời phát triển tư duy, tìm tòi, óc sáng tạo học sinh Xuất phát từ vấn đề bên cạnh việc thực tốt việc dạy học theo hướng đổi mới, thân khơng ngừng học hỏi, tìm tòi sử dụng nhiều phương pháp dạy học khác thường xuyên liên hệ thực tế dạy, sử dụng thí nghiệm vui lồng ghép vào số thơ, câu chuyệnliên quan đến hóa học Đối với cách làm nhận thấy tạo cho em tâm học tập tốt, em chủ động việc lĩnh hội tìm kiến thức Từ đó, kích thích hứng thú học tập em, chất lượng mơn nâng cao Ngồi ra, thơng qua giáo viên lồng ghép nội dung khác chẳng hạn như: Giáo dục ý thức bảo Người viết: Hoàng Thị Năm Trang Trường THCS Nguyễn Trãi “Một số kinh nghiệm công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập mơn Hóa học 9” vệ mơi trường, biết chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người giáo dục đạo đức lối sống cho em học sinh Nội dung hình thức giải pháp Trước thực trạng trên, thân mạnh dạn đưa giải pháp rút từ nhiều năm giảng dạy trường Trung học sở Nguyễn Trãi Nhằm mục đích trao đổi với đồng nghiệp nhà trường để tháo gỡ mặt hạn chế cơng tác giảng dạy mơn Hóa học nói chung mơn Hóa học nói riêng trường học Từng bước đưa chất lượng mơn ngày lên, góp phần nâng cao hiệu giáo dục Trong q trình giảng dạy mơn Hóa học trường THCS Nguyễn Trãi tơi tìm tòi, sưu tầm đúc kết kinh nghiệm sử dụng giảng dạy môn Hóa học bước đầu mang lại hiệu Tôi xin mạnh dạn đưa để trao đổi với bạn bè đồng nghiệp Giải pháp 1: Sử dụng tình thực tế giảng dạy: Chúng ta ln thích tìm hiểu điều lạ đem lại cho thơng tin bổ ích, thú vị, biết thêm thơng tin lạ giới xung quanh nhu cầu thiếu giúp tồn phát triển Khi cung cấp thông tin thực tế, em học sinh quan tâm hứng thú tìm hiểu việc Việc giáo viên khai thác, cung cấp kiến thức lạ hóa học giúp em hiểu rõ tầm quan trọng hóa học đời sống sản xuất Khi dạy 2: Một số Oxit quan trọng Giáo viên đặt câu hỏi vào nhằm kích thích tính tò mò học sinh như: Tại cho vơi sống vào nước, ta thấy khói bốc lên mù mịt, nước vôi bị sôi lên nhiệt độ hố vơi cao gây nguy hiểm cho tính mạng người động vật Ta cần tránh xa hố tơi vơi sau tơi vơi ngày ? Sau học xong phần Canxi oxit giáo viên cho học sinh trả lời câu hỏi bổ sung Giải thích: Khi tơi vơi xảy phản ứng tạo thành canxi hiđroxit: → CaO + H2O Ca(OH)2 Phản ứng tỏa nhiều nhiệt nên làm nước sôi lên bốc đem theo hạt Ca(OH)2 nhỏ tạo thành khói mù trắng Do nhiệt tỏa nhiều nên nhiệt độ hố vơi cao Do người động vật cần tránh xa hố vôi để tránh rơi xuống hố vơi tơi gây nguy hiểm đến tính mạng Khi học xong phần lưu huỳnh đioxit giáo viên đặt câu hỏi: Theo em “hiện tượng mưa axit” gì? Tác hại nào? Học sinh thảo luận theo nhóm trả lời, sau giáo viên nhận xét bổ sung Giải thích: Khí thải cơng nghiệp khí thải động đốt (ô tô, xe máy…) có chứa khí SO2, NO, NO2,…Các khí tác dụng với oxi O2 nước không khí nhờ xúc tác oxit kim loại (có khói, bụi nhà máy) ozon tạo axit sunfuric H2SO4 axit nitric HNO3 Người viết: Hoàng Thị Năm Trang Trường THCS Nguyễn Trãi “Một số kinh nghiệm công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập mơn Hóa học 9” 2SO2 + O2 + 2H2O → 2H2SO4 2NO + O2 → 2NO2 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 Axit H2SO4 HNO3 tan vào nước mưa tạo mưa axit Hiện mưa axit nguồn ô nhiễm số nơi giới nhưở khu vực công nghiệp châu Âu hay Bắc Mỹ Mưa axit làm hư hỏng tượng đài làm từ đá cẩm thạch, đá vôi, đá phiến (các loại đá thành phần CaCO3): CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2↑ + H2O CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2↑ + H2O Ngày tượng mưa axit tác hại đă gây nên hậu nghiêm trọng, đặc biệt nước công nghiệp phát triển Vấn đề ô nhiễm môi trường giới quan tâm Việt Nam trọng đến vấn đề Do mà giáo viên phải cung cấp cho học sinh hiểu biết tượng mưa axit tác hại nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường Khi dạy 4: Một số Axit quan trọng Khi học xong phần ứng dụng giáo viên đặt câu hỏi: Em có biết Axit clohiđric có vai trò thể ? Học sinh thảo luận theo nhóm trả lời Sau giáo viên nhận xét bổ sung Giải thích: Axit clohiđric có vai trò quan trọng trình trao đổi chất thể Trong dịch dày người có axit clohiđric với nồng độ khoảng chừng 0,0001 đến 0,001 mol/l (có độ pH tương ứng với 3) Ngồi việc hòa tan muối khó tan, chất xúc tác cho phản ứng phân hủy chất gluxit (chất đường, bột) chất protein (đạm) thành chất đơn giản để thể hấp thụ Lượng axit dịch dày nhỏ hay lớn mức bình thường gây bệnh cho người Khi dịch dày có nồng độ axit nhỏ 0,0001 mol/l (pH>4,5) người ta mắc bệnh khó tiêu, ngược lại nồng độ axit lớn 0,001 mol/l (pH
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9, SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn