SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quả

28 7 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 14:12

Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quảMột số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quảMột số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quảMột số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quảMột số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quảMột số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quảMột số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quảMột số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quảMột số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quảMột số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quảMột số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quảMột số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quảMột số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quảMột số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quảMột số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quả ... hướng vào số biện pháp tích cực công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu Đề tài thực năm học (2016 – 2017; 2017 – 2018) Đối tượng học sinh lớp 2C, lớp 2B trường tiểu học Lê Hồng Phong II 3.Phương pháp nghiên... giải pháp nhằm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp trường TH Lê Hồng Phong sau: * Giải pháp thứ nhất: Công tác chủ nhiệm then chốt định Để thực giải pháp này, thực biện pháp sau: Muốn hoàn thành tốt nhiệm. .. kiện biện pháp sau kết cho biện pháp trước Như người giáo viên chủ nhiệm cần phải biết vận dụng biện pháp cách khéo léo khoa học hiệu đạt mong muốn IV TÍNH MỚI CỦA GIẢI PHÁP Cơng tác chủ nhiệm lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quả, SKKN Một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp đạt hiệu quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn