SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độn trải nghiệm sáng tạo giờ ra chơi tại liên đội THCS Lê Đình Chinh

25 40 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 15:57

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độn trải nghiệm sáng tạo giờ ra chơi tại liên đội THCS Lê Đình ChinhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độn trải nghiệm sáng tạo giờ ra chơi tại liên đội THCS Lê Đình ChinhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độn trải nghiệm sáng tạo giờ ra chơi tại liên đội THCS Lê Đình ChinhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độn trải nghiệm sáng tạo giờ ra chơi tại liên đội THCS Lê Đình ChinhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độn trải nghiệm sáng tạo giờ ra chơi tại liên đội THCS Lê Đình ChinhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độn trải nghiệm sáng tạo giờ ra chơi tại liên đội THCS Lê Đình ChinhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độn trải nghiệm sáng tạo giờ ra chơi tại liên đội THCS Lê Đình ChinhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độn trải nghiệm sáng tạo giờ ra chơi tại liên đội THCS Lê Đình ChinhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độn trải nghiệm sáng tạo giờ ra chơi tại liên đội THCS Lê Đình ChinhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độn trải nghiệm sáng tạo giờ ra chơi tại liên đội THCS Lê Đình ChinhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độn trải nghiệm sáng tạo giờ ra chơi tại liên đội THCS Lê Đình Chinh Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh PHẦN I MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Lý lý luận Tổ chức Đội thiếu niên tiền phong nhà trường tổ chức có vai trò vơ quan trọng việc giáo dục toàn diện học sinh Nhất giai đoạn nay, giai đoạn đổi giáo dục toàn diện, đặc biệt giúp học sinh biết vận dụng kiến thức vào sống, giúp em hình thành khả tư sáng tạo trải nghiệm thực tế, tổ chức đội ln phải với nhà trường tổ chức đoàn thể xã hội chung tay giáo dục hướng dẫn em tham gia vào hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát triển kĩ sống, kĩ xã hội Hoạt động trải nghiệm sáng tạo khơng q xa lạ với tất đội ngũ giáo viên học sinh tình hình thực tế thực từ lâu đặc biệt cơng tác đội TNTP Hồ Chí Minh thơng qua hoạt động lên lớp, phong trào văn hoá văn nghệ TDTT nhà trường, đặc biệt hoạt động đền đáp nghĩa, phong trào nhân đạo từ thiện Tuy nhiên, chưa có tên gọi chung mang tính bao qt cho hoạt động mà hoạt động theo tính tự phát, tùy theo tình hình thực tiễn, điều kiện sở vật chất khả sáng tạo trường để thực tiến hành Có thể khẳng định hoạt động trải nghiệm sáng tạo mà em tham gia vào chơi, lên lớp trải nghiệm vô ý nghĩa, giúp em hình thành phẩm chất tốt đẹp sống Những hoạt động không giúp em hình thành nên người tồn diện mà giúp em có sống học tập vui chơi lành mạnh Tuy nhiên để hoạt động trải nghiệm sáng tạo em trở thành kỹ bền vững hình thành nên người có ý thức có trách nhiệm, có khả tư sáng tạo hoạt động phải thực cách có kế hoạch xuyên suốt chơi liên đội Nhận thấy hoạt động hiệu từ mơ hình “Giờ chơi trải nghiệm sáng tạo” Ban giám hiệu trường THCS Lê Đình Chinh chủ động xem số chương trình năm học, đưa hoạt động trở thành hoạt động thường niên với nhiều cách thức, thu hút tham gia khơng học sinh mà tập thể cán công nhân viên nhà trường nhận đồng thuận, ủng hộ cao cha mẹ học sinh quyền địa phương Lý thực tiễn Những năm gần liên đội với nhà trường tổ chức đoàn thể nhà trường đưa hoạt động trải nghiệm sang tạo lồng ghép vào mơn học với nhiều hình thức hoạt động phong phú đa dạng Đã phát huy khả sáng Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh tạo em Tuy nhiên hoạt động có quy mơ lớn khó thực cách thường xuyên liên đội Vì cần thiết có hoạt động xuyên suốt dành cho em chơi liên đội với hình thức vui chơi, rèn luyện nhằm tăng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng trường THCS Lê Đình Chinh xanh – Sạch – Đẹp Với ý nghĩa to lớn mà hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh chơi liên đội mang lại, mạnh dạn nghiên cứu vài kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh Với mong muốn đưa hoạt động trải nghiệm sáng tạo đến với em thường xuyên nhằm giúp em hình thành kỹ sống cần thiết từ hoạt động nhỏ phút thư giản chơi.Với hoạt động trải nghiệm đầy ý nghĩa thiết thực góp phần tạo hứng thú hiệu học sinh, mơ hình “Giờ chơi trải nghiệm sáng tạo khoa học” giúp nhà trường hướng đến mục tiêu trường học thân thiện, học sinh tích cực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện II Mục đích nghiên cứu Khi nghiên cứu đề tài này, điều tơi ln quan tâm tìm biện pháp phát huy tính tự nguyện, tự quản em Đồng thời giáo dục cho đội viên phát triển đầy đủ mặt “đức” - “trí”- “thể”- “mỹ”; Giúp em khẳng định tính độc lập, sáng tạo, tích cực động hoạt động, thể khả trước người Thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo dịp để học sinh gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi chia sẻ kiến thức lẫn Đây điều kiện ban đầu để phát tài nhằm bồi dưỡng phát triển nhân cách, kĩ sống cho học sinh Mặt khác, để thực mong muốn tổng phụ trách đội thực đề tài là: Cố gắng tạo thật nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích lơi em vào hoạt động liên đội Từ giúp em học sinh tránh xa trò chơi điện tử vơ bổ mang tính bạo lực tệ nạn xã hội PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận vấn đề Hoạt động trải nghiệm sáng tạo coi trọng hoạt động thực tiễn mang tính tự chủ học sinh, hoạt động mang tính tập thể tinh thần tự chủ cá nhân, với nỗ lực giáo dục giúp phát triển sáng tạo cá tính riêng cá nhân tập thể Đây hoạt động giáo dục tổ chức gắn liền với kinh nghiệm, sống để học sinh trải nghiệm sáng tạo Điều đòi hỏi hình thức phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo phải đa dạng, linh hoạt, Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh học sinh tự hoạt động, trải nghiệm Hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm góp phần hình thành phát triển cho học sinh phẩm chất lực chung trách nhiệm với thân, cộng đồng môi trường tự nhiên, tính tự lập, tự tin, tự chủ, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp, tự quản lý thân Hoạt động trải nghiệm sáng tạo nói chung trải nghiệm sáng tạo chơi nói riêng hình thành cho học sinh thói quen chủ động giao tiếp, biết khẳng định tự quản lý thân, phát huy kỹ lực sống Đây hoạt động có ý nghĩa vơ quan trọng việc hình thành cho em kỹ sống, kỹ giao tiếp, tăng cường ý thức trách nhiệm với thân, môi trường xung quanh nơi để em thể rèn luyện tự tin, tinh thần trách nhiệm Ngoài với hoạt động trải nghiệm chơi ngắn ngủi liên đội hướng dẫn giáo viên TPT Đội anh chị phụ trách môi trường tốt để em lĩnh hội nhiều kiến thức tự nhiên xã hội Từ góp phần giúp em phát triển cách tồn diện Ngay chương trình giáo dục phổ thơng mới, thấy hoạt động trải nghiệm đóng vai trò quan trọng, ngồi việc đổi kế hoạch giáo dục bao gồm môn học, chun đề học tập (gọi chung mơn học) hoạt động trải nghiệm sáng tạo; hoạt động giáo dục (theo nghĩa rộng) bao gồm hoạt động dạy học hoạt động trải nghiệm sáng tạo xây dựng cụ thể sau: So sánh môn học hoạt động trải nghiệm sáng tạo chương trình thể bảng sau: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Đặc trưng Mơn học Mục đích Hình thành phát triển hệ thống tri thức khoa học, lực nhận thức hành động học sinh Hình thành phát triển phẩm chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm, giá trị, kỹ sống lực chung cần có người xã hội đại Nội dung - Kiến thức khoa học, nội dung gắn với lĩnh vực chuyên môn - Kiến thức thực tiễn gắn bó với đời sống, địa phương, cộng đồng, đất nước, mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo dục, nhiều môn học; dễ vận dụng - Được thiết kế thành Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh phần chương, bài, có mối liên hệ logic chặt chẽ Hình thức tổ chức - Đa dạng, có quy trình chặt chẽ, hạn chế khơng gian, thời gian, quy mô đối tượng tham gia - Học sinh hội trải nghiệm vào thực tế - Được thiết kế thành chủ điểm mang tính mở, không yêu cầu mối liên hệ chặt chẽ chủ điểm - Đa dạng, phong phú, mềm dẻo, linh hoạt, mở không gian, thời gian, quy mô, đối tượng số lượng - Học sinh có nhiều hội trải nghiệm - Người đạo, tổ chức họat - Có nhiều lực lượng tham gia động học tập chủ yểu giáo đạo, tổ chức hoạt động viên trải nghiệm với mức độ khác (giáo viên, phụ huynh, nhà hoạt động xã hội, quyền, doanh nghiệp, ) Tương tác, phương pháp - Chủ yếu thầy - trò - Đa chiều - Thầy đạo, hướng dẫn, trò hoạt động - Học sinh tự hoạt động, trải nghiệm Kiểm tra, đánh giá - Nhấn mạnh đến lực tư - Nhấn mạnh đến kinh nghiệm, lực thực hiện, tính trải nghiệm - Theo chuẩn chung - Thường đánh giá kết đạt điểm số - Theo yêu cầu riêng, mang tính cá biệt hóa, phân hóa - Thường đánh giá kết đạt nhận xét II Thực trạng vấn đề Trẻ em ngày sống thời kỳ vô đại, sống em dù có khó khăn ln chăm sóc tạo điều kiện gia đình để em có sống trẻ thơ đầy đủ Cùng với phát triển nhanh chóng cơng nghệ đại em nhanh chóng trở thành người am hiểu công nghệ đặc biệt trang mạng xã hội, trò chơi Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh online cách vơ điều kiện Những điều khiến cho phận khơng nhỏ em học sinh nói chung số em học sinh trường THCS Lê Đình Chinh nói riêng dần quên tuổi thơ hồn nhiên với cánh diều đồng cỏ, có thời gian rảnh em chủ yếu tham gia vào trang mạng xã hội internet, trò chơi điện từ đầy bạo lực Dần dần em bị tiêm nhiễm vào đầu lối cư xử lệch chuẩn, có lời lẽ giao tiếp khơng phù hợp chí tục tĩu, lệch lạc nhu cầu khơng đáp ứng có phản ứng khích Mặt khác lối sống ảo đầy rẫy thói hư tật xấy khiến em trở nên lười vận động, suy nghĩ dần biến em trở thành người thiếu kỹ sống Để giúp em dần tìm lại tuổi thơ sáng môi trường rèn luyện vui chơi học tập để hướng em trở thành người có lối sống lành mạnh xây dựng tương lai tươi sáng cho thân tổ chức đội TNTP Hồ Chí Minh nơi mà em hoạt động phải có nhiều hoạt động thường niên, tạo môi trường để em hứng thú tham gia rèn luyện Từ trăn trở với định hướng ngành giáo dục hội đồng đội cấp mạnh dạn nghiên cứu đưa vào áp dụng cho học sinh trường THCS Lê Đình Chinh mơ hình chơi trải nghiệm sáng tạo Với nhiều nội dung hình thức phong phú Giúp em rèn luyện ý thức kỹ hoạt động từ góp phần đẩy lùi ảnh hưởng mơi trường khơng tốt từ bên ngồi nâng cao chất lượng giáo dục đại trà Bảng thống kê kết rèn luyện học sinh năm học 2017 – 2018 KHỐI LỚP KHỐI KHỐI KHỐI KHỐI TỐT 92 71 97 101 TỶ LỆ 73,44% 74,34% 77% 92,66% KHÁ 37 11 18 HẠNH KIỂM TỶ LỆ TR BÌNH 25,18% 11,59% 15,07% 7,34% TỶ LỆ 0,78% 3,16% 0,8% 0% YẾU 0 0 TỶ LỆ 0% 0% 0% 0% CHUYÊN CẦN BỎ HỌC TỶ LỆ 0% 1,05% 1,59% 0% III Các giải pháp Giải pháp Chủ động nghiên cứu công văn, văn đạo cấp Ngay từ đầu năm học 2018 – 2019, liên đội nhận công văn hướng dẫn Hội đồng đội huyện việc hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo chơi cho học sinh Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐẮK LẮK HĐĐ HUYỆN KRƠNG ANA *** Krơng Ana, ngày 24 tháng 10 năm 2018 Số: 01-HD/HĐĐ HƯỚNG DẪN Triển khai Giờ chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo năm học 2018 - 2019 Thực Chương trình cơng tác Đội phong trào Thiếu nhi huyện Krông Ana năm học 2018 2019; Hướng dẫn số 10-HD/HĐĐ ngày 21/9/2018 Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk việc Hướng dẫn triển khai Giờ chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo năm học 2018 - 2019; Hội đồng Đội huyện hướng dẫn triển khai Giờ chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo năm học 2018 2019, cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH, U CẦU - Nhằm tạo mơi trường vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe, thư giản sau học căng thẳng cho em thiếu nhi Qua giúp cho mối quan hệ thầy giáo em học sinh thân thiện gần gũi - Giúp thiếu nhi tham gia vào trò chơi lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội với hình thức phong phú, đa dạng gắn với trải nghiệm khoa học sáng tạo - Hoạt động phải đảm bảo tính an tồn, bổ ích II NỘI DUNG Thời gian: Hoạt động tổ chức vào chơi năm học 2018 - 2019 Địa điểm: - Tại tất Liên đội Tiểu học Trung học sở địa bàn toàn huyện - Cấp huyện tổ chức “Giờ chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo” 01 Liên đội THCS 01 Liên đội Tiểu học Nội dung, hình thức: Tổ chức “Giờ chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo” với nội dung, hình thức sau: - Nhảy Flasmob; Dân vũ thiếu nhi; nhảy Cha Cha Cha tập thể; đồng diễn nghi thức Đội; thể dục kết hợp học nhảy Aerobic; múa, hát sân trường; đọc sách, truyện thư viện nhà trường; đồng diễn Shemaphore; tổ chức trò chơi dân gian; bóng chuyền, đá cầu khn viên nhà trường với nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh khác - Tổ chức chăm sóc vườn rau, bồn hoa, vườn khuôn viên nhà trường Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh - Tổ chức thi tìm hiểu khoa học, sức khỏe, chủ quyền quốc gia, pháp luật… III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Đối với Hội đồng Đội huyện - Xây dựng Hướng dẫn triển khai thực gắn với nội dung chương trình cơng tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 - Tổ chức “Giờ chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo” năm học 2018 - 2019 cấp huyện 01 Liên đội THCS 01 Liên đội Tiểu học (Thông báo sau) - Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực Liên đội báo cáo kết Hội đồng Đội tỉnh Đối với Liên đội - Xây dựng Kế hoạch triển khai đến chi đội tổ chức “Giờ chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo” theo hướng dẫn Hội đồng Đội huyện - Tùy theo điều kiện thực tế, Liên đội có hình thức triển khai “Giờ chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo” phù hợp với đặc điểm, tình hình Liên đội - Giáo viên Tổng phụ trách Đội xây dựng nội dung “Giờ chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo” phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường, thầy, cô giáo trường hướng dẫn cho thiếu nhi cách thức triển khai luyện tập chơi - Báo cáo kết thực (Văn hình ảnh) hàng tháng Hội đồng Đội huyện Trên Hướng dẫn triển khai “Giời chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo” năm học 2018 2019, đề nghị Liên đội triển khai, thực đảm bảo nội dung yêu cầu đề TM HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN Nơi nhận: CHỦ TỊCH - HĐĐ tỉnh Đắk Lắk; - TT Huyện đồn; (Để b/c) - Phòng GD&ĐT; (Đã ký) - Liên đội TH, THCS PTDTNT THCS huyện; (T/h) - Lưu HĐĐ Y Kler Knul Cùng với văn đạo ngành giáo dục việc tăng cường lồng ghép hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn học nhằm giúp học sinh rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức môn học vào thực tế sống Bản thân tơi tìm hiểu nhận thấy vai trò vơ quan trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo học sinh Đặc biệt tổ chức đội TNTP Hồ Chí Minh việc rèn luyện cho em thơng qua hoạt động trải nghiệm thiếu Ngồi việc tham gia hoạt động chun mơn mơn học phần lớn thời gian lại trường em tham gia hoạt động đội Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh Chính mà ngày từ đầu năm học thân nghiên cứu kỹ văn đạo cấp chuyên môn công tác đội kết hợp với hoạt động chuyên môn nhà trường, nhằm kết hợp tổ chức hoạt động trải nghiệm mang tiính xun suốt, có chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể để em học tập,rèn luyện, thông qua hoạt động ngày Việc nghiên cứu kỹ công văn văn đạo cấp để có định hướng phù hợp việc tổ chức thành công hoạt động trải nghiệm sáng tạo liên đội, đảm bảo định hướng, góp phần mang lại hiệu giáo dục tồn diện cho em học sinh Giải pháp Đánh giá tình hình thực tế, chủ động xây dựng kế hoạch làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo nhà trường - Chủ động kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế Để tổ chức hoạt động trải nghiệm nói chung hoạt động trải nghiệm chơi nói riêng liên đội điều thân nghiên cứu đánh giá tình hình thực tế liên đội mình, định khả đơn vị, mặt mạnh mặt yếu từ làm để xây dựng kế hoạch đảm bảo tính khả thi, thực có hiệu cơng việc Thứ nhất: Tại liên đội THCS Lê Đình Chinh chúng tơi ln nhận quan tâm tận tình cấp ủy chi bộ, ban giám hiệu nhà trường Lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện cho liên đội mặt để tổ chức hoạt động cho học sinh nhằm giúp học sinh rèn luyện kỹ sống, nâng cao tinh thần đoàn kết, thu hút em vào với hoạt động tập thể, từ tránh xa tệ nạn xã hội… Đây thuận lợi vô to lớn cho thân xây dựng nội dung tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh liên đội Thứ 2: Về thân học sinh nhà trường đa số nhà nơng, điều kiện kinh tế khó khăn, sinh sống vùng nông thôn nên đa số em nhút nhát, chưa có nhiều kỹ giao tiếp, có hội tiếp xúc với hoạt động văn hóa khác nên em thích thú, tích cực tham gia hoạt động phong trào, văn nghệ, trải nghiệm sáng tạo nhà trường, hoạt động liên đội tổ chức vừa gần gũi với em đồng thời giúp em mạnh dạn tự tin giao tiếp, thể thân Thứ 3: Đối với đội ngũ giáo viên đồn thể: Trường THCS Lê Đình Chinh có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, động, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm lớp quan tâm, theo dõi, gắn bó, gần gũi học sinh hoạt động, tổ chức đồn thể nhà trường ln hổ liên đội hoạt động Đặc biệt hoạt động chơi mà thân tổi triển khai thực Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh Thứ 4: Về sở vật chất nhà trường: Đầu năm 2018 trường THCS Lê Đình Chinh UBND tỉnh công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia nên hệ thống sở vật chất phục vụ công tác dạy học đầy đủ, đảm bảo cầu thiết yếu cho em vui chơi, học tập rèn luyện Với yếu tố vô thuật lợi thúc với vai trò giáo viên tổng phụ trách đội phải xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm chơi để giúp em học tập, vui chơi rèn luyện cách có định hướng mang tính giáo dục lâu dài Trên sở văn đạo đạo cấp tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể sau: HĐĐ HUYỆN KRƠNG ANA ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI THCS LÊ ĐÌNH CHINH * Số: 03-KH/LĐ Quảng Điền, ngày 26 tháng 10 năm 2018 KẾ HOẠCH Triển khai Giờ chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo năm học 2018 - 2019 Thực Chương trình cơng tác Đội phong trào Thiếu nhi huyện Krông Ana năm học 2018 2019; Hướng dẫn số 01-HD/HĐĐ ngày 24/10/2018 Hội đồng Đội KrôngAna việc Hướng dẫn triển khai Giờ chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo năm học 2018 - 2019; Liên đội THCS Lê Đình Chinh triển khai kế hoạch thực chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo năm học 2018 - 2019, cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Nhằm tạo mơi trường vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe, thư giản sau học căng thẳng cho đội viên Qua giúp cho mối quan hệ thầy cô giáo em học sinh thân thiện gần gũi - Giúp em tham gia vào trò chơi lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội với hình thức phong phú, đa dạng gắn với trải nghiệm khoa học sáng tạo II NỘI DUNG Thời gian: Hoạt động tổ chức vào chơi năm học 2018 - 2019 Địa điểm: - Tại sân trường THCS Lê Đình Chinh Nội dung, hình thức: Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh Tổ chức “Giờ chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo” với nội dung, hình thức sau: - Tổ chức nhảy vũ điệu Cha cha cha sân trường - Tổ chức chăm sóc bồn hoa, vườn khuôn viên nhà trường - Dọn vệ sinh môi trường xung quanh lớp học sân trường… - Thăm dọn vệ sinh đài tưởng niệm liệt sỹ xã - Tổ chức chơi trò chơi dân gian, mơn thể thao, trò chơi mua hát tập thể… III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Đối với Liên đội - Xây dựng Kế hoạch triển khai đến chi đội tổ chức “Giờ chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo” theo kế hoạch đề - Phối hợp với GV Âm nhạc nhà trường triển khai tập luyện điệu khiêu vũ Cha Cha Cha cho toàn thể học sinh - Tổ chức thành hội thi Đồng diễn sân trường với vũ điệu cha cha cha - Triển khai tập thể dục vũ điệu cha cha cha sân trường - Xây dựng lịch sinh hoạt trải nghiệm chơi tuần Đối với chi đội - Đôn đốc đội viên tích cực tập luyện để tham gia chơi trỉa nghiệm sáng tạo liên đội - có kế hoạch tập luyện để tham gia thi đồng diễn với vũ điệu cha cha cha quy định - Theo giỏi lịch sinh hoạt trải nghiệm chơi bảng thông tin - chủ động tổ chức hoạt động trải nghiệm chi đội Trên kế hoạch triển khai “Giời chơi trải nghiệm khoa học sáng tạo” năm học 2018 - 2019, đề nghị chi đội triển khai, thực đảm bảo nội dung yêu cầu đề T.M LIÊN ĐỘI DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TPT ĐỘI HIỆU TRƯỞNG (đã kí) (đã kí) Nguyễn Duy Tuấn Tăng Thị Xuân Vân Nga Ngay buổi chào cờ đầu tháng, chủ động tham mưu với Lãnh đạo để công khai kế hoạch cho học sinh toàn trường, tổ chức lễ hưởng ứng hoạt động trải nghiệm sáng tạo 10 Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh Lễ quân hoạt động trải nghiệm sáng tạo chơi - Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo nhà trường: Các hoạt động giờ, hoạt động phong trào đội cần phải cho phép tạo điều kiện ban lãnh đạo nhà trường tổng phụ trách đội phải ln có kỹ tham mưu để tranh thủ ủng hộ cấp Đối với hoạt động trải nghiệm sáng tạo chơi mà thực trường Đây hoạt động khơng để thực cách có hiệu thân tơi tính tốn phương án đề xuất thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế liên đội, đảm bảo em có đủ thời gian tham gia hoạt động mà không ảnh hưởng đến hoạt động chung nhà trường nhận ủng hộ đoàn thể Lãnh đạo nhà trường Ví dụ: Từ trước đến trường chúng tơi ln thực cho học sinh nghỉ giải lao phút sau tiết học, xét thấy với thời lượng kế hoạch tổ chức cho em hoạt động trải nghiệm chơi khó thực tơi mạnh dạn đề xuất với Lãnh đạo nhà trường không cho học sinh nghỉ giải lao sau tiết học mà dồn thời gian nghỉ giải lao buổi với thời lượng 15 phút để có thời gian cho em tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào chơi Dưới số hình ảnh minh họa cho hoạt động: 11 Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh Học sinh tham gia chăm sóc bồn hoa tỏng chơi Học sinh nhặt dọn vệ sinh quanh khuôn viên trường chơi Giải pháp Thực tốt cơng tác phối hợp với đồn thể, tổ chuyên môn giáo viên chủ nhiệm 12 Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh - Phối hợp với đồn thể: + Đối với đồn niên: Bản thân tơi ln với đồn niên ln chủ động gần gũi, chủ động tìm hiểu nhu cầu học tập rèn luyện em để từ có định hướng hướng dẫn cho em trình học tập rèn luyện đồng thời với quan chức để tổ chức cho em để tạo điều kiện cho em có sân chơi lành mạnh, bổ ích, rèn luyện kỹ đặc biệt kỹ giao tiếp, ý thức bảo vệ môi trường, phong tránh tệ nạn xã hội… Đoàn Đội phối hợp với quan công an huyện tổ chức chun đề phòng cháy chữa cháy Đồn đội phối hợp tổ chức trò chơi dân gian dịp ngày thành lập Đoàn - 26/3/2019 13 Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh Học sinh tham gia chơi trò chơi tập thể chơi + Đối với tổ chuyên môn: Bản thân nắm hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn học vô quan trọng việc giúp em khắc sâu kiến thức chủ động vận dụng kiến thức học vào thực tiễn sống, giúp em rèn luyện kỹ giao tiếp, kỹ thực hành xã hội nâng cao khả sáng tạo mà liên đội phải tổ chuyên môn tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm tạo cho em môi trường học tập rèn luyện thực có ý nghĩa góp phần giáo dục toàn diện cho em Phối hợp với tổ lịch sử tổ chức chiếu phim tư liệu giáo dục truyền thống nhân ngày QPTD - 22/12 14 Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh - Đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn: Thành công tổ chức đội khơng thể TPT Đội thực mà phải có hỗ trợ, đồng thuận tất phận, giáo viên đoàn thể mà người gần gũi, thường xuyên với học sinh đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thầy cô giáo môn Nhận thấy tầm quan trọng tầm ảnh hưởng giáo viên chủ nhiệm giáo viên môn việc học tập rèn luyện em nên coi phận định đến thành công hoạt động trải nghiệm mà thực Thường xuyên có trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt tình hình học sinh lớp, động viên giáo viên chủ nhiệm với học sinh tham gia hoạt động chơi để thấy gần gũi, gắn bó, hồ đồng Qua đó, giúp học sinh tự tin giáo tiếp, mạnh dạn thể khả thân… Tranh thủ buổi họp quan nhà trường để trao đổi nắm bắt tình hình từ thầy giáo môn – người mà ngày trực tiếp giảng dạy em lớp, tranh thủ phối hợp hỗ trợ đội ngữ để kịp thời uốn nắn hành vi chưa mực, kịp thời nhận biết dấu khơng bình thường thơng qua thái độ học tập rèn luyện Nếu có đồng lòng, chung tay phận tin chắc hoạt động học tập rèn luyện em theo định hướng giáo dục mà nỗ lực để thực Giáo viên môn tham gia đạo học sinh chăm sóc xanh chơi 15 Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh - Đối với phận nhà trường: + Đối với y tế học đường: phận y tế học đường phận quan trọng có mối liên hệ đặc biệt với tổ chức đội việc tổ chức giáo dục toàn diện học sinh giai đoạn nay, mà em học sinh ngày hiếu động, với tâm lý thay đổi nhanh chóng giai đoạn tuổi dậy thì, lại thiếu nhiều kỹ kiến thức đặc biệt tệ nạn xã hội rình rập dần len lõi vào trường học mà thân tơi ln trọng việc phối hợp chặt chẽ với phận y tế học đường để tổ chức nhiều chuyên đề giáo dục, nhằm tăng cường kỹ năng, kiến thức cho em, nhằm giúp em có thêm kiến thức kỹ bảo vệ thân, tránh xa tệ nạn xã hội Nhân viên Y tế nhà trường chuyên đề phòng chống đuối nước nạn thương tích 16 Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh Hoạt động hướng dẫn rửa tay xà phong chơi + Đối với phận Thư viện: Chúng ta biết sách chứa đựng nhiều kiến thức sống, giúp tư duy, nhận thức sâu sắc hơn, trưởng thành tích lũy vốn từ ngữ phong phú Chính điều tơi ln phối hợp phận thư viện nhà trường tìm phân tích ý nghĩa mà việc đọc sách mang lại để tuyên truyền động viên em biến việc đọc sách thành thói quen thường ngày hay thưởng thức sống, chẳng khác trải nghiệm phong phú đủ cung bậc trang sách Rèn luyện thói quen đọc sách văn hóa đọc cho học sinh hoạt động mang ý nghĩa lâu dài, thiết thực việc phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh Đọc sách có nhiều tác dụng, cụ thể giúp học sinh thư giãn, giảm bớt giảm căng thẳng sau thời gian học tập mệt mỏi Đồng thời, đọc sách giúp học sinh nâng cao trình độ, tự tin giao tiếp, ứng xử mang lại vốn kiến thức, hiểu biết rộng lĩnh vực đời sống xã hội, tự tin vào thân trình giao tiếp, chủ động ứng xử, giải tình xảy dễ dàng hơn, linh hoạt hơn, từ hình thành kỹ giao tiếp hiệu Với lợi ích to lớn mà việc đọc sách mang lại thân tơi tâm dành nhiều thời gian tuyên truyền, vận động để em rèn luyện thói quen đọc 17 Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh sách, đặc biệt việc lựa chọn cho bóng mát sân trường thưởng thức trang sách chơi, hay tranh thủ sau học trái buổi, học phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi điều thực tế thực trường chúng tơi Ngồi để làm động lực thúc đẩy em đến nhiều với việc đọc sách thường xuyên phối hợp với phận thư viện giới thiệu đến em sách mới, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đến với em thông qua việc tổ chức buổi chuyên đề giới thiệu sách, thi thuyết trình sách với quy mơ nhỏ nhằm kích thích việc tìm hiểu nâng cao kỹ đọc sách cho em Học sinh lớp 7A3 tham gia thuyết trình sách 18 Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh Học sinh hào hứng tham gia phần thi dành cho khán giả thi thuyết trình sách Giải pháp Làm tốt công tác tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm Mọi hoạt động dù tổ chức công phu đến đâu khơng có đánh giá nhận xét, phân loại để kích thích tính thi đua hiệu hoạt động đạt mức cao Vì sau hoạt động, thân tơi ln theo sát q trình hoạt động em để có đánh giá động viên nhắc nhở để em có thêm động lực hứng thú hoạt động trải nghiệm liên đội Đánh giá tính hiệu quả, tính thực tiễn hoạt động đồng thời xem xét kỹ ưu điểm, tồn trình tổ chức thực kế hoạch Đối với thi, thân chủ động trao đổi, lắng nghe ý kiến phản hồi từ thành viên, giáo viên học sinh động, tham mưu với ban Lãnh đạo tổ chức họp rút kinh nghiệm, tránh tình trạng thực mang tính chiếu lệ, hình thức Ngồi ra, làm tốt công tác tổng kết đánh giá phân loại hiệu hoạt động đưa vào công tác thi đua khen thưởng cuối tháng, cuối kỳ cuối năm lớp Xem số tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua tập thể lớp giáo viên Làm tốt cơng tác tơi tin tưởng kích thích em thi đua tốt hơn, tích cực hoạt động từ hình thành thói quen tốt để giúp em có kỹ tốt rèn luyện ý thức trách nhiệm tập thể 19 Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh Đây kỹ thiếu cho thân em sau Đồng thời phát huy tốt tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần trách nhiệm cho giáo viên Ví dụ: KẾT QUẢ HỘI THI NHẢY CHA CHA CHA ĐỒNG DIỄN SÂN TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019 STT LỚP ĐIỂM GIẢI 6A1 26,1 Nhất 6A2 25,7 Khuyến khích 6A3 25,5 6A4 24,5 7A1 25,8 7A2 27,5 Nhì 7A3 26 Ba 7A4 24 8A1 26,5 10 8A2 25 11 8A3 25 12 9A1 28,8 Nhất 13 9A2 26,7 Ba 14 9A3 26 15 9A4 28,1 GHI CHÚ Khuyến khích Nhì IV Tính giải pháp Đối với hoạt động trải nghiệm sáng tạo nói chung trải nghiệm sáng tạo chơi nói riêng liên đội THCS Lê Đình Chinh mà thân tơi với vai trò giáo viên TPT Đội triển khai liên đội hoạt động hoạt động có ý nghĩa giáo dục tồn diện mang tính xuyên suốt lâu dài, 20 Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh hoạt động chơi em khơng sinh hoạt tự phát khơng có mục tiêu, khơng có tính định hướng, đơn giản em chơi đùa giải trí chơi Thì em vui chơi, sinh hoạt chơi có tính định hướng, có chương trình mục tiêu giáo dục rõ ràng không làm tự thoải mái em Mỗi chơi em trải nghiệm để em học tập rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm mẻ, hút, thiết thực, góp phần giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi đến trường, thêm yêu trường lớp V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Qua thực tế nghiên cứu áp dụng hoạt động trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội thân nhận thấy thu hút rõ rệt từ đa số em học sinh, em tích cực hoạt động liên đội nhà trường Điều đặc biệt thông qua việc tham gia hoạt động có định hướng chơi giúp em nâng cao ý thức tự giác, ý thức bảo vệ môi trường ngồi lớp học, chủ động giao tiếp với thầy cơ, bạn bè, tăng tinh thần đoàn kết, biết giúp đỡ bạn bè hơn, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học Bảng thống kê kết rèn luyện học kỳ I năm học 2018 – 2019 HẠNH KIỂM CHUYÊN CẦN KHỐI LỚP TỐT TỶ LỆ KHÁ TỶ LỆ TR BÌNH TỶ LỆ YẾU TỶ LỆ BỎ HỌC TỶ LỆ KHỐI 90 75% 77 16% 0% 0% 0% KHỐI 98 78,4% 27 21,6% 0% 0% 0% KHỐI 79 84,04% 13 13,83% 1,06% 0% 0% KHỐI 117 93,6% 6,4% 0% 0% 0% Năm học 2018 – 2019 tính đến thời điểm cuối tháng liên đội chưa có học sinh bỏ học PHẦN III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Hoạt động trải nghiệm sáng tạo nói chung hoạt động trải nghiệm chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh nói riêng cung cấp cho học sinh góc nhìn mới; dạy cho em tính khiêm nhường tự tin giao tiếp, có nhìn tích cực mối quan hệ xã hội với môi trường xung quanh Một thành cốt lõi hoạt động trải nghiệm sáng tạo chơi trang bị cho em học sinh kĩ mềm, trải nghiệm thực tế, tảng trở thành động lực để em tạo nhiều 21 Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh sáng kiến có ý nghĩa tương lai, đóng góp cho cộng đồng q hương hay cho tồn giới Nhờ trải nghiệm khám phá, học sinh thường trải qua thay đổi tích cực mà em không ngờ tới Tôi chứng kiến thay đổi đáng kể em Phạm Hữu Vĩnh - học sinh lớp 9A3 cô Nguyễn Thị Thuỳ Dung làm chủ nhiệm có dấu hiệu trầm cảm gặp khó khăn giao tiếp ngại giao tiếp xã hội, có ý định bỏ học Sau bạn vận động động viên giao cho công việc hoạt động lớp, thầy cô bạn bè động viên tạo điều kiện để em tham gia vào hoạt động liên đội em học sinh sau nhận giá trị hiểu thân hồn tồn đóng góp tương tác nhiều với thành viên khác Điều phần chứng minh giá trị cốt lõi, ý nghĩa, vai trò quan trọng hoạt động trải nghiệm dành cho em học sinh liên đội THCS Lê Đình Chinh Kiến nghị Từ kết tích cực tơi đạt liên đội thông qua việc tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm chơi cho thấy vai trò quan trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh, khơng sân chơi giúp em giải trí sau học căng thẳng mà nơi để em vận dụng kiến thức học vào thực tiễn sống Điều đáng nói thơng qua hoạt động em có hội giao lưu, rèn luyện kỹ giao tiếp, kỹ thực hành xã hội mà lâu em dường nghe mà chưa trải nghiệm thực tế Vậy để hoạt động trải nghiệm em ngày trở nên phong phú có ý nghĩa giáo dục sâu sắc mạnh dạn đề xuất vấn đề sau: a) Đối với giáo viên chủ nhiệm - Là giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên bồi dưỡng nâng cao kiến thức tâm lý xã hội đặc biệt tâm lý lứa tuổi học sinh để kịp thời nắm bắt thay đổi bất thường em, từ có biện pháp giúp đỡ tạo điều kiện để em tham gia hoạt động tập thể để em có hội thể khẳng định thân, giúp em mạnh dạn giao tiếp, thể thân… Thường xuyên gần gũi với học sinh lớp chủ nhiệm, người thầy mẫu mực, đồng thời người bạn đáng tin cậy để em chia sẻ khó khăn sống, học tập rèn luyện b) Đối với nhà trường - Nhà trường thường xuyên tạo điều kiện cho giáo viên học lớp bồi dưỡng chun mơn, tích cực đạo việc lồng ghép hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn học để nâng cao nghiệp vụ giảng dạy kỹ nắm 22 Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh bắt tâm lý kỹ nhận biết dấy hiệu bất thường để kịp thời giáo dục uốn nắn học sinh - Tạo điều kiện thuận lợi để liên đội tổ chức nhiều hoạt động giáo dục giúp em có nhiều hội trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy khả tư học sinh Qua giúp em nhận khả năng, khiếu từ có định hướng tốt cho tương lai c) Đối với hội đồng đội cấp trên, phòng GD ĐT huyện - Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ cho giáo viên TPT Đội để nâng cao trình độ chun mơn rèn luyện kỹ tổ chức hoạt động trải nghiệm phong phú thiết thực - Phối hợp với phòng Giáo dục Đào tạo để đạo tổ chức hoạt động cấp huyện để liên đội học tập mơ hình hay hoạt động có ý nghĩa giáo dục sâu sắc từ giúp giáo viên TPT Đội liên đội rút học kinh nghiệm việc tổ chức hoạt động liên đội Trên đay kinh nghiệm thực tiễn thân rút từ thực tế làm cơng tác đội liên đội THCS Lê Đình Chinh, nhiều điều thiếu sót mong nhận ý kiến đóng góp thầy để thân tơi có thêm kinh nghiệm việc tổ chức hoạt động trải nghiệm nói chung hoạt động trải nghiệm chơi nói riêng liên đội nhằm nâng cao chất lượng công tác đội giai đoạn nay./ Tôi xin chân thành cảm ơn Người viết Nguyễn Duy Tuấn 23 Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh MỤC LỤC Phần PHẦN I MỞ ĐẦU Nội dung Trang I Đặt vấn đề 1 Lý lý luận Lý thực tiễn II Mục đích nghiên cứu PHẦN II I Cơ sở lý luận vấn đề GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ II Thực trạng vấn đề III Các giải pháp IV Tính giải pháp 21 V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 22 PHẦN III Kết luận 22 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kiến nghị 23 24 Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 25 Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 ... hưởng ứng hoạt động trải nghiệm sáng tạo 10 Giáo viên TPT Đội: Nguyễn Duy Tuấn Năm học 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh Lễ... lớn mà hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh chơi liên đội mang lại, mạnh dạn nghiên cứu vài kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh Với... 2018 - 2019 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt độn trải nghiệm sáng tạo chơi liên đội THCS Lê Đình Chinh học sinh tự hoạt động, trải nghiệm Hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm góp phần hình thành
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độn trải nghiệm sáng tạo giờ ra chơi tại liên đội THCS Lê Đình Chinh, SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độn trải nghiệm sáng tạo giờ ra chơi tại liên đội THCS Lê Đình Chinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn