SKKN Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm đối với lớp đầu cấp tại trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk

26 29 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 16:26

Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm đối với lớp đầu cấp tại trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk LăkMột số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm đối với lớp đầu cấp tại trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk LăkMột số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm đối với lớp đầu cấp tại trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk LăkMột số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm đối với lớp đầu cấp tại trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk LăkMột số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm đối với lớp đầu cấp tại trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk LăkMột số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm đối với lớp đầu cấp tại trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk LăkMột số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm đối với lớp đầu cấp tại trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk LăkMột số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm đối với lớp đầu cấp tại trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk LăkMột số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm đối với lớp đầu cấp tại trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk I PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Định hướng giáo dục học sinh phát triển toàn diện điều mà người giáo viên trăn trở, cốt yếu tồn sau việc em thể lối sống, nhân cách, thái độ, cách làm việc đời sống xã hội, điều mà người ta gọi “sống có văn hóa” Trăn trở nhiều thấy nghề giáo thực nghề vơ khó khăn vất vả, thời đại ngày nay, mà hầu hết bậc phụ huynh phó mặc cho nhà trường mà qn mơi trường giáo dục từ phía gia đình, từ xã hội Chính vậy, người làm nghề giáo, đặc biệt giáo viên làm công tác chủ nhiệm vừa phải người thầy dạy tri thức vừa phải làm tròn bổn phận người cha, người mẹ thứ hai dạy học trò cách làm người, cách sống khơng cho mà biết người khác Bác Hồ dạy “Có tài mà khơng có đức người vơ dụng, có đức mà khơng có tài làm việc khó” Bởi vậy, nhân cách tảng để hình thành người, chìa khóa làm nên thành cơng việc, dù việc khó khăn đến đâu Mỗi phải người nắm giữ chìa khóa giáo dục để phát kịp thời biểu ngược lại với truyền thống, đạo lí làm người mà có biện pháp giáo dục phù hợp Việc giúp em học sinh cảm nhận trải qua gian khổ, thử thách tạo nên đức hi sinh, biết sống nhau, biết cảm nhận trân trọng giây phút bên người thân, gia đình, bè bạn để sống có trách nhiệm với thân, với gia đình xã hội Đó mục tiêu để đưa số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm, đặc biệt học sinh bước vào lớp đầu cấp THCS Như biết, chuyển đến môi trường phải trải qua q trình tìm hiểu, làm quen học tập làm việc hiệu Do đó, để giúp em học sinh lớp tiếp cận với môi trường cách nhanh nhất, mang hiệu giáo dục cao nhất, với em trở thành người bạn đồng hành nhiều phương diện, từ tích lũy học kinh nghiệm đáng quý Thông qua kinh nghiệm muốn trao đổi đưa biện pháp để đồng nghiệp thực hoạt động giáo dục cho vừa có ý nghĩa, vừa sinh động sáng tạo lại giúp em học sinh bước vào năm học đầu cấp THCS thêm yêu quý, trân trọng phút học tập rèn luyện mơi trường mới, để tự nhận thiếu sót thân mà hồn thiện thành người có ích cho thân, gia đình xã hội Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk Mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ đề tài a Mục tiêu nghiên cứu Bổ sung số biện pháp có tính thiết thực nhằm kịp thời đưa vào giáo dục học sinh giá trị, kĩ sống, trải nghiệm thực tế cần thiết trình làm công tác chủ nhiệm, đặc biệt học sinh bước vào năm đầu cấp THCS… qua giúp em có cách làm việc khoa học, có ý thức trách nhiệm với thân, gia đình xã hội Việc làm số hoạt động giáo dục phải song hành với tiến xã hội, giải yêu cầu cấp thiết giáo dục toàn diện giai đoạn Thay đổi hình thức tổ chức hoạt động nhằm giúp em học sinh hoà đồng với bạn bè, tự tin, động, sáng tạo, đổi tư duy, tích cực, tự giác học hỏi từ bạn bè, thầy cô, từ hoạt động trải nghiệm thực tế, xã hội để thấy hay, đẹp sống Từ việc tham gia hoạt động bổ ích, em tự trau dồi cho thân khả cảm thụ yêu đẹp nhân cách, đồng thời biết cư xử, hành động đẹp với người xung quanh, biết ý thức trách nhiệm với hành động việc làm b Nhiệm vụ đề tài - Tìm hiểu số vấn đề lí luận tổ chức số hoạt động phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh lớp trường THCS Lương Thế Vinh, H Krông Ana, T ĐăkLăk - Đánh giá thực trạng việc thực số hoạt động công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh năm học trước - Đưa số kinh nghiệm sáng kiến việc tổ chức số hoạt động nhằm giúp giáo viên chủ nhiệm thuận lợi việc kết nối tinh thần, thái độ làm việc thành viên tập thể lớp, giúp em đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn cách tự nguyện, hoạt động Đối tượng nghiên cứu Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk Giới hạn đề tài Thực giải pháp trình chủ nhiệm lớp 6A5 (Năm học 2016 -2017) - Trường THCS Lương Thế Vinh – H Krông Ana – T Đăk Lăk Có khả áp dụng giải pháp lớp chủ nhiệm nhiều trường THCS Phương pháp nghiên cứu Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu; - Phương pháp khái quát hóa nhận định độc lập b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra; - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục; - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động; - Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm c) Phương pháp thống kê toán học II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lí luận Thực Cơng văn 4235/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2016 Bộ Giáo dục Đào tạo việc Hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2016-2017 với mục tiêu giáo dục toàn diện người vấn đề đặt hàng đầu xã hội Chính vậy, mơi trường học tập cần nắm bắt đặc điểm tâm sinh lí học sinh để có biện pháp kịp thời uốn nắn cho phù hợp lứa tuổi Việc giúp học sinh tiếp cận yêu thích hoạt động giáo dục có ý nghĩa vơ quan trọng giúp em có ý thức, thái độ trách nhiệm hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết áp dụng vào đời sống xã hội Thực đề tài dựa quan điểm dạy học lí thuyết đôi với thực hành, giáo dục học sinh mơi trường thân thiện, tích cực, hoạt động học tập có hiệu lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Khơng có thầy giáo khơng có giáo dục khơng có giáo dục, khơng có cán khơng nói đến kinh tế - văn hố” Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, người thầy giáo giỏi khơng có nghĩa phải tinh thông tất lĩnh vực, hiểu trọn tri thức nhân loại, tri thức nhân loại vơ rộng lớn, nhiên, người thầy giáo cần không ngừng trau dồi kiến thức, đặc biệt phải thạo lĩnh vực chuyên mơn mình, đáp ứng ngày tốt u cầu nghiệp giáo dục - đào tạo đặc biệt thời kỳ hội nhập, vấn đề chất lượng giáo dục, đạo đức người giáo viên gương sáng hết để học sinh noi theo Khi học sinh thực nhiệm vụ thầy cô giáo giao cho lúc trải nghiệm qua q trình rèn luyện trao đổi ghi nhớ để vận dụng vào thân cách sáng tạo, đồng thời phát huy chất tốt đẹp đời sống Vì vậy, giải pháp phù hợp cần biến trình học vận dụng từ lí thuyết đến thực hành học sinh thành q trình hồn tồn tự nhiên, tự Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk nguyện học tập, rèn luyện tự rút học cho thân Chính việc hiểu giá trị, kĩ sống từ hoạt động giáo dục ý nghĩa giúp cải thiện trình tư thụ động học sinh, học sinh tiếp cận tri thức cách tự nhiên hơn, sáng tạo, chủ động với hành động việc làm Để giáo dục học sinh cách tồn diện việc tổ chức hoạt động cách khoa học, sáng tạo bám sát tình hình thực tiễn điều kiện cần đủ để với hoạt động giáo dục khác tạo tảng, hành trang cho em học sinh đầu cấp bước vào ổn định nề nếp, tạo tâm lý vững vàng trước thay đổi theo bước tiến nhà trường, gia đình xã hội Với mục đích tiếp nối, bổ trợ hoạt động dạy - học lớp nhằm giúp em học sinh đầu cấp trang bị đầy đủ khả để hòa nhập nhanh tập thể, tự tin giao tiếp, biết cách xử lí cơng việc khoa học hơn, dễ dàng bắt kịp với hoạt động xã hội Vì vậy, vai trò giáo viên chủ nhiệm hoạt động không nhỏ, đặc biệt lại người trực tiếp đạo, cố vấn, đồng thời dẫn dắt em học sinh hoàn thành kỹ như: Kỹ giao tiếp, kỹ hoạt động, tự nhận thức thân, kỹ xây dựng quan hệ cá nhân, … Người trực tiếp tổ chức hoạt động phải luôn đổi mới, sáng tạo khâu tổ chức hoạt động Có vậy, hiệu suất làm việc cá nhân tập thể lớp tốt hơn, góp phần định hướng hành trang vào đời hoàn thiện nhân cách cho học sinh cách toàn diện Thực trạng vấn đề nghiên cứu a Thuận lợi Hầu hết học sinh tuyển vào trường THCS Lương Thế Vinh chăm ngoan, có ý thức tổ chức kỉ luật tốt, nổ, hoạt bát nhiều hoạt động Trên nhiều phương diện, trường THCS Lương Thế Vinh đánh giá đơn vị đứng đầu huyện nhà Đa số giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn quan tâm uốn nắn tương đối kịp thời biểu vi phạm đạo đức học sinh, kịp thời chấn chỉnh, động viên em tiến Được quan tâm, đạo sát từ Ban giám hiệu nhà trường, tổ chức đoàn thể nhà trường sở vật chất, việc tổ chức thi, hoạt động lên lớp tạo hứng thú học tập cho em học căng thẳng Riêng lớp chủ nhiệm 6A5 – Đây lớp học theo mơ hình trường học mới, tuyển sinh đầu cấp từ trường Tiểu học Lý Tự Trọng chuyển lên Phần lớn em xếp loại mức Hoàn thành tốt, hoàn thành nhiệm vụ Phần lớn em gần trường, có điều kiện học tập tốt Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk b Khó khăn Mặc dù có nhiều thuận lợi tình hình chung năm gần nhiều học sinh có chiều hướng xuống mặt ý thức đạo đức, có nhiều trường hợp mang biểu chia bè phái, gây gổ đánh nhau, nói tục chửi thề, bỏ tiết bỏ chơi game, tụ tập so với năm học trước Thậm chí có nhiều học sinh có thái độ vơ lễ với thầy giáo Thực trạng diễn biến ngày phức tạp theo đà phát triển kinh tế thị trường, mà bậc phụ huynh dần coi trọng vật chất việc giáo dục nhân cách cho em mình, rào cản lớn nhất, gây khó khăn cho người làm công tác chủ nhiệm lớp Khi nhận chủ nhiệm lớp 6, lớp đầu cấp, thân tơi có nhiều trăn trở, qua trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp em tiểu học nhận thấy phần lớn em lớp có biểu lười học, ham chơi, chí có học sinh trốn học chơi game, thường xuyên gây gổ với bạn bè, số em học sinh yếu kém, lưu ban Đặc biệt có đến 11/37 em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhiều em khơng có bố mẹ, gia đình khơng có đất, khơng có hộ thường trú nên khơng có sổ hộ nghèo, gia đình lại gặp nhiều khó khăn Do đặc điểm tình hình trên, thân tơi nhận thấy lớp chủ nhiệm đầu cấp mà đảm nhận tương đối phức tạp, cần có nhiều đầu tư, bám sát hoạt động lớp, đồng thời phải tổ chức hoạt động sáng tạo phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi em, qua giúp em ngày tiến mặt ý thức từ nâng cao nhận thức thân giao nhiệm vụ, sẵn sàng ứng biến với tình xảy thực tiễn sống, biết sống có ích cho thân, gia đình xã hội c Nguyên nhân - Nguyên nhân khách quan: Việc học văn hóa ln giáo viên phụ huynh đặt lên hàng đầu, phong trào, thi, hoạt động ngoại khóa dần trở thành gánh nặng giáo viên chủ nhiệm lớp, có vào cha mẹ học sinh giáo viên môn không làm công tác chủ nhiệm Do hầu hết học sinh cảm thấy việc học kiến thức văn hóa chiếm nhiều thời gian, áp lực căng thẳng, mệt mỏi khiến em cảm thấy chán nản mà dễ bị lôi kéo, dao động yếu tố bên Phần lớn giáo viên chủ nhiệm chịu sức ép lớn từ phía phụ huynh học sinh nên nhận công tác chủ nhiệm phải bám sát tình hình thực tiễn lớp để có biện pháp uốn nắn học sinh kịp thời Riêng học sinh đầu cấp THCS lớp mơi trường mới, u cầu mới, hoạt động mới, thầy cô bạn bè yếu tố tác động lớn lên tâm lí em - Nguyên nhân chủ quan: Học sinh đầu cấp THCS phần lớn nhút nhát, thiếu tính hợp tác chưa thật linh hoạt hầu hết hoạt động, đa số Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk em cần đến bảo, hướng dẫn từ giáo viên chủ nhiệm lớp, chưa thể tự giải tình phát sinh thực tiễn Giải pháp, biện pháp a Mục tiêu giải pháp, biện pháp Những giải pháp, biện pháp nêu đề tài nhằm mục đích giúp GVCN lớp học đầu cấp THCS tham khảo thêm số kinh nghiệm công tác chủ nhiệm, qua đạt số thành công định, đặc biệt việc giáo dục kĩ sống cho học sinh Khi vận dụng giải pháp này, giáo viên chủ nhiệm sử dụng tối đa tiết sinh hoạt lớp, buổi sinh hoạt 15 phút, buổi lao động, chăm sóc cơng trình măng non, đặc biệt q trình tập luyện tham gia hoạt động đồn thể nhà trường cấp phát động để tìm hiểu, tương tác với học sinh nhiều tốt, kích cầu hợp tác cá nhân hoạt động Qua dần tạo cho học sinh thói quen chủ động, tích cực, hợp tác hoạt động cách tự nguyện, mang lại hiệu cao trình thực nhiệm vụ giao b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp - Giáo viên chủ nhiệm có chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, nắm bắt tâm sinh lí học sinh, biết lắng nghe, chia sẻ khó khăn, vướng mắc học sinh trình thực nhiệm vụ - Mỗi hoạt động nhóm giải pháp, biện pháp giáo viên chủ nhiệm với tập thể lớp thống đưa ra, thiết phải hồn thành việc giữ uy tín học sinh, xây dựng kế hoạch mà không thực tâm lý học sinh bất ổn, đánh niềm tin dễ dàng bỏ qua nhắc nhở, dặn dò giáo viên chủ nhiệm Khi tạo dựng lòng tin tưởng với học sinh đồng nghĩa với việc người giáo viên chủ nhiệm nhận u mến tơn trọng từ phía học sinh, cha mẹ học sinh thuận lợi công tác chủ nhiệm lớp Cụ thể, thân đảm nhận chủ nhiệm lớp đầu cấp áp dụng nhóm giải pháp, biện pháp sau: Nhóm giải pháp, biện pháp 1: Tìm hiểu đặc điểm tình hình chung lớp làm quen học sinh Đây bước vô quan trọng giáo viên chủ nhiệm lớp nào, nhiên lớp đầu cấp THCS bước định để tìm hướng cho em suốt trình thực nhiệm vụ sau Cụ thể công việc cần làm sau: Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk + Nhận danh sách biên chế học sinh vào lớp Phân loại đối tượng học sinh nhận từ lớp bậc tiểu học + Nhận hồ sơ học bạ tiểu học bàn giao chất lượng, tìm hiểu số học sinh đặc biệt so với bạn lớp lực, phẩm chất số học sinh có biểu vi phạm đạo đức, ý thức tổ chức kỉ luật; số học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; số học sinh có biểu khác… Vận dụng giải pháp này, tơi tìm hiểu tình hình đặc điểm lớp tôi, lực, phẩm chất nhận bàn giao cuối năm học 2015 – 2016 sau: Xếp loại Năng lực Phẩm chất Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Tốt 5.4% 21.6% Đạt 35 94.6% 29 78.4% Trong có em lưu ban lớp lớp 3: Em Đào Quốc Thuần, em Phạm Cơng Thành em Nguyễn Duy Minh Có em thường xuyên bỏ tiết, bỏ trốn học chơi game, hay gây gổ với bạn bè: Em Đào Quốc Thuần, Phạm Công Thành, Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Đức Đệ, Nguyễn Thành Duy, Nguyễn Cơng Triệu Vân Có 11 em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: Hộ nghèo Cận nghèo Em Trần Đức Anh Em Nguyễn Công Triệu Vân Em Lê Thị Cẩm Ly Em Y Đạt Buôn Dáp Em Nguyễn Thị Tú Trinh Em Đinh Trọng Hoài Nam Em Nguyễn Duy Minh Em Nguyễn Văn Trường Em Nguyễn Văn Thiên Em H Tuyết Niê Em Nguyễn Mạnh Hùng Một số em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có hộ thường trú nên khơng cấp sổ hộ nghèo bố mẹ xa quê vào Đăk Lăk mưu sinh như: Em Nguyễn Thị Hoài Hảo, em Kiều Linh H’Đơk Một số em lười học, lười vận động, thiếu tính hợp tác nhiều hoạt động như: Em Nguyễn Mạnh Hùng, em Đặng Gia Long, em Nguyễn Thị Tú Trinh, em Đinh Thị Thu Hà, em Nguyễn Văn Bình + Sau tìm hiểu sơ qua tình hình học sinh tiến hành gặp học sinh lớp chủ nhiệm, giới thiệu sơ lược thân với lớp, cho học sinh tự đứng lên giới thiệu thân với cô chủ nhiệm bạn lớp, để vài học Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk sinh thể khiếu văn nghệ, sau phát phiếu ghi thơng tin lý lịch sơ lược học sinh Việc cập nhật thông tin Sơ yếu lí lich học sinh quan trọng, lập biểu mẫu chi tiết giáo viên chủ nhiệm dễ dàng phân cơng nhiệm vụ, nắm bắt tình hình học sinh cách cụ thể để kịp thời động viên, khuyến khích học sinh số hoạt động nhằm xử lí cơng việc nhanh gọn hiệu Đồng thời, sau thu phiếu thông tin Sơ yếu lí lịch học sinh, giáo viên chủ nhiệm dễ dàng việc lập danh sách tổng hợp có đầy đủ nội dung cần thiết để tiện trao đổi thông tin học sinh với nhà trường phụ huynh học sinh từ đầu năm học Yêu cầu việc làm em phải thảo luận điền thông tin với cha mẹ, qua khảo sát mức độ quan tâm phụ huynh học sinh em Từ bảng thơng tin này, giáo viên chủ nhiệm dễ dàng nhận xét việc sử dụng ngôn ngữ viết, cách trình bày ý thức trách nhiệm tập thể lớp em, đồng thời lấy thông tin liên lạc với phụ huynh, nắm bắt hoàn cảnh gia đình lấy nội dung nêu Sơ yếu lý lịch làm để cập nhật phần mềm Smas, bảng biểu, báo cáo có yêu cầu TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH LỚP 6A5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SƠ LƯỢC LÝ LỊCH HỌC SINH Họ tên học sinh:………………………… Ngày, tháng, năm sinh:…… /……/………… Giới tính:………………….Dân tộc:……………………….Tơn giáo:……………………… Nơi sinh:……………………………………………………………………………………… Quê quán:……………………………………………………………………………………… Địa thường trú:…………………………………………………………………………… Họ tên cha:………………………………………….Nghề nghiệp:……………………… Điện thoại liên lạc cha:…………………………………………………………………… Họ tên mẹ:………………………………………… Nghề nghiệp:……………………… Điện thoại liên lạc mẹ:…………………………………………………………………… Hồn cảnh gia đình (Nêu rõ gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo, có hồn cảnh đặc biệt khó khăn nào, thân phải làm cơng việc khác….nêu rõ số thành viên gia đình) ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Giới thiệu vài nét thân (Nêu rõ khả đặc biệt văn nghệ, thể dục thể thao số kĩ khác… Nêu rõ khuyết điểm thường mắc phải trình học tập rèn luyện Tiểu học số thành tích năm học trước ) ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Hướng phấn đấu em năm học 2016 – 2017 ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Mong muốn em cô giáo chủ nhiệm, với tập thể lớp ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Học sinh Phụ huynh học sinh Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk Nhóm giải pháp, biện pháp 2: Họp lớp, ổn định lớp, tiến hành bầu ban cán lớp, bước đầu phân công số nhiệm vụ - Dựa danh sách biên chế lớp hội đồng tuyển sinh nhà trường phiếu tổng hợp thông tin lý lịch học sinh, giáo viên chủ nhiệm tiến hành xếp vị trí chỗ ngồi phù hợp: Sắp xếp vị trí học sinh giỏi xen kẽ với học sinh học yếu, kém…Học sinh có biểu thường xuyên vi phạm ý thức tổ chức kỉ luật vi phạm đạo đức ngồi xen kẽ với học sinh ngoan ngỗn, có ý thức trách nhiệm cao cơng việc, có khả quản lý tốt… - Giáo viên chủ nhiệm thông qua phiếu tổng hợp thông tin học sinh trước tập thể, đọc kĩ phần giới thiệu vài nét thân bạn lớp từ cho học sinh bình bầu ứng cử viên vào ban cán lớp tạm thời - Cho học sinh bạn lớp bình bầu giới thiệu thân để khảo sát khả giao tiếp, ứng xử trước tập thể Từ gợi ý học sinh tìm vị trí ban cán lớp tạm thời phù hợp vào chức vụ: Lớp trưởng, lớp phó trưởng ban, tổ trưởng, tổ phó tổ… - Bước đầu phân cơng số nhiệm vụ cho ban cán lớp tạm thời Phát sổ theo dõi tổ, nhóm, sổ theo dõi mảng học tập, phong trào, nề nếp, lao động… Riêng sổ “điều em muốn nói” giao cho lớp trưởng giữ, cá nhân mượn sổ ghi ý kiến vào trước buổi sinh hoạt 15 phút đầu để giáo viên chủ nhiệm xử lí kịp thời sinh hoạt 15 phút Nhóm giải pháp, biện pháp khâu quan trọng nhằm tìm hướng cho tập thể lớp năm học 2016 – 2017 Mặc dù ban cán lớp tạm thời em có hội thể thân trước tập thể lớp, sở tạo lập ban cán lớp thức sau đại hội chi đội lớp đầu năm Giáo viên chủ nhiệm tâm vào nhóm giải pháp, biện pháp tìm cộng đắc lực cho trình thực nhiệm vụ giao sau Do vậy, sau trình làm việc ban cán lớp tạm thời, tìm nhân tố phù hợp để đưa vào ban cán lớp thức sau kì đại hội chi đội Học sinh lớp nhiều bỡ ngỡ, hoạt động diễn chắn em cập nhật thông báo liên tục ngày sổ “điều em muốn nói”, hội để giáo viên chủ nhiệm nắm bắt tâm lí học sinh nhanh hơn, điều kiện thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp thầy (cơ) học trò.Cụ thể tơi sử dụng loại sổ theo mẫu sau để kịp thời nắm bắt diễn biến học sinh ngày, tuần, tháng học Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk + Sổ theo dõi hoạt động thi đua tổ: Nhắc nhở tổ trưởng ý theo dõi bạn tổ ghi chép thông tin kịp thời vào sổ để qua đánh giá bạn tổ cuối tuần học Cụ thể tơi giao cho tổ trưởng sổ có mẫu sau: TT Họ tên Số lỗi phê bình Số lần tuyên dương Tổng điểm cuối tuần Đề nghị Sổ theo dõi hoạt động thi đua tổ cần ngắn gọn, đọng nội dung q nhiều chi tiết dễ gây phức tạp cho học sinh trình tổng hợp Trước bàn giao sổ theo dõi cho tổ trưởng, cần hướng dẫn cách ghi sau: Số lỗi phê bình số lần tuyên dương đánh dấu lần gạch, tạo thành gạch ( ), quy định rõ lỗi vi phạm đánh dấu như: Không học bài, không làm bài, khơng soạn bài, nói chuyện làm việc riêng học, sinh hoạt…, không tham gia lao động, hoạt động nhóm, khơng tham gia buổi sinh hoạt chủ điểm, chào cờ, sinh hoạt tập thể khác, ăn quà vặt, xả rác bừa bãi, dép lê, không đóng thùng, khơng mặc đồng phục quy định, khơng thực nhiệm vụ giao, nghỉ học khơng lí do, bỏ tiết bỏ giờ,…Quy định số lần tuyên dương tích cực phát biểu xây dựng bài, tích cực lao động, đạt điểm tốt, tích cực giao nhiệm vụ thầy cô giáo khen…Tổng điểm cuối tuần lấy số lần tuyên dương trừ số lần phê bình, ví dụ: Số lần phê bình: 15 lần; Số lần tuyên dương: lần, lấy: (Lần tuyên dương) – 15 (Lần phê bình) = -9 Như tổng điểm cuối tuần số âm, đồng nghĩa với việc học sinh bị phê bình Ngược lại tổng điểm cuối tuần số dương, đồng nghĩa với việc học sinh tuyên dương Nếu tổng điểm số khơng (0) khơng tun dương, khơng bị phê bình tuần Dựa sổ theo dõi tổ để cuối tuần, lớp phó, lớp trưởng đứng chủ trì buổi sinh hoạt lớp có hiệu cao + Sổ điều em muốn nói: Được thực nhằm tránh gây phiền toái cho giáo viên chủ nhiệm Do phần lớn em có nhiều ý kiến vụn vặt, buổi sinh hoạt 15 phút thường nhiều thời gian giải trình ý kiến học sinh, nhiều em khơng kiểm sốt hành động, gây ồn ào, nhốn nháo tập trung Do để tránh gây ồn có tính tập trung hơn, giao cho lớp trưởng giữ sổ điều em muốn Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 10 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk - Trong bước này, đặc biệt lưu tâm đến phần ghi ý kiến cá nhân phụ huynh buổi họp, sở đánh giá trình rèn luyện học sinh sau Thơng qua giáo viên chủ nhiệm nắm bắt mức độ quan tâm phụ huynh học sinh việc giáo dục nhà để có biện pháp phối hợp phù hợp Cụ thể phiếu ý kiến cha mẹ học sinh tơi cụ thể hóa mẫu đây: TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH LỚP 6A5 PHIẾU Ý KIẾN CỦA CHA MẸ HỌC SINH Họ tên cha (mẹ) học sinh:……………………………………………………… Là phụ huynh em:………………………………………………………………… Nhận xét đánh giá cha (mẹ) học sinh việc tự học, tự rèn luyện nhà: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ý kiến cha (mẹ) giáo viên chủ nhiệm lớp với nhà trường: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Cha (mẹ) học sinh (Kí ghi rõ họ tên) Nhóm giải pháp, biện pháp 4: Giáo dục học sinh thông qua buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ, tiết sinh hoạt lớp, hoạt động tập thể… + Đối với buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ: Thực theo lịch sinh hoạt theo quy định Đội Tuy nhiên cần linh hoạt khâu tiến hành, phân cơng em ban cán lớp lựa chọn chủ đề phù hợp để thay đổi khơng khí tiết sinh hoạt 15 phút cho đỡ nhàm chán Trong trình sinh hoạt 15 phút nên kết hợp giải số ý kiến học sinh sổ “điều em muốn nói”, ý chọn lọc ý kiến mang tính xây dựng tập thể, tránh giải ý kiến cá nhân trước tập thể dễ tạo hưng phấn cho em nêu nhiều ý kiến, dễ gây ồn ào, náo nhiệt, lứa tuổi học sinh lớp nhiều hiếu động Điều ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức hoạt động khác tiết sinh hoạt 15 phút Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 12 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk + Đối với buổi sinh hoạt lớp: Tăng cường tính tự giác ban cán lớp việc nhận xét, đánh giá cuối tuần Tôi tiến hành giao nhiệm vụ cho lớp trưởng chủ trì buổi sinh hoạt lớp theo tiến trình sau: Mời tổ trưởng lên tổng hợp số lỗi phê bình số lần tuyên dương, tổng điểm thành viên tổ Nhận xét khái quát số thành viên tiêu biểu tuyên dương số thành viên thường xuyên vi phạm nề nếp, nội quy bị phê bình, nhắc nhở Mời lớp phó tóm tắt ý kiến tổ trưởng đề nghị tuyên dương, phê bình số thành viên lớp Lớp trưởng xin ý kiến thành viên lớp phần tổng hợp tổ, tiến hành lấy biểu để thống ghi vào biên sinh hoạt lớp cuối tuần Đề nghị mức phạt mức thưởng xứng đáng thành viên Sau ban cán lớp làm việc xong phần nhiệm vụ mình, giáo viên chủ nhiệm tiến hành nhận xét chung, đưa số ý kiến định hướng phát huy biện pháp khắc phục cho học sinh thời gian tới Sau đó, tùy thuộc vào thời lượng buổi sinh hoạt tiến hành số nội dung khác để tránh gây nhàm chán, mệt mỏi cuối tuần cho học sinh, cụ thể như: Cho học sinh sân chơi số trò chơi tập thể, tạo gắn kết thành viên lớp, cụ thể tiến hành cho em chơi số trò chơi sau: Trò chơi: “Vòng tròn tình bạn”: Sơ đồ trò chơi “ Vòng tròn tình bạn” tiến hành sau: Vòng tròn làm giấy quấn vào tre uốn cong, nhóm xếp thành hàng dọc, sau hiệu lệnh lớp trưởng đưa ra, nhóm tung từ người số lên đầu người số vào cổ cho rơi xuống chân tiếp tục lấy vòng tròn tung vào đầu người số đến hết Số vòng tròn lại người cuối chứng minh cho kết “Vòng tròn tình bạn” Kết thúc trò chơi, lớp trưởng lớp phó cần thơng báo kết đội thắng đội có tình bạn đẹp nhất, bạn biết cố gắng động viên lẫn để giành kết tốt Mặc dù nhóm khơng thắng cuộc, giáo viên chủ nhiệm có nhiều Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 13 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk cách để động viên bạn lớp, tập thể thiết phải có đồng lòng, cố gắng đồn kết việc ln đạt kết tốt Trò chơi: “Gồng gánh hái hoa”: Trò chơi thường tiến hành khu vực phía sau có nhiều hoa cỏ dại, Mỗi nhóm tự xếp thành nhóm nhỏ gồm thành viên tùy chọn, người ngồi lên tay người lại hình di chuyển phía cỏ hoa , người dùng chân ngắt hoa quay trở lại vị trí đặt hoa nhóm Các nhóm chơi lại phép di chuyển nhóm trước lấy hoa quay trở lại Số lượng hoa đặt vị trí xuất phát minh chứng cho kết đạt đội chơi Trò chơi “ Mặt nạ tình bạn” tiến hành sau: Mỗi đội chuẩn bị bảng phụ, giữ cố định thành viên, thành viên lại di chuyển phía bảng phụ vẽ hình mặt nạ, người vẽ nét tô màu mảng Sau hồn thành, nhóm cử đại diện trình bày ý tưởng mặt nạ nhóm 1 Các thành viên đội Các thành viên đội Các thành viên đội + Trò chơi “ Thời trang bàng” tiến hành sau: Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 14 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk Mỗi đội chơi cần chuẩn bị: Kim khâu bao, dây khâu bao, gim bấm…Khi hiệu lệnh trò chơi bắt đầu, thành viên đội (Số lượng tùy thuộc vào người tổ chức) bắt đầu nhặt bàng rụng sân trường, bồn quay phía người mẫu nhóm cho thành viên cố định thiết kế trang phục, thành viên lại phải lọc màu sắc đưa cho bạn để thiết kế trang phục người mẫu nhóm Sau trò chơi kết thúc, đại diện nhóm trình bày ý tưởng nhóm thơng qua trang phục bàng * Tương tự vậy, năm học linh hoạt tổ chức trò chơi vài buổi sinh hoạt lớp để qua hàn gắn tình bạn làm cho thành viên lớp có tinh thần học tập tốt hơn, tạo động lực cố gắng nỗ lực khơng ngừng tập thể Mỗi trò chơi nên vận dụng tính đồn kết, từ giáo viên chủ nhiệm dễ dàng lồng ghép giáo dục đạo đức học ý nghĩa từ sống Ngoài trò chơi, tơi tiến hành số tiết sinh hoạt lớp bổ ích video clip sưu tầm có ý nghĩa giáo dục sâu sắc Sau ổn định xong phần nhận xét đánh giá cuối tuần, tơi cho em xem video, sau cho em tóm tắt câu chuyện, ý nghĩa câu chuyện muốn truyền tải thơng điệp lấy biểu cho nhóm trả lời hay Đây cách nhanh giúp em học sinh dễ dàng cảm hóa, từ tự suy nghĩ, đúc rút lại kinh nghiệm sống cho thân Ngồi việc phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh lớp quan trọng, thường tranh thủ tháng lần mời thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh đến dự buổi sinh hoạt lớp, từ phụ huynh kịp thời đưa ý kiến xây dựng nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động em thời gian tới + Đối với hoạt động tập thể: Tơi thường lắng nghe ý kiến đóng góp em có thi hay hoạt động đưa Sau tơi lựa chọn nhân tố phù hợp, phân tích cho em hiểu chọn khơng chọn cho thấu tình, đạt lý, em khơng có so sánh khập khiễng với bạn Đồng thời tơi động viên em lại tham gia vào hoạt động khác nhằm cổ vũ tinh thần cho bạn lớp Trong trình tập luyện để thực hoạt động, tơi ln quan sát tình hình, kịp thời động viên tư tưởng thái độ làm việc em để việc không bị trì hỗn Đồng thời việc tập luyện cần có theo dõi ban đại diện cha mẹ học sinh, phải đồng lòng trí phụ huynh việc thuận lợi Nhóm giải pháp, biện pháp 5: Gần gũi, quan tâm biết chia sẻ Đây bước quan trọng mà cần sử dụng q trình làm cơng tác chủ nhiệm, khơng có gần gũi biết chia sẻ với em hoàn cảnh Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 15 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krơng Ana – tỉnh Đăk Lăk gia đình, trình học tập rèn luyện trường nhà người giáo viên chủ nhiệm khơng thể hồn thành trách nhiệm Bản thân tơi ln tận dụng thời gian buổi tối tranh thủ đến thực tế gia đình học sinh, vừa để kiểm tra việc học nhà, vừa để thăm hỏi trò chuyện phụ huynh học sinh tình hình em mình, đặc biệt đối tượng học sinh học yếu, học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số… Do thời gian học tập tham gia hoạt động lớp phải dựa tính tập thể nên giáo viên chủ nhiệm có hội trò chuyện, tìm hiểu cá nhân nào, tỏ quan tâm đến học sinh vơ tình tạo ganh ghét, đố kị bạn lớp với Vì vậy, tiếp cận học sinh nhà hội thể thái độ, tình cảm chân thành, quan tâm gần gũi định phụ huynh học sinh, từ em dễ dàng bày tỏ lòng cách thiện chí nhất, học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số thường mở lòng, thiếu tự tin q trình giao tiếp Vì khơng thể biết nhà tất thành viên lớp, nên thường học sinh khác, luân phiên theo địa điểm để bạn lớp có bạn đến sẻ chia giáo viên chủ nhiệm Những câu hỏi đến thăm nhà em là: Em thường làm cơng việc phụ giúp gia đình, em thường học vào lúc giờ, có thường đến nhà chơi khơng? Vì chơi với bạn ấy….Ngồi hỏi phụ huynh hồn cảnh gia đình, hỏi thăm cơng việc khó khăn mà phụ huynh gặp phải dạy dỗ cái… Thăm nhà học sinh kết hợp kiểm tra cũ việc cho học sinh đặt câu hỏi để bạn trả lời, giáo viên thấy rõ q trình tự học, tự rèn nhà học sinh Đồng thời qua kịp thời động viên, chấn chỉnh em kịp thời, tránh việc gây khó xử mặc cảm tự ti với bạn bè lớp Khi thấy rõ tình hình vài học sinh đặc biệt, thường với nhóm bạn lớp đến thăm vài lần nữa, tham gia hỗ trợ, giúp đỡ bạn làm số việc nhà để bạn lớp thấy khó khăn bạn mình, qua biết trân trọng sống tại, tránh đua đòi với bạn bè… Ngồi việc thăm nhà học sinh, tận dụng tối đa thời gian em tham gia lao động, chăm sóc cơng trình măng non lớp, trình tập luyện cho hoạt động phong trào khác thường nhiều thời gian mang tính tập trung cao, nên tơi khơng có điều kiện trao đổi thơng tin ngồi lề với học sinh Do vậy, buổi lao động, chăm sóc cơng trình măng non tơi thường trò chuyện cởi mở em mối quan hệ bạn bè, phát sinh trình làm việc, học tập lớp….Đồng thời em làm việc tích cực tơi khơng Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 16 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk thể người đứng ngồi cuộc, sẵn sàng em lao vào cơng việc, để làm gương cho em Từ em dễ dàng bày tỏ gần gũi với giáo viên chủ nhiệm hoạt động khác sau Trong q trình thu thập thơng tin từ gia đình học sinh từ thực tế trải nghiệm thân, kịp thời báo cáo nhà trường trường hợp học sinh cần hỗ trợ tinh thần, vật chất cụ thể sau: Em Kiều Linh H’Đơk: Nhà cách xa trường gần 10km, xe đạp thường xuyên hư hỏng nặng, đường xá lầy lội, mùa mưa em phải nghỉ học thường xuyên Hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn Nhờ tham mưu kịp thời, em nhà trường tặng thưởng xe đạp để học thuận lợi năm học Em Nguyễn Công Triệu Vân: Khơng có nhà ở, khơng có cha, em phải nhờ nhà tạm bợ với mẹ, điều kiện vô thiếu thốn, ẩm thấp giột nát Tôi đề nghị nhà trường tặng tồn tơn, gỗ lý khu nhà cấp (Phòng học phụ đạo cũ), đồng thời với đồn thể, niên xung kích nhà trường xuống hỗ trợ gia đình em sửa nhà Em Nguyễn Duy Minh: Bố bị tai nạn sớm, mẹ em bươn trải nuôi hai anh em ăn học, nhà thuộc diện hộ nghèo, mẹ phải làm thuê công việc nặng nhọc, thân em lại ham chơi, hay bỏ học, trốn tiết chơi game… Khi đến thăm nhà, tơi em trò chuyện, em kể hồn cảnh gia đình khó khăn mà bạn học tốt lớp để em thấy việc cần làm, cần thay đổi Tơi quan tâm, hỏi han em, đùa vui với em nhiều hơn, dặn bạn lớp rủ em chơi trò chơi bổ ích để em dần qn trò chơi internet Từ em khơng tình trạng nghỉ học trái buổi Em Nguyễn Văn Trường: Gia đình thuộc diện hộ nghèo, em thường phải bốc gạch phụ bố mẹ vào buổi trưa, tối Ban đầu em thường bị bạn bè xa lánh mùi thể, sau tìm hiểu hồn cảnh gia đình em, bạn lớp xích lại gần em hơn, em trở nên vui vẻ, hoạt bát thoải mái tham gia hoạt động tập thể Cụ thể, rủ học sinh đến nơi em làm thuê sau buổi tập văn nghệ Khi thấy bạn làm việc vô nặng nhọc giưa trưa nắng, tơi gọi em lại cho bạn trò chuyện, em nói khơng có thời gian tắm trước học, sau thấm mệt em kịp ăn vội ngủ qua loa lấy sức học Trên đường tơi hỏi em bạn lại có mùi em từ khơng thái độ kì thị với bạn Sau tơi tranh thủ gọi điện trao đổi với phụ huynh, để phụ huynh cố gắng khắc phục cho em nghỉ sớm, tắm rửa, nghỉ ngơi trước học tuổi em nhỏ, em bệnh tật dù có tiền khơng thể cứu vãn Nhờ đó, tơi gia đình em trở nên gần Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 17 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk gũi hơn, phụ huynh em cố gắng tạo điều kiện cho em học tập, em dần đạt thành tích đáng kể hoạt động lớp Và số em học sinh khác nhận học bổng học sinh nghèo vượt khó, nghèo chăm ngoan năm học em: Trinh, Thiên, Nam, Cẩm Ly, Hùng,… Nhiều bạn lớp bạn hỗ trợ sách vở, trang phục từ nguồn quỹ heo đất lớp, kịp thời thúc đẩy bạn cố gắng học tập rèn luyện Nhóm giải pháp, biện pháp 6: Tạo dựng kỉ niệm Việc lưu trữ hình ảnh học sinh quan trọng, giúp em cảm nhận chân thành mà người giáo viên chủ nhiệm đem đến Bản thân trân trọng việc tạo dựng kỉ niệm với em, sau học kỳ, tổ chức cho em vui chơi, cho em xem lại hình ảnh qua, bình luận trao đổi thoải mái lại kỉ niệm cách để em biết trân trọng thời khắc bên bạn bè cô giáo chủ nhiệm Mọi mối quan hệ bền chặt xây dựng sở lòng chân thành, thái độ tôn trọng với việc làm hành động em học sinh, niềm vui hay nỗi buồn học sinh dễ dàng bày tỏ, chia sẻ với thầy cô giáo chủ nhiệm thước đo minh chứng cho hiệu làm công tác chủ nhiệm người Chú trọng xây dựng mối quan hệ tập thể lớp mà em đối xử cơng bằng, bình đẳng tạo niềm tin nơi em nhiều hơn, giúp em trân trọng tình bạn, sống chân thành, biết yêu thương chia sẻ với bạn bè thầy cô giáo Sợi dây gắn kết bền chặt hoạt động trở nên đáng quý giáo viên chủ nhiệm biết khéo léo lồng ghép mẩu chuyện sống, học quý trò chuyện cởi mở em học sinh hoạt động vui chơi tập thể, hoạt động xã hội khác Dưới số hình ảnh kỉ niệm học sinh lớp 6A5 – Năm học 2016 - 2017 Chăm sóc cơng trình măng non lớp năm học 2016 – 2017 Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 18 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk Tham gia hội thi Nghi thức đội cấp trường năm học 2016 - 2017 Một số hình ảnh sinh hoạt tập thể lớp năm học 2016 - 2017 Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 19 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk Nhóm giải pháp, biện pháp 7: Đánh giá thường xuyên, đánh giá hàng tuần, hàng tháng, cuối kỳ, cuối năm học - Việc đánh giá thường xuyên, đánh giá hàng tuần, hàng tháng, cuối kỳ, cuối năm học dựa tinh thần động viên, theo hướng phù hợp lực học sinh trọng đến tiến so với trước điều kiện định việc xếp loại học sinh, vậy, thường đưa biểu mẫu cho học sinh tự đánh giá, nhận xét thân, đồng thời cho tổ nhóm bình xét, xếp loại đưa vào bảng tổng hợp chung lớp Căn vào việc tự đánh giá, với thảo luận, thống với giáo viên chủ nhiệm để đưa kết cuối cùng, nhận xét đánh giá học sinh phần mềm smas, học bạ Cụ thể sử dụng phiếu tổng hợp sau: Bản tự đánh giá, nhận xét trình rèn luyện phẩm chất năm học 2016 – 2017; Kết xếp loại hạnh kiểm (phẩm chất) theo tổ, tổng hợp kết xếp loại hạnh kiểm (phẩm chất) cuối năm học… Đây sở đánh giá việc rèn luyện học sinh cách toàn diện, có hiệu nhất, đồng thời giúp cá nhân học sinh tự nhìn ưu điểm, khuyết điểm thân để cố gắng phấn đấu năm học Dưới số biểu mẫu sử dụng: TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH LỚP 6A5 BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT NĂM HỌC 2016 – 2017 Họ tên:………………………………Ngày, tháng, năm sinh:……………………………… Qua trình rèn luyện phẩm chất năm học 2016 – 2017, thân em tự nhận xét đánh giá cụ thể sau: Về ý thức tự rèn nhà: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Về ý thức tự rèn lớp, trường: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Về ý thức, thái độ tham gia vào hoạt động khác phân công nhiệm vụ: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Những ưu điểm bật khuyết điểm cần khắc phục: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Học sinh Tổ trưởng Phụ huynh học sinh Giáo viên chủ nhiệm Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 20 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH LỚP 6A5 - TỔ …… KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM - RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT NĂM HỌC 2016 – 2017 STT Họ tên Tổng số lần vi phạm Tổ trưởng Tổng số lần tuyên dương Tổ phó Xếp loại hạnh kiểm Đánh giá phẩm chất Đề nghị rèn luyện hè Các thành viên TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH LỚP 6A5 KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM – ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT NĂM HỌC 2016 – 2017 STT … Họ tên … Lớp trưởng Tổng số lần vi phạm Tổng số lần tuyên dương … … Các lớp phó Xếp loại hạnh kiểm … Đánh giá phẩm chất Đề nghị rèn luyện hè … … Giáo viên chủ nhiệm Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 21 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krơng Ana – tỉnh Đăk Lăk Nhóm giải pháp, biện pháp 8: Họp cha mẹ học sinh cuối kì, cuối năm học - Sau kết đánh giá học sinh thơng qua trước lớp việc tổ chức họp cha mẹ học sinh cuối kì, cuối năm học đặc biệt phải lưu tâm Để phần giải trình ý kiến xoay quanh việc học tập rèn luyện em phụ huynh cần phải lắng nghe, chia sẻ khó khăn vướng mắc với giáo viên chủ nhiệm ban cán lớp, đồng thời từ đồng hành giáo viên chủ nhiệm, ban cán lớp hoạt động năm học - Trên sở đánh giá xếp loại học sinh, tập thể lớp thành viên, cuối giáo viên chủ nhiệm học sinh, phụ huynh học sinh phần hiểu ưu điểm, khuyết điểm em mình, qua hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm việc giáo dục đạo đức, ý thức học tập nhà, tránh phó mặc cho giáo viên chủ nhiệm hoạt động - Một số vấn đề đặc biệt nảy sinh trình theo dõi học sinh, giáo viên nên chủ động gặp trao đổi riêng phụ huynh, điều cách tơn trọng phụ huynh, đưa vai trò phụ huynh lên hết việc giáo dục em mình, từ phụ huynh nhìn nhận thái độ chân thành giáo viên chủ nhiệm để có chiều hướng phối hợp phù hợp c Điều kiện giải pháp, biện pháp - Để thực tốt giải pháp, biện pháp trên, người giáo viên chủ nhiệm cần ln đặt tâm huyết, trách nhiệm lên hàng đầu, đồng thời phải biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến tập thể, tránh tự việc trước đưa trước lớp Có hoạt động lớp chủ nhiệm diễn sn sẻ, thuận lợi - Có tham mưu kịp thời với lãnh đạo việc tổ chức thực số hoạt động mới, số yêu cầu so với trước - Phải lên kế hoạch tiết mục tiêu, yêu cầu, thời gian, địa điểm, thành phần, kinh phí…Cần có phối hợp hài hòa đồn thể, phận nhà trường - Có thống tổ, nhóm việc thực nhiệm vụ, tránh qua loa, đại khái gây hiệu không tốt thực nhiệm vụ Đồng thời, cần có trao đổi, tham khảo, xử lí thơng tin trước thực hoạt động - Tranh thủ mối quan hệ gắn kết với phụ huynh học sinh, với cá nhân học sinh hoạt động Đồng thời phải biết tham mưu kịp thời với ban giám hiệu, tổ chức đoàn thể nhà trường để hoạt động lớp có giám sát kịp thời, tránh việc khơng đáng có xảy Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 22 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk - Thông tin hai chiều giáo viên chủ nhiệm ban cán lớp phải cập nhật liên tục để hoạt động không bị gián đoạn khâu tổ chức lớp - Sau hoạt động, giáo viên chủ nhiệm cần phải với lớp rút học kinh nghiệm, nghiêm túc sửa chữa, khắc phục hoạt động d Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Các giải pháp, biện pháp tác động qua lại, hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên hiệu chung cho công tác chủ nhiệm Phần lớn thời gian chủ nhiệm cần trọng thực đồng thời nhóm giải pháp, biện pháp thứ 4,5 Đồng thời việc sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp với hoạt động tập thế, hoạt động nhóm, ln hướng đến thân thiện, cởi mở tơn trọng nhằm giúp học sinh làm việc có tinh thần tập thể, biết vận dụng kiến thức học cách sinh động, sáng tạo trình thực hoạt động thông qua việc trao đổi, giao lưu với bạn bè nhằm tìm học đích thực từ sống sinh hoạt tập thể, cộng đồng e Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng Sau trình vận dụng biện pháp, giải pháp trên, từ lớp đánh giá đầu vào thấp mặt, tập thể lớp 6A5 cô giáo chủ nhiệm đạt thành tích đáng kể năm học 2016 – 2017 cụ thể sau: Phong trào/ Cuộc thi Cuộc thi “Làm lồng đèn” cấp trường Kết Xếp thứ Đạt giải Ba Đứng thứ 4/20 lớp Phong trào Kế hoạch nhỏ đợt (Giấy Đạt tiêu vụn) Đứng thứ 7/20 lớp Phong trào Kế hoạch nhỏ đợt (Vỏ lon) Vượt tiêu Đứng thứ 4/20 lớp Phong trào nuôi heo đất Vượt tiêu Đứng thứ 2/20 lớp Chăm sóc cơng trình măng non Xloại: xuất sắc Đồng hạng 1/20 lớp Cuộc thi Nghi thức đội cấp liên đội Đạt giải KK Đứng thứ 7/20 lớp Hội thi trò chơi dân gian Đạt giải Nhất, Đứng thứ 7/20 lớp giải Nhì Cuộc thi “Chúng em hát dân ca” Đạt giải Ba đứng thứ 4/20 lớp Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 23 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk Cuối năm tập thể lớp đứng thứ 5/20 lớp Đạt danh hiệu Tập thể lớp tiên tiến Cô giáo chủ nhiệm công nhận giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường Kết xếp loại mặt giáo dục cuối năm cụ thể sau: NĂNG LỰC THM TỐT GIỎI ĐẠT KHÁ CẦN CỐ GẮNG YẾU TB TT 58 Toán N.văn SL TL(%) 10.8 5.4 SL 15 20 TL(%) 40.5 54.1 SL 18 15 TL(%) 48.7 40.5 SL 0 TL(%) 0 T.Anh KHTN KHXH GDCD C.Nghệ 12 19.0 5.4 24.3 32.5 10.8 15 19 17 11 16 40.5 51.4 46.0 29.7 43.2 15 16 11 14 17 40.5 43.2 29.7 37.8 46.0 0 0 0 0 0 Tin học HĐGD 16 43.2 13.6 2 5.4 5.4 16 43.2 Đạt: 37 em (100%) 12 32.5 23 35 (94.6%) 0 0 0 0 TBM PHẨM CHẤT THM TỐT ĐẠT TỐT TT58 THM 62.1 CẦN CỐ GẮNG KHÁ SL TL(%) SL 14 14 37.8 37.8 22 TL(%) TB SL 59.5 23 (62.2%) YẾU TL(%) SL TL(%) 2.7 0 0 Đề tài giúp cho việc thực nhiệm vụ tập thể lớp năm học có nhiều kết tốt, kế hoạch cụ thể hóa, khoa học hiệu Thông qua việc tiến hành nhóm giải pháp, biện pháp, thân tơi nhận thấy học sinh biết trân trọng sống, biết giữ gìn phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, học cách sống tập thể, cộng đồng để tự ý thức trách nhiệm với hành động Đồng thời tập thể lớp ln giữ vững tinh thần đoàn kết, mối quan hệ tốt đẹp thành viên tạo nên hình ảnh đẹp mắt thầy cô giáo bạn học sinh nhà trường Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 24 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk III KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận Học tập trình: Nhìn, nghe, làm, thấu hiểu áp dụng, khơng thể tách rời q trình làm cho học sinh có nhìn thiếu sáng tạo, thiếu chủ động từ học sinh khơng tự phát huy lực thân, không tự ý thức trách nhiệm nghĩa vụ người giáo dục Do vậy, người giáo viên chủ nhiệm phải người khởi xướng, khơi nguồn cảm hứng học tập cho học sinh, phải người giúp học sinh tự phát khả tiềm ẩn thân em, qua người tổ chức hoạt động giáo dục tự thay đổi cho phù hợp với trình giáo dục để trở thành người mẹ, người bạn đồng hành em suốt năm học Việc tổ chức hoạt động khoa học cách tiếp cận học sinh cách đơn giản nhất, đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm phải kiên trì, u thương học sinh…có vốn tích luỹ từ sống, có nhìn thiện cảm u sống Chính vậy, cho dù việc tổ chức hoạt động nào, người giáo viên chủ nhiệm ln phải tìm tòi, sáng tạo đem lại cảm hứng cho học sinh, giúp học sinh nhìn phiến diện, mà phải thật khách quan với tất lĩnh vực, giá trị sống để phát triển cách toàn diện Kiến nghị: Không Buôn Trấp, ngày 25/4/2019 Người viết Kiều Thị Vân Anh Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 25 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk MỤC LỤC STT Mục, phần Trang I Phần mở đầu Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Giới hạn đề tài Phương pháp nghiên cứu II Phần nội dung Cơ sở lí luận Thực trạng vấn đề nghiên cứu 10 Giải pháp, biện pháp 11 III Kết luận – Kiến nghị 25 Nhận xét hội đồng chấm cấp trường Chủ tịch hội đồng Kí tên ( Đóng dấu) Kiều Thị Vân Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 26 ... Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk +... Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 11 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk. .. Anh – Trường THCS Lương Thế Vinh – Krông Ana – Đăk Lăk 13 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đầu cấp trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm đối với lớp đầu cấp tại trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk, SKKN Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm đối với lớp đầu cấp tại trường THCS Lương Thế Vinh – huyện Krông Ana – tỉnh Đăk Lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn