SKKN Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường THCS Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk

22 48 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 15:38

Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường THCS Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkXây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường THCS Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkXây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường THCS Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkXây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường THCS Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkXây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường THCS Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkXây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường THCS Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkXây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường THCS Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkXây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường THCS Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkXây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường THCS Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkXây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường THCS Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk LăkXây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường THCS Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk PHỊNG GD&ĐT KRƠNG ANA TRƯỜNG THCS BĂNG ADRÊNH -o0o - NGUYỄN ANH TUẤN ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG THCS BĂNG ADRÊNH, HUYỆN KRÔNG ANA, TỈNH ĐĂK LẮK SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Krông Ana – 2019 MỤC LỤC PHỊNG GD&ĐT KRƠNG ANA MỤC LỤC .2 Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Với tác động xu tồn cầu hóa trình hội nhập, đặc biệt chuyển đổi kinh tế sang chế thị trường dẫn tới biến động kinh tế, văn hóa, xã hội Cùng với phát triển bùng nổ cách mạng công nghệ 4.0 du nhập tinh hoa văn minh, đại nền văn hóa tiên tiến nước khác vào nước ta, kèm theo khơng mặt trái, tiêu cực dần xâm nhập vào dời sống xã hội gây nhiều hệ lụy, lứa tuổi thanh, thiếu niên Chỉ thời gian ngắn, ngành giáo dục liên tiếp xảy vụ việc khó tin gây xúc dư luận Đó thầy giáo trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bị tố dâm ô với nhiều học sinh gái, Quảng Bình giáo viên cho lớp tát bạn tổng cộng 230 gây xôn xao Và sau đó, dư luận lại bàng hồng với việc xảy nhiều vụ phụ huynh, học sinh đánh đập giáo viên đến mức họ phải nhập viện, … Qua thời gian gần tình trạng bạo lực học đường gia tăng cách nghiêm trọng Liên tiếp vụ việc đau lòng Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Ninh…đang gióng lên hồi chng cảnh báo lỗ hổng tư duy, tính cách giới trẻ Dưới tác động phát triển khoa học kỹ thuật từ dư luận xúc ngành giáo dục thời gian qua Có thể cho thấy nguyên nhân xuất phát từ văn hóa, mà củ thể mối quan hệ ba thành tố: Gia đình – Nhà trường – Xã hội Để xây dựng tốt mối quan hệ như: thầy với thầy, thầy với trò, trò với trò, … tơi mạnh giạn chọn đề tài: “Xây dựng phát triển văn hóa nhà trường trường THCS Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk” II Mục tiêu nghiên cứu: Động lực làm việc nhà trường - thường gọi động lực sư phạm - tạo nên nhiều yếu tố, văn hố động lực vơ hình có sức mạnh kích cầu nhiều hiệu biện pháp kinh tế Cụ thể: - Văn hoá nhà trường (VHNT) giúp giáo viên, nhân viên, học sinh thấy rõ mục tiêu, định hướng chất cơng việc làm; - VHNT phù hợp, tích cực tạo mối quan hệ tốt đẹp các cán bộ, giáo viên, nhân viên tập thể sư phạm, giáo viên học sinh; đồng thời, tạo môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, lành mạnh Đó tảng tinh thần cho sáng tạo – điều vô quan trọng hoạt động sư phạm mà đối tượng tri thức người; - VHNT tích cực giúp cho người dạy, người học cá nhân lực lượng xã hội xung quanh có cảm giác tự hào, hãnh diện thành viên tổ chức nhà trường, làm việc mục tiêu cao nhà trường Trước thách thức lớn việc giữ gìn, phát triển văn hóa nói chung, văn hóa nhà trường nói riêng Thì nhà trường có vai trò quan trọng việc giáo dục đạo đức, phẩm chất lối sống cho hệ trẻ nhằm tạo lớp người vừa “hồng” vừa “chuyên” để xây dựng bảo vệ Tổ quốc thời kì hội nhập Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Trên giới có nhiều định nghĩa khác Tuy nhiên, điểm cốt lõi quán thể phổ biến qua hầu hết khái niệm văn hoá, nhấn mạnh tới yếu tố người Văn hố gắn với người, thuộc người đời sống người Theo UNESCO (2002): “Văn hóa tổng thể đặc trưng diện mạo tinh thần, vật chất, tri thức, tình cảm, khắc họa lên sắc cộng đồng, gia đình, xã hội Văn hóa khơng bao gồm nghệ thuật văn chương mà lối sống, quyền người, truyền thông tín ngưỡng” Chính lẽ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, lồi người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, công cụ cho sinh hoạt hàng ngày ăn, mặc phương thức sử dụng Toàn sáng tạo phát minh tức văn hóa Văn hóa tổng hợp phương thức sinh hoạt với biểu mà lồi người sản sinh nhằm thích ứng nhu cầu đời sống đòi hỏi sinh tồn.” Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng xác định rõ: “Các cấp, ngành phải nhận thức đầy đủ thực có hiệu mục tiêu: Xây dựng văn hóa người Việt Nam phát triển toàn diện, phải hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ khoa học ” Qua khái niệm văn hóa trình bày rõ: Văn hóa tập hợp có tính hệ thống giá trị vật thể phi vật thể người tạo lập lưu truyền qua trình lâu dài; Là trình hình thành phát triển văn hóa q trình hoạt động thực tiễn người; Trong trình hoạt động thực tiễn để “sáng tạo tích lũy” văn hóa, người có mối lien hệ mật thiết tác động qua lại với hồn cảnh, mơi trường xã hội mơi trường tự nhiên Văn hóa nhà trường hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn mực, thói quen truyền thống hình thành trình phát triển nhà trường, thành viên nhà trường thừa nhận, làm theo thể hình thái vật chất tinh thần, từ tạo nên sắc riêng cho tổ chức sư phạm Văn hóa nhà trường liên quan đến tồn đời sống vật chất, tinh thần nhà trường Nó biểu trước hết tầm nhìn, sứ mạng, triết lý, mục tiêu, giá trị, phong cách lãnh đạo, quản lý, …bầu khơng khí tâm lý Thể thành hệ thống chuẩn mực, giá trị, niềm tin, quy tắc ứng xử, …được xem tốt đẹp người nhà trường chấp nhận Hệ thống giá trị văn hóa nhà trường bao gồm giá trị vật chất giá trị tinh thần, tồn dạng thức khác như: tồn vật lý, bao gồm cấu trúc, nét hoa văn trang trí phòng học, khung cảnh nhà trường, đồng phục nhà trường, biểu tượng, hiệu, lễ nghi; hoạt động văn hóa học tập nhà trường, mang giá trị tinh thần, tồn tinh thần – phi vật thể: truyền thống, ý thức, tình cảm, niềm tin thành viên nhà trường, bầu khơng khí tâm lý Kent D Peterson cho rằng: Văn hóa nhà trường tập hợp chuẩn mực, giá trị niềm tin, lễ nghi nghi thức, biểu tượng truyền thống tạo “vẻ bề ngồi” nhà trường Như vậy, Văn hóa nhà trường bao hàm nhìn thấy được, sử dụng bầu khơng khí làm việc (biểu tượng, phương châm, hiệu, quy tắc, mong đợi, …) II Thực trạng vấn đề: Như biết lực lượng giáo dục nhà trường - gia đình cộng đồng Tuy nhiên năm học trước VHNT trường THCS Băng Adrênh chưa có kết nối chặt chẽ ba thành tố Trong bối cảnh xã hội ln thay đổi chóng mặt, với tác động xã hội nhanh trực tiếp đến người học qua kênh thông tin đại chúng, đặc biệt mạng xã hội với nhiều ảnh hưởng xấu, cổ xúy cho hành vi tiêu cực, phản cảm, trái quy chuẩn đạo đức… nên làm phức tạp diễn biến tâm lý bên HS Tuy nhiên, nhiều thầy cô, cha mẹ, người lớn không hiểu điều này, đặc biệt phát triển phức tạp đầy biến động lứa tuổi THCS; với chưa nhận thức ảnh hưởng tiêu cực bạo lực học đường đến phát triển người học, em mình, có hành vi bao che, bỏ qua cho đối tượng có liên quan Học sinh thường đối tượng bị bạo lực, hay đối tượng gây bạo lực, Năng lực điều kiện để thực thành công chức quản lý lớp học giáo viên chủ nhiệm yếu Coi nhẹ công tác chủ nhiệm lớp; chọn giáo viên trẻ giờ, khơng đào tạo để làm cơng tác chủ nhiệm, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ công tác chủ nhiệm lớp Giao trách nhiệm chưa đôi với quyền hạn chế độ đãi ngộ Thiếu hành lang pháp lý để phòng ngừa, xử lý nhanh giải hiệu vấn đề bạo lực học đường nhà trường địa phương chưa cập nhật đầy đủ nội dung, quy định, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng xử phạt sở giáo dục; thiếu phân công, phân quyền cho cá nhân cụ thể; thiếu quy trình xử lý tình cấp bách bạo lực học đường Cùng với đó, cách xử lý hậu bạo lực học đường lúng túng chưa có pháp lý phù hợp…; thiếu lực lượng hỗ trợ cho HS giải vấn đề khó khăn Lực lượng thầy trang bị kiến thức tư vấn tâm lý cán bộ, nhân viên tham vấn học đường không đào tạo cách Từ thực trạng nêu ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục trường THCS Băng Adrênh củ thể: Nội dung Năm học 2016 - 2017 Vi phạm qui chế chuyên môn GV Bạo lực học đường Vi phạm nội qui nề nếp HS HSG TDTT KHKT GVDG 10 lượt lượt 28 lượt CN giải 01 KK Chất lượng mũi nhọn cấp huyện + Chất lượng giáo dục hai mặt giáo dục: (Số liệu năm học 2016 – 2017) III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề: 02 CN Tạo động lực cho trường học nỗ lực kéo dài suốt năm học năm học nối tiếp Bằng cách tập trung vào việc xây dựng văn hóa nhà trường tích cực, Hiệu trưởng quản lí điều hành nhà trường thành cơng Là lãnh đạo với vai trò quản lí, yếu tố hàng đầu cải thiện trình học tập học sinh Vì việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên đặt vị trí hàng đầu giải pháp ưu tiên Giải pháp Tổ chức nghiên cứu, thảo luận cán bộ, giáo viên, học sinh tầm quan trọng việc xây dựng VHNT VHNT có tầm quan trọng đặc biệt, bối cảnh thực đổi bản, toàn diện GD-ĐT, thực phong trào xây dựng “Trường học thân thiện” Vì thế, cơng tác tun truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, GV công nhân viên nhà trường, cho HS phát triển VHNT trở nên cấp thiết nhiệm vụ thành viên nhà trường 1.1 Mục tiêu giải pháp Tạo thống nhận thức đội ngũ cán bộ, GV, HS tầm quan trọng cần thiết phải xây dựng văn hóa nhà trường, từ có quan tâm mực đến cơng tác xây dựng văn hóa nhà trường Nắm bắt suy nghĩ, tư tưởng, tình cảm tâm trạng thành viên nhà trường việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường nói chung biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường nói riêng Giúp cán bộ, GV, HS hiểu cách rõ ràng mục tiêu, nội dung tầm quan trọng VHNT; Hình thành cán bộ, giáo viên, học sinh ấn tượng sâu sắc, giá trị tình cảm tốt đẹp đến công tác học tập trường 1.2 Nội dung cách thức thực Nâng cao nhận thức kết hợp với giáo dục trị tư tưởng hai mặt vấn đề phát triển VHNT Đây biện pháp có ý nghĩa then chốt cho việc phát triển VHNT i) Xây dựng bầu khơng khí dân chủ, cởi mở, hợp tác, chí sẻ, hỗ trợ lẫn thành viên nhà trường - Trong nhà trường THCS có nhiều thành viên, hoạt động theo cách thức khác Vì vậy, cần nắm vững cách thức hoạt động thành viên để tổ chức hợp lí hoạt động phát triển VHNT họ - Mọi thành viên nhà trường tơn trọng, ln coi trọng có hội để thể hiện, phát triển khả mình, quan tâm đến nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng GV HS, có biện pháp giúp họ giải kịp thời khó khăn, vướng mắc cơng tác giảng dạy giáo dục; - Huy động nguồn lực đảm bảo hoạt động, công việc phát triển VHNT, bao gồm: nhân lực, vật lực, tài lực Các nguồn lực thường khơng có sẵn mà phải huy động từ đơn vị nghiệp, tổ chức xã hội, đoàn thể, nhà hảo tâm, phụ huynh HS Hay nói cách khác ta phải làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục - Khuyến khích tinh thàn làm việc hợp tác, kĩ làm việc nhóm; xây dựng chế giám sát, đánh giá, khen thưởng hợp lí thúc đẩy người nỗ lực làm việc; - Thúc đẩy đối thoại, tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ, GV nhân viên trường tinh thần lắng nghe thấu hiểu, Tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên ii) Xác định trách nhiệm cán bộ, giáo viên, học sinh việc xây dựng phát triển văn hóa nhà trường Để xây xây dựng kế hoạch phát triển VHNT, Ban giám hiệu, trước hết Hiệu trưởng THCS phải xác định mục tiêu, thiết lập chương trình hành động bước củ thê để phát triển VHNT, để hình thành chuẩn mực, giá trị cốt lõi, niềm tin nhà trường - Xây dựng , chia sẻ tầm nhìn, sứ mạng nhà trường với tất cán bộ, GV, nhân viên HS trường; - Chia sẻ quyền lực, mạnh dạn trao quyền cho GV, đề cao vai trò lãnh đạo hoạt động dạy học GV; - Xây dựng ban hành quy định hành vi ứng xử thành viên nhà trường theo giá trị chuẩn mực xác định Ví dụ: Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị trường THCS Băng Adrênh sau: 1.3 Điều kiện thực giải pháp - Nhà trường cần xây dựng quy chế văn hóa dựa triết lý riêng để khẳng định phong cách, xác định hệ thống giá trị, chuẩn mực đạo đức nhà trường Theo đó, thống hướng dẫn hành vi ứng xử thành viên nhà trường theo giá trị chuẩn mực xác định; - Đầu tư sở vật chất phù hợp với mô hình văn hóa tổ chức nhà trường Chính yếu tố vật chất góp phần tạo nên ý thức người, không gian, trang thiết bị làm việc, trang phục, …sẽ giúp họ dễ cảm nhận tính hữu hình nó, khiến họ tin tưởng gắn bó với nhà trường - Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên việc học tập, nghiên cứu có chế khuyến khích phù hợp việc thực VHNT Giải pháp Kế hoạch hóa việc xây dựng văn hóa nhà trường 2.1 Mục tiêu giải pháp Đưa việc thực xây dựng VHNT kế hoạch hoạt động nhà trường để lí hiệu hoạt động 2.2 Nơi dung cách thức thực giải pháp i) Xác định rõ yêu cầu kế hoạt xây dựng văn hóa nhà trường Việc xây dựng kế hoạch xây dựng VHNT cần đáp ứng yêu cầu sau: Đảm bảo hướng đến thực mục tiêu hình thành văn hóa nhà trường; đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi phù hợp với thực tiễn nhà trường Hiệu trưởng cần làm cho giáo viên, học sinh hiểu rõ văn hóa tổ chức, VHNT, tầm nhìn, giá trị nhà trường Phổ biến nhu cầu thay đổi, viễn cảnh tương lai để người chia sẻ Từ đó, động viên tinh thần, tạo động lực cho đội ngũ cán giáo viên nhà trường có đồng thuận, hiểu rõ vai trò, vị trí, quyền lợi trách nhiệm việc nỗ lực tham gia xây dựng phát triển VHNT Cách thức xây dựng VHNT Kế hoạch cần củ thể, chi tiết tới việc, người, phù hợp với điều kiện thời gian nguồn lực khác để thực thi kế hoạch ii) Tổ chức xây dựng kế hoạch Việc xây dựng kế hoạch VHNT cần thực theo quy trình sau: Bước 1: Tìm hiểu mơi trường yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược phát triển VHNT - Để đánh giá thực trạng tình hình nhà trường, sử dụng mơ hình: + Phân tích SWOT (Strengths – điểm mạnh, Weaknesses – điểm yếu, Opportunities – hội, Threats – thách thức) sử dụng nhằm phân tích yếu tố mơi trường bên ngồi mà nhà trường phải đối mặt (các hội thách thức) yếu tố thuộc nội nhà trường + Nguyên tắc SMART (Specifi - Cụ thể, dễ hiểu; Measurable - Đo lường được; Attainable - Có thể đạt được; Relevant - Thực tế; Time-Bound - Thời gian hoàn thành) Bước 2: Xác định giá trị cốt lõi, xây dựng tầm nhìn nhà trường khơng phai nhòa theo thời gian mà trái tim linh hồn nhà trường Tầm nhìn tranh lý tưởng tương lai mà nhà trường vươn tới Đây định hướng để xây dựng VHNT, chí tạo lập VH tương lai cho nhà trường khác hẳn trạng thái Bước 3: Xác định hệ thống nhiệm vụ, chương trình hành động, hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường Đánh giá văn hóa xác định yếu tố văn hóa cần thay đổi Văn hóa thường tiềm ẩn, khó thấy nên việc đánh giá cực ký khó khăn, dễ gây nhầm lẫn chủ thể văn hóa vốn hòa vào văn hóa đương đại, khó nhìn nhận cách khách quan tồn hạn chế mặt trái, mặt tiêu cực cần thay đổi Chương trình hành động phát triển VHNT phải xác định củ thể công việc phải làm đến thành viên, tổ chức nhà trường để cải tiến thiết lập chuẩn mực mới, giá trị mang tính thời đại, đặc biệt giá trị học tập không ngừng thay đổi thường xuyên Hiệu trưởng phải xác định ưu tiên kế hoạch hành động chịu trách nhiệm phân bổ nguồn lực Trong hoạt động cần làm rõ: 1) Tên hoạt động; 2) Mục tiêu; 3) Nội dung hoạt động, bước, quy trình; 4) Khơng gian, khung thời gian thực hiện; 5) Người lãnh đạo, phụ trách; 6) Người thực hiện, giáo viên, học sinh, … 7) Kết dự kiến, số kết quả; 8) Điều kiện cho hoạt động; 9) Phù hợp với điều kiện nhà trường; 10) Nguồn lực, kinh phí cho hoạt động Bước 4: Lựa chọn mơ hình phát triển văn hóa nhà trường phù hợp với thực tiễn nhà trường Lựa chọn mơ hình phát triển VHNT phù hợp, củ thể hóa củng cố, cải thiện liên tục thay đổi văn hóa Động viên người noi theo hình mẫu lý tưởng phù hợp với mơ hình VHNT hướng tới Sự khích lệ kèm theo chế khen thưởng có sức động viên thiết thực cần thiêt Bước 5: Lập kế hoạch phát triển văn hóa nhà trường Kế hoạch phát triển VHNT lập cấp độ khác nhau, từ vĩ mô, kế hoạch nhà trường đến vi mô, kế hoạch tổ chun mơn, tổ chức, đồn thể nhà trường Nhưng dù cấp độ nào, kế hoạch phát triển VHNT phải chương trình hành động phát triển VHNT iii) Phối hợp với gia đình xã hội giáo dục VHNT trưòng THCS - Khuyến khích phụ huynh cộng đồng tham gia vào hoạt động giáo dục nhà trường, giúp phụ huynh hiểu rõ vai trò trách nhiệm họ việc phối hợp với nhà trường nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh - Xây dựng mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ, gần gũi với cộng đồng (nhà trường hỗ trợ cộng đồng, cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt giáo dục cho cộng đồng ngược lại cộng đồng hỗ trợ lại nhà trường) Giải pháp Xây dựng cảnh quan nhà trường “Xanh – Sạch –Đẹp” An toàn 3.1 Mục tiêu giải pháp Khung cảnh nhà trường “bề nổi” nhà trường, tạo ấn tượng ban đầu cho người nên có vị trí quan trọng việc xây dựng mơi trường văn hóa Hiện nay, quan, đơn vị, trường học coi trọng việc 10 xây dựng khung cảnh bên ngồi cổng trường, khn viên, xanh, sân chơi, bãi tập tạo thành môi trường làm việc có văn hóa Tạo khơng gian phù hợp, thống mát, nhẹ nhàng mang tính giáo dục cao; xây dựng mơi trường học đường an tồn, xanh, sạch, đẹp, vui tươi lành mạnh; tích cực giáo dục truyền thống “Tiên học Lễ, hâu học Văn” nhà trường giúp cho học sinh thấy rõ vai trò tầm quan trọng việc học “Lễ”, học làm người, với việc tiếp thu tri thức tiên tiến nhân loại - Tuyên truyền, giáo dục cho cán , giáo viên, nhân viên học sinh việc tạo cảnh quan môi trường, ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh trường, lớp, mơi trường sống xung quanh Thơng qua Tạo thay đổi quan trọng nhà trường ý thức bảo môi trường tích cực làm cho nhà trường ngày Xanh – Sạch – Đẹp 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ xanh trường - lớp Thực nội dung lồng ghép, tích hợp giáo dục mơi trường mơn học khóa cho em học sinh, tăng cường giáo dục học sinh số hình thức khác : pano, áp phít câu hiệu hành động Phối kết hợp với y tế học đường thực chuyên đề “Rửa tay xà phòng” Qua giáo dục em thực quy tắc rửa tay giữ gìn vệ sinh cá nhân hàng…Và thường xuyên theo dõi kiểm tra sinh hoạt lớp Phân cơng cho đội đỏ hàng ngày có nhiệm vụ kiểm tra thúc nhắc lớp làm vệ sinh thời gian quy định, chi đội thực chưa tốt trừ điểm thi đua chi đội Từ giúp nhà trường quản lý tốt phong trào xanh, sạch, đẹp thường xuyên Ngồi Liên đội khốn cơng trình măng non cho chi đội tự chăm sóc bảo quản, tổ chức chấm cơng trình lớp đợt/học kỳ Tổ chức cho lớp thi trang trí ngồi lớp học, thi ý tưởng thiết kết vật dụng vệ sinh để bảo vệ môi trường Ban đạo tổ chức kiểm tra ,đánh giá việc thực giữ gìn trường, lớp – đẹp, trồng chăm sóc xanh khối, lớp phận trường học để động viên khen thưởng kịp thời Mỗi nhà trường để thực tốt phong trà cần đảm bảo tiêu chí sau: i) Tiêu chí xanh: + Tiếp tục trồng thêm xanh có bóng mát, bố trí phù hợp với cảnh quan sân trường 11 + Động viên lớp trồng thêm loại hoa kiểng cơng trình măng non lớp phụ trách; Nhằm tạo cảm giác thoải mái cho cán bộ, giáo viên, nhân viên sau học tập, giảng dạy lao động + Tất lớp trang trí có xanh ngồi phòng học ii) Tiêu chí sạch: + Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở lao công vệ sinh trường lợp Hàng tuần ban lao động phân công lớp lao động, nhằm giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường (không vứt rác bừa bãi), chăm sóc xanh, vệ sinh đồ dùng cá nhân, lớp - ngăn nắp gọn gàng; Bảo vệ sở vật chất ( giữ gìn bàn ghế, trang thiết bị lớp) + Ban nề nếp nhà trường thường xuyên kiểm tra đột xuất vệ sinh ngồi phòng học Thỉnh thoảng kiểm tra đột xuất cơng trình vệ sinh học sinh, tránh không để bốc mùi hôi khai gây ô nhiễm môi trường + Sắp xếp lại bàn ghế, nơi làm việc phận lớp học ngăn nắp – iii) Tiêu chí đẹp: + Phòng học thống mát, có đủ ánh sáng, có đủ bàn ghế giáo viên, học sinh bố trí hợp lý mang tính thẫm mỹ cao + Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ sở vật chất, không chạy nhảy, viết bẩn lên bàn ghế; bảo quản tốt đồ dùng lớp nhà trường + Xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương giúp đỡ lẫn cán bộ, giáo viên học sinh Xây dựng quy tắc trang phục ứng xử nhà trường + Tiếp tục thực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, khơng để xảy tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực tệ nạn xã hội trường học iv) Tiêu chí an tồn + Về phòng chống cháy nổ: Giáo dục học sinh ý thức chấp hành nội qui phòng cháy chữa cháy theo qui định Trang bị đủ bình chữa cháy phương tiện phục vụ chữa cháy cho phòng chức dãy phòng học + Về chống tai nạn thương tích: Thường xuyên cắt tỉa cao khu vực trường để khỏi bị ngã đổ Thường xuyên phân cơng cho ban sở vật chất rà sốt, kiểm tra sửa chữa bàn ghế hư hỏng đảm bảo an toàn cho học sinh ngồi học 12 Yêu cầu phụ trách thiết bị rà soát loại bỏ dụng cụ, thiết bị đồ dung dạy học không chắn, để đảm bảo an toàn cho học sinh sử dụng + Phòng ngừa đánh bạo lực nhà trường Hàng tuần giao cho Tổng phụ trách đội, GVCN giáo dục ý thức em phải biết đoàn kết, tương thân tương giúp đỡ tiến bộ, không gây gổ đánh Giáo viên môn kết hợp với giáo viên phụ trách nhắc nhở học sinh không đem vật bén nhọn nguy hiểm vào trường, không đùa giỡn gây gổ chơi Trong học phân công cho bảo vệ trực đóng, mở cửa theo quy định, khơng cho học sinh ngồi chơi, bảo vệ khơng cho người lạ vào trường chưa trí BGH nhà trường + Về phòng ngừa tai nạn giao thông: Hàng năm nhà trường phối kết hợp với phòng cảnh sát giao thơng huyện Krơng Ana thực công tác tuyên truyền giáo dục em ý thức thực an tồn giao thơng (ATGT), phòng tránh tai nạn giao thông Tổ chức Hội thi giáo dục ATGT Hàng tuần BGH, Bí thư đồn trường, tổng phụ trách đội, GVCN thực tốt công tác tun truyền + Về phòng ngừa đuối nước: Phân cơng Y tế học đường kết hợp với tổ tư vấn nhà trường thực số chuyên đề phòng ngừa đuối nước số kỹ thuật sơ cứu người đuối nước Phối kết hợp với hội cha mẹ học sinh mời giáo viên dạy bơi hướng dẫn học bơi cho học sinh 3.3 Điều kiện thực giải pháp Nhà trường định thành lập Ban đạo phong trào “Xanh –Sạch – Đẹp- An toàn” Ban đạo phân công thành viên phụ trách cụ thể công việc: - Hiệu trưởng – Trưởng ban : Xây dựng kế hoạch, đạo chung - P, Hiệu trưởng : Hướng dẫn, đạo, theo dõi việc giáo dục tích hợp mơi trường giáo viên - Chủ tịch CĐCS : Phát động phong trào thi đua CBGVNV nhà trường, - Bí thư Chi đoàn + Y tế học đường: Phát động phong trào thi đua đồn viên chi đồn - Kế tốn – Bảo vệ : Kiểm tra, sửa chữa bảo quản CSVC 13 Nhà trường xây dựng kế hoạch phong trào “Xanh –Sạch – Đẹp- An toàn” Thành lập tiểu ban đạo phân công thành viên phụ trách cụ thể công việc Quán triệt cán giáo viên, nhân viên, học sinh họp phụ huynh mục đích, ý nghĩa trường học "Xanh – Sạch – Đẹp” an toàn Thực tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục Triển khai công tác y tế trường học để thực tốt hoạt động đạt hiệu chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho học sinh : Kiểm tra vệ sinh mơi trường – cơng trình vệ sinh; … Để giải pháp thực đạt kết Hiệu trưởng cần đạo tổ chức đoàn thể, tổ trưởng chun mơn xây dựng văn hóa chất lượng nhà trường Mỗi thành viên nhà trường phải người tham gia tích cực phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao hiệu xây dựng cảnh quan sư phạm để thực đạt tiêu chuẩn " Xanh - – đẹp”, an toàn trường học Giải pháp Tích cực giáo dục VHNT dạy học môn học hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS 4.1 Mục tiêu giải pháp Trải nghiệm yếu cầu quan trọng dạy học/ giáo dục theo định hướng phát triển lực học sinh Chương trình giáo dục phổ thơng u cầu có hoạt động trải nghiệm Vì vậy, tìm cách làm, hướng sáng tạo hiệu quả, phù hợp với thực tiễn từ giáo dục trải nghiệm đòi hỏi tất yếu sở giáo dục Giáo dục trải nghiệm phạm trù bao hàm nhiều phương pháp người dạy khuyến khích người học tham gia trải nghiệm thực tế, sau phản ánh, tổng kết lại để tăng cường hiểu biết, phát triển kỹ năng, định hình giá trị sống phát triển tiềm thân, tiến tới đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội Thông qua thực nghiệm trải nghiệm, HS hình thành lực tự chủ, lực hợp tác, lực tự giải vấn đề mà phát triển kĩ quan sát, kĩ phân tích, tổng hợp kĩ trình bày kết hoạt động Từ việc học trở nên thú vị với học sinh việc dạy trở nên thú vị với giáo viên Việc trải qua trình khám phá kiến thức tìm giải pháp giúp phát triển lực cá nhân tăng cường tự tin Đồng thời buộc học sinh phải sử dụng tổng hợp giác quan (nghe, nhìn, chạm, ngửi ), tăng khả lưu giữ điều học lâu hơn; tối đa hóa khả sáng tạo, tính động thích ứng người học.Tăng cường khả ứng dụng kỹ vào thực tế 4.2 Nơi dung cách thức thực giải pháp 14 Quy trình dạy - học qua trải nghiệm thể “Vòng tuần hồn” theo mơ hình bước khép kín đây: GV điều hành lớp; HS thảo luận nhóm, làm tập, đóng vai, trò chơi mơ ; HS thơng báo kết quả, cảm tưởng, phản ứng phát cách giải vấn đề; HS GV phân tích theo hướng: ai, gì, đâu, nào, ; GV khái quát hóa kiến thức đúc kết học hướng vận dụng kiến thức vào thực tế Thông qua Giáo dục trải nghiệm, người học tham gia tích cực vào việc: đặt câu hỏi, tìm tòi, trải nghiệm, giải vấn đề, tự chịu trách nhiệm Kết trải nghiệm khơng quan trọng q trình thực điều học từ trải nghiệm đó, tạo sở tảng cho việc học trải nghiệm cá nhân tương lai Người dạy là: giáo viên, tình nguyện viên, hướng dẫn viên, huấn luyện viên, bác sỹ tâm lý Nó nói lên tính đơn giản, đa dạng, phổ biến ứng dụng “Giáo dục trải nghiệm” Người học huy động cách tồn diện trí tuệ, cảm xúc, thể chất, kỹ quan hệ xã hội thân trình tham gia; yêu cầu người học phải sáng tạo, tự chủ, tự định thỏa mãn với kết đạt Các hình thức thường vận dụng dạy học trải nghiệm là: Thảo luận nhóm: Nhiệm vụ cụ thể GV giúp đỡ, dẫn dắt HS, làm nảy sinh tri thức HS Trong học,GV nêu tình huống, học sinh đặt tình cảm thấy có vài vấn đề cần giải quyết.Các em phải tự tìm phương pháp hy vọng giải vấn đề, cuối phải tìm phương pháp tối ưu Sau HS thảo luận, trao đổi với đến kết luận phù hợp với ý đồ giáo viên, tài liệu Nghiên cứu tình huống: Có nhiều cách dạy học tình huống: dùng đọc ( sách, báo) làm ví dụ minh họa mở rộng vấn đề cho đề mục lý thuyết.; dùng vài tình lớn để giảng dạy Đóng vai, trò chơi: GV hướng dẫn học sinh đóng vai tham gia số trò chơi để giải số tình thực tế Học tập từ thực tế: Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát thực tế, ghi chép vấn đề có liên quan đến nội dung học tập, sau trao đổi, chia sẻ với bạn giáo viên để đến kết luận Trong năm học 2017 – 2018: Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức cho em trải nghiệm thực tế thơng qua thăm quan di tích lịch sử: Nhà đày Buôn Ma Thuật, Khu biệt Biệt điện , Thủy điện Buôn Kuốp Năm học 2018 -2019 : Nhà trường, Hội cha mẹ học sinh phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên- giáo dục nghề nghiệp tổ chức cho học sinh khối 8, tham gia hoạt động trải nghiệm giáo dục nghề nghiệp thông qua 15 hoạt động: Cắt, ghép bơ, chanh; Quy trình trồng chăm sóc lan; quy trình sản xuất nấm (Linh chi, rơm, đầu khỉ, …), Nối lắp mạng điện dân dụng, … Qua hoạt động trải nghiệm, việc em biết vận dụng kiến thức học để giải số tình thực tiễn, mà hình thành thêm nhiều kỹ năng: Giao tiếp, ứng xử, phán đoán, quan sát, … Góp phần xây dựng hình thành nét văn hóa riêng trường THCS Băng Adrênh Đây nhân tố định đến chất lượng giáo dục nhà trường tảng ban đầu để nhà trường tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông 4.3 Điều kiện thực giải pháp Thứ nhất,cần có đủ điều kiện phương tiện giảng dạy tiến tiến trang thiết bị đại phòng thí nghiệm, phương tiện nghe nhìn, học cụ, thư viện với đầy đủ tài liệu Thứ hai, qui mô lớp học phải hợp lý, không đông học sinh, đảm bảo để giáo viên quán xuyến, theo dõi, hỗ trợ học sinh cách tốt Thứ ba, cần có thay đổi giáo viên thân giáo viên phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, có vốn hiểu biết kỹ giải thắc mắc học sinh sinh trình học tập thực tế Thứ tư, nhà trường cần thực tốt công tác xã hội hóa giáo dục Xây dựng kế hoạch chiến lược cho hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ sống cho học sinh, lồng ghép giáo dục an ninh quốc phòng … Giải pháp Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết giáo dục VHNT Hiệu trưởng phải thường xuyên kiểm tra việc thực kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường giáo viên tổ chức nhà trường Xây dựng tiêu chí đánh giá văn hóa nhà trường phổ thơng Hiệu trưởng phải thường xuyên đánh giá văn hóa nhà trường, việc thực kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường thiết lập chuẩn mực mới, giá trị mang tính thời đại, đặc biệt giá trị học tập không ngừng thay đổi thường xuyên Việc truyền bá giá trị cho thành viên nhà trường cần coi trọng song song với việc trì giá trị, chuẩn mực tốt xây dựng loại bỏ chuẩn mực, giá trị cũ lỗi thời gây ảnh hưởng tiêu cực cho tiến trình phát triển văn hóa nhà trường Nghiên cứu Trương Yên Minh, Học viện Giáo dục NIE, Singapore (2007) cho thấy, thứ tự giá trị xếp thứ hạng cao giá trị văn hóa doanh nghiệp giá trị xếp thứ hạng cao giá trị văn hóa nhà trường, thể bảng đây: 16 giá trị xếp thứ hạng cao giá trị văn hóa doanh nghiệp giá trị xếp thứ hạng cao giá trị văn hóa nhà trường Cạnh tranh Sự đổi (Nhà trường luôn đặt vị trí đầu tiên) Sự cơng Chấp nhận rủi ro Dám làm Trao quyền lực Tinh thần nhóm Sự tham gia người Sự đổi Tập trung vào kết Cá nhân Tập trung vào người Sự thi hành Làm việc nhóm Truyền thống Sự ổn định Hệ thống giá trị cốt lõi nhà trường Việt Nam liên quan đến tôn trọng người thầy với “tôn sư trọng đạo”, nhấn mạnh “tiên học lễ, hậu học văn” Trong bối cảnh xã hội đại, giá trị cốt lõi văn hóa quản lý nói chung, văn hóa nhà trường nói riêng coi trọng người, kết hợp đức trị với pháp trị để trì ổn định, hướng tới hài hòa phát triển bền vững Tạo công cụ để phụ huynh góp ý hoạt động nhà trường số điện thoại đường dây nóng, email, hộp thư góp ý trường, trả lời thắc mắc phản hồi ý kiến phụ huynh thời gian ngắn Khuyến khích tích cực ủng hộ đổi mới, sáng tạo để GV phát huy tối đa khả họ; tạo điều kiện để HS có hội thể khả năng, lực than, đồng thời xác lập chế đánh giá, thi đua khen thưởng hợp lí cán bộ, GV nhà trường; Chia sẻ quyền lực, trao quyền, tăng cường tính tự chịu trách nhiệm cán bộ, GV; chia sẻ tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu nhà trường với tất cán bộ, GV HS nhà trường IV Tính giải pháp: - VHNT tạo nên giá trị đạo đức có vai trò điều chỉnh hành vi VHNT hỗ trợ điều phối kiểm soát hành vi cá nhân, giúp em có khả thích nghi với xã hội thơng qua chuẩn mực, niềm tin, quy tắc … từ đó, em tự điều chỉnh thái độ, hành vi phù hợp với hồn cảnh; ứng xử hợp tình, hợp lí với người sống xung quanh khao khát vươn tới Chân - Thiện - Mĩ sống VHNT điểm tự tinh thần, giúp nhà quản lý trường học đội ngũ GV hợp tác, phát huy trí lực để có định lựa chọn đắn Vì vậy, giáo dục VHNT khơng có ý nghĩa HS mà có ý nghĩa nhà trường đội ngũ cán bộ, GV - VHNT tạo động lực làm việc hiệu VHNT coi mẫu mực bản, tạo môi trường quản lí ổn định, giúp cho nhà trường thích nghi với mơi trường bên ngồi, tạo hòa hợp với môi trường bên 17 VHNT giúp cán bộ, GV, nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng chất cơng việc mình; Ttạo mối quan hệ tốt đẹp cán bộ, GV, nhân viên tập thể sư phạm; tạo môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, lành mạnh Đó tảng thinh thần cho sáng tạo - khơi dậy niềm đam mê, thân thiện, cống hiến, sáng tạo thừa nhận, tôn trọng người tập thể sư phạm VHNT nơi hội tụ sức mạnh tri tuệ lòng nhân xã hội; góp phần quan trọng tạo nên sản phẩm giáo dục toàn diện - VHNT hạn chế tiêu cực xung đột VHNT giúp thành viên nhà trường thống cách nhận thức vấn đề, cách đánh giá, lựa chọn, định hướng hành động Thành tố quan trọng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thân thiện trường học mối quan hệ lành mạnh tôn trọng lẫn người dạy, người học, người lớn làm việc với trẻ em, thơng qua việc hình thành kết nối cảm xúc tích cực hỗ trợ thành viên nhà trường Chính mối quan hệ lành mạnh, tơn trọng lẫn có tác động tích cực tới sức khỏe thể chất tinh thần HS, giáo viên, nhân viên, kết học tập rèn luyện HS, giúp HS xây dựng tình bạn nhận giúp đỡ bạn bè, từ giảm thiểu hành vi mạo hiểm, bạo lực với thân với người khác VHNT tạo hành lang pháp lí, đạo lí phù hợp để góp phần khắc phục, giải xung đột ngun tắc khơng để phá vỡ tính chỉnh thể tổ chức nhà trường hạn chế tình trạng bạo lực học đường - Nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Tổng hợp yếu tố trên, từ gắn kết, tạo động lực, điều phối kiểm soát hạn chế nguy làm giảm sức mạnh tổ chức, VHNT làm tăng hiệu hoạt động nhà trường, tăng chất lượng giảng dạy, Trên sở đó, tạo nên phẩm chất đặc trưng khác biệt cho tổ chức trường học Đó sở nâng cao uy tín “thương hiệu” nhà trường, tạo đà cho bước phát triển tốt V Hiệu SKKN: Đề tài tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường áp dụng vào trường THCS Băng Adrênh, năm học 2017 -2018, 2018 – 2019(tính đến 4/2019), đạt đươc kết quả, củ thể sau: + Chất lượng giáo dục, năm học 2017 -2018: Vi phạm qui chế chuyên môn GV Bạo lực học đường Vi phạm nội qui nề nếp HS 2017 – 2018 06 lượt lượt Chênh lệch so với năm 2016 -2017 -4 -2 Nội dung Năm học Chất lượng mũi nhọn cấp huyện HSG TDTT KHKT GVDG 13 lượt 10 giải giải 01 Ba -12 +7 +2 18 +1 03 CN + 01 ( - Giảm , + Tăng) - Xếp vị thứ chất lượng HSG môn văn hóa phòng GD&ĐT Krơng Ana (tăng bậc so với năm học 2016 -2017) - Tham gia thi Sáng tạo vật dụng vệ sinh (đạt giải A cấp huyện, giải KK cấp tỉnh) + Chất lượng giáo dục hai mặt giáo dục: (Số liệu năm học 2017 -2018) + Chất lượng giáo dục (tính đến 20/04/2019) Nội dung Năm học Vi phạm qui chế chuyên môn GV Bạo lực học đường Vi phạm nội qui nề nếp HS Chất lượng mũi nhọn cấp huyện HSG TDTT KHKT GVDG giải 02 KK 2018 – 2019 04 lượt 02 lượt 10 lượt 10 giải (3 giải Nhì) Chênh lệch so với năm 2017 - 2018 -2 -1 -3 +7 +1 07 CN + 04 ( - Giảm , + Tăng) + Chất lượng giáo dục mũi nhọn (tính đến 20/04/2019) (Số liệu năm học 2018 -2019) Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị I Kết luận: - Xây dựng phát triển VHNT trình lâu dài, kiên trì ủng hộ, đồng thuận tất thành viên trường để giữ vững phát huy giá trị tích cực, hình thành giá trị phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục nhà trường Trong trình xây dựng kế hoạch, quy trình phát triển VHNT, nhà trường phải trọng đến nội dung phát triển VHNT phù hợp với bối cảnh tại, nội dung tiên phải thực hiện, đặc biệt phải đánh giá mức độ nhận thức nội dung VHNT làm tảng xây dựng lộ trình phát triển VHNT ngắn hạn, trung hạn dài hạn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thương hiệu uy tín nhà trường 19 - Những biểu văn hóa nhà trường tích cực, lành mạnh: + Ni dưỡng bầu khơng khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy tôn trọng lẫn nhau; + Mỗi cán bộ, giáo viên biết rõ công việc phải làm, hiểu rõ trách nhiệm, ln có ý thức chia sẻ trách nhiệm, tích cực tham gia váo việc định dạy học; + Coi trọng người, cổ vũ nỗ lực hồn thành cơng việc cơng nhận thành cơng người; + Nhà trường có chuẩn mực để luôn cải tiến, vươn tới; + Sáng tạo đổi + Khuyến khích giáo viên cải tiến phương pháp nâng cao chất lượng dạy học, giáo viên khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến hoạt động nhà trường; + Khuyến khích đối thoại hợp tác, làm việc nhóm; + Chia sẻ kinh nghiệm trao đổi chuyên môn; + Chia sẻ quyền lực, trao quyền, khuyến khích tính tự chịu trách nhiệm; + Chia sẻ tầm nhìn; Nhà trường thể quan tâm, có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, lôi kéo cộng đồng tham gia giải vấn đề giáo dục; II Kiến nghị: - Đối với phòng giáo dục: + Yêu cầu trường học xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển văn hóa đơn vị năm học phù hợp với tình hình đặc điểm địa phương + Mỗi nhà trường phải xác định tầm nhìn sứ mệnh trường + Yêu cầu nhà trướng cần phải xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường tầm nhìn đến năm …(kế hoạch dài hạn, trung hạn) - Đối với nhà trường: + Lập kế hoạch kết nối học sinh giáo viên, củ thể: Mỗi năm trường tổ chức đón học sinh giáo viên Hãy lập kế hoạch cách củ thể để giúp người hòa nhập vào văn hóa nhà trường Vào cuối năm học bàn giao chất lượng bậc học nên có chương trình chuyển tiếp (ví dụ học sinh tiểu học học tuần trường THCS, trường THCS có tuần học trường THPT) Trong có nội dung 20 chương trình mơn học việc giới thiệu văn hóa nhà trường trước ngày khai trường Mỗi học sinh phải tham dự lớp để gặp làm quen giáo viên vào trải nghiệm học tập Tương tự vậy, trường, học sinh tham chương trình dài để hoàn thành dự án học tập để sẵn sàng cho dự án học sinh bắt đầu năm học + Xây dựng văn hóa phản biện + Tạo dựng mạng lưới hợp tác + Tổ chức hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm môn học TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) PGS.TS Thái Văn Thành, Quản lý nhà trường phổ thông bối cảnh nay_Nhà xuất Đại học Vinh (2017); 2) TS Lê Thị Ngọc Thúy, xây dựng Văn hóa nhà trường phổ thơng lý thuyết thực hành_Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội (2014) 3) Văn kiện đại hội XII Đảng cộng sản Việt Nam 4) Số liệu thống kê chất lượng mũi nhọn phòng GD&ĐT Krơng Ana 5) Số liệu thống kê chất lượng giáo dục trường THCS Băng Adrênh qua năm học: 2016 -2017; 2017 -2018; 2018 -2019 (Tính đến 04/2019); 6) Tài liệu tham khảo Internet, báo chí, truyền thơng … 21 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP TRƯỜNG …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP HUYỆN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 22 ... Để xây dựng tốt mối quan hệ như: thầy với thầy, thầy với trò, trò với trò, … tơi mạnh giạn chọn đề tài: Xây dựng phát triển văn hóa nhà trường trường THCS Băng Adrênh, huyện Krơng Ana, tỉnh Đăk. .. thực kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường giáo viên tổ chức nhà trường Xây dựng tiêu chí đánh giá văn hóa nhà trường phổ thơng Hiệu trưởng phải thường xuyên đánh giá văn hóa nhà trường, việc thực... thực xây dựng VHNT kế hoạch hoạt động nhà trường để lí hiệu hoạt động 2.2 Nôi dung cách thức thực giải pháp i) Xác định rõ yêu cầu kế hoạt xây dựng văn hóa nhà trường Việc xây dựng kế hoạch xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường THCS Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk, SKKN Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tại trường THCS Băng Adrênh, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn