SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 cấp trung học cơ sở

29 35 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 15:41

Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 cấp trung học cơ sởKinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 cấp trung học cơ sởKinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 cấp trung học cơ sởKinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 cấp trung học cơ sởKinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 cấp trung học cơ sởKinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 cấp trung học cơ sởKinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 cấp trung học cơ sởKinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 cấp trung học cơ sởKinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 cấp trung học cơ sởKinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 cấp trung học cơ sởKinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 cấp trung học cơ sởKinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 cấp trung học cơ sởKinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 cấp trung học cơ sởKinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 cấp trung học cơ sở Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở PHÒNG GD & ĐT KRÔNG ANA TRƯỜNG THCS BUÔN TRẤP - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ CẤP THCS Họ tên: Trương Thị Lan Anh Đơn vị công tác: Trường THCS Bn Trấp Trình độ đào tạo: Đại học Sư Phạm Môn đào tạo: Lịch sử Krông Ana, tháng năm 2019 I.Phần mở đầu: Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở 1.Lý chọn đề tài Dân tộc Việt Nam có truyền thống lâu đời đào tạo, bồi dưỡng tiềm cho đất nước Thời kì chế độ phong kiến Việt Nam sau cách mạng tháng Tám đến nay, lịch sử coi trọng nhân tài coi quốc sách hàng đầu Ngày lãnh đạo Đảng Nhà nước việc dạy học nói chung bồi dưỡng nhân tài nói riêng trọng nhằm hình thành người có ý thức đạo đức XHCN, có trình độ, có văn hố, có hiểu biết kỹ thuật, có lực lao động cần thiết, có óc thẩm mĩ có kiến thức tốt để kế tục nghiệp cách mạng, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, với mục tiêu: “Giáo dục quốc sách hàng đầu” nhằm “Nâng cao dân trí - Đào tạo nhân lực - Bồi dưỡng nhân tài” Về chiến lược bồi dưỡng nhân tài, nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu nói:“ Một mặt phải tìm cách thích hợp để phát bồi dưỡng nhân tài Nhưng đồng thời cần lưu ý nhân tài có điều kiện xuất dân trí rộng sở tổ chức đào tạo nhân lực tốt Vì nhân tài người có trí tuệ sắc bén, có bàn tay vàng, có kĩ đặc biệt “ Chính nhà trường nơi đào tạo nhân tài Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS tạo nguồn cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi bậc phổ thông Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phải tiến hành thường xuyên Nâng cao chất lượng học sinh giỏi phải song song với nâng cao chất lượng đại trà Đây nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân mà trực tiếp người cán quản lí giáo viên” Công tác phát lựa chọn học sinh giỏi việc làm quan trọng Việc lựa chọn ý đến lực học mơn học mà phải quan tâm đến sở thích, say mê em mơn học Trong q trình dạy học giáo viên phải ý đến đối tượng học sinh Định hướng cho em biết vai trò cần thiết việc học, đồng thời khơi gợi cho em có hứng thú học tập Bồi dưỡng học sinh giỏi cơng tác quan trọng giúp cho ngành giáo dục phát nhân tài, lựa chọn mầm giống tương lai cho đất nước nghiệp trồng người Đồng thời giúp cho học sinh thực ước mơ ngoan, trò giỏi có định hướng nghề nghiệp tương lai Nhiều năm liền lãnh đạo nhà trường lãnh đạo Phòng giáo dục, tin tưởng phân công giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Lịch sử lớp Một mơn học có số tiết dạy tuần mơn học khác, bị coi phụ Mặt khác Lịch sử mơn học khơ khan, khó hiểu học sinh khơng thích học, phụ huynh khơng muốn cho tham gia thi mơn học Song với lực chuyên môn tâm huyết nghề nghiệp tận tụy thân năm liên tục có 39 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh Do năm học 2018-2019, tơi bắt tay vào việc tổng kết kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi để làm tư liệu phục vụ cho giảng dạy bồi dưỡng nhằm tránh tình trạng làm việc theo lối mòn, cảm tính chủ quan Tơi nghĩ điều nâng cao chất lượng dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi Việc bồi dưỡng học sinh giỏi cần nghiên cứu thật kĩ lưỡng nội dung phương pháp Vì vậy, sau 17 năm giảng dạy năm liên tục làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thân có khơng trăn trở để nâng cao chất Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở lượng mũi nhọn môn Lịch sử trường THCS Bn Trấp nói riêng tồn huyện Krơng Ana nói chung Với lý nêu với thành tích học sinh, tơi mạnh dạn lựa chọn đề tài “ Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp THCS”, mong nhận ý kiến đóng góp đồng chí, đồng nghiệp Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài: - Nghiên cứu xác định rõ đối tượng, mục đích, nội dung phương pháp dạy học trình bồi dưỡng học sinh giỏi - Nhiệm vụ đề tài giúp giáo viên định hình cách rõ ràng bước khâu cần thiết để phát lựa chọn bồi dưỡng học sinh giỏi cách khoa học, chặt chẽ có hệ thống - Mục tiêu quan trọng đề tài nghiên cứu nhằm đưa số kinh nghiệm, bí ôn luyện học sinh giỏi môn Lịch sử (chọn đối tượng học sinh, phương pháp ôn luyện, kết đạt được) Đối tượng nghiên cứu: Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp THCS 4.Giới hạn đề tài: - Chương trình nâng cao dành cho môn Lịch sử - Đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử trường THCS Bn Trấp đội tuyển học sinh giỏi Phòng giáo dục đào tạo huyện Krông Ana Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu - Phương pháp quan sát sư phạm - Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh - Phương pháp trải nghiệm thực tế - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục - Phương pháp nghiên cứu tài liệu tham khảo II Phần nội dung: 1.Cơ sở lí luận: Xã hội ngày phát triển bước hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế Yêu cầu đặt giáo dục nước nhà phải không ngừng đổi để nâng cao chất lượng, nhằm đào tạo người “vừa hồng vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu ngày cao kinh tế tri thức Để làm điều đòi hỏi quan tâm góp sức nỗ lực toàn xã hội, đặc biệt nghiệp Giáo dục - đào tạo Trong đó, nhân tố quan trọng giữ vai trò định đội ngũ thầy giáo, cô giáo người trực tiếp xây dựng nên chất lượng giáo dục Nhiệm vụ Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở đội ngũ nhà giáo tham gia giảng dạy giáo dục học sinh, giáo dục hệ trẻ, giúp em có kiến thức, kĩ năng, thái độ, tình cảm để sống, lao động học tập Lịch sử mơn học có vị trí quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách học sinh Dạy tốt môn Lịch sử bậc THCS góp phần thực mục tiêu mơn học, nâng cao chất lượng giáo dục phát triển người tồn diện Học tốt mơn Lịch sử khơng cung cấp kiến thức, kĩ cho em mà có ý nghĩa quan trọng giáo dục cho em niềm tự hào dân tộc, tôn trọng giá trị lịch sử dân tộc Việt Nam (hơn nghìn năm dựng nước giữ nước) UNESCO xác định mục đích giảng dạy Lịch sử: "Truyền thụ cho học sinh ý nghĩa khứ tiếp tục tại, dẫn dắt học sinh hiểu vai trò người cộng đồng vai trò cộng đồng giới nói chung" Theo GS - TS Nguyễn Viết Thịnh, giảng viên khoa xã hội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng: “Học sinh giỏi môn Lịch sử cần học thuộc chưa đủ, chưa xác Lịch sử mơn khoa học nghiên cứu kiện, tượng xã hội loài người xảy khứ" Chính vậy, người dạy học Lịch sử cần có phương pháp tư duy, phân tích, nhận xét, giải thích, so sánh tượng Lịch sử theo quan điểm khoa học đảm bảo tính xác Với quan niệm trên, hiểu học sinh giỏi môn Lịch sử học sinh phải nắm kiến thức môn phải vận dụng hiểu biết; kỹ Lịch sử để giải nội dung theo yêu cầu đề bài, thực tiễn sống học sinh giỏi môn Lịch sử học sinh có lực độc lập suy nghĩ, vận dụng tốt kiến thức, kỹ chắn Lịch sử, biết tư duy, suy luận Lịch sử Thực trạng vấn đề Lãnh đạo Phòng giáo dục, lãnh đạo trường trọng đến chất lượng mũi nhọn nên quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Đời sống người dân sống địa bàn thị trấn Buôn Trấp ngày nâng cao nên gia đình có nhiều điều kiện để đầu tư cho em học tập Môn Lịch sử trường mơn có truyền thống đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh nên thu hút học sinh đăng ký tham gia bồi dưỡng Cũng môn khác nghiên cứu vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử giáo viên trang bị lí luận dạy học Tâm lí học Giáo dục học, Phương pháp giảng dạy… Tuy nhiên, khơng có giáo trình hướng dẫn cho giáo viên phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi đó, khẳng định khó khăn lớn đòi hỏi người giáo viên muốn đạt chất lượng cao trình bồi dưỡng học sinh giỏi phải tự học, tự rèn, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm từ Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở học hỏi bạn bè đồng nghiệp trình giảng dạy, ln có ý thức phấn đấu khơng tự lòng với đạt được, ln rút kinh nghiệm đúc kết lại để trang bị cho học cần thiết giảng dạy Hiện đa số học sinh khơng thích học mơn Lịch sử em cho “mơn khó học, khó nhớ khơ khan” , môn phụ cần đủ điểm Thậm chí có lớp tơi vào chọn học sinh dự thi em nói: “ Cơ hỏi muộn thầy cô khác hỏi trước chúng em đăng ký hết rồi” Chính việc tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi việc làm dễ mơn Tốn, Lý, Hóa, Tiếng Anh lại việc làm khó tơi Một khó khăn tơi gặp phải khơng có học sinh khơng thích học mà nhiều phụ huynh học sinh không muốn cho em tốn nhiều thời gian cho mơn Lịch sử chí việc tham gia bồi dưỡng dự thi Sự định hướng, thuyết phục giáo viên với học sinh có khả học tốt mơn Lịch sử hạn chế nên học sinh chưa thật mặn mà với mơn hạn chế việc lựa chọn đối tượng để bồi dưỡng Bồi dưỡng học sinh giỏi số trường mang tính chất mùa vụ, thực có kế hoạch Phòng giáo dục học sinh phải học dồn ép dẫn tới hiệu công tác bồi dưỡng chưa cao Thời gian học học sinh không ổn định, không đảm bảo theo kế hoạch em phải học trái buổi học thêm nhiều Một số giáo viên chưa xác định rõ trọng tâm kiến thức để xây dựng đề cương bồi dưỡng học sinh giỏi Việc hỗ trợ kinh phí để bồi dưỡng cho giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi số trường chưa thỏa đáng, chưa kịp thời nên số giáo viên chưa ý đầu tư nâng cao lực để giảng dạy làm giảm hứng thú học sinh Trong trình bồi dưỡng học sinh qua năm, tơi nhận thấy để học sinh thích thú môn Lịch sử đạt giải cao qua kì thi, giáo viên khơng tìm tòi mặt kiến thức mà phải làm tốt cơng tác định hướng tư tưởng cho học sinh cách chu đáo giúp em có tự tin vai trò, nhiệm vụ nên chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử đạt kết cao Đó thành cơng mặt lí luận thực tiễn thân trình dạy học 3.Nội dung hình thức giải pháp: a Mục tiêu giải pháp - Nhằm nâng cao chất lượng dạy học nói chung, chất lượng dạy học mơn Lịch sử nói riêng Giáo dục cho học sinh truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc - Nâng cao chất lượng mũi nhọn giáo dục nhà trường, động lực thúc đẩy phong trào thi đua học tập học sinh Góp phần hồn thành mục tiêu, nhiệm vụ trường, ngành - Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có lực, có niềm đam mê, có sáng tạo học tập môn - Lựa chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp đạt kết cao - Thúc đẩy phong trào thi đua “ Hai tốt” nhà trường Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở - Làm sở định hướng cho em tiếp tục học lên chọn lựa ngành nghề sau phù hợp với lực - Trong trình bồi dưỡng học sinh giỏi Phòng giáo dục đào tạo chọn lựa đội ngũ giáo viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ, có tâm huyết, có kinh nghiệm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để làm nòng cốt cho ngành giáo dục đào tạo huyện - Giáo viên có điều kiện để nghiên cứu, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ b Nội dung cách thức thực giải pháp b.1 Xây dựng kế hoạch cụ thể công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Sau lựa chọn đội tuyển học sinh giỏi thông qua kỳ thi cấp trường, tơi lập cho kế hoạch, chương trình cụ thể để ơn luyện nhằm tránh tình trạng thích đâu dạy Bản thân lên kế hoạch cụ thể về: thời gian bồi dưỡng, nội dung, thời lượng, số lượng học sinh bồi dưỡng, tiêu phấn đấu đạt giải … Trong suốt trình bồi dưỡng thân thực nghiêm túc theo kế hoạch đề Tìm phương pháp biện pháp bồi để đạt hiệu cao Một phương pháp định thành hay bại trình bồi dưỡng là: động viên, định hướng cho học sinh tự học, tự nghiên cứu, tự kiểm tra kiến thức Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường - trực tiếp đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc bồi dưỡng học sinh giỏi giáo viên để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trường đạt kết cao b.2 Chọn đối tượng bồi dưỡng thường xuyên làm công tác tư tưởng với học sinh tham gia bồi dưỡng Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khâu khâu phát tuyển chọn học sinh, khâu quan trọng chẳng khác khâu “ chọn giống nhà nơng” Vậy làm để vận động, thuyết phục em tham gia dự thi mơn mình? Trước hết giáo viên phải dạy để làm cho em u thích mơn, say mê tìm tòi kiến thức, giáo viên phải có cách giảng dễ hiểu, phải gần gũi, thân thiện với học sinh để em thích từ thích mơn học Như biết theo quy chế thi học sinh giỏi đối tượng thi học sinh giỏi học sinh học lớp trường, có học lực năm học trước đạt từ loại trở lên, hạnh kiểm đạt loại trở lên điểm trung bình mơn đăng ký dự thi đạt từ 8,0 trở lên Chính việc phát học sinh giỏi giáo viên môn việc quan trọng, cần phải trải qua trình theo dõi giảng dạy lớp cần phân công giáo viên chủ chốt môn dạy lớp lớp Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường môn để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên công tác chọn bồi dưỡng học sinh giỏi từ đầu năm học Trong trình dạy học lớp giáo viên nên kết hợp câu hỏi nâng cao để phát học sinh thực có triển vọng để lựa chọn bồi dưỡng từ lớp đầu cấp Phải thường xuyên động viên, khuyến khích kiên trì phân tích cho học sinh thấy phải làm để đạt hiệu cao kỳ thi Vì suy cho Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở việc bồi dưỡng học sinh giỏi thành công hay thất bại nhờ vào vai trò người giáo viên- người giáo viên gặp “lực cản” mà bng xi khó thành cơng Do đó, người giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi ví đạo diễn phim, học sinh diễn viên thực theo ý định đạo diễn, đạo diễn cần biết quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng diễn viên Mặt khác giáo viên phải biết khơi dậy học sinh niềm tự hào, hãnh diện đỗ đạt Đã học sinh giỏi cấp tỉnh có giải đương nhiên mơn học hưởng chế độ ưu tiên ngang vinh quang Trong công tác tuyển chọn cần lưu ý vấn đề tâm lý học sinh Tâm lí vững vàng, bình tĩnh, tự tin làm đạt kết cao Ngược lại tâm lí hoang mang, giao động, sợ sệt chất lượng làm Bởi giáo viên ôn luyện phải biết trấn tĩnh niềm tin cho học trò Khi lựa chọn đối tượng để ơn giáo viên phải biết yêu nghề tận tụy với nghề Yêu trẻ tận tụy với trẻ Luôn biết khích lệ, níu kéo em vào niềm ham mê u thích mơn Đồng thời giáo viên phải biết xây dựng vun đắp uy tín để có lòng tin học sinh b.3 Giáo viên bồi dưỡng nên biên soạn tài liệu theo chuyên đề để bồi dưỡng học sinh giỏi Đây biện pháp mang tính bền vững cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử Từ thực tế kinh nghiệm bồi dưỡng năm qua cho thấy nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử phong phú trải khối lớp 6, 7,8, khối lớp lượng kiến thức cần truyền đạt cho học sinh vô hạn, giáo viên bồi dưỡng khó xác định nội dung kiến thức cần bồi dưỡng trước cho học sinh, nội dung không quan trọng để giới hạn, đặc biệt phần Lịch sử giới cận đại đại (khối 8) Lịch sử giới đại Lịch sử việt Nam từ sau chiến tranh giới thứ đến năm 1975 (khối 9), bên cạnh vài trường hợp người giáo viên bồi dưỡng kiến thức sách giáo khoa theo trình tự cố định hết Bài đến Bài 2, Bài …do không đủ thời gian kiến thức xếp theo phần, chương theo phương pháp dàn trải Chính thế, thân tiến hành soạn tài liệu riêng theo chuyên đề nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cụ thể sau: - Chuyên đề Lịch sử giới Việt Nam cổ đại (khối 6) - Chuyên đề Lịch sử giới Việt Nam trung đại (khối 7) - Chuyên đề Lịch sử giới Việt Nam cận đại (khối 8) Sau ôn xong nội dung kiến thức bản, thời gian lại tơi luyện cho em dạng đề nâng cao từ nguồn đề tham khảo tích lũy qua năm kì thi cấp huyện, cấp tỉnh tỉnh Đăk Lăk đề thi tỉnh khác tham khảo từ Internet, từ sách nâng cao dành cho học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 đề thi dành cho cao đẳng đại học phù hợp Khi biên soạn tài liệu giáo viên thuận lợi việc bồi dưỡng cho học sinh lượng kiến thức định trước, đồng thời hạn chế việc thời gian bồi dưỡng theo sở thích Trương Thị Lan Anh - THCS Bn Trấp- Krơng Ana- Đăk Lăk Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở * Hệ thống kiến thức trọng tâm cần nắm Khối 6: - Ngay từ buổi ôn cho em ôn lại khái niệm Lịch sử gì? Mục đích học tập Lịch sử: Để biết cội nguồn tổ tiên, quê hương, dân tộc mình, để hiểu sống đấu tranh lao động dân tộc lồi người q khứ Để hiểu thừa hưởng ơng cha q khứ biết phải làm cho tương lai Từ động viên, thuyết phục em yên tâm học tập mơn khoa học, có nhiệm vụ tìm hiểu khơi phục lại q khứ người xã hội loài người - Tiếp theo phần xã hội nguyên thủy giới xã hội nguyên thủy Việt Nam phần học sinh phải nắm thời gian, địa điểm tìm thấy dấu tích,đời sống xã hội, hình dáng người nguyên thủy Từ em biết so sánh đặc điểm người tối cổ với người tinh khôn, biết Việt Nam quê hương loài người - Một nội dung kiến thức trọng tâm khác khơng thể bỏ qua tìm hiểu quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây Ở chuyên đề yêu cầu em nắm thời gian, địa điểm, tên gọi, đặc điểm kinh tế, xã hội thành tựu quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây - Sau nắm kiến thức trọng tâm phần Lịch sử giới tơi cho em tìm hiểu thời kỳ dựng nước nước ta - nhà nước Văn Lang, Âu Lạc: Điều kiện đời; thời gian, địa bàn thành lập; tổ chức nhà nước: đời sống vật chất; đời sống tinh thần; kiến trúc đấu tranh chống ngoại xâm cha ông để từ rút học kinh nghiệm quý báu công xây dựng bảo vệ Tổ quốc giai đoạn - Cuối chuyên đề Việt Nam thời Bắc thuộc học sinh nắm tên khởi nghĩa, kháng chiến, thời gian, người lãnh đạo Nắm Quốc hiệu, tên gọi nước ta thời Bắc thuộc Khối : - Các phát kiến địa lý, học sinh cần phải nắm nguyên nhân, điều kiện, thời gian, tên nhà phát kiến địa lý ý nghĩa phát kiến đại lý - Về phong trào văn hóa Phục hưng giáo viên cần cho em nhớ lại nguyên nhân, khái niệm, nội dung, ý nghĩa nhà văn hóa khoa học tiêu biểu phong trào văn hóa Phục hưng - Chuyên đề triều đại phong kiến Việt Nam, nội dung xuyên suốt chương trình lịch sử lớp nên yêu cầu em nắm vấn đề trọng tâm sau: Thứ tự triều đại, thời gian, quốc hiệu nước ta quan triều đại đó; tên vị vua sáng lập kinh triều đại - Chun đề kháng chiến chống ngoại xâm dân tộc ta từ thời Tiền Lê đến thời Tây Sơn Ở chuyên đề đòi hỏi em phải nhớ nội dung như: Tên kháng chiến, thời gian, trận đánh tiêu biểu, nhân vật lịch sử tiêu biểu cách đánh giặc cha ông ta qua kháng chiến - Tiếp chuyên đề luật thời phong kiến nước ta nội dung cho em nhớ lại tên luật, điểm giống khác luật Trương Thị Lan Anh - THCS Bn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở - Khái quát phát triển giáo dục nước ta thời Lý, Trần, Hồ Lê Sơ chuyên đề em cần phải nắm phát triển, thành tựu bật giáo dục nước ta triều đại - Cuối cho em ơn lại hai chun đề nói đến vấn đề cải cách xã hội phong kiến Việt Nam là: Những cải cách Hồ Quý Lý Quang Trung xây dựng đất nước Khối 8: - Các Cách mạng tư sản giới nội dung lớp mà em phải nắm Bởi từ nội dung em biết hình thành phát triển chế độ chủ nghĩa tư Một chế độ xã hội xuyên suốt phần lịch sử lớp lớp Trong chuyên đề yêu cầu học sinh phải tìm cách mạng tư sản triệt để giải thích sao? - Chuyên đề thứ hai em cần nắm Công xã Pari 1871 cách mạng vô sản giới đưa giai cấp vơ sản lên nắm quyền Từ em rút cách mạng vô sản em rút điểm khác cách mạng vô sản với cách mạng tư sản - Cách mạng Tân Hợi 1911 Trung Quốc – cách mạng tư sản diễn châu Á có ảnh hưởng khơng nhỏ đến cách mạng nước ta nội dung kiến thức trọng tâm em cần nắm - Chuyên đề Chiến tranh giới thứ nhất( 1914-1918) chiến tranh giới thứ 2( 1939-1945) vấn đề trọng tâm nhiều năm đề thi tỉnh Đăk Lăk đề cập đến đề thi nội dung tơi phải xốy cho em ôn - Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 công xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô ( 1925 -1941) nội dung quan trọng cách mạng tháng 10 Nga cách mạng vô sản thắng lợi giới, làm giới phải rung chuyển, đồng thời thắng lợi đưa tới hình thành chế độ xã hội giới Xã hội hình thành làm cho chủ nghĩa tư khơng hệ thống giới Mặt khác em phải nắm nội dung lớp em tiếp tục tìm hiểu cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô từ 1945- đến 1991 Mặt khác cách mạng tháng 10 Nga 1917 ánh sáng chân lý để Nguyễn Ái Quốc tìm thấy đường cứu nước đắn cho dân tộc ta, đưa đất nước ta theo chế độ chủ nghĩa xã hội Riêng Lịch sử lớp nội dung kiến thức quan trọng thi học sinh giỏi cấp huyện,cấp tỉnh từ năm bắt đầu ôn tiến hành biên soạn đề cương ôn tập theo cụ thể phân chia thành giai đoạn sau: + Lịch sử giới đại( 1945 đến nay) + Lịch sử Việt Nam 1919 -1930 + Lịch sử Việt Nam 1930 -1939 + Lịch sử Việt Nam 1939 -1945 + Lịch sử Việt Nam 1946 -1954 Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở + Lịch sử Việt Nam 1954 -1975 + Lịch sử Việt Nam 1975 -2000 + Phần Lịch sử địa phương: Tôi cho học sinh nắm thời gian, địa điểm đời Chi cộng sản Đăk Lăk; cách mạng tháng Tám Đăk Lăk ; kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mĩ quân dân Đăk Lăk Sau chương, cụ thể lại đưa câu hỏi nâng cao để yêu cầu em vận dụng kiến thức học vào thực hành luyên tập dạng đề khác b.4 Sau xin trình bày số phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử Khác với nhiều giáo viên bồi dưỡng khác, phương pháp tơi sử dụng q trình bồi dưỡng học sinh giỏi tơi sử dụng hương pháp kiểm tra, đánh giá phương pháp Điều trái với quy luật dạy học thiết nghĩ bồi dưỡng học sinh giỏi ôn lại, hệ thống lại kiến thức học đồng thời mở rộng, nâng cao nội dung kiến thức trọng tâm chương trình cho em Vì vậy, với kinh nghiệm thân, sau thi học sinh giỏi cấp trường xong, đội tuyển bồi dưỡng chọn, thông thường thường chọn tư 5-8 em tham gia bồi dưỡng, q trình ơn luyện sàng lọc, kiểm tra chọn lại đội tuyển thức để thi cấp huyện theo tiêu phòng giáo dục phân bổ Khoảng đầu tháng 10 hàng năm, đội tuyển bắt đầu ôn tập; buổi ôn tập cho em làm kiểm tra trắc nghiệm thời gian từ 15 đến 20 phút Sau tơi tiến hành hỏi câu em dùng bút đỏ tự chấm phần làm mình, tiếp trò tổng hợp kết em Như qua kiểm tra ngắn biết khả nhớ kiện Lịch sử tiêu biểu học em Nhớ nắm kiện Lịch sử yếu tố quan trọng trình ôn thi học sinh giỏi môn Lịch sử Bên cạnh kiểm tra để giúp học sinh hồn thiện kĩ viết làm có tác dụng phản hồi, giúp giáo viên kiểm tra cách xác mức độ nắm kiến thức kĩ vận dụng xử lí kiến thức học sinh thi Trong trình bồi dưỡng sử dụng sau hoàn thành nội dung lớn quan trọng khơng phải dùng để giao khốn cho học sinh nhiều giáo viên sử dụng Khi sử dụng phương pháp cần đảm bảo bước sau đây: - Bước yêu cầu học sinh đọc nghiên cứu kĩ đề để xác định yêu cầu câu hỏi cần sử dụng kĩ để xử lí (phân tích, giải thích, chứng minh, liên hệ, so sánh ) cần sử dụng đơn vị kiến thức để làm - Bước hai lập dàn ý trả lời để tránh lỗi thiếu sót làm làm điểm đáng tiếc làm lan man, dàn trải, tốn nhiều thời gian - Bước ba tiến hành viết viết cần trình bày có cấu trúc chặt chẽ lơgic, câu hỏi cần có phần mở kết bài, làm cần trình bày ngữ pháp, tả - Bước cuối kiểm tra lại làm cách đọc qua sửa chữa lỗi trước kết thúc việc làm Lịch sử, mơn “học thuộc” nên đòi hỏi học sinh phải siêng năng, chăm tiết ôn thường dành khoảng thời gian định để kiểm tra lại kiến Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk 10 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở Trước đợt thi cấp huyện, cấp tỉnh thường kiểm tra lại kiến thức em cách sử dụng phương pháp nêu vấn đề Ví dụ ơn đến Các nước Đông Nam Á đặt câu hỏi: Em khái quát lại nội dung Nêu tình hình chung nước Đơng Nam Á trước sau 1945 Hãy khái quát trình hình thành phát triển tổ chức ASEAN? Khi học sinh trả lời thường kết hợp chốt lại bảng theo sơ đồ hình lan quạt( hay gọi sơ đồ tư duy) để em nắm nội dung chính, khơng bỏ sót nội dung quan trọng Cụ thể sau: Bài 5: Tình hình ĐNA trước sau 1945 Trước 1945 Sau 1945 Từ 8/1945 Giữa 1950 ĐLập ĐNA CT lạnh Tổ chức ASEAN Hoàn cảnh Sự thành lập Mục tiêu Nguyên tắc hoạt động Sự phát triển ASEAN Trên sở kiến thức học em nhắc lại sau giáo viên bổ sung, điều chỉnh củng cố chốt thêm nội dung cho học sinh Sau học sinh trả lời vấn đề đặt trên, lại tiếp tục cho em ôn tập câu hỏi mở rộng nâng cao liên quan đến học Câu hỏi: Những biến đổi nước ĐNA sau chiến tranh giới thứ hai Những biến đổi ĐNÁ sau chiến tranh giới thứ hai: + Biến đổi thứ nhất: Cho đến nay, nước Đông Nam Á giành độc lập + Biến đổi thứ hai: Từ giành được độc lập dân tộc, nước Đông Nam Á sức xây dựng kinh tế - xã hội đạt nhiều thành tích to lớn, Thái Lan, Ma-laixi-a, Xin-ga-po Đặc biệt, Xin-ga-po trở thành nước phát triển nước Đông Nam Á xếp vào hàng nước phát triển giới + Biến đổi thứ ba: Cho đến nay, nước Đông Nam Á gia nhập Hiệp hội nước Đông Nam Á, gọi tắt ASEAN Đây tổ chức liên minh trị - kinh tế khu vực Đông Nam Á nhằm mục tiêu xây dựng mối quan hệ hồ bình, hữu nghị hợp tác nước khu vực Trong ba biến đổi trên, biến đổi thứ biến đổi quan trọng nhất, vì: + Từ thân phận nước thuộc địa, nửa thuộc địa, phụ thuộc trở thành nước độc lập… + Nhờ có biến đổi đó, nước Đơng Nam Á có điều kiện thuận lợi để xây dựng phát triển kinh tế, xã hội ngày phồn vinh Hiệp hội nước ĐNA ( ASEAN ) thành lập vào thời gian nào? Việt Nam gia nhập tổ chức nào? Cơ hội thách thức Việt Nam gia nhập tổ chức ? Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk 15 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở Ngày 8/8/1967, Hiệp hội nước ĐNA ( ASEAN ) thành lập thủ đô Băng Cốc - Thái Lan với tham gia sáng lập năm nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po Thái Lan Ngày 28/7/1995, Việt Nam nhập tổ chức Cơ hội Việt Nam gia nhập ASEAN: Tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển tiến bộ, khắc phục khoảng cách Việt Nam với nước khu vực; hàng hố Việt Nam có hội xâm nhập thị trường nước ĐNA thị trường giới; Việt Nam có điều kiện tiếp thu cơng nghệ cách thức quản lý giới Nền kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế nước khu vực, hội để nước ta vươn giới Có điều kiện để tiếp thu, học hỏi trình độ quản lý nước khu vực giao lưu giáo dục, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, y tế, thể thao với nước khu vực Thách thức Việt Nam gia nhập ASEAN: Nếu Việt Nam không bắt kịp với nước khu vực có nguy bị tụt hậu xa kinh tế; Có điều kiện hoà nhập với khu vực giới mặt rễ bị hoà tan không giữ sắc dân tộc Đội ngũ lao động nước ta nhiều hạn chế trình độ chuyên môn Sự cạnh tranh liệt nước với nước ta Âm mưu diễn biến hòa bình chống phá quyền lực thù địch thách thức lớn nước ta giai đoạn Tại nói: Từ đầu năm 90 kỷ XX, "một chương mở lịch sử khu vực Đông Nam Á"? Từ đầu năm 90 kỷ XX, chương mở lịch sử nước Đông Nam Á vì:Từ đầu năm 90, tình hình trị khu vực có nhiều cải thiện rõ rệt, xu hướng mở rộng nước thành viên tổ chức ASEAN Đến tháng 4- 1999, 10 nước ĐNA thành viên tổ chức ASEAN Như vậy, lần lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á đứng tổ chức thống Trên sở đó, ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, định biến Đông Nam Á thành khu vực mậu dịch tự (AFTA), lập diễn đàn khu vực(ARF) nhằm tạo mơi trường hồ bình, ổn định cho cơng hợp tác phát triển Đông Nam Á Như vậy, chương mở lịch sử nước Đông Nam Á Hay ôn đến 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa , tơi hướng dẫn học sinh nhớ nhắc lại kiến thức học cách lập sơ đồ cách nêu vấn đề Bài 3: Lệnh tổng KN ban bố Hoàn cảnh giới Hoàn cảnh nước Sự chuẩn bị Đảng Giành quyền Hà Nội Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk 16 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở Giành quyền nước Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi Ý nghĩa Trong nước Thế giới Nguyên nhân Chủ quan Khách quan Tương tự 23 sau yêu cầu học sinh khái quát nội dung bài, từ giáo viên nêu vấn đề để em nhớ nhắc lại kiến thức học Cứ kiến thức Lịch sử sau dạy để em có kiến thức trước thi hệ thống lại tồn kiến thức cho em thơng qua phương pháp nêu vấn đề, khái quát vấn đề cách giúp em làm thi khơng bỏ sót nội dung kiến thức * Hướng dẫn học sinh giải câu hỏi mở rộng, nâng cao luyện số đề thi huyện, tỉnh Đăk Lăk, huyện tỉnh khác - Giải câu hỏi mở rộng, nâng cao: Câu 1: Phân tích tính thời cách mạng tháng Tám Tại nói thời cách mạng tháng Tám “thời ngàn năm có một”? Câu 2: Sau chiến tranh giới thứ hai, mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc nước châu Á, châu Phi so với nước Mỹ La - Tinh có khác nhau? Tại sao? Câu 3: Tại nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau giành độc lập lâm vào tình ngàn cân treo sợi tóc? Câu 4: Đảng Nhà nước ta có chủ trương biện pháp nhằm giải khó khăn, bảo vệ thành Cách mạng tháng Tám? Câu 5: Đảng phủ nhân dân ta thực chủ trương, sách lược để đối phó với âm mưu thực dân Pháp từ sau ngày 2/9/1945 đến trước kháng chiến toàn quốc bùng nổ? Câu 6: Tại ta ký với Pháp Hiệp định Sơ ngày 6/3/1946 Tạm ước 14/9/1946? Câu 7: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp thể văn kiện nào? Phân tích nội dung đường lối kháng chiến Câu 8: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, thắng lợi quân dân ta buộc Pháp phải chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài với ta? Nêu âm mưu Pháp, chủ trương ta, kết quả, ý nghĩa chiến dịch Câu 9: Tại nói chiến thắng Biên giới thu – đơng 1950 đánh dấu bước tiến vượt bậc quân đội ta ? Câu 10: Bằng kiện Lịch sử, chứng minh từ thu – đông 1950 đến xuân 1954 ta giữ vững chủ động tiến công chiến trường Bắc Bộ? Câu 11: Vì Điện Biên Phủ chọn điểm chiến chiến lược quân dân ta với thực dân Pháp? Câu 12: Bằng kiện Lịch sử, chứng minh phong trào “Đồng khởi” chuyển cách mạng miền Nam từ giữ gìn lực lượng sang tiến cơng? Câu 13: Trong thời kì 1954 -1975 phong trào đấu tranh đánh dấu bước phát triển cách mạng miền Nam Việt Nam từ giữ gìn lực lượng sang tiến cơng? Trình bày nguyên nhân dẫn đến bùng nổ phong trào? Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk 17 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở Câu 14: Trình bày phân tích mối quan hệ hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng miền Nam miền Bắc sau kí hiệp định Giơ –ne –vơ Vì có mối quan hệ đó? Câu 15: Điểm giống khác chiến lược ''Chiến tranh cục bộ'', "Chiến tranh đặc biệt" “Việt Nam hóa chiến tranh Đơng Dương hóa chiến tranh” Mĩ miền Nam Câu 16: Kế hoạch giải phóng hồn tồn miền Nam Đảng ta xây dựng đựa vào điều kiện lịch sử nào? Nội dung kế hoạch đó? Câu 17: Vì Bộ Chính trị chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu năm 1975? Câu 18: Tại nói thắng lợi nhân dân ta nghiệp chống Mĩ cứu nước( 1954-1975) thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách lịch sử dân tộc, đồng thời kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn có tính chất thời đại? Câu 19: Cơng đổi đất nước đề hoàn cảnh lịch sử nào? Nêu nội dung công đổi Đảng năm 1986 Câu 20: Bài học kinh nghiệm Đảng ta từ 1930 đến Câu 21: Tại Mĩ nơi khởi đầu cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai? Nêu thành tựu chủ yếu khoa học-kĩ thuật Mĩ sau chiến tranh? Câu 22: Tại nói hội nghị cấp cao nước EC diễn vào tháng 12/1991 đánh dấu mốc mang tính đột biến q trình liên kết quốc tế Châu Âu? Câu 23: Chứng minh rằng: “Vào năm 60,70 kỷ XX kinh tế Nhật Bản phát triển thần kỳ” Nguyên nhân dẫn đến phát triển thần kỳ Câu 24: Vì nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau? Nêu trình hình thành liên kết khu vực Câu 25: Tại nói: Hồ bình, hợp tác phát triển, vừa thời cơ, vừa thách thức tất dân tộc bước vào kỉ XIX? Nhiệm vụ nước ta gì? - Luyện số đề thi huyện, tỉnh Đăk Lăk, huyện, tỉnh khác + Đề thi cấp huyện Krơng Ana PHỊNG GD&ĐT KRƠNG ANA ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN KHỐ NGÀY 01/02/2013 Đề thi mơn: Lịch sử Thời gian làm bài: 150 phút Câu (2 điểm) Hãy làm rõ ý kiến: Việt Nam quê hương loài người Câu (3 điểm) Bằng kiện lịch sử dân tộc từ kỷ X đến kỷ XV, chứng minh dân tộc Việt Nam không bị khuất phục trước âm mưu bành trướng triều đại phong kiến Trung Quốc Câu (4 điểm) Xu phát triển giới ngày gì? Thời thách thức nước ta thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ? Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk 18 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở Câu (4 điểm) Hành trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc Câu (7 điểm) Hãy so sánh phong trào cách mạng 1930 – 1931 với phong trào cách mạng 1936 – 1939 PHỊNG GD&ĐT KRƠNG ANA ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN KHĨA NGÀY 09/02/2015 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI MƠN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1: (2 điểm) Thập niên 50 kỉ XX, Chủ nghĩa xã hội từ phạm vi nước trở thành hệ thống giới Q trình diễn nào? Câu 2: (4 điểm) Tổ chức Liên hợp quốc thức thành lập vào thời gian nào? Nhiệm vụ nguyên tắc hoạt động Liên hợp quốc gì? Em kể tên tổ chức chuyên môn Liên hợp quốc Việt Nam mà em biết Câu 3: (4 điểm) Cuộc Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai loài người bắt nguồn từ đâu? Tác động tích cực cách mạng cần làm để hạn chế mặt tiêu cực? Câu 4: (4 điểm) Xã hội Việt Nam sau chiến tranh giới thứ có phân hóa nào? Hãy Cho biết thái độ trị, khả cách mạng giai cấp Câu 5: (3 điểm) Động thúc Nguyễn Ái Quốc nước ngồi tìm đường cứu nước mới? Cơng lao to lớn Nguyễn Ái Quốc cách mạng Việt Nam gì? Câu 6: (3 điểm) Tại nói Đảng Cộng sản Việt Nam đời bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam? + Đề thi tỉnh Đăk Lăk SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK LĂK ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: LỊCH SỬ (Thời gian làm bài:150 phút, không kể thời gian giao đề) Câu (4,5điểm) Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk 19 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở Đến tháng năm 1945, Đảng cộng sản Đông Dương dựa sở để định phát động Tổng khởi nghĩa nước? Nêu ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 1945 Đăk Lăk khởi nghĩa giành quyền thắng lợi vào thời gian nào? Câu 2.(3,5điểm) Hãy trình bày hai kiện tiêu biểu cách mạng Cu ba( 1953-1959) Cách mạng Cu ba thành cơng có ý nghĩa lịch sử nào? Em biết kiện lịch sử đánh dấu bước tiến quan hệ đặc biệt Việt Nam Cu ba vừa diễn đầu năm 2018? Câu 3.(4,5điểm) Em cho biết công lao Nguyễn Ái Quốc cách mạng Việt Nam thời kỳ 1919-1930 Theo em công lao lớn nhất? Vì sao? Câu 4.(4.0điểm) Nguyên nhân dẫn đến phong trào“Đồng khởi” ( 1959-1960)? Vì phong trào“ Đồng khởi” coi mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt cách mạng miền Nam? Câu (3,5điểm) Hãy chứng minh nhận định: “ Những năm đầu sau Chiến tranh giới thứ hai, Mĩ chiếm ưu tuyệt đối kinh tế quân giới tư bản” Theo em, nguyên nhân giúp Mĩ trở thành nước giàu mạnh giới sau Chiến tranh giới thứ hai kết thúc? SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK LĂK KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS NĂM HỌC 2017-2018 MƠN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài:150 phút( khơng kể thời gian giao đề) Ngày thi 4/4/2018 Câu (3,0điểm) Nêu nét bật Mĩ La Tinh từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến Câu 2.(3,0điểm) Hồn thiện kiện q trình hình thành phát triển Liên minh châu Âu theo bảng liệu : Thời gian Nội dung 18/4/1951 25/3/1957 1/7/1967 7/12/1991 01/01/1991 28/11/1990 Câu 3.(4,0điểm) Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị cho trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam nào? Câu 4.(4.5điểm) Thực dân Pháp Chính phủ Tưởng Giới Thạch kí Hiệp ước Hoa- Pháp( 28/2/1946), Đảng Chính phủ cách mạng ta có chủ trương biện pháp thực dân Pháp? Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk 20 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở Câu (5,5điểm) Việt Nam thực đường lối đổi hoàn cảnh nào? Trình bày nội dung đường lối đổi Đảng ta kinh tế trị giai đoạn từ 1986 đến năm 2000 + Đề tham khảo khác SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: LỊCH SỬ (Thời gian làm bài:150 phút, không kể thời gian giao đề) Câu (2,5 điểm) Từ năm 1858 đến năm 1884 triều đình nhà Nguyễn kí với thực dân Pháp ngày Hiệp ước nào? Nội dung Hiệp ước đó? Anh (chị) nhận xét âm mưu thực dân Pháp trình xâm lược nước ta thái độ triều đình nhà Nguyễn q trình chống xâm lược Câu (1,5 điểm) Quá trình hoạt động cứu nước Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 – 1918 Câu (2,5 điểm) Có hay không cho rằng: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp Việt Nam tạo điều kiện biến cho vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng đầu ký XX? Giải thích Câu (1,5 điểm) Vì nói nước Anh, Pháp, Mĩ phải chịu phần trách nhiệm bùng nổ Chiến tranh giới thứ hai (1939 – 1945)? Câu (2,0 điểm) Trình bày định Hội nghị I-an-ta (tháng 2/1945) Tác động định đến khu vực Động Nam A sau chiến tranh giới thứ hai ĐỀ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN: SỬ Thời gian: 150 phút Sở GD & ĐT Hải Dương Đề thức Câu (2,0 điểm): Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp Việt Nam làm xuất giai cấp, tầng lớp mới: 1- Nêu hiểu biết em giai cấp, tầng lớp thái độ họ đấu tranh giải phóng dân tộc? 2- Sự xuất giai cấp, tầng lớp tác động đến đấu tranh giải phóng dân tộc nước ta đầu kỉ XX nào? Câu (3,5 điểm): Trước sau Hiệp định Sơ (6-3-1946), chủ trương sách lược Đảng, Chính phủ ta đối phó với Pháp Tưởng có khác nhau? Ý nghĩa lịch sử chủ trương sách lược đó? Trương Thị Lan Anh - THCS Bn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk 21 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở Câu (1,5 điểm): Quan điểm Đảng, Chính phủ ta mối quan hệ đấu tranh mặt trận quân với đấu tranh mặt trận ngoại giao kháng chiến chống Pháp (1946-1954)? Hãy lấy dẫn chứng cụ thể việc thắng lợi mặt trận quân định thắng lợi mặt trận ngoại giao? Câu (2,0 điểm): Trình bày hoàn cảnh đời, biểu hậu “Chiến tranh lạnh” Mỹ phát động sau chiến tranh giới thứ hai? Câu (1,0 điểm): Ý nghĩa thành tựu mà Trung Quốc đạt công cải cách - mở cửa từ năm 1978 đến nay? *Phương pháp hướng dẫn học sinh tự học Với lượng kiến thức lớn môn sử, thường hướng dẫn cho học trò học theo phần Lịch sử giới, Lịch sử Việt Nam học theo giai đoạn Lịch sử Việc phân chia để không bị rối dễ nhớ Đặc thù môn sử chủ yếu học thuộc nên em cần có cách học phù hợp với thân Có thể đọc nhẩm miệng viết giấy, phần khó học thuộc học hay quên, viết giấy, vạch ý từ khóa nhớ lâu Ngồi ra, nhà em sử dụng sơ đồ tư để khái quát kiến thức Lịch sử Các em dùng sơ đồ hình cây, sơ đồ hình lan quạt, vạch rõ từ ý đến ý phụ Thân ý tổng quát nhánh ý nhỏ dần Cách học giúp em làm không bị thiếu ý hay quên chi tiết học Bên cạnh em đội tuyển học nhóm để hỗ trợ ơn bài, bạn dò cho bạn ngược lại Hoặc bạn hỏi bạn trả lời Lịch sử môn học thuộc cách hỏi nhau, chỉnh sửa giúp nhớ lâu Học yên tĩnh mau quên cảm thấy nhàm chán Khi học nhóm, trao đổi, tranh luận nghe bạn chia sẻ kiến thức Qua đó, tự sửa kiến thức bị nhầm lẫn, sai sót bổ sung thêm tư liệu Để học tốt môn Lịch sử, em khơng thể học thuộc lòng theo sách giáo khoa mà học cần phải có xâu chuỗi hệ thống kiến thức, học theo sơ đồ tư Không nắm kiến thức sách giáo khoa mà cần đọc thêm nhiều tài liệu, sách liên quan đến môn Đồng thời, theo dõi thông tin thời hàng ngày để mở rộng kiến thức cho kịp thời Đặc biệt, học Lịch sử cần nắm vững giai đoạn, mốc Lịch sử, kiện đáng nhớ từ mở rộng kiện liên quan giai đoạn Học khơng qn Như phương pháp hướng dẫn cho học sinh tự học nhà phương pháp quan trọng, trình dạy học ôn thi học sinh giỏi người thầy đóng vai trò hướng dẫn định hướng học sinh đóng vai trò trung tâm, em ln ln phải chủ động, tự giác tìm tòi, tư sáng tạo suốt q trình ơn tập, có em đạt kết cao c.Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Tất giải pháp, biện pháp xây dựng để thực mục tiêu nhiệm vụ đề tài đặt phải thực đồng bộ, không nên xem nhẹ biện pháp đặt nặng biện pháp Các giải pháp biện pháp thực đan xen lẫn nhau, kết đạt thực giải pháp điều kiện để thực giải pháp Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk 22 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở Chúng có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung hỗ trợ Đó mối quan hệ biện chứng khơng thể tách rời Mặt khác để thực nhiệm vụ, mục tiêu công tác bồi dưỡng học sinh giỏi từ thực tế giảng dạy thấy trước hết ban giám hiệu nhà trường cần cân nhắc giáo viên phân cơng bồi dưỡng học sinh giỏi giáo viên có trình độ chun mơn giỏi, có tâm huyết với cơng việc giao, ln có ý thức kỉ luật tốt, có niềm đam mê mơn, có lòng u nghề, yêu học sinh Đây yêu cầu quan trọng chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, công tác mũi nhọn nhà trường Bản thân giáo viên phân công bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử phải lựa chọn đội tuyển học sinh giỏi mơn có lòng u thích mơn học, có ý thức tự học, tự tìm tòi kiến thức, cần cù, siêng chăm biện pháp quan trọng trình bồi dưỡng học sinh giỏi để co kết cao Bên cạnh người giáo viên phải đặc biệt ý đến phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi trình bồi dưỡng, thường xuyên điều chỉnh, thay đổi phưng pháp cho phù hợp với yêu cầu học sinh giúp em tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn, khoa học không cảm thấy đơn điệu nhàm chán d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng *Kết khảo nghiệm Với việc áp dụng đề tài vào việc bồi dưỡng học sinh giỏi, khảo nghiệm học sinh, em ngày u thích mơn học hơn, tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi ngày nhiều kết đội tuyển dự thi ngày khả quan Cũng thơng qua q trình vận dụng kiến thức, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cơng tác giảng dạy phương pháp lựa chọn trình bồi dưỡng, thân nhận thấy kết trước sau áp dụng đề tài nghiên cứu có tích cực dạy học Trong trình bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2018 – 2019 thân tiến hành khảo nghiệm thực tế học sinh lựa chọn vào đội tuyển bồi dưỡng thông qua số câu hỏi cụ thể sau: Em có thích học mơn Lịch sử hay khơng? a Rất thích 1/7 b.Thích 6/7 c Khơng thích 0/7 Em có cảm nhận giảng thầy cô giáo dạy môn Lịch sử lớp? a Dễ hiểu, hấp dẫn 6/7 b Bình thường 1/7 c Khó hiểu, khó nhớ 0/6 Khó khăn lớn em học Lịch sử gì? a Q nhiều mốc thời gian khó ghi nhớ 3/7 b Sự kiện lịch sử có niên đại cách xa 2/7 c Quá nhiều kiện 2/7 Phương pháp học thuộc môn Lịch sử em là: a Học thuộc lòng 4/7 b Nắm nội dung, kiện 1/7 c Học sơ đồ tư duy, kết hợp học nhóm 2/7 Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk 23 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở Em có kiến nghị thầy dạy lớp thầy cô bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử? Thông qua khảo nghiệm nắm thông tin ý thức học tập, thái độ học sinh mơn tín nhiệm học sinh giáo viên, sở thân đưa định hướng phương pháp, nội dung, tài liệu lựa chọn đối tượng để bồi dưỡng nhằm đạt hiệu cao *Giá trị khoa học Từ nội dung nghiên cứu nhận định giáo viên đảm nhiệm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thực tâm huyết với nghề, ln có ý thức học hỏi, trau dồi chun mơn nghiệp vụ, có đầu tư cho chất lượng chun mơn đạt kết cao Đề tài nghiên cứu “Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở” thân nội dung nghiên cứu kinh nghiệm suốt năm đảm nhân công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tơi tích lũy khơng phương pháp tư liệu tham khảo cho bạn bè đồng nghiệp trình giảng dạy lựa chọn đối tượng để bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử lớp * Kết đạt trình bồi dưỡng học sinh giỏi: Mặc dù gặp khơng khó khăn trình lựa chọn đội tuyển học sinh giỏi, vướng mắc từ phía phụ huynh học sinh, từ đặc thù môn vốn môn học khơ khan khó nhớ, khó thuộc lại mơn học tìm hiểu khứ nên chưa thật thu hút hấp dẫn học sinh với kế hoạch định hướng mục tiêu môn học, thân không ngừng cố gắng phấn đấu để bước thực mục tiêu đề quan tâm lãnh đạo đơn vị Phòng giáo dục đào tạo trình bồi dưỡng học sinh giỏi tơi thu kết sau: Năm học 2011- 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Tên học sinh bồi dưỡng Trịnh Quốc Việt Lê Tấn Thanh Ngân Trịnh Thị Thu Lê Thị Lương Trần Thanh Sang Nguyễn Việt Hoàng Lê Thị Quỳnh Liên Nghiêm Ngọc Ánh Vũ Thị Trang Nguyễn Thị Thanh Đỗ Thanh Bình Văn Thị Thúy Viên Nguyễn Dỗn Phúc Trần Thị Phương Thảo Vy Thị Thu Hiền Nguyễn Thế Anh Lớp 9A1 9A2 9A1 9A8 9A1 9A1 9A1 9A3 9A3 9A1 9A1 9A6 9A1 9A1 9A1 9A1 Kết Cấp Cấp tỉnh huyện Nhì KK Ba KK KK CN Nhì Nhì KK Nhì KK Ba KK Nhì CN Nhất Nhì Nhì Nhất Ba Nhì KK Ba KK Ba Nhì Nhì Ba KK Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk Ghi 24 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Trần Thị Kim Chi Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyễn văn Hoàng Mô Thị Ngọc Thư Nguyễn Thị Hồng Thanh Nguyễn Thị Anh Thư Ngô Hồ Phương Oanh Nguyễn Khánh Linh Trần Thị Kiều Thi Nguyễn Thu Uyên Lê Đình Bảo Doanh Văn Hà Nữ Uyên Nguyễn Thị Ngọc Trâm Lê Thị Diệu Hương La Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Bảo Ý Thái Trịnh Như Thảo Ngô Thị Huyền Nguyễn Thị Hồng Ngọc Trịnh Thị Phương Linh Phạm Thị Thúy Kiều Phan Đăng Khải 9A2 9A6 9A3 9A1 9A2 9A7 9A1 9A8 9A8 9A7 9A6 9A6 9A8 9A6 9A7 9A6 9A1 9A1 9A1 9A3 9A3 9A6 9A3 CN Ba Nhất Nhì Ba KK CN Ba CN KK KK CN CN KK KK CN CN Nhất Ba KK KK Nhì CN KK Nhì Nhì Ba Ba KK KK KK Ba Nhì Nhất Nhì KK Ba KK Ba KK Ngoài đội tuyển học sinh giỏi trường THCS Buôn Trấp đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh từ năm 2011 đến 2019 thống kế trên, với đồng chí Nguyễn Thị Minh Tính( giáo viên trường THCS Lương Thế Vinh) đồng chí Đỗ Thị Hải Yến( Phó hiệu trưởng trường THCS Lê Văn Tám) tham gia bồi dưỡng đội tuyển cho Phòng giáo dục đào tạo huyện Krơng Ana dự thi cấp tỉnh với thành tích đạt khả quan góp phần không nhỏ để đưa chất lượng mũi nhọn huyện nhà đứng tốp tỉnh Đăk Lăk III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Trong trình giảng dạy mơn khoa học nói chung mơn Lịch sử nói riêng, việc truyền thụ kiến thức phương pháp giảng dạy người thầy học sinh tiết dạy quan trọng Trong giảng dạy phải để phát huy tất đối tượng học sinh tích cực hoạt động Đa số em hiểu bài, nắm lớp, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo em Muốn đạt điều người thầy phải có bề dày kinh nghiệm, yêu nghề có tâm huyết với nghề phải thật thương yêu, tận tuỵ với học sinh, nhiệt tình sát với đối tượng học sinh, hiểu rõ hoàn cảnh em để áp dụng vào tiết giảng cho khơng khí tiết học nhẹ nhàng, thoải mái, trò thích học Người giáo viên phải biết băn khoăn, trăn trở học sinh không hiểu bài, biết vui mừng phấn khởi học sinh thành đạt Hay nói cách khác người dạy phải lấy kết học sinh làm thước đo tay nghề Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk 25 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở Dưới hướng dẫn thầy từ dễ đến khó, từ cụ thể đến tổng quát, có học sinh đào sâu ôn luyện kiến thức, giúp em hiểu nắm kiến thức bản, nắm sâu, nắm rộng, từ em có hứng thú u thích mơn tạo nhiều nhân tố tích cực tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp Bên cạnh giáo viên phải ln trọng đến việc hình thành cho học sinh phương pháp học tập đặc trưng môn để em biết tự đặt trả lời câu hỏi: Cái ? Ở đâu? Như nào? Tại sao? … có em phát triển tư Lịch sử Từ em ham học u thích mơn học Có lòng yêu quê hương đất nước, hiểu tường tận lịch sử dân tộc lịch sử nhân loại từ em biết phải làm cho tương lai, sống cho xứng đáng với hy sinh cha ông Trên suy nghĩ sau nhiều năm giảng dạy tham gia bồi dưỡng cá nhân đúc kết Do cách truyền thụ kiến thức và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử giáo viên khác nên chắn hạn chế riêng thân Rất mong đóng góp ý kiến để thân có thêm kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử Kiến nghị * Đối với giáo viên: - Phải có tinh thần trách nhiệm cao, phải nhiệt tình, say mê với cơng việc, tận tụy với học sinh - Phải có kế hoạch, chương trình dạy cụ thể - Giáo viên bồi dưỡng phải phối hợp với giáo viên chủ nhiệm cha mẹ học sinh để tạo điều kiện tốt cho học sinh tham gia vào đội tuyển * Đối với lãnh đạo nhà trường Động viên, khen thưởng kịp thời cho giáo viên học sinh đạt giải cao kỳ thi học sinh giỏi * Đối với Phòng giáo dục Tạo điều kiện cho giáo viên học sinh đạt thành tích cao kỳ thi chọn học sinh giỏi tham quan để nâng cao kiến thức thực tế Buôn Trấp, ngày 16 tháng năm 2019 Người viết Trương Thị Lan Anh NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG 26 Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) MỤC LỤC ( Phụ lục 3) STT Nội dung Trang bìa I Phần mở đầu Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk Trang 2-3 27 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài 3 Đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II Phần nội dung Cơ sở lý luận 3-4 Thực trạng 4-5 Nội dung hình thức thực giải pháp, biện pháp a Mục tiêu giải pháp 5-6 6-22 b Nội dung cách thức thực giải pháp c Mối quan hệ giải pháp, biện pháp d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng 23 23-25 III Phần kết luận- kiến nghị 25 Kết luận 25 Kiến nghị 26-27 Mục lục( Phụ lục 3) 28 Danh mục tài liệu tham khảo( Phụ lục 5) 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO (Phụ lục 5) STT Tên tài liệu Tác giả Sách giáo khoa Lịch sử 6,7,8,9 Nhà xuất giáo dục Tài liệu chuẩn KT- KN Lịch sử Nhà xuất giáo dục Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk 28 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở Phương Pháp dạy học Lịch sử Phan Ngọc Liên Hướng dẫn giải dạng tập từ đề thi Nguyễn Thành Nhân quốc gia( Tốt nghiệp, tuyển sinh…) 25 đề thi Lịch sử Tham khảo qua internet, báo chí, phương tiện thơng tin đại chúng thực tế địa phương Các văn cấp có liên quan Nguyễn Thành NhânTrần Thị Hải Lê Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk 29 ... vẽ sơ đồ 193 0- 194 5 193 0- 193 9 193 0 193 9- 194 5 Trương Thị Lan Anh - THCS Buôn Trấp- Krông Ana- Đăk Lăk 193 0- 193 1 193 6- 193 9 13 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở Đảng... Ana- Đăk Lăk Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở + Lịch sử Việt Nam 195 4 - 197 5 + Lịch sử Việt Nam 197 5 -2000 + Phần Lịch sử địa phương: Tôi cho học sinh nắm thời gian,... Lăk 12 Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp trung học sở Khi dạy chương II Lịch sử Việt Nam năm 193 0- 193 9, sau giúp học sinh nắm phần kiến thức trọng tâm, câu hỏi yêu cầu học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 cấp trung học cơ sở, SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử 9 cấp trung học cơ sở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn