SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp bốn

17 29 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 14:43

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp bốnMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp bốnMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp bốnMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp bốnMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp bốnMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp bốnMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp bốnMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp bốnMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp bốnMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp bốnMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp bốnMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp bốnMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp bốn Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn MỤC LỤC TT I II I II II IV V I II Nội dung Trang Mục lục Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Mục đích nghiên cứu Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận vấn đề Thực trạng vấn đề nghiên cứu Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Xác định thể loại văn miêu tả phân mơn Tập làm văn Hình thành cấu trúc văn 2 3 Quan sát, lựa chọn từ ngữ bộc lộ cảm xúc ………… Tổ chức dạy học Kinh nghiệm cụ thể qua dạng văn miêu tả Tính giải pháp Hiệu SKKN Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị Tài liệu tham khảo 23 24 26 Phần thứ : MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề -1Giáo viên: Đoàn Thị Thanh Thủy- Trường Tiểu học Trần Phú - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn ` Phân môn Tập làm văn Tiểu học học sinh lớp hai, sau em học xong lớp (biết đọc, biết viết) Nội dung, kiến thức thiết kế theo chương trình đồng tâm, mức độ kiến thức, nội dung nâng cao mở rộng em học lên lớp Ở Tiểu học, mơn học có vai trò quan trọng mơn học Nó rèn cho học sinh kĩ nghe, nói, đọc, viết đòi hỏi học sinh phải vận dụng tất giác quan trình học Phân môn Tập làm văn trang bị cho học sinh kiến thức thể loại văn : Kể chuyện, viết thư, miêu tả, đơn từ, làm báo cáo thống kê, trao đổi ý kiến, thuyết trình, tranh luận,…Trong chương trình Tập làm văn lớp bốn, văn miêu tả chiếm nửa thời gian học tập làm văn em; một phân mơn khó tất em học sinh Hiện phương pháp dạy văn miêu tả rập khn máy móc, dựa theo bố cục giáo viên đưa văn mẫu sách tham khảo để học sinh viết học sinh chưa có nhìn nhận riêng giới khách quan Một số em lúng túng diễn đạt sử dụng từ ngữ hình ảnh chưa sát với vật tả Các em viết văn chưa phân biệt cấu trúc phần văn chưa biết viết câu mở đoạn Học sinh lớp bốn kĩ viết văn em hạn chế, em dùng từ, viết câu chưa đúng, chưa biết viết câu văn hoàn chỉnh, chưa biết dùng từ ngữ miêu tả Trong q trình dạy tập làm văn giáo viên chủ quan phần nhận xét đánh giá làm học sinh; số giáo viên lúng túng diễn đạt, chủ yếu thiên bắt lỗi tả Học sinh chưa có sáng tạo viết Chính thế, tơi xin đưa : “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả mơnTập làm văn lớp 4” II Mục đích nghiên cứu Nhằm tăng cường kĩ quan sát, kĩ giao tiếp cho học sinh Nhằm tìm giải pháp hữu hiệu để giúp học sinh nói viết thành câu, viết thành đoạn văn văn miêu tả hay hơn, giàu hình ảnh Học sinh có lòng yêu thiên nhiên yêu quê hương đất nước, góp phần bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ mơi trường sống Phần thứ hai : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Theo chiến lược người mà Đảng nhà nước vạch “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Với mục tiêu phát triển toàn diện cho người, người đời mạnh dạn giao tiếp, biết nói biết viết, biết cảm nhận hay đẹp.Văn miêu tả giúp em mở rộng vốn từ, nhìn nhận giới xung quanh cách đắn hơn, phát triển tư duy, tâm hồn, cảm xúc -2Giáo viên: Đoàn Thị Thanh Thủy- Trường Tiểu học Trần Phú - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn sáng cho em, hình thành nhân cách cho học sinh làm cho em thấy yêu sống, yêu quê hương đất nước tự ý thức cần mang sức lực, trí tuệ góp phần xây dựng đất nước ngày giàu đẹp Học tốt văn miêu tả giúp học sinh cảm nhận hay, đẹp thiên nhên từ có ý thức bảo vệ thiên nhiên Từ đó, em có cách sống cách giao tiếp, ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức Dạy văn miêu tả có hiệu giúp học sinh hiểu miêu tả, biết cách miêu tả vật, cảm nhận đẹp vật cần tả từ viết văn miêu tả giàu hình ảnh, đầy cảm xúc mang tính nhân văn sâu sắc Nó giúp người đọc hình dung vật, việc cách sinh động, cụ thể sống II Thực trạng vấn đề Trong văn miêu tả lại phân gồm phần : Miêu tả đồ vật, miêu tả cối miêu tả vật Mặc dù đối tượng miêu tả quen thuộc, gần gũi với sống đời thường song em lại thiếu vốn ngôn ngữ để diễn tả điều quan sát mà quan sát có vai trò quan trọng Văn miêu tả gắn chặt với tâm hồn, với óc quan sát tinh tế người Chính kết quan sát đem lại cho học sinh cảm nhận vật tượng cần miêu tả Chương trình tập làm văn từ lớp Ba chuyển sang lớp Bốn có nhiều điểm khác hồn toàn : Từ trả lời câu hỏi để viết đoạn văn sang quan sát tìm ý lập dàn viết văn hồn chỉnh nên học sinh lúng túng tự quan sát viết theo cấu trúc em thường dựa vào văn mẫu cách rập khn máy móc Quy trình quan sát mô tả vật theo cảm nhận chưa tự tin Một số em xác định thể loại văn lúng túng, lạc đề, dùng từ ngữ để miêu tả chưa phù hợp với vật cần quan sát, hình ảnh vật chưa sinh động Một số em chưa thể cảm xúc tình cảm Trình độ tiếp thu học sinh không đồng đều, phận không nhỏ học sinh chưa tự giác việc tiếp thu kiến thức dẫn đến chất lượng chưa cao Sự tương tác học tập trò với thầy, trò với trò yếu * Kết khảo sát trước thực đề tài : Có kĩ viết văn tốt, Năm học, Tổng thể loại, bố lớp số học cục cấu trúc chặt chẽ có sinh cảm xúc, giàu hình ảnh, từ ngữ xác,… 2014 - 2015 em 33em (Lớp 4C) 15,2% Đúng bố cục, Chưa có bố từ ngữ cục, dùng xác, chưa sử từ ngữ chưa dụng hình ảnh xác, nghệ thuật lạc đề 23 em 69,6% 15,2% -3Giáo viên: Đoàn Thị Thanh Thủy- Trường Tiểu học Trần Phú - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn 2015- 2016 ( Lớp 4D) 28em em 13,0 % 20 em 71,4 % em 15,6% III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Xác định thể loại văn miêu tả phân môn Tập làm văn Hướng dẫn học sinh xác định thể loại văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp Bốn Muốn trước hết giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh hiểu khái niệm văn miêu tả : “Miêu tả vẽ lại vật ngôn ngữ cho người đọc hình dung vật Bên cạnh viết văn miêu tả cần sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa, … dùng từ ngữ gợi hình, gợi cảm để thể tình cảm người viết.” Vậy giáo viên cần phải làm ? Với học sinh tiểu học phương pháp trực quan phương pháp giúp học sinh dễ nhận Phân tích đoạn văn mẫu để học sinh hiểu khái niệm miêu tả : Ví dụ : Giáo viên đưa hai đoạn văn: Đoạn 1: Con chó có lơng màu vàng, thân to nặng chừng 25 ki-lơgam Nó có bốn chân, đầu bưởi Cái dài Đoạn : Con chó khốc lên áo màu vàng tuyệt đẹp Thân to dài thùng nước Cái đầu to bưởi Cái đuôi dài thướt tha trông duyên dáng Bốn chân thon dài bước nhẹ nhàng mặt đất Yêu cầu học sinh so sánh hai đoạn văn hay đoạn văn Từ cách so sánh hai đoạn văn trên, học sinh hay, biện pháp nghệ thuật tác giả sử dụng đoạn văn Em tìm từ ngữ, hình ảnh thể hay Em thay thình ảnh từ khác mà em thích khơng ? Em thêm từ ngữ, hình ảnh vào đoạn văn để đoạn văn hay Từ cách phân tích giáo viên giúp học sinh hiểu khái niệm văn miêu tả Hình thành cấu trúc văn -4Giáo viên: Đoàn Thị Thanh Thủy- Trường Tiểu học Trần Phú - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn Để học sinh nắm cấu trúc văn giáo viên cần phân tích kĩ cấu trúc văn xuôi tập đọc để sang tập làm văn em tìm điểm chung cấu trúc văn nói chung văn miêu tả nói riêng Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích cấu tạo văn mẫu Từ văn mẫu học sinh nhận cấu trúc văn miêu tả Ví dụ : phân tích đoạn văn ‘‘Cái cối tân’’1, tr.144-145, Yêu cầu học sinh đọc văn, chia đoạn văn (4 đoạn) Nêu nội dung đoạn Yêu cầu học sinh tìm phần mở bài, kết đoạn văn, phần mở bài, kết nói lên điều ? Các phần mở kết giống với cách mở kết học ? Phần thân tả cối theo trình tự ? Sau hướng dẫn học sinh phân tích, thảo luận u cầu học sinh tự rút cấu trúc văn miêu tả đồ vật gồm có ba phần mở bài, thân kết Có thể mở theo kiểu trực tiếp hay gián tiếp.và kết theo kiểu mở rộng không mở rộng Trong phần mở cần thể vật cần tả cho xuất vật cách tự nhiên giàu cảm xúc Trong phần thân bài, trước hết, nên tả bao quát toàn đồ vật tả phận có đặc điểm bật Trong phần kết cần phải bộc lộ tình cảm, cảm xúc người viết Tương tự vậy, giáo viên hướng dẫn học sinh rút cấu trúc văn miêu tả cối, vật Tuy cấu trúc văn miêu tả có ba phần với loại lại có điểm khác rõ ràng riêng biệt, phụ thuộc vào q trình quan sát vật Hướng dẫn học sinh xếp ý lập dàn ý : Khi xếp ý, cần hướng dẫn học sinh : + Sắp xếp theo trình tự thời gian : Cái xảy trước tả trước, xảy sau tả sau + Sắp xếp theo trình tự khơng gian : Tả từ xa đến gần, từ vào trong, từ xuống từ lên trên, tả phận Đây bước em lựa chọn để xây dựng vào dàn ý Một bước thiếu viết văn miêu tả lập dàn ý viết đoạn văn dàn ý lập trình bày văn Dựa kiến thức học phân mơn Chính tả để u cầu học sinh nhắc lại cách trình bày đoạn văn sau đó, giáo viên hướng dẫn em trình bày theo bố cục văn Khi hết đọan cần xuống dòng, lùi vào Để văn hay đoạn phải có câu mở đoạn câu kết -5Giáo viên: Đồn Thị Thanh Thủy- Trường Tiểu học Trần Phú - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn đoạn để chuyển ý vừa giúp em xác định nội dung đoạn văn Câu kết đoạn văn phải có liên kết với câu mở đoạn văn Quan sát, lựa chọn từ ngữ bộc lộ cảm xúc văn miêu tả Muốn học sinh quan sát tốt giáo viên phải làm cho học sinh hiểu quan sát dùng giác quan để tri giác vật lựa chọn từ ngữ, hình ảnh miêu tả …sao cho “vẽ” lại vật ngơn ngữ mà người đọc hình dung vật Điều khơng thể thiếu miêu tả người tả phải thể tình cảm vật cần tả Khi dạy học sinh quan sát, giáo viên cần nhấn mạnh tưởng tượng dù phong phú đến đâu bắt nguồn từ thực tế, gắn với đời sống thực tế, muốn có hiểu biết thực tế cần phải quan sát Những câu văn, văn miêu tả hay, có hồn sinh động câu văn, văn người biết quan sát, có tài quan sát chịu khó quan sát Chỉ cần chịu khó quan sát, thấy nhiều điều sống mà em chưa thấy chưa để ý thấy Mỗi nhà văn muốn viết tác phẩm hay cần phải có quan sát trải nghiệm thực tế nhiều để vẽ lại điều trải qua ngôn ngữ, câu văn hay, sinh động mà đọc, người đọc dường tưởng tượng vật Từ hiểu biết quan sát vậy, giáo viên cần dạy em cách quan sát - Quan sát bên dùng giác quan như: thị giác, thính giác, xúc giác mà cảm nhận phát xem vật có hình dáng, đường nét, màu sắc, ? Phải xác định vị trí người quan sát, trình tự quan sát từ xa đến gần hay từ vào Giáo viên cần hướng cho em làm quen sử dụng tốt từ ngữ có tính chất "cơng cụ" hoạt động quan sát hình vẽ, dáng điệu gắn với việc quan sát lựa chọn từ ngữ để miêu tả Muốn miêu tả đúng, hay phải giàu từ ngữ Dù cho vật cần miêu tả có trước mắt để viết miêu tả khơng phải dễ Viết văn miêu tả giống người họa sĩ vẽ tranh Dù mẫu vật trước mặt để miêu tả hết hồn, thần mẫu vật việc dễ dàng Phải miêu tả để toát hết linh hồn sắc thái riêng vật mà đọc, người đọc cảm nhận điều Và q trình quan sát, lựa chọn từ ngữ thể thiếu cảm xúc người tả, có u vật ta quan sát nét đặc sắc vật, thấy khác biệt vật vật khác; vật loại Nếu văn khơng có tình cảm dù có miêu tả phong phú mẻ đến đâu văn khơng thể gây xúc động lòng người đọc Giáo viên phải ý, nhắc nhở em xen lẫn tình cảm, cảm xúc vào câu văn Làm để học sinh viết mà quan sát ? Để làm điều này, giáo viên cần cung cấp cho học sinh vốn từ ngữ -6Giáo viên: Đoàn Thị Thanh Thủy- Trường Tiểu học Trần Phú - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn gợi hình ảnh, phong phú đa dạng Việc cung cấp vốn từ không làm Tập làm văn mà rèn luyện chủ yếu tiết Luyện từ câu Muốn vậy, giáo viên xây dựng hệ thống câu hỏi để học sinh quan sát Ví dụ : Quan sát Sầu riêng : Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát + Quan sát bên ngồi : Nhìn từ xa ? Lại gần, cao nào? Thân to ? Vỏ em sờ vào cảm giác ? … + Quan sát bên quan sát có so sánh, suy nghĩ cảm xúc + Quan sát bên : Bổ sầu riêng em thấy cơm ? Ăn vào em có cảm giác ? Ngửi thấy hương thơm giống mùi thơm loại hoa hay vật quen thuộc ? Em so sánh vị ngọt, mùi thơm với vật khác mà em biết…Tình cảm em sầu riêng ? + Quan sát phải gắn liền với so sánh tưởng tượng : Giáo viên mô tả hay hay cảnh vât yêu cầu học sinh nhắm mắt lại hình dung cảnh vật theo mơ tả giáo Khi hướng dẫn học sinh quan sát, giáo viên cần hướng dẫn học sinh phát nét giống vật tượng Hay nói cách khác, quan sát, học sinh phải hình dung đầu xem hình ảnh vừa quan sát giống với hình ảnh mà người biết Ví dụ : Khi hướng dẫn học sinh quan sát bàng, tơi đặt hệ thống câu hỏi giúp học sinh liên tưởng so sánh : Khi nhìn từ xa trơng ? Cây cao chừng ? Dáng ? Rễ mặt đất trông ? Nhìn rễ em có liên tưởng đến hình ảnh ? Màu sắc có thay đổi theo mùa không ? Thân thay đổi ? Với hệ thống câu hỏi trên, học sinh khơng viết điều quan sát mà viết câu văn giàu hình ảnh Ngồi ra, tơi đọc cho học sinh nghe đoạn văn, đoạn thơ có nhiều hình ảnh so sánh liên tưởng hay để học sinh tham khảo Từ đoạn văn tham khảo, tơi u cầu học sinh hình ảnh hay bài, biện pháp nhân hóa, so sánh mà tác giả tưởng tượng Những câu văn bọc lộ tình cảm tác giả Để thể cảm xúc người viết thường dùng từ ngữ ? Em nói lên tình cảm tác giả ngắm sầu riêng -7Giáo viên: Đoàn Thị Thanh Thủy- Trường Tiểu học Trần Phú - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn Ví dụ : Đứng ngắm sầu riêng mà tơi nghĩ dáng kì lạ này…1, tr.34-35, Xây dựng hệ thống câu hỏi để học sinh bộc lộ tình cảm quan sát vật Ví dụ : Khi quan sát cặp, giáo viên nêu câu hỏi: “Cặp có ích em ? Em cặp gắn kết ? (Coi cặp bạn thân) Em cặp ? Muốn viết câu văn miêu tả hay, giáo viên cần trọng cách dùng từ sửa lỗi ngữ pháp cách diễn đạt cho em Giáo viên tổ chức cho em đánh giá đoạn văn mẫu, hay đoạn văn mẫu sau tổ chức đánh giá đoạn văn bạn Tổ chức dạy học - Thông thường bao mơn học khác hình thức dạy học phổ biến tổ chức lớp Nhưng sau năm nghiên cứu giảng dạy đổi phương pháp dạy : Tìm hiểu vốn từ ngữ học sinh Phân tích đoạn văn mẫu Tổ chức thi tìm từ miêu tả, lựa chọn từ ngữ miêu tả : Tổ chức trò chơi thi tìm từ miêu tả Ví dụ : Tìm từ tả hình ảnh trái sầu riêng , tìm từ tả lơng mèo,… Tổ chức lớp giáo viên sử dụng linh hoạt phương pháp dạy học dạy học cá nhân, nhóm nhỏ Giáo viên trình chiếu đoạn văn mẫu lên phát cho học sinh văn hay yêu cầu học sinh thực theo nhóm hay đoạn văn, sau giáo viên tổ chức học sinh viết đoạn văn hướng dẫn em đánh giá với Vận dụng phương pháp dạy học theo mơ hình trường học (hình thức Vnen) Với hình thức giúp em hỗ trợ giúp đỡ học tập không để học sinh yếu bên lề lớp học Học sinh giao tiếp nhiều Tổ chức quan sát sân trường (hoạt động trải nghiệm) Để tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo viên cần chọn đối tượng quan sát, xây dựng hệ thống câu hỏi hướng dẫn quan sát Giáo viên phải nắm vững đặc điểm kiến thức học sinh để phân chia nhóm cho phù hợp cho số học sinh nhóm quan sát hỗ trợ, giúp đỡ quan sát trả lời câu hỏi sau cử nhóm trưởng tới nhóm kiểm tra q trình quan sát.Để học sinh giàu cảm xúc, giàu hình ảnh tơi tổ chức cho học sinh tham quan cảnh vật : Như ngắm sân trường, ngắm cảnh hoa ngày Tết, thăm khu di tích lịch sử,… -8Giáo viên: Đoàn Thị Thanh Thủy- Trường Tiểu học Trần Phú - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn Mỗi Tết đến, trước cổng trường bán nhiều cảnh, tổ chức cho em ngắm cảnh yêu cầu em mô tả lại số dáng loại, trình bày cảm xúc loại Sau ngắm hoa em thấy nét đẹp riêng, tài hoa của nghệ nhân Kinh nghiệm cụ thể qua dạng văn miêu tả 5.1 Tả đồ vật Xác định đồ vật cần tả : Yêu cầu học sinh phải xác định đề yêu cầu tả Trọng tâm đề bài, lựa chọn đồ vật cần tả cho phù hợp với đề gần gũi em trọng sống Quan sát đồ vật Để học sinh miêu tả đồ vật, giáo viên cần hướng dẫn học sinh quan sát đồ vật, định hướng cho học sinh quan sát Giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị đồ vật đưa để quan sát Sau quan sát giáo viên yêu cầu học sinh mơ tả lại quan sát nói rõ quan sát giác quan ? Ví dụ mắt, sờ vào cảm thấy nào, nghe âm ? Ví dụ : Hướng dẫn học sinh quan sát đồ chơi gấu Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát bao quát chất liệu làm gấu, hình dáng gấu, màu sắc nó, phận gấu, …Con gấu thường làm ? Sờ vào em có cảm giác ? Tình cảm em gấu Cần thiết học sinh sau quan sát phải mơ tả lại vật trước bạn bè trước lớp để em mạnh dạn giao tiếp sau bạn bè thầy giáo chỉnh sửa để em có kinh nghiệm cho lần quan sát sau Khi phân tích cấu tạo “Cái trống trường”1, tr.145-146, để tìm bố cục hướng dẫn học sinh nhận hay văn, giáo viên cần cho học sinh quan sát kĩ trống trường yêu cầu học sinh mô tả trống theo quan sát đối chiếu với văn mẫu Hướng dẫn quan sát vật : Giao cho nhóm quan sát vật khác nhau, sau quan sát, nhóm mơ tả vật quan sát đặc điểm chung riêng vật cho người nghe, người đọc cho họ hình dung rõ vật Các em cần phải quan sát mô tả vật khác làm rõ đặc điểm riêng đồ vật loại -9Giáo viên: Đoàn Thị Thanh Thủy- Trường Tiểu học Trần Phú - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân mơn Tập làm văn lớp bốn Liên hệ tình cảm cách giữ gìn người tả với đồ vật Mỗi đồ vật có gắn bó định với tác giả Khi viết học sinh cần làm rõ tình cảm mình, gắn bó thân thiết người viết ý thức giữ gìn đồ vật Miêu tả đồ vật dạng văn văn miêu tả lớp bốn nên học sinh chưa nắm cấu trúc dàn văn miêu tả, giáo viên rập khuôn đưa dàn ba phần mà phải phân tích cấu trúc văn để rút dàn ý chung gồm ba phần 5.2 Tả cối Để có văn miêu tả cối phong phú nội dung, sáng tạo hình ảnh học sinh phải biết đặt mối quan hệ khác loài khác loài Tả phải gắn với thiên nhiên với tác động người, chim chóc, ong bướm Trong q trình miêu tả người tả phải làm rõ đặc điểm hình dáng, thời kì phát triển cây, phân biệt với khác loài với lồi khác điểm riêng biệt văn miêu tả cối Chính nên đòi hỏi người miêu tả phải nhạy cảm, biết linh hoạt phối hợp từ ngữ lột tả đặc điểm với tượng xung quanh, thay đổi theo mùa, theo thời kì phát triển giúp người đọc dù khơng nhìn thấy biết Khi miêu tả giáo viên cần lưu ý học sinh chọn tả điểm bật so sánh phận với vật tượng quen thuộc Ví dụ : Nhìn từ xa bàng ô xanh khổng lồ mát rượi Cành mơn man đùa vui gió vẫy chào chúng em Để học sinh có văn tả cối hay giáo viên phải giúp học sinh có vốn từ ngữ định Đây yếu tố cần thiết dạy văn lớp bốn Muốn vậy, người giáo viên cần hướng dẫn học sinh phân tích đoạn văn mẫu sách sách qua tiết luyện Tiếng Việt Qua đoạn văn mẫu sách giáo khoa giáo viên yêu cầu học sinh đọc kĩ đoạn văn cách miêu tả, hình ảnh hay bài, biện pháp tu từ mà tác giả dùng, cách miêu tả tác giả hình ảnh em thích Ví dụ : Khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu đoạn “Lá bàng” 2, tr.41, đề sách yêu cầu nêu đáng ý với tơi, tơi u cầu học sinh đọc kĩ nêu từ ngữ, hình ảnh hay có bài, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật ? Học sinh thi đua nêu từ hay : bàng lửa xanh, bàng đỏ đồng Đặc biệt tác giả tả thay đổi bàng theo mùa Sau tìm hiểu xong đoạn văn, cho học sinh trải nghiệm cách đối chiếu hình ảnh đoạn văn với vật thật có sân trường xem tác giả tả có giống với vật thật khơng - 10 Giáo viên: Đồn Thị Thanh Thủy- Trường Tiểu học Trần Phú - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn Khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu đoạn “Cây sồi” Lép Tôn 2, tr.42, yêu cầu học sinh nêu hình ảnh hay tác giả miêu tả “Những cánh tay to xù xì khơng cân đối, với ngón tay quều qo xòe rộng, quái vật già nua cau có khinh khỉnh đứng đám bạch dương tươi cười Cây sồi già thay đổi hẳn … Đang say sưa ngây ngất nắng chiều khơng thấy ngón tay co quắp vết sẹo ngờ vực buồn rầu trước kia.” Tuy nhiên để văn giàu tính chân thực sinh động giáo viên không quên hướng dẫn em miêu tả cần khéo léo kết hợp vận dụng linh hoạt biện pháp nghệ thuật so sánh nhân hóa Đối với học sinh khiếu việc khơng khó song với học sinh trung bình giáo viên cần giúp em qua hệ thơng câu hỏi gợi mở để học sinh tự tin viết Với học sinh tiểu học nhiều em chưa có ý cao chọn tả giáo viên cần làm rõ cách thức trình tự miêu tả sau : Quan sát kĩ chọn tả xem gì, thời kì ? Xung quanh có vật gì, cảnh vật để làm tơn lên vể đẹp - Ghi quan sát vào nháp - Sắp xếp điều quan sát theo trình tự hợp lí Ngồi dàn ý chi tiết tiết học văn trước viết giáo viên để tâm đến việc sửa chữa bố cục, cách dùng từ, đặt câu, dựng đoạn, cách miêu tả học sinh Bài viết chưa đạt giáo viên tiếp tục gợi mở cho học sinh quan sát sân trường chụp tranh ảnh đặt câu hỏi để học sinh tìm ý quan sát Đối với học sinh khiếu giáo viên động viên em viết mở gián tiếp kết mở rộng để văn tự nhiên hơn, hấp dẫn người đọc Đặc biệt ý sử dụng nghệ thuật so sánh nhân hóa cho văn sinh động, giàu tính chân thực Ví dụ : Kiểu tả cối : “Tả có bóng mát” (cây phượng) - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát phượng sân trường - Thảo luận theo nhóm, nêu lên kết quan sát (tổ chức theo phương pháp Vnen) +Tả bao quát cây: hình dáng, cao hay thấp, màu sắc +Tả cụ thể : thân cây, cây, hoa quả, vỏ xù xì, rễ ngoằn ngoèo mặt đất - 11 Giáo viên: Đoàn Thị Thanh Thủy- Trường Tiểu học Trần Phú - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn +Chim chóc, ong bướm vật xung quanh +Nêu ích lợi phượng Có thể hướng dẫn chọn từ hay văn mẫu để ứng dụng vào viết mình, ví dụ dùng từ “hốc bướu cổ quái từ sồi để tả thân phượng Hoặc lấy hình ảnh hoa gạo xoay gió để tả rơi bàng Hướng dẫn học sinh dùng biện pháp nhân hóa để tả : Ví dụ tả bàng rơi em tả : “Có lưu luyến thân mẹ rơi xuống xoay xoay gió ơm lấy gốc mẹ, có ham chơi vội theo gió đến nơi cỏ xanh xa xa.” Sau tả xong yêu cầu học sinh đối chiếu làm với “Hoa học trò” tác giả Xn Diệu 2, tr.43-44, Hay học sinh học tập đọc “ Sầu riêng” tác giả Mai Văn Tạo 2, tr.34-35, yêu cầu học sinh nhớ xem sầu riêng sầu riêng tác giả tả có giống với trồng vườn nhà em thấy không Nêu biện pháp nghệ thuật tác giả sử dụng - Đến tiết trả viết, cho học sinh tự phát biểu ý kiến sửa sai câu, từ, ý diễn đạt Qua việc đọc hay, em nêu lên chỗ hay cần học hỏi bạn, ý thiếu sót bạn bổ sung hồn thiện lớp Từ đó, em có vốn từ để vận dụng vào viết phong phú Giáo viên tổ chức cho học sinh quan sát sân trường (hoạt động trải nghiệm) Giáo viên xây dựng hệ thống câu hỏi để học sinh quan sát điền vào Khi quan sát em thấy : a Thân ? b Gốc to vỏ nào, em sờ vào cảm giác ? c Cành lá, tán em thấy có đặc điểm bật Hãy vẽ lại hình ảnh em quan sát ngơn ngữ lồng cảm xúc người viết Sau quan sát, giáo viên tổ chức cho học sinh trao đổi với nhóm mình, nhóm bạn kết quan sát thi tìm từ ngữ diễn tả kết quan sát để lớp chon từ ngữ hay, hình ảnh độc đáo 5.3 Tả vật Các vật ni gia đình gần gũi với học sinh nhiên việc miêu tả vật đề văn miêu tả phải rõ phần : tả hình dáng bên ngồi vật, hai tả hoạt động thói quen vật Trong phần việc tả ngoại hình học sinh thường làm tốt phần tả - 12 Giáo viên: Đoàn Thị Thanh Thủy- Trường Tiểu học Trần Phú - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn hoạt động Khi tả hình dạng học sinh lưu ý chọn tả nét tiêu biểu đầu, mình, mắt, … xem phận có màu sắc giống xung quanh gần gũi với em Ví dụ : Đơi mắt méo sáng bi ve ánh sáng mặt trời Hoặc tả gà em so sánh mào gà hoa “Gắn đầu gà trống mào lắc lư đỏ chót hệt bơng hoa mào gà vậy” Đuôi công cong lên lượn xuống uốn lượn cầu vồng đủ sắc màu Khi tả hoạt động vật em phải biết phối hợp với nghệ thuật nhân hóa để thấy tính cách đáng yêu vật Ví dụ : Chú mèo mướp khôn thật, chả biết lũ chuột hay đến bồ thóc tìm ăn nên ta ngồi thu lại nghe ngóng, bọn chuột thấy im lặng bò ta dở chiêu “tóm gọn” chuột xấu số làm gọn móng vuốt  2, tr.13-14, Để văn tả vật giàu tình cảm người tả ý đến chi tiết chăm sóc vật, thưởng cho chúng chúng lập “thành tích”, đơi đề cao vai trò chúng sống … Cái khó văn miêu tả vật em phải đặt hoạt động vật suy đoán người cách nhân hóa vật lên cho có tính cách người mà hình ảnh lại ngộ nghĩnh Ví dụ : “Chú gà trống hay tán tỉnh láo khoét, ta mời bọn gà mái bờ tre để đãi giun bắt giun ta lấy mỏ kẹp đất kêu tục tục mời bọn gà mái tới xơi bọn vừa xô tới nuốt chửng giun vào bụng” (Quê Nội – tác giả Võ Quảng) Để học sinh viết đoạn văn giàu hình ảnh giáo viên cần nêu số tình cụ thể để học sinh có điểm tựa viết Với thể loại văn này, tơi dùng máy chiếu để trình chiếu hình ảnh hoạt động vật để học sinh quan sát Sau quan sát yêu cầu học sinh mô tả lại lời viết lại giấy Tổ chức cho em trao đổi, thảo luận theo nhóm (theo mơ hình Vnen) IV Tính giải pháp - Đổi phương pháp dạy học : + Là kết hợp phương pháp truyền thống phương pháp Vnen + Thực dạy học trải nghiệm : Quan sát thực tế vật thật - 13 Giáo viên: Đoàn Thị Thanh Thủy- Trường Tiểu học Trần Phú - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn + Sử dụng công nghệ thông tin dạy học : Dùng đèn chiếu để trình chiếu hình ảnh, vi deo vật học sinh cần quan sát + Hướng dẫn học sinh tưởng tượng vật qua lời mô tả người khác + Đưa số kinh nghiệm phân tích đoạn văn hay, văn hay, mơ tả vật để học sinh hình dung, tưởng tượng giúp em tăng cường vốn từ ngữ V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Sau bốn năm nghiên cứu thân thu kết môn Tiếng Việt nói chung chất lượng viết văn học sinh nâng lên rõ rệt Hầu hết em dùng từ xác, cấu trúc chặt chẽ, diễn đạt trơi chảy, dạng Học sinh chủ động tiết học phân môn Tập làm văn Các em diễn đạt rõ ràng ý muốn nói; khơng lệ thuộc vào văn mẫu Kỹ làm văn nâng cao, từ viết em có ý thức bảo vệ thiên nhiên,bảo vệ mơi trường, yêu quý động vật * Kết khảo nghiệm sau thực đề tài khảo sát qua năm: Năm học, Lớp 2016 -2017 (Lớp 4B) 2017- 2018 (Lớp 4A) Tổng số học sinh 30 em 33em Có kĩ viết văn tốt, thể loại, bố cục cấu trúc chặt chẽ có cảm xúc, giàu hình ảnh,từ ngữ xác,… 10em 33,3% Đúng bố cục, từ Chưa có bố ngữ cục, dùng từ xác, chưa ngữ chưa sử dụng xác, lạc hình ảnh đề nghệ thuật 20 em 66,7% 11 em 22 33,3% 66,7% Phần thứ ba : KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận Tập làm văn môn học thực hành, sản phẩm tổng hợp phân môn Tiếng Việt Qua luyện tập, thực hành học sinh rèn luyện kỹ thực hành tập làm văn, viết đoạn, mạch lạc, diễn đạt ý hay ngày nâng cao Vì thế, thân giáo viên phải đầu tư cho dạy Tiếng Việt nói chung phân mơn Tập làm văn nói riêng, để em có điều kiện tham gia vào hoạt động học tập đặn, có hứng thú vào học tiết Tập làm văn - 14 Giáo viên: Đoàn Thị Thanh Thủy- Trường Tiểu học Trần Phú - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn Trong học giáo viên phải uốn nắn, hướng dẫn em nhận xét, chuẩn bị ứng phó với tình sư phạm Giờ tập làm văn đảm bảo theo hướng đổi phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, em học tập tích cực, chủ động sáng tạo suy nghĩ độc lập, tự nhiên, khơng gò bó, rập khn máy móc Có chất lượng học tập Tập làm văn học sinh nâng cao công việc giảng dạy người giáo viên đạt hiệu Tập làm văn phân môn quan trọng trình dạy học giáo viên cần giúp đỡ, định hướng cho học sinh viết văn cho đảm bảo em cảm nhận hay, đẹp từ sống II Kiến nghị Để sáng kiến – kinh nghiệm sử dụng đạt hiệu quả, kiến nghị với nhà trường cấp xây dựng khuôn viên trường rộng đẹp với đầy đủ xanh bóng mát Nhà trường phụ huynh tạo điều kiện sắm cho khối lớp đèn chiếu ti vi để em có điều kiện quan sát vật hình thuận lợi Ban huy Liên đội địa phương tạo điều kiện cho em tham quan trải nghiệm nhiều Buôn Trấp, ngày 20 tháng năm 2019 Người viết Đoàn Thị Thanh Thủy NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN - 15 Giáo viên: Đoàn Thị Thanh Thủy- Trường Tiểu học Trần Phú - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN - 16 Giáo viên: Đoàn Thị Thanh Thủy- Trường Tiểu học Trần Phú - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn TÀI LIỆU THAM KHẢO TT Tên tài liệu Tác giả Sách Tiếng Việt (tập 1) Nhà xuất Giáo dục Sách Tiếng Việt (tập 2) Nhà xuất Giáo dục TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách Tiếng Việt (tập + Tâp 2) Nhà xuất Giáo dục Văn miêu tả nhà trường phổ thông - Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Phạm Minh Diệu Bài tập nâng cao Từ Câu lớp - Nhà xuất Đại học sư phạm Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy môn học lớp Nhà xuất Giáo dục Tập làm văn - Đặng Mạnh Thường - 17 Giáo viên: Đoàn Thị Thanh Thủy- Trường Tiểu học Trần Phú - .. .Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn ` Phân môn Tập làm văn Tiểu học học sinh lớp hai, sau em học xong lớp (biết đọc, biết viết)... Phú - Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn Trong học giáo viên phải uốn nắn, hướng dẫn em nhận xét, chuẩn bị ứng phó với tình sư phạm Giờ tập làm văn. .. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả phân môn Tập làm văn lớp bốn Để học sinh nắm cấu trúc văn giáo viên cần phân tích kĩ cấu trúc văn xuôi tập đọc để sang tập làm văn em tìm điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp bốn, SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp bốn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn