SKKN Một số giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường tiểu học Lê Hồng Phong

29 55 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 14:11

Một số giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường tiểu học Lê Hồng PhongMột số giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường tiểu học Lê Hồng PhongMột số giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường tiểu học Lê Hồng PhongMột số giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường tiểu học Lê Hồng PhongMột số giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường tiểu học Lê Hồng PhongMột số giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường tiểu học Lê Hồng PhongMột số giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường tiểu học Lê Hồng PhongMột số giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường tiểu học Lê Hồng PhongMột số giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường tiểu học Lê Hồng PhongMột số giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường tiểu học Lê Hồng PhongMột số giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường tiểu học Lê Hồng PhongMột số giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường tiểu học Lê Hồng Phong MỤC LỤC TT Nội dung đề mục Phần mở đầu I Đặt vấn đề II Mục đích nghiên cứu Phần thứ 2: Giải vấn đề I.Cơ sở lý luận vấn đề II.Thực trạng vấn đề III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề Giải pháp 1: Tổ chức, phối hợp với lực lượng giáo dục nhà trường; quản lý điều kiện hỗ trợ để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh DTTS Trang 2 3 6 Giải pháp 2: Chỉ đạo sử dụng hiệu phương pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số (thơng qua hình thức vui chơi, tạo môi trường giao tiếp tiếng Việt,…) 11 15 11 Giải pháp 3: Tăng cường tiếng Việt qua việc biết khai thác triệt để vốn sống, mối quan hệ cộng đồng, phong tục tập quán địa phương IV Tính giải pháp 12 13 14 V Hiệu SKKN Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị I Kết luận 21 23 23 15 16 17 18 II Kiến nghị Nhận xét hội đồng sáng kiến cấp trường Nhận xét hội đồng sáng kiến cấp huyện Tài liệu tham khảo 24 25 26 27 10 20 Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Lý lý luận: Tiếng Việt môn học quan trọng tất bậc học nước ta Với học sinh người dân tộc thiểu số, việc tăng cường tiếng Việt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vấn đề cấp, ngành, trường học đặc biệt quan tâm Tiếng Việt nhà trường tồn với hai tư cách: vừa môn học vừa công cụ giao tiếp, học tập học sinh Do đó, trình độ tiếng Việt (vốn từ, kiến thức tiếng Việt kỹ sử dụng vốn từ học tập, giao tiếp) có vai trò ảnh hưởng quan trọng khả học tập môn học học sinh Tiếng Việt có vai trò quan trọng đời sống cộng đồng đời sống người; đặc biệt học sinh dân tộc thiểu số (HSDTTS) việc nghe, nói, đọc, viết hiểu tiếng Việt điều khó khăn Với chương trình giáo dục phổ thơng hành thực toàn quốc, toàn thể học sinh vùng miền học chung sách giáo khoa Kết thúc khóa học học sinh phải đạt chuẩn kiến thức kỹ mà BGD&ĐT ban hành Nói riêng mơn Tiếng Việt, chương trình dạy học áp dụng trường tiểu học xây dựng nguyên tắc dạy tiếng Việt cho người học tiếng mẹ đẻ (Tiếng phổ thông) Để có kỹ học theo phương pháp học tập mới, làm việc hợp tác,… trước hết em cần có vốn ngơn ngữ Vì hết cần nâng cao chất lượng học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số góp phần quan trọng nhằm nâng cao dân trí, góp phần ổn định sống đồng bào dân tộc thiểu số; rút ngắn khoảng cách chất lượng học sinh dân tộc thiểu số với học sinh người Kinh Khi đến trường, học sinh người Kinh có vốn tiếng Việt đủ để tìm hiểu giới xung quanh, học sinh dân tộc thiểu số khác, trước học em nắm vững tiếng mẹ đẻ phát triển nhận thức tiếng mẹ đẻ tiếng Việt Vốn tiếng Việt em nghèo nàn nói Với học sinh có chút vốn tiếng Việt lại chưa chuẩn xác cách phát âm sử dụng Khi bắt đầu vào học lớp 1, em bắt đầu học tiếng Việt giao tiếp chủ yếu tiếng Việt việc dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số việc làm cần thiết Lý thực tiễn: Thực tiễn cho thấy điều kiện kinh tế phần đa dân tộc thiểu số khó khăn bậc phụ huynh thường quan tâm đến việc học hành Trẻ em thường phải nghỉ học để phụ giúp gia đình cơng việc nương rãy, trơng em chăn bò, dê; tỷ lệ học chuyên cần học sinh khơng cao phần ảnh hưởng đến chất lượng học tập em Do chi phối nhiều yếu tố khác trình dạy học, chất lượng học tiếng Việt học sinh dân tộc chưa cao, kéo theo hạn chế phát triển lực tư duy, nhiều tạo bất lợi cho việc đạt đến chuẩn mực mục tiêu giáo dục tiểu học Ở vùng đặc biệt khó khăn, dân cư 100% đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), việc bất đồng ngôn ngữ trò, làm ảnh hưởng đến giao tiếp trò Học sinh dân tộc thiểu số có nhiều đặc thù riêng hồn cảnh sống tư suy nghĩ Làm để chất lượng dạy học nâng cao? Làm để đào tạo người có tri thức, có nhân cách, người có đủ “đức, trí, thể, mĩ”? Đó vẫn câu hỏi, khó có lời giải trọn vẹn Là cán quản lý giáo dục nhà trường, trình giảng dạy công tác, thân thường xuyên trăn trở, suy nghĩ tìm giải pháp để tập thể sư phạm nhà trường lãnh đạo địa phương bước tháo gỡ khó khăn, khai thác điều kiện thuận lợi nguồn lực để áp dụng vào thực tế nhà trường, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục Tuy nhiên chi phối nhiều yếu tố khác trình dạy học, năm vừa qua chất lượng học sinh dân tộc thiểu số thấp kéo theo chất lượng giáo dục nhà trường Vì kết thúc năm học, tỷ lệ học sinh chưa hồn thành chương trình lớp học vẫn còn, ảnh hưởng đến cơng tác phổ cập giáo dục Tiểu học độ tuổi Với tầm quan trọng cần thiết việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số nói chung học sinh dân tộc thiểu số trường tiểu học Lê Hồng Phong nói riêng nên tơi mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài "Một số giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trường tiểu học Lê Hồng Phong" Với mong muốn góp phần nhỏ tập thể giáo dục nhà trường nhân dân địa phương tìm hệ thống giải pháp phù hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trường tiểu học II Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu biện pháp đạo việc dạy học, công tác phối hợp với cộng đồng tham gia tăng cường học tiếng Việt nhằm nâng cao chất lượng học tập học sinh dân tộc thiểu số Nghiên cứu thực trạng khả sử dụng tiếng Việt, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến hạn chế Nghiên cứu, đưa số phương pháp, hình thức tổ chức tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy - học Hỗ trợ cho giáo viên công tác tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề Theo Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” phấn đấu đến năm 2020, năm, 100% học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số tập trung tăng cường tiếng Việt Tiếng Việt ngơn ngữ thức Quốc gia, sử dụng nhà trường Đối với học sinh dân tộc thiểu số, tiếng Việt có vai trò đặc biệt quan trọng Việc không thông thạo tiếng Việt rào cản lớn trình nắm bắt tri thức học sinh Tiếng Việt, nội hàm môn khoa học – ngôn ngữ học Theo nhà ngơn ngữ học đánh giá tiếng Việt ngôn ngữ giàu đẹp sáng Trong hệ thống Giáo dục quốc dân Việt Nam, tiếng Việt mơn học đồng thời phương tiện để truyền tải kiến thức môn học khác Trong xã hội Việt Nam, tiếng Việt ngơn ngữ dùng để giao tiếp sống, pháp luật, hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội,… Thế học sinh dân tộc thiểu số? Học sinh dân tộc thiểu số học sinh thuộc thành phần dân tộc có số dân cộng đồng dân tộc Việt Nam, học tập trường phổ thông ngôn ngữ thứ hai Tăng cường tiếng Việt gì? Tăng cường tiếng Việt hoạt động nhằm giúp học sinh chưa biết biết nói tiếng Việt học tập môn học hệ thống Giáo dục sử dụng tiếng Việt ngơn ngữ thức Tăng cường tiếng Việt thực xuyên suốt đồng thời với chương trình Tiểu học, trọng môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên Xã hội hoạt động giáo dục Yêu cầu tăng cường tiếng Việt làm để giáo viên dạy học sinh dân tộc thiểu số học chương trình Tiểu học cách hiệu mơi trường học tập địa phương, ý đến khó khăn ngôn ngữ mà em phải vượt qua để học mơn học tiếng Việt Vì phải tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số? Tăng cường tiếng Việt cần thiết cho tất học sinh; đặc biệt học sinh dân tộc thiểu số lại cấp thiết, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục môn Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số Tăng cường tiếng Việt để đảm bảo công Giáo dục Tăng cường tiếng Việt phải đảm bảo nguyên tắc sư phạm sau: - Giúp học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận với kiến thức kĩ môn học thông qua kinh nghiệm theo mức độ từ dễ đến khó - Coi trọng hoạt động hợp tác học sinh với học sinh, giáo viên với học sinh - Chú ý đến học sinh, đến sống môi trường học tập em, tạo điều kiện để học sinh học tập theo đặc điểm cá nhân - Thực phương pháp học tập khác nhau, cách học tập khác nhau, kích thích tích cực học sinh - Tập trung vào phát triển học sinh vào việc học sinh biểu kết học tập phần trình học tập; coi đánh giá kết học tập nguồn thơng tin hữu ích để phản hồi lại cho việc dạy giáo viên việc học học sinh; ghi nhận thành công băn khoăn thất bại Tăng cường tiếng Việt giải pháp nhằm giúp học sinh dân tộc thiểu số có kỹ việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học; tạo tiền đề để học tập, lĩnh hội tri thức cấp học tiếp theo; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số nhà trường II Thực trạng vấn đề: Trường Tiểu học Lê Hồng Phong thành lập năm 1982 với ba điểm trường đóng địa bàn thôn, buôn với điểm lẻ đóng bn đặc biệt khó khăn xã Eana Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hàng năm chiếm 32% tổng số học sinh toàn trường Trong năm học vừa qua, quan tâm, đạo sát Phòng Giáo dục Đào tạo, quyền địa phương, lãnh đạo nhà trường xác định tầm quan trọng việc tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ, đưa số biện pháp phù hợp để tăng cường tiếng Việt cho học sinh Hàng năm, 100% số học sinh dân tộc thiểu số toàn trường tăng cường tiếng Việt Chất lượng giáo dục đào tạo có chuyển biến tích cực Đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục phát triển số lượng chất lượng Công tác quản lý dạy học bước chuyển biến rõ rệt chất lượng, đặc biệt môn tiếng Việt Hầu hết em sống buôn Eana buôn Drai thuộc diện gia đình có hồn cảnh khó khăn, trình độ dân trí thấp, nhận thức giáo dục chăm lo việc học hành cha mẹ học sinh em nhiều hạn chế Có số cha mẹ học sinh vốn tiếng Việt ít, ngại giao tiếp với thầy Vì việc hướng dẫn, hỗ trợ học tập cho em nhà gặp khơng khó khăn Đội ngũ giáo viên chủ yếu người dân tộc Kinh (chỉ có 01 giáo viên người dân tộc chỗ) hầu hết giáo viên khơng biết nói tiếng dân tộc thiểu số không hiểu biết nhiều phong tục, tập quán đồng bào nên công tác vận động học sinh lớp, phối hợp với cha mẹ học sinh để tăng cường tiếng Việt, nâng cao chất lượng dạy học nhiều hạn chế Tiếng Việt vừa mơn học bản, vừa môn học công cụ để học sinh tiếp thu tri thức kỹ mơn khác chương trình giáo dục Tuy nhiên, chi phối nhiều yếu tố khác trình dạy học, chất lượng học tiếng Việt học sinh dân tộc chưa cao, kéo theo hạn chế phát triển lực tư duy, nhiều tạo bất lợi cho việc đạt đến chuẩn mực mục tiêu giáo dục bậc học Việc giảng dạy mang tính áp đặt, khơ khan giáo viên “tham” sợ nên cố truyền đạt kiến thức có sách giáo khoa mà khơng giành thời gian để tạo hứng thú, sân chơi cho học sinh nói, viết tiếng Việt hạn chế lớn trình tiếp thu kiến thức học sinh đặc biệt học sinh người dân tộc thiểu số Một số cha mẹ chưa thực quan tâm đến việc học tập em nhiều em học sinh hồn cảnh gia đình tiếp thu chậm nên chán học, bỏ buổi học chơi nhà giúp đỡ gia đình giữ em, chăn bò, Khi vào thăm, khảo sát thực tế gia đình đa số khơng có bàn ghế, góc học tập riêng để em học nhà đa phần gia đình khơng quan tâm tới việc sử dụng tiếng Việt em nhà nào, không xếp thời gian biểu tạo điều kiện cho em học tập Vì chất lượng giáo dục HSDTTS hạn chế, tỷ lệ học sinh chưa hồn thành chương trình lớp học hàng năm vẫn còn, số học sinh chưa có niềm vui đến lớp; trước thực đề tài này, tiến hành khảo sát kỹ sử dụng tiếng Việt HSDTTS, kết đạt sau: Thời gian khảo sát TSHS DTTS Có kỹ việc sử dụng tiếng Việt, đáp ứng yêu cầu học tập TSHS Tỷ lệ Kỹ sử dụng tiếng Việt hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu học tập TSHS Tỷ lệ Học kỳ 160 140 87,5% 20 12,5% Học kỳ 160 148 92,5% 12 7,5% Bảng 1: Kết khảo sát kỹ sử dụng tiếng Việt học sinh DTTS Bản thân kinh nghiệm thực tế giảng dạy quản lý tích lũy nhiều năm rút số giải pháp có hiệu thực đơn vị từ năm học 2017- 2018 đến (có thể đơn vị khác bạn đồng nghiệp thực giải pháp với biện pháp thực mà đưa cách thực khác đem lại hiệu cao biết phối hợp giải pháp cũ) để đồng nghiệp chia sẻ Thiết nghĩ, trường có nhiều học sinh dân tộc thiểu số mà thực trạng giống trường tiểu học Lê Hồng Phong mà áp dụng cách khoa học, phù hợp đơn vị chắn chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số nâng lên III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề: Giải pháp 1: Tổ chức, phối hợp với lực lượng giáo dục nhà trường; quản lý điều kiện hỗ trợ để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh DTTS 1.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức việc tăng cường tiếng Việt cho HSDTTS Bác Hồ rõ: “Giáo dục em việc chung gia đình, nhà trường xã hội Bố mẹ, thầy giáo người lớn phải phụ trách, trước hết phải làm gương cho em hết việc" Điều cho thấy tầm quan trọng việc phối hợp gia đình, nhà trường xã hội cơng tác giáo dục học sinh - Làm tốt công tác phối kết hợp để tuyển sinh vào lớp “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường ” + Từ đầu tháng 6, lãnh đạo nhà trường đồn thể nhà trường tích cực tham mưu với cấp ủy, quyền phối hợp ban ngành đoàn thể địa phương tập trung tuyên truyền lồng ghép buổi họp thôn buôn, thông qua đài truyền xã “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường ” Làm tốt công tác tuyển sinh trẻ độ tuổi vào lớp 1(hình 1) Đối với gia đình ơng, bà già ni cháu bn, phân công giáo viên đến tận nhà học sinh để vận động ông, bà học sinh đưa em đến trường nhập học Hình Nhà trường tham gia tuyên truyền “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường), tăng cường sử dụng tiếng Việt Đại hội chi buôn Eana họp dân buôn Drai + Sau buổi tựu trường, đạo giáo viên nắm tình hình sĩ số học sinh đến lớp, tìm hiểu nguyên nhân học sinh chưa lớp, phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, quyền thơn bn tìm biện pháp vận động phù hợp với đối tượng học sinh để huy động tối đa số học sinh độ tuổi đến trường Thường xuyên kiểm tra việc học chuyên cần học sinh nhằm phát kịp thời đối tượng học sinh có nguy bỏ học để có giải pháp khắc phục, không để học sinh bỏ học lâu ngày tìm hiểu nguyên nhân vận động + Huy động nguồn lực xã hội hóa lực lượng tích cực vận động học sinh học, học sinh bỏ học trở lại trường, hỗ trợ kịp thời gia đình khó khăn để em họ đến trường như: hỗ trợ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, bàn ghế,… Hình Tặng quà cho học sinh có hồn cảnh khó khăn đầu năm học phân hiệu buôn Drai phân hiệu Eana - Làm tốt công tác phối hợp với cha mẹ học sinh đồn thể để trì tỷ lệ chuyên cần ý nghĩa việc học tiếng Việt + Phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm cơng tác trì sĩ số, đảm bảo chuyên cần như: sau tổ chức bàn giao chất lượng học sinh, tổ chức giao nhiệm vụ, tiêu trì sĩ số học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp, xem tiêu chí quan trọng để xét thi đua cuối năm Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm kiểm tra thường xuyên việc học chuyên cần học sinh Nếu học sinh nghỉ học khơng có lý q hai ngày giáo viên chủ nhiệm ban giám hiệu nhà trường kịp thời phối hợp ban đại diện cha mẹ học sinh, quyền địa phương có biện pháp vận động học sinh học lại + Đẩy mạnh cơng tác tun truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa cần thiết việc người dân tộc thiểu số học tốt tiếng Việt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy đảng, quyền địa phương, bậc cha mẹ, học sinh, giáo viên, cán quản lý giáo dục cộng đồng việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS (Ví dụ: Tun truyền qua thơng tin đại chúng, qua buổi họp buôn, ngày lễ đạo Tin lành buôn Lãnh đạo nhà trường phối hợp với Đồn thể nhà trường có giáo viên người dân tộc thiểu số tham gia vào buổi họp buôn, ngày lễ) Muốn công tác phối hợp đạt hiệu cao, trước hết nhà trường phải thực trung tâm văn hóa giáo dục địa phương Ln gương mẫu việc gìn giữ môi trường tự nhiên môi trường xã hội địa phương Từ đó, địa phương đồng thuận, đồng lòng, đồng sức tham gia xây dựng nhà trường, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hai bên 1.2 Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức thực việc dạy tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số Chất lượng học tập học sinh DTTS phụ thuộc vào nhiều yếu tố phương pháp học, thái độ học kỹ học Các em hầu hết yếu phương pháp học tập, thái độ học tập chưa có thói quen tự học - Chỉ đạo giáo viên phải bám sát vào đối tượng học sinh để xây dựng kế hoạch giảng dạy đạt chất lượng tốt + Tiếp thu chậm nguyên nhân dẫn đến học sinh dễ chán học bỏ học Để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn, có nhiều học sinh dân tộc thiểu số, người giáo viên khơng cần có chun mơn tốt mà phải có kiên trì, tận tụy, hiểu tâm lý học sinh + Nếu người giáo viên sử dụng phương pháp dạy học không phù hợp khiến em nẩy sinh tâm lý "sợ học" Vì vậy, dạy kiến thức vừa sức với học sinh đảm bảo chuẩn kiến thức thu hút em học tập - Để thực tốt việc nâng cao chất lượng học tập học sinh, từ đầu năm học, đạo giáo viên tổ chức khảo sát chất lượng học sinh Thơng qua khảo sát, giáo viên nắm bắt trình độ nhận thức em, phân loại đối tượng học sinh lớp từ xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp - Khuyến khích giáo viên tăng cường sử dụng hiệu đồ dùng dạy học, tích cực đổi phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh dân tộc thiểu số theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Tổ chức tiết học vui tươi, nhẹ nhàng, hiệu quả, kích thích khám phá, tìm tòi, tạo hứng thú cho em học tập Tạo nhiều hội để học sinh giao tiếp tiếng Việt hoạt động học, cần tránh căng thẳng, khô cứng tiết học Hình Các tiết học tăng cường tiếng Việt thú vị Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn hướng dẫn em việc xây dựng thời gian biểu cho hoạt động học tập hàng ngày, tuần, tháng; rèn cho học sinh kỹ học tập lớp, tư độc lập, khả diễn đạt ngôn ngữ tiếng Việt, kỹ học bài, làm bài, tham gia phát biểu Đặc biệt, giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách thức học tập nhà, trọng đến việc tổ chức học nhóm với bạn lớp Tuyên dương, khen thưởng kịp thời học sinh có tiến bộ, đạt thành tích cao học tập Từ đó, nhân rộng điển hình tồn trường Gắn trách nhiệm cho giáo viên việc nâng cao chất lượng học tập học sinh, lấy chất lượng giáo dục học sinh làm tiêu chí để đánh giá giáo viên cuối năm học - Lãnh đạo nhà trường phải chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm học buổi họp cha mẹ học sinh, hội thảo, hội nghị, vấn đề dạy học học sinh DTTS giải pháp để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh - Trong việc đạo thực kế hoạch dạy học khóa, lãnh đạo phải quản lý xây dựng kế hoạch dạy phụ đạo, bồi dưỡng tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh chậm tiến nói chung; đến đối tượng học sinh DTTS nói, đọc viết khơng rành tiếng Việt Có thể u cầu giáo viên dạy phụ đạo cách luyện viết, luyện đọc, đồng thời theo dõi việc học tập em để giúp em tiến Hoạt động học tập học sinh DTTS thường theo thói quen buôn làng, nên từ đầu năm học, CBQL phải quán triệt nội quy, quy chế trường đến tất học sinh; đồng thời, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào thi đua để theo dõi việc học tập học sinh Để từ giáo viên với học sinh làm tốt việc dạy học tiếng Việt nhằm nâng cao chất lượng học tập học sinh 1.3 Dạy học tích hợp kỹ sử dụng tiếng Việt vào môn học, hoạt động giáo dục khác Dạy học tích hợp kỹ sử dụng tiếng Việt vào môn học, hoạt động giáo dục hình thức tổ chức dạy học, qua đó, học sinh thực hành nhiều kỹ sử dụng tiếng Việt để thực yêu cầu học, môn học để đáp ứng chuẩn kiến thức kỹ năng, dạy học môn học cho học sinh dân tộc thiểu số, giáo viên cần tiến hành số biện pháp tăng cường tiếng Việt giúp học sinh học tiếng việt có hiệu Căn vào tình hình thực tế đơn vị, đối tượng học sinh; lãnh đạo nhà trường đạo giáo viên lựa chọn biện pháp dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS mà trường lựa chọn thực có hiệu quả: - Dạy học phân hóa đối tượng học sinh: khả tiếp thu, đặc điểm cá nhân học sinh… - Khuyến khích giáo viên tổ chức trò chơi học tập, tiết học trải nghiệm thực tế,…để tăng cường tiếng Việt yêu thích tiếng Việt cho học sinh Ví dụ: Dạy tăng cường Tiếng Việt mơn Đạo đức 10 Khảo sát để nắm điều kiện cụ thể gia đình học sinh như: ti vi, sách báo, góc học tập,… Xây dựng kế hoạch vận động, hướng dẫn cha mẹ học sinh tạo môi trường tiếng Việt phù hợp với điều kiện gia đình, như: tạo góc học tập cho em, đóng bàn ghế học tập, chọn vị trí đặt bàn học đủ ánh sáng, trang trí góc học tập (thời khóa biểu, giấy khen,…); hướng dẫn cha mẹ học sinh tạo điều kiện thời gian nhắc nhở em học bài, quan sát việc học em, nhắc nhở em nghe radio, xem ti vi, đọc sách báo (nếu gia đình có), khuyến khích, động viên cha mẹ học sinh giao tiếp với tiếng Việt,… Giáo viên thường xuyên thực tế gia đình học sinh để vận động, tư vấn cho cha mẹ học sinh học làm tập ứng dụng với để tăng cường nói, viết tiếng Việt Với cách làm giúp cho cha mẹ học sinh có vốn tiếng Việt để dạy cho học nhà, phần thuận lợi cho việc giao tiếp tiếng Việt gia đình cha mẹ với Giải pháp 3: Tăng cường tiếng Việt qua việc biết khai thác triệt để mối quan hệ cộng đồng, hình thức sinh hoạt cộng đồng vốn sống em 3.1 Tổ chức tiết học có tham gia cộng đồng - Chỉ đạo GV hướng dẫn cha mẹ học sinh người dân tộc thiểu số tham gia vào tiết học với em như: học, tìm hiểu tiếng Việt, đọc sách với (01 buổi/tháng) - Mời đại diện cha mẹ học sinh, nghệ nhân, già làng,… tham gia số tiết sinh hoạt tập thể, số tiết học ngoại khóa,… Hình Tiết học có tham gia cộng đồng Từ giúp người dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, tư với tinh thần trách nhiệm cao việc học tập em mình, tăng 15 cường kỹ sử dụng tiếng Việt thông qua môi trường giao tiếp họ quan tâm, động viên em học tập 3.2 Tăng cường tiếng Việt qua việc biết khai thác mối quan hệ cộng đồng, phong tục tập quán nơi em sống 2.1 Tăng cường tiếng Việt qua qua phong trào, buổi sinh hoạt cộng đồng Chỉ đạo đoàn thể, giáo viên phải tạo mối quan hệ gần gũi với đồng bào DTTS để hiểu nét văn hóa truyền thống phong tục tập quán dân tộc thiểu số nơi phụ trách giảng dạy để vận động, động viên cộng đồng dân tộc tăng cường giao tiếp tiếng Việt ngày lễ, sinh hoạt cộng đồng, buổi họp buôn phong trào văn hóa, văn nghệ bn,… Hình 10 GV nhà trường tham gia giao lưu bóng chuyền văn nghệ với đồng bào bn Eana buôn Drai Để đạt kết mong muốn cán quản lý, giáo viên phải làm tốt việc sau: Lãnh đạo nhà trường tìm hiểu mục đích, nội dung sinh hoạt hay ý nghĩa, nội dung tổ chức (của ngày họp buôn, buổi sinh hoạt cộng đồng, buổi sinh hoạt tôn giáo, ngày lễ,…) - Đề nghị tham gia, góp vui văn nghệ, thể thao; giáo dục kỹ sống cho học sinh, … trao đổi ý kiến tham gia với già làng, trưởng bn, Ban chấp đạo Tin lành, đồn thể buôn (tùy vào nội dung buổi tổ chức đó) - 16 Hình 11 Nhà trường phối hợp với đồn thể bn Eana bn Drai giáo dục kỹ sống cho học sinh buôn Vận động, động viên người chủ trì, người tổ chức buổi sinh hoạt sử dụng vốn tiếng Việt họ có (khơng u cầu buổi sinh hoạt mà buổi sử dụng số hoạt động tăng dần buổi tổ chức tiếp theo,…) - Chỉ đạo, phối hợp với tổ chức, đoàn thể nhà trường để chuẩn bị chu đáo nội dung tham gia trao đổi sinh hoạt với cộng đồng buôn - Đại diên Lãnh đạo, giáo viên tổ chức Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên (tùy nội dung buổi sinh hoạt) tuyên truyền, thảo luận lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng cộng đồng việc tăng cường tiếng Việt, học tiếng Việt giáo dục em, hoạt động sản xuất,… để trao đổi, giúp đỡ, chia sẻ kiến thức cho đồng bào - Từ tạo thân thiện, gần gũi với cộng đồng học sinh nên em cởi mở giao tiếp với thầy cô hàng ngày với vốn tiếng Việt chưa nhiều 3.2.2 Tăng cường tiếng Việt qua vốn sống học sinh - Giờ chơi, chơi tự do, em chơi thành nhóm giao tiếp tiếng mẹ đẻ Chúng vận động giáo viên thực ý tưởng trò chơi, giao tiếp tiếng Việt chơi, giáo viên tham gia học sinh, tổ chức, hướng dẫn em chơi trò chơi sân trường yêu cầu em nói với tiếng Việt (các em thường thích chơi cù quay, cà kheo bịt mắt dê, ném lao (ném xa ném trúng mục tiêu nhiều em ưa thích) Trong mơi trường giao tiếp tự nhiên, khơng bị cưỡng nội dung học, em sử dụng tiếng Việt dễ dàng Tuy nhiên, thay đổi thói quen hành vi thường gặp khó khăn (cả giáo viên học sinh) thời gian đầu 17 Hình12 Tổ chức trò chơi cho học sinh phân hiệu Eana phân hiệu buôn Drai - Phối hợp tốt đoàn thể nhà trường đưa sinh hoạt văn nghệ, thể thao,… (đánh chiêng đội chiêng thiếu nhi bn, múa, hát, bóng đá, ,…) địa phương vào hoạt động ngồi lên lớp lơi tham gia học sinh Ngoài tổ chức sân chơi sử dụng tiếng Việt giao tiếp Câu lạc “Tiếng Việt chúng em”, “Thế giới quanh em” 18 Hình 13 Học sinh sinh hoạt câu lạc tiếng Việt Hình 14 Đội tuyển dự thi Giao lưu tiếng Việt cấp huyện Chỉ đạo giáo viên phải xây dưng kế hoạch tổ chức tiết học trải nghiệm buôn để hoạt động gắn liền với thực tiễn sống em hàng ngày với nội dung lễ hội, sống nơi buôn làng ẩm thực địa phương (Ví dụ: học sinh kể lễ dân tộc tổ chức hàng năm: lễ cúng bến nước (ở buôn Drai), lễ cúng lúa buôn Eana), lễ thổi tai cho trẻ sinh… với niềm mong ước mùa màng bội thu, người khoẻ mạnh, tránh rủi ro, hoạn nạn); tiết học trải nghiệm thực tế buôn làng như: tiết quan sát hoa - môn tự nhiên xã hội lớp 1; tiết thực hành kỹ giữ gìn trường lớp đẹp - môn đạo đức lớp 2; tiết an tồn xe đạp - mơn tự nhiên xã hội lớp 3; tiết thực hành đo độ dài - mơn tốn lớp 3, … tiết dạy theo hướng trải nghiệm giúp em hào hứng, chủ động, tự tin, mạnh dạn học tập, có kỹ giao tiếp, hợp tác nhóm tốt hơn, ghi nhớ lâu hơn, đặc biệt có thái độ tích cực với mơi trường học tập, mơi trường tự nhiên xã hội Việc tổ chức tiết học trải nghiệm giúp học sinh có vốn kiến thức thực tế vững chắc, tạo cho em vốn tiếng Việt, tự tin giao tiếp Hình 15 Các nhóm lớp 3C, 4D tìm hiểu học trước học tiết trải nghiệm buôn Drai 19 Mở rộng mơi trường giao tiếp gia đình cộng đồng để hướng tới tiến em học tập nên cộng đồng buôn đồng thuận với đề nghị nhà trường nhà, nói chuyện với em sử dụng tiếng Việt phần tiếng Việt Vì hỗ trợ nhiều cho em việc tăng cường khả sử dụng tiếng Việt tự tin giao tiếp học tập - Hình 16 Dạy tiếng Việt cho em nhỏ nhà Hình 16 HS chủ động giao lưu tiếng Việt với đồn từ thiện Hình 17 Dịch lại tin sang tiếng Ê-đê cho cha mẹ IV Tính giải pháp: Với đề tài đồng nghiệp nghiên cứu đề tài đưa phối hợp cha mẹ học sinh chủ yếu mang tính tuyên truyền số giải pháp Tăng cường tiếng Việt phần đa trọng vào việc nâng cao lực chuyên môn, tăng cường hoạt động ngồi lên lớp để giáo viên có 20 phương pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh Nhưng với HSDTTS nâng cao lực chất lượng dạy học từ phía nhà trường mà khơng tìm biện pháp tăng cường tiếng Việt cho cộng đồng liên quan đến học sinh hiệu giáo dục khơng cao Vì với sáng kiến kinh nghiệm này, thực vài giải pháp với cách thực biện pháp khác góp phần thực giải pháp đạt kết cao công tác dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số như: Công tác tuyên truyền, vận động phối hợp: phải thực tế sâu sát với cộng đồng bn, nói phải đơi với làm để đồng bào nhìn thấy, hiểu, tin làm theo (vì vốn tiếng Việt họ ít) phải tạo mối quan hệ tin tưởng, mật thiết với người có uy tín, có quyền lực buôn như: già làng, trưởng buôn chức sắc tôn giáo,… để vận động họ sử dụng tiếng Việt buổi họp, sinh hoạt cộng đồng ngày tổ chức lễ hội, Tổ chức tiết học có tham gia cộng đồng: tùy nội dung mà mời cộng đồng (các tổ chức đồn thể, quyền thơn bn nghệ nhân, người tiêu biểu, già làng chức sắc tôn giáo buôn, cha mẹ học sinh,…) tham gia với tiết học giáo viên học sinh Tăng cường tiếng Việt cho học sinh thông qua việc khai thác hiệu vốn sống, phong tục tập dân tộc em (các trò chơi dân gian người Ê đê), tiết học trải nghiệp thực tế buôn làng,… V Hiệu SKKN: Các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số triển khai thực hiệu nhà trường Kỹ sử dụng tiếng Việt học sinh nâng lên; em mạnh dạn, tự tin giao tiếp; tích cực, tự giác học học tập; chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số nhà trường nâng lên Các giải pháp tiếp tục áp dụng hiệu đơn vị năm học 2018-2019 Các biện pháp tăng cường tiếng Việt mà để tài nghiên cứu đưa khảo nghiệm từ đầu năm học 2017 – 2018 gần học kì, định kì năm học thực lần kiểm tra đánh giá, có so sánh đối chiếu lần sau so với lần trước đạt kết cụ thể sau: Bảng 2: Kết khảo nghiệm kĩ sử dụng tiếng Việt học sinh dân tộc thiểu số: Nội dung đánh giá Trước chưa thực giải pháp Sau thực giải pháp Năm học Năm học Năm học 2016-2017 2017-2018 2018-2019 160 160 21 173 173 177 177 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 Có kỹ việc sử dụng 140 147 163 167 172 tiếng Việt, đáp ứng yêu cầu học 87,5% 91,9% 94,2% 96,5% 97,2% tập Kỹ sử dụng tiếng Việt hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu học tập (Dự kiến đạt) 174 98,3% 20 13 10 06 05 03 12,5% 8,1% 5,8% 3,5% 2,8% 1,7% Bảng Kết khảo nghiệm hình thành phát triển số lực, phẩm chất học sinh DTTS (tháng 3/2019) Một số lực phẩm chất Trước áp dụng giải pháp Sau áp dụng giải pháp Năng lực giao tiếp Rụt rè, hay né tránh Tự tin, diễn đạt rõ ràng Năng lực hợp tác Không hợp tác, thờ Tích cực, chủ động trao dổi ý kiến nhóm Phẩm chất chăm học: Hay vắng học khơng lí Tỉ lệ chun cần cao Sau tăng cường tiếng Việt, học sinh dân tộc thiểu số thu kết sau: Tiếp thu khái niệm từ vựng, ngữ nghĩa nhanh hơn, vốn từ tiếng Việt nhiều Về kỹ tiếng Việt em phát âm chuẩn hơn, tinh thần, tâm lý giao tiếp tự tin, tích cực hơn; tình giao tiếp diễn đạt mạch lạc Học sinh hình thành số lực, phẩm chất giao tiếp, hợp tác, chăm học cách tự nhiên, phát triển tốt Ngoài em học sinh dân tộc thiểu số tham gia khảo nghiệm có kỹ học tập nhóm tốt hơn; học nhiều kỹ sống So sánh kết khảo nghiệm hai đối tượng học sinh dân tộc thiểu số thuộc hai môi trường khác (học sinh bn Eana có giao thơng thuận tiện; cư trú gần người kinh, học điểm trường Eana có nhiều học 22 sinh người kinh, học sinh buôn Dray cư trú vùng không thuận tiện, học điểm trường buôn Dray 100 % học sinh dân tộc thiểu số ) cho thấy kết quả: Học sinh dân tộc thiểu số buôn Eana phát âm tiếng Việt tốt hơn, tâm lý tiếp xúc với người lạ tự tin hơn, khả thích ứng với tình giao tiếp nhanh Kết tham gia hội thi giao lưu tiếng Việt học sinh dân tộc thiểu số cấp huyện - phần thi lực đạt công nhận 06/06 học sinh tham gia, Thông qua khảo nghiệm, giúp thân nắm bắt cách xác thực trạng vấn đề mà đề tài nghiên cứu Từ đưa giải pháp hợp lý nhằm giải vấn đề; kiểm tra, đánh giá kết thực giải pháp để có điều chỉnh hợp lý trình thực Các giải pháp thực có tác động tích cực đến ý thức đội ngũ giáo viên công tác tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trang bị cho kỹ năng, kiến thức cần thiết để đảm nhiệm công việc cách tự tin Các giải pháp, biện pháp đề tài dễ thực hiện, áp dụng cho trường tiểu học có học sinh dân tộc thiểu số Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận: Qua thực tế dạy học, trăn trở với chất lượng giáo dục môn tiếng Việt học sinh dân tộc thiểu số, thân tơi tìm số biện pháp tăng cường tiếng Việt thấy có hiệu Vì vậy, tơi lựa chọn tiếp tục nghiên cứu, khảo nghiệm, đánh giá thấy có hiệu quả, đảm bảo tính khoa học thực tiễn nên xây dựng thành đề tài để chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp Các giải pháp đưa phù hợp với quan điểm đạo Đảng Nhà nước, cấp quản lý giáo dục; phù hợp với nguyên tắc dạy học, đảm bảo tính khoa học, dễ vận dụng đạt mang lại hiệu cao Việc vận dụng phương pháp dạy học môn Tiếng Việt, biện pháp tăng cường tiếng Việt khác biện pháp tăng cường tiếng Việt đề tài góp phần nâng cao hiệu dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số Tăng cường tiếng Việt giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số Đây việc làm xuyên suốt hoạt động giáo dục Muốn thực tốt giải pháp trên, nhà trường cần thực tốt số vấn đề sau: Định hướng cho giáo viên lựa chọn nội dung bồi dưỡng thường xuyên phù hợp với nhiệm vụ năm học, tình hình thực tế đơn vị, địa phương nhu cầu cần bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề nhà trường theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, đặc biệt trọng đến giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số Tạo điều kiện cho giáo viên dự giờ, thăm 23 lớp, trao đổi kinh nghiệm trường, cụm chuyên môn trường bạn huyện để nâng cao lực chuyên môn Tổ chức hiệu lớp Chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ trước tuổi đến trường Chỉ đạo giáo viên thực tốt công văn chier đạo việc dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số Công tác tăng cường tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số phải thực thường xuyên, lúc, nơi Khi nghiên cứu thực trạng, sáng kiến kinh nghiệm tìm số vấn đề tồn tại, nhiên điều kiện có hạn đề tài khơng thể đưa hết giải pháp để khắc phục tất tồn được, vẫn vấn đề bỏ ngỏ, kính mong đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu bổ sung II Kiến nghị: Đề nghị cấp biên soạn tài liệu, bồi dưỡng, tập huấn tiếng Việt cho cha, mẹ trẻ em người DTTS, cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng mơi trường tiếng Việt gia đình cộng đồng Trên số kinh nghiệm thân công tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trường Tiểu học Lê Hồng Phong Rất mong nhận đóng góp ý kiến đồng nghiệp để kinh nghiệm đầy đủ hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Eana, ngày 20 tháng năm 2019 Người viết Nguyễn Thị Vui 24 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN 25 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Tác giả/ Nhà xuất Các tài liệu tham khảo, sách nghiệp vụ dành cho giáo viên NXB Giáo dục Các công văn đạo chuyên môn hành Các cấp quản lí Tài liệu tập huấn TCTV cho HSDT Của Dự án PEDC Sở GD&ĐT Đăk Lăk Báo điện tử VIET NAM – NET 27 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRƠNG ANA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Lĩnh vực : Chuyên môn Họ tên tác giả : Nguyễn Thị Vui Đơn vị : Trường TH Lê Hồng Phong Krông Ana, tháng năm 2019 28 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG ANA 29 ... Thế học sinh dân tộc thiểu số? Học sinh dân tộc thiểu số học sinh thuộc thành phần dân tộc có số dân cộng đồng dân tộc Việt Nam, học tập trường phổ thông ngôn ngữ thứ hai Tăng cường tiếng Việt. .. đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng môi trường tiếng Việt gia đình cộng đồng Trên số kinh nghiệm thân công tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trường Tiểu học Lê Hồng Phong Rất... "Một số giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trường tiểu học Lê Hồng Phong" Với mong muốn góp phần nhỏ tập thể giáo dục nhà trường nhân dân địa phương tìm hệ thống giải
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường tiểu học Lê Hồng Phong, SKKN Một số giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường tiểu học Lê Hồng Phong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn