SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2

17 42 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 14:14

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2 Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp MỤC LỤC Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU Trang I Đặt vấn đề Trang II Mục đích nghiên cứu Trang Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Trang I Cơ sở lý luận vấn đề Trang II Thực trạng vấn đề Trang III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Trang Xây dựng nề nếp lớp từ đầu năm học Trang Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp Trang Xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực Trang 10 Phối hợp với tổ chức ngồi nhà trường Trang 14 IV Tính giải pháp Trang 15 V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Trang 15 Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Trang 16 I Kết luận Trang 16 II Kiến nghị Trang 17 Phạm Thị Thúy Lan -1- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Tiểu học cấp học tảng, tạo sở ban đầu cho việc hình thành phát triển tồn diện nhân cách người, đặt móng vững cho giáo dục phổ thơng tồn hệ thống giáo dục quốc dân Vì giáo dục tiểu học có vị trí quan trọng giáo dục quốc gia Lứa tuổi học sinh tiểu học lứa tuổi vừa học vừa chơi, nhận thức em non nớt, tư chưa đạt tới đỉnh cao, nhiều biến động tâm sinh lí nên em cần có người hướng dẫn, uốn nắn cho em thói quen vào nề nếp sinh hoạt, học tập, giao tiếp; có kĩ sống để em trở thành người có khả sống tự lập Những người làm việc khơng khác giáo viên chủ nhiệm lớp Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học người thường xuyên tiếp xúc, gần gũi với học sinh, người bên cạnh giải đáp khó khăn thắc mắc em, người mà em kính trọng yêu quí nhất, người mà em xem cha mẹ Giáo viên chủ nhiệm Tiểu học người có vị trí định việc hình thành học sinh sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ sống để học sinh tiếp tục học lên bậc học phục vụ cho sống sau em Ngoài việc tổ chức, hướng dẫn hoạt động học tập học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp phải thường xuyên theo dõi hoạt động chơi, buổi sinh hoạt, giao lưu tập thể,… Và đồng thời người chịu trách nhiệm việc đào tạo cơng dân tương lai có ích cho xã hội Vì vậy, nhận thấy công tác chủ nhiệm lớp Tiểu học quan trọng, nhân tố số định đến chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Đầu năm học 2016 – 2017 nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 2B với tổng số 26 học sinh, lớp có nhiều em hồn cảnh gia đình khó khăn, số phụ huynh chưa thực quan tâm đến em mình, nề nếp lớp lộn xộn, chất lượng đầu vào thấp Vì từ nhận lớp, thân trăn trở với công tác chủ nhiệm Tôi nghĩ làm để lớp tự quản tốt, chất lượng giáo dục học sinh nâng cao Và thấy rằng, chất lượng giáo dục em nâng lên làm tốt cơng tác chủ nhiệm lớp Đó lí chọn “Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp 2” làm đề tài nghiên cứu Trong phạm vi đề tài tập trung nghiên cứu số giải pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thực đề tài từ tháng năm học 2016 - 2017 II Mục đích nghiên cứu Tơi thực đề tài với mong muốn tổng kết, rút kinh nghiệm mà thân làm tìm giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Đồng thời mong chia sẻ với đồng nghiệp việc làm thành công công tác chủ nhiệm lớp Quan trọng Phạm Thị Thúy Lan -2- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp mong nhận góp ý, nhận xét từ lãnh đạo nhà trường, từ bạn đồng nghiệp để phát huy mặt mạnh; điều chỉnh, khắc phục thiếu sót để hoàn thiện thân ngày nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Tại nghị TW2 khoá XII Đảng ta khẳng định “Giáo dục – Đào tạo quốc sách hàng đầu” Điều chứng tỏ đường lối phát triển đất nước Đảng nhà nước ta xác định đắn Như giáo dục có vai trò quan trọng phát triển kinh tế, xã hội mà nòng cốt, yếu tố quan trọng phát triển nguồn nhân lực “Muốn tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục đào tạo, phát huy nguồn lực người – yếu tố phát triển nhanh bền vững” Một nhiệm vụ Giáo dục – Đào tạo hình thành phát triển nhân cách học sinh toàn diện theo mục tiêu phát triển nguồn nhân lực phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để tạo người vừa có tài, vừa có đức trách nhiệm to lớn hệ thống giáo dục nói chung nhà trường Tiểu học nói riêng, có vai trò to lớn quan trọng người giáo viên chủ nhiệm lớp Theo điều 30 chương IV Điều lệ Trường Tiểu học Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo qui định “Giáo viên người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trường tiểu học sở giáo dục khác thực chương trình giáo dục tiểu học công tác chủ nhiệm lớp trách nhiệm giáo viên” Giáo viên chủ nhiệm thay mặt nhà trường quản lý điều hành lớp, trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh, cầu nối ba môi trường giáo dục gia đình, nhà trường xã hội Chất lượng giáo dục lớp phụ thuộc nhiều vào công tác chủ nhiệm người giáo viên Chính tơi nghĩ giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh II Thực trạng vấn đề Trong năm gần đây, ngành giáo dục tập trung đổi phương pháp giáo dục nên công tác chủ nhiệm lớp quan tâm Bản thân giáo viên ý thức sâu sắc tầm quan trọng công tác chủ nhiệm Phong trào thi đua trở thành giáo viên chủ nhiệm giỏi hầu hết giáo viên trường tơi tham gia tích cực Tuy nhiên giai đoạn nay, cơng tác chủ nhiệm lớp ngày đòi hỏi dày công người giáo viên yêu cầu ngày cao xã hội phát triển, tình hình sống tồn tác động xấu đến học sinh, mưu sinh gia đình nên số phụ huynh gần giao phó việc giáo dục cho nhà trường.Trong q trình thực tồn số giáo viên thiếu kinh nghiệm sử dụng phương pháp giáo dục chưa linh hoạt, thiếu nhiệt tình; lực đội ngũ giáo viên phân công làm công tác chủ nhiệm không đồng đều; số giáo viên chưa thực nỗ lực công tác chủ nhiệm Đâu vài giáo Phạm Thị Thúy Lan -3- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp viên chưa ý thức hết tầm quan trọng công tác chủ nhiệm, chưa quan tâm nhiều đến học sinh, dẫn đến nề nếp lớp lộn xộn, học sinh nghịch phá, đánh nhau, trật tự học, vô lễ với thầy cô giáo, chất lượng học tập sa sút, … Năm học 2016 - 2017 lớp 2B tơi chủ nhiệm có 26 học sinh, có 15 em nữ 11 em nam Đa số em có bố mẹ làm nơng làm lò gạch Một số học sinh nhà xa trường (ở Ea Bông) nên gặp khó khăn việc lại, vào mùa mưa Một số em hồn cảnh gia đình q khó khăn nên thiếu thốn quần áo, sách vở, đồ dùng học tập Một số học sinh có hồn cảnh gia đình khơng thuận lợi: bố mẹ ly dị nên em phải sống với ông bà người thân nên em thiếu thốn tình cảm quan tâm chăm sóc cha mẹ Một số phụ huynh chưa thực quan tâm đến em bận làm kinh tế, phó mặc cho thầy nhà trường nên phối hợp phụ huynh với giáo viên chủ nhiệm chưa chặt chẽ Bên cạnh nhận thức gia đình học sinh việc học chưa đắn; học sinh nhỏ nên ham chơi, số em nhận thức chậm Mặt khác với phát triển xã hội, bùng nổ công nghệ thông tin sinh tượng tiêu cực trò chơi mạng Internet ngày nhiều số có trò chơi nguy hiểm, mang tính bạo lực thu hút học sinh em không gia đình quan tâm kèm cặp, bị bạn bè lơi kéo dẫn đến tình trạng học sinh lười học, chán học, hay gây gổ với Tất điều tác động đến chất lượng giáo dục lớp Qua khảo sát đầu năm học có 7/26 em điểm môn Tiếng Việt 5/26 em điểm mơn Tốn Chính tơi cần phải tìm giải pháp để làm tốt cơng tác chủ nhiệm lớp III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Để làm tốt công tác chủ nhiệm nghĩ giáo viên chủ nhiệm phải tìm hiểu kĩ học sinh lớp mình; xây dựng nội quy, nề nếp lớp học; lập kế hoạch chủ nhiệm khoa học; tạo môi trường học tập thân thiện biết phối hợp tốt lực lượng giáo dục 1.Xây dựng nề nếp lớp từ đầu năm học 1.1 Hiểu rõ đối tượng học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp Mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ mình, muốn đề biện pháp giáo dục học sinh phù hợp, đạt hiệu trước hết giáo viên phải hiểu học sinh, phải nắm bắt hồn cảnh, tâm lí, tính cách, sở thích, sở trường, hạn chế em Do vậy, từ nhận lớp, tơi thực cơng tác tìm hiểu thông tin học sinh Tôi khảo sát đối tượng học sinh lớp thông qua hồ sơ (học bạ), qua giáo viên chủ nhiệm lớp 1, qua giáo viên mơn qua phụ huynh học sinh Sau tiến hành phân loại đối tượng học sinh: + Học sinh có hồn cảnh khó khăn: em + Học sinh có bố mẹ bỏ phải với bố (hoặc mẹ, ông bà): em Phạm Thị Thúy Lan -4- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp + Học sinh tiếp thu chậm, học yếu: em + Học sinh cá biệt đạo đức: em + Học sinh dân tộc thiểu số (Nùng, Ê-đê): em + Học sinh có khiếu (hát, múa, vẽ,…): em + Học sinh có khả học tập, tiếp thu tốt: em Việc nắm đầy đủ thông tin cần thiết học sinh giúp tơi hiểu học sinh để từ tơi áp dụng phương pháp giáo dục phù hợp cho đối tượng Đối với học sinh có hồn cảnh khó khăn, bố mẹ bỏ phải với cha mẹ ông bà: Tôi thường xuyên quan tâm, động viên giúp đỡ em từ vật chất đến tinh thần Đồng thời kêu gọi học sinh lớp đoàn kết giúp đỡ bạn Phong trào “Áo trắng tặng bạn” em hưởng ứng nhiệt tình, phong trào “Ni heo đất” hay “Kế hoạch nhỏ” liên đội phát động em lớp tham gia tích cực em hiểu quà dành tặng cho bạn có hồn cảnh khó khăn, may mắn vươn lên học tập Tôi đề xuất với ban giám hiệu nhà trường, hội cha mẹ học sinh miễn giảm cho em hồn cảnh đặc biệt khó khăn khoản đóng góp Mỗi có phần quà hay suất học bổng mạnh dạn đề nghị lãnh đạo nhà trường dành tặng cho em Cách làm tơi vừa giảm bớt khó khăn cho em, vừa giáo dục lòng nhân cho học sinh đồng thời tranh thủ ủng hộ từ phía nhà trường, hội phụ huynh vừa thắt chặt mối dây liên kết nhà trường gia đình Đối với học sinh cá biệt đạo đức: Tơi tìm hiểu kĩ ngun nhân từ phía gia đình (do bố mẹ bỏ hay bố mẹ thiếu quan tâm đến cái, hay bị bạn bè lôi kéo,…) Tôi nghiêm khắc dạy bảo em mềm dẻo, linh hoạt; tránh dùng phương pháp trách phạt em trước mặt bạn bè để không làm em tổn thương Tôi giao cho em số nhiệm vụ mà em có sở trường lĩnh vực Đồng thời thường xuyên gần gũi, kiên nhẫn, hỏi han, động viên em, khen thưởng kịp thời em có cố gắng Bằng tâm người mẹ tơi cảm hóa em chưa ngoan Đối với học sinh tiếp thu chậm, học yếu: Tơi tìm hiểu xem em học yếu mơn nào, nguyên nhân em học yếu (do khơng có thời gian để học tập phải phụ giúp bố mẹ việc nhà, lỗ hổng kiến thức, khơng thích mơn học đó,…) Tơi tranh thủ thời gian chơi, đầu cuối buổi học, tiết ôn luyện củng cố kiến thức để kèm cặp em, giảng lại chỗ em chưa hiểu hay mơ hồ Những học sinh khả tiếp thu chậm, tâm lí thường rụt rè, nhút nhát thường nhẫn nại, không miệt thị tránh làm em xấu hổ phản tác dụng giáo dục Tôi xếp cho em khá, giỏi (thường em nhóm trưởng nhóm đó) ngồi bên cạnh để kèm bạn Phong trào “Đôi bạn tiến” giúp em thi đua học tập mang lại hiệu tích cực Tơi thường xun trao đổi với phụ huynh để họ nắm tình hình học tập em đồng thời phối hợp với cô giáo để giúp em mau tiến Phạm Thị Thúy Lan -5- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Đối với học sinh có khiếu hay có khả học tập, tiếp thu tốt: Tôi thường xuyên quan sát, để ý khiếu mà em bộc lộ thông qua hoạt động học tập Khi phát khiếu em lập kế hoạch bồi dưỡng kịp thời, khơi dậy lòng say mê hứng thú em qua tiết học, hội thi, hoạt động lên lớp,… 1.2 Xây dựng nội quy lớp học Nội quy coi công cụ để quản lý tốt lớp học, khiến học sinh phải tự giác tuân thủ, thực nghiêm túc; đồng thời lôi cuốn, tạo bầu khơng khí tích cực thuận lợi cho việc học tập Để học sinh xây dựng nội quy lớp mình, tơi tiến hành sau: Tôi thông qua trước lớp nội dung điều 42: Nhiệm vụ học sinh điều 44: Các hành vi học sinh không làm Điều lệ Trường Tiểu học Nội quy Nhà trường năm học Sau tơi u cầu nhóm thảo luận xây xựng nội quy cho lớp Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm thảo luận, thống nội dung cần thực Khi thảo luận xong nhóm chia sẻ ý kiến tổng hợp ý kiến cho lớp thống nội quy chung Nếu thiếu nội dung nào, gợi ý để học sinh xây dựng tiếp Tất thành viên lớp cam kết thực nội quy xây dựng Tôi viết vào giấy, cho học sinh kí lên nội quy để thể cam kết Đồng thời dán nội quy lớp học nơi dễ nhìn, giúp em hứng thú dễ nhớ Từ đó, em chấp hành nội quy cách tự giác, tích cực hiệu thi đua nâng lên rõ rệt Hình 1: Nội quy lớp 2B 1.3 Thành lập Hội đồng tự quản lớp học Đối với lớp học theo mơ hình trường học (VNEN) việc bầu chọn xây dựng đội ngũ Hội đồng tự quản lớp công việc quan trọng mà người giáo viên chủ nhiệm cần phải làm sau nhận lớp Vì học sinh lớp 2, em bắt đầu tiếp cận với mơ hình Trường học VNEN nên việc hình thành rèn cho em kĩ tự quản tốt tạo Phạm Thị Thúy Lan -6- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp môi trường học tập tích cực Bắt đầu từ buổi học đầu tiên, tổ chức cho em bầu Hội đồng tự quản lớp Tơi phân tích để em hiểu rõ vai trò trách nhiệm Chủ tịch hội đồng tự quản, phó Chủ tịch hội đồng tự quản, nhóm trưởng Tơi khuyến khích em xung phong ứng cử đề cử bạn Sau chọn học sinh tiêu biểu để lớp bầu chọn học sinh đạt số phiếu cao nhận “chức vụ” (1 Chủ tịch hội đồng tự quản, phó Chủ tịch hội đồng tự quản, đồng thời kiêm ln nhóm trưởng nhóm) em lại với số phiếu thấp đảm nhiệm vai trò nhóm trưởng Hình 2: Bầu Hội đồng tự quản Sau bầu chọn Hội đồng tự quản lớp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho em sau: - Chủ tịch hội đồng tự quản: Theo dõi, kiểm tra hoạt động lớp, điều khiển bạn xếp hàng; quản lí trật tự lớp - Phó Chủ tịch hội đồng tự quản (phụ trách học tập): theo dõi việc học tập lớp; tổ chức ôn 10 phút đầu giờ; điều khiển bạn trao đổi, thảo luận trả lời câu hỏi, kiểm tra hoạt động ứng dụng , làm việc Chủ tịch hội đồng tự quản Chủ tịch hội đồng tự quản vắng mặt - Phó Chủ tịch hội đồng tự quản (phụ trách sức khỏe - vệ sinh): Theo dõi kiểm tra vệ sinh cá nhân, phân cơng tổ trực nhật; chăm sóc bồn hoa, trồng lớp đóng cửa sổ, tắt đèn, quạt - Phó Chủ tịch hội đồng tự quản (phụ trách ngoại giao – văn nghệ): Phối hợp với Chủ tịch hội đồng tự quản, phó Chủ tịch hội đồng tự quản giữ trật tự lớp; phụ trách phần văn nghệ vào đầu, cuối buổi học, thành lập đội văn nghệ lớp tham gia hoạt động văn nghệ chào mừng ngày lễ 20/11, 22/12, 26/3 trường, liên Đội Phạm Thị Thúy Lan -7- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp - Nhóm trưởng: điều khiển bạn trao đổi, thảo luận trả lời câu hỏi tiết học, kiểm tra việc ôn bài, làm hoạt động ứng dụng nhà, kèm cặp bạn học yếu Hình 3:Hội đồng tự quản lớp 2B mắt Các thành viên hội đồng tự quản phải hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn công việc chung Cuối tuần, vào tiết sinh hoạt lớp, Hội đồng tự quản báo cáo hoạt động lớp Căn vào báo cáo đó, tơi nắm khả quản lí lớp em Và cuối tháng, tổ chức họp Hội đồng tự quản để tổng kết mặt làm lớp, động viên khen ngợi việc em làm tốt, đồng thời rõ thiếu sót hướng dẫn em cách khắc phục Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp Bất cơng việc muốn có hiệu phải có kế hoạch cụ thể, khoa học Với công tác chủ nhiệm, kế hoạch chủ nhiệm cụ thể, khoa học khả thực cao Để có kế hoạch hợp lý khả thi, xây dựng kế hoạch chủ nhiệm vào nhiệm vụ năm học Sở, phòng Giáo dục Đào tạo; kế hoạch giáo dục nhà trường, đặc điểm học sinh lớp chủ nhiệm; khả năng, điều kiện tham gia phụ huynh; tình hình thực tế địa phương Sau tơi cụ thể hóa vào kế hoạch chủ nhiệm lớp Kế hoạch chủ nhiệm xây dựng theo thời gian nội dung giáo dục Đầu tiên kế hoạch năm học Từ kế hoạch năm cụ thể kế hoạch kì, tháng Tơi đưa tiêu phấn đấu lớp mặt hoạt động Cuối giai đoạn có đánh giá chi tiết ưu điểm để phát huy hạn chế để khắc phục, sửa chữa Thông qua cách làm em nắm bắt Phạm Thị Thúy Lan -8- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp tiêu phấn đấu, từ phối hợp với giáo viên thực tốt kế hoạch đề 2.1 Xây dựng hệ thống tiêu phấn đấu năm học - Duy trì sĩ số học sinh: 26/26 em tỉ lệ 100% - Hoàn thành chương trình lớp học: 25 em; tỉ lệ 96,2 % - Lên lớp: 25 em, tỉ lệ 96,2 % - Lớp đạt danh hiệu: Xuất sắc - Sao nhi đạt danh hiệu: Xuất sắc - Khen thưởng: + Hoàn thành xuất sắc nội dung học tập rèn luyện: em; tỉ lệ 15,4 % + Có thành tích trội hay tiến vượt bậc môn học lực, phẩm chất: 11 em; tỉ lệ 42,3% + Học sinh khen thưởng đột xuất: em; tỉ lệ 11,5 % - Các phong trào: + 100% học sinh tham gia vệ sinh lớp học Giữ gìn vệ sinh cá nhân, làm tốt phong trào "Một phút làm sân trường" + 100% học sinh thuộc hát hát chương trình học; tham gia múa hát sân trường đầy đủ hưởng ứng tốt thi "Giai điệu tuổi hồng" Tham gia văn nghệ chào mừng ngày lễ lớn: 20/11, 22/12, 26/3 + Về hoạt động từ thiện, nhân đạo: thường xuyên tuyên truyền vận động học sinh giúp đỡ người gặp khó khăn hoạn nạn; mua tăm ủng hộ người khiếm thị, 100% học sinh tham gia phong trào "nuôi heo đất"; "kế hoạch nhỏ", … để ủng hộ bạn nghèo + Một số hoạt động khác: tích cực tham gia thể dục thể thao cấp huyện thực tốt an tồn giao thơng ngày + Tham gia tốt phong trào Vở chữ đẹp cấp trường - em, cấp huyện 1-2 em 2.2 Biện pháp thực - Về giáo dục đạo đức, lối sống: Đầu năm học tổ chức cho học sinh học nội quy lớp, giáo dục học sinh làm tốt điều Bác Hồ dạy Tôi triển khai kế hoạch cụ thể, tiêu cần phấn đấu thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc học sinh thực Tôi tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa nêu gương người tốt việc tốt theo chủ điểm, kể chuyện Bác Hồ để học sinh noi theo - Về học tập: Tôi xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình thực tế lớp Bám sát vào công văn chuyên môn như: 5842 (điều chỉnh nội dung dạy học); Thông tư 22 (về đánh giá học sinh tiểu học)… Đầu năm học, tổ chức khảo sát chất lượng để phân loại đối tượng học sinh, xếp chỗ ngồi Phạm Thị Thúy Lan -9- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp hợp lí, có phương pháp giáo dục cụ thể em Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu Hình thành rèn cho học sinh ý thức tự quản điều hành hoạt động học tập Tôi thực đánh giá, nhận xét, tuyên dương học sinh kịp thời theo thông tư 22 Thường xuyên tạo hội cho học sinh đánh giá lẫn đánh giá qua hoạt động tiết dạy Bên cạnh tơi thường xun trao đổi với phụ huynh để tìm biện pháp giúp đỡ em gặp khó khăn học tập vươn lên để đạt kết cao - Hoạt động giáo dục lên lớp: Tôi phối hợp với thầy cô giáo mơn để giúp em hồn thành tốt buổi sinh hoạt ngoại khóa với nhiều hình thức phong phú theo chủ điểm tháng Tôi động viên học sinh tham gia đầy đủ hoạt động phong trào như: "nuôi heo đất", "thu gom giấy vụn", "áo trắng tặng bạn" để giúp đỡ bạn nghèo Thường xuyên tổ chức cho em múa hát sân trường chơi trò chơi dân gian tạo khơng khí thoải mái, vui tươi giúp em học mà chơi, chơi mà học Tôi giáo dục học sinh ý thức giữ vệ sinh trường, lớp đẹp, hưởng ứng tốt phong trào "Một phút làm sân trường" vào buổi sáng thứ ba, thứ năm hàng tuần - Đối với học sinh dân tộc thiểu số gần gũi, động viên em tự tin, hòa đồng với bạn lớp Trong q trình giảng dạy tơi thường xuyên tăng cường Tiếng Việt cách sử dụng phương pháp gợi mở, vấn đáp, diễn kịch, đóng vai trò chơi qua tiết học Động viên em tham gia hội thi “Giao lưu Tiếng Việt chúng em" để tạo tính tự tin, mạnh dạn giao tiếp - Tôi thường xuyên giáo dục lồng ghép tích hợp nội dung vào học, môn học như: giáo dục bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, biển đảo, an ninh quốc phòng, … Đặc biệt trọng dạy Kĩ sống cho học sinh để giúp em ứng phó với tình xuống xảy sống bảo vệ thân trước mối nguy hiểm xã hội Cuối tuần vào tiết sinh hoạt lớp tuyên dương học sinh điển hình để nêu gương cho học sinh khác noi theo Cuối tháng cho lớp đánh giá xếp loại, bình bầu cá nhân xuất sắc để khen thưởng Xây dựng Lớp học thân thiện, học sinh tích cực Xây dựng lớp học thân thiện tạo môi trường học tập vui tươi, an toàn, gần gũi với học sinh, làm cho học sinh cảm thấy “mỗi ngày đến trường ngày vui” 3.1 Trang trí lớp học xanh - - đẹp Lớp học thân thiện phải sẽ, ngăn nắp, có xanh trang trí đẹp, đảm bảo tính thẩm mĩ tính giáo dục cao Để làm điều hướng dẫn với phụ huynh, học sinh trồng xanh lớp Hằng ngày em có nhiệm vụ chăm sóc cho xanh tốt Lớp học có nhiều xanh nên không gian thoải mái, thân thiện Phạm Thị Thúy Lan - 10 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Hình 4:Góc thiên nhiên Phòng học trang trí đẹp, hài hòa Phần trang trí lớp, vừa phối hợp với Hội cha mẹ học sinh vừa giao trực tiếp cho nhóm: nhóm sưu tầm tranh ảnh liên quan đến môn học chọn vẽ đẹp để trưng bày Tranh, ảnh em sưu tầm dán vào giấy khổ lớn theo môn học (Tiếng Việt, Âm nhạc, Mĩ thuật, ) Hình 5: Góc học tập Phạm Thị Thúy Lan - 11 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Tôi chia học sinh lớp thành nhóm, nhóm có nhóm trưởng Phó chủ tịch hội đồng tự quản (phụ trách lao động) phân cơng, kiểm tra nhóm làm trực nhật Tổ khơng làm tốt, em có quyền nhắc nhở yêu cầu tổ làm trực nhật thêm ngày Vì vậy, học sinh phải thể tinh thần “tự quản” tự theo dõi lẫn nhau, nhắc nhở giữ lớp suốt buổi học 3.2 Xây dựng mối quan hệ thầy - trò bạn bè thân thiện Ngày nay, mối quan hệ thầy - trò quan hệ phân công - hợp tác Thầy thiết kế - trò thi cơng Tơi giao việc- học trò làm; tơi hướng dẫn- học trò thực Khi giao việc, tơi nói lớp trật tự, tơi trở nên nói ít, học trò làm nhiều, trải nghiệm nhiều Khi lên lớp, ý từ lời nói, ăn mặc, cách cầm sách, chữ viết, thái độ, để học trò noi theo Tơi khơng cho phép cẩu thả xuề xòa, qua loa trước mặt học sinh Khi học sinh làm chưa đúng, tơi hướng dẫn học sinh làm lại không nhận xét Khi học sinh mắc khuyết điểm cố gắng kiềm chế tôn trọng học sinh, tuyệt đối khơng dùng lời nói, cử xúc phạm em Vì vậy, đứng trước học sinh nghịch ngợm, quậy phá, hay lơ không học bài, làm không vội vàng kết án trừng phạt mà bình tĩnh theo dõi, quan sát thái độ, nét mặt, cử em Cuối buổi học gặp riêng em để hỏi cho rõ nguyên nhân có cách giải cho phù hợp Lần đầu em vi phạm, nhẹ nhàng nhắc nhở Nếu em tái phạm, tơi phối hợp với gia đình em để có biện pháp giúp đỡ, giáo dục em kịp thời Hằng ngày, tơi ln khích lệ khen ngợi tiến em dù nhỏ để động viên em Lớp học thân thiện có thầy giáo, giáo có lòng nhân hậu, bao dung, hết lòng học sinh Có người thầy chắn học sinh chăm ngoan, tích cực ham học Để xây dựng mối quan hệ bạn bè thân thiết, đồn kết, gắn bó, sẵn sàng giúp đỡ học tập, tạo hoạt động, vấn đề đòi hỏi hợp tác nhiều học sinh Trong tiết học, thường xuyên chia nhóm ngẫu nhiên Do đó, em khá, giỏi buộc phải tích cực lơi kéo bạn nhóm tham gia vào cơng việc chung khơng bị chậm tiến độ khơng hồn thành học Vì vậy, em khơng dám thụ động, hờ hững Cứ vậy, việc hợp tác học sinh lớp tích cực Khi có chuyện xích mích em với em kia, tơi kịp thời can thiệp không để mâu thuẫn kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến tình bạn Khi lớp có học sinh đau ốm phải nằm viện, tơi khuyến khích em đến thăm hỏi, động viên bạn mau khỏi bệnh; em gần nhà thay chép cho bạn Khi bạn khỏi bệnh, học sinh khá, giỏi giúp đỡ bạn học tập để theo kịp chương trình với lớp Để tạo dựng cho em tình bạn bền đẹp thường tổ chức sinh nhật cho em sinh tháng hoạt động tập thể Hình thức tổ chức chủ yếu múa hát, lời chúc mừng quà nho nhỏ Khi lớp tổ chức sinh nhật, em vui điều khiến tơi vui lây Phạm Thị Thúy Lan - 12 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu cơng tác chủ nhiệm lớp Hình 6: Tiết học Tiếng Việt học sinh lớp 2B trường Tiểu học Lý Tự Trọng 3.3 Tổ chức hoạt động vui tươi, bổ ích Để tạo khơng khí vui tươi “học mà chơi, chơi mà học”, thường cho em sinh hoạt tập thể tổ chức trò chơi giúp em ôn luyện kiến thức kĩ cách nhẹ nhàng, tự nhiên, không căng thẳng, gò bó; bồi dưỡng khiếu khả sáng tạo, gắn kết em lại với Các hoạt động tập thể số trò chơi tơi tổ chức buổi học khóa buổi hoạt động lên lớp Giữa tiết học căng thẳng, thường tổ chức cho em múa hát tập thể, biểu diễn văn nghệ, diễn hài, Trong tiết Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Đạo đức, tổ chức cho em chơi trò chơi như: làm phóng viên; sắm vai xử lí tình huống, Thơng qua hoạt động này, em hình thành rèn luyện nhiều kĩ sống cần thiết Tôi khuyến khích em tự tin bộc lộ khiếu Nhờ vậy, tiết học khóa trở nên sơi nổi, em hào hứng tham gia Hình 7: Hoạt động khởi động tạo hứng khởi bắt đầu vào tiết học Phạm Thị Thúy Lan - 13 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Tổ chức họat động sinh hoạt tập thể vui chơi thơng qua hoạt động ngồi lên lớp: thường tổ chức cho học sinh tham gia vào tiết hoạt động tập thể đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần cho học sinh ôn luyện kiến thức trò chơi như: Rung chng vàng, Hái hoa dân chủ, Thi tìm hiểu An tồn giao thơng, Tổ chức làm đồ dùng học tập vẽ tranh chào mừng ngày lễ lớn 20/11, 22/12, 8/3, Hướng dẫn em cắt gấp hoa để trang trí góc học tập làm số đồ chơi đơn giản để trưng bày Nhờ thường xuyên tổ chức hoạt động nên em trở nên tự tin, động, sáng tạo Và điều quan trọng tạo môi trường học tập vui tươi, thân thiện, học sinh tích cực hợp tác Phối hợp với tổ chức nhà trường 4.1 Tham mưu với lãnh đạo nhà trường Để giáo dục học sinh lớp phụ trách, tơi bám sát kế hoạch chung nhà trường, đồng thời dựa vào tình hình cụ thể lớp để xây dựng kế hoạch, đề biện pháp giáo dục học sinh lớp Tơi thường xuyên báo cáo tình hình lớp, kết giáo dục, nguyện vọng, đề xuất học sinh, phụ huynh với lãnh đạo nhà trường Chẳng hạn đề nghị nhà trường việc khen thưởng, đề xuất nội dung, hình thức, phối hợp tổ chức hoạt động chào mừng ngày lễ lớn tạo điều kiện, phương tiện để thực hoạt động 4.2 Phối hợp với Tổng phụ trách Đội Trong trường có nhiều hoạt động vui chơi giải trí nhằm bổ trợ cho hoạt động học tập học sinh Tổng phụ trách Đội vừa người tham mưu vừa người tổ chức hoạt động Chính tơi kết hợp với Tổng phụ trách Đội tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn năm 20/11, 22/12, 26/3 Thực tế cho thấy giáo viên chủ nhiệm anh chị phụ trách Đội, quan tâm đến công tác Đội, nhi thường xuyên kết hợp với Đội để tổ chức hoạt động giáo dục hiệu phong trào lớp nhân lên gấp bội 4.3 Phối hợp với giáo viên khác Hàng ngày lên lớp, ln có trao đổi với giáo viên chun trách, với giáo viên dạy khối, tổ, trường tình hình học tập học sinh lớp, tìm hiểu thơng tin khác học sinh có khiếu, học sinh chưa hồn thành kiến thức kĩ học hay học sinh có hồn cảnh khó khăn để từ có biện pháp giúp đỡ giáo dục học sinh có hiệu 4.4 Phối hợp với cha mẹ học sinh Đối với cha mẹ học sinh thông báo cụ thể tình hình lớp học, yêu cầu chung nhà trường phụ huynh, nội dung chương trình lớp từ đầu năm học để từ thống với gia đình u cầu, nội dung, biện pháp, hình thức giáo dục Trong năm học, thông báo kết học tập, rèn luyện học sinh cách thường xuyên cách trao đổi trực tiếp qua điện Phạm Thị Thúy Lan - 14 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp thoại, qua phần mềm vnedu.vn nhằm tạo mối liên kết chặt chẽ nhà trường gia đình Định kì năm tơi tiến hành họp phụ huynh lớp lần vào đầu năm học, cuối kì I cuối năm học Giúp gia đình kịp thời hiểu em để có tác động phù hợp động viên khuyến khích em đạt kết tốt, nhắc nhở kịp thời em có biểu cần uốn nắn Tôi với ban đại diện cha mẹ học sinh thăm số gia đình học sinh có hồn cảnh khó khăn, gia đình có học sinh chưa ngoan để có thơng tin cụ thể, xác giúp cho việc giáo dục tồn diện học sinh tốt Điều thắt chặt tình cảm, quan tâm lẫn Vì gia đình phối hợp với để giáo dục học sinh ngày tốt IV Tính giải pháp Những năm trước chưa áp dụng sáng kiến kinh nghiệm thực tiễn công tác chủ nhiệm, cấp triển khai kế hoạch thường làm theo cách máy móc mà khơng có kế hoạch giải pháp cụ thể lớp chủ nhiệm nên lúng túng, vất vả công tác chủ nhiệm; nề nếp lớp có phần lỏng lẻo, em không tự giác thực nội quy trường, lớp Giữa trò có khoảng cách lớn, em gần gũi tâm giáo em ngại cộng với tâm lí sợ cô Lớp học bị giới hạn bốn tường khô khan, ngột ngạt khiến em bị áp lực đè nặng Chất lượng giáo dục lớp hạn chế, hiệu phong trào chưa cao Nhưng từ thay đổi cách nghĩ, cách làm công tác chủ nhiệm, bám sát kế hoạch nhà trường, tổ chun mơn sau xây dựng kế hoạch cụ thể, linh hoạt, phù hợp cho lớp Tơi thực giải pháp nêu sáng kiến cách nghiêm túc, khoa học, linh hoạt vào thời điểm cụ thể Chính thực công tác chủ nhiệm cách nhẹ nhàng mang lại hiệu cao Học sinh thấy gần gũi, yêu thương sẵn sàng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng để giáo viên chia sẻ Các em thấy thoải mái, tự giác, tích cực hoạt động không để cô phải nhắc nhở nhiều trước Ý thức học tập tốt học sinh nâng lên rõ rệt Tinh thần đoàn kết, giúp đỡ học tập sinh hoạt học sinh thể trông thấy Nề nếp, kỉ luật lớp em thực nghiêm túc trì tốt Khơng tượng em trốn học chơi hay đánh Khơng có học sinh vi phạm nội quy nhà trường, em coi cá biệt biết tự thay đổi, tự hòa nhập vào hoạt động chung lớp Đa số học sinh ngoan ngoãn có tinh thần tự giác, tự lập cao Các em mạnh dạn, tự tin giao tiếp trước tập thể V Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Qua thời gian chủ nhiệm lớp 2B năm học 2016-2017, việc áp dụng kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm mình, tơi đạt thành cơng đáng khích lệ phía cá nhân tơi lớp chủ nhiệm Đồng thời, thân đồng nghiệp nhìn thấy thay đổi lớn nhiều cá nhân học sinh nói riêng tập thể lớp 2B nói chung Sau số kết đạt lớp chủ nhiệm: Phạm Thị Thúy Lan - 15 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp - Tỉ lệ học sinh học chuyên cần đạt 100%, trì sĩ số 26/26 đạt 100/% - Ý thức chấp hành nội quy tốt, đa số học sinh ngoan ngỗn, biết lời bố mẹ, thầy cơ: đạt 98 - 100% - Chất lượng giáo dục: + Hoàn thành tốt môn học hoạt động giáo dục: em chiếm 19,2% + Hồn thành mơn học hoạt động giáo dục: 21 em chiếm 80,8% - Về lực: Tốt: 10 em chiếm 38,5%, Đạt: 16 em chiếm 61,5% - Về phẩm chất: Tốt: 12 em chiếm 46,2%, Đạt: 14 em chiếm 53,8% - Học sinh hoàn thành chương trình lớp 2: đạt 100% - Khen thưởng: + Học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung học tập rèn luyện: em chiếm 19,2% + Học sinh có thành tích trội hay tiến vượt bậc: 12 em chiếm 46,2% + Khen thưởng đột xuất: em chiếm 11,5% - Tham gia thi Vở chữ đẹp: đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba - Thi làm lồng đèn trung thu: Đạt gải Nhì - Văn nghệ chào mừng 20/11: Đạt giải C - 100% học sinh lớp tích cực tham gia hoạt động phong trào “Tiết kiệm Nuôi heo đất”, “Áo trắng tặng bạn”, “Kế hoạch nhỏ” đạt kết cao tuyên dương trước trường Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận Mỗi giáo viên tiểu học phải thực yêu nghề, mến trẻ có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc Luôn trau dồi chuyên môn, linh hoạt, sáng tạo, học hỏi Tạo mối liên kết chặt chẽ gia đình, nhà trường xã hội Tạo mơi trường sư phạm lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội đáp ứng lòng mong mỏi phụ huynh học sinh Chính lí đó, thân tơi nghiên cứu, tìm tòi số giải pháp hữu ích cho cơng tác chủ nhiệm Các giải pháp tiến hành sáng kiến kinh nghiệm thực thành công số lớp trường Các giải pháp có mối liên hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ tích cực cho q trình thực cơng tác chủ nhiệm lớp Chính để mang lại hiệu cao, thực cần áp dụng đầy đủ, triệt để giải pháp Phạm Thị Thúy Lan - 16 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Điều quan trọng q trình chủ nhiệm tơi khơng nơn nóng, vội vàng mà điềm tĩnh, vạch định kế hoạch rõ ràng thời gian, nội dung công việc hình thức thực cơng việc Đồng thời ln tranh thủ giúp đỡ nguồn lực khác nhà trường, từ phía gia đình học sinh từ tích cực em Tóm lại, để làm tốt cơng tác chủ nhiệm, đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm không giáo viên truyền thụ tốt kiến thức mà phải quan tâm đến lực, phẩm chất học sinh…Do vậy, hai yếu tố cốt lõi thiếu đối người giáo viên chủ nhiệm lớp “cái tài” nhà tâm lí “cái tâm” nhà giáo dục Khi kết hợp nhuần nhuyễn, hoà quyện hai yếu tố người giáo viên chủ nhiệm lớp làm tốt nhiệm vụ thời đại ngày II Kiến nghị Để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp thấy nhà trường cần xây dựng chuyên đề cấp trường công tác chủ nhiệm cho giáo viên vào thời điểm đầu năm học Đối với Phòng GD&ĐT cần triển khai thành chuyên đề cấp huyện vào đầu năm học cho trường để giáo viên chủ nhiệm học hỏi trao đổi kinh nghiệm, tìm giải pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm Trên kinh nghiệm mà thân tơi tìm tòi, nghiên cứu, phát triển vận dụng vào công tác chủ nhiệm lớp Mặc dù có nhiều chuyển biến hiệu mang lại tốt tránh khỏi hạn chế định Rất mong góp ý q thầy để đề tài hồn thiện Bn Trấp, ngày tháng năm 2019 Người viết Phạm Thị Thúy Lan Phạm Thị Thúy Lan - 17 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng ... lí tơi chọn Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp 2 làm đề tài nghiên cứu Trong phạm vi đề tài tập trung nghiên cứu số giải pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp trường Tiểu... đồng nghiệp việc làm thành công công tác chủ nhiệm lớp Quan trọng Phạm Thị Thúy Lan -2- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp mong nhận góp ý, nhận... cơng tác chủ nhiệm Đâu vài giáo Phạm Thị Thúy Lan -3- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp viên chưa ý thức hết tầm quan trọng công tác chủ nhiệm,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2, SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn