SKKN Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp 5 giải đúng các bài bài toán cơ bản về chuyển động đều

23 14 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 15:14

Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp 5 giải đúng các bài bài toán cơ bản về chuyển động đềuKinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp 5 giải đúng các bài bài toán cơ bản về chuyển động đềuKinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp 5 giải đúng các bài bài toán cơ bản về chuyển động đềuKinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp 5 giải đúng các bài bài toán cơ bản về chuyển động đềuKinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp 5 giải đúng các bài bài toán cơ bản về chuyển động đềuKinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp 5 giải đúng các bài bài toán cơ bản về chuyển động đềuKinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp 5 giải đúng các bài bài toán cơ bản về chuyển động đềuKinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp 5 giải đúng các bài bài toán cơ bản về chuyển động đềuKinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp 5 giải đúng các bài bài toán cơ bản về chuyển động đềuKinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp 5 giải đúng các bài bài toán cơ bản về chuyển động đềuKinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp 5 giải đúng các bài bài toán cơ bản về chuyển động đều Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động MỤC LỤC Trang Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề II Thực trạng vấn đề III Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề IV Tính giải pháp 18 V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 18 Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 19 I Kết luận 19 II Kiến nghị 20 Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ Mơn tốn không giúp học sinh lĩnh hội kiến thức, rèn kĩ tính tốn mà giúp học sinh phát triển lực tư duy, tưởng tượng, óc sáng tạo, thói Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động quen làm việc khoa học, phát triển ngơn ngữ, tư lơgíc, góp phần hình thành phẩm chất, nhân cách người lao động Các kiến thức kĩ mơn Tốn cần thiết đời sống hàng ngày, công cụ giúp học sinh học tốt môn học khác để tiếp tục học lên lớp Mơn Tốn lớp hình thành cho học sinh kiến thức bản, sơ giản có nhiều ứng dụng đời sống số học, đơn vị đo lường, nhận dạng tính chu vi, diện tích, thể tích số hình, … Đặc biệt biết cách giải trình bày lời giải tốn có lời văn Nắm thực quy trình tốn Hiện nay, giáo dục tiểu học thực đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh, làm cho hoạt động dạy học lớp “Nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả” Để đạt yêu cầu đó, giáo viên phải có phương pháp hình thức dạy học để vừa nâng cao hiệu cho học sinh, vừa phù hợp với nhận thức em Tuy nhiên việc dạy giải tốn Tiểu học nói chung lớp nói riêng gặp nhiều khó khăn Các em thường không xác lập mối quan hệ liệu tốn, khơng tìm mối quan hệ cho phải tìm điều kiện tốn Mặt khác, em chưa biết vận dụng kiến thức học vào việc giải tốn Chính mà làm toán giải em hay bị nhầm lẫn khơng tìm phép tính lời giải cho câu hỏi tốn Một điều khơng phần nan giải, khiến giáo viên phải trăn trở, suy nghĩ nhiều học sinh thường nhầm lẫn cách giải tốn dạng tốn điển hình như: Giải toán liên quan đến chu vi, diện tích, thể tích số hình, tỉ số phần trăm, giải toán chuyển động đều… Đặc biệt toán chuyển động Đây dạng tốn mẻ khó em học sinh khó khăn giải tốn Vì em khó khăn em có tư chậm, khả ghi nhớ chưa Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động tốt, em nắm kiến thức lại mau quên Các em không xác lập mối quan hệ liệu toán cho phải tìm nên đẫn đến khơng giải toán Vậy làm để học sinh thuộc, ghi nhớ kiến thức bản, không bị nhầm lẫn dạng toán, phân biệt dạng toán với dạng toán biết cách xác lập mối quan hệ liệu toán, tìm cách giải, phép tính lời giải cho tốn, điều mà tơi thường trăn trở, suy nghĩ Vì vậy, tơi định chọn đề tài “Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải toán chuyển động đều” II Mục đích nghiên cứu - Trang bị cho học sinh vốn kiến thức toán học vững vàng, giúp học sinh khó khăn mơn tốn nhận dạng, phân biệt giải toán chuyển động - Giúp học sinh biết tìm hiểu, phân tích, phân biệt tìm cách giải thực giải, trình bày tốn chuyển động cách thành thạo, hiệu - Giáo dục học sinh ý thức, thái độ học tập đắn Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận để thực đề tài Việc dạy học giải toán tiểu học nhằm giúp học sinh biết cách vận dụng kiến thức toán, rèn luyện kỹ thực hành với yêu cầu thể cách đa dạng Việc học giải toán góp phần quan trọng việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải vấn đề; góp phần phát triển trí thơng minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo; góp phần vào việc hình thành phẩm chất cần thiết quan Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động trọng người lao động cần cù, cẩn thận, có ý chí vượt khó, làm việc có kế hoạch, có nề nếp tác phong khoa học Học giải toán mang nhiều tính trừu tượng, khái quát liên tưởng có tính thực tiễn Học sinh khơng thể cảm thụ giác quan vật tượng (như nặng, nhẹ, cứng, mềm, màu sắc,…) mà phải đưa chúng vào hình dạng khơng gian quan hệ số lượng Để nắm kiến thức, kĩ giải tốn học sinh phải chủ động, tích cực tự giác học tập Muốn giáo viên phải định hướng giúp học sinh phát vấn đề tích cực giải vấn đề ( Trích giáo trình phương pháp dạy học mơn Tốn Tiểu học – Tác giả: Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Vũ Dương Thụy, Vũ quốc Trung – Nhà xuất Đại học Sư phạm) Nhưng thực tế, toán lại có phép tính, lời giải cách thực khác Muốn giải toán chuyển động đều, học sinh cần phải xác định tốn thuộc dạng tốn học? Dạng tốn giải nào? Học sinh phải hiểu xác lập mối quan hệ liệu đề Có học sinh giải toán Để giúp học sinh giải tốn, giáo viên cần phải nghiên cứu bài, có hệ thống câu hỏi gợi ý dễ hiểu có lô gic chặt chẽ nhằm giúp học sinh hiểu kĩ nội dung toán Đây đặc trưng quan trọng dạy giải toán mà giáo viên dạy cần ý Dựa sở nghiên cứu tài liệu phương pháp dạy học toán tiểu học Công văn số 5842/BGD ĐT-VP ngày 01/9/2011 Bộ giáo dục hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học chuẩn kiến thức kỹ mà học sinh cần đạt sau học toán, kiến thức có học, tham khảo sách hướng dẫn số tài liệu bồi dưỡng chương trình tốn tiểu học Thơng tư 22/2016 BGD&ĐT sửa đổi, bổ sung số điều quy định đánh giá Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động học sinh tiểu học ban hành kèm theo TT30/2014/BGD Công văn số 35/2009 giảm thiểu học sinh lưu ban, bỏ học Quyết định 16/2006 BGD-ĐT Bên cạnh có đúc kết kinh nghiệm thân qua thực tế phụ đạo học sinh khó khăn mơn tốn thời gian qua II Thực trạng Sau học xong chương Toán chuyển động đều, tiến hành khảo sát chất lượng học sinh lớp 5A, năm học 2017 – 2018, kết sau: Khảo sát TSHS Học sinh đạt Chuẩn kiến Học sinh chưa đạt Chuẩn thức kĩ kiến thức kĩ 20 Năm học 2017- 2018 25 - Dạng toán chuyển động dạng toán gần mẻ phức tạp học sinh lớp Các em làm quen với dạng toán thời gian ngắn học kì II Việc rèn luyện, hình thành, củng cố kĩ năng, kĩ xão giải toán học sinh dạng tốn gần Chính vậy, học sinh khơng tránh khỏi khó khăn giải tốn - Khi làm bài, em khơng đọc kĩ đề toán, thiếu suy nghĩ cặn kẽ kiện điều kiện đưa toán dẫn đến khơng biết suy luận tìm liệu - Một số học sinh tiếp thu chậm, hiểu máy móc, nhìn làm theo mẫu, tư chưa linh hoạt Ĩc tư phán đốn chậm - Trong q trình giải tốn học sinh nhầm lẫn đơn vị đo thời gian, lúng túng việc đổi đơn vị đo thời gian, vận tốc (Ví dụ: Đổi phút giờ, m/giờ km/giờ ngược lại) Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động - Học sinh chưa nắm vững kiến thức dạng toán chuyển động đều, hệ thống công thức cần ghi nhớ - Giáo viên chưa trọng việc hướng dẫn học sinh cách giải theo dạng bài, chưa khắc sâu kiến thức cần nhớ cho em III Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề Biện pháp 1: Cung cấp, hướng dẫn học sinh nắm vững hệ thống kiến thức Ở dạng tốn này, tơi củng cố, khắc sâu kiến thức cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian, sau: - Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian Công thức tính: v = s : t ( v vân tốc, s quãng đường, t thời gian) - Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian Cơng thức tính: s = v x t (s quãng đường, v vân tốc, t thời gian) - Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc Cơng thức tính: t = s : v (t thời gian, s quãng đường, v vân tốc) - Một số ý: Nếu quãng đường s xác định theo mét(m), thời gian t xác định theo giây vận tốc v xác định theo m/giây Nếu quãng đường s xác định theo ki-lô-mét(km), thời gian t xác định theo vận tốc v xác định theo km/giờ Nếu vận tốc v xác định theo km/giờ, thời gian t xác định theo quãng đường s xác định theo ki-lô-mét(km) Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động Nếu vận tốc v xác định theo m/giờ, thời gian t xác định theo quãng đường s xác định theo mét(m) Nếu quãng đường s xác định theo ki-lô-mét(km), vận tốc v xác định theo km/giờ thời gian t xác định theo - Đối với với toán chuyển động ngược chiều, lúc: Muốn tính thời gian động gặp ta lấy quãng đường chia cho tổng vận tốc Công thức: t = s : (v1 + v2) ( t thời gian, s quãng đường, v1 v2 vận tốc động cơ) - Đối với toán chuyển động chiều, khơng lúc: Muốn tính thời gian động gặp ta lấy quãng đường chia hiệu vận tốc Công thức: t = s : (v2 – v1) (v2 > v1) ( t thời gian, s quãng đường, v1 v2 vận tốc động cơ) Biện pháp 2: Hướng dẫn học sinh cách đổi dơn vị đo - Ôn lại cách đổi đơn vị đo thời gian mối quan hệ chúng: ngày = 24 giờ = 60 phút phút = 60 giây Ví dụ: 15 phút = ? Vì = 60 phút nên 15 phút = 15 = = : = 0,25 60 Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động Tương tự: 30 phút = 30 = = : = 0,5 60 45 phút = 45 = = : = 0,75 60 10 phút = 10 = 60 12 phút = 12 = = : = 0,2 60 24 phút = 24 = = : = 0,4 60 30 phút = 0,5 Ví dụ: 24 phút = ? Vì từ cách đổi 24 phút = 0,4 giờ, hướng dẫn học sinh lấy + 0,4 = 1,4 Vậy 24 phút = 1,4 Tương tự: 30 phút = + 0,5 = 1,5 giờ 15 phút = + 0,25 = 1,25 - Đổi từ km/giờ sang km/phút Ví dụ: 180km/giờ = ? km/phút Vì = 60 phút nên ta lấy 180 : 60 = Vậy 180km/giờ = 3km/phút Vậy muốn đổi từ km/giờ sang km/phút ta việc lấy đơn vị phải đổi chia cho 60 - Đổi từ km/phút sang m/phút: Ví dụ: 3km/phút = ? m/phút Vì 1km = 1000m nên ta lấy x1000= 3000 Vậy 3km/phút = 3000m/phút Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động Vậy muốn đổi từ km/phút sang m/phút ta việc lấy đơn vị phải đổi nhân với 1000 Biện pháp 3: Hướng dẫn học sinh giải dạng cụ thể Hoạt động tóm tắt tìm cách giải tốn gắn liền với việc phân tích liệu, điều kiện câu hỏi toán nhằm xác lập mối liên hệ chúng tìm phép tính thích hợp Đây bước quan trọng nhất, định đến hiệu làm học sinh Bởi vì, thơng qua bước này, học sinh nắm mối liên hệ kiện, số liệu mà đề cho với cần tìm để trả lời cho câu hỏi toán Nếu bước học sinh phân tích khơng kĩ càng, khơng khai thác hết kiện đề tốn em hiểu không dẫn đến lệch hướng, làm khơng tốn Hoạt động thường diễn theo trình tự sau: * Phân tích toán: Bước giáo viên cho học sinh đọc kĩ toán, dùng câu hỏi gợi mở để dẫn dắt học sinh trả lời + Bài toán cho biết gì? + Bài tốn u cầu làm gì? + Bài tốn thuộc dạng tốn gì? + Áp dụng cơng thức để tính ? Dạng 1: Bài toán 3: (Sách toán tập 2, VNEN, trang 31) Một ngựa chạy với vận tốc 32km/giờ Tính quãng đường chạy ngựa 15 phút Với dạng hướng dẫn sau: - Đọc kĩ toán Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động - Bài tốn cho biết gì?( Vận tốc 32km/giờ, thời gian 15 phút) - Bài tốn hỏi gì? ( Tính qng đường) - Ta vận dụng cơng thức để tính ? ( s = v x t) - Để giải toán ta cần lưu ý điều ? ( Đổi đơn vị thời gian để đồng với đơn vị đo vận tốc.) Vậy học sinh dễ dàng giải toán Bài giải Đổi 15 phút = 1,25 Quãng đường chạy ngựa : 32 x 1,25 = 48 (km) Đáp số : 48 km * Lưu ý: Đổi đơn vị thời gian để đồng đơn vị đo vận tốc Dạng 2: Bài toán 4: (Sách toán tập 2, VNEN, trang 31) Một chuột túi di chuyển với vận tốc 14 m/giây Tính quãng đường di chuyển chuột túi phút 10 giây Ở toán này, cách hướng dẫn giải toán khác chỗ phải đổi đơn vị thời gian giây để đồng với đơn vị đo vận tốc Bài giải Đổi phút 10 giây = 130 giây Quãng đường di chuyển chuột túi : 14 x 130 = 1820 (m) 10 Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động Đáp số : 1820 m * Lưu ý: Đổi đơn vị thời gian giây để đồng đơn vị đo vận tốc Dạng : Bài toán 3: (Sách toán tập 2, VNEN, trang 35) Một ốc sên bò với vận tốc 15 cm/phút Hỏi ốc sên bò quãng đường 1,2 m thời gian bao lâu? Với dạng hướng dẫn sau: - Đọc kĩ toán - Bài toán cho biết gì?( Vận tốc 15cm/phút, quãng đường 1,2 m) - Bài tốn hỏi gì? ( Tính thời gian) - Ta vận dụng cơng thức để tính ? ( t = s : v) - Để giải toán ta cần lưu ý điều ? ( Đổi đơn vị quãng đường xăng-ti-mét(cm) để đồng với đơn vị đo vận tốc.) Bài giải Đổi 1,2 m = 120 cm Thời gian ốc sên bò : 120 : 15 = (phút) Đáp số : phút * Lưu ý: Đổi đơn vị quãng đường xăng-ti-mét (cm) để đồng đơn vị đo vận tốc Dạng 4: Bài toán : (Sách toán tập 2, VNEN, trang 38) 11 Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động Một xe máy đoạn đường dài 1875m hết phút Tính vận tốc xe máy với đơn vị đo km/giờ Với dạng hướng dẫn sau: - Đọc kĩ toán - Bài toán cho biết gì?( Quãng đường 1875 m, thời gian phút) - Bài tốn hỏi gì? ( Tính vận tốc với đơn vị đo km/giờ) - Ta vận dụng công thức để tính ? ( v = s : t) - Để giải toán ta cần lưu ý điều ? ( Đổi đơn vị quãng đường ki- lô-mét(km) đổi thời gian để đồng với đơn vị đo vận tốc.) Bài giải Đổi 1875 m = 1,875 km phút = 0,05 Vận tốc xe máy : 1,875 : 0,05 = 37,5 (km/giờ) Đáp số : 37,5 km/giờ * Những lưu ý cần nhớ giải dạng toán : Đọc kĩ nắm vững đề Xác định cơng thức tính Lưu ý đổi đơn vị quãng đường ki- lô-mét(km) đổi thời gian để đồng với đơn vị đo vận tốc Dạng 5: Bài toán : (Sách toán tập 2, VNEN, trang 41) 12 Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động Một xe tải từ A đến B với vận tốc 52 m/giờ Xe tải khởi hành lúc 20 phút đến B lúc 10 35 phút Tính độ dài qng đường AB Với tốn tơi hướng dẫn học sinh theo bước sau : Đọc kĩ u cầu đề Phân tích tốn Bài tốn cho ta biết gì? ( Vận tốc 52 km/giờ, thời gian xuất phát 20 phút đến nơi lúc 10 35 phút) Bài toán hỏi gì? (Tính độ dài qng đường.) Ta áp dụng cơng thức để tính? ( s = v x t) Để tính quãng đường ta cần biết yếu tố nào? (vận tốc thời gian) Để tính thời gian xe tải ta cần biết yếu tố nào? (thời gian xuất phát thời gian đến nơi ) Việc tính thời gian thực ? (Lấy thời gian đến trừ thời gian xuất phát) Hướng dẫn trình bày giải Bài giải Thời gian xe tải là: 10 35 phút – 20 phút = 15 phút Đổi 15 phút = 2,25 Quãng đường xe tải là: 52 x 2,25 = 117 (km) Đáp số : 117 km 13 Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động * Lưu ý cần nhớ dạng này: Tính thời gian cách lấy thời gian đến nơi trừ thời gian xuất phát Dạng 6: Bài toán 2: (Sách tốn tập 2, VNEN, trang 119) Một tơ từ tỉnh A lúc đến tỉnh B lúc 11 45 phút Ơ tơ với vận tốc 48 km/giờ nghỉ dọc đường 15 phút Tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B Bài toán hướng dẫn học sinh giải tương tự toán dạng khác nghỉ dọc đường hết 15 phút Vậy tính thời gian tô ta lấy thời gian đến nơi trừ thời gian xuất phát trừ thời gian nghỉ đọc đường Hướng dẫn trình bày giải Bài giải Thời gian ô tô là: 11 45 phút – - 15 phút = 30 phút Đổi 30 phút = 4,5 Quãng đường ô tô từ tỉnh A dến tỉnh B là: 48 x 4,5 = 216 (km) Đáp số : 216 km * Lưu ý cần nhớ: Ở toán tính thời gian cách lấy thời gian đến nơi trừ thời gian xuất phát trừ thời gian nghỉ dọc đường Dạng 7: Bài toán 3: (Sách toán tập 2, VNEN, trang 40) 14 Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động Quãng dường AB dài 276 km Hai ô tô khởi hành lúc, xe từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ, xe từ B đến A với vận tốc 52 km/giờ Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau hai ô tô gặp ? Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung tốn: Đọc kĩ tốn Phân tích tốn Bài tốn cho biết gì? ( hai xe ngược chiều nhau, s = 276 km, v1 = 40 km/giờ, v2 = 52 km/giờ) Bài tốn u cầu tìm ? (Thời gian xe gặp nhau) Xác định dạng toán? ( Đây tốn chuyển động ngược chiều, lúc, tìm thời gian gặp nhau) Để biết hai xe gặp lúc giờ, trước tiên ta cần biết ? (Mỗi hai xe km? (Tức tổng vận tốc hai xe) Việc tính tổng vận tốc thực ? (40 + 52 = 92 km) Như ta có toán : Cả hai xe 92 km Vậy 276 km ? Đây toán tỉ lệ thuận thời gian quãng đường Việc tính thời gian hai xe gặp thực nào? ( 276 : 92 = giờ) Trình bày giải : Bài giải Sau giờ, hai ô tô quãng đường là: 15 Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài tốn chuyển động 40 + 52 = 92 (km) Hoặc Tổng vận tốc hai ô tô : 40 + 52 = 92 (km) Thời gian để hai ô tô gặp : 276 : 92 = (giờ) Đáp số : * Lưu ý cơng thức chung cho tốn : t = s : (v1 + v2) Dạng 8: Bài toán : (Sách toán tập 2, VNEN, trang 43) Một người xe đạp từ B đến C với vận tốc 15 km/giờ, lúc xe máy từ A cách B 48 km với vận tốc 39 km/giờ đuổi theo xe đạp Hỏi từ lúc bắt đầu đi, sau xe máy đuổi kịp xe đạp? Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung tốn: Đọc kĩ tốn Phân tích tốn Bài tốn cho biết gì? ( hai xe chiều nhau, s = 48 km, v1 = 15 km/giờ, v2 = 39 km/giờ) Bài tốn u cầu tìm ? (Thời gian xe gặp nhau) Để biết xe máy đuổi kịp xe đạp lúc giờ, trước tiên ta cần biết ? (Sau xe máy gần xe đạp km? (Tức hiệu vận tốc hai xe) Việc tính hiệu vận tốc thực nào? (39 - 15 = 24 km) Việc tính thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp thực nào? ( 48 : 24 = giờ) 16 Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài tốn chuyển động Trình bày giải : Bài giải Sau giờ, xe máy gần xe đạp là: 39 - 15 = 24 (km) Hoặc hiệu vận tốc hai xe : 39 - 15 = 24 (km Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp : 48 : 24 = (giờ) Đáp số : * Lưu ý cơng thức chung cho tốn : t = s : (v2 – v1), (v2 > v1) Biện pháp 4: Luyện tập, thực hành Sau học sinh nắm công thức, cách giải dạng bài toán chuyển động đều, tiếp tục cho em luyện tập thêm vào buổi học thứ hai Trong trình hướng dẫn học sinh, giáo viên phải kiên trì, dạng tập Với dạng, giáo viên hướng dẫn thật kĩ Sau làm thành thạo cho học sinh áp dụng làm nhiều tập với dạng Việc làm nhắc đi, nhắc lại nhiều lần để em khó khăn nhớ, thành thạo cách giải toán Song song với việc cho em luyện tập thực hành nhiều tơi kết hợp kiểm tra công thức, điều cần ghi nhớ liên quan đến cách giải toán chuyển động thường xuyên vào đầu học để giúp em nhớ mãi, nhớ lâu, thành thạo cách giải tốn Ngồi ra, việc tổ chức “Trò chơi” q trình học tập chiếm vị trí quan trọng việc ôn tập, củng cố, khắc sâu kiến thức cho em 17 Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động Tơi thường tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Ai nhanh, đúng” Em nhanh, có thưởng Ví dụ: - Muốn tính quãng đường ta làm nào? - Muốn tính vận tốc ta làm nào? - Muốn tính thời gian ta làm nào? - Quãng đường, vận tốc, thời gian kí hiệu gì? - Nếu đơn vị quãng đường (km), thời gian (giờ) đơn vị vận tốc gì? - …… Với cách làm vậy, học sinh khó khăn hứng thú học hơn, chăm học hơn, kết học tập cao IV Tính giải pháp Phân dạng toán chuyển động đều, đồng thời phân tích, nhận xét nêu bước nhằm dạy dạng toán cho phù hợp với khả học sinh Nâng cao chất lượng giải toán chuyển động cho học sinh khó khăn lớp V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm So sánh, đối chiếu kết học tập mơn tốn chương Chuyển động lớp 5A, năm học 2017 – 2018 lớp 5B năm học 2018 - 2019 có thay đổi rõ rệt sau: Khảo sát TSHS Học sinh đạt Chuẩn kiến Học sinh chưa đạt Chuẩn thức kĩ kiến thức kĩ 18 Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài tốn chuyển động Năm học 2017- 2018 25 20 25 25 Năm học 2018- 2019 Qua biện pháp nêu giúp em học sinh khó khăn có tiến cách vượt bậc, đưa chất lượng học tập em nâng dần Cụ thể nhiều em khó khăn việc giải tốn có lời văn, kĩ tính tốn chậm, khơng phân biệt dạng tốn giải, khơng giải tốn vận dụng biện pháp em thuộc, ghi nhớ cơng thức tốn, nhận dạng, phân tích thực giải dạng tốn cách thành thạo, hiệu Đưa chất lượng năm học cao so với chất lượng năm học trước Với kinh nghiệm tơi góp phần nâng cao chất lượng dạy học toán nói riêng chất lượng giáo dục nói chung Đồng thời tạo say mê hứng thú cho học sinh học tốn từ học sinh ngày u thích mơn tốn Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận - Để học sinh hiểu, làm tốt tập trước hết giáo viên phải hiểu nắm kiến thức kĩ dạy học, biết hướng khai thác để giúp học sinh phát triển tư duy, sáng tạo dạy học toán - Thật “Vì đàn em thân yêu”, xem em đối tượng mà cần phải có trách nhiệm giúp đỡ Nếu giáo viên nhận thức em khơng gánh nặng giáo viên 19 Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động - Thường xuyên theo dõi ghi nhận tiến em, hạn chế, khó khăn em gặp phải để kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp với cá thể học sinh - Giáo viên phải bình tĩnh, khéo léo, tuyệt đối tránh nơn nóng, xúc phạm em; phải bước dẫn dắt em bầu khơng khí học tập thoải mái, nhẹ nhàng, tạo tâm lý hưng phấn thích học, thích khám phá, tìm tòi em Từ nâng cao dần tri thức (nhưng phải đảm bảo tính vừa sức) với em - Việc phụ đạo học sinh khó khăn đòi hỏi người giáo viên phải có tâm huyết yêu nghề, mến trẻ cần phải kiên trì, liên tục suốt năm học; không nên thấy em tiến lại vội ngưng hay lơ Vì kết thời, chưa bền vững II Kiến nghị Phòng giáo dục cần tổ chức nhiều chuyên đề liên quan đến biện pháp giáo dục học sinh khó khăn để giáo viên học hỏi, rút kinh nghiệm Nhà trường nên bổ sung thêm số sách hay phương pháp dạy học môn học để giáo viên tham khảo, học tập Trên số kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải toán chuyển động Chắc q trình thực nhiều khiếm khuyết mà thân chưa Rất mong học tập thêm bạn đồng nghiệp, Hội đồng ban giám khảo Tôi xin chân thành cảm ơn! Bình Hòa, tháng năm 2019 Người viết 20 Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động Huỳnh Thị Tuyết Nhung Nhận xét hội đồng sáng kiến cấp trường 21 Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động Chủ tịch hội đồng (Kí tên, đóng dấu) Nhận xét hội đồng sáng kiến cấp huyện Chủ tịch hội đồng (Kí tên, đóng dấu) TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Tác giả Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, kĩ Nhà xuất Giáo dục 22 Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động môn học Tiểu học Việt Nam Phương pháp dạy học môn học Tiểu Nhà xuất Giáo dục học Việt Nam Công văn số 5842/BGD ĐT-VP ngày Bộ Giáo dục Đào tạo 01/9/2011 hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Thông tư 22/2016/BGD Bộ Giáo dục Đào tạo Toán sách học sinh Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Toán sách giáo viên Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Quyết định 16/2006 Bộ Giáo dục Đào tạo 23 Người thực hiện: Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Trường TH Trần Quốc Toản ... Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động Năm học 2017- 2018 25 20 25 25 Năm học 2018- 2019 Qua biện pháp nêu giúp em học sinh khó khăn có tiến cách vượt bậc,... học sinh khó khăn lớp giải toán chuyển động đều II Mục đích nghiên cứu - Trang bị cho học sinh vốn kiến thức toán học vững vàng, giúp học sinh khó khăn mơn tốn nhận dạng, phân biệt giải toán chuyển. .. Trần Quốc Toản Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp giải bài toán chuyển động học sinh tiểu học ban hành kèm theo TT30/2014/BGD Công văn số 35/ 2009 giảm thiểu học sinh lưu ban, bỏ học Quyết định
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp 5 giải đúng các bài bài toán cơ bản về chuyển động đều, SKKN Kinh nghiệm giúp học sinh khó khăn lớp 5 giải đúng các bài bài toán cơ bản về chuyển động đều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn