bai giang dao chong lo

7 22 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 14:08

...CHƯƠNG I NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG Hiện tương lai vùng mỏ khai thác than kim lo i nước ta phải tiến hành xây dựng mở rộng nhiều mỏ hầm lò Nói chung, tất mỏ (đang xây dựng khai... Đặc tính tải trọng (hướng, cường độ) tác dụng lên cơng trình Thời gian tồn đường lò, chức sử dụng Lo i kết cấu chống sử dụng (khung gỗ, khung Công nghệ thi cơng dự kiến (khoan nổ, TBM) KÍCH THƯỚC... lực đất đá Tính nội lực vỏ chống Kiểm tra bền vỏ chống Công nghệ thi cơng dự kiến (khoan nổ, com bai) KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN BÊN NGỒI KHUNG CHỐNG KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN ĐÀO Kiểm tra KT tiết diện ngang
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang dao chong lo, bai giang dao chong lo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn