SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả đọc sách cho học sinh tại thư viện trường THCS Dur Kmăn

27 38 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 15:47

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả đọc sách cho học sinh tại thư viện trường THCS Dur KmănMột số biện pháp nâng cao hiệu quả đọc sách cho học sinh tại thư viện trường THCS Dur KmănMột số biện pháp nâng cao hiệu quả đọc sách cho học sinh tại thư viện trường THCS Dur KmănMột số biện pháp nâng cao hiệu quả đọc sách cho học sinh tại thư viện trường THCS Dur KmănMột số biện pháp nâng cao hiệu quả đọc sách cho học sinh tại thư viện trường THCS Dur KmănMột số biện pháp nâng cao hiệu quả đọc sách cho học sinh tại thư viện trường THCS Dur KmănMột số biện pháp nâng cao hiệu quả đọc sách cho học sinh tại thư viện trường THCS Dur KmănMột số biện pháp nâng cao hiệu quả đọc sách cho học sinh tại thư viện trường THCS Dur KmănMột số biện pháp nâng cao hiệu quả đọc sách cho học sinh tại thư viện trường THCS Dur KmănMột số biện pháp nâng cao hiệu quả đọc sách cho học sinh tại thư viện trường THCS Dur KmănMột số biện pháp nâng cao hiệu quả đọc sách cho học sinh tại thư viện trường THCS Dur KmănMột số biện pháp nâng cao hiệu quả đọc sách cho học sinh tại thư viện trường THCS Dur KmănMột số biện pháp nâng cao hiệu quả đọc sách cho học sinh tại thư viện trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn MỤC LỤC Trang Trang Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề .2 II Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận vấn đề II Thực trạng vấn đề III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Giải pháp 1: Tìm hiểu nhu cầu đọc sách học sinh từ tạo hứng thú đọc sách cho em Để thực giải pháp thực biện pháp sau: .6 Giải pháp 2: Hướng dẫn học sinh sử dụng sách báo .9 Giải pháp 3: Bông hoa tri thức 14 Giải pháp 4: Sử dụng sơ đồ tư 15 IV Tính giải pháp .22 V Phạm vi áp dụng 22 VI Phạm vi ảnh hưởng 22 VII Hiệu sáng kiến kinh nghiệm .22 Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 23 I Kết luận 23 II Kiến nghị 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Thư viện phận trọng yếu thiếu nhà trường Đây nơi cung cấp cho bạn đọc loại sách báo sách tham khảo, sách thiếu nhi, sách nghiệp vụ, sách giáo khoa… phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, giải trí sau học tập căng thẳng, làm việc vất vả bạn đọc Với nhà trường sách báo có ý nghĩa quan trọng sách báo học liệu cần thiết, người bạn gần gũi thầy trò Giúp cho bạn đọc xây dựng thói quen đọc sách, tìm tòi, tự học, tự nghiên cứu, xây dựng văn hóa đọc nhà trường Ngày với phát triển khoa học kỹ thuật, văn hóa đọc thái độ, cách ứng xử bạn đọc sách vở, hình thành nên thói quen đọc, sở thích đọc kỹ đọc Phải biết đọc cho hợp lý bổ ích, đọc cho phù hợp với quy luật tiếp nhận tri thức Trước phát triển vũ bão phương tiện truyền thơng đại chúng tiện ích xã hội sách báo điện tử, internet, Facebook, youtube… tưởng chừng khơng chỗ cho việc đọc sách Người đọc khơng hứng thú với đọc Bạn đọc cần “click chuột” hàng loạt thơng tin mà không cần phải đến thư viện ngồi hàng để tìm kiếm thơng tin Nhưng làm để biết thơng tin có xác, có hay khơng? Điều phụ thuộc nhiều vào chọn lọc thông tin bạn đọc Sách in không cạnh tranh với sách điện tử Các em bị hút vào trò chơi khơng lành mạnh ảnh hưởng đến tâm sinh lý em Các em khơng hứng thú đọc sách, không quan tâm đến sách việc đọc sách ngày giảm, em lười đọc sách, ngại đọc sách, đọc sách nhanh hơn, đọc lướt, thích đọc sách mỏng thói quen đọc sách phai nhạt dần Qua cơng tác trường THCS Dur Kmăn ngơi trường đóng địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, học sinh chủ yếu người đồng bào, trình độ dân tri thấp em bị lơi kéo vào trò chơi, hoạt động vơ bổ mạng ảnh hưởng đến vấn đề học tập thói quen đọc sách em Điều đòi hỏi chung tay từ phía ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn để bước tác động lên hệ học sinh, hướng em tới cách tiếp cận tri thức hiệu rèn luyện kỹ đọc theo xu hướng mà ngành giáo dục hướng tới “Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh” Giáo viên học sinh có ý thức tham gia đọc sách, tìm tòi, khám phá mới, hay sách phục vụ cho việc học tập, nâng cao dân trí, thẩm mỹ, mở rộng kiến thức… Bên cạnh việc đọc sách số học sinh chưa chủ động, chưa tích cực lựa chọn tài liệu phù hợp với lứa tuổi, khối lớp mình, nhu cầu mình, chưa khai thác hiệu vốn tài liệu có thư viện kiến thức sách Do hiệu mang lại chưa cao Mặt khác em chưa hiểu hết vai trò thư viện, ý nghĩa, tác dụng việc đọc sách mang lại Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn Là cán thư viện trẻ công tác trường vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thân tơi ln trăn trở, tìm biện pháp tích cực làm để nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh Mặt khác qua thực tiễn cơng tác tơi nhận thấy vai trò quan trọng tác dụng to lớn việc đọc bạn đọc Được quan tâm Ban lãnh đạo nhà trường, đoàn thể tham gia tích cực, nhiệt tình bạn tổ cộng tác viên thư viện mạnh dạn đưa sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn” nhằm nâng cao chất lượng dạy học tồn trường II Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu Nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh nâng cao công tác phục vụ bạn đọc, hiệu hoạt động công tác thư viện trường THCS Dur Kmăn Kích thích tìm tòi, khám phá, ham học hỏi, say mê nghiên cứu, tự giác học tập em học sinh Định hướng cho em cách đọc sách khoa học mang lại hiệu quả, lựa chọn tài liệu phù hợp với khả sở thích mình, tiếp thu giá trị sách góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng đạo đức cho em từ góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận vấn đề Sách tờ giấy có chữ hình ảnh viết tay in ấn, buộc dán với phía Một tờ sách gọi trang sách Sách bao gồm giá trị văn hóa, tinh thần thuộc hình thái ý thức xã hội nghệ thuật khác Đọc sách hoạt động tinh thần phức tạp cá nhân có tham gia yếu tố tâm lý cảm giác, tri giác, biểu tượng, tư duy… ngơn ngữ đóng vai trò quan trọng Là loại hoạt động bên bị chi phối tính chất q trình tâm lý cá nhân hệ thống tri thức kinh nghiệm họ, hoạt động đọc hướng vào thay đổi chủ thể Kết hoạt động đọc tri thức, giá trị thẩm mỹ, kinh nghiệm xã hội sách báo chủ thể lĩnh hội tác động, cải biến lực phẩm chất chủ thể Trong đối tượng hoạt động tức nội dung tri thức, kinh nghiệm sách báo không bị hao mòn hay mát Hiện bạn đọc nhầm lẫn việc đọc sách xem sách Qua trình bạn đọc đọc sách thư viện nhận thấy số bạn đọc xem sách, xem lướt qua số nội dung hình ảnh sách mà khơng hiểu hết giá trị nội dung giá trị nghệ thuật sách mang lại Các bạn lại cán thư viện hỏi ý nghĩa sách mang lại lúc bạn đọc thực đọc sách Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn Bám sát điều theo định số 61/1998/QĐ/BGD&ĐT ngày tháng 11 năm 1988 Bộ Giáo dục Đào tạo quy chế tổ chức hoạt động thư viện trường phổ thông Bám sát tiêu chuẩn theo định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày tháng năm 2003 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông Bám sát thực theo công văn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 Bộ Giáo dục Đào tạo việc hướng dẫn thực tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông Bám sát văn đạo hướng dẫn công tác thư viện Sở Giáo dục Đào tạo Đắk Lắk văn đạo kế hoạch, hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện Phòng Giáo dục Đào tạo Căn kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 trường THCS Dur Kmăn Căn quy chế việc làm trường THCS Dur Kmăn quy chế làm việc trường THCS Dur Kmăn năm học 2018 – 2019 Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn” có nhiều người nghiên cứu đề tài này, đưa nhiều giải pháp hay, có áp dụng hiệu Tuy nhiên trường THCS Dur Kmăn chưa thực mang lại hiệu cao Vì học sinh đa số người dân tộc thiểu số, đọc chậm, nhận thức hạn chế, đọc chưa thực có ý nghĩa xem sách Năm học 2016 – 2017 bắt đầu nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh nghiệm mang lại hiệu kết chưa mong muốn Do năm học 2017 – 2018 năm học 2018 – 2019 tiếp tục nghiên cứu đề tài nhằm tìm giải pháp hay, góp phần nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh nâng cao chất lượng công tác thư viện II Thực trạng vấn đề Trường THCS Dur Kmăn ngơi trường đóng địa bàn xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí thấp Đa số học sinh người dân tộc thiểu số chiếm 50% tổng số học sinh toàn trường Số lượt bạn đọc đến mượn sách thư viện chưa nhiều, học sinh đa số em gia đình lao động nghèo, quan tâm cha mẹ, phần lớn chưa thích đọc sách Kết cụ thể thông qua sổ thống kê bạn đọc, sổ mượn sách học sinh sau: Thời gian Số lượt bạn đọc Số vòng quay sách Ghi Năm học 2015 - 2016 25526 59,9 Trước áp dụng đề tài Do năm học 2016 – 2017 năm học 2017 – 2018 áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn viện trường THCS Dur Kmăn” hiệu mang lại chưa cao giúp cho em học sinh biết cách tìm, lựa chọn sách phù hợp, bổ ích, có thói quen đọc sách có phương pháp đọc khoa học, thu hút bạn đọc đến thư viện ngày nhiều Để giúp cho em có phương pháp tự học thơng minh, có kết góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường năm học 2018 – 2019 tiếp tục nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn” nhằm tìm giải pháp, biện pháp tối ưu để nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh Thư viện trường THCS Dur Kmăn xây dựng vị trí trung tâm nhà trường thuận lợi cho việc mượn đọc sách công chức viên chức học sinh nhà trường Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ phục vụ nhu cầu bạn đọc với tổng diện tích 50m Tuy phòng đọc giáo viên học sinh chung đảm bảo cho việc đọc bạn đọc Thư viện hoạt động theo lịch (lịch đọc lịch mượn), mở cửa phục vụ 10 buổi/tuần đảm bảo cho em đến thư viện lần/tuần Các khâu xử lý kĩ thuật đăng kí, mơ tả, phân loại, dán nhãn, đóng dấu, xếp… thực đầy đủ kịp thời Tuy nhiên vào cao điểm, lúc chơi, buổi sinh hoạt chủ điểm, ngoại khóa, hoạt động ngồi lên lớp thư viện chưa thể đáp ứng hết nhu cầu bạn đọc Do hiệu việc đọc sách mang lại cho em học sinh chưa cao Tổng số vốn tài liệu thư viện 4328 sách Sách bao gồm có sách nghiệp vụ, sách tham khảo, sách thiếu nhi, sách giáo khoa, sách biển đảo, sách đạo đức, sách Bác Hồ, sách giáo dục kỹ sống… đa dạng đáp ứng nhu cầu bạn đọc Nguồn sách bổ sung hàng năm hạn chế chủ yếu sách thiếu nhi (sách nhà nước tài trợ) chưa phong phú nên chưa thỏa mãn đáp ứng hết nhu cầu, hứng thú em học sinh Mặt khác thư viện chưa phát huy tối đa hiệu vốn tài liệu có thư viện Ngồi hoạt động đọc sách thư viện mượn nhà, thư viện tổ chức nhiều hoạt động bổ ích thu hút bạn đọc đến thư viện tổ chức buổi chuyên đề giới thiệu sách, thi giới thiệu sách khối lớp, thi vẽ tranh theo sách, giới thiệu sách thông qua buổi phát măng non… Do sách luân chuyển thường xuyên tới em học sinh, số vòng quay sách tăng lên đáng kể Các em học sinh ham đọc sách, yêu thích sách chưa biết lựa chọn loại sách phù hợp với nhu cầu sở thích mình, chưa biết sử dụng thư viện, khai thác sách báo, tự học, tự bồi dưỡng sách báo Số lượng học sinh tham gia đọc sách báo chưa nhiều rải rác khối lớp ý thức bảo quản sách chưa tốt Đa số em học sinh ngại, bỡ ngỡ, khơng biết nên đọc loại sách gì? Đối với em học sinh khối em thích tìm đọc loại sách truyện, sách có nội dung ngắn, truyện tranh, truyện cổ tích Các em học sinh có học lực khá, giỏi em lại thích đọc loại sách tham khảo, sách ôn tập, sách bồi dưỡng học sinh giỏi, loại sách nâng Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn cao Còn em có học lực thấp em thích đọc truyện thiếu nhi, tiểu thuyết, sách tập… Sau cán thư viện hướng dẫn, tư vấn cách lựa chọn tài liệu phương pháp đọc hiệu em học sinh biết cách lựa chọn tài liệu phù hợp với mang lại hiệu việc đọc sách, vận dụng tri thức sách vào thực tiễn sống Thư viện có nhiều biện pháp nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện nhiều hơn, đổi phương pháp phục vụ bạn đọc Song việc ham muốn đọc sách bạn đọc chưa đạt hiệu cao Là cán thư viện trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nên tơi ln băn khoăn, trăn trở làm để nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh trường THCS Dur Kmăn đa số học sinh người dân tộc thiểu số chiếm 50% tổng số học sinh toàn trường, kinh phí đầu tư sở vật chất, hoạt động thư viện ngày quan tâm Đây thực thử thách nhiệm vụ nặng nề Tuy nhiên quan tâm, giúp đỡ ban lãnh đạo nhà trường, đoàn thể, thầy cô giáo em học sinh tổ cộng tác viên thư viện với nỗ lực thân năm học 2018 – 2019 mạnh dạn tiếp tục nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn” nhằm nâng cao hiệu hoạt động thư viện góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Khi thực đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn” sử dụng số giải pháp sau: Giải pháp 1: Tìm hiểu nhu cầu đọc sách học sinh từ tạo hứng thú đọc sách cho em Để thực giải pháp thực biện pháp sau: Điều tra nhu cầu đọc sách học sinh Bản thân thực cách phát phiếu điều tra nhu cầu đọc sách cho hoc sinh Từ nắm nhu cầu, sở thích đọc sách em học sinh, cách đọc sách để mang lại hiệu tốt Sau mẫu phiếu điều tra: TRƯỜNG THCS DUR KMĂN THƯ VIỆN PHIẾU ĐIỀU TRA Họ tên: ………………………… Lớp:……… Các bạn khoanh tròn vào câu trả lời mà bạn cho nhất: Câu 1: Theo bạn đọc sách có hiệu quả? a Vừa nằm vừa đọc b Vừa nghe nhạc vừa đọc Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn c Đọc bàn tập trung cao độ đọc Câu 2: Các em thích đọc loại sách nhất? a Sách thiếu nhi, sách truyện tranh b Sách tiểu thuyết c Sách khoa học d Sách phục vụ nhu cầu học tập, giải trí Câu 3: Để lựa chọn sách hay, phù hợp với nhu cầu em cần phải? a Xác định mục đích đọc b Tìm hiểu nội dung thơng qua bạn bè c Nhờ gợi ý giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn hướng dẫn cán thư viện d Cả a, b c Câu 4: Các em có hứng thú đọc sách khơng? a Có b Khơng Câu 5: Đọc sách để làm gì? a Để giải trí b Để nâng cao vốn hiểu biết, tiếp thu kiến thức từ sách từ áp dụng vào thực tiễn sống c Theo kịp thời đại, đọc theo trào lưu d Bằng bạn bè Thư viện xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bạn đọc Trò chuyện với học sinh Cán thư viện phải thường xuyên trò chuyện với học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng em thích đọc loại sách khơng thích đọc loại sách Để làm điều người cán thư viện phải người chịu khó, có lòng u nghề tha thiết, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao công việc, phẩm chất đạo đức sạch, tồn tâm tồn ý với cơng việc Có tư tưởng tiên tiến hết lòng học sinh thân u, có thái độ vui vẻ, hòa nhã, cởi mở, gần gũi với học sinh, tạo mối quan hệ thân thiện phục vụ bạn đọc Ở lứa tuổi, khối lớp em học sinh có đặc điểm tâm lý nhu cầu đọc sách khác Nắm đặc điểm tâm lý nhu cầu em học sinh người cán thư viện hướng dẫn em lựa chọn, sử dụng sách báo phù hợp đáp ứng nhu cầu bạn đọc Chẳng hạn em học sinh khối 6, khối em thích đọc truyện tranh, truyện cổ tích, truyện nhân vật lịch sử, thiếu niên anh hùng, truyện Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn ngụ ngơn… Những sách có nội dung ngắn, dễ đọc, dễ hiểu, đọc nhanh, em thích xem hình ảnh nội dung sau đọc xong rút học kinh nghiệm cho Còn em học sinh khối 8, khối em thích đọc sách mang tính xã hội, sách giáo dục kỹ sống, kỹ giao tiếp, tuổi vị thành niên, quà tặng sống… Các em có ý thức tìm tòi, khám phá, nghiên cứu sâu sách tham khảo, sách tập, sách bồi dưỡng học sinh giỏi phục vụ cho việc tập Từ tạo hứng thú đọc cho em, thu hút bạn đọc đến thư viện ngày đông Tổ chức buổi tọa đàm sách với chủ đề “Chúng ta đọc sách gì?” Thơng qua buổi tọa đàm giúp bạn đọc định hướng rõ ràng việc lựa chọn sách hay, sách có ý nghĩa Là nơi để bạn đọc yêu sách chia sẻ quan điểm sách khó khăn gặp phải trình đọc chọn sách Trong buổi tọa đàm lắng nghe tâm sự, chia sẻ bí để chọn sách cách áp dụng đọc từ sách vào sống Trao đổi với đồng nghiệp Đây biện pháp giúp cán thư viện nắm đặc điểm tâm sinh lý nguyện vọng em Ý thức cá nhân khơng chi phối việc đọc mà cho thấy mức độ, hiệu tác động việc đọc Nếu ý thức tâm lý cá nhân thấy rõ cần thiết việc đọc, tích cực đọc khơng ngừng rèn luyện kỹ đọc, kỹ xảo đọc kết việc đọc họ lớn Ngược lại kết việc đọc hạn chế theo Chính ý thức tâm lý cá nhân sở quan trọng định nên nhu cầu, hứng thú, mục đích, động khuynh hướng đọc người đọc Tâm lý người đọc trạng thái tâm lý hình thành việc giao lưu lẫn chủ thể xã hội ấn phẩm trở nên thường xuyên có ảnh hưởng tới lựa chọn lĩnh hội thông tin người đọc Cấu trúc tâm lý người đọc phức tạp, bao gồm nhiều thành tố vốn hiểu biết thực tiễn, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm đọc, thói quen đọc, bề dày kiến thức, tính tình, giới tính, dân tộc, mơi trường sống Cán thư viện nhận tâm lý người đọc qua xúc cảm, tình cảm, trạng thái tâm lý, hành vi người đọc trình giao lưu người đọc tài liệu Nó biểu tìm kiếm thơng tin, lựa chọn tài liệu, yêu cầu đọc, phương thức đọc (đọc lướt, đọc say mê, đọc nhanh…), lĩnh hội đánh giá ấn phẩm, định hướng tích cực hay tiêu cực sách định hướng tích cực hay tiêu cực việc đọc người đọc Việc đọc sách người xảy chủ thể xã hội có nhu cầu Nhu cầu đọc nhu cầu nâng cao hiểu biết phương tiện tài liệu Khi nhu cầu đọc bạn đọc lặp lặp lại nhiều lần trở thành thói quen người đọc lúc xuất hứng thú đọc Hứng thú đọc biểu thị thái độ lựa chọn tích cực người đọc loại tài liệu có ý Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn nghĩa hấp dẫn họ Ví dụ quan sát học sinh ngồi đọc sách việc đọc gây cho em học sinh niềm say mê, hứng thú ta thấy em học sinh thực trạng thái mải miết, hứng thú, dành toàn tâm, toàn ý cho việc đọc, đọc say sưa không dứt được, quên thời gian đọc mạch khơng bỏ sót chữ Khi nhu cầu đọc hồn cảnh người đọc thay đổi khuynh hướng đọc xuất có ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn lĩnh hội thơng tin người đọc theo hướng tích cực hay tiêu cực Do cán thư viện phải hoạt động chun mơn tác động cách tích cực, chủ động tới việc đọc người đọc giúp đỡ người đọc xây dựng, củng cố nhu cầu, hứng thú đọc đắn, phù hợp khắc phục khuynh hướng đọc lệch lạc, tiêu cực không phù hợp với Tạo hứng thú đọc sách, gây khơng khí sơi đọc sách tồn trường vận dụng điều đọc vào việc học tập rèn luyện tư tưởng đạo đức, tác phong Muốn làm điều cần có kết hợp chặt chẽ nhà trường đoàn niên, đội thiếu niên mà thư viện phải làm nòng cốt, phải tổ chức chuẩn bị chu đáo sách báo để kịp thời phục vụ cho nhu cầu bạn đọc Tổ chức ngày hội đọc sách Thông qua ngày hội đọc sách cán thư viện nắm khuynh hướng đọc sách em từ đáp ứng nhu cầu đọc sách ngày cao bạn đọc Cán thư viện quan sát học sinh theo độ tuổi, giới tính, khối lớp xem em thường tập trung vào gian (góc) sách nào? Sách trưng bày theo thể loại, chủ đề khác đa dạng phong phú Thống kê sách mượn thông qua sổ thống kê bạn đọc, sổ mượn học sinh Giải pháp 2: Hướng dẫn học sinh sử dụng sách báo Là biện pháp quan trọng giúp cho học sinh biết cách lựa chọn tài liệu phù hợp với khả nhận thức mình, có phương pháp đọc khoa học mang lại hiệu cao Hướng dẫn đọc sách để bạn đọc nắm kỹ đọc sách đơn mà nhằm mục tiêu giáo dục định Thư viện cần xác định nhiệm vụ cụ thể lứa tuổi, nhóm tuổi chí học sinh cá biệt Công tác tuyên truyền hướng dẫn sử dụng sách mặt hoạt động quan trọng mang tính chất quần chúng đồng thời đòi nhiệm vụ cao Mỗi cán thư viện phải nhận thức cách đầy đủ vị trí, tầm quan trọng cơng tác tồn cơng tác thư viện Việc hướng dẫn học sinh đọc sách báo phải tiến hành thường xuyên, tuân theo nguyên tắc khoa học, hợp lý hiệu việc đọc sách nâng cao, sách báo thực trở thành phương tiện giáo dục có ảnh hưởng tích cực đến việc hình thành phát triển nhân cách em học sinh Vì tơi thực số biện pháp sau: Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn Tổ chức buổi chuyên đề hướng dẫn phương pháp đọc sách cho học sinh toàn trường cụ thể sau: Trước bạn đọc cần tìm đọc sách bạn đọc cần phải thực bước: (Chuyên đề hướng dẫn học sinh phương pháp đọc sách) Bước một, phải xác định mục đích đọc Xác định mục đích đọc sách giúp cho em học sinh tránh tình trạng đọc tràn lan, tốn thời gian cơng sức, có cách đọc hợp lý Từ giúp em trả lời câu hỏi “Đọc để làm gì? Đọc sách gì? Đọc chỗ đọc nào?” Mục đích đọc định phương hướng khai thác vấn đề sách Ví dụ đọc sách viết Bác Hồ có bạn muốn tìm hiểu đời nghiệp Bác, có bạn u thơ muốn tìm hiểu thể Bác, có bạn u lịch sử lại tìm hiểu lịch sử vẻ vang dân tộc… Vì cần phải xác định rõ mục đích đọc sách rõ ràng, cụ thể việc làm quan trọng Để dạy tốt, học tốt giáo viên phải dạy theo sách học sinh học làm theo sách Bước hai, lựa chọn sách hợp lý Đứng trước vốn tài liệu phong phú có thư viện lựa chọn cho sách phù hợp với Có nhiều sách tốt, có ích khơng sách làm tốn thời gian, công sức bạn đọc chí gây ảnh hưởng xấu Tùy theo yêu cầu mà bạn đọc lựa chọn loại sách khác nhau: Theo yêu cầu giáo viên: chương trình học hay sau tiết học giáo viên ra, gợi ý cho học sinh sách cần tham khảo để củng cố thêm học, mở rộng kiến thức cho em học sinh Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên 10 Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn chắt lọc ý tưởng từ sách Khi nhớ lâu hơn, cách sử dụng sơ đồ tư bạn đọc nắm tổng quan kiến thức từ sách Những chi tiết nào, nội dung bạn đọc cảm thấy quan trọng cho thân bạn đọc ghi lại vào sổ cá nhân để cần đến giở đọc, xem lại Bước bốn, rèn luyện kỹ đọc lĩnh hội sách Kỹ đọc khả hiểu, cảm thụ lĩnh hội tác phẩm, biến tri thức, kinh nghiệm sách thành tri thức, kinh nghiệm cho thân để vận dụng vào sống hàng ngày Kỹ đọc phụ thuộc vào nhiều yếu tố: tri thức, kinh nghiệm, lực, tâm lý, nhu cầu cá nhân Ngày từ trở thành bạn đọc thư viện, lần tiếp xúc cán thư viện cần phải hướng dẫn cách thức đọc cho bạn đọc để nắm vững nội dung sách Sau q trình sử dụng thư viện cần rèn luyện phát triển cho em kỹ đọc hiểu cảm nhận sau đọc sách Bạn đọc cần phải tập trung cao độ đọc sách Cố gắng định hướng toàn tâm trí cách liên tục vào việc đọc Khơng suy nghĩ tản mạn khỏi nội dung sách, không để công việc khác, tác động bên ngồi làm ảnh hưởng đến q trình tư đọc Có việc đọc mang lại kết Khi đọc sách bạn đọc chọn nơi thống mát, khơng gian n tĩnh tránh ồn ào, nơi tập trung tư tưởng cao Khơng nên đọc sách tư nằm hại mắt giảm khả ghi nhớ, tốt đọc bàn, ngồi thoải mái, ghi chép nội dung cần thiết Đọc mắt óc không đọc miệng, cố gắng đọc hiểu ý nghĩa đoạn văn Bạn đọc nên tập cho thói quen đọc sách hàng ngày để tăng tốc độ đọc tích lũy thêm kiến thức cho thân “kiến tha lâu đầy tổ” đồng thời phương pháp giúp cho bạn đọc giải trí sau học tập căng thẳng, làm việc mệt nhọc Bước năm, áp dụng kiến thức học vào thực hành Sau đọc xong sách bạn đọc cần phải rút cho học kinh nghiệm hay cảm nhận sau đọc sách để áp dụng vào sống làm tập sách Có kiến thức trở thành kiến thức bạn đọc Tập huấn cho bạn tổ cộng tác viên thư viện phương pháp đọc sách mang lại hiệu cao mà bạn biết cách đọc Sau bạn tổ cộng tác viên thư viện hướng dẫn cho bạn lớp Các em học sinh thường hay ngại, rụt rè hỏi giáo viên, cán thư viện thông tin sách mà cần Với cách làm bạn đọc dễ dàng tìm sách theo nhu cầu sở thích Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên 13 Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn Giải pháp 3: Bơng hoa tri thức (Hình ảnh bơng hoa tri thức) (Ví dụ bơng hoa tri thức) Để thực giải pháp thực biện pháp sau: Triển khai kế hoạch “Bông hoa tri thức” từ đầu năm học Bông hoa tri thức hoa cán thư viện bạn tổ cộng tác viên thư viện làm thiết kế Những hoa thiết kế đẹp mắt, đa dạng, phong phú với màu sắc khác tạo nên thích thú tò mò bạn đọc Bên bơng hoa bao gồm có nội dung tên học sinh, lớp, tên sách đọc, nội dung sách, cảm nhận sau đọc, liên hệ thân… bạn đọc điền thơng tin vào Triển khai đến học sinh lớp Cán thư viện xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể triển khai đến toàn thể em học sinh nhà trường với kế hoạch hoạt động thư viện ngày từ đầu năm học thông qua buổi chào cờ, hoạt động lên lớp, sinh hoạt chủ điểm, bảng tin, bảng kế hoạch hoạt động thư viện… Kế hoạch phải thực thường xuyên suốt năm học gắn với chủ đề tháng, năm Ngoài bạn đọc thực theo nhu cầu sở thích Chẳng hạn tháng 11 có chủ đề chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 thân định hướng, hướng dẫn em tìm lựa chọn sách nói thầy cô giáo, tri ân thầy cô sách tình thầy trò, giáo lớp em… hay tháng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 tơi hướng dẫn em tìm đọc sách tìm hiểu đồn, đội sách 70 câu hỏi đáp đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, sách tìm hiểu đoàn hội đội… Hay chủ đề năm học học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thân tơi giới thiệu cho em sách viết Hồ Chí Minh sách Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức, Bác hồ với nghiệp trồng người… Triển khai đến giáo viên chủ nhiệm thông qua họp hội đồng chủ nhiệm đầu năm học, họp giáo viên chủ nhiệm Bên cạnh phối hợp với đoàn, đội triển khai lồng ghép kế hoạch hoạt động liên đội, chi đoàn từ đầu năm học để giáo viên chủ nhiệm nắm bắt sau triển khai đến học sinh lớp giúp cho học sinh dễ dàng thực Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên 14 Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn Triển khai kế hoạch nhà trường giúp cho cán viên chức học sinh toàn trường biết thực Từ thu hút tạo điều kiện cho tất bạn đọc tham gia, nâng cao hiệu đọc sách góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Hướng dẫn học sinh cách viết Tổ chức chuyên đề “Bơng hoa tri thức” trước tồn trường với hai nội dung: Thứ nhất: hướng dẫn học sinh cách đọc sách mang lại hiệu (như nêu giải pháp 2: hướng dẫn học sinh sử dụng sách báo) Thứ hai: hướng dẫn học sinh cách điền thông tin vào hoa giải đáp thắc mắc, vướng mắc học sinh liên quan đến hoa Giúp cho tất em học sinh biết, nắm bắt khơi dậy tò mò, khám phá em Tập huấn cho bạn tổ cộng tác viên thư viện sau bạn hướng dẫn cho lớp Hướng dẫn cách điền thơng tin vào bơng hoa phòng thư viện Bạn đọc đến thư viện mượn sách cán thư viện tư vấn, hướng dẫn cách chọn sách phù hợp với nhu cầu Bạn đọc viết phiếu yêu cầu mượn sách nhận sách đồng thời nhận “Bông hoa tri thức” Bạn đọc điền thông tin vào bơng hoa tri thức (nếu chỗ chưa hiểu cán thư viện hướng dẫn) đưa lại cho cán thư viện với việc trả sách Theo dõi giúp đỡ học sinh Cán thư viện kiểm tra lại hoa mà bạn đọc đưa lại Những hoa tốt chứng tỏ việc đọc sách học sinh có tiến bộ, mang lại hiệu tiếp tục phát huy Những bơng hoa chưa tốt cán thư viện định hướng cách lựa chọn sách, hướng dẫn cách đọc sách mang lại hiệu cách điền nội dung vào hoa Động viên, khen thưởng kịp thời hoa tốt, số lượng hoa nhiều từ kích thích học sinh khác làm theo Tổng kết, đánh giá Cuối tháng cán thư viện tổng kết, đánh giá hoa tốt hoa chưa tốt Năm bạn có số lượng bơng hoa tốt nhiều tuyên dương trước cờ nhận phần thưởng (một sách truyện) đồng thời đánh giá thi đua lớp tháng Do bạn hào hứng, tham gia để nhận nhiều bơng hoa tốt Vì số lượng bạn đọc đến thư viện ngày tăng, chất lượng, hiệu việc đọc sách mang lại cho học sinh nâng cao Giải pháp 4: Sử dụng sơ đồ tư Sơ đồ tư phương pháp lưu trữ, xếp thông tin theo thứ tự ưu tiên cách sử dụng từ khóa, hỉnh ảnh chủ đạo Mỗi từ khóa, hình ảnh chủ đạo Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên 15 Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn sơ đồ tư kích hoạt kí ức cụ thể làm nảy sinh suy nghĩ ý tưởng Cấu tạo sơ đồ tư gồm có: chủ đề chính, từ khóa, nhánh con, hình ảnh gợi nhớ, liên kết màu sắc Do để thực giải pháp tơi thực số biện pháp sau: Hướng dẫn học sinh cách vẽ sơ đồ tư Cán thư viện cần hướng dẫn cho học sinh cách lưu trữ nhiều ghi nhớ thông tin lâu sau đọc xong sách cách phác họa lại sơ đồ tư Bạn đọc cần tập trung vào mục đích cần đạt được, làm rõ bạn hướng đến, giải vấn đề bạn thắc mắc (Cán thư viện hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tư vị trí địa lý Việt Nam) Bước Đặt giấy nằm ngang vẽ sơ đồ trang giấy để thể tưởng Khi vẽ nên vẽ đường cong vẽ đường thẳng hấp dẫn dễ ghi nhớ Bước Sử dụng màu sắc để nhấn mạnh, xếp, sáng tạo, phân cấp theo mã màu riêng mình, kích thích thị giác não giúp bạn đọc tăng khả ghi nhớ Bước Điền vào ô trọng tâm từ khóa ngắn gọn, xúc tích tốt Từ khóa nên ghi theo bạn hiểu giọng văn cách suy nghĩ bạn nhớ lâu Bước Thêm hình vẽ vào nhánh cho phù hợp với từ khóa vẽ nhánh phụ thể nội dung nhánh trước Bước Tạo liên kết nhánh chúng có liên quan đến Bạn đọc điền số thứ tự vào nhánh muốn xếp thứ tự nhánh Kết bạn đọc có sơ đồ tư hồn chỉnh Đây tóm tắt nội dung, tranh ý nghĩ bạn đọc giúp bạn đọc đạt mục đích mình, nắm tổng quan kiến thức từ sách Tổ chức thi “sách bạn”, trò chơi có sử dụng sơ đồ tư nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên 16 Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn Ban tổ chức đưa cách thức thể lệ thi Học sinh đọc sách thời gian định sau lên trả lời câu hỏi điền thơng tin thiếu vào sơ đồ mà ban tổ chức đưa ra, ngồi bạn đọc vẽ sơ đồ tư khắc họa nội dung sách mà vừa đọc Bạn trả lời nhanh nhận phần quà vẽ sơ đồ nhất, có ý tưởng sáng tạo, hay, ý nghĩa nhận giải thưởng Với cách làm thu hút đông đảo bạn đọc tham gia, nâng cao văn hóa đọc nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh Sau số ví dụ: Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên 17 Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn Giải pháp 5: Đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động thư viện Để thực giải pháp thực số biện pháp sau: Xây dựng mơ hình thư viện xanh, thư viện lớp học Thư viện xanh: sách để túi sách, giỏ sách, hộp sách, giá sách em học sinh tự làm treo tán cây, cầu thang, hàng lang lớp học, ghế đá Mơ hình thu hút đơng đảo em học sinh tham gia Thư viện lớp học (Góc thư viện) giá sách, tủ sách treo (để) cuối lớp bên góc lớp thuận tiện cho em tìm đọc Tùy thuộc vào điều kiện lớp mà bố trí giá sách, kệ sách, tủ sách cho phù hợp Các giá sách, kệ sách trang trí đẹp mắt, có đầy đủ loại sách nên thu hút nhiều bạn đọc tham gia tạo hứng thú cho bạn đọc (Học sinh tham gia đọc sách thư viện xanh) Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên (Góc thư viện lớp 6A2) 18 Trường THCS Dur Kmăn (Góc thư viện lớp 8A2) SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn Hai mơ hình thư viện bao gồm nhiều loại sách, báo khác cán thư viện, bạn tổ cộng tác viên thư viện đổi sách hàng tuần đáp ứng nhu cầu bạn đọc Bạn đọc đọc lúc rảnh rỗi giải lao, chơi, cần tìm vấn đề, thơng tin mà khơng cần phải đến thư viện Tuy nhiên mơ hình đòi hỏi bạn đọc phải có ý thức cao tham gia đọc sách, giữ gìn bảo quản sách Đổi mở rộng hình thức phục vụ bạn đọc Cán thư viện gợi mở, hướng dẫn bạn đọc tìm sách, phân tích nội dung sách, tác dụng nghệ thuật tác dụng sách nhằm gây hứng thú đọc cho em, khơi dậy tò mò, khám phá, ham học hỏi 2.1 Thường xuyên tổ chức buổi tun truyền giới thiệu sách Có nhiều hình thức tun truyền giới thiệu sách đến bạn đọc Thư viện trường THCS Dur Kmăn áp dụng số hình thức giới thiệu sách đến học sinh tổ chức chuyên đề giới thiệu sách buổi chào cờ theo chủ đề tháng, buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa, buổi hoạt động ngồi lên lớp, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, buổi phát măng non em học sinh thực hiện… Ngồi tơi giới thiệu sách bảng giới thiệu sách thư viện, bảng tin nhà trường, liên đội, điểm sách hàng tuần, tháng… nhằm giới thiệu sách mới, sách có nội dung thời đến với bạn đọc Mặt khác phân tích nội dung sách đó, hướng dẫn bạn đọc tìm sách phù hợp với mục đích nhằm mục đích khơi dậy niềm đam mê đọc sách, tìm tòi, khám phá bạn đọc, gây hứng thú đọc sách cho học sinh Ví dụ hướng đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 giới thiệu sách nói thầy giáo; ngày sinh Bác Hồ (19/5) tơi giới thiệu sách nói Bác Hồ; đợt thi học kỳ, học sinh giỏi giới thiệu loại sách tập, sách tham khảo, sách nâng cao, sách bồi dưỡng học sinh giỏi… Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên 19 (Chuyên đề giới thiệu sách) Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn 2.2 Tổ chức thành công ngày hội đọc sách Tại ngày hội đọc sách bạn đọc không cán thư viện, giáo viên bạn tổ công tác viên thư viện hướng dẫn cách đọc sách, khám phá điều hay, sách mà hướng dẫn bạn đọc cách xếp, bảo quản sách có hiệu Tại bạn đọc tiếp cận với nguồn tài liệu đa dạng, phong phú, tham gia trò chơi bổ ích gắn với sách, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, yêu sách 2.3 Chuyển hình thức phục vụ kho đóng sang kho mở Thư viện trường THCS Dur Kmăn tiến hành chuyển hình thức phục vụ bạn đọc thông qua phiếu yêu cầu mượn sách (kho đóng) sang hình thức phục vụ tự chọn (kho mở) Bạn đọc nhiều thời gian việc lựa chọn tài liệu mà dành thời gian cho việc nghiên cứu tài liệu thời gian đọc (giờ chơi) hạn chế, ngắn Hướng dẫn bạn đọc cách tìm kiếm, tra tìm tài liệu máy tính để bạn đọc tìm kiếm thơng tin cách nhanh chóng hiệu quả, biết lựa chọn thơng tin xác, thống Hiện thư viện trường THCS Dur Kmăn có trang bị máy tính có kết nối Internet để phục vụ bạn đọc 2.4 Tổ chức thi khối lớp với cho toàn thể em học sinh với nhà trường như: Kể chuyện theo sách: kể lại cho nhiều người nghe câu chuyện mà đọc sách nội dung, hình thức, giá trị tư tưởng học kinh nghiệm rút sau đọc xong sách Để làm điều cán thư viện (phối hợp với liên đội) cần hướng dẫn học sinh nắm nhớ đầy đủ nội dung câu chuyện, biết cách dẫn dắt câu chuyện, biết dừng lại đoạn hay, đoạn câu chuyện, kể tóm tắt đoạn cốt truyện, gây ý, lơi người đọc tìm đọc Người đọc phải có giọng hay, hấp dẫn, lơi cuốn, truyền cảm, lựa chọn sách theo chủ đề, sách mới, sách hay Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên 20 Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn (Học sinh thi kể chuyện gương đạo đức Bác Hồ) Thi vui đọc sách: hình thức sinh hoạt văn hóa gây hứng thú đọc Có tác dụng hệ thống hóa, củng cố kiểm tra kiến thức vấn đề, môn học, rèn luyện trí nhớ khả diễn đạt cho học sinh Thi vui đọc sách tổ chức hình thức thi trả lời câu hỏi, thi đọc làm theo sách… Cán thư viện cần chuẩn bị công việc thành lập ban giám khảo, chọn đề tài, phạm vi đề tài, soạn số câu hỏi, tuyên truyền rộng rãi đến học sinh để thu hút ý em, mục đích, ý nghĩa thi, cách thức tổ chức, hướng dẫn cách trả lời tài liệu tham khảo cần thiết Đố vui: hình thức hấp dẫn bạn đọc đặc biệt em học sinh nhằm tăng thêm tính ham học, mở rộng tri thức, hỗ trợ cho việc học tập, động viên học sinh đọc sách, tạo cho học sinh có thói quen đọc sách, làm việc với sách, xây dựng thói quen so sánh, đối chiếu khả tư học sinh sau đọc sách Thi viết báo tường, vẽ tranh theo sách Các em ghi lại cảm nghĩ sách mà đọc Mỗi sách, báo em đọc, câu chuyện em nghe phản ánh tranh em vẽ, báo tường Ngồi tập hợp kinh nghiệm đọc làm theo sách em học sinh Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên 21 Trường THCS Dur Kmăn (Ngày hội đọc sách học sinh tham gia thi vẽ tranh ngày hội đọc sách) SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn IV Tính giải pháp Tính giải pháp thể giải pháp 3: Bông hoa tri thức Thông qua giải pháp số lượng học sinh đến thư viện ngày đông, đọc sách nhiều Học sinh biết cách lựa chọn, nắm nội dung sách, cảm nhận sau đọc sách mang lại ý nghĩa cho thân liên hệ vào thực tiễn sống Cán thư viện khen thưởng kịp thời học sinh làm tốt từ kích thích, thu hút học sinh khác làm theo V Phạm vi áp dụng Tại thư viện trường THCS Dur Kmăn, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk VI Phạm vi ảnh hưởng Áp dụng thư viện trường TH THCS địa bàn huyện Krông Ana VII Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2018 – 2019 tiếp tục nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn” thông qua sổ thống kê bạn đọc, sổ mượn sách giáo viên học sinh, sổ theo dõi báo tạp chí, báo cáo bạn tổ cộng tác viên thư viện… bạn đọc biết cách lựa chọn loại sách phù hợp với nhu cầu, sở thích mình, có phương pháp đọc khoa học mang lại hiệu cao Bạn đọc ham học hỏi, tìm tòi, khám phá điều hay, điều từ sách báo, yêu sách hơn, thường xun đến thư viện số vòng quay sách tăng lên đáng kể Thư viện thu hút, lôi bạn đọc nhiều vào việc sử dụng sách báo, kích thích ham mê đọc sách Từ thúc đẩy phong trào đọc sách nhà trường lên, học sinh có thói quen đến thư viện đọc, tự giác học tập, nghiên cứu, biết giá trị sách, biết cách bảo quản giữ gìn sách Góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, từ nhiều nâng cao chất lượng học tập chung nhà trường Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên 22 Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn Kết cụ thể sau: Số vòng quay sách Ghi STT Thời gian Số lượt bạn đọc Năm học 2016 – 2017 30789 72,8 Sau áp dụng đề tài Năm học 2017 – 2018 34075 91,4 Sau áp dụng đề tài Kết sau phát phiếu điều tra: Nội dung câu trả lời Số học sinh trả lời Tỷ lệ (%) Câu 1: c Đọc bàn tập trung cao độ đọc 274/405 67,7% Câu 2: d Sách phục vụ nhu cầu học tập, giải trí 262/405 64,7% 281/405 69,4% 259/405 64% 286/405 70,6% Câu 3: d Cả a, b c Câu 4: a Có Câu 5: b Để nâng cao vốn hiểu biết, tiếp thu kiến thức từ sách từ áp dụng vào thực tiễn sống Kết thực giải pháp “Bông hoa tri thức” cụ thể sau: Thời gian Số hoa tốt Số hoa chưa tốt Tháng 18 16 Tháng 30 15 Tháng 10 38 13 Tháng 11 46 Tháng 12 48 Tháng 54 Tháng 70 Ghi Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận Năm học 2018 – 2019 tiếp tục thực sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên 23 Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn Dur Kmăn” đưa số giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh giúp cho học sinh tiếp thu giá trị sách từ áp dụng vào thực tiễn sống Tìm, lựa chọn tài liệu phù hợp với nhu cầu mình, có phương pháp đọc khoa học, mang lại hiệu cao góp phần nâng cao chất lượng học tập nhà trường Các giải pháp, biện pháp mà tơi đưa có lẽ khơng phải sáng kiến lạ thư viện trường TH THCS vùng có điều kiện kinh tế thuận lợi thư viện vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt thư viện trường THCS Dur Kmăn tơi tin giải pháp hữu hiệu nhất, dễ thực mang lại hiệu Mặt khác để việc đọc sách mang lại hiệu cao cần phải đảm bảo điều kiện sở vật vốn tài liệu Thư viện trường THCS Dur Kmăn có diện tích 54m2, xây dựng nơi thuận tiện cho việc lại bạn đọc, rộng rãi, thống mát, có đầy đủ ánh sáng, sẽ, hợp vệ sinh môi trường yên tĩnh Có đầy đủ bàn ghế đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đọc bạn đọc Vốn tài liệu đa dạng, phong phú, có đầy đủ loại sách sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, sách thiếu nhi, báo, tạp chí… đáp ứng nhu cầu ngày cao bạn đọc Trong trình thực sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn” không tránh khỏi thiếu sót mong góp ý đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm hoàn thiện tiếp tục thực năm II Kiến nghị * Đối với gia đình, ban đại diện cha mẹ học sinh Cần có định hướng, hướng dẫn đắn việc đọc sách từ nhỏ cho em học sinh giúp cho em có thói quen đọc sách lành mạnh kỹ cần thiết để lựa chọn sách * Đối với thầy cô giáo (giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn) Đổi phương pháp dạy học, xây dựng thói quen đọc, kỹ đọc sách môn học cần thiết áp dụng vào học Chọn lọc định hướng học sinh đến với tác phẩm hay, có ý nghĩa Tăng cường tập gợi ý cho em, dẫn cho em nên tìm đọc sách nào? Tìm đâu đọc để nâng cao kiến thức hiểu biết cho thân? * Đối với Ban lãnh đạo nhà trường Tăng cường đầu tư sở vật chất, vốn tài liệu, ứng dụng trang thiết bị đại cho thư viện để đáp ứng nhu cầu ngày cao bạn đọc hỗ trợ xây dựng thói quen đọc sách lúc, nơi * Đối với Phòng giáo dục đào tạo Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên 24 Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn Quan tâm tới công tác thư viện trường vùng sâu, vùng xa Mở lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện để cán thư viện có điều kiện giao lưu, học hỏi Dur Kmăl, ngày 11 tháng năm 2019 Người viết Nguyễn Thị Liên TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định số 61/1998/QĐ/BGD&ĐT ngày 16 tháng năm 1998 Bộ giáo dục đào tạo quy chế tổ chức hoạt động thư viện trường phổ thông Quyết định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày tháng năm 2003 Bộ giáo dục đào tạo việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên 25 Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn Công văn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 Bộ giáo dục đào tạo việc hướng dẫn thực tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP TRƯỜNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên 26 Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP TRƯỜNG NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP HUYỆN Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên 27 Trường THCS Dur Kmăn ... đọc sách cho học sinh thư Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn viện trường THCS Dur Kmăn ... SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn Dur Kmăn đưa số giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh giúp cho học sinh tiếp... cao hiệu đọc sách cho học sinh Sau số ví dụ: Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên 17 Trường THCS Dur Kmăn SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu đọc sách cho học sinh thư viện trường THCS Dur Kmăn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả đọc sách cho học sinh tại thư viện trường THCS Dur Kmăn, SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả đọc sách cho học sinh tại thư viện trường THCS Dur Kmăn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn