SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại trường TH Krông Ana

16 31 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2019, 14:02

Một số kinh nghiệm trong công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại trường TH Krông AnaMột số kinh nghiệm trong công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại trường TH Krông AnaMột số kinh nghiệm trong công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại trường TH Krông AnaMột số kinh nghiệm trong công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại trường TH Krông AnaMột số kinh nghiệm trong công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại trường TH Krông AnaMột số kinh nghiệm trong công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại trường TH Krông AnaMột số kinh nghiệm trong công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại trường TH Krông AnaMột số kinh nghiệm trong công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krông Ana MỤC LỤC Phần thứ MỞ ĐẦU …2 I ĐẶT VẤN ĐỀ .…2 II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU …2 Phần thứ hai GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ …2 I CƠ SỞ LÍ LUẬN …3 Các khái niệm ….3 II THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU …4 Thuận lợi Khó khăn III CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ IV TÍNH MỚI CỦA SKKN .… 12 V HIỆU QUẢ SKKN 12 Phần thứ ba KẾT LUẬN , KIẾN NGHỊ 12 KẾT LUẬN 13 KIẾN NGHỊ 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO .15 Phan Văn Tuấn Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krơng Ana Phần thứ 1: MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ Chủ tịch Hồ chí Minh nói "Có tài mà khơng có đức người vơ dụng, có đức mà khơng có tài làm việc khó" Bởi vậy, việc giáo dục toàn diện nhà trường quan trọng, đặc biệt với đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học việc giáo dục đạo đức nhà trường tiểu học quan trọng nhiều Trong nội dung giáo dục cho học sinh, bên cạnh việc giáo dục đạo đức thơng qua mơn học phương pháp giáo dục đạo đức thông qua hoạt động xã hội Đó cơng tác hoạt động Đội, xuất phát từ đặc điểm nhận thức học sinh “Từ trực quan sinh học đến tư trừu tượng" "Từ tư trừu tượng đến thực tiễn" Bởi hành động, việc làm cụ thể công tác giáo dục truyền thống đặc biệt giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” học sinh trọng chất lượng đạo đức học sinh nâng cao, tình thương yêu người với người em coi trọng tin yêu Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định : “Tồn xã hội ln hết lòng u thương, chung tay giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo vượt qua khó khăn, cần tiếp tục phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, có nhiều hành động cụ thể, thiết thực ” Vậy thông qua hoạt động phải cho em biết hiểu thêm nhiều truyền thống cách mạng, đạo lí làm người dân tộc Việt Nam Từ hoạt động cụ thể thiết thực tổ chức Liên đội có tính khả thi, có tác động to lớn cho việc giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh Xuất phát từ thực tiễn chọn đề tài “Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động đội Thiếu niên tiền phong Hồ chí Minh trường tiểu học Krơng Ana II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trong thời buổi kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ kéo theo biến động xã hội mặt trị, trước âm mưu diễn biến hồ bình lực thù địch( đặc biệt vùng Tây Nguyên này) truyền thống dân tộc, đạo lí dân tộc người phải hiểu biết nhiều Việc giáo dục em hiểu công lao cha ông trước, thương binh, liệt sĩ, gia đình có cơng với cách mạng, gia đình neo đơn khơng nơi nương tựa, đội biên giới, hải đảo cần tới động viên, quan tâm, giúp đỡ người xã hội Những lời hỏi thăm, động viên, quà nhỏ nguồn động viên to lớn phần bù đắp thiếu thốn mà họ gặp phải Trong nhà trường nhiều em học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, học sinh khuyết tật, mồ cơi cần quan tâm giúp đỡ vật chất tinh thần Phần thứ 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐÊ Đề tài nhằm mục đích nêu lên việc làm liên đội để nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” khó khăn biện pháp khắc phục thực liên đội Phan Văn Tuấn Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krông Ana Đưa số đề xuất để nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” nhằm nâng cao chất lượng đạo đức cho học sinh tiểu học Thực thành công mục tiêu giáo dục tiểu học I CƠ SỞ LÍ LUẬN Mỗi dân tộc dù trình độ văn minh cao hay thấp có văn hóa truyền thống đặc trưng riêng Hệ thống giá trị kết tinh tất tốt đẹp chắt lọc qua nhiều thời đại lịch sử để tạo nên sắc riêng dân tộc Giá trị văn hóa truyền thống truyền lại cho hệ sau trở thành động lực nội sinh để phát triển đất nước Ở Việt Nam đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “Lá lành đùm rách”, “Tương thân tương ái” trở thành giá trị ổn định Nó thước đo, khuôn mẫu đánh giá nhân cách người, hành vi cá nhân cộng đồng xã hội Vì vậy, nói đến văn hóa truyền thống nói đến truyền thống lịch sử đánh giá, khẳng định ý nghĩa tích cực chúng cộng đồng giai đoạn lịch sử định Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, thương nòi, đất nước với 4000 năm xây dựng giữ nước Đã trải qua chiến tranh, đặc biệt từ có Đảng lãnh đạo, bao lớp niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Họ không tiếc xương máu, tuổi xuân cống hiến cho Tổ quốc Bao nhiêu người khơng trở có người trở hết tuổi xuân người gái, mang nhiều thương tích có người khơng đựơc làm bố, làm mẹ, làm vợ…Chiến tranh làm cho bao người mẹ con, bao người vợ chồng chiến tranh khẳng định tinh thần yêu nước, ý chí quật cường dân tộc ta Dân tộc Việt Nam vốn có tinh thần “ Tương thân tương ái” truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” Chiến tranh để lại đất nước Việt Nam bao bà mẹ Việt Nam anh hùng, bao thương binh liệt sĩ, bao người neo đơn khơng nơi nương tựa xã hội ngày nhiều em học sinh gia đình nghèo khó, khuyết tật mồ côi, nhỡ Với truyền thống dân tộc, quan tâm tới gia đình sách, gia đình neo đơn, trẻ em nghèo, khuyết tật, khơng Đảng, phủ mà tất người xã hội Với hệ măng non chủ nhân tương lai đất nước, làm tốt công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” giáo dục lòng yêu nước, yêu người, yêu lao động, ghét điều xấu xa biết tiết kiệm Để em làm tốt công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” liên đội cần phải có phối hợp giáo dục gia đình, nhà trường xã hội Giữa mơn học nhà trường thể việc làm, hành động cụ thể công tác Đội Giáo dục truyền thống cho thiếu nhi giúp em hiểu biết nội dung, ý nghĩa truyền thống tốt đẹp Dân tộc, Đảng, Đoàn, Đội, giáo dục quyền bổn phận theo luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em Từ giáo dục tình cảm lòng biết ơn hệ cha ông, để em tâm rèn luyện, học tập, phấn đấu thành ngoan, trò giỏi, tiến bước lên Đồn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công dân tốt đất nước sau Đối với em thiếu niên nhi đồng việc học tập, rèn luyện ghế Phan Văn Tuấn Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krơng Ana nhà trường cần phải đẩy mạnh hoạt động ngoại khố với nhiều hình thức phong phú đa dạng kết hợp với hoạt động giáo dục học tập với loại hình sinh hoạt vui chơi, giải trí, dã ngoại, giao lưu tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng…để em vui chơi thư giãn thoải mái tinh thần sau ngày học tập trường Vui chơi giải trí với trẻ em vừa nội dung giáo dục, vừa phương tiện giáo dục Các em cần tổ chức vào hoạt động giải trí thơng qua hoạt động mà phẩm chất đạo đức cần thiết củng cố phát triển Còn yêu cầu nay, nhà trường tiếp tục thực việc triển khai phong trào “ Trường học thân thiện học sinh tích cực”, nhằm giáo dục kỹ sống cho học sinh, đưa hoạt động như: trò chơi dân gian vào chương trình học sinh hoạt ngoại khóa, chăm sóc, tham quan tìm hiểu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh mang tính giáo dục văn hố lịch sử từ xưa mà ông cha ta để lại hoạt động khác mang tính giáo dục truyền thống cho học sinh Bằng nhiều hình thức phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cho em, thân thấy giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” cho em thông qua hoạt động tham quan dã ngoại, tổ chức buổi biểu diễn văn hóa - văn nghệ nhằm quyên góp gây dựng quỹ “Vì bạn nghèo”, phong trào “Vòng tay bè bạn”, “ Nuôi heo đất”… phương pháp trực quan có hiệu cao nhất, thiết thực học sinh, phụ huynh hưởng ứng cao Chính mà tơi chọn đề tài: "Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường tiểu học Krơng Ana" II THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Thuận lợi: Trường nằm địa bàn đông dân cư, trung tâm thị trấn Buôn Trấp – Huyện Krông Ana – tỉnh Đắk Lắk, nơi phát triển mạnh xã hội kinh tế Được quan tâm đạo địa phương, Ban giám hiệu đoàn thể nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho Liên đội tổ chức hoạt động phong trào Liên đội có số lượng học sinh đơng tổng số học sinh có 752 em có 327 đội viên 425 nhi đồng Phụ huynh quan tâm đến em Chào cờ đầu tuần phổ biến kế hoạch Khó khăn: Phan Văn Tuấn Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krông Ana Tuy trường nằm nơi tập trung đơng dân cư thiếu thốn sở vật chất, sở hạ tầng nghèo nàn nên công tác tổ chức hoạt động phong trào gặp nhiều hạn chế Bên cạnh đó, dân thập phương nơi tập trung sinh sống địa bàn đông, họ sống không ổn định, sống tạm bợ nên gây nhiều khó khăn việc xét hoàn cảnh học sinh để liên đội hỗ trợ Tỉ lệ học sinh nghèo, khó khăn nhà trường chiếm tỉ lệ cao (3.4%) nên kinh phí giúp đỡ III CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Giải pháp 1: Tuyên truyền cho học sinh truyền thống “Tương thân tương ái” Tương thân, tương nghĩa cử cao đẹp nhân dân ta bên cạnh tình yêu quê hương đất nước, tạo thành truyền thống quý báu dân tộc ta Vì lẽ đó, từ xưa đến cha ông ta qua trang sử dân tộc giáo dục lòng bao bọc che chở lẫn lúc khó khăn hoạn nạn để động viên nhau, vươn lên xây dựng sống Những học lòng tương thân tương khắc sâu phổ biến rộng rãi dân gian với câu từ mộc mạc, giản dị đằm thắm sâu sắc, dễ đọc, dễ thuộc, dễ hiểu “ lành đùm rách”, “ Thương người thể thương thân”, “ Bầu thương lấy bí cùng, khác giống chung giàn” “ Một ngựa đau tàu bỏ cỏ” Những học kinh nghiệm sâu sắc tinh thần tương thân tương trang sử dân tộc, lãnh đạo Đảng truyền thống không ngừng phát huy rộng rãi Từ cấp ngành Trung Ương đến địa phương, xuống thơn xóm, đặc biệt giáo dục cấp học nước, đâu củng dấy lên phong trào tương trợ, giúp đỡ, đoàn kết, động viên lẫn để phát triển Giáo dục nói chung, giáo dục Trung học phổ thơng nói riêng nay, phải đào tạo người phát triển toàn diện “ Đức - Trí - Thể Mĩ”, đạo đức tảng để phát triển “ Trí - Thể - Mĩ”, lớn truyền thống yêu nước bảo vệ tổ quốc Đặc biệt giai đoạn nay, mặt trái sống môi trường xã hội với tác động tiêu cực dẫn đến sai phạm đáng tiếc: Học sinh đánh nhau, vô lễ với thầy cô giáo, ý thức phấn đấu Bên cạnh mơn học khác có vai trò to lớn giáo dục đạo đức học sinh, giáo dục tình yêu thương đùm bọc truyền thống đẹp đẽ đạo lý làm người Giáo dục truyền thống “ Tương thân tương ái”, cần tiến hành thường xun thơng qua hình thức khác để tuyên truyền cổ động: Qua hệ thống băng rôn hiệu, phát thanh, làm báo tường, triển lãm hình ảnh, vật, hoạt cảnh truyền thống Hoạt cảnh truyền thống loại hình sân khấu hóa, tổng hợp nhiều mơn nghệ thuật: múa, hát, thơ, đọc dẫn , qua ngày hội lớn trường để giáo dục truyền thống “ Tương thân tương ái” cho học sinh, tạo tình gây xúc động, tạo nên cao trào, tình cảm sâu sắc em Phan Văn Tuấn Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krông Ana Tổ chức vui tết Trung thu tặng quà cho bạn học sinh nghèo Phối kết hợp giáo viên chủ nhiệm công tác tuyên truyền để dễ dàng theo dõi việc làm tốt mang tinh thần “ Tương thân tương ái” học sinh từ Liên đội nắm bắt khen thưởng, động viên kịp thời để làm gương cho em học sinh trường chưa tham gia phong trào nhiệt tình Qua hình thức giáo dục này, giúp em rèn luyện nhân cách, từ việc nhỏ như: ham học, ham làm, siêng năng, cần kiệm đến việc làm lớn hun đúc tinh thần dân tộc, lòng yêu nước người Thơng qua chương trình “ Phát Thanh Măng non” tuyên truyền cho em tinh thần hỗ trợ giúp đỡ bạn học sinh nghèo có hồn cảnh khó khăn Liên đội Cập nhật tin tức liên quan đến tình hình thiên tai người dân vùng miền nước cho em học sinh nắm hoàn cảnh, thiệt hại đồng bào ta từ khơi gợi tình thương u dân tộc lòng em Liên đội vận động phong trào khuyên góp sách vở, quần áo, tư trang, đồ dùng cá nhân… hỗ trợ bạn vùng gặp khó khăn thiên tai gây ra…và học sinh, thầy cô hội đồng nhà trường ủng hộ nhiệt tình… Ngồi Liên đội tổ chức chủ điểm tháng 12 “ Uống nước nhớ nguồn” Liên đội phối hợp với hội cựu chiến binh buổi sinh hoạt “ Nói chuyện truyền thống” giao lưu tặng quà cho bác để tỏ lòng ngưỡng mộ biết ơn người chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc Mỗi năm đến dịp 22/12 27/7 Liên đội tổ chức viếng Ngĩa trang liệt sĩ thăm hỏi gia đình có cơng với cách mạng nhằm giáo dục lòng biết ơn, nêu cao truyền thống cao đẹp dân tộc ta Giao lưu tặng quà cho Cựu chiến Binh viếng Nghĩa trang Phan Văn Tuấn Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krơng Ana Giải pháp 2: Tổ chức chương trình văn hóa - văn nghệ: Thực quy định chuyên môn, ngành, Hội đồng đội trường đề Ngồi thơng qua buổi ngoại khóa giáo dục em tình u q hương đất nước, người, tinh thấn đoàn kết Khơi dậy thiếu nhi niềm tự hào truyền thống vẻ vang dân tộc Và từ em có hành động thiết thực, sống có ích cho gia đình xã hội Ln xứng đáng ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ Tổ chức cho em có sân chơi lành mạnh, vui vẻ giúp em mạnh dạn, tự tin trước đám đông thể khiếu thân Liên đội phát hiện, bồi dưỡng hạt nhân có khiếu, khuyến khích em tham gia vào hoạt động nhà trường Chương trình văn nghệ xây dựng quỹ “Vì bạn nghèo” Thơng qua buổi diễn văn nghệ qun góp xây dựng quỹ “ Vì bạn nghèo” giúp đỡ em học sinh nghèo liên đội, trao tặng quà, xe đạp, học bổng cho học sinh nghèo Thu hút quan tâm địa phương, trường học địa bàn, quý bậc phụ huynh em học sinh đến xem chương trình, ủng hộ quyên góp “Quỹ bạn nghèo” nhà trường TPT lên kế hoạch từ đầu năm học, hoạt động lớn nên cần có thời gian để lớp nhi đồng – chi đội chuẩn bị Có thể tổ chức tháng có ngày lễ lớn vừa giúp em vui chơi vừa giúp em ghi nhớ ngày lễ lớn đất nước Tổ chức vào tuần tháng, nội dung tổ chức theo chủ đề, chủ điểm tháng Ví dụ : tháng – Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, mừng năm học mới; tháng 10 –Chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20/10; tháng 11 – Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tháng 12 – chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; tháng 1+2 - Mừng Đảng mừng xuân… Nội dung: Tổng phụ trách chọn lọc câu hỏi có liên quan đến kiện lịch sử tháng tổ chức để giúp em tìm hiểu nhiều hình thức đan Phan Văn Tuấn Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krơng Ana xen tháng như: tổ chức sinh hoạt trời, viết tìm hiểu có đánh giá nhận xét, khen thưởng gương “Người tốt việc tốt” tháng TPT linh động tổ chức chương trình nhiều hình thức khác để thu hút học sinh như, Năm học 2017 - 2018 tổ chức thi “ Rung chuông vàng” năm học 2018 – 2019 tổ chức văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng Xuân” Thu hút nhiều tham gia em học sinh Các hình thức tổ chức ln thay đổi nên không gây nhàm chán Thông qua hội thi, buổi biểu diễn văn nghệ tổ chức qun góp “quỹ bạn nghèo” liên đội Liên đội cần gửi giấy mời đến tổ chức, quan, trường học địa bàn nhà hảo tâm để tham dự Thu hút qua tâm đóng góp nhà hảo tâm, quyền địa phương, đồn thể huyện Krông Ana, bậc phụ huynh, thầy cô giáo em học sinh trường… Một số tiết mục văn nghệ tổ chức liên đội ngày lễ Giải pháp 3: Tổ chức Tham quan khu di tích lịch sử địa phương Giúp học sinh tham quan di tích lịch sử, văn hoá cách mạng kháng chiến để từ khơi dậy lòng thiếu nhi, lớp măng non chủ nhân tương lai đất nước Việt Nam niềm tự hào ý thức tự tôn dân tộc bề dày văn hoá lâu đời, giúp em hiểu biết vệ kiện, người thành tốt đẹp hệ trước Từ có hành động việc làm thiết thực như: thăm hỏi, động viên, giúp đỡ… em trân trọng, biết ơn đền đáp công ơn hệ cha ơng Xác định mục đích u cầu, địa điểm thời gian tham quan Chủ động linh hoạt vấn đề giải phát sinh buổi tham quan Nội dung đợt tham quan Tập trung vào vấn đề gì? Nội dung thể hình thức hoạt động có phù hợp khơng? Chương trình phải thể đặc trưng phương pháp giáo dục tự giáo dục Khai thác động viên phát huy tham quan học sinh cách tự giác, sáng tạo từ mở đầu kết thúc, phải tạo khơng khí thoải mái vui tươi hấp dẫn Phan Văn Tuấn Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krơng Ana Chương trình buổi tham quan phải xếp phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, với quy trình phát triển tình cảm, nhận thức lực đội viên Chuẩn bị tốt tổ chức thực cụ thể, thống chu đáo Tổ chức cho học sinh khối tham quan bảo tàng tỉnh Đắc Lắc - nơi ghi lại dấu tích ơng cha hào hùng thời, nơi ghi lại giá trị truyền thống muôn đời không lay chuyển người Việt Nam: trung dũng, kiên cường, anh hùng, bất khuất Các em nghe hướng dẫn viên hướng dẫn tham quan thuyết minh truyền thống oanh liệt thời cha với trận đánh ác liệt, chiến trường đẫm máu anh, với chiến tích thật lẫy lừng anh đội Cụ Hồ lưu giữ lại dấu ấn cho mn đời qua hình ảnh, vật tư liệu Từ chén, bình uống nước anh đội đến sợi xiềng xích, gơng cùm mà qn giặc hành hạ đội ta Từ em học sinh hiểu, thấm thía sống hồ bình ngày hơm Tham quan di tích lịch sử: Nhà đày Bn Ma Thuột Cùng lần tham quan em đến “ Bảo tàng dân tộc” nơi lưu giữ đầy đủ hình ảnh đồng bào dân tộc Êđê, Bana , nhìn thấy nét văn hóa đặc trưng, nét chạm trổ hoa văn tinh tế người dân tộc quần áo, cồng chiêng, dụng cụ để phục voi rừng, thuyền độc mộc người đồng bào tự đẻo v.v,… từ giúp em hiểu thêm nét văn hóa dân tộc Êđê, Bana… Các em hiểu thêm văn hoá dân tộc anh em sinh sống mảng đất quê hương Đắc Lắc Hình ảnh xe tăng minh chứng lịch sử ngày đấu tranh giải phóng tỉnh Đắc Lắc Sau tham quan dịa điểm thành phố Buôn Mê Thuột Trung tâm văn hoá tỉnh, bảo tàng dân tộc, nhà đày giúp em hiểu biết thêm quê hương đất nước người Việt Nam Từ cố gắng phấn đấu học tập rèn luyện tốt hơn, có ý thức bảo vệ gìn giữ giá trị truyền thống cha anh Tổ chức buổi tham quan giáo dục truyền thống hình thức hoạt động dã ngoại có chủ đề, có điều kiện xác định, người thiết kế tổ chức thực nhiều hình thức khác nhau, tuỳ thuộc vào mức độ hấp dẫn hợp lý Phan Văn Tuấn Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krơng Ana chương trình Nhưng đòi hỏi tối thiểu phải xây dựng tiến trình nội dung chi tiết buổi tham quan phải tham mưu chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị để đợt tham quan đạt kết cao Giải pháp 4: Tổ chức buổi giao lưu với đoàn thể nhà trường Giúp học sinh tiếp xúc trực tiếp, tao đổi, trò chuyện tìm hiểu nhân chứng lịch sử, bạn có hồn cảnh thiệt thòi khuyết tật từ tạo cho em suy nghĩ sâu sắc người thiếu may mắn sống họ cần cảm thông giúp đỡ nhiều từ cộng đồng để sống ý nghĩa có động lực vươn lên sống Chủ động lên kế hoach giao lưu năm học Kết nối trao đổi kế hoạch với đoàn thể tổ chức Tham mưu thời gian tổ chức kế hoạch hợp lí Tổ chức giao lưu văn nghệ với đồn “khuyết tật” tình Dak lak vào đầu tháng 10 hàng năm với khơng khí hào hứng sôi động với tiết mục văn nghệ em học sinh bạn trung tâm xóa mặc cảm, nắm tay mạnh dạn cất cao tiếng hát đầm ấm tình người Kết thúc buổi giao lưu hình ảnh đẹp, thông điệp đến với tất người giành tình yêu thương hành động thực tế để động viên, cảm thơng chia sẻ quà đóng góp giúp đỡ người khuyết tật may mắn để họ thêm niềm tin nghị lực để vượt qua trở ngại vui sống hòa nhập với cộng đồng Tuy vật chất không cao lòng thầy em học sinh nhà trường Học sinh ủng hộ Đoàn khuyết tật Theo kế hoạch phân công hội đồng đội Huyện Krông Ana năm học 2017 2018 Liên đội trường Tiểu học Krông Ana kết nghĩa Liên đội trường Tiều học Hoàng Văn Thụ thuộc xã Dur Kmăl xã vùng sâu vùng xa địa cách mạng nên tình hình kinh tế dân cư nhiều khó khăn, số bạn học sinh theo học trường thiếu thốn nhiều đồ dùng học tập… Ngay từ đầu năm học thầy Tổng phụ trách Ban huy Liên đội đề kế hoạch tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường việc huy động áo trắng, đồ dùng học tập em học sinh trường khơng sử dụng để tặng lại bạn học sinh có hồn cảnh khó khăn học sinh phụ huynh hưởng ứng nhiệt tình Sau tập trung Liên đội anh chị Đoàn niên nhà trường hỗ trợ giặt là, xếp ngắn, phân loại đồ dùng học tập sử dụng tốt, trao tặng 1.500 áo quần trao tặng thêm suất học bổng Phan Văn Tuấn 10 Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krông Ana suất trị giá 200.000đ cho bạn học sinh “ Vượt khó học giỏi” trường tiểu học Hoàng văn Thụ Phân loại đồ dùng, giao lưu kết nghĩa tặng quà cho liên đội TH Hoàng Văn Thụ Tuy trường nằm trung tâm huyện, coi trường thuận lợi bên cạnh học sinh cơng chức viên chức đầy đủ điều kiện có nhiều em gia đình lao động hồn cảnh kinh tế gia đình nhiều khó khăn Phong trào “ Áo trắng tặng bạn” chi đội thực sôi nổi, học sinh có hồn cảnh khó khăn theo học trường, gia đình có sổ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn… lập danh sách chuyển liên đội xem xét Sau Liên đội liên hệ trực tiếp với công ty chuyên may trang phục hoc đường trực tiếp trường để lấy số đo may áo để em có áo trắng đẹp mặc vào dịp lễ khai giảng năm học Quỹ trao tặng áo trắng đồng phục trích từ quỹ tiết kiệm liên đội để động viên tinh thần cho em yên tâm theo học trường Trao tặng áo trắng cho học sinh có hồn cảnh khó khăn Liên đội IV TÍNH MỚI CỦA GIẢI PHÁP Phan Văn Tuấn 11 Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krông Ana Thông qua phong trào Đội TNTP giáo dục cho học sinh tinh thần “tương thân tương ái” thông qua hoạt động thực tế, em trải nghiệm, tìm hiểu câu chuyện lịch sử hào hùng cha ông thông qua nhân chứng sống lịch sử… Biết yêu thương, chia sẻ khó khăn với người gặp khó khăn sống Học sinh rèn luyện từ tư tưởng đến hành động cách khéo léo, tế nhị mang lại hiệu cao, nâng cao nhận thức em lên tầm Công tác tuyên truyền mang tính tự giác cao khơng áp đặt hay bắt buột chi đội phải thực theo tiêu Sau đợt phát động có khen thưởng, biểu dương tinh thần bạn học sinh thực tốt Từ nói làm tốt mục giáo dục cho em truyền thống dân tộc ta Đặc biệt với nhân chứng lịch sử kể lại trang sử hào hùng dân tộc tạo niềm tin cho em Các biện pháp, hoạt động tổ chức logic, xuyên suốt từ đầu năm học Các hình thức tổ chức không gây nhàm chán thu hút số lượng đông em tham gia, hoạt động rải tháng phù hợp với chủ điểm tháng V HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sau 01 năm áp dụng thực thu kết cao Thu hút 100% học sinh toàn trường tham gia, tham gia nhiệt tình Hàng năm em đội viên tiêu biểu tham gia đặn buổi thăm tặng quà cho gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có cơng với cách mạng vào ngày lễ 22/12, Tết Nguyên Đán, 27/7…Năm học 2018 - 2019 thu 300 viết thầy cô giáo chào mừng ngày 20/11, tổ chức chương trình chắp cánh tương lai xây dựng quỹ bạn nghèo Bên cạnh từ năm học 2017-2018 liên Đội tham gia “ Nuôi heo đất” năm triệu đồng Trong năm học 2017-2018 đến liên đội trao 120 suất học bổng cho 120 em học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn suất học bổng trị giá 200.000đ, trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo trị giá 1.500.000đ/chiếc xe, trao suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi suất 500.000đ, trao tặng 80 áo quần đồng phục cho 80 em học sinh khó khăn vào đầu năm học Ngồi qun góp 3.000 áo trắng vở, đồ dùng học tập tặng liên đội khó khăn địa bàn huyện, đặc biệt quà em tồn liên đội qun góp Qua từ việc làm, hoạt động, phong trào nêu giáo dục em tình yêu thương giúp đỡ người xung quanh ta, người có hồn cảnh khó khăn với tinh thần “Lá lành đùm rách” “Tương thân tương ái”, "Uống nước nhớ nguồn" Phần gìn giữ phát huy truyền thống tốt đẹp đất nước, người Việt Nam Phần thứ 3: KẾT LUẬN , KIẾN NGHỊ: I KÊT LUẬN Phan Văn Tuấn 12 Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krơng Ana Với đạo sát Ban giám hiệu, đoàn thể, TPT Đội, với phối hợp nhà trường địa phương, nổ lực phấn đấu đội viên, nhi đồng Cơ công tác giáo dục truyền thống “ Tương thân tương ái” Liên đội làm tốt có tiến rõ rệt từ lớp nhỏ đến lớp lớn tiến theo năm học Các hoạt động phong trào tổ chức xuyên suốt năm học với nhiều hình thức khác nên khơng gây nhàm chán, ngược lại em học sinh nhận nhiệm vụ việc giúp đỡ bạn học sinh nhà trường (cả vật chất lẫn tinh thần), tạo điều kiện cho em học sinh nghèo, học sinh khó khăn, khuyết tật, mồ cơi vươn lên khó khăn, tật nguyền để tự tin sống sống có ích Những lời động viên, thăm hỏi hay quan tâm tận tình chăm sóc em học sinh hệ cha anh trước, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có cơng với cách mạng hay đội ngày đêm canh giữ hòa bình đất nước niềm an ủi, khích lệ, bù đắp họ: "Uống nước nhớ nguồn" " Ăn nhớ người trồng cây" Đó lời nhắc nhở cha ông ta hệ sau cần phải hiểu, tự hào biết ơn công lao, thành hệ trước Mặt khác phải cố gắng vươn lên kế tục truyền thống Chính vậy, nhà trường nơi đào tạo hệ tương lai cho đất nước thiếu hoạt động giáo dục truyền thống “ Tương thân tương ái” cho học sinh II KIẾN NGHỊ Xuất phát từ tính cấp thiết vấn đề vào thực tế q trình cơng tác, để nâng cao công tác giáo dục truyền thống liên đội trường TH Krơng Ana nói riêng, liên đội trường tiểu học nói chung Tơi mạnh dạn đưa số ý kiến đề xuất sau: Sách báo sở để học tập Để hoạt động giáo dục truyền thống “ Tương thân tương ái” có hiệu nhà trường, Liên đội trường tiểu học hay trung học cần thiết bổ sung vào tủ sách nhà trường tư liệu tài liệu Đối với cấp uỷ Đảng, quyền địa phương, cựu chiến binh thị trấn cần có quan tâm tới giáo dục truyền thống cho em đặc biệt có kế hoạch đạo cụ thể ngày lễ lớn dân tộc Thường xuyên tổ chức thi tìm hiểu lịch sử dân tộc Việt Nam Đối với Ban giám hiệu, đoàn thể nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, TPT đội cần có phối hợp chặt chẽ, có đạo Ban giám hiệu đôn đốc giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh làm tốt công tác giáo dục truyền thống “ Tương thân tương ái” Tổ chức cho em tham quan nhiều địa danh lịch sử đặc biệt nơi ghi nhiều dấu ấn lịch sử Địa đạo Củ chi, Lăng Hồ Chủ Tịch Nhưng hoạt động cần ủng hộ, giúp đỡ cơng sức kinh phí Phan Văn Tuấn 13 Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krơng Ana lực lượng ngồi nhà trường Để có hệ với đầy đủ phẩm chất tốt đẹp, theo tơi đầu tư vơ thích đáng Trên 01 phần ý kiến nhỏ thân số đối tượng học sinh định, chắn gặp nhiều thiếu sót, cần bổ sung góp ý Rất mong góp ý chân thành quý thầy cô, bạn đồng nghiệp để tơi hồn thành tốt nhiệm vụ giáo, góp phần cơng tác giáo dục văn hóa truyền thống “Tương thân tương ái” cho học sinh Xin chân thành cảm ơn! Buôn Trấp, tháng năm 2019 Người viết Phan Văn Tuấn Phan Văn Tuấn 14 Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krơng Ana TÀI LIỆU THAM KHẢO Một số công văn hướng dẫn Hội đồng đội huyện Krông Ana Cẩm nang TPT Đội Tâm lý tiểu học ĐH Huế GS phó tiến sĩ Bùi Văn Huệ Giáo dục tiểu học Huế GS phó tiến sĩ Đặng Vũ Hoạt, Phó TS Võ Đức Hồ Phan Văn Tuấn 15 Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krông Ana NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRÊN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phan Văn Tuấn 16 Trường TH Krông Ana ... 14 Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền th ng Tương th n tương ái” th ng qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krông Ana TÀI LIỆU THAM KHẢO Một. .. Tuấn Trường TH Krông Ana Một số kinh nghiệm công tác giáo dục truyền th ng Tương th n tương ái” th ng qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krơng Ana Chương trình buổi tham... th n tương ái” th ng qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường TH Krông Ana Th ng qua phong trào Đội TNTP giáo dục cho học sinh tinh th n tương th n tương ái” th ng qua hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại trường TH Krông Ana, SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giáo dục truyền thống “Tương thân tương ái” thông qua hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại trường TH Krông Ana

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn