SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động Đội

22 50 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 14:39

Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động ĐộiMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động ĐộiMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động ĐộiMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động ĐộiMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động ĐộiMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động ĐộiMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động ĐộiMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động ĐộiMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động ĐộiMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động ĐộiMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động ĐộiMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động ĐộiMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động ĐộiMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động ĐộiMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động ĐộiMột số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động Đội Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội UBND HUYỆN KRƠNG ANA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tên đề tài: “Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội” Lĩnh vực: Hoạt động lên lớp Họ tên tác giả: Phạm Lê Thùy Duyên Đơn vị:Trường TH Tình Thương Dray Sáp, ngày 25 tháng 04 năm 2019 Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội MỤC LỤC Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề II Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu: ………………………………………….…3 Phần thứ hai: Giải vấn đề I Cơ sở lý luận vấn đề II Thực trạng vấn đề III Các giải pháp tiến hành giải vấn đề Tham mưu, lập kế hoạch, tập huấn cho anh chị phụ trách, ban chấp hành liên, chi Đội Lựa chọn trò chơi phù hợp với đối tượng học sinh Chia nhóm trò chơi, giới thiệu số trò chơi dân gian Dựa vào cách chơi truyền thống thay đổi, làm trò chơi 13 5.Sử dụng công nghệ thông tin, đa phương tiện vào trò chơi dân gian 17 Lồng ghép trò chơi dân gian thơng qua hoạt động lên lớp, hoạt động Đội nhà trường .17 IV.Tính giải pháp 17 V Hiệu SKKN 18 Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 19 I Kết luận 19 II Kiến nghị .20 Tài liệu tham khảo 21 Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề: Kho tàng trò chơi dân gian Việt Nam vơ phong phú đa dạng, khơng phải trò chơi dân gian phù hợp với em học sinh tiểu học, việc lựa chọn trò chơi dân gian cho em học sinh tiểu học, đưa biện pháp để tổ chức trò chơi dân gian phát huy hiệu việc không đơn giản Vì vậy, cần lựa chọn trò chơi đưa cách tổ chức trò chơi việc làm cần thiết Trò chơi phải có luật chơi cách chơi phải đơn giản, dễ chơi dễ nhớ Đối với em thiếu nhi, trò chơi dân gian yếu tố hình thành nên sắc văn hố dân tộc, nguồn sữa ni dưỡng giới tinh thần, nhịp cầu nối tâm thức em với học sống xã hội có sức hấp dẫn, lơi mạnh mẽ em Tổ chức cho em chơi trò chơi dân gian phương tiện giúp em phát triển tình cảm, đạo đức, tình đồn kết, mở rộng nhận thức, tình u thiên nhiên, yêu quê hương đất nước, qua góp phần giáo dục em truyền thống văn hoá cộng đồng dân tộc Việt Nam Tuy nhiên thực tế trường tiểu học, trò chơi dân gian chưa mang lại hiệu cao, nguyên nhân học sinh phân chia nhiều độ tuổi khác nhau, độ tuổi lại có mức độ nhận thức khả ý có chủ định khác Việc lựa chọn nhóm trò chơi phù hợp với độ tuổi, đối tượng chưa coi trọng Đặc biệt, trường tiểu học Tình Thương có 99% em học sinh dân tộc thiểu số, trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn, vốn tiếng việt em hạn chế, đặc biệt em học sinh lớp chưa thành thạo tiếng việt, gặp nhiều khó khăn truyền tải nội dung, cách chơi, luật chơi, hết đối tượng học sinh hoàn toàn khác biệt với trường tiểu học khác địa bàn, khiến việc chọn nhóm trò chơi phù hợp với em học sinh lại khó khăn Với vai trò giáo viên Tổng phụ trách Đội, ngày tiếp xúc với em, tơi ln tìm hiểu nhu cầu chơi em học sinh qua tiết sinh hoạt ngoại khóa tơi bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu để lựa chọn trò chơi dân gian cho em tham gia chơi cho phù hợp, để giúp em phát triển toàn diện, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, rèn luyện sức khỏe, khéo léo phát huy tính nhạy cảm, tư tồn diện qua trò chơi dân gian, tơi chọn đề tài: "Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội” II Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu: Nghiên cứu số biện pháp tổ chức trò chơi hoạt động Đội nhằm phát triển nhân cách, đạo đức lối sống cho em tham gia hoạt động vui chơi hoạt động đội Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội Tạo sân chơi lành mạnh cho em, tránh tệ nạn xã hội trường học Thu hút đông đảo em học sinh tham gia hoạt động tập thể hướng đến mục tiêu “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà ngành giáo dục phát động Qua giúp em thiếu nhi phát triển toàn diện kĩ sống, kĩ giao tiếp Ngồi trò chơi dân gian giáo dục em tính nhanh nhẹn, phát triển khả tư sáng tạo trò chơi dân gian giúp em có đồn kết, gần gũi với thầy cô bạn bè Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề: Trò chơi dân gian loại hình nghệ thuật chứa đựng văn hố dân tộc độc đáo người Việt Nam Là di sản vốn quý dân tộc, kết thành từ q trình lao động sinh hoạt cha ơng ta thời xưa để lại Đặc biệt trẻ em, trò chơi dân gian coi thuốc bổ não, nómang lại cho trẻ thơ nhiều điều thú vị bổ ích Hướng đến mục tiêu: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đưa trò chơi dân gian vào nhà trường điều cần thiết, khơng góp phần rèn luyện sức khỏe, rèn luyện kĩ ứng xử, kĩ giao tiếp, kĩ làm việc mà kích thích học sinh học tập tốt, sau học tập căng thẳng, mệt nhọc cần động não trò chơi dân gian “Thuốc bổ”, ăn tinh thần, bổ ích, sảng khối em giảm bớt căng thẳng, có tinh thần học tập thoải mái cởi mở, học sinh thân thiện trò chơi dí dỏm, hài hước thể tương tác chơi Trò chơi dân gian gắn liền với mơi trường sống Nó thường đơn giản, dễ chơi, vật dụng dễ tìm, khơng tốn tiền, dễ tổ chức khơng gian hẹp như: Góc sân trường học, lớp, phong học đa chức năng… Tất trò chơi mục đích rèn luyện sức khỏe, trí thơng minh, nhanh tay, tinh mắt có sáng tạo khéo léo để học sinh phát triển tồn diện mặt Trò chơi dân gian trò chơi có tính giáo dục cao tất em học sinh nói chung Trò chơi dân gian giúp em thiếu nhi cảm thấy vui vẻ sáng khối ngồi học Thơng qua trò chơi dân gian mà em tham gia sinh hoạt vui chơi, trò chơi dân gian giáo dục cho em học sinh niềm tự hào truyền thống, tự hào sắc dân tộc Việt Nam Việc tham gia trò chơi giúp em phát triển thêm kĩ sống, kĩ giao tiếp phát triển toàn diện khả tăng cường môn học: tiếng việt toán , khả phát triển tư duy, sáng tạo…Tạo cho học sinh húng thú vào Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội buổi học để có được: “Mỗi ngày đến người ngày vui” ngồi thơng qua việc tham gia trò chơi giáo viên có mối quan hệ chặt chẽ tổng phụ trách Đội, có thêm nhiều kĩ tổ chức hoạt động vui chơi cho em tham gia sinh hoạt tập thể hoạt động đội, giúp cha mẹ học sinh có nhìn tích cực n tâm thấy em có mơi trường giáo dục lành mạnh II Thực trạng vấn đề: Trường tiểu học Tình Thương đóng địa bàn xã Dray Sáp, học sinh thuộc buôn: Buôn Tuôr, buôn Tuôr B buôn KaLa Là trường thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn huyện Krơng Ana Năm học trường có 99% em học sinh dân tộc thiếu số Hằng năm, hoạt động Đội nhà trường quan tâm, lực lượng niên nhà trường nhanh nhẹn nên việc tổ chức sinh hoạt trò chơi dân gian hoạt động khác gặp nhiều thuận lợi, cơng tác tổ chức trò chơi dân gian từ mà trở nên có hiệu so với năm học trước Các em học sinh độ tuổi từ đến 10 tuổi, độ tuổi ham thích vui nhộn, thích khám phá điều lạ trò chơi dân gian hội cho em khám phá lạ ngày mà em ao ước, tham gia trò chơi khơng phát triển thể chất, tính nhanh nhẹn, sáng tạo mà hội để em đoàn kết, gần gũi với nhau, đồng thời tăng cường mơn tiếng Việt mơn học khác cho Bên cạnh thuận lợi, qua trình tổ chức trò chơi dân gian cho em gặp nhiều trở ngại, em học sinh người dân tộc thiếu số nên kĩ giao tiếp chưa tự tin, em rụt rè, nhút nhát Một số nhóm em chưa thục động tác chơi, phụ thuộc nhiều vào phong tục tập quán địa phương, cách đạo nhóm trưởng chưa cụ thể, dứt khoát, em chưa biết phối hợp để chơi Tổng phụ trách Đội anh chị phụ trách lớp chưa tập huấn nội dung nên chưa có nhiều kinh nghiệm kĩ để tổ chức sinh hoạt trò chơi dân gian Tổng phụ trách Đội, giáo viên nhiệm (anh) chị phụ trách chưa có nhiều vốn tiếng dân tộc nên đơi lúc gặp nhiều khó khăn giao tiếp với em học sinh học sinh lớp em chưa nói thơng thạo tiếng Việt dẫn đến học sinh không hiểu, hiểu chậm truyền tải nội dung trò chơi Anh chị phụ trách lớp chưa hiểu hết vai trò ý nghĩa trò chơi, nhiều xem nhẹ việc tổ chức tham gia sinh hoạt với em Nhằm giúp cho việc nghiên cứu đề tài mang tính khả thi, trước thực đề tài, từ đầu năm học 2016-2017 tiến hành khảo sát toàn học sinh trường với câu hỏi như: Em khoanh tròn vào câu trả lời mà em lựa chọn: Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội Câu 1: Em có thích trò chơi dân gian khơng? A u thích B Bình thường C Khơng u thích Câu 2: Em có thường xun chơi trò chơi dân gian hay ko ? A Thường xuyên B Thỉnh thoảng C Khơng chơi Câu 3: Em có tự tin hiểu truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam khơng? A Tự tin B Bình thường C Không tự tin Sau khảo sát thu kết sau: Câu hỏi Câu Câu Câu Kết B (%) 50 % 65 % 45 % A (%) 35 % 20 % 25 % C (%) 15 % 15 % 30% III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề: Kho tàng trò chơi dân gian Việt Nam phong phú đa dạng Vì vậy, việc lựa chọn đưa trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi, với đối tượng em việc làm khơng đơn giản chút Vì thế, trước tổ chức trò chơi dân gian cho em cấp liên đội thường cân nhắc kĩ lưỡng để lựa chọn đưa trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi em, có nghĩa trò chơi dân gian phải dễ chơi, vật dụng dễ làm, dễ kiếm trò chơi phải phù hợp với khơng gian đễ tổ chức chơi Qua trò chơi, phải giáo dục cho em mặt tình cảm, đạo đức lối sống Căn vào thực tế trường, đối tượng học sinh, thân đúc kết số kinh nghiệm, việc lựa chọn trò chơi theo nhóm cách chơi, luật chơi trò chơi cụ thể sau: 1.Tham mưu, lập kế hoạch, tập huấn cho anh chị phụ trách, ban chấp hành liên, chi đội - Dựa vào kế hoạch năm học, kế hoạch hội đồng Đội kế hoạch nhà trường, tham mưu, lập kế hoạch từ đầu năm học việc lồng ghép tổ chức trò chơi dân gian vào buổi chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa, ngày lễ lớn, ngày hội Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh triển khai đến lớp em học sinh toàn trường, lập kế hoạch dài hạn xuyên suốt năm học, kế hoạch chung hạn theo kế hoạch bổ sung cấp triển khai Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội - Lên kế hoạch tham mưu để phối kết hợp với tổ chức nhà trường: Trong nhà trường Đoàn – Đội, Đội – Nhà trường, nhà trường: Đoàn xã, UBND xã – Nhà trường, hội đồng Đội huyện – Nhà trường để mang lại hiểu tốt - Mỗi năm học lên kế hoạch tổ chức tập huấn lần cho ban chấp hành liên, chi đội, cho anh chị phụ trách lớp, hướng dẫn cách triển khai,tổ chức đánh giá trò chơi dân gian nhà trường Lựa chọn trò chơi phù hợp với đối tượng học sinh - Đối với em học sinh khối 1,2 (6-7 tuổi) giao tiếp em gặp nhiều hạn chế, hành động, phản xạ chậm, rụt rè, thiếu tự tin nên lựa chọn trò chơi đơn giản, dễ hiểu, dễ thực Ví dụ: Trò chơi kéo co, bịt mắt bắt dê - Đối với em học sinh khối 3,4,5 (8-10 tuổi) độ tuổi học sinh có nhanh nhẹn, linh hoạt cao, u cầu độ khó trò chơi cao hơn, trò chơi mà phong phú hình thức Ví dụ: Trò chơi cướp cờ, ăn quan, nhảy dây Chia nhóm trò chơi, giới thiệu số trò chơi dân gian - Trò chơi dân gian chia làm nhóm: Nhóm trò chơi vận động, sáng tạo nhóm trò chơi học tập 3.1 Nhóm trò chơi vận động, sáng tạo: nhóm trò chơi theo chủ đề nhằm phát triển trí lực, giáo dục thể chất, hoạt động có ý thức, nhằm để đạt kết quả, mục đích có điều kiện đặt ra, thực nhiệm vụ trò chơi, người vai trò phải sử dụng hoạt động như: Đi, chạy, nhảy, ném, vỗ, đập, leo, mang vác, bò trườn Nhóm trò chơi vận động, sáng tạo tổ chức khơng gian rộng rãi, thống đãng, đặc biệt phải an tồn phù hợp với trò chơi, để tổ chức trò chơi thuộc nhóm trò chơi cần quảng thời gian tầm vài tiếng đến buổi tùy theo thời lượng trò chơi khác mà thơi gian tổ chức khác nhau, tùy theo độ tuổi, đối tượng học sinh mà triển khai trò chơi cho phù hợp Ví dụ: Các em học sinh khối 1,2,3 tham gia trò chơi với mức độ đơn giản, yêu cầu độ khó thấp em học sinh khối 4,5 Tôi xin đưa số trò chơi phần nội dung sau: *Trò chơi: Cướp cờ - Mục đích: + Luyện khả nhận biết mục tiêu ý nghĩa trò chơi + Rèn luyện khả nhanh nhẹn, tính kỷ luật, đoàn kết đồng đội Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội - Vật liệu sử dụng: Cờ - Cách chơi luật chơi: Chia tập thể chơi thành hai đội, có số lượng đội có từ 5-6 bạn, đứng hàng ngang vạch xuất phát đội Đếm theo số thứ tự 1,2,3,4,5… bạn phải nhớ số Khi quản trò gọi tới số số hai đội nhanh chóng chạy đến vòng cướp cờ Khi quản trò gọi số số phải về, lúc quản trò gọi hai ba bốn số Hình 1: Lớp 4A2 chơi trò chơi cướp cờ tiết sinh hoạt lên lớp Khi cầm cờ bị bạn vỗ vào người, thua Khi lấy cờ chạy vạch xuất phát đội khơng bị đội bạn vỗ vào người thắng Khi có nguy bị vỗ vào người phép bỏ cờ xuống đất để chánh bị thua, số vỗ số khơng vỗ vào số khác Nếu bị số khác vỗ vào không thua, số bị thua “bị chết” quản trò khơng gọi số chơi Người chơi khơng ơm, giữ cho bạn cướp cờ Người chơi tìm cách lừa đối phương để lấy cờ về, lựa chọn sân bải phù hợp để chánh nguy cơ, cờ khỏi vòng tròn, để cờ lại vòng tròn cướp cờ vòng tròn, khoảng cách cờ đến hai đội *Trò chơi: Ơ ăn quan - Mục đích: + Giáo dục em thiếu nhi tính sáng tạo, cách thức tính tốn, tạo gần gũi đồn kết cho em học sinh Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội - Vật liệu sử dụng: Các viên đá, sỏi vật liệu nhỏ - Cách chơi, luật chơi: Cách xếp quân: Bao gồm 10 ô vuông (ô dân) ô bán nguyệt (ô qua) ô dân xếp thành ô vuông đối xứng ô vuông có dân, ô quan có quân, chơi dùng tất số quân có qn người chọn số vng để rải vào ô, ô quân, ô gần rải ngược hay xuôi chiều kim đồng hồ tùy ý Hình 2: Lớp 5A1 chơi trò chơi ăn quan tiết sinh hoạt lên lớp Khi rải hết quân cuối cùng, tùy tình mà người chơi phải xử lý tiếp sau: Nếu liền sau vng có chứa qn tiếp tục dùng tất số quân để rải chiều chọn Trường hợp ăn quân, liền sau ô trống (ô dân) đến ô có chứa qn (khơng phân biệt quan hay dân người chơi ăn tất số quân ô Số quân bị ăn loại khỏi bàn chơi để người chơi tính điểm kết thúc Còn trường hợp ăn liên tiếp, liền sau có qn bị ăn lại trống đến có qn người chơi có qn ăn tiếp qn Nếu lại tiếp tục ô trống đến ô có qn người chơi có quyền ăn tiếp qn ô Đối với trường hợp lượt, liền sau quan (có qn khơng có qn) trống trở lên sau vừa ăn người chơi bị lượt quyền tiếp thuộc đối phương Khi kết thúc tồn dân quan quan bị ăn hết Trường hợp hai ô quan ăn hết qn vng qn vng phía bên coi thuộc người chơi bên ấy, lúc gọi “Hết quan toàn dân kéo về” Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội *Trò chơi: Nhảy bao bố - Mục đích: + Rèn luyện kỹ giữ thăng bằng, khả bật nhảy phối hợp động tác vận động - Vật liệu sử dụng: Dây làm đích, bao bố - Cách chơi luật chơi: Hình 3: Khối 3,4,5 chơi trò chơi nhảy bao bố lễ 30/4-1/5 Mỗi người chơi chia làm đội, đội có hàng dọc để nhảy có hai lằn mức xuất phát mức đích Mỗi đội xếp thành hàng dọc Người chơi bước vào bao bố hai tay giữ lấy miệng bao Sau nghe lệnh “xuất phát” người chơi bắt đầu nhảy đến đích lại quay trở lại mức xuất phát Đội trước đội thắng Người chơi nhảy trước hiệu lệnh xuất phát phạm luật, người nhảy chưa đến mức quy định mà quay lại phạm luật *Trò chơi: Nhảy dây - Mục đích: + Rèn luyện kỹ thăng bằng, khả bật nhảy, đoàn kết tập thể, giúp thể khỏe mạnh, tốt cho tim mạch phát triển bắp - Vật liệu sử dụng: Dây nhảy - Cách chơi luật chơi: 10 Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội Dụng cụ chơi cuộn dây thừng có chiều dài đến lần sải cánh tay tùy theo nhảy đơn, đôi nhảy tập thể Hình 3,4: Khối chơi trò chơi nhảy dây đơn, nhảy đôi Nhảy đơn tự quăng dây nhảy Hai tay người chơi cầm đầu dây, dang rộng tay, dây để sau lưng Người chơi vừa quay hai tay cầm dây vừa nhảy thẳng chân cho dây qua đầu qua chân Người chơi tiếp tục nhảy theo số lần quy định chơi Nếu vướng dây bị phạt Ngồi ra, chơi nhảy cặp đôi Hai người chơi quay mặt vào nhau, người cầm dây cách chơi có người quay dây cho dây qua đầu chân hai người Nhảy tập thể: có người đứng đầu cầm dây quăng, người hai ba người nhảy lựa chiều vào nhảy theo chiều dây quăng Nếu bị vấp tức phạm lỗi phải thay cho người cầm dây để trò chơi tiếp tục Hình 5: Khối chơi trò chơi nhảy dây tập thể 11 Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội 3.2 Nhóm trò chơi học tập: Là nhóm trò chơi có định hướng rõ ràng, hình thức học tập hiểu quả, thơng qua trò chơi để ôn tập, củng cố, rèn luyện kiến thức môn học cách nhẹ nhàng, dễ dàng vượt qua khó khăn học tập, sử dụng hợp lý trò chơi học tập với nhu cầu vui chơi học sinh có tác dụng nâng cao hứng thú với học phát triển tính tích cực học Nhóm trò chơi học tập tổ chức nhiều khơng gian khác tùy thuộc vào tính chất trò chơi, khơng gian lớp học, sân trường đảm bảo an tồn phù hợp với trò chơi Các em học sinh khối 1,2,3 chơi trò chơi với yêu câu mức độ đơn giản, có độ khó thấp em học sinh khối 4,5 Thời gian tổ chức troc học tập tổ chức lồng ghép vào buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội sau xin đưa số trò chơi thuộc nhóm trò chơi sau: *Trò chơi: Chi chi chành chành - Mục đích: + Giúp em phát triển khả đọc phát âm, đồng thời giáo dục em tính nhanh nhẹn khéo léo - Cách chơi: Để em học sinh x tay ra, bạn giơ ngón tay trỏ đặt vào lòng bàn tay đó, tất đọc “chi chi chành chành” Đến chữ “hu hu”, “ập” trẻ nắm tay lại thật nhanh, bạn rút tay thật nhanh, rút khơng kịp phải xoè tay cho người khác chơi Hình 6: Tổ chức chơi trò chơi chi chi chành chành cho tập thể khối lớp nhà trường vào tiết sinh hoạt lên lớp 12 Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội Lời 1: Chi chi chành chành Nhớ rút cho nhanh Tay x ngón đặt Miệng đặt mắt nhìn Đi trốn tìm Ú tim ập ! Lời Chi chi chành chành Chim oanh học nói Khỉ già múa rối Chó sói đuổi bò Rùa nhảy khỏi hồ Bắt cò ăn thịt Sáo nằm gốc mít Khóc mẹ hu hu ! Dựa vào cách chơi truyền thống, thay đổi làm trò chơi Bản thân tơi áp dụng cách chơi truyền thống cảm thấy học sinh dễ nhàm chán, chưa thực hứng thú số lượng tham gia khơng mong muốn tiếp tục nghiên cứu, đổi phương pháp để gây hứng thú, hấp dẫn hơn, từ học sinh tham gia hiệu hơn, nhóm trò chơi tơi đổi số phương pháp, vật liệu trò chơi sau: 4.1 Nhóm trò chơi vận động, sáng tạo: *Trò chơi: Cướp cờ: - Mục đích thay đổi làm trò chơi: + Luyện khả nhận biết mục tiêu ý nghĩa trò chơi Rèn luyện khả nhanh nhẹn, tính kỷ luật, đồn kết đồng đội + Ơn luyện kiến thức mơn học: Tiếng việt, tốn… - Vật liệu sử dụng: Cờ thay học sinh - Cách chơi luật chơi: Chia tập thể chơi thành hai đội, có số lượng đội có từ 5-6 bạn, đứng hàng ngang vạch xuất phát đội Đếm theo số thứ tự 1,2,3,4,5… bạn phải nhớ số Quản trò câu hỏi liên quan đến kiến thức môn học (tốn, tiếng việt…) thành viên có số hai đội chơi trả lời câu hỏi, trả lời nhanh chóng chạy đến vòng cướp cờ đội Khi quản trò gọi số số phải về, lúc quản trò nhiều câu hỏi thành viên thay trả lời để tăng số lượng tham gia cướp cờ Với trò chơi chưa thay đổi làm cách chơi, trò chơi thuộc nhóm trò chơi vận động, sáng tạo Tuy nhiên thêm phần câu hỏi để ơn luyện kiến thức, trò chơi vừa thuộc nhóm trò chơi học tập vừa thuộc nhóm trò chơi vận động, sáng tạo *Trò chơi: Ơ ăn quan - Mục đích thay đổi làm trò chơi: 13 Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội + Giáo dục em thiếu nhi tính sáng tạo, cách thức tính tốn, tạo gần gũi đoàn kết cho em học sinh + Tăng số học sinh tham gia (làm qn cờ) đòi hỏi học sinh ln phải linh động phản ứng nhanh nhẹn - Vật liệu sử dụng: + Quân cờ sử dụng từ viên đá, sỏi vật liệu nhỏ thay em học sinh + Áo, dây ruy băng đeo tay (người điều khiển, người làm cờ phải khác màu) - Cách chơi, luật chơi: Học sinh làm người điều khiển quân cờ học sinh quân cờ trang bị dây ruy băng đeo tay áo màu khác để dễ phân biệt Cách xếp quân: Bao gồm 10 ô vuông (ô dân) ô bán nguyệt (ô quan) ô dân xếp thành ô vuông đối xứng ô vng có dân (5 em học sinh), quan có quân (1 em học sinh), người điều khiển quân cờ chơi dùng tất số có qn người chọn số vng để di chuyển vào ô, ô quân, gần di chuyển ngược hay xuôi chiều kim đồng hồ tùy ý Khi di chuyển hết quân cuối cùng, tùy tình mà người điều khiển phải xử lý tiếp sau: Nếu liền sau vng có chứa quân tiếp tục dùng tất số quân để di chuyển chiều chọn Trường hợp ăn qn, liền sau trống (ơ dân) đến có chứa qn (khơng phân biệt quan hay dân người chơi ăn tất số quân ô Số quân bị ăn loại khỏi bàn chơi để người chơi tính điểm kết thúc Còn trường hợp ăn liên tiếp, liền sau có qn bị ăn lại trống đến có qn người chơi có qn ăn tiếp qn Nếu lại tiếp tục trống đến có qn người chơi có quyền ăn tiếp qn ô Đối với trường hợp lượt, liền sau quan (có qn khơng có quân) ô trống trở lên sau vừa ăn người chơi bị lượt quyền tiếp thuộc đối phương Khi kết thúc toàn dân quan ô quan bị ăn hết Trường hợp hai ô quan ăn hết qn vng qn vng phía bên coi thuộc người chơi bên ấy, lúc gọi “Hết quan tồn dân kéo về” *Trò chơi: Nhảy bao bố - Mục đích thay đổi, làm trò chơi: 14 Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội + Rèn luyện kỹ giữ thăng bằng, khả bật nhảy phối hợp động tác vận động + Giáo dục tinh thần đồng đội người chơi - Vật liệu sử dụng: Dây làm đích, bao bố - Cách chơi luật chơi: Người chơi chia làm hai đội trở lên thơng thường từ hai đến ba đội, đội có 2,3 thành viên tham gia chơi nhiều hơn, nhiên phải có số người tham gia Mỗi đội có hàng dọc để nhảy có hai lằn mức xuất phát mức đích Mỗi đội xếp thành hàng dọc Người đứng đầu bước vào bao bố hai tay giữ lấy miệng bao Sau nghe lệnh xuất phát người đứng đầu đội nhảy đến đích lại quay trở lại mức xuất phát đưa bao cho người thứ Khi người thứ nhảy đến đích người thứ bắt đầu nhảy Cứ đến người cuối Đội trước đội thắng Người chơi nhảy trước hiệu lệnh xuất phát phạm luật, người nhảy chưa đến mức quy định mà quay lại phạm luật Nhảy chưa đến đích mà bỏ bao phạm luật bị loại khỏi chơi *Trò chơi: Nhảy dây - Mục đích sau thay đổi, làm trò chơi + Rèn luyện kỹ thăng bằng, khả bật nhảy, đoàn kết tập thể, giúp thể khỏe mạnh, tốt cho tim mạch phát triển bắp + Rèn luyện kĩ nghe nhạc, đếm nhịp - Vật liệu sử dụng: Dây nhảy, loa nhạc (các dụng cụ hỗ trợ âm thanh), file nhạc (nhạc thiếu nhi, nhạc sôi động, nhạc Đội…) - Cách chơi luật chơi: Dụng cụ chơi cuộn dây thừng có chiều dài đến lần sải cánh tay tùy theo nhảy đơn, đôi nhảy tập thể Nhảy đơn: Khi bắt đầu có tín hiệu âm bật lên, người chơi tự quăng dây nhảy Hai tay người chơi cầm đầu dây, dang rộng tay, dây để sau lưng Người chơi vừa quay hai tay cầm dây vừa nhảy thẳng chân cho dây qua đầu qua chân theo nhịp nhạc Người chơi tiếp tục nhảy nhịp quy định hết Nếu vướng dây bị phạt Ngồi ra, chơi nhảy cặp đơi Hai người chơi quay mặt vào nhau, người cầm dây cách chơi có người Tương tự nhảy đơn, có tín hiệu âm 15 Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội người cầm dây bắt đầu quăng dây, quay dây cho dây qua đầu chân hai người Nhảy liên tục theo nhịp theo quy định hêt Nhảy tập thể: có người đứng đầu cầm dây quăng, người hai ba người nhảy lựa chiều vào nhảy theo chiều dây quăng Nếu bị vấp tức phạm lỗi phải thay cho người cầm dây để trò chơi tiếp tục Tương tự cách nhảy (nhảy đơn, đôi) nhảy theo nhịp nhạc đến hết quy định - Ở cách chơi phối nhạc với tốc độ khác nhạc (không nhanh không chậm) nhằm luyện tập phản ứng linh hoạt cho học sinh, không gây nhàm chán tạo hứng thú tham gia trò chơi Với trò chơi chưa thay đổi làm cách chơi, trò chơi thuộc nhóm trò chơi vận động, sáng tạo Tuy nhiên yêu cầu thực theo nhạc để rèn khả nghe nhạc, đếm nhip Trò chơi vừa thuộc nhóm trò chơi học tập vừa thuộc nhóm trò chơi vận động, sáng tạo 4.2 Nhóm trò chơi học tập: *Trò chơi: Chi chi chành chành - Mục đích sau thay đổi, làm trò chơi + Giúp em phát triển khả đọc phát âm, đồng thời giáo dục em tính nhanh nhẹn khéo léo + Rèn luyện kĩ nghe nhạc, đếm nhịp - Vật liệu sử dụng: loa nhạc (các dụng cụ hỗ trợ âm thanh), file nhạc (nhạc vè, nhạc đọc thơ…) - Cách chơi: Để em học sinh xoè tay ra, bạn giơ ngón tay trỏ đặt vào lòng bàn tay đó, nghe tín hiệu nhạc phát ra, tất đọc “chi chi chành chành” Theo nhịp nhạc Đến chữ “hu hu”, “ập” trẻ nắm tay lại thật nhanh, bạn rút tay thật nhanh, rút khơng kịp phải x tay cho người khác chơi Lời 1: Lời Chi chi chành chành Chi chi chành chành Sáo nằm gốc mít Nhớ rút cho nhanh Chim oanh học nói Khóc mẹ hu hu! Tay xoè ngón đặt Khỉ già múa rối Miệng đặt mắt nhìn Chó sói đuổi bò Đi trốn tìm Rùa nhảy khỏi hồ Ú tim ập ! Bắt cò ăn thịt 16 Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội Sử dụng công nghệ thông tin, đa phương tiện vào trò chơi dân gian - Sử dụng trình chiếu máy tính áp dụng vào việc khảo sát câu hỏi, nắm thông tin để áp dụng tổ chức trò chơi dân gian mang lại hiệu - Dử dụng công nghệ thông tin, đa phương tiện để trình chiếu video, dùng âm nhạc dân gian, điệu dân ca kết hợp vào trò chơi để học sinh vừa chơi trò chơi vừa biết thêm số nét văn hóa âm nhạc dân tộc, đồng thơi tăng thêm thích thú, mẻ thu hút học sinh tham gia vào trò chơi dân gian Lồng ghép trò chơi đân gian thơng qua hoạt động ngồi lên lớp, hoạt động Đội nhà trường + Dựa vào kế hoạch năm học phòng giáo dục, hội đồng Đội nhà trường, phối hợp lồng ghép tổ chức trò chơi dân gian vào ngày lễ lớn năm học, ngày lễ ngày thành lập quân đội nhân dân Việt nam (22/12), ngày thành lập Đồn (26/3), ngày giải phóng Miền Nam, thống đất nước – Quốc tế lao động (30/4-1/5) tổ chức trò chơi dân gian vào ngày hội Đội ngày hội thiếu nhi vui khỏe, ngày hội cơng nhận chương trình rèn luyện, ngày thành lập Đội Qua q trình lồng ghép để tổ chức trò chơi dân gian nhà trường tơi vừa giám sát, đôn đốc vừa kiểm tra đánh giá, nâng cao hiệu trò chơi IV.Tính giải pháp: - Ngay từ đầu năm học tham mưu, lập kế hoạch, tổ chức tập huấn cho anh (chị) phụ trách, ban chấp hành liên chi Đội phương pháp tổ chức trò chơi dân gian để có kĩ năng, tổ chức trò chơi dân gian - Dựa vào đặc thù đối tượng học sinh nhà trường, tìm hiểu, lựa chọn trò chơi cho phù hợp để phát huy hết hiệu mang lại trò chơi - Chia nhóm trò chơi để phù hợp với độ tuối, đối tượng học sinh - Đề tài đưa cách thức để chia nhóm trò chơi phù hợp với đối tượng học sinh vào hoạt động giáo dục, hoạt động lên lớp nhà trường, ngày hội dân gian thường tổ chức trò chơi vận động như: kéo co, nhảy bao bố, nhảy dây Còn hoạt động giáo dục, tổ chức trò chơi học tập như: chi chi chành chành, tập tầm vông - Đề tài đưa cách thức thay đổi, làm trò chơi dựa vào cách chơi truyền thống mang lại hiệu cao hơn, cụ thể: + Trò chơi cướp cờ, việc thay cờ học sinh, cho em trả lời câu hỏi tham gia trò chơi ngồi hiệu giúp học sinh rèn luyện khả nhanh nhẹn, tính kỷ luật, đồn kết đồng đội, thay đổi làm giúp em học sinh ôn luyện kiến thức môn học: Tiếng việt, toán… 17 Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội + Trò chơi ô ăn quan: Hiệu ban đầu theo cách chơi truyền thống giáo dục em thiếu nhi tính sáng tạo, cách thức tính tốn, tạo gần gũi đoàn kết cho em học sinh tăng số học sinh tham gia (sử dụng học sinh thay cho quân cờ) tập cho học sinh tính linh động phản ứng nhanh nhẹn khiến trò chơi trở nên lạ, thu hút học sinh + Ở trò chơi nhảy bao bố ngồi hiệu giúp học sinh rèn luyện kỹ giữ thăng bằng, khả bật nhảy phối hợp động tác vận động, làm cách chơi, tăng số thành viên tham gia, thay tham gia theo cá nhân, học sinh chơi theo đội với số thành viên cao giáo dục tinh thần đồng đội học sinh tham gia chơi + Việc thêm nhạc đệm vào trò chơi như: Chi chi chành chành, nhảy dây khiến em thích thú, cảm thấy mẻ, hiệu mang lại từ cách chơi hiệu ban đầu trò chơi giúp học sinh ôn luyện kỹ âm nhạc, đếm nhịp… Qua nghiên cứu đề tài, nhờ làm mới, thay đổi cách thức trò chơi giúp em học sinh tham gia trò chơi dân gian ơn luyện kiến thức mơn học: Tiếng việt, tốn… Giúp em tăng tính sáng tạo, tính linh hoạt, đồng thời thu hút em học sinh, tăng thích thú, số lượng thành viên tham gia cao hơn, từ phong trào hoạt động Đội ngày lên, nhiều năm liền hội đồng Đội liên Đội xếp loại vững mạnh, môi trường học tập trở nên thân thiện, số lượng học sinh hay vắng học học chuyên cần V.Hiệu SKKN: - Từ việc nghiên cứu đề tài, áp dụng cách chơi dựa theo cách chơi truyền thống tăng thích thú, tham gia trò chơi dân gian cách tích cực, chủ động, tự tin, biết nhiều trò chơi dân gian, hiểu biết nét văn hóa dân tộc thơng qua trò chơi em nâng lên - Trò chơi dân gian giúp hình thành nhân cách phát triển thể chất cho em thiếu nhi Nó thường thể qua hành vi bắt chước học sinh từ hoạt động thầy cô truyền dạy thầy cô cho em nhằm trì phát triển giá trị văn hố dân tộc nói chung trò chơi dân gian thiếu nhi nói riêng nhà trường, nhiều năm học trở lại nhà trường thường xuyên tổ chức lồng ghép trò chơi dân gian vào hoạt động nhà trường đem lại hiệu cao - Sau triển khai, áp dụng biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội năm học: 2016-2017,2017-2018,2018-2019 Tôi thu kết sau: 18 Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội Kết đạt theo câu hỏi khảo sát Năm học 2016-2017 Năm học 2017-2018 Năm học 2018-2019 Câu 1: Tỷ lệ học sinh u thích trò chơi dân gian 60% 85% 95% Câu 2: Tỷ lệ học sinh thường xuyên tham gia trò chơi dân gian 65% 80% 90% Câu 3: Tỷ lệ học sinh tự tin hiểu biết tốt truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam thơng qua trò chơi dân gian 55% 75% 85% Như việc tổ chức trò chơi dân gian trường học sau thay đổi, làm trò chơi ngày đem lại hiệu cao việc rèn luyện sức khỏe, trí tuệ giáo dục học sinh hiểu biết, bảo vệ giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Việt Nam Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận: Trò chơi dân gian hoạt động vui chơi thiếu trường học nói chung em thiếu nhi nói riêng Trò chơi dân gian giúp cho em thiếu nhi có tinh thần sáng khối vui vẻ sau thời gian làm việc học tập mệt nhọc, niềm vui, niềm hạnh phúc lần em đến trường Trò chơi dân gian giúp em giảm bớt căng thẳng học tập để giúp em có tinh thần học tập vui sáng khối Ngồi niềm vui trên, trò chơi dân gian đem đến cho em học sinh kĩ bổ ích cho sống như: Kỹ giao tiếp ứng xử, kĩ phán đoán tinh mắt công việc Để văn hóa truyền thống thấm dần vào tâm hồn trẻ thơ, khơng có cách hay áp dụng trò chơi dân gian vào trường học Sự kết hợp trò chơi dân gian, trò chơi có tính trí tuệ, trò chơi có tính ứng xử sở xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực giúp em ôn luyện, trau dồi thêm kiến thức lịch sử dân tộc, văn hóa dân gian… Bên cạnh đó, trò chơi dân gian giúp em học sinh phát triển mặt tư nhảy bén, phát triển khả “Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc”, phát triển sức khỏe trí tuệ 19 Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội Tóm lại, trò chơi dân gian nơi mà em giao lưu học hỏi tìm hiểu sắc, văn hóa dân tộc sinh sống học tập đất nước Việt Nam II Kiến nghị: - Để nâng cao hiệu việc tổ chức trò chơi dân gian trường học thân xin đề nghị số vấn đề sau: Đối với nhà trường: - Nhà trường quan tâm đến việc sinh hoạt, tổ chức trò chơi dân gian để giúp em có hội học hỏi, biết thêm trò chơi dân gian - Tạo điều kiện kinh phí để việc tổ chức mang lại kết tổ Đối với anh chị phụ trách lớp: - Cần có phối kết hợp chặt chẽ với tổng phụ trách đội việc thực tổ chức cho em chơi trò chơi dân gian Trên viết “Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trường hoạt động đội” Rất mong đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo, thầy cô giáo bạn đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn 20 Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội TÀI LIỆU THAM KHẢO Cuốn trò chơi dân gian Thiếu nhi – Tác giả: Tiểu Kiều- NXB trẻ năm 2000 Hướng dẫn tổ chức hoạt động vui chơi NXB giáo dục năm 1981 Cuốn 150 trò chơi dân gian Việt Nam, NXB lao động - Xã hội năm 2008 Tài liệu trò chơi dân gian nhà trường Tài liệu công tác ngoại khóa nhà trường 21 Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN NHÀ TRƯỜNG ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ( Kí tên đóng dấu) Dỗn Thị Hồng Thiên 22 ... số biện pháp tổ chức trò chơi hoạt động Đội nhằm phát triển nhân cách, đạo đức lối sống cho em tham gia hoạt động vui chơi hoạt động đội Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội. .. khai, áp dụng biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội năm học: 2016-2017,2017-2018,2018-2019 Tôi thu kết sau: 18 Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội Kết đạt theo... người cầm dây để trò chơi tiếp tục Hình 5: Khối chơi trò chơi nhảy dây tập thể 11 Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian hoạt động Đội 3.2 Nhóm trò chơi học tập: Là nhóm trò chơi có định hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động Đội, SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động Đội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn