SKKN Một vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số ở trường TH Võ Thị Sáu

21 32 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 15:25

Một vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số ở trường TH Võ Thị SáuMột vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số ở trường TH Võ Thị SáuMột vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số ở trường TH Võ Thị SáuMột vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số ở trường TH Võ Thị SáuMột vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số ở trường TH Võ Thị SáuMột vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số ở trường TH Võ Thị SáuMột vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số ở trường TH Võ Thị SáuMột vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số ở trường TH Võ Thị SáuMột vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số ở trường TH Võ Thị SáuMột vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số ở trường TH Võ Thị SáuMột vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số ở trường TH Võ Thị SáuMột vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số ở trường TH Võ Thị SáuMột vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số ở trường TH Võ Thị SáuMột vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số ở trường TH Võ Thị Sáu Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu PHỤ LỤC TT Nội dung Trang Phần thứ nhất: PHẦN MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ II THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ Thuận lợi Khó khăn III CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ IV TÍNH MỚI CỦA GIẢI PHÁP 15 V HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 16 III Phần thứ ba: PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 16 Kết luận 16 Kiến nghị 17 Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I ĐĂT VẤN DỀ Âm nhạc mơn học mang tính nghệ thuật cao, nhu cầu đời sống tinh thần học sinh, em tham gia ca hát tự hòa đồng để nhận thức giới khách quan, hình tượng âm hát, nhạc tác động vào cảm xúc em góp phần phát triển từ thể chất đến tinh thần để tạo nên người động, lạc quan yêu đời sáng tạo, giúp cho việc phát triển trí tuệ, óc tưởng tượng thêm phong phú, giáo dục tình cảm, đạo đức tốt Nhằm góp phần thực mục tiêu giáo dục tồn diện, mơn Âm nhạc đưa vào giảng dạy thức trường Tiểu học Bộ mơn Âm nhạc bước đầu hình thành cho em kiến thức âm nhạc, giúp em hình thành phát triển lực cảm thụ âm nhạc, có giới tinh thần thoải mái sau học căng thẳng Trang bị cho học sinh số phương pháp kĩ ca hát, lí thuyết âm nhạc mức độ đơn giản để chừng mực em tham gia hoạt động âm nhạc cộng đồng Hình thành cho học sinh hiểu biết sơ đẳng hay, đẹp nghệ thuật âm nhạc, ý nghĩa tác dụng âm nhạc với đời sống, đồng thời mở mang vốn hiểu biết truyền thống âm nhạc dân tộc Việt Nam, làm phong phú giới tinh thần nhằm phát triển hài hòa, tồn diện nhân cách học sinh, để góp phần hồn thiện giáo dục thẩm mỹ sống, Các - Mác nói" Con người phải biết xây dựng sống theo quy luật đẹp" Thực tế việc học âm nhạc với học sinh lớp dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, em chưa trọng đến việc học, nhiều em đọc chậm, thiếu dấu nên dẫn đến tình trạng đọc lời ca, hát phát âm không rõ lời, không hiều ý nghĩa, ca từ hát Vì với mong muốn giúp em hát tốt hơn, hay hơn, biễu diễn hát tự tin, sinh động Trên sở đề vài giải pháp rèn kĩ học tốt môn Âm nhạc lớp dân tộc thiểu năm học 2016- 2017 năm học 2017 – 2108 Đây lí tơi chọn đề tài “ Một vài giải pháp rèn luyện kĩ học tốt môn Âm nhạc lớp dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu” II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đánh giá thực trạng chất lượng việc học môn Âm nhạc lớp dân tộc thiểu số trường Tiểu học Võ Thị Sáu thời gian qua; rút ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân nêu lên giải pháp chủ yếu việc rèn luyện kĩ học tốt môn Âm nhạc lớp cho học sinh thời gian tới Giúp giáo viên có khả nâng cao lực chuyên mơn Giúp học sinh phát triển khiếu mình, biết tự tập luyện nhận biết vị trí số nốt nhạc khuông nhạc, phân biệt âm cao – thấp, dài- ngắn, cảm thụ nghe nhạc, mở mang cho em vốn kiến thức mang tính văn hóa âm nhạc Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu I CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ Âm nhạc mơn học có đặc thù riêng, khơng đòi hỏi xác cách tuyệt đối đòi hỏi người học phải có u thích, đam mê khiếu mà điều học sinh có Xuất phát từ thực trạng giảng dạy môn Âm nhạc cho học sinh lứa tuổi tiểu học để em học tốt đạt kết tốt điều quan trọng, khơng phụ thuộc vào chương trình giảng dạy mà phụ thuộc vào ý thức học tập rèn luyện em với quan tâm chăm sóc tạo điều kiện nhà trường, gia đình xã hội Chính việc giảng dạy Âm nhạc cho học sinh tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng nhằm giáo dục thẩm mĩ Âm nhạc cho em, cung cấp cho em hiểu biết sơ giản nghệ thuật âm nhạc thơng qua hát Học hát q trình học tập rèn luyện lâu dài, để học sinh biết cách hát tự nhiên, giai điệu lời ca, biết cách lấy hơi, hát rõ lời bước đầu hát diễn cảm, em có khả trình bày hát theo hình thức đơn ca, tốp ca…thơng qua hát em biễu diễn giáo dục tình cảm tốt đẹp nhằm nâng cao cảm thụ âm nhạc, tạo cho em tự tin, yêu đời khả tham gia ca hát trường học Mặc dù môn học không đạt mục tiêu giúp em trở thành người biểu diễn sáng tác Âm nhạc chuyên nghiệp, mà mục tiêu trọng tâm nhằm cung cấp kiến thức, kĩ năng, thái độ phù hợp với lứa tuổi lực cho học sinh, giúp học sinh phát triển cách toàn diện, bồi dưỡng tình cảm sáng lành mạnh, hướng tới tốt đẹp, để em xác định trách nhiệm cơng dân việc xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc có văn hóa Âm nhạc Là giáo viên trực tiếp bám sát, giảng dạy môn, thân nhận thấy phần lớn em hát thuộc lời ca mà chưa cảm nhận hay, đẹp âm nhạc Đứng trước hạn chế thực tế đưa số kinh nghiệm phương pháp giúp học sinh học tốt môn Âm nhạc lớp 3, lớp ngồi phần học hát em học thêm số nốt nhạc, cách ghi nhạc, kí hiệu âm nhạc, vị trí nốt nhạc, để tạo tảng cho em học tốt chương trình Âm nhạc lớp 4, cấp học II THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ Thuận lợi Sau 10 năm triển khai Nghị 40 Quốc hội đổi chương trình GDPT, tồn ngành tham gia vào công cải cách giáo dục tồn diện từ chương trình, nội dung, đánh giá sử dụng thiết bị dạy học Cùng với môn học khác, môn Âm nhạc cấp Tiểu học thực đổi cách toàn diện, đáp ứng mục tiêu cấp học nói chung mục tiêu mơn Âm nhạc nói riêng Được quan tâm Ban lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện thuận lợi việc dạy học Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu Giáo viên bám sát vào nội dung dạy học thực theo công văn 5842/BGDDT-VP ngày 1/9/2011 việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học, điều chỉnh chương trình cho phù hợp đối tượng học sinh lớp áp dụng phương pháp dạy học tích cực gây hứng thú cho học sinh, dạy học lồng ghép hát tài liệu địa phương Khó khăn Trường học gặp nhiều khó khăn sở vật chất, đa số học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, học em phải phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy nên chưa trọng đầu tư đến việc học, số phụ huynh có trình độ dân trí thấp, hồn cảnh gia đình kinh tế khó khăn quan tâm đến việc học em mình, số phụ huynh quan tâm đến mơn học Tốn, Tiếng việt chưa thật quan tâm đến môn Âm nhạc Hơn hoạt động âm nhạc chưa có điều kiện có phòng học âm nhạc riêng Ở mơn học học sinh cần phải có tính khiếu, nên ca hát số em hát bị lạc giọng, hay gọi hát bị phơ, hát không chuẩn giai điệu tiết tấu Đa số em rụt rè tham gia hoạt động âm nhạc lớp nhà trường tổ chức Học sinh chưa biết cách cảm nhận hát, chưa có kiến thức sơ giản âm nhạc, thực tế quan sát em biểu diễn hát, em có phong cách trình bày tự nhiên, sinh động số em khơng ham thích học hát chưa thật tự tin biểu diễn trước bạn, thầy cơ, em thể tính chất hát hạn chế Một phần kĩ đọc em chậm nên khơng hiểu nghĩa từ, nội dung hát, cảm thụ nghe nhạc, dẫn đến tình trạng hát khơng rõ lời ca, khơng hiểu giai điệu, tiết tấu, tính chất hát Mặt khác số em khơng có tự giác học tập tiếp thu kiến thức Âm nhạc nhiều hạn chế Bằng việc quan sát thực tế học tơi nhận thấy u thích học tập môn rơi vào số em gọi có khiếu Còn lại em khác học theo phải học nên có sáng tạo vận dụng kiến thức Kết khảo sát đầu năm học sau: Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành SL % SL % SL % Năm học TSHS 2016-2017 99 5.0 84 84.8 10 10.1 2017-2018 101 5.9 84 83.1 11 10.8 Từ tình hình khảo sát thực tế cho thấy tỉ lệ học sinh đạt mức hồn thành tốt chiếm tỉ lệ từ đến %, trung bình khoảng lớp đạt từ đến hai học sinh hoàn thành tốt, lại mức hồn thành, chưa hồn thành Xuất phát từ thực trạng tơi đưa vài giải pháp để chất lượng học tập đạt kết cao Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu III CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Thứ nhất: Vận dụng kĩ hát phương pháp rèn luyện Tập hát, học hát nội dung quan trọng chương trình học hát, kĩ hát gồm có: + Tư hát + Hơi thở + Hát đồng + Hát xác rõ lời hát Về tư hát: Trong trình tập hát, trước hết phải luyện tư hát, đứng hát đầu không nghiêng, vai không so, hai tay buông dọc theo thân thoải mái không để tay lên bàn hay chống cằm Khi ngồi hát hai tay đặt đầu gối, ngực thẳng không tựa vào ghế, không vắt chân lên chân Khi mà học sinh thực tư học hát tạo cho việc hít thở thoải mái, phát âm, nhã chữ dễ dàng, tập tư hát giúp cho việc hô hấp thuận lợi Về kĩ lấy ( thở): Chỉ huy, điều khiển học sinh biết cách lấy vào đầu câu hát, không lấy vào tiếng câu hát, hát có nhịp độ chậm hay vừa phải, cho em lấy chậm, hít mũi, đánh dấu chỗ cần lấy hát để học sinh thực hát tốt Ví dụ: Khi dạy hát “ Lớp đoàn kết” SGK trang 12, ý cho học sinh lấy đầu câu hát để em sử dụng thở linh hoạt hát giọng Về kĩ hát đồng vận dụng phương pháp thu hút ý học sinh cách dẫn vào câu hát động tác bắt nhịp đánh đàn dạo nhạc hiệu lệnh đếm để vào hát Ví dụ: Khi dạy hát “ Con chim non” SGK trang 14, hát thuộc nhịp 3/4 nên hát cần đếm nhịp 2/3 để học sinh hòa giọng hát Về kĩ hát xác, phát âm nhã chữ hát: Các em đa số học sinh dân tộc thiểu số vốn từ ngữ em nhiều hạn chế, đọc thiếu nhiều dấu nên dạy hát tăng cường hỗ trợ Tiếng việt cách tự tập đọc lời ca, tập đọc trôi chảy, mạch lạc, phát âm rành rọt, rõ lời, lấy bút chì gạch chân tiếng có dấu luyến hát để tập đọc nhã chữ, khi tập hát dễ dàng hơn, hát rõ lời ca, em hiểu nội dung ca từ hát, biết kết hợp chặt chẽ giai điệu lời ca Ví dụ: Trong hát “ Em yêu trường em”, hát dài gồm hai lời ca, yêu cầu học sinh tự tập đọc lời ca, ý đọc dấu luyến tiếng, từ: cô giáo, sách đến, vàn, nắng thu… Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu Thứ hai: Hướng dẫn cho học sinh nắm rõ lý thuyết Âm nhạc kí hiệu ghi chép nhạc Trong chương trình em học nhạc lý khng nhạc, khóa son, dòng kẻ, khe nhạc, hình nốt nhạc, tập tiết tấu… Để học tốt nhớ tên nốt nhạc yêu cầu học sinh phải nắm rõ kiến thức nhạc lý chẳng hạn đặt câu hỏi cho học sinh trả lời Ví dụ Khng nhạc gồm có dòng, khe? gọi khóa son? để học sinh nhận biết nốt nhạc khuông nhạc đạt hiệu quả, vào bảng phụ nốt: Đô- Rê- Mi- Pha- Sol- La- Si khuông nhạc để giới thiệu cho học sinh Hướng dẫn em thực trò chơi “khng nhạc bàn tay” tập nhận biết nốt nhạc khuông cách vào nốt yêu cầu học sinh biết nốt nằm vị trí (ở dòng khe thứ mấy) Ví dụ Chỉ vào ngón (dòng khng nhạc bàn tay) hỏi: Nốt nằm dòng thứ tên nốt gì? Yêu cầu học sinh trả lời Từ khắc sâu kiến thức trí nhớ vị trí nốt nhạc cho em Thứ ba Xây dựng phương pháp tập hát phù hợp theo đối tượng lớp học Như biết hiệu học hát phụ thuộc nhiều vào việc xây dựng phương pháp tập hát cho phù hợp với đối tượng học sinh Vì học người giáo viên đóng vai trò tổ chức hoạt động học nhằm phát huy tính tính tích cực sáng tạo em Thông thường tiết dạy Âm nhạc phần thực hành chủ yếu tơi đưa trình tự dạy hát tiến hành sau: - Giới thiệu hát (tên bài, tên tác giả, nội dung, xuất xứ) - Hát mẫu ( tự trình bày nghe băng nhạc) - Đọc lời ca lồng theo tiết tấu - Khởi động giọng - Hướng dẫn tập hát câu (phân chia câu hợp lí, vừa sức tiếp thu học sinh) - Củng cố toàn bài, tập hát đúng, thuộc lời ca, nâng cao chất lượng tiếng hát tập hát diễn cảm - Hát kết hợp vận động phụ họa, vỗ đệm, tập biễu diễn hát - Kiểm tra nhóm, tổ cá nhân Trình tự nêu thực linh hoạt tiết dạy, sách giáo viên hát bố trí dạy tiết liên tiếp Như tiết thứ tập trung vào việc ôn luyện, củng cố, sửa chữa chỗ hát sai kết hợp thêm số trò chơi sinh động, phong phú, buổi dạy hát, giáo viên cần thuộc Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu hát thể tốt để hát mẫu cho học sinh nghe gây hứng thú, đồ dùng dạy học chuẩn bị đầy đủ làm cho học đạt hiệu cao Thứ tư: Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học * Phương pháp dạy học theo nhóm đối tượng Thực công văn 9832/ BGD&ĐT - GDTH ngày tháng năm 2006, CV 9890/ BGD&ĐT – GDTH ngày 17 tháng năm 2007 việc hướng dẫn nội dung, phương pháp giáo dục cho học sinh có hồn cảnh khó khăn, CV 5842/BGD&ĐT –VP ngày 01 tháng 09 năm 2011 hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học, thông tư 22/2016/TT – BGD&ĐT ngày 22 tháng năm 2016 sửa đổi, bổ sung số điều Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT - BGDDT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo Được lãnh đạo nhà trường giao quyền chủ động cho giáo viên nên từ đầu năm học, sau dạy, tiến hành kiểm tra khảo sát, lập kế hoạch dạy học, xin ý kiến đạo tổ chuyên môn nhà trường phân loại học sinh lớp thành nhóm đối tượng sau: Nhóm 1: Gồm học sinh khó khăn ( khó khăn đọc, khó khăn hồn cảnh gia đình) Nhóm 2: Gồm học sinh đạt chuẩn Nhóm 3: Gồm học sinh khiếu Căn vào đối tượng học sinh, học, luôn gần gũi, thân thiện, quan tâm tất học sinh nắm bắt đặc điểm tâm sinh lý em, giành thời gian giúp đỡ học sinh khó khăn Các buổi ơn tập hát tơi u cầu em thực nhiệm vụ với mức khác học Đối với nhóm 1, tiết học yêu cầu học sinh đọc luyện lời ca nhiều em nhóm 3, mức hát giai điệu lời ca hát Khi hát yêu cầu em hát câu nhạc để tránh gây tình trạng nặng nề, áp lực với em Ví dụ Khi dạy hát "Đếm sao" trang nhạc sĩ Văn Chung, sách giáo khoa Âm nhạc lớp Khi hướng dẫn đọc lời ca cho em nhóm đọc lời ca kết hợp lồng theo tiết tấu trước, sau gọi lại em nhóm đọc, để kịp thời uốn nắn sử sai em đọc dấu, liên tiếp gọi em đọc lời ca, em đọc chuẩn xác lời ca em thật cảm nhận ca từ, sắc thái hát Để tránh giáo viên làm việc nhiều, trước chuyển sang dạy hát cho em nhóm đọc lại câu hát, Các em nhóm nghe bạn đọc, em nhóm đọc lời ca kết hợp tiết tấu để tập hát lớp hát nhịp độ, tiết tấu hát, tiến trình dạy hát trò nhẹ nhàng Khi ơn luyện hát tơi theo dõi quan sát, nhắc nhở giúp đỡ em gặp khó khăn rụt rè tham gia ca hát * Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu Như biết lứa tuổi học sinh tiểu học nói chung, học sinh lớp Ba nói riêng học sinh dân tộc thiểu số khả tư trừu tượng hạn chế Đa số em tiếp thu kiến thức phải dựa mơ hình vật thật, tranh ảnh, việc chuẩn bị sử dụng đồ dùng dạy học giúp chuyển tải thông tin truyền thụ kiến thức giáo dục tư cách, rèn luyện kỹ thực hành cho học sinh Nó có tác dụng điều khiển hoạt động học sinh từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng, kích thích hứng thú cho học sinh học tập Trong tiết học mà không sử dụng đồ dùng dạy học tiết học diễn đơn điệu, em không hứng thú, không tập trung, kết học tập khơng cao Vì đồ dùng dạy học đóng vai trò lớn định hiệu học, môn học em học sinh khó khăn Ví dụ Khi dạy hát "Tiếng hát bạn bè mình" nhạc lời Lê Hồng Minh sách Âm nhạc lớp 3, trang 24 Tôi sử dụng tranh ảnh minh họa cho hát để giới thiệu học sinh động qua tranh ảnh minh họa học sinh liên tưởng đến học học nội dung hát nhằm thể điều gì, sau tơi giới thiệu lại tên hát, tác giả, nội dung hát, cho học sinh nghe hát mẫu, yêu cầu cảm nhận tính chất thái độ tình cảm hát Tranh giới thiệu hình ảnh ong Tranh em nhỏ múa ca, chung tay bảo vệ hòa bình Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu * Phương pháp trò chơi Trò chơi giúp em thay đổi khơng khí học tập phát triển khiếu lẫn tư Trò chơi học tập hình thức học tập thơng qua trò chơi ''Học mà chơi, chơi mà học '' tạo hứng thú niềm tin học tập, trì khả ý em tiết học Trò chơi học tập khơng nhằm giải trí mà góp phần củng cố tri thức, kĩ học tập cho học sinh Việc sử dụng trò chơi học tập trình dạy học nhằm làm cho việc tiếp thu tri thức, rèn kĩ bớt khó khăn, có thêm sinh động, hấp dẫn, phát huy tính tự giác, tích cực, rèn cho học sinh tính mạnh dạn, tính thi đua, tính kỉ luật hiệu học tập em cao Vì tổ chức trò chơi học tập, tơi đưa nội dung trò chơi gắn liền với mục tiêu học, luật chơi đưa rõ ràng, đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện, điều kiện phương tiện tổ chức trò chơi phong phú, hấp dẫn, sử dụng trò chơi lúc, chỗ Có kích thích thi đua giành phần thắng cho em bên tham gia Ví dụ Khi dạy hát" Gà Gáy" trang 7, Sách giáo khoa Âm nhạc lớp Tơi hướng dẫn Trò chơi “Cùng hòa tấu”, tác dụng trò chơi giúp học sinh vừa hát vừa kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm vỗ tay theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca Tôi chuẩn bị phách, song loan, trống nhỏ, cách chơi chia lớp thành nhóm Nhóm 1: Song loan, nhóm 2: Thanh phách, nhóm 3: Trống nhỏ Khi tơi đưa ngón tay: Nhóm vừa hát vừa gõ song loan đệm theo phách, đưa ngón tay: Nhóm vừa hát vừa gõ phách đệm theo nhịp Đưa ngón tay: Nhóm vừa hát vừa gõ trống nhỏ đệm theo nhịp, xòe ngón tay: Tất nhóm hát gõ đệm, dạy hát “Tiếng hát bạn bè mình” tơi thực trò chơi chọn đáp án để học sinh ghi nhớ nội dung hát Trò chơi chọn đáp án A Nói lên tình u thương cùa thầy cơ, bạn bè B Nói lên ước mơ em C Nói lên ước mơ tuổi thơ sống hòa bình tình bạn bè thân Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu * Phương pháp đa dạng hóa cách thức truyền đạt, nắm đặc trưng môn học Khi bắt giọng cho học sinh nên bắt giọng cho chuẩn xác bắt giọng sử dụng nhạc cụ để bắt giọng vào cho chuẩn xác đàn organ, tiếng hát không bị cao thấp.… Tư đứng hát phải cho em đứng đầu thẳng, hai tay buông thả tự nhiên đứng lắc người nhún nhẹ nhàng thân người thật thoải mái Tư ngồi hát ý đến em lưng khơng tựa vào phía sau, khơng ngồi ngả nghiêng dựa dẫm vào tỳ ngực vào bàn, ngồi thẳng thoải mái, hai tay để đùi bàn cách tự nhiên, nên linh động luân phiên tư đứng hát, ngồi hát phân bố thời gian cho hợp lý Tôi truyền đạt, giới thiệu dẫn dắt hát cách sinh động, gây ý, tò mò cho học sinh, làm cho em cảm nhận giai điệu thông qua nghe hát mẫu Các em nhỏ, khả nhận thức chủ yếu theo cảm tính Do em cảm nhận tính chất nhịp điệu bài, hướng dẫn cho em hình dung chỗ ngân hay nghỉ sau câu hát Ví dụ Trong “Lớp đoàn kết” (Nhạc lời Mộng Lân) trang 12 Sách giáo khoa Âm nhạc lớp Khi hướng dẫn đọc lời ca phải giúp em đọc theo tiết tấu ngắt cuối câu sau: Lớp rất vui/ Anh em ta chan hòa tình thân Để em đọc tiết tấu ngắt cuối câu, bảng phụ hướng dẫn em đọc câu theo mẫu Công việc sau giúp học sinh đọc lời ca tập câu hát theo lối móc xích Do cao độ, trường độ câu hát thường xuyên thay đổi tác động lớn đến quản em, để bảo vệ đới, bảo vệ giọng giúp cho giọng em phát triển bình thường, tơi hướng dẫn em qua bước khởi động, giai đoạn chuẩn bị gọi luyện Qua giảng dạy thực tế thực đầy đủ bước thấy em say mê hứng thú học tập Các đồ dùng tranh, ảnh, vật thật, trò chơi Âm nhạc học Âm nhạc giúp học sinh nhớ học tốt Tranh, ảnh, trò chơi đơn giản khơng đóng vai trò q trình hình thành kiến thức mà có vai trò lớn phần phát triển tư duy, phát huy tính sáng tạo chủ động cho học sinh khiếu lại vừa tạo hứng thú cố gắng vươn lên cho học sinh gặp khó khăn học tập Thứ năm: Xây dựng phong trào giúp học tập "Đôi bạn tiến" Nhằm hưởng ứng tuần lễ "Học tập suốt đời", giảm tỉ lệ học sinh khó khăn học tập, nâng cao chất lượng học tập nhà trường Giáo dục học sinh có tinh thần tương trợ, có thái độ học tập tích cực, chủ động, đam mê giúp đỡ tiến Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu 10 Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu Qua phong trào em thi đua học tập với bạn Vì tơi phân cơng em có khiếu giúp em khó khăn học tập có kiểm tra đánh giá kịp thời Ví dụ Khi dạy Ơn tập hát" Con chim non" trang 14 Sách giáo khoa Âm nhạc lớp Tơi tạo nhóm đơi, hướng dẫn em khiếu ngồi cạnh với em khó khăn học tập để hỗ trợ Các em có khiếu hướng dẫn bạn hát giai điệu, tiết tấu, nhịp độ hát, sau đơi bạn hợp tác thảo luận tìm động tác phụ họa cho hát trình bày trước lớp Tơi lắng nghe khích lệ em kịp thời tiến bộ, ghi nhận cụ thể điểm bật mà em thực chưa thực để có kế hoạch động viên, giúp đỡ Với kết thiết thực mà phong trào đem lại, sau thực "Đôi bạn tiến" thấy có chuyển biến rõ rệt, em khó khăn học tập tự vươn lên, hòa học, em khơng sợ sệt, rụt rè tham gia trình bày hát tự cá nhân biễu diễn hát cách tự nhiên Thứ sáu: Dạy học tích cực có kết hợp lý thuyết với thực hành tăng cường liên hệ với thực tiễn sống * Đối với học hát: Trước tiên nắm vững hát đó, hát cao độ, trường độ thể sắc thái biểu cảm hát, phải tìm hiểu nội dung, xuất xứ hát để chủ động giới thiệu với em sau hát mẫu cho học sinh nghe để tạo ý hào hứng chuẩn bị học hát Ví dụ: Khi dạy hát: Quốc ca sáng tác nhạc sĩ Văn Cao, trang 4, sách giáo khoa Âm nhạc lớp Tôi giới thiệu Quốc ca hát lễ chào cờ Khi hát cử nhạc Quốc ca phải đứng nghiêm trang hướng nhìn Quốc kì, sau đưa hình ảnh Quốc kì lễ chào cờ học sinh quan sát, dạy hát câu ý cho học sinh tiếng ngân phách ngân nghỉ đến phách, đếm phách cho học sinh hát đều, hát chỗ có dấu luyến chấm dôi, củng cố lại học cách yêu cầu trả lời câu hỏi, chẳng hạn Quốc ca dược hát nào? Ai tác giả sáng tác hát? Khi chào cờ hát Quốc ca, phải có thái độ nào? Như em biết ý nghĩa, giá trị hát thực tiễn * Đối với phần phát triển khả âm nhạc: Ngoài tác phẩm thiếu nhi, tăng cường liên hệ với thực tiễn sống em giới thiệu số nhạc sĩ Đăk Lăk sáng tác ca khúc cho thiếu nhi, giới thiệu số nhạc cụ địa địa nơi em sinh sống, lồng ghép dân ca vào nội dung học phần nghe nhạc, nhằm giúp học sinh hiểu nguồn gốc dân ca giúp em thêm trân trọng giá trị văn hóa lâu đời cha ơng ta để lại, biết gìn giữ vốn tinh hoa dân tộc Ví dụ: Trong tiết học hát địa phương tự chọn tiết học 32, giới thiệu thêm số nhạc sĩ người dân tộc Êđê gắn bó với Âm nhạc dân gian, nhạc cụ truyền thống dân tộc điệu dân ca Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu 11 Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu Giới thiệu hình ảnh nghiệp nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdăm Nhạc sĩ Linh Nga Niê Kđăm sinh ngày tháng năm 1948 Dân tộc Ê Đê Quê xã Ea Pok, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk Từ tháng 12 năm 1965 đến tháng 10 năm 1966, diễn viên Đoàn Ca Múa Tây Nguyên Từ tháng 10 năm 1966 đến năm 1970, học Trung cấp Thanh nhạc, Trường Âm nhạc Việt Nam Sau đó, tiếp tục diễn viên Đoàn Ca múa Tây Nguyên Năm 1976-1979, học Đại học Thanh nhạc (khóa Đào tạo giáo viên) Nhạc viện Hà Nội Từ năm 1979 đến tháng 8-1988, cơng tác Sở Văn hóa Thơng tin Đăk Lăk, phụ trách Đoàn Ca Múa, Hiệu trưởng Trường Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk Năm 1985-1990, học Đại học Sáng tác, Nhạc viện Hà Nội Bà kinh qua chức vụ: Trưởng quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam Đắk Lắk, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật Đăk Lăk Hiện nghỉ hưu Thành phố Buôn Mê Thuột Bà Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa VI khóa VII (2005-2010) Bà tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Huy chương “Vì nghiệp Âm nhạc Việt Nam” nhiều giải thưởng khác Các tác phẩm viết cho thiếu nhi: Mùa hè cao ngun, Hoa Pơ lang đầu bn… Giới thiệu hình ảnh số nhạc cụ dân tộc + ĐING BUỐT Đing Buốt tên gọi nhạc cụ người Êđê a/ Cấu tạo Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu 12 Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu Đing Buốt làm ống nứa nhỏ thơng suốt đầu, có chiều dài từ 47 - 57 cm, đường kính 2,2 cm Đing Buốt có lỗ, lỗ phía để bấm lỗ cạnh đầu thổi lỗ thoát Các lỗ bấm cách 4,5 cm Ở đầu thổi buộc miếng tre nhỏ làm dǎm thổi, dài cm hình chữ nhật để người thổi ngậm vào thổi b/ Phương pháp biểu diễn chức Đing Buốt nhạc cụ chi vòm (sáo thổi dọc) Đing Buốt có khả nǎng diễn tấu nhanh, linh hoạt với kỹ thuật đánh lưỡi, rung, luyến, láy, vượt, trượt nốt Âm sắc Đing Buốt trẻo trữ tình Đing Buốt nhạc cụ ưa thích niên Êđê, họ thường thổi nương rẫy, vui chơi Học sinh tập biểu diễn Đing Buốt + HƠ GƠR Hơgơr tên gọi loại trống lớn, không định âm đồng bào Êđê a/ Cấu tạo Hơgơr có dáng hình trụ phình Khi chế tác, người ta chọn gỗ lim, gỗ dầu có đường kính lớn cắt đoạn cao khoảng 1,5m đẽo tròn, đục thơng suốt hai đầu để làm tang trống Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu 13 Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu Khi cǎng mặt trống, phải lấy da cặp trâu, voi lớn gồm da voi đực da voi nạo phơi độ đem cǎng Đồng bào Êđê cho mặt trống làm da đực tiếng trống khơng to, không vang b/ Phương pháp biểu diễn chức Người Êđê coi Hơgơr nhạc cụ thiêng, nên đánh trống người ta không đặt trống trực tiếp xuống đất mà phải treo để trống sàn Người đánh Hơgơr phải nam giới người có uy tín, bn làng lựa chọn trước Hơgơr đánh vào dịp lễ trọng đại buôn làng như: Lễ đâm trâu, Lễ cầu mưa, Lễ mừng lúa Hơgơr người Êđê coi sứ giả thần linh mang đến câu sấm truyền Cùng với dàn chiêng Êđê, Hơgơr tạo nên âm vang động, khí hùng vĩ Hình ảnh Nghệ nhân biễu diễn Hơ Gơr Khi dạy "Nghe nhạc", yêu cầu học sinh quan sát tranh nghệ nhân dân tộc Êđê vùng biểu diễn hòa tấu chiêng kram dân ca "Chi ri ria" Khi em quan sát xong, nêu phương pháp biểu diễn chức chiêng kram người đồng bào Êđê nơi em sinh sống mở video nghệ nhân biểu diễn hòa tấu Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu 14 Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu Sau thực tơi thấy em thích thú nghe hòa quyện chiêng kram, tạo cho em niềm tự hào, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc mà UNESCO cơng nhận kiệt tác truyền di sản văn hóa phi vật thể nhân loại Thứ bảy: Tăng cường luyện tập, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, gây hứng thú cho học sinh Sau học sinh học xong hát, cần tăng cường giai đoạn củng cố, ơn luyện, phát huy tích cực nhằm tạo điều kiện cho tất học sinh lớp phát huy khả sẵn có cách hào hứng, nhiệt tình hoạt động diễn học, đạt yêu cầu “học vuivui học” nhẹ nhàng Các em có khả tự trình bày hát theo hình thức đơn ca, tốp ca, song ca, tốp ca, đồng ca hát kết hợp với hoạt động gõ đệm vận động theo nhạc, giúp em thêm tự tin, yêu đời, có khả tham gia hoạt động ca hát ngồi trường học Bởi đặc trưng môn âm nhạc thực hành Thực hành sợi đỏ xuyên suốt trình dạy học môn Thông qua thực hành để dạy lý thuyết, lấy lý thuyết để củng cố kỹ thực hành sở sử dụng thời gian lớp cách tối ưu để tất học sinh nhìn nghe luyện tập nhiều *Ví dụ: Sau học xong hát “Đếm sao” yêu cầu học sinh hát theo nguyên âm để em tự hát giai điệu hát "Hát theo nguyên âm" Cách thực sau: hát gồm câu hát, ta đặt câu nguyên âm yêu cầu học sinh ngân nguyên âm theo giai điệu: Câu 1: nguyên âm ( a ); Câu 2: nguyên âm ( i ) Câu 3: nguyên âm ( u) Câu 4: nguyên âm ( o) Câu 5: nguyên âm ( a) Chia lớp thành nhóm, nhóm đọc ngân câu ứng với nguyên âm Tiến hành cho học sinh thực nhận xét việc đọc ngân theo ngun âm nhóm, nhằm kích thích hứng thú học tập học sinh Hoặc tiết Ôn tập hát Gà gáy, tiết học 8, học sinh tập hát theo kiểu nốt tiếp, chia lớp thành nhóm - Nhóm 1: Hát câu thứ nhất: ‘‘Con gà gáy ơi’’ - Nhóm 2: Hát câu thứ hai: ‘‘Gà gáy té le té le ơi’’ - Nhóm 3: Hát câu thứ ba: ‘‘Nắng sáng lên ơi’’ Cả ba nhóm hát câu hát thứ tư : ‘‘Rừng cà nương xanh ơi’’ IV TÍNH MỚI CỦA GIẢI PHÁP Qua q trình thực phương pháp giúp thấy ưu điểm, nhược điểm tồn qua có biện pháp đổi kịp thời tạo cho học sinh hứng thú, say mê với môn học Học sinh tiếp thu cách chủ động Tự tin trình bày, biểu diễn hát trước đám đơng, phát huy khiếu Âm nhạc mà không cần hỗ trợ từ giáo viên Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu 15 Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu Học sinh thêm u thích mơn học hơn, tích cực hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ trường hoạt động chào mừng ngày lễ lớn năm Điểm bật giải pháp là: Xây dựng khả tham gia hoạt động âm nhạc, giúp cho việc phát triển toàn diện cân hài hoà, phát học sinh có khiếu âm nhạc, động viên giúp em phát triển khiếu Giúp học sinh hát đúng, tập hát diễn cảm bước đầu tập luyện số kĩ biểu diễn trước đám đông, giúp em hiểu biết số tác giả, tác phẩm tiêu biểu vài sinh hoạt âm nhạc địa phương nơi em sinh sống, cung cấp cho em thêm số kiến thức mang tính văn hố âm nhạc V HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sau áp dụng giảng dạy môn Âm nhạc với biện pháp thấy có kết chuyển biến rõ rệt Tỉ lệ học sinh khiếu tăng lên rõ so với kết khảo sát đầu năm học Qua quan sát thực tế nhận thấy em u thích mơn hơn, hào hứng học tập Đặc biệt kết học tập chất lượng cơng tác phong trào văn hố văn nghệ nâng lên em mạnh dạn hơn, tự tin tham gia biểu diễn hát Kết cụ thể sau thực giải pháp sau: Năm học TSHS 2016-2017 2017-2018 Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành SL % SL % SL % 99 20 20.2 79 79.7 0 101 22 21.7 79 78.2 0 Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Trong năm trực tiếp giảng dạy môn Âm nhạc, nhận thấy việc rèn luyện kĩ học tốt môn Âm nhạc cho học sinh sớm chiều mà q trình, đòi hỏi giáo viên phải kiên trì, tận tâm đạt ý muốn, thường xuyên học hỏi tu dưỡng chuyên môn Âm nhạc, đổi phương pháp dạy học, học hỏi đồng nghiệp rút kinh nghiệm thực tế bục giảng qua tiết dạy Giáo viên phải tìm hiểu kỹ học phân phối chương trình sưu tầm thêm tài liệu tham khảo, tạp chí giáo dục tiểu học nâng cao hiểu biết cho thân Khi giảng dạy giáo viên cần vận dụng phương pháp cách linh hoạt sáng tạo để giúp học sinh tiếp thu kiến thức đầy đủ tiết học Như để đạt hiệu cao học người giáo viên phải hòa với học sinh, vừa người thầy, người bạn để hiểu đặc điểm lớp học, đối tượng học sinh mà áp dụng hình thức phương pháp Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu 16 Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu hướng dẫn khác Vì trình dạy học giáo viên biết kết hợp hài hòa, sáng tạo đổi phương pháp dạy học tạo khả phát huy khiếu, say mê, hứng thú học tập II KIẾN NGHỊ - Đối với cấp trên: Thường xuyên tổ chức buổi tập huấn, chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn tổ chuyên biệt Âm nhạc để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đổi phương pháp dạy học Tổ chức có buổi tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, - Đối với nhà trường Điều chỉnh chương trình cho phù hợp cho khối lớp, đối tượng học sinh, tăng cường hoạt động âm nhạc lớp, trường hình thức tổ chức hội thi văn nghệ ngoại khóa Bổ sung thêm trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy âm nhạc chẳng hạn tài liệu tham khảo để phục vụ cho việc giảng dạy môn, bảng phụ có in hát, máy nghe nhạc… - Đối với bậc phụ huynh: Cần quan tâm đến cơng tác học tập em mình, công tác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghiệp giáo dục Ea Bông, ngày 25 tháng 04 năm 2019 Người viết H Đô Ca Byă Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu 17 Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP TRƯỜNG …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (Ký tên, đóng dấu) ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP HUYỆN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (Ký tên, đóng dấu) Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu 18 Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu TÀI LIỆU THAM KHẢO STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ/ NHÀ XUẤT BẢN Sách nghệ thuật lớp 1, 2, NXB Giáo dục Sách giáo khoa Âm nhạc lớp NXB Giáo dục Sách giáo viên lớp Nhà xuất Đại học sư phạm Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên BGD-ĐT CV 5842/BGD&ĐT- VP ngày BGD-ĐT 01 tháng 09 năm 2011 hướng dẫn điều nội dung dạy học CV 22/2016/TT – BGD&ĐT BGD-ĐT ngày 22 tháng năm 2016 sửa đổi, bổ sung số điều Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT - BGDDT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo Đổi nội dung phương pháp dạy học tiểu học NXB Giáo dục Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu 19 GHI CHÚ Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu ỦY BAN NHÂN DÂN KRÔNG ANA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT VÀI GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG HỌC TỐT MÔN ÂM NHẠC LỚP ĐỐI VỚI HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Họ tên: H’ Đô Ca Byă Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Môn đào tạo: Sư phạm Âm nhạc Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu 20 Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Thị Sáu Ea bông, tháng 04 năm 2019 Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Thị Sáu 21 ... ĐôCa Byă Trường TH Võ Th Sáu Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Th Sáu Như biết lứa tuổi học sinh tiểu học nói chung, học sinh lớp Ba... cần thuộc Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Th Sáu Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Th Sáu hát th tốt để hát mẫu cho học sinh. .. vài giải pháp để chất lượng học tập đạt kết cao Giáo viên: H’ ĐôCa Byă Trường TH Võ Th Sáu Một vài giải pháp rèn luyện kỹ học tốt môn Âm nhạc lớp học sinh dân tộc thiểu số trường TH Võ Th Sáu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số ở trường TH Võ Thị Sáu, SKKN Một vài giải pháp rèn luyện kỹ năng học tốt môn Âm nhạc lớp 3 đối với học sinh dân tộc thiểu số ở trường TH Võ Thị Sáu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn