SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4

29 11 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 14:18

Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp MỤC LỤC Mục lục Phần thứ : MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề II Mục đích .3 Phần thứ hai : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ .4 I Cơ sở lí luận vấn đề II Thực trạng vấn đề .7 III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề IV Tính giải pháp .21 V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 22 Phần thứ ba : KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 23 I Kết luận 23 II Kiến nghị 24 Tài liệu tham khảo .28 GV : Đào Thị Thu Hằng Trang Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Lí lí luận Tiếng Anh ngơn ngữ sử dụng rộng rãi nhằm giao tiếp tạo mối liên kết học tập làm việc nhiều nước giới nói chung nước ta nói riêng Do việc dạy học Tiếng Anh ngày coi cơng cụ đắc lực cho q trình hội nhập Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ thơng qua việc đổi tồn diện năm Mấy năm học qua, Sở GD ĐT tạo điều kiện cho giáo viên Tiếng Anh cấp tiểu học, Trung học sở Trung học phổ thông học tập, bồi dưỡng, nâng cao lực chuyên môn, đồng thời đầu tư sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho trường thí điểm Về phía học sinh, tiếng mẹ đẻ coi ngôn ngữ quan trọng ngôn ngữ mà em tiếp xúc, mà em đã, gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận với Tiếng Anh, ngôn ngữ thứ hai Làm để nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh nhà trường, giảm bớt gánh nặng việc giảng dạy hàng ngày trường cho giáo viên tiếng Anh, lại kích thích khả tự học học sinh hướng đến việc học phụ huynh “Thời đại 4.0” câu nói quen thuộc mà nghe, áp dụng công nghệ 4.0 vào dạy – học điều hướng đến để đưa giáo dục phát triển theo hướng đại, bắt kịp với xu hướng phát triển giới Lí thực tiễn Trên thực tế việc dạy học môn Tiếng Anh khơng mẻ khó tất giáo viên học sinh Với việc nghiên cứu đề tài này, mong muốn phần giúp giáo viên học sinh dần khắc phục khó khăn để tiến hành dạy – học mơn Tiếng Anh có hiệu tốt Hình thành cho học sinh khái niệm hoàn chỉnh “tự học, tự đánh giá”, từ giúp học sinh tự tin vào khả thân Nhận thức tầm quan trọng việc kích thích hứng thú học tập môn tiếng Anh học sinh – giờ lên lớp, xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài “Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4” Đối tượng nghiên cứu - Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh Phạm vi nghiên cứu GV : Đào Thị Thu Hằng Trang Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp - Phạm vi nghiên cứu: Học sinh khối (2 lớp 4A 4C) trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai II Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu hoạt động sử dụng q trình dạy học Tiếng Anh cho giáo viên học sinh - Phát huy hết ưu điểm hoạt động nhằm giúp học sinh tiếp thu nội dung học Đồng thời hướng dẫn học sinh tự luyện tập, rèn luyện để có kỹ năng, thái độ đắn học Tiếng Anh - Giúp học sinh học môn Tiếng Anh linh động đóng vai trò chủ động việc tự nâng cao trình đồ thân, tự chọn phương pháp mục tiêu học tiếng Anh phù hợp với thân - Nâng cao khả sử dụng tiếng Anh hệ trẻ Việt Nam, giúp Việt Nam không bị tụt hậu so với giới GV : Đào Thị Thu Hằng Trang Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Hiện việc dạy học ngoại ngữ trường tiểu học có nhiều chuyển biến rõ rệt Giáo viên tạo điều kiện thuận lợi để học hỏi trau dồi kiến thức, nâng cao chun mơn nghiệp vụ Học sinh ngày cung ứng đầy đủ tài liệu, sách giáo khoa nhiều tranh ảnh, giáo cụ kèm theo nhằm đáp ứng việc học tập ngày tốt Việc học tiếng Anh trở thành vấn đề thiết toàn xã hội muốn tiến lên xa đường xã hội chủ nghĩa, xác định vững vàng vị Việt Nam trường giới, theo báo cáo ngày 21/8 Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, Đề án dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 (gọi tắt đề án ngoại ngữ 2020) sửa đổi Đề án với tên gọi Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 trình Thủ tướng Trong năm học 2017-2018, Bộ Giáo dục xác định, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh cấp học trình độ đào tạo, nhiệm trọng tâm Ngành giáo dục hoàn thiện định dạng đề thi theo khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam; ban hành quy chế thi cấp chứng ngoại ngữ theo khung Việc đa dạng hóa chương trình, sách giáo khoa, học liệu, xây dựng phát triển môi trường thực hành ngoại ngữ thông qua phát triển cộng đồng học tập ngoại ngữ nhiệm vụ đặt Bộ xác định tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, đặc biệt đội ngũ giáo viên ngoại ngữ phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm Chương trình, tài liệu, học liệu đào tạo rà soát, phù hợp với đối tượng, cấp học; trọng phương thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến Theo Bộ Giáo dục, năm học 2015-2016 nước có 1,8 triệu học sinh học theo chương trình đề án tiếng Anh Đến năm 2016-2017, số tăng lên 4,9 triệu, đơng khối tiểu học lớp 3-5 với 2,1 triệu Có 5.940 giáo viên ngoại ngữ cấp phổ thông bồi dưỡng nghiệp vụ Tại số trường THPT, mơn Tốn, Vật lý thí điểm dạy tiếng Anh, có đánh giá lực đầu ngoại ngữ học sinh Tuy đạt số kết quả, Bộ Giáo dục thừa nhận việc triển khai chương trình ngoại ngữ giáo dục phổ thơng lúng túng, số lượng học sinh học theo Chương trình ngoại ngữ thấp so với mục tiêu giai đoạn Hiện chưa có giải pháp cụ thể dạy học ngoại ngữ vùng miền, địa phương dẫn đến việc nâng cao chất lượng giáo viên đạt chuẩn tất địa phương trở nên khó khăn Hoạt động bồi dưỡng cán bộ, giảng viên đơn vị thụ hưởng chưa thực đạt hiệu GV : Đào Thị Thu Hằng Trang Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp Việc dạy tiếng Anh tăng cường sở đào tạo chưa tốt dẫn đến nhiều sinh viên trước trường sau tốt nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu lực ngoại ngữ Mục tiêu bồi dưỡng nâng cao lực sử dụng ngoại ngữ đạt chuẩn công chức, viên chức chưa quan tâm So sánh số lượng học sinh học hệ tiếng Anh 10 năm cấp học năm học 2015-2016 2016-2017 (Nguồn: Ban quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia, 2017.) Trước đó, Đề án ngoại ngữ 2020 chịu nhiều "búa rìu" dư luận Trọng tâm chương trình giai đoạn 2016-2020 với nhiệm vụ triển khai chương trình ngoại ngữ 10 năm nước, từ lớp đến lớp 12; tăng cường tiếng Anh tất trường nghề, cao đẳng đại học Đến năm 2016, đề án tiêu tốn 9.000 tỷ đồng, số lượng học sinh thụ hưởng chương trình chiếm 20% so với mục tiêu Số giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn 30%, chí nhiều địa phương có chưa tới 100 thầy Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ hội nghị triển khai đề án (9/2016) nhận định, chất lượng chương trình thấp, đặc biệt tiếng Anh, thể rõ kỳ thi THPT quốc gia Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 có 90% học sinh bị điểm trung bình mơn tiếng Anh, tập trung khoảng 2-4 Tỷ lệ thí sinh đạt điểm 2,25 chiếm cao Chỉ 8,8% thí sinh đạt từ điểm trở lên Ở kỳ thi THPT quốc gia 2018, phổ điểm môn tiếng Anh nhích lên, đỉnh đồ thị mốc 3,6 điểm, khoảng điểm nhiều thí sinh đạt mức 2,2-5 Điểm trung bình tiếng Anh 3,91 (cùng với Lịch sử) thấp GV : Đào Thị Thu Hằng Trang Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp môn thi THPT quốc gia Tuy điểm số môn Tiếng Anh nâng cao, chưa phải số đáng mừng, thách thức toàn ngành giáo dục xã hội Bởi muốn phát triển kinh tế , xã hội, an ninh quốc phòng cach tồn diện cần phải hội nhập với Thế giới, tiếng Anh nói riêng ngoại ngữ nói chung chìa khóa giúp đạt điều Phổ điểm môn tiếng Anh thi THPT quốc gia 2018.( Nguồn: Bộ Giáo dục Đào tạo) Muốn đạt mục tiêu nâng cao khả sử dụng tiếng Anh học sinh – sinh viên, cần trọng từ lúc đặt móng – mơi tường tiếng Anh cấp tiểu học Môi trường học ngoại ngữ học sinh dần nâng cao với quan tâm vật chất lẫn tinh thần nhà trường, Phòng Sở giáo dục- đào tạo xây dựng phòng học tiếng Anh, mua sắm trang thiết bị dụng cụ dạy học chun biệt, có tổ chun mơn phục vụ cho việc học hỏi giao lưu chuyên môn cho thầy ngoại ngữ, có sân chơi tiếng Anh cho học sinh vv Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân mà việc dạy – học môn tiếng Anh tiểu học chưa đạt kết mong muốn, trình độ học sinh chưa đồng Để lí giải cho vấn đề trên, nói đến lí lớn mơi trường học ngoại ngữ hạn chế nên em có dịp tiếp xúc nói chuyện với người nước GV : Đào Thị Thu Hằng Trang Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Tiếng Anh cho học sinh lớp ngồi người nói Tiếng Anh nhà Vì việc phát triển kỹ nghe - nói thành thạo em nhiều khó khăn Hơn nữa, tình trạng dạy học tiếng Anh chưa đảm bảo tùy thuộc nhiều vào việc chủ động tích cực học tập em học sinh Làm để khắc phục tình trạng này? Làm để thu hút học sinh tâm vào việc học ngoại ngữ vấn đề đòi hỏi người làm giáo dục, thầy cô tâm huyết với nghề, nỗ lực đề kế hoạch, chương trình, cải tiến phương pháp để dạy học tốt hơn, nâng cao chất lượng hiệu giáo dục Làm để đáp ứng nội dung tiết dạy lớp theo yêu cầu chương trình Bộ giáo dục lại vừa giúp học sinh giỏi nâng cao khả thân, giúp học sinh yếu không bị tụt lại xa với bạn khác? Đây thực trăn trở không riêng đội ngũ giáo viên tiếng Anh trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai mà câu hỏi nhức nhối giáo viên dạy Ngoại ngữ khác Vì vậy, với đề tài tơi đưa suy nghĩ với mong muốn góp phần trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ học tập lẫn để tiến Đó nội dung, mục đích hướng tới sáng kiến kinh nghiệm II Thực trạng vấn đề Thuận lợi - Môn Tiếng Anh môn áp dụng học sinh tiểu học năm gần Vì số học sinh cảm thấy có hứng thú, u thích với mơn học - Được quan tâm giúp đỡ, đạo sát Ban giám hiệu nhà trường; quan tâm cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp Đội ngũ tiếng Anh trường yêu nghề, tận tâm với học sinh, đạt chuẩn theo yêu cầu Bộ giáo dục mơn - Trường có sở vật chất xây dựng phòng học, đóng bàn ghế theo chuẩn - Có nhiều cha mẹ học sinh quan tâm đến việc học hành em - Có hợp tác tốt giáo viên học sinh - Qua trình học tập, tìm hiểu qua sách báo, tài liệu, Internet trình giảng dạy giúp cho đội ngũ giáo viên tiếng anh có kinh nghiệm thiết thực thực - Việc phát triển nhanh chóng cơng nghệ thơng tin mạng Internet khiến việc sử dụng điện thoại, máy tính, tablet khơng phải điều q khó khăn gia đình Khó khăn GV : Đào Thị Thu Hằng Trang Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp Bên cạnh thuận lợi nêu số khó khăn gặp phải: - Hầu hết học sinh em nông nên điều kiện đầu tư cho em hạn chế, điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến tinh thần học tập em - Trường có phòng học chức riêng biệt nên chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu dạy học tiếng Anh giáo viên học sinh; Đồ dùng dạy học thiếu - Do điều kiện hoàn cảnh, phụ huynh chưa hiểu rõ tầm quan trọng môn Tiếng Anh, nên chưa quan tâm, đốc thúc em học môn học - Bên cạnh số em học hành nghiêm túc, có khơng học sinh học qua loa, không khắc sâu từ vựng vào trí nhớ, khơng tập đọc, tập viết thường xuyên - Học sinh chưa nắm bắt cách nhớ từ vựng, mẫu câu, nhắc chung chung, mang nặng tính hình thức - Học sinh tiểu học chưa có thói quen sử dụng mạng Internet kênh thông tin Internet phục vụ cho việc học tiếng Anh Vào đầu năm học 2018 - 2019 dạy khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh qua tiết dạy theo phương pháp thông thường cho làm kiểm tra môn tiếng Anh lớp 4A 4C Qua đó, có kết khảo sát sau: Trước thực đề tài: Đầu năm học 2018-2919 Lớp Kiểm tra có Kiểm tra có Số lượng học Kiểm tra có điểm từ 5,0 -> điểm trung sinh ( lớp) điểm từ 8,0 -> 10 7,0 bình 4A SL 34 TL(%) SL 100 10 TL(%) SL 29 19 TL(%) 55.6 SL TL(%) 15.4 4C 32 100 23 15 49.6 27.4 66 lớp 100 18 27.3 34 51.5 14 31.2 Chúng ta thấy chất lượng học sinh thực chưa cao, có phân hóa lớp khối tương đối rõ rệt, điều chứng tỏ em chưa thực u thích mơn Tiếng Anh chưa có biện pháp hiệu việc dạy học môn đặc biệt lớp 4C Đây điều tơi trăn trở để giúp học sinh u mơn học hình thành khả tự học học sinh GV : Đào Thị Thu Hằng Trang Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp Vì tơi thử nghiệm đề tài vào lớp 4C trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai so sánh thay đổi sau áp dụng đề tài hai lớp 4A (không áp dụng đề tài) 4C (có áp dụng đề tài) với để khảo sát tính đắn đề tài Sau áp dụng đề tài, nhận thấy lớp 4C có thay đổi khả quan khả sử dụng tiếng Anh, có u thích với môn kéo gần khoảng cách so với lớp 4A bốn kĩ nghe, nói, đọc, viết Điều kiện để thực sáng kiến lực sử dụng học tập môn Tiếng Anh hai lớp khơng đồng đều, lớp 4A có phần nhỉnh so với lớp 4C lực sử dụng ý thức học môn tiếng Anh III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Theo tơi, có hai ngun nhân lớn dẫn đến việc học sinh chưa có u thích quan tâm mực tới việc học ngoại ngữ Nguyên nhân thứ nhất, học sinh không hiểu lý phải học tiếng Anh Mục tiêu học tập học sinh học môn tiếng Anh đơn giản mơn học bao mơn lại cần phải học theo yêu cầu nguyện vọng cha mẹ, điều dẫn tới cách học đối phó, lệch lạc học sinh Vì muốn học sinh có động lực mơn tiếng Anh cần phải rõ lí em cần học môn Với đối tượng học sinh có nguyên nhân học tập khác nhau, có em muốn làm sau du học, có em muốn trở thành nhà khoa học, có em bố mẹ yêu cầu phải học tất nguyên nhân nhận từ học sinh cần giải đáp tư vấn lớp buổi học làm quen với môn tiếng Anh Thơng qua đó, học sinh thấy lợi ích thiết thực từ việc học ngoại ngữ nói chung mơn tiếng Anh nói riêng, từ có nhìn khác việc học “Có mục tiêu có cố gắng” nhằm nói đến điều Ví dụ: Sau giới thiệu thân, thay giới thiệu để học sinh làm quen với sách, giáo viên đặt câu hỏi “Tại phải học tiếng Anh?” để học sinh trả lời Hãy ghi nhận tất câu trả lớp em, sau giải thích cho em số lợi ích việc học tiếng Anh “ Tiếng Anh ngôn ngữ sử dụng rộng rãi nhất, biết tiếng Anh giúp em giao tiếp với người giới dễ dàng hơn, có nhiều hội phát triển cho thân đất nước hơn” Hãy cho em nói mong ước tương lai mở cho em thấy, với khả tiếng Anh tốt tương lai mà em mong ước gần hơn, có nhiều hội để phát triển tương lai GV : Đào Thị Thu Hằng Trang Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp Tiếng Anh giúp người đến gần với xóa mờ khoảng cách địa lí Ngun nhân thứ hai, nội dung giảng dạy tiếng Anh sách giáo khoa vô nhàm chán, phương pháp dạy học thụ động Học tiếng Anh quanh quẩn lại cấu trúc câu quen thuộc “Hi, Hello, How are you?/I am fine, thank you And you?”, “What is this?/ This is…” Chắc nội dung lặp lặp lại qua lớp, cấp học nên giáo viên xưa mệt mỏi nản ln, khơng có tích cực sáng tạo, đổi mới, nâng cao lực để đưa giảng chất lượng hấp dẫn cho lứa học trò Đây nguyên nhân dẫn đến học sinh chán nản coi tiếng Anh môn học tẻ nhạt khơng cần thiết Vì vậy, muốn giải nguyên nhân thứ hai cần đưa giải pháp đắn đòi hỏi có đầu tư Theo tôi, để giải vấn đề này, giáo viên người cần thay đổi đầu tiên, thay đổi tư duy, thay đổi phương pháp truyền thụ kiến thức, thay đổi cách đặt vấn đề, tìm hiểu khả tâm tư học sinh để từ xây dựng nên biện pháp phù hợp giúp, lôi cuốn, hấp dẫn học sinh từ xây dựng học sinh niềm u thích với môn tiếng Anh ham học hỏi tìm tòi mới, hướng dần học sinh tới việc tự học, tự rèn để hoàn thiện khả tiếng Anh Dưới số biện pháp áp dụng đề tài Biện pháp : Sử dụng trò chơi dạy học Cách hút học sinh vào học giúp học sinh thấy em chơi học – “học mà chơi chơi mà học” Đây cách để học sinh không bị nhàm chán thụ động học Đây cách để giáo viên khéo léo kiểm tra, củng cố sửa lỗi cho học sinh cách thân thiện vui vẻ Let’s go to the zoo: tơi thấy trò chơi áp dụng cho bước Pre- Post- kĩ năng, nói viết có hiệu (đặc biệt kĩ viết) Chuẩn bị: - Một số flash card có liên quan đến chủ đề - Một xúc xắc lớn - Chia lớp thành hai đội lớn GV : Đào Thị Thu Hằng Trang 10 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp Bước Yêu cầu học sinh cho biết thứ tự chữ bảng chữ bắt đầu xếp thẻ theo thứ tự bảng, viết chữ theo thứ tự Đồng thời, yêu cầu học sinh xếp lại thẻ bàn chúng theo thứ tự Sắp xếp chữ theo thứ tự Bước Một tất học sinh có thẻ chúng theo thứ tự đúng, giáo viên gọi chữ học sinh giơ thẻ có chữ lên Trong lần thứ hai hoạt động, thay gọi chữ cái, gọi âm học sinh giơ (các) chữ tương ứng Theo cặp nhóm, học sinh chơi trò chơi xếp chữ Mỗi học sinh có nhiều chữ với số chữ Học sinh tạo từ từ chữ chúng có đặt chúng xuống bàn Học sinh sau cố gắng tạo từ khác, sử dụng chữ riêng chúng chữ có bàn Lần lượt chữ học sinh lại chữ khơng thể xếp tạo thành từ Học sinh lại chữ dư người chiến thắng Học sinh dùng chữ cho sẵn tạo thành từ có nghĩa Biện pháp 3: Sử dụng Internet kênh tiếng anh phù hợp GV : Đào Thị Thu Hằng Trang 15 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp Sau khơi gợi hứng thú học tập với môn tiếng Anh, giáo viên dần hướng học sinh tới khái niệm cao - “tự học” kiến thức sâu rộng so với điều em học lớp Mục đích: Giúp học sinh nâng cao kĩ nghe, nói, đọc, viết tồn diện hồn thiện khẩu âm chuẩn cách sử dụng trang web học trực tuyến Lợi ích E-learning (học trực tuyến) đem thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ lớn, học kiến thức cần thiết cần có thiết bị kết nối internet ổn định điện thoại di động, tablet, máy tính,…….Khả vô hạn công nghệ thông tin giúp phương thức E-learing truyền tải kiến thức dễ dàng ngày phát triển rực rỡ Lợi ích E-learning cho người học: - Học sinh chủ động chọn lựa thời gian, địa điểm tự chuẩn bị cho dụng cụ cần thiết cho khóa học để tự tạo cho môi trường học tập hiệu - Học sinh chủ động học khóa học theo nhu cầu theo trình độ Đáp ứng nhu cầu học học sinh dễ dàng - Học khóa học với nhiều kiến thức mà trường học học sinh chưa tiếp cận - Học sinh tự lựa chọn trình độ khóa học dựa khả - Tiết kiệm khoản chi phí lại mua in ấn tài liệu thứ có sẵn khóa học, tất học sinh cần máy vi tính điện thoại di động có khả kết nối internet đường truyền mạng ổn định Lợi ích E-learning cho giáo viên: - Chia sẻ kiến thức cho học sinh nơi xa khơng có điều kiện để học trực tiếp - Tạo điều kiện cho học sinh tự phát triển trình độ thân - Ngồi ra, kết hợp hướng dẫn lớp truyền thống môi trường kỹ thuật số tạo nên trải nghiệm học tập thích hợp với cá nhân, hiệu hơn, kết thu tốt * Mô tả: Trong hoạt động này, học sinh em đóng vai trò chủ động việc lĩnh hội kiến thức, có ý thức cao việc tự học thân thông qua việc tự học trang web dạy tiếng Anh trực tuyến; giáo viên phụ huynh đóng vai trò định hướng theo dõi bước phát triển học sinh để có biện pháp chấn chỉnh, động viên phù hợp GV : Đào Thị Thu Hằng Trang 16 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp * Chuẩn bị: trang web sachmem.vn * Cách thực hiện: Lập nick trang web sachmem.vn cho học sinh ( lập nick chung cho học sinh khuyến khích học sinh tự lập nick riêng cho thân) Giao diện để đăng kí tài khoản sachmem.vn Giáo viên hướng dẫn học sinh đăng nhập sử dụng tài nguyên có trang web để học sinh tự học nhà GV : Đào Thị Thu Hằng Trang 17 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp Giao diện để sử dụng tài nguyên sachmem.vn Hướng dẫn học sinh dùng thẻ cào sau sách thân để kích hoạt sử dụng sách mềm Cách lấy mã thẻ nhập để thêm sách sachmem.vn Giáo viên phụ huynh theo dõi tiến trình học học sinh thời gian sử dụng mạng Internet vào việc học để có biện pháp quản lí thời gian hợp lí tránh việc học sinh sa đà vào tài nguyên giải trí khác mạng Internet GV : Đào Thị Thu Hằng Trang 18 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp Một hoạt động sachmem.vn Sau Lesson, unit phần muốn củng cố, giáo viên chọn kiểm tra phần đề kiểm tra để in cho học sinh làm Giao diện để lấy đề kiểm tra tài nguyên sachmem.vn GV : Đào Thị Thu Hằng Trang 19 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp Một đề luyện có sachmem.vn * Giải pháp mở rộng Sau học sinh hình thành thói quen tự học mạng Internet, phụ huynh cho học sinh đăng kí khóa học tiếng Anh trực tuyến trang web uy tín như: tienganh123.com, edumall.vn … để giúp học sinh tự học, bổ sung ôn lại kiến thức, mở rộng vốn từ vựng luyện tập thêm kỹ nghe nói đọc viết trình độ mục đích học tập GV : Đào Thị Thu Hằng Trang 20 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp Giao diện số trang web học trực tuyến IV Tính giải pháp Bắt đầu từ việc khơi gợi nên ý thức lợi ích việc học tiếng Ạnh giúp học sinh xác định mục tiêu việc làm, giúp học sinh tạo động lực học tập Bạn có biết tác phẩm tiếng “Cuộc phiêu lưu Alice vào xứ sở thần tiên” không? GV : Đào Thị Thu Hằng Trang 21 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp Trong có đoạn kể bé Alice bị lạc vào xứ sở xa lạ sợ hãi bỏ chạy, chạy đến gặp mèo Cheshire Alice hỏi: Tớ đường bây giờ? Cheshire: Điều tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu chứ? Alice đáp lại: Tớ thật chẳng quan tâm nơi mà muốn đến Cheshire: Thế cậu khơng cần quan tâm nên đường nào! Một mà cậu không quan tâm đến nơi mà tới đường mà chẳng được! - Cuộc phiêu lưu Alice vào xứ sở thần tiên Mục tiêu học tiếng Anh động lực thúc đẩy học sinh chuyển hố học được, thực hành thành kiến thức loại bỏ điều gây cản trở tới việc phát triển khả sử dụng tiếng Anh Nhiều người học tiếng Anh chăm làm tập thực hành lại không tiến nhiều Đó họ thiếu yếu tố đến từ cam kết Sự cam kết có họ xác định rõ mục tiêu Sau xác định mục tiêu, học sinh làm quen với kiến thức sách hoạt động thân thiện, vui vẻ, điều giúp học sinh không bị mệt mỏi nhàm chán với kiến thức phải học Từ đó, giáo viên khơi gợi nên lòng ham thích mơn xây dựng tảng vững vỡ lòng cho môn tiếng Anh học sinh Tiếp theo, thông qua việc học ghép vần chữ quen thuộc (Phonics) cách nhuần nhuyễn, học sinh bắt đầu làm quen với việc tự học tự tìm tòi từ tiếng Anh cách ghép vần Chắc cách bạn thấy cách học sinh lớp đánh vần chữ quen thuộc để tạo thành từ mới, đọc biển quảng cáo đường nhà Phonics xây dựng thói quen tự học từ cho học sinh tảng thân thuộc Học Internet cách tự học, tự đánh giá hay mang đầy thở đại, biện pháp mà Bộ giáo dục hướng đến cho học sinh để tự nâng cao trình độ thân tự nguyện phù hợp với khả cá nhân Tuy chưa áp dụng thời gian dài tực tế, song nhận thấy biện pháp sử dụng phần giúp nâng cao chất lượng dạy – học môn tiếng Anh học sinh Trong tương lai, tiếp tục áp dụng, bổ sung cải tiến để phù hợp đạt hiệu cao V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Thời gian qua, không ngừng khảo sát thay đổi phương thức khác giảng dạy thúc đẩy học sinh đến gần với khái niệm “tự học, tự đánh giá” kết cụ thể sau: GV : Đào Thị Thu Hằng Trang 22 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp Sau áp dụng đề tài: Kết thi học kì I năm học 2018 – 2019 Lớp Kiểm tra có Kiểm tra có Số lượng học Kiểm tra có điểm từ 5,0 -> điểm trung sinh ( lớp) điểm từ 8,0 -> 10 7,0 bình 4A SL 34 TL(%) SL 100 15 TL(%) SL 44 16 TL(%) 47 SL TL(%) 4C 32 100 13 40.6 15 46.9 12.5 66 lớp 100 28 42.4 31 46.7 10.9 Sau thực giải pháp thấy chênh lệch lớp thay đổi rõ rệt, so với đầu năm học nhận thấy chất lượng học tập em lớp 4C có tiến nhiều, cách biệt kết học tập môn tiếng Anh hai lớp khơng q rõ ràng, em tự tin vào thân có nhìn tích cực mơn học - Một số học sinh phát huy khiếu mình, có sáng tạo, phát huy tính tự học cao Tiết học trở nên thoải mái, nhẹ nhàng Học sinh tự tin nói, đọc, viết tiết học - Học sinh tự tin nghe, nói phản xạ, đặc biệt kĩ nghe dần hoàn thiện - Một số em học sinh giỏi có tiến vượt bậc khả phát âm, ngữ điệu phản xạ với vỏ âm GV : Đào Thị Thu Hằng Trang 23 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận Qua thực tế giảng dạy Ngoại ngữ trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, tơi nói việc nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh cho học sinh đặc biệt nâng cao tinh thần tự giác việc tự học Tiếng Anh học sinh vơ quan trọng vì: Nếu em có hứng thú mơn học em nỗ lực phấn đấu để đạt kết cao học tập có tự học học sinh nâng cao khả trình độ đến mức tối đa, khai thác tốt ưu điểm tự khắc phục nhược điểm khơng hiểu mình Tuỳ hồn cảnh thời gian, địa điểm điều kiện vật chất tinh thần cụ thể mà giáo viên sáng tạo cách giảng dạy Tiếng Anh cho tiết học Việc áp dụng công nghệ thông tin vào học tập vấn đề vô thiết thực cần thiết không muốn không muốn bị tụt hậu so với phát triển nhanh chóng thời đại Qua q trình giảng dạy, tơi rút số kinh nghiệm nhỏ cho việc giảng dạy sau: - Chú ý tới việc thay đổi phương pháp dạy môi trường học tập học sinh để giúp học sinh, sửa đổi thói quen thụ động trình học tập - Trong trình dạy có nhiều khó khăn cho giáo viên học sinh lẽ: học sinh khó tập trung nghiêm túc tác nhân xung quanh khơng thích học Tuy nhiên giáo viên cần phải bình tĩnh xử lí tình theo cách hợp lý tốt để tránh gây căng thẳng cho tiết học - Không nên cào hay so sánh học sinh với Mỗi học sinh có khả tiếp thu kiến thức khác nhau, mức đột iến khác cách thức tiếp thu kiến thức khác Vậy nên, khơng nên nản chí khơng nên trách phạt học sinh đạt mục tiêu ban đầu GV mong muốn Hãy so sánh tiến em qua thời kì, đừng so sánh học sinh với học sinh khác, điều thực bất cơng - Khơng vội vàng ứng dụng biện pháp sử dụng Internet việc tự học cho học sinh, học sinh dễ bị sa vào nội dung giải trí khác có mạng Cần xác định thời kì tự học học sinh để có biện pháp trao đổi hỗ trợ hợp lí từ phía phụ huynh - Tìm tòi nghiên cứu tài liệu tham khảo trang web có nội dung ổn định để phù hợp dạy lồng ghép tiết dạy - Chuẩn bị dạy chu đáo trước đến lớp - Phân bố thời gian tiết dạy cho phù hợp cân đối - Hướng dẫn học sinh cách tự học nhà GV : Đào Thị Thu Hằng Trang 24 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp - Phụ huynh yếu tố chủ chốt, cánh tay nối dài giáo viên việc dạy học kèm cặp học sinh thời đại 4.0 II Kiến nghị Qua trình nghiên cứu đề tài xin đề xuất vài ý kiến nhằm góp phần nâng cao chất lượng mơn Tiếng Anh đề tài áp dụng có hiệu cao vào thực tế giảng dạy cho học sinh xin kiến nghị: Đối với nhà trường, thư viện trường cần bổ sung sách nói phương pháp dạy học Tiếng Anh cho học sinh tiểu học sách nói trò chơi hay hoạt động vận dụng vào dạy Đồng thời cần bổ sung thêm loại đồ dùng để giảng dạy môn Tiếng Anh băng, đĩa, loa loại tranh, ảnh Tạo điều kiện quan tâm hỗ trợ trang thiết bị, xây phòng học chuyên dụng cho môn Tiếng Anh Đối với giáo viên, nhiệm vụ cụ thể giáo viên việc thực đề tài phải hiểu rõ lí thuyết Tổ chức cho học sinh học tập theo phương pháp tình hình đổi Tiến hành khảo sát tình hình học tập, chất lượng học tập học sinh để xây dựng sở thực cho hợp lí để nâng cao chất lượng học tập học sinh Không ngừng học hỏi trau dồi kinh nghiệm giảng dạy, đồng thời thiết kế sáng tạo nhiều hoạt động nhằm mang lại hiệu cao phát triển rộng rãi Tuy nhiên trình nghiên cứu triển khai áp dụng đề tài cần phải điều chỉnh cho phù hợp để đưa hoạt động phù hợp cho đối tượng lớp học sinh, đối tượng trường học Hơn để kết giáo dục có chất lượng giáo viên cần kết hợp chặt chẽ với phương pháp dạy học khác, giáo viên khác Về phía học sinh, để việc học đạt hiệu quả, em cần phải chuẩn bị trước đến lớp phải ôn luyện thêm nhà Phụ huynh học sinh cần dành nhiều thời gian tìm hiểu sử dụng phương pháp giáo dục khoa học để nhắc nhở, giúp đỡ em tiếp cận với môn cách hiệu quả, với nhà trường xã hội đào tạo nên hệ học sinh đáp ứng nhu cầu thời đại tiềm đất nước Trên kinh nghiệm tổ chức hoạt động học tập theo phương pháp cho học sinh học Tiếng Anh mà tơi áp dụng thấy có hiệu Tuy nhiên kết đạt chưa thật mỹ mãn, phần lớn tổ chức hoạt động phát huy tính tích cực, tự giác học tập em giỏi em yếu nhiều hạn chế thiếu tự tin, chưa chủ động tham gia hoạt động… Trong trình nghiên cứu viết đề tài GV : Đào Thị Thu Hằng Trang 25 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp tơi khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Rất mong nhận đóng góp nhiệt tình kịp thời đồng nghiệp cấp lãnh đạo để sáng kiến kinh nghiệm hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Krơng Ana, ngày 16 tháng 03 năm 2019 Người viết Đào Thị Thu Hằng GV : Đào Thị Thu Hằng Trang 26 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) GV : Đào Thị Thu Hằng Trang 27 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) GV : Đào Thị Thu Hằng Trang 28 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Tác giả Sách hoạt động người học sinh Hội đồng Anh (Biên tập Fiona Copland and Sue Garton with Monika Davis) Tâm lý học đại cương Nhà xuất ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (Nguyễn Xuân Thức (chủ biên)) Tài liệu bồi dưỡng giáo viên Nhà xuất Giáo dục Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp Nhà xuất Giáo dục Sách tập Tiếng Anh lớp Tài liệu mạng Internet trang mạng học trực tuyến phổ biến GV : Đào Thị Thu Hằng Trang 29 ... nghiên cứu đề tài Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 Đối tượng nghiên cứu - Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh Phạm vi nghiên... bình tiếng Anh 3,91 (cùng với Lịch sử) thấp GV : Đào Thị Thu Hằng Trang Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp môn thi THPT quốc gia Tuy điểm số môn Tiếng Anh nâng cao, ... học sinh u mơn học hình thành khả tự học học sinh GV : Đào Thị Thu Hằng Trang Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn Tiếng Anh cho học sinh lớp Vì thử nghiệm đề tài vào lớp 4C trường tiểu học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4, SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn