SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sử

26 15 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 14:22

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sửMột số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sử Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử PHỊNG GD & ĐT KRƠNG ANA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP YÊU THÍCH HỌC LỊCH SỬ Họ tên: Vũ Thị Oanh Lĩnh vực: Chuyên môn Đơn vị công tác: Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai EaBông, ngày 18 tháng năm 2019 Vũ Thị Oanh Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử MỤC LỤC Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Lý lý luận 2.Lý thực tiễn 3.Đối tượng nghiên cứu 4.Phạm vi nghiên cứu II Mục đích ( mục tiêu) nghiên cứu Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận II Thực trạng vấn đề III.Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề IV.Tính giải pháp V.Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận II Kiến nghị Tài liệu tham khảo 1 1 2 3 18 19 20 20 21 23 Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý lý luận Tháng năm 1942 báo Việt Nam độc lập, phát hành chiến khu, Bác Hồ kính yêu viết “Nên học sử ta” Mở đầu báo Bác viết: “Dân ta phải biết sử ta Vũ Thị Oanh Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Là người Việt Nam, tự hào Rồng cháu Tiên, tự hào truyền thống lịch sử vẻ vang cha ơng Vì cần phải hiểu u mến lịch sử đất nước, dân tộc Trong chương trình giáo dục phổ thơng mơn Lịch sử đóng vai trò quan trọng có ý nghĩa to lớn việc hồn thiện nhân cách cho học sinh Có lẽ mở đầu cho đề tài phải chia sẻ với người câu hỏi mà không lần đọc, nghe báo chí, phương tiện thơng tin đại chúng nhắc đến là: Thực trạng học lịch sử học sinh sao? Thái độ em mơn lịch sử nào? Vì học sinh lại "quay lưng" với lịch sử? Cách truyền thụ lịch sử thầy tiết học có đủ hấp dẫn? Tất câu hỏi đặt xuất phát từ thực trạng dạy học lịch sử Lượng kiến thức nặng từ sách giáo khoa, cách truyền đạt kiến thức giáo viên, thái độ môn học "được" nhiều phụ huynh học sinh coi "môn phụ" ln hướng em tập trung vào mơn "chính" Tốn, Tiếng Việt Vì nên theo lập luận Tiến sĩ Tưởng Phi Ngọ vấn đề "giống đứa trẻ gia đình ăn thịt mà khơng ăn rau, tiềm ẩn bệnh nguy hiểm khiến bố mẹ lo lắng " Chúng ta biết rằng, đất nước hòa bình, song hòa bình khơng phải giá trị bền vững tuyệt đối, bị đe dọa lúc Bọn phản động xun tạc lịch sử thơng qua nhiều hình thức khác internet, tờ rơi, hướng dẫn viên du lịch chui vậy, cần thiết phải khơi dậy cho nhân dân đặc biệt hệ trẻ lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc Lịch sử môn học chiếm ưu việc giáo dục lòng yêu nước cho hệ trẻ Lý thực tiễn Là giáo viên, thân tơi thấy vai trò trách nhiệm vấn đề Tất nhiên, nói làm có lẽ nhà chức trách khơng phải đau đầu tìm giải pháp nhiều năm qua Tuy nhiên, với tâm huyết nhà giáo đồng thời thân phân công giảng dạy lớp nhiều năm - khối lớp bắt đầu em làm quen với Vũ Thị Oanh Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp u thích học Lịch sử lịch sử, tơi cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, linh hoạt phương pháp giảng dạy để đưa lịch sử trở nên gần gũi với em học sinh, kích thích cho em có hứng thú học để em cảm thấy học lịch sử khơng mơn học q khơ khan, khó nhớ với nhiều mốc lịch sử, kiện, nhân vật đặc biệt em học sinh dân tộc thiểu số Từ trước đến có nhiều đồng nghiệp quan tâm nghiên cứu vấn đề dạy học Lịch sử đề tài sâu vào khía cạnh định như: phát huy tính tích cực học sinh học phân môn Lịch sử; sử dụng phương pháp trò chơi dạy phân mơn Lịch sử, Ở đơn vị tơi chưa có nghiên cứu sâu vấn đề Với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng dạy học phân môn Lịch sử trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai chọn đề tài “Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học lịch sử” làm đề tài nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học lịch sử Phạm vi nghiên cứu - Về quy mô: Đề tài nghiên cứu phạm vi học thuộc phân mơn Lịch sử chương trình lớp - Về không gian: Đề tài nghiên cứu phạm vi trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Về thời gian: Năm học 2017-2018 II Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu Trong chương trình tiểu học mơn học Tiếng Việt, Tốn, Lịch sử Địa lí, Khoa học, Đạo đức… có mục đích chung giúp học sinh nắm vững tri thức, phát triển lực trí tuệ, hình thành kĩ thực hành có phẩm chất đạo đức tốt Song để khơi dậy tình u đất nước, lòng tự hào dân tộc, nắm trình hình thành phát triển đất nước qua giai đoạn lịch sử phân mơn Lịch sử nắm giữ vai trò quan trọng Với mục tiêu đề tài giúp học sinh yêu thích học lịch sử để kiện lịch sử trở nên gần gũi, dễ nhớ với em, tạo hứng thú cho em Vũ Thị Oanh Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử học phân mơn này, đồng thời thay đổi tư duy, cách nhìn nhận em môn học, tạo cho em niềm đam mê u thích học lịch sử Bản thân tơi thiết nghĩ, với học sinh bậc Tiểu học đặc biệt em học sinh lớp - năm bắt đầu làm quen với lịch sử - giáo viên trực tiếp giảng dạy không nên nhồi nhét tất kiến thức sách giáo khoa (lượng kiến thức "khổng lồ") chương trình phân môn Lịch sử vào nhớ em yêu cầu em phải ghi nhớ (bằng cách học thuộc lòng) em khơng thể nhớ lượng kiến thức "khổng lồ" mà thay nên lựa chọn kiện, mốc lịch sử tiêu biểu để nhấn mạnh trình giảng dạy để tránh gây áp lực cho em Tuy nhiên, khơng có nghĩa nội dung kiến thức lại bỏ qua mà theo tôi, giới thiệu với em để em biết mà không bắt buộc em phải ghi nhớ Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận Cơ sở đề tài bắt nguồn từ thực trạng chung học lịch sử học sinh Với tâm lí "sợ" lịch sử phải nhớ lượng kiến thức nhiều, khơ khan khó nhớ Đối với học sinh tiểu học, với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi khả ghi nhớ lâu em kém, dễ thuộc nhanh quên đặc biệt ghi nhớ cách máy móc Đặc điểm đặt cho người giáo viên vai trò lớn việc ghi nhớ học sinh tiểu học, cần phải xếp nội dung truyền đạt cho hợp lý, khoa học; chọn lọc kiến thức cách dạy phù hợp Theo tâm lí lứa tuổi lứa tuổi tiểu học em thường thích hình ảnh sinh động, nhiều màu sắc, thích hình vẽ hình ảnh có q nhiều chữ Các em học mau thuộc nhanh quên Vì vậy, kiến thức in sâu vào trí nhớ em kiến thức em ghi nhớ theo cách riêng em nhớ lâu kiến thức gắn với hình ảnh em tạo Đây sở để phối hợp với phương pháp Bản đồ tư dạy II Thực trạng vấn đề Vũ Thị Oanh Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử Nhìn chung đội ngũ giáo viên tận tụy với nghề, nhiều giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy, tích cực nghiên cứu đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học Lịch sử nhằm nâng cao chất lượng dạy Nhà trường tạo điều kiện sở vật chất, tạo môi trường để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn giảng dạy Một số phụ huynh học sinh có quan tâm đến mơn học Bên cạnh đó, thực trạng mà - giáo viên thấy là: * Về phía học sinh phụ huynh: Trong tiết học lịch sử học sinh chưa thật hứng thú, nhiều em chưa tập trung học, thái độ học tập chưa nghiêm túc, nói chuyện riêng Việc phải nhớ kiện, ngày tháng năm, việc phải học thuộc lòng kiến thức khơ khan, khó nhớ ngun nhân khiến nhiều em khơng thích học mơn Khi khảo sát, số lượng học sinh yêu thích học lịch sử ngày đi, phân mơn Lịch sử bị nhìn nhận cách chưa mực, tâm lí phụ huynh nhắc nhở em học có xu hướng coi nhẹ môn học này, yếu tố khiến kết học tập môn học em chưa cao, coi mơn phụ nên phụ huynh chủ yếu nhắc nhở em học mơn Tốn Tiếng Việt Đối tượng học sinh trường học sinh nơng thơn Chính vậy, việc tiếp thu kiến thức, tham gia vào hoạt động học tập lớp phối hợp với giáo viên việc sưu tầm tranh, ảnh; mẩu chuyện lịch sử đến việc cho em tham quan thực tế để dạy trở nên hấp dẫn hạn chế Đa số học sinh thói quen học vẹt, khơng nắm sâu kiến thức mau quên kiến thức cũ, có nhớ khơng thực xác kiện lịch sử Bên cạnh số học sinh khơng thích đọc truyện lịch sử, xem tư liệu lịch sử q khơ khan, mà thích xem phim tình cảm, phim kiếm hiệp… Với số học sinh khả tập trung kém, chậm tư bị tập trung, sa đà vào trò chơi học tập, không theo kịp bạn Đặc biệt, sử Vũ Thị Oanh Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử dụng phương pháp dạy trình chiếu nhiều em bị thu hút vào hình ảnh đầy màu sắc tập trung vào nội dung kiến thức * Giáo viên: Giáo viên nhân tố không phần quan trọng làm cho học lịch sử trở nên sinh động, hấp dẫn, lơi em Trong q trình dạy học, khối lượng kiến thức nhiều nên giáo viên thường cố "nhồi nhét" lượng kiến thức khô khan "khổng lồ" khiến em cảm thấy khó nhớ dẫn đến tâm lý cảm thấy chán, không hứng thú học lịch sử Trong dạy, giáo viên sử dụng sử dụng không đầy đủ đồ dùng dạy học như: số phương tiện nghe nhìn, đồ, tranh ảnh, có lúc giáo viên rơi vào tình trạng dạy sng, dạy chay, truyền đạt kiến thức giống y sách giáo khoa học sinh học thấy buồn tẻ, khả tiếp thu ghi nhớ em giảm đi, em khơng cảm thấy hứng thú học Do lượng kiến thức mơn học chương trình lớp nặng nên giáo viên thường cắt xén thời gian học phân môn Lịch sử số môn học khác để dành thời gian tập trung cho mơn Tốn, Tiếng Việt Là giáo viên chủ nhiệm bậc Tiểu học buổi giáo viên thường phải lên lớp từ đến mơn Vì vậy, việc đầu tư cho giáo án hạn chế như: việc sưu tầm tranh, ảnh; chắt lọc kiến thức trọng tâm dạy; sưu tầm mẩu chuyện lịch sử liên quan đến học; sử dụng cơng nghệ thơng tin để thiết kế trò chơi học tập nhiều thời gian giáo viên * Chương trình sách giáo khoa: Chương trình lớp Bốn nặng kiến thức với nhiều môn học, nên thời lượng để em học phân môn lịch sử eo hẹp (1 tiết / tuần, tiết khoảng 35 phút) Trước lượng kiến thức nhiều sách giáo khoa, cách viết khơ khan, hấp dẫn người đọc, chương trình giảm tải song số dài, dàn trải dẫn đến tình trạng "quá tải" kiến thức (lượng kiến thức yêu cầu cao, nội dung nhiều) người dạy người học thời gian để dành cho phân môn lại có tiết/ tuần Do vậy, nặng cho giáo viên học sinh Vũ Thị Oanh Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử * Nhà trường: Trang thiết bị, đồ dùng dạy học nhà trường quan tâm, đầu tư nhiên khiêm tốn, chưa thể đáp ứng nhu cầu dạy học Ở nhiều nước, phương pháp giáo dục lịch sử cho học sinh thông qua chuyến tham quan bảo tàng, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử qua việc trình chiếu phim lịch sử hấp dẫn em tiếp cận với lịch sử thơng qua trải nghiệm mà theo cách truyền đạt kiến thức lịch sử dễ dàng nhất, giúp em nhớ lâu Thực tế nước ta, điều kiện kinh tế hạn chế nên có số trường thành phố số trường có điều kiện tổ chức cho học sinh tham quan * Xã hội: Một nguyên nhân tác động đến trình dạy học nhu cầu xã hội ngày cao, đất nước trình hội nhập, phát triển số ngành công nghiệp dẫn tới tâm lí chung xã hội tập trung nhiều vào ngành công nghiệp, mà để làm tốt điều em hướng vào môn học tự nhiên môn học xã hội Trong năm trở lại đây, theo kết công bố điểm thi tuyển sinh đại học số trường năm điểm thi mơn Lịch sử xem thấp không ngờ, so sánh điểm thi môn Lịch sử với môn khác khối C Địa Lí, Ngữ Văn Theo tơi, khơng phải điều mẻ tình trạng diễn từ nhiều năm III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Đã có nhiều đề tài nghiên cứu việc để giúp học sinh yêu thích học lịch sử, đề tài có cách nhìn nhận vấn đề đưa giải pháp khác nhằm mang lại hiệu Bản thân tôi, xuất phát từ tình hình thực tế, từ đối tượng học sinh, từ kinh nghiệm giảng dạy thân từ hiệu kinh nghiệm áp dụng, mạnh dạn trao đổi số giải pháp thân để giúp học sinh yêu thích học lịch sử sau: * Thứ nhất, thay đổi cần xuất phát từ - giáo viên trực tiếp giảng dạy - giáo viên phải người yêu lịch sử truyền cho học sinh tinh thần Đơi lúc, giáo viên tự cho Vũ Thị Oanh Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử "mơn phụ" mà tâm vào nghiên cứu dạy, dạy cách sơ sài, sử dụng đồ dùng dạy học chưa phong phú, chưa phù hợp; cách truyền đạt hấp dẫn Qua thực tế, tiết giáo viên có đầu tư, chuẩn bị chu đáo đồ dùng, phương pháp dạy linh hoạt, hình thức tổ chức phong phú, lời giảng đặc trưng môn thấy em hào hứng học, nắm kiến thức tốt nhớ lâu * Thứ hai, phía học sinh, nên hướng cho em cách nhìn nhận tầm quan trọng việc học lịch sử, đặc biệt giai đoạn mà lịch sử nước nhà cần gìn giữ, coi trọng Phải giúp em hiểu học lịch sử để làm gì? Học Sử để biết tổ tiên, ơng bà ai; thuộc dân tộc nào; lãnh thổ đất nước từ đâu đến đâu; người phải làm để có ngày hơm ; hiểu cha ơng làm, hiểu đất nước, người hiểu giá trị mà người hưởng * Thứ ba, việc lựa chọn kiến thức trọng tâm: Tâm lý "sợ" học lịch sử phần xuất phát từ lượng kiến thức nhiều sách giáo khoa, em cảm thấy học thuộc, nhớ hết lượng kiến thức Vì vậy, thay tiết lịch sử nói, trò nghe, tiếp thu, ghi nhớ học thuộc lòng - tiết học nhàm chán, khó tiếp thu, khó nhớ kiện (tình trạng việc khơng u thích học lịch sử), tơi xác định mục tiêu mục tiêu đâu kiến thức trọng tâm bài, cần nhấn mạnh vào yếu tố lịch sử nào, sau tìm phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp để học sinh tiếp thu kiến thức cách tự nhiên Ví dụ: Trong Chiến thắng Bạch Đằng Ngô Quyền lãnh đạo mục tiêu là: Học sinh hiểu: Vì có trận Bạch Đằng, kể lại diễn biến trận Bạch Đằng, trình bày ý nghĩa trận Bạch Đằng với lịch sử dân tộc Nội dung sách giáo khoa dàn trải Một điều chắn em học sinh lớp - năm bắt đầu làm quen với lịch sử - có đối tượng học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, em ghi nhớ hết nội dung kiến thức Vì vậy, việc truyền thụ kiến thức dạy, nhấn mạnh cho học sinh kiến thức trọng tâm Học sinh cần nhớ: Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán sông Bạch Đằng Vũ Thị Oanh Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử vào năm 938, kết thúc 1000 năm đô hộ phong kiến phương Bắc mở đầu cho thời kì độc lập nước ta Như vậy, có số câu hỏi để nhấn mạnh nội dung như: Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán sông Bạch Đằng vào năm nào? Ngơ Quyền đánh tan qn Nam Hán sơng gì? Quân bị Ngô Quyền đánh tan sông Bạch Đằng vào năm 938? Ý nghĩa chiến thắng gì? Hay bài: Nhà Hậu Lê việc tổ chức quản lí đất nước vậy, giáo viên cung cấp cho học sinh kiến thức liên quan đến nội dung học nhiều hình thức tổ chức song hoạt động phần củng cố giáo viên nhấn mạnh số ý như: Dưới thời Hậu Lê, đất nước tổ chức quản lý chặt chẽ, Lê Thánh Tông cho vẽ đồ (đây đồ nước ta) soạn Bộ luật Hồng Đức bảo chủ quyền dân tộc trật tự xã hội Bằng số câu hỏi như: Dưới thời Hậu Lê đất nước tổ chức, quản lí nào? Bộ luật nước ta có tên gì? nhằm mục đích gì? vua cho vẽ đồ nước ta? câu hỏi giúp học sinh ghi nhớ kiến thức trọng tâm Ngoài ra, nội dung câu hỏi giáo viên thiết kế dạng trò chơi học tập để tiết học trở nên nhẹ nhàng hơn, giúp học sinh hứng thú với việc học lịch sử * Thứ tư, lựa chọn đồ dùng dạy học hợp lí: Như biết, dạy phân mơn Lịch sử việc sử dụng tranh, ảnh, đồ, que đồ, đồ dùng trực quan phục vụ cho hoạt động dạy học cần thiết Việc sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp mang lại hiệu tích cực cho học Ví dụ: tranh, ảnh, đồ giúp học sinh nắm nội dung cách chắn như: dễ hình dung trận đánh, vị trí đánh trận chiến; nhân vật quan trọng lịch sử hay sử dụng que đồ giúp cho học sinh nắm cách xác vị trí mà giáo viên muốn chỉ, muốn truyền đạt mà đem lại thẩm mĩ cách nhìn tiết dạy thay dùng thước đồ Song lúc sử dụng đồ dùng mà tùy vào Vũ Thị Oanh 10 Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử - Thảo luận nhóm: hình thức sử dụng nhiều tiết, nhiều môn học Đây hình thức phổ biến Các em thảo luận nhóm 2, nhóm 4, nhóm câu hỏi liên quan đến học Trong trình thảo luận nhóm em trao đổi, thảo luận, hỗ trợ cho để hoàn thành nội dung yêu cầu phiếu Ví dụ: Chiến thắng Chi Lăng, hoạt động 1, giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm đơi câu hỏi: Tại quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch? để giúp học sinh thuật lại diễn biến trận Chi lăng hoạt động 3, giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm với hệ thống câu hỏi gợi ý như: Khi quân Minh đến trước ải Chi Lăng, kị binh ta hành động nào? Kị binh nhà Minh phản ứng trước hành động quân ta? Kị binh nhà Minh thua trận sao? Bộ binh nhà Minh bị thua trận nào? - Trò chơi học tập trò chơi học tập kết hợp với công nghệ thông tin: Như biết, công nghệ thông tin công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc dạy học Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học nhu cầu cần thiết Đặc biệt dạy phân môn Lịch sử, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học lại cần thiết giúp giáo viên cung cấp cho học sinh nhiều nguồn tư liệu khác nhau, hỗ trợ đắc lực cho giáo viên việc thiết kế giảng Nhờ có hỗ trợ cơng nghệ thơng tin mà tiết dạy trở nên sinh động, hấp dẫn Chúng ta sử dụng cơng nghệ thơng tin để chèn hình ảnh, âm thanh, đưa tranh, ảnh, đồ ; thiết kế trò chơi tạo hiệu ứng để chạy câu hỏi, tạo âm (bài hát, nhạc chuông ) để tiết học không trở nên khô khan, học sinh lôi vào học cách tự nhiên Vũ Thị Oanh 12 Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử Uất Lâm Th ơng Ngô Nam Hải Hợ p Phố Giao Chỉ Luy lâu Chu Nhai Đạ m Nhĩ Cửu Chân Nhật Nam Lư Uợ cưđồ ÂuưLạ cưthếưkỷIư ThếưkỷIII S dụng công nghệ thông tin tiết học Tôi sử dụng nhiều trò chơi tiết dạy Lịch sử Một số trò chơi như: rung chng vàng, hỏi nhanh đáp gọn, cửa bí mật, đố vui, nón kì diệu, nhanh (HS chọn đáp án giơ đáp án a, b, c giơ thẻ đúng/ sai) Ví dụ: Trong bài: Kinh thành Huế, phần củng cố, giáo viên cho HS chơi trò chơi: "Ơ cửa bí mật" để giúp em hệ thống lại kiến thức trọng tâm như: Kinh thành Huế xây dựng thời nhà nào? Kinh thành Huế cơng trình nào? Ngày 11-12-1993 có dấu ấn đặc biệt cố đô Huế? Kết hợp với công nghệ thơng tin, giáo viên đưa hình ảnh ô cửa số câu hỏi ô cửa đánh số thứ tự 1, 2, Dựa vào câu hỏi giáo viên giúp học sinh củng cố Sau lần trả lời có biểu tượng Đúng (Chúc mừng bạn) Sai (Ồ! Tiếc quá) Vũ Thị Oanh 13 Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử Chúc mừng bạn ! Ồ ! Tiếc Hay bài: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40), cung cấp cho em kiến thức cần đạt nhấn mạnh vào kiến thức trọng tâm học Sau đó, để giúp em hệ thống lại kiến thức học đồng thời kiểm tra nhanh xem em nắm đến đâu, có em nắm tốt bài, em lúng túng, mơ hồ tơi cho học sinh chơi trò chơi "Rung chng vàng" phần củng cố: Giáo viên (hoặc học sinh đọc tốt) đọc câu hỏi nội dung kiến thức liên quan đến học kiến thức học, em ghi đáp án vào bảng con, sau hết thời gian quy định lớp giơ bảng con, đáp án sai hạ bảng xuống, ngược lại, đáp án tiếp tục chơi tìm người thắng (linh động thời gian tiết học, giáo viên tìm em dành chiến thắng số em dành chiến thắng hẹn thi lần sau có thời gian) Vũ Thị Oanh 14 Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử Ví dụ: số câu hỏi để chơi trò chơi như: Đầu kỉ thứ I, nước ta bị nhà đô hộ? Ai giết hại Thi Sách? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn bao lâu? Tô Định làm sau thua trận? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có ý nghĩa gì? Đối với học sinh tiểu học, câu đố giúp em thấy thoải mái, nhẹ nhàng tiết học Không vậy, để giải câu đố, học sinh phải vận dụng kiến thức, kĩ từ học đồng thời phải tư cách logic để giải đố Chính sử dụng câu đố dạy học Lịch sử góp phần nâng cao rèn luyện kĩ cần hình thành cho học sinh lứa tuổi tiểu học Câu đố có thơ giản dị, có vần vè, nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ thuộc nên có sức lơi em việc học Lịch sử Việc thay đổi hình thức tổ chức học tập căng thẳng trò chơi “ đố vui” giúp em “ học mà chơi, chơi mà học” Vì thế, em thoải mái suy nghĩ, tự bàn bạc mà khơng bị nhàm chán Ví dụ: Vua từ tuổi ấu thơ Cờ lau tập trận, đợi khởi binh? (Là vua nào?) Ai người bơi giỏi lặn tài Khoan ngầm thuyền giặc đánh đặc công Đáng đời lũ giặc Nguyên Mông Xuồng chầu hà đáy sơng nộp mình? (Là ai?) Vua xuống chiếu dời đô Về Thăng Long vững đồ nước Nam? (Là vua nào?) Ai người bóp nát cam Hờn vua chẳng lo bàn việc quân Phá cường địch, báo hoàng ân Dựng lên cờ nghĩa xả thân diệt thù? (Là ai?) Vũ Thị Oanh 15 Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử Ai người anh hùng tuyệt vời Trong nanh vuốt giặc lời thép gang "Tao làm quỷ nước Nam Làm vương đất bắc chẳng ham chút nào" (Là ai?) - Vẽ sơ đồ (bản đồ) tư duy: Bên cạnh việc nâng cao hiệu học, tơi muốn từ đề tài rút phương pháp phù hợp tạo hứng thú cho em học môn học này, đồng thời thay đổi tư duy, cách nhìn nhận em môn học, tạo cho em niềm đam mê u thích mơn học Ngồi giúp em huy động tối đa tiềm não, em học tập tích cực hơn, nhớ lâu hơn, đem lại hiệu học tốt hơn, em có điều kiện phát triển óc thẩm mĩ thiết kế bố cục, màu sắc, đường nét, xếp ý tưởng khoa học Vì tơi sử dụng phương pháp vẽ sơ đồ (bản đồ tư duy) học Lịch sử Giáo viên kết hợp với việc sử dụng phần mềm Iminmap để vẽ sơ đồ tư việc thiết kế giảng máy tính; học sinh, em sử dụng giấy, bút chì, màu vẽ, tẩy để thực Phương pháp tạo nên khơng khí cho học - sinh động, sáng tạo, tạo khơng khí thoải mái, hiệu học cao, học sinh nhớ kiến thức theo sáng tạo Đồng thời giúp cho học sinh có phương pháp học mới, nhớ lâu, nhớ có hệ thống Ví dụ số Sơ đồ tư sử dụng số tiết dạy Lịch sử giáo viên thiết kế kết hợp với sử dụng phần mềm Imimmap 6.0 Vũ Thị Oanh 16 Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử Bài: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) Vũ Thị Oanh 17 Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử Bài: Chiến thắng Bạch Đằng Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) Vũ Thị Oanh 18 Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử Một số vẽ học sinh tiết học phân môn Lịch sử - Kể chuyện: Kinh nghiệm giảng dạy cho thấy, với nội dung kiến thức, truyền đạt theo trình tự kiến thức sách giáo khoa giảng giải sng học sinh khó nhớ kiến thức trở thành câu chuyện lại khác, khả nhớ chuyện học sinh tốt Song, nội dung, kiến thức nào, trở thành câu chuyện Để tiết học trở lên hấp dẫn, giáo viên sưu tầm mẩu chuyện lịch sử sách, truyện, đài, báo, mạng internet Tuy nhiên, câu chuyện lịch sử thời kì dựng nước phân mơn Lịch sử lớp khơng nhiều Chính vậy, để tiết dạy thêm sinh động, lơi học sinh vào học giáo viên phải đầu tư thời gian cho dạy Vũ Thị Oanh 19 Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử Khi kể chuyện, giáo viên dùng lời nói, cử chỉ, điệu kết hợp với tranh minh họa (nếu có) kể nhân vật, trận đánh hay kiện lịch sử Ví dụ: Trong bài: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40), giáo viên kể chuyện "Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước" Bài: Chiến thắng Bạch Đằng Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) kể chuyện: Ngô Quyền chiến thắng Bạch Đằng lịch sử Bài: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, giáo viên cho học sinh xem video: Vua cờ lau Hoặc kể chuyện ông vua Bài: Chùa thời Lý, kể chuyện vị sư chùa thời Lý chuyện tu hành hai công chúa thời Lý Bài: Nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long, kể chuyện: Giải mã hành trình thần tốc vua Quang Trung * Kết hợp với hoạt động nhà trường Để học sinh u thích lịch sử khơng thể khơng nhắc đến hoạt động tập thể tổ chức nhà trường Ví dụ thi Liên đội phát động tìm hiểu lịch sử nước nhà, trò chơi buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể hái hoa dân chủ, trò chơi lịch sử Ngồi ra, tơi khuyến khích học sinh tìm hiểu, đọc sách, báo thư viện Room to Read nhà trường đặc biệt truyện lịch sử Tìm hiểu thêm lịch sử qua kênh thông tin đại chúng đài, ti vi, internet… Bên cạnh số sách lịch sử nước nhà mà giới thiệu với em để em tìm đọc thư viện nhà trường mua hiệu sách nhằm bổ trợ cho phân môn Lịch sử lớp sách: Trưng Nữ Vương khởi nghĩa Mê Linh, An Dương Vương, Lam Sơn Dấy Nghĩa, Ngô Quyền… Vũ Thị Oanh 20 Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử Kịp thời khen thưởng, động viên em với danh hiệu thi đua “ Danh hiệu nhà sử học nhỏ tuổi” IV Tính giải pháp Trong thực tế, thấy rằng, áp dụng phương pháp dạy học có ưu điểm nhược điểm định, vấn đề xem xét xem phương pháp tối ưu dạy, hoạt động dạy Có phương pháp phải phối kết hợp với phương pháp khác đem lại hiệu cao dạy, hoạt động dạy Thực trạng đề tài đặt cho học sinh hứng thú với tiết học lịch sử, nắm kiến thức trọng tâm bài, nhớ lâu hơn, không bị áp lực phải nhớ kiến thức đối tượng học sinh tiểu học có đặc điểm "học mau nhớ mau qn" Chính vậy, đề tài nghiên cứu nhằm giúp cho em học sinh cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng tiếp cận với kiến thức lịch sử tưởng chừng khô khan (thông qua hoạt động tổ chức trò chơi, đố vui, kể chuyện, vẽ sơ đồ ), đồng thời giáo viên giúp em có phương pháp học - không áp đặt cách máy móc, ghi nhớ kiến thức trọng tâm theo ý hiểu mình, tăng tính độc lập, chủ động, sáng tạo học tập, phát triển tư cá nhân học sinh giúp em có nhìn tổng qt kiến thức học tập c Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Khi thực giải pháp, biện pháp cần ý đến mối quan hệ chúng, khơng có giải pháp, biện pháp tối ưu mà phải biết kết hợp chặt chẽ, linh động kết hợp sử dụng giải pháp, biện pháp vào dạy, Vũ Thị Oanh 21 Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử hoạt động dạy cho phù hợp nhằm đem lại hiệu cao cho việc dạy học V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Sau thời gian áp dụng phương pháp hỗ trợ dạy học, thấy lớp 4B số học sinh yêu thích học lịch sử tăng lên rõ rệt, điều đồng nghĩa với kết học tập em có nhiều tiến bộ, số học yêu thích học lịch sử có chiều hướng tăng giảm dần số lượng học sinh khơng thích học lịch sử, cụ thể: Tổng số học sinh Năm học 2018-2019 Cuối học kì I Cuối năm học 28 28 Thích Tổng số Tỉ lệ % 10 35,7 26 92,8 Khơng thích Tổng số Tỉ lệ % 18 64,2 7,2 Điểm kiểm tra định kì Thời gian Điểm 9-10 Số Tỉ lượng lệ % Cuối học kì I Cuối năm học 7,2 21,4 Điểm 7-8 Số Tỉ lượng lệ % 10 35,7 14 50 Thời gian Cuối học kì I Cuối năm học Điểm 5-6 Số Tỉ lượng lệ % 14 50 28,5 Điểm < Số Tỉ lượng lệ % 7,2 0 Đánh giá kết Hoàn thành Số lượng Tỉ lệ % 26 90 28 100 Chưa hoàn thành Số lượng Tỉ lệ 10 0 Như vậy, để giúp học sinh yêu thích học Lịch sử theo tơi, giáo viên phải thực đam mê Lịch sử, nỗ lực hết mình, có đầu tư nghiên cứu dạy, biết vận dụng sáng tạo phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình, cơng phu chuẩn bị câu chuyên, trò chơi… đồng thời Vũ Thị Oanh 22 Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử khơi gợi cho em niềm đam mê tiết học, hoạt động học Muốn làm điều khơng phải sớm chiều mà phải q trình, phải có cố gắng cá nhân tập thể Có học sinh hứng thú ngày thích học Lịch sử Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận Đổi phương pháp dạy học Lịch sử theo hướng tích cực hố hoạt động học sinh nhằm giúp cho học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm đồng thời giúp em có u thích mơn học nhiệm vụ yêu cầu cấp thiết giáo dục Việc thiết kế giảng phân môn Lịch sử xác định mục tiêu bài, lựa chọn kiến thức trọng tâm để nhấn mạnh cho học sinh, tổ chức hoạt động dạy học thảo luận nhóm, thiết kế trò chơi, kể chuyện, sử dụng tranh, ảnh, đồ nhằm đem lại hiệu tích cực cho học Lịch sử Tuy sử dụng để đạt hiệu cao việc làm khó, đòi hỏi giáo viên phải có nhiệt tình giảng dạy, có tâm huyết với nghề, có kiến thức lịch sử vững vàng, phương pháp dạy học phù hợp Việc sử dụng phương tiện dạy học phải dựa chức năng, tác dụng loại, đồng thời phải sử dụng phù hợp với đối tượng học sinh đặc biệt học sinh tiểu học Đây việc đòi hỏi người giáo viên phải phát huy cao độ vai trò giảng dạy, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo em trình học tập Với số giải pháp thân phân môn Lịch sử lớp góp phần làm cho học trở nên nhẹ nhàng, thú vị hơn, mở cho học sinh phương pháp học mới, cách nhớ lâu, nhớ theo ý hiểu Xóa dần lối học vẹt, học gạo em, giúp em yêu thích học Lịch sử, thay đổi nếp nghĩ coi Lịch sử mơn phụ Khơng có phương pháp tối ưu, kinh nghiệm áp dụng môi trường dạy học khác Tôi hy vọng rằng, với kinh nghiệm nhỏ Vũ Thị Oanh 23 Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp u thích học Lịch sử giúp đồng nghiệp có thêm tài liệu tham khảo để áp dụng trình giảng dạy II Kiến nghị - Đối với giáo viên: Luôn tâm huyết với nghề, u thương học trò, có trách nhiệm công việc giảng dạy Phải nắm kiến thức Lịch sử, linh động sử dụng phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh điều kiện thực tế Khi dạy nên lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp với dạng với đối tượng học sinh để gây hứng thú cho em q trình học Phải khơng ngừng học hỏi, tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ sách vở, tài liệu, thơng tin, báo chí từ học sinh Ln quan tâm tới tất đối tượng học sinh, kịp thời động viên, khuyến khích, giúp đỡ em, khơi gợi cho em tinh thần dân tộc qua phân môn Lịch sử - Đối với học sinh: Các em cần động viên cách kịp thời, lúc để kích thích em cố gắng vươn lên học tập Tạo cho em thói quen thích tìm tòi, khám phá học tập để nâng cao chất lượng - Đối với nhà trường cấp quản lí: Ln tạo điều kiện để giáo viên học tập nâng cao tay nghề; cung cấp đầy đủ đồ dùng, thiết bị cần thiết để phục vụ việc dạy học giáo viên học sinh Động viên, khuyến khích kịp thời giáo viên học sinh có thành tích cao giảng dạy học tập… Trên số kinh nghiệm nhỏ tơi tích lũy q trình giảng dạy Do kinh nghiệm chưa nhiều, hạn chế thời gian, ngôn ngữ nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót định, mong quý đồng nghiệp thơng cảm góp ý chân thành để đề tài thêm hồn thiện Tơi xin trân thành cảm ơn EaBông, ngày 18 tháng năm 2019 Vũ Thị Oanh 24 Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử Người viết Vũ Thị Oanh NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………\ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Chủ tịch hội đồng Nguyễn Thị Minh Thủy NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………\ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Chủ tịch hội đồng Vũ Thị Oanh 25 Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử TÀI LIỆU THAM KHẢO Một số phần mềm Imindmap để vẽ đồ tư Sách giáo khoa môn Lịch sử - NXBGD Sách giáo viên môn Lịch sử - NXBGD Sách thiết kế môn Lịch sử - NXB Hà Nội Tư liệu dạy Lịch sử - NXBGD Tiến trình Lịch sử Việt Nam (Nguyễn Quang Ngọc) - NXBGD Vũ Thị Oanh 26 Năm học: 2018 - 2019 ... Khai chọn đề tài Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học lịch sử làm đề tài nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học lịch sử Phạm vi nghiên... Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử TÀI LIỆU THAM KHẢO Một số phần mềm Imindmap để vẽ đồ tư Sách giáo khoa môn Lịch sử - NXBGD Sách giáo viên môn Lịch sử. .. (Năm 938) Vũ Thị Oanh 18 Năm học: 2018 - 2019 Một số biện pháp giúp học sinh lớp yêu thích học Lịch sử Một số vẽ học sinh tiết học phân môn Lịch sử - Kể chuyện: Kinh nghiệm giảng dạy cho thấy,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sử, SKKN Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 yêu thích học Lịch sử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn