BAO CAO TONG KET UBKT 2019

21 31 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 14:15

báo cáo tổng kết uỷ ban kiểm tra công đoàn trường tiểu học năm hoc 2019; BẢN TỰ CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI HOẠT ĐỘNG UBKT CĐCS TIỂU HỌC THANH ĐÌNHNĂM HỌC 2018 2019 Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc xây dựng nghị quyết,các chương trình công tác của CĐ, việc thực hiện công khai tài chính Công đoàn ; kiểm tra việc thi hành chỉ thị, nghị quyết của CĐ cấp trên. Kiểm tra chế độ sinh hoạt định kì của BCH, của tổ CĐ. Kiểm tra các loại sổ sách theo quy định. Kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của BCH CĐ, UBKT CĐ, thoả thuận phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền. ... 2019 /CĐXL - UBKT BẢN TỰ CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI HOẠT ĐỘNG UBKT CĐCS TIỂU HỌC THANH ĐÌNH NĂM HỌC 2018 - 2019 NỘI DUNG TIÊU CHUẨN Tiêu chuẩn 1 Xây dựng kịp thời triển khai thực quy chế hoạt động UBKT. .. 2019 /CĐXL - UBKT BẢN TỰ CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI HOẠT ĐỘNG UBKT CĐCS TIỂU HỌC THANH ĐÌNH NĂM HỌC 2018 - 2019 NỘI DUNG TIÊU CHUẨN Tiêu chuẩn 1 Xây dựng kịp thời triển khai thực quy chế hoạt động UBKT. .. năm 2019 /BC- UBKT BÁO CÁO Tổng kết hoạt động Ủy ban Kiểm tra CĐCS -PHẦN THỨ NHẤT Kết hoạt động kiểm tra năm học 2018 - 2019 I/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ỦY BAN KIỂM TRA: 1/ Về tổ chức: * UBKT
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO TONG KET UBKT 2019, BAO CAO TONG KET UBKT 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn